Številka 4, letnik VI
28. januar 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš današnji intervjuvanec je šentrupertski župan Rupert Gole, sicer univerzitetni diplomirani inženir arhitekture. V svojih odgovorih razkriva, kako v tako majhni občini angažirajo povprečno milijon evrov nepovratnih sredstev na leto. "Res je, da je za nami nekaj let trdega dela, saj so bili šele po prvih štirih ali petih letih vidni veliki učinki," pravi in dodaja: "Pobrali smo veliko nagrad, tudi za energetsko najbolj učinkovito občino, Zlati kamen za drugo najbolj prebojno občino, dvakrat zapored smo bili najbolj inovativna občina v Sloveniji, Dežela kozolcev je bila izbrana med tri najboljše prakse v Sloveniji, Umanotera je v akciji Slovenija znižuje CO2 izbrala naš razvojni model med 15 najboljših praks."

Obdobje po zaključku poslovnega leta je v podjetjih čas, ko se ugotavlja uspešnost poslovanja v preteklem poslovnem letu. Je čas, ko računovodstvo opravlja opravila, ki niso običajna pri ugotavljanju začasnih medletnih rezultatov poslovanja. Eno takšnih opravil je tudi ugotavljanje prihodkov iz poslovanja, ob upoštevanju vseh določil Slovenskih računovodskih standardov oziroma Mednarodnih standardov računovodskega poročanja. To pomeni, da se ugotovljeni prihodki iz poslovanja lahko razlikujejo od prometa, zaračunanega po izdanih računih kupcem, brez upoštevanja davka na dodano vrednost. Današnjo temo tedna namenjamo tej temi.

Vabljeni k branju!

Rupert Gole: Občina Šentrupert diši po zeleni ekonomiji

Rupert Gole

TFL Glasnik:
Preden sva se spoznala, ste mi na moje povabilo odgovorili profesionalno, pravilno slovensko, vljudno. Nekako je videti, da vsa občina, ki je zelo mlada, šele sedem let je, odkar je bila ustanovljena, in šteje 2800 prebivalcev, deluje enako profesionalno. Impresivno je že to, kakšne cilje imate v občini Šentrupert. Energetska samooskrba in neodvisnost, recimo do leta 2025, vmes ste že rodili Deželo kozolcev – vašo turistično usmeritev. Povejte za začetek, na kaj ste najbolj ponosni.

Rupert Gole:
Ponosen sem na praktično vse uspešno končane projekte, najbolj pa na projekt, ki je ponesel glas o Šentrupertu v svet – na Deželo kozolcev. Uspeh tega projekta je prekosil vsa moja pričakovanja, čeprav sem slutil, da bo to uspešen projekt, ki bo pripeljal veliko obiskovalcev. V dobrem letu dni je bilo od 24 do 25 tisoč obiskovalcev. Ko to povemo v kakšni instituciji, kjer se tudi trudijo povečati število obiskov, nam kar ne verjamejo. Mi pa smo samo decembra pri projektu Čarobna dežela kozolcev imeli 1700 obiskovalcev v osmih dneh. Za letos je v zvezi s tem pripravljenih obilo programov in je veliko terminov že zapolnjenih.

 

Rupert Gole

 

TFL Glasnik:
V viziji, ki ste jo predstavili, je še kar nekaj projektov. Bi nam jih lahko nekaj našteli?

Rupert Gole:
Ne le v Sloveniji, tudi strokovnjaki v tujini nam priznavajo, da smo znali povezati projekte med seboj in da s temi povezavami dosegamo tudi sinergijske učinke. To je bila že na začetku moja usmeritev. Najprej je bilo preprosto, saj nismo imeli nič, morali smo kupiti mize, računalnike ter podobno in se odločiti, kaj bomo sploh počeli. Zelo preprost test za vsakega župana je, da pogleda na položnice, kaj plačuje vsak mesec in kaj lahko zagotovi svojim občanom. To sem storil tudi sam. Ugotovil sem, kaj so veliki stroški in da obstaja nekaj dobrin, ki jih lahko sam zagotovim svojim občanom ter s tem dosežem zaključevanje nekih finančnih tokov znotraj občine ali znotraj mikroregije. Če bom to dosledno počel, bo čez toliko in toliko let ustvarjenih toliko delovnih mest in toliko denarnega toka znotraj občine. Posledično bodo zadovoljni občani, podjetniki, odpirala se bodo nova podjetja in to se nam ta trenutek dogaja.

TFL Glasnik:
Prejeli ste tudi vrsto nagrad.

Rupert Gole:
Res je, da je za nami nekaj let trdega dela, saj so bili šele po prvih štirih ali petih letih vidni veliki učinki. Pobrali smo veliko nagrad, tudi za energetsko najbolj učinkovito občino, Zlati kamen za drugo najbolj prebojno občino, dvakrat zapored smo bili najbolj inovativna občina v Sloveniji, Dežela kozolcev je bila izbrana med tri najboljše prakse v Sloveniji, Umanotera je v akciji Slovenija znižuje CO2 izbrala naš razvojni model med 15 najboljših praks.

Rupert Gole

 

TFL Glasnik:
Popolna novost je razvojni model občine: zelena integralna ekonomija, pravite, da je Slovenija dežela lesa, uspešno ste vključili tudi državne zapore na Dobu.

Rupert Gole:
Razvojni model občine Šentrupert so drugi poimenovali model zelene integralne ekonomije in je bil kot prvi izbran za predstavitev na mednarodnem kongresu zelene integralne ekonomije v Mariboru. Pogosto se pošalim in rečem, da na začetku nisem vedel, da delam model zelene integralne ekonomije, ampak sem vse skupaj zastavil po zdravi kmečki pameti. Živimo v nekem času in družbi, kjer je ta zdrava kmečka pamet kar precej odsotna, zato nekaj, kar je sicer normalno, postane inovativno. To je paradoks, a se s tem srečujem vsak dan.

Na področju energetike smo zasnovali kar nekaj projektov in trenutno v kompleksu državnