Številka 27, letnik VI
9. oktober 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V rubriki Pogovor vam danes predstavljamo intervju z g. Milanom Lukićem, predsednikom Združenja delodajalcev Slovenije ter uspešnim podjetnikom, ustanoviteljem in prokuristom podjetja Lumar, ki pravi takole: »Lumar ima ekstremno dobre finančne rezultate tudi v primerjavi s sorodnimi evropskimi podjetji. Približno 60.000 evrov dodane vrednosti nas uvršča v tej panogi med zelo zelo uspešne v vsej Evropi, v Sloveniji pa smo že tako pojem. Najbližji nam so pod 30.000 evri. Stvar je v določeni filozofiji: zadaš si nalogo, da si vsaj eden najboljših, da držiš besedo, da spoštuješ delavca, kupca.«

V današnji Temi tedna vas želimo spomniti na letni popis sredstev in virov sredstev, ki so jo dolžni pripraviti poslovni subjekti. Za izvedbo popisa je odgovorno poslovodstvo. Po ugotovitvi dejanskega stanja sredstev in virov sredstev je potrebno uskladiti knjigovodsko stanje z dejanskim. Takšna uskladitev seveda vpliva na rezultat poslovanja, zato mora biti poslovodstvo še toliko bolj neomajno pri zahtevi, da se popis res natančno izvede. Le na ta način bo letno poročilo res izkazovalo pošten prikaz, ki vsebuje uravnoteženo in celovito analizo razvoja in izidov poslovanja družbe in njenega finančnega položaja, kot to zahtevajo določila Zakona o gospodarskih družbah.

Vabljeni k branju!

Milan Lukić: Ostajajo načela, mimo katerih ne moreš

Milan LukićTFL Glasnik:
G. Milan Lukić, ste živi dokaz uspeha, saj ste postavili uspešno podjetje Lumar, ki izdeluje energetsko varčne hiše, predvsem za tuji trg, že leta 2000 ste bili nominirani za podjetnika leta, nominirani ste bili za zlato gazelo 2009, od leta 2011 pa ste predsednik Združenja delodajalcev Slovenije. To je zelo hvalevredno, saj se redki uspešni podjetniki odločajo za to funkcijo. Na kaj ste najbolj ponosni?

Milan Lukić:
Ponosen sem na veliko stvari. Na to, da mi je ob vsem življenjskem angažiranju uspelo ohraniti družino, ki je bila v bistvu tudi temelj mojih uspehov. Moja zgodovina se je začela zdavnaj. Končal sem poklicno elektro šolo in se ob delu ves čas usposabljal, leta 1980 sem ob delu končal tudi pravno fakulteto. Že ko sem se ukvarjal s študijem prava, sem sodil v krog najboljših pravnikov, vendar me je podjetniška žilica vlekla v bolj dinamične vode. Nekako sem začel opuščati pravno stroko in sem vse bolj lezel v podjetniške vode.

V Palomi sem začel kot vodja kadrovske socialne službe, po slabem letu dni pa so mi ponudili mesto člana takratnega KPO, danes uprave, česar si nisem upal sprejeti. Ocenjeval sem, da po desetih mesecih premalo poznam to sredino, in sem takratnemu predsedniku uprave sporočil, da to odklanjam. Po slabih desetih mesecih so me ponovno povabili nazaj. Takratni predsednik uprave mi je rekel, da na tem položaju člana uprave vidi samo in zgolj mene in da ne bo vzel v upravo nikogar drugega iz podjetja. Jaz pa sem takrat sodil, da mi po stažu in po rangu to mesto ne pripada.

To vam pripovedujem zato, da veste, da obstajajo neka načela, mimo katerih ne moreš. Moje načelo je bilo, da ne morem in ne smem preskočit mojega neposrednega šefa, ki se mu je zdelo samoumevno, da mu po odhodu člana uprave v pokoj to mesto pripada. Tega mesta ste se nadejala še dva druga, ki sta po moji presoji prav tako imela prednost. Predsednik uprave je vendarle rekel, da je pač njegova pravica izbirati sodelavce. Vmes sta bila še dva neuspešna razpisa, na katerih ni bil sprejet nobeden od teh treh, in potem sem kandidiral jaz; prav tako so spet kandidirali omenjeni trije. Izbrali so mene in po izboru sem jih povabil in povedal, da je to, da so trikrat kandidirali, nekorektno, da pa lahko vseeno dobro sodelujemo zaradi njihovega strokovnega znanja, vendar pričakujem popolno lojalnost. In smo res odlično sodelovali.

Milan Lukić

 

Nekaj časa sem delal v Timi, nato je sledilo povabilo mariborske mestne politike. Sporočili so mi, da sem po njihovem mnenju najbolj ustrezen kandidat za generalnega direktorja Marlesa. Tudi temu sem se upiral, ker sem sodil, da človek, ki ni povsem samostojno vodil nobenega podjetja – biti član uprave in biti direktor ni isto – ne  more prevzeti takšne naloge, vendar so mi jasno povedali, da obstaja samo ena možnost, da pristanem.

Pristal sem v času, ko je bil Marles na svoji najnižji točki, saj so prejšnjega direktorja odstavili zaradi izjemno slabih rezultatov in zaradi zelo skrhanih odnosov v podjetju. Tri leta smo se mučili. Hiše smo postavili na najvišjo možno raven, obljubljena kadrovska in finančna pomoč mesta Maribor je seveda izostala. Ne glede na to smo tri leta dokaj dobro delali in sem pripravil končni program za Marles. Bil sem prvi v takratni Jugoslaviji, ki je zahteval, da naj gre 20 odstotkov delavcev na čakanje, predlagal sem tudi zamenjavo enega od direktorjev.

Po Marlesu sem tri leta v Sarajevu vodil takratno Tovarno montažni hiš Ilijaš, a se je leta 1992 v Bosni začela vojna in sem moral oditi. Pol  leta sem bil dejansko brezposeln in sem takratnega nemškega partnerja, s katerim sem sodeloval v Sarajevu, povabil, naj podobno tovarno zgradimo v Sloveniji. S SKB banko in nemškim partnerjem smo ustanovili prvo podjetje, v katerem sem bil direktor in 15-odstotni solastnik. Podjetje se je imenovalo Intal po nemškem partnerju. Takrat se je začenjala kriza v Nemčiji, kamor smo izvažali kar 95 odstotkov naših zmogljivosti. Ravno takrat so me nominirali za podjetnika leta. Ker sem veliko bolje poznal notranje stanje v podjetju kot tisti, ki so me nominirali, sem se zahvalil za nominacijo. Štel sem za nemoralno sprejeti takšno priznanje ob tem, da sem vedel, kaj se bo zgodilo.

Enako je bilo leta 2008, ko smo bili v igri za zlato gazelo. Takrat smo se tudi zahvalili in nismo želeli sodelovati, ker nisem bil trdno prepričan, ali je podjetje na tako zdravih temeljih, da smemo prejeti tako prestižno priznanje. Bali smo se zaradi spomina na kar nekaj uspešnih podjetij, ki so prejela priznanja, potem pa so izginila. To se je zgodilo tudi s kakšno gazelo.

 

TFL Glasnik:
Rezultati Lumarja kažejo danes več, kot ste si želeli. Letos ste se pridružili  avstrijski skupini Green Building  in ste si s tem zagotovili širitev trga. Spomniti moram tudi na to, da ste operativno vodenje podjetja prepustili sinu.

Milan Lukić:
Čas dela svoje, tudi ti kot osebnost zoriš in se krepiš s tem, ko zaznavaš svoje uspehe in neuspehe. Na moji poti so bili tudi neuspehi. Propad Intala je bil moj osebni neuspeh. Seveda bi se lahko skliceval na celo vrsto zunanjih dejavnikov, vendar mi samokritičnost pravi, da bi moral predvideti nekatere reči, a jih nisem.

Milan Lukić

V podjetju Lumar hiše na Gomilskem se s pretežnim lastnikom Uniorjem Zreče nismo razumeli o mnogih stvareh, zato sem iz podjetja preprosto izstopil in sem leta 2001 ustanovil podjetje Lumar. Takrat sem si rekel, da v mojem podjetju nihče ne more imeti deleža, ker želim samostojno sprejemati odločitve in za njih odgovarjati z osebnim ugledom in osebnim premoženjem. Od takrat dalje se je začelo obdobje zelo uspešnega poslovanja in nikoli več nismo stavili na samo en trg.

Začeli smo v Sloveniji, nekaj malega sem plasiral v Nemčijo, takoj pa smo se začeli spogledovati z Italijo. Ta je zelo zahtevna na področju montažnih hiš, in to toliko bolj, ker vemo, kako veliki tradicionalisti so Italijani. Italijana je zelo težko prepričati, naj kupi montažno hišo. Zelo hitro se je izkazalo tudi to, da sta Italijanu na prvem mestu oblikovanje in lepota; funkcionalnost se razume sama po sebi.

Lumar je nenadoma začel pridobivati izjemno kakovost izdelka, za slehernega med nami v kolektivu med seboj in do okolja pa so že tako vedno veljala pravila o popolnem poštenju do kupca. Pri meni velja načelo, da to, o čemer si kupca prepričal, da bo dobil le pri tebi in ne pri konkurenci, mora držati. Vrednost Lumarja je ravno v neverjetno visokem številu zadovoljnih kupcev, kar je naša najboljša propaganda. Lumar tako raste tudi količinsko, pri tem pa sem si zadal tudi omejitev. Lumar ne bo nikoli več težil h količini, zavestno sem izbral lokacijo, ki nam ne dopušča večanja proizvodnje. Prav tako ima Lumar zelo dobro opremo in zelo dobre pogoje za delo, obenem pa smo zelo skrbeli, da so zaposleni zadovoljni z delo v Lumarju.

Lumar ima vendarle ekstremno dobre finančne rezultate tudi v primerjavi s sorodnimi evropskimi podjetji. Približno 60.000  evrov dodane vrednosti nas uvršča v tej panogi med zelo uspešne v vsej Evropi, v Sloveniji pa smo že tako pojem. Najbližji nam so pod 30.000 evri. Visok prispevek pri obvladovanju stroškov je v maksimalnem znižanju števila malih in velikih reklamacij. Velikih si sploh ne smeš privoščiti. Neprimeren škarnik na strehi, ki stane denimo 50 ali 60 evrov, te lahko stane nekaj deset tisoče evrov, če moraš odpreti in popravljati streho.

Moj sin raste v podjetju od leta 1997, od najnižje stopničke. Čeprav je doštudiral ekonomijo in je v podjetje prišel kot vrhunski športnik, ni nič znal, še sam ni vedel, zakaj je prišel v podjetje. A se je v nekem trenutku našel. Začel je delati ekstremno dobro – za vrhunske alpiniste sta značilni natančnost in vztrajnost, tako se je lotil tudi dela v podjetju in je zrasel v vrhunskega strokovnjaka za montažne hiše. Čeprav je ekonomist, ima več tehničnega znanja kot kateri koli naš inženir, čeprav imamo vrhunske inženirje. Sinovo znanje je široko, kompleksno in globoko, pri vsaki malenkosti lahko naroči, kar hoče imeti. Tudi sam sem kot pravnik govoril, da izdelka ne znam narediti, lahko pa vem, kakšen mora biti. Mnogi menedžerji, sploh če jih nastavi politika, pridejo in se usedejo v fotelj ter sploh ne vedo, čemu so tam.

 

TFL Glasnik:
Vaše podjetje je znano tudi po izredni usmerjenosti na tuje trge, kjer ste bili že ves čas.

Milan Lukić:
Seveda, pri čemer nas je ta kriza pripeljala do novih grenkih spoznanj. Naša glavna trga, italijanski in slovenski, sta postala zelo šibka in vprašljiva, obe državi sta zašli v težko finančno situacijo; prizadevanja plasirati se v Avstrijo in Nemčijo so bila zaradi protekcionizma v teh državah praktično nična. V desetih letih nismo v Avstrijo prodali niti ene hiše, nekaj malega smo jih prodali v Nemčijo.

Pa še to je, da kupec v Nemčiji in Avstriji pričakuje, da če že kupuje od tujca, mora biti ta bistveno cenejši. O kakovosti se kajpada ne diskutira, ta je sama po sebi umevna. Lumar se ni in se ne bo prostituiral. Za našo kakovost velja določena cena. V začetku minulega leta so nas začeli snubiti in nam ponujati vstop v grupacijo Green Building group. To se nam je zdela nova priložnost, da si tudi tako zagotovimo ta dva trga. Glede na to, da so nam v holdingu zagotovili pomembno vlogo, smo podjetje 100-odstotno sicer prodali Green Buildingu, vendar smo mi v Green Buildingu dobili tudi delež, ki nam omogoča, da lahko obvladujemo ne le Lumar, kjer je sin direktor, jaz pa prokurist, temveč tudi holding in druga podjetja.

Pred nekaj meseci sem bil imenovan tudi za prokurista holdinga in sem postal tudi eden od štirih članov nadzornega odbora holdinga. Sin Marko je že na poti, da postane eden od članov uprave. Pomembno je, da se je Lumar v tem holdingu pozicioniral v sam vrh in ima tretma premium znamke. In vi veste, kaj pomeni, če v taki družbi prideš tako visoko – čeprav smo najmanjše podjetje iz najmanjše države v tej grupaciji.

Milan Lukić

 

TFL Glasnik:
Vse to kaže, da so tujci prej prepoznali vaše lastnosti. Te bogate izkušnje in zlasti načela vam koristijo tudi pri združenju delodajalcev. Kako jih uporabiti, da bi se glas delodajalcev še bolj slišal? Zdaj se bolj sliši glas sindikatov.

Milan Lukić:
Stvari se tako vidijo in slišijo, vendarle ni čisto tako. V združenju delodajalcev smo najprej razčistili med seboj. Mi nismo politično društvo ali navijači katere koli opcije. Ko smo to razčistili, smo si rekli, zdaj lahko verodostojno nastopamo. Nas ne zanima, kdo sestavlja koalicijo, ker na to nimamo vpliva. Opcija, ki je na oblasti, je naš partner. Uspelo nam je, da tako jemljejo in upoštevajo našo nevtralno držo. Ko jih podpiramo, jih ne podpiramo zaradi političnih nazorov, ampak zato, ker imajo nekaj, ko jih ne podpiramo, pa podpore ni zato, ker nečesa nimajo.

V teh dogovarjanjih in pogajanjih je možnih več načinov. Ali uporabljaš moč argumentov, kar počnemo mi, ali pa uporabljaš argumente moči, kar vse pogosteje uporabljajo sindikati, ne glede kateri. Mi nismo v situaciji in tudi menimo, da ni treba groziti komur koli, temveč si prizadevamo s strpnostjo priti do rezultatov.

Hkrati je treba povedati, da sindikati natančno vedo, da njihova publika pričakuje gromovništvo; da ne bodo ničesar dopustili, nikakršnih sprememb, nikakršnega manjšanja pravic, mi pa hkrati pravimo, da delodajalci ne nastopamo na način, da bi delavcem  kratili njihove pravice. Nasprotno, menimo in to dokazujemo, da imajo v vseh tistih podjetjih, kjer dajejo delavcem veljavo, rezultat.

Milan Lukić

 

Delodajalci smo za to, da se najprej dogovorimo za minimalna pravila in za minimalne standarde, ki se jih moramo držati čisto vsi. Zakon o delovnih razmerji ne sme vsega predpisovati, saj sicer ostane premalo prostora za dogovarjanja in pogajanja na ravni panožnih sporazumov in kolektivnih pogodb.

 

TFL Glasnik:
Menim, da je ključno vprašanje, kako boste povrnili zaupanje v delodajalce? Res je bilo v bližnji preteklosti nekaj takih, ki so imeli izključno tajkunske namene, a delodajalci so vendarle tista ključna skupina v družbi, ker so edini, ki ustvarjajo delovna mesta.

Milan Lukić:
Dejstvo je, in to ves čas poudarjamo, saj smo že pred dvema letoma izpostavili negativne primere, od katerih smo se distancirali. Hočem povedati, da samo podjetje ni tisto, ki krši zakonodajo, kršijo jo tisti, ki podjetje vodijo. Delodajalci pravimo, da se sleherna kraja zgodi pred očmi državnih inštitucij. Za to, da so mnogi uspevali funkcionirati na pokvarjen način, je kriva država. Mi imamo še danes primere, da nekatera podjetja ne izplačujejo plač, ne odvajajo prispevkov. Pa smo rekli, da je to nezakonito. Ne vem, kaj je treba še storiti, če že davčna uprava zazna, da prispevki niso bili plačani? Nobene ovadbe od nikoder.

Delodajalci skušamo negovati kulturo poštenega podjetništva, vendar tega ne zmoremo sami; s pozitivnimi primeri lahko na to kulturo vplivamo.

Milan Lukić

 

TFL Glasnik:
Ali se vlada sploh zaveda pomembnosti delodajalcev? Katere so najpomembnejše naloge, ki bi jih morala vlada po mnenju združenja delodajalcev opraviti, da bi omogočila vzpostavitev rasti gospodarstva?

Milan Lukić:
Vlada se zelo zaveda pomena delodajalcev, saj smo ji v tem trenutku zavezniki. Ne zaradi politike, temveč zato, ker vemo, da ni časa za nove eksperimente. Kdo bi zamenjal to vlado? Tisti, ki danes vse vedo, so tri leta vladali. Pri gospodu Jankoviću so se zbrali vsi tisti prebegi iz drugih strank, ki so pred tem vladali – to je skupek Pozitivne Slovenije. Kako naj me nekdo prepriča, da bo ta združba uspešna samo z gospodom Jankovićem, ki ga še vedno cenimo kot odličnega podjetnika. Če jih poslušamo, proti čemu so in zakaj so proti, prepoznamo samo demagogijo, in vsaj mi ne moremo temu nasedati.

Ta vlada je sprejela varčevalne ukrepe kot prve korake, ki so bili nujni, pa naj nas še tako prizadenejo. Varčevalni ukrepi so prizadeli tudi marsikatero podjetje zaradi upada potrošnje in povpraševanja. Ravno te dni sem imel sestanek z magistrom Radovanom Žerjavom, ministrom za gospodarstvo, in sem mu jasno povedal: podprli smo vas pri varčevalnih ukrepih, vendar postajamo zelo nestrpni, ker ni drugega paketa, paketa zagona gospodarstva. Reforma trga dela in pokojninska reforma sta reformi, ki sta sami po sebi pomembni zaradi signalov, ki jih pošiljamo tujini, in nimata čisto neposrednih učinkov.

Potrebni so ukrepi za zagon gospodarstva: banke je treba tako ali drugače očistiti, da lahko spet začnejo podpirati podjetja, banke in družba morajo biti v situaciji, da lahko ob pošteni oceni tudi podjetju, ki je kreditno nesposobno, pomagajo s primerno injekcijo. Podjetja, ki je postalo insolventno, morda tudi zaradi lumpov, ki so mu ostali ogromno dolžni, ne smemo odpisati, ne da bi poznali vse razloge za insolventnost. To so tisti pogoji za zagon realnega sektorja, ki jih pričakujemo od vlade. Mi ne pričakujemo, da nam država da delo, to ni njena naloga. Prav o vzvodih, ki jih delodajalci pričakujemo od vlade, sem se pogovarjal z ministrom, ko sem mu dejal, da postajamo nestrpni.

Milan Lukić

 

TFL Glasnik:
Veseli me, da so vas prepričali, da ste postali predsednik združenja delodajalcev, in bi si želeli še več takšnih ljudi.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Letni popis sredstev in virov sredstev

Morda se vam zdi, da je tema, ki jo obravnavamo danes prišla na vrsto nekoliko prezgodaj, vendar ni tako. Izvedba letnega popisa sredstev in virov sredstev je še posebej v večjih poslovnih subjektih kar zahtevno opravilo. Ker je dovoljeno popis začeti 60 dni pred presečnim datumom bilance stanja, je za vse tiste, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, skrajni čas, da pripravijo navodila, ki bodo v pomoč popisnim komisijam ter imenujejo popisne komisije. Zaradi verodostojnosti je prav, da se člani popisnih komisij ne ponavljajo iz leta v leto. Kakor hitro pa imamo v popisni komisiji nove člane je prav, da jih poučimo, kaj se od njih pričakuje.


Popis sredstev in virov sredstev morajo vsaj enkrat letno opraviti:

 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki na osnovi 4. odstavka 54. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012) (v nadaljevanju ZGD-1) in Slovenskih računovodskih standardov (SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS),
 • društva in invalidske organizacije, ki jim izvedbo popisa nalaga SRS št. 33,
 • gospodarske javne družbe morajo skladno z določbami Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/1993 do 57/2011) (v nadaljevanju ZGJS), voditi računovodstvo skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1) in so posledično dolžne izvesti tudi redni letni popis,
 • proračunski uporabniki pa morajo popisati sredstva in vire sredstev skladno z Zakonom o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 32/1999 do 30/2002)(v nadaljevanju ZR).

Pri popisu sredstev in virov sredstev gre dejansko za uskladitev knjigovodskega stanja z dejanskim stanjem. Usklajevati je potrebno količinsko in vrednostno skladnost evidenc. Pri tem pa je pomembno, da v primeru odkritja očitnih napak v evidencah, ali pri stanju sredstev (blaga, materiala, izdelkov, opredmetenih osnovnih sredstev i.t.d.) popisna komisija takšno stanje popiše v svojem poročilu in predlaga spremembe za izboljšanje poslovanja.

Popis sredstev in virov sredstev je lahko redni ali izredni. Redni popis se običajno izvaja enkrat na leto, izredni popis pa se lahko opravi na osnovi odločitve poslovodstva zaradi lastnih potreb podjetja, ali pa zaradi začetka stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. V stečajnem oziroma likvidacijskem postopku je izredni popis obvezen na začetku in koncu stečajnega oziroma likvidacijskega postopka, kot to določa SRS št. 37. Rednega letnega popisa v primeru stečaja oziroma likvidacije ni potrebno izvajati.

Za redni popis sredstev in virov sredstev je skladno z zakonodajo, ki smo jo navedli, odgovorno poslovodstvo, ki odredi začetek popisa s sklepom o izvedbi rednega letnega popisa. V sklepu odgovorna oseba določi:

 • presečni datum, na katerega se bo izvajal popis (najbolj kvalitetni podatki za sestavitev letnega poročila so, če je presečni datum čim bližje zaključku poslovnega leta),
 • sredstva in vire sredstev, ki jih mora popisna komisija popisati,
 • čas popisa (popis se lahko izvaja pred presečnim datumom, vendar je potrebno vsa gibanja do presečnega datuma ustrezno upoštevati pred izračunom presežkov in primanjkljajev),
 • popisno komisijo ali več popisnih komisij,
 • rok za pripravo pisnega poročila, ki mora biti dovolj zgodaj, da se poročilo pravočasno obravnava,
 • rok v katerem mora organ upravljanja odločiti o popisu, da se izsledki popisa ustrezno upoštevajo pri izdelavi letnega poročila,
 • rok za oddajo poročila računovodstvu, ki mora izsledke poročila, skladno z odločitvami organa upravljanja vključiti v poslovne knjige in v nadaljevanju tudi v letno poročilo družbe.

Popisna komisija mora biti sestavljena tako, da ne pride do konflikta interesov. To pomeni, da v popisno komisijo ne morejo biti imenovane osebe, ki so materialno odgovorne za posamezno vrsto sredstev oziroma virov sredstev, ki se popisujejo. V popisno komisijo ne smejo biti imenovane niti osebe, ki nadzorujejo materialno in finančno stanje poslovanja. Popisna komisija ima praviloma najmanj tri člane.

Popisna komisija je dolžna izvesti:

 • količinski popis sredstev in virov sredstev ter vpisati dobljene rezultate v popisne pole,
 • primerjati dejansko stanje s knjigovodskim,
 • ugotavljati popisne razlike in
 • ugotoviti vzroke za nastanek popisnih razlik.

Popisna komisija mora biti med popisom pozorna tudi na fizično stanje sredstev. V primeru, da so le-ta pokvarjena, neuporabna ali pa jim je pretekel rok trajanja, morajo na to opozoriti v svojem poročilu. Seveda pa takšna sredstva niso inventurni manjki. Odločitev o tem, kaj se bo z obravnavanimi sredstvi zgodilo, morajo sprejeti za to odgovorne osebe poslovnega subjekta.

Če se popis začne pred presečnim datumom, določenim za popis, je potrebno pri pripravi poročila upoštevati vse količinske in vrednostne spremembe posameznega sredstva ali vira sredstev od datuma dejanskega popisa do presečnega datuma.

Popisna komisija o svojem delu pripravi pisno poročilo, ki ga predloži v obravnavo organu upravljanja, ki je odgovoren za odločanje o odpravi popisnih razlik. Poročilo mora vsebovati navedbe o razlikah med dejanskim in knjigovodskim stanjem z opisom razlogov za nastale razlike in predlogom za njihovo odpravo. Popisne razlike se lahko odpravijo v breme podjetja ali v breme odgovorne osebe. Kako se bodo odpravile je odvisno od vzrokov za njihov nastanek (kalo, malomarno ravnanje, kraja …). Zaželeno je, da popisna komisija pripravi priporočila za izboljšanje stanja.

Pri izvedbi popisa je zelo pomembno, da sodelujejo osebe, odgovorne za posamezno vrsto sredstev. Na sam potek popisa sicer ne smejo vplivati, lahko pa pomagajo tako, da uredijo sredstva, omogočijo dostop itd.

Odprava popisnih razlik ima tudi davčne posledice, zato je izjemnega pomena, da se knjigovodske napake popravijo, ne pa se izkažejo kot popisni primanjkljaj. Od primanjkljajev se namreč skladno z določbami 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS št. 117/2006 do 40/2012) in 17. členom Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS št. 141/2006 do 108/2011) obračunava in plačuje davek na dodano vrednost. DDV se skladno z določili 17. člena pravilnika ne obračunava od:

 • primanjkljaja zaradi uničenj, ki so nastali zaradi višje sile,
 • primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga,
 • primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, v dejanskem obsegu, ki ne sme biti večji od običajnega, določenega s strani strokovnega združenja,
 • primanjkljaj oziroma izguba, ki je nastala zaradi tatvine oziroma kraje, če je o tem sestavljen policijski zapisnik.

Davka na dodano vrednost od primanjkljajev ne obračunajo tisti zavezanci za popis, ki niso identificirani za DDV, ali pa sploh niso zavezanci za DDV.

Od določenih primanjkljajev se obračunajo tudi drugi posredni davki in sicer:

Opravljanje dejavnosti tujega podjetja v Sloveniji zajema njegovo vsakršno ekonomsko aktivnost na območju Slovenije.

Tuji podjetnik v Sloveniji opravlja svojo dejavnost, če dosega dohodek z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge neodvisne samostojne dejavnosti. Bistvena elementa, na katerih temelji opredelitev dohodka iz dejavnosti, sta, da se dejavnost opravlja trajno (o opravljanju dejavnosti ne moremo govoriti, če gre za enkraten ali občasen posel) in neodvisno oz. samostojno (zavezanec opravlja dejavnost za svoj račun, v svojo korist, na svojo odgovornost ter za opravljanje dejavnosti jamči z vsem svojim premoženjem).

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, 117/06, 56/08, 76/08, 92/08 in 5/09) ureja sistem in določa obveznost plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb.

Sistem in obveznost plačevanja davka od dohodka iz dejavnosti fizične osebe ureja Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 28/08, 78/08, 92/08, 125/08 in 20/09).

Kriteriji, na podlagi katerih se opravljanje dejavnosti nerezidenta (pravne ali fizične osebe) v Sloveniji lahko opredeli za poslovno enoto v Sloveniji, so določeni v ZDDPO-2.

Poslovna enota nerezidenta je kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji. Aktivnosti nerezidenta, ki imajo pripravljalno ali pomožno naravo, ne predstavljajo poslovne enote nerezidenta.

Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, se šteje za poslovno enoto nerezidenta, če dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev.

Kot poslovna enota nerezidenta se obravnava posrednik, ki deluje v imenu nerezidenta, v zvezi s katerimikoli dejavnostmi oziroma posli za nerezidenta, če ima in običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu nerezidenta. Posrednik, ki v svojem imenu deluje za nerezidenta, v okviru svoje redne dejavnosti kot borzni posrednik, posrednik s splošnim pooblastilom ali katerikoli drug neodvisni posrednik, se šteje za poslovno enoto nerezidenta, kadar deluje v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta in se pogoji in okoliščine v poslovnih in finančnih razmerjih med tem nerezidentom in tem posrednikom razlikujejo od tistih, ki bi bili v razmerjih med nepovezanimi osebami.

Tuji podjetnik – nerezident v Sloveniji ne plačuje davka od dohodka iz dejavnosti – razen od dohodka iz dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika – če dejavnosti v Sloveniji ne opravlja v ali preko poslovne enote in je prisoten v Sloveniji manj kot 183 dni v kateremkoli obdobju 12 mesecev in ne gre za dohodke, od katerih se obračunava davčni odtegljaj.

Glede medbančne odstopne provizije za posredovanje e-dokumentov banka pojasnjuje, da so banke v letu 2011 vzpostavile in ponudile nov sistem prenosa e-računov od izdajatelja e-računa do prejemnika e-računa. Prejemnik prejme e-račun v elektronski obliki v elektronsko banko pri banki, kjer ima odprt transakcijski račun. Izdajatelj e-računa ima podpisano pogodbo za posredovanje e-računov z eno banko. Tej banki posreduje vse e-račune za prejemnike e-računov, ki so se na tak način prejemanja računov naročili. Ta pogodbena banka e-račune za svoje komitente posreduje v e-banko svojih komitentov, e-račune za komitente ostalih bank pa posreduje preko infrastrukture za e-račune. Te pa prejete račune dostavijo v e-banke svojih komitentov.

Banka, s katero ima izdajatelj e-računa sklenjeno pogodbo za prenos e-računov zaračuna izdajatelju e-računa nadomestilo za posredovanje e-računa. Ker vsi posredovani e-računi s strani izdajatelja e-računov niso za komitente pogodbene banke, bo banka e-račune za komitente posredovala drugim bankam. To predstavlja določen obseg dela in stroškov tudi za ostale »ne pogodbene« banke. Zato je pogodbena banka pripravljena del nadomestila odstopiti bankam, ki jim bo posredovala e-račune, ki jih je prejela od izdajatelja e-računov. Zato bo uvedeno novo nadomestilo, ki se bo imenovalo »medbančno nadomestilo za izmenjavo podatkov«.

Medbančno nadomestilo za izmenjavo podatkov je nadomestilo, ki ga banka izdajatelja e-računa (pogodbena banka) odstopi banki prejemnika e-računa za vsaki drugi banki posredovan e-račun prek sistema za izmenjavo e-računov. To medbančno nadomestilo za izmenjavo podatkov plača banka izdajatelja e-računov (pogodbena banka). Banke, prejemnice e-računov bodo »pogodbeni banki« izdajatelja e-računov izstavile mesečni obračun (fakturo) za prejete e-račune za svoje komitente.

Banko zanima, ali je to medbančno nadomestilo za izmenjavo podatkov obdavčeno z DDV. Pri medbančnem nadomestilu gre dejansko za to, da banka izdajatelja del nadomestila, od katerega ni zaračunala DDV, odstopi banki prejemnika. Končni namen te storitve je, da komitent plača e-račun preko svoje elektronske banke, izdajatelj pa si prihrani stroške izstavljanja in pošiljanja računov v papirnati obliki.

Na podlagi 4. c) točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so oproščene plačila DDV transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov in factoringa.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11) - Pravilnik v prvem odstavku 75. člena določa, da se za transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti, transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti po 4. c točki 44. člena ZDDV-1 štejejo vse storitve, ki so neposredno povezane oziroma omogočajo izpolnitev denarne obveznosti. Šesti odstavek 75. člena določa, da se za storitve, neposredno povezane z izpolnitvijo denarne obveznosti, ne štejejo najem in vzdrževanje terminalov POS, vzdrževanje bankomatov in izdelava raznih poročil. Sedmi odstavek istega člena pa določa, da se za transakcije iz 4. c točke 44. člena ZDDV-1 šteje tudi opravljanje plačil z elektronskim denarjem, vključno z izdajo elektronskega denarja.

Glede na to, da je medbančna izmenjava e-računov prek bančnih kanalov neposredno povezana s plačilno storitvijo poravnave prejetega e-računa z neposrednim plačilom ali plačilom prek direktne obremenitve, je tudi medbančna storitev, ki se zaračuna za izmenjavo podatkov, oproščena plačila DDV na podlagi 4. c točke 44. člena ZDDV-1.

Optimalno strukturo kapitala predstavlja tista kombinacija lastniškega in dolgovanega kapitala, ki še zagotavlja povečevanje vrednosti enote lastniškega kapitala v strukturi kapitala. Znano je, da povečevanje dolgovanega kapitala, ob istočasnem povečevanju obsega poslovanja, povečuje donosnost lastniškega kapitala, če je donosnost vseh sredstev podjetja višja od stroškov dodatnega dolgovanega kapitala. Kadar je donosnost vseh sredstev podjetja manjša od stroškov dolgovanega kapitala, se donosnost lastniškega kapitala zmanjšuje.

Optimalna struktura kapitala je od podjetja do podjetja različna. Koliko bo dolgovanega kapitala je odvisno predvsem od:

 • velikosti podjetja (manjša podjetja so praviloma bolj tvegana in je zato težje pridobiti dolgovani kapital),
 • moči vodstva podjetja v primerjavi z močjo lastnikov (vodstvo se raje odloča za lastniški kapital zaradi večje varnosti, lastniki pa za dolgovani kapital – večje dividende),
 • tveganja plačilne nesposobnosti in posledično višjih stroškov financiranja – stroški finančne stiske,
 • dejavnikov iz okolja (ponudba in povpraševanje na trgu kapitala, višina obrestne mere, višina davčne stopnje, inflacija, i.t.d.).

Slovenski poslovno finančni standardi v načelih dolgoročnega financiranja, glede določanja ustreznega razmerja med lastniškim in dolgovanim kapitalom, dajejo prednost dolgovanemu kapitalu v primeru, da se v podjetju:

 • poveča dobiček,
 • utrdita prodaja in dobiček,
 • izboljša likvidnostna struktura sredstev.

Pojem vzvoda je prevzet iz mehanike (naprava za dviganje tovora). Načeloma izraža lastnost nečesa, da raste ali pada hitreje v razmerju do nekega drugega dejavnika. Gre torej za neke vrste multiplikator.

V okviru poslovanja podjetja govorimo o poslovnem vzvodu (operating leverage) in finančnem vzvodu (financial leverage), ki skupaj tvorita celotni vzvod (total leverage). Oba pospešujeta (v pozitivno ali negativno smer učinke skoraj vsake poslovne odločitve. Neposredno sta povezana s poslovnim tveganjem podjetja. Zato je poleg načelnega poznavanja in razumevanja delovanja tega vzvodja izredno pomembna njegova uporaba pri oblikovanju informacij za odločanje.

Ni veliko učbenikov poslovnih financ, ki ga ne bi obravnavali. Kljub temu pa v praksi pogosto ostanemo na pol poti, saj se prehitro zadovoljimo s teoretičnimi obrazci, ki jih nudi strokovna literatura in dovolj ne upoštevamo kakovosti podatkov, posebnosti konkretnega podjetja ter njegovega poslovnega okolja.

Poslovni vzvod obstaja, ker se stalni stroški (fixed costs) pri spreminjanju obsega poslovanja obnašajo drugače od spremenljivih stroškov (variable costs). Zato se celotni stroški na enoto poslovnega učinka zmanjšujejo pri povečevanju obsega poslovanja in obratno: povečujejo se pri zmanjševanju obsega poslovanja. Poslovni vzvod torej obstaja, če obstajajo stalni stroški znotraj celotnih stroškov poslovanja.

Zaradi tega je poslovni vzvod pri nekaterih avtorjih (npr. Rao, 1987, 172; Pareja, 2010; Jadhav, 2011; Investopedia, 2011; InvestorWords, 2011) opredeljen z razmerjem med stalnimi in celotnimi poslovnimi stroški oziroma z razmerjem med stalnimi in spremenljivimi stroški, praviloma v točki preloma oziroma na pragu dobičkonosnosti (break-even point). To je statični pristop k merjenju poslovnega vzvoda.

Druga opredelitev (na primer Brigham, 1999, 367; Pučko, 2001, 170; Smart et al., 2004, 303) izhaja iz pojasnjevanja stopnje poslovnega vzvoda kot razmerja med odstotkom spremembe prihodkov od prodaje in odstotkom spremembe EBIT (earnings before interest and taxes). EBIT lahko nekoliko primerjamo s poslovnim izidom iz poslovanja po SRS.

Članice EU so v zadnje pol leta dosegle opazen napredek pri prenosu direktiv o notranjem trgu v nacionalne zakonodaje, kaže pregled notranjega trga, ki ga je objavila Evropska komisija. Zaostanek pri prenosu predpisov EU v nacionalne zakonodaje je manjši od zastavljenih ciljev. Med 11 državami, kjer je večji, je tudi Slovenija.

Povprečni zaostanek pri prenosu teh direktiv, gre za delež direktiv o notranjem trgu, ki niso bile pravočasno prenesene v nacionalno zakonodajo, zdaj znaša 0,9 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot pred šestimi meseci.

Voditelji držav in vlad EU so si leta 2007 za obravnavano obdobje zastavili cilj, da bo zaostanek upadel na en odstotek. Ta cilj zdaj izpolnjuje 16 članic unije. Preostalih 11 članic, med katerimi je tudi Slovenija, pa bo bo moralo po navedbah Bruslja okrepiti svoja prizadevanja za dosego tega cilja.

Slovenija je v obravnavanem šestmesečnem obdobju zabeležila 1,5-odstotni zaostanek, povprečna zamuda pri nepravočasno prenesenih direktivah pa je bila 9,4 meseca.

Večji delež nepravočasno prenesenih direktiv od Slovenije so zabeležile Italija (2,4 odstotka), Poljska (2,1 odstotka) in Belgija ter Ciper (1,9 odstotka). Med državami, ki so presegle cilj o enoodstotnem zaostanku, so še Luksemburg, Avstrija, Portugalska, Romunija, Finska in Velika Britanija.

Skupno je osem članic doseglo ali izenačilo svoj do zdaj najboljši rezultat. To so Češka, Estonija, Irska, Grčija, Španija, Francija, Latvija in Malta. S samo dvema direktivama, ki ju še morata prenesti, sta Malta in Latvija dosegli najboljši rezultat, tesno za petami pa sta jima Estonija in Irska. Na Češkem se je zaostanek pri prenosu v šestih mesecih na primer zmanjšal z 1,9 na 0,6 odstotka.

Stalna in vztrajna prizadevanja so po pojasnilih komisije Grčiji omogočila, da je zaostanek zmanjšala precej pod enoodstotni cilj, in sicer na 0,5 odstotka. Še pred dvema letoma je bil njen zaostanek pri prenosu največji med 27 članicami.

Članice povezave so uspele zmanjšati tudi število nepravilno prenesenih direktiv. Ta povprečni zaostanek pri izpolnjevanju obveznosti je z 0,8 odstotka pred šestimi meseci upadel na 0,7 odstotka in se tako približal 0,5 odstotka, ki ga je v Aktu za enotni trg lani predlagala Evropska komisija.

Na tem področju je Slovenija boljša od povprečja, saj je napačno prenesla le 0,4 odstotka direktiv o notranjem trgu. Enak rezultat so zabeležili Malta, Romunija, Litva in Luksemburg. Boljši so bili le Nizozemska, Finska in Ciper. Najslabše na tem področju so Italija, Poljska in Grčija.

Vendar pa sta se povečala število direktiv, pri prenosu katerih države članice zamujajo za dve leti ali več, in povprečni dodatni čas, ki je potreben za prenos direktive EU v nacionalno zakonodajo (s 7,9 na 9,1 meseca).

Število postopkov ugotavljanja kršitev v zvezi z uporabo zakonodaje EU se še naprej zmanjšuje in je v primerjavi z novembrom 2007 manjše za 40 odstotkov. Večina postopkov za ugotavljanje kršitev, ki jih je sprožila komisija, zadeva Italijo (69), sledita pa ji Grčija (68) in Belgija (64). Povprečje odprtih postopkov v uniji je 31, Slovenijo pa zadeva le 14 postopkov, manj postopkov imajo odprte le Litva, Estonija in Latvija.

Ob upoštevanju vseh kazalnikov izvrševanja dosegajo v celoti najboljše rezultate Latvija, Estonija, Luksemburg in Litva.

Vir: STA

Vlada predlaga zaostritev pogojev, pod katerimi si lahko banke znižajo osnovo za obračun davka na bilančno vsoto. Davek, ki je bil z namenom spodbuditve bank k večjemu kreditiranju podjetij uveden avgusta lani, bo sicer veljal le še do konca leta 2014, je napovedal finančni minister Janez Šušteršič.

Banke morajo davek od lanskega avgusta obračunavati v višini 0,1 odstotka svoje bilančne vsote. To je za leto 2011 storilo 16 bank, ki so skupaj plačale 7,4 milijona evrov davka.

Pri tem zakon bankam omogoča, da si znižajo obdavčitev za 0,167 odstotka stanja kreditov, danih nefinančnim družbam in samostojnim podjetnikom. Od vseh bank v Sloveniji je bilo lani takšnih le pet, vlada pa zdaj predlaga, da se pogoj za znižanje obdavčitve zaostri na 0,1 odstotka stanja kreditov, je razvidno iz predloga novele zakona, objavljenega na spletnih straneh vlade.

Pričakovalo se je, da bo imel zakon pozitivne posledice na gospodarstvo preko spodbujanja bank k večji aktivnosti na področju kreditiranja nefinančnega sektorja. Vendar pa spremembe bilančne vsote in stanja kreditov kažejo na negativen trend, bilančna vsota bank se je namreč lani zmanjšala za 1,5 odstotka oz. 773 milijonov evrov, krediti gospodarstvu pa za 1,3 odstotka oz. za 313 milijonov evrov.

Ob tem sta možnost oprostitve plačevanja tega davka, to je v primeru z zakonom določene rasti obsega danih kreditov, lani izkoristili le dve banki, a je njun delež kreditov med vsemi bankami v Sloveniji zanemarljiv.

Kreditiranje gospodarstva so povečale le banke z nižjo bilančno vsoto, sklepajo na finančnem ministrstvu. Znesek danih kreditov vseh bank se ni povečal, ampak se je celo zmanjšal. Tako smo še vedno priča manjšemu zagotavljanju financiranja nebančnega sektorja kot pred krizo, ugotavljajo na ministrstvu, kjer so osnutek novele zakona pripravili.

Predlog novele zakona poleg tega uvaja tudi akontiranje davka in določa poseben režim plačevanja obrokov akontacije za leto 2013. Banke bodo morale davek na bilančno vsoto plačevati do vključno leta 2014.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu OKTOBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov.
 • Redne novele (spremembe in dopolnitve zakona) so tri: ZJN-2A, ZJN-2B in ZJN-2C.
 • V Državni zbor je vložen predlog novele Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D), ki uvaja minimalni prag zapadlih oz. neplačanih terjatev. S tem ukrepom bodo morali naročniki izločati tiste ponudnike, ki bodo na dan oddane ponudbe imeli 50 evrov ali več neporavnanih davkov oz. prispevkov. Predlog novele ureja tudi pridobitev soglasja za sklenitev aneksa, s katerim bi se povečal obseg predmeta ali vrednosti pogodbe. V skladu s spremembami bi moral naročnik od svojega nadzornega organa pridobiti soglasje takrat, ko znaša vrednost povečanja pogodbe vsaj 10.000 evrov in predstavlja najmanj pet odstotkov prvotnega naročila. Če naročnik nima svojega nadzornega organa, mora po noveli pridobiti soglasje vlade.
 • Zadnji vpliv na zakon je bila odločba ustavnega sodišča, s katero je bila razveljavljena druga alineja četrtega odstavka 42. člena Zakona. Razveljavitev določbe je začela veljati 9.6.2012.
 • Državni zbor uradnega prečiščenega besedila zakona še ni pripravil.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 128-5409/2006, stran 14017. Veljati je začel 23.12.2006, uporabljati pa se je začel s 7.1.2007.
EKO-LEX, od 3.10.2012 - 9.10.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 5 novosti 1 novost 7 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

 • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 5.10.2012 javnost pozvalo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi mešanih komunalnih odpadkov. Predloge sprejemajo do ponedeljka, 5. novembra 2012.
 • Vlada je na svoji 32. redni seji dne 4. oktobra 2012 sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Zelenci, s katerim se nadaljuje varovanje območja Zelencev pri Kranjski Gori, zavarovanega za naravni rezervat z Odlokom o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 3.10.2012 - 9.10.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 10 novosti 8 novosti 7 novosti 1 novost 10 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 2 novosti 2 novosti 1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 7 novosti 3 novosti 1 novost 9 novosti 6 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 9 novosti 5 novosti 1 novost 20 novosti 17 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 33 novosti 1 novost 2 novosti 27 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 11 novosti 1 novost 1 novost 13 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti 1 novost 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 3 novosti
11. OBČINE 110 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .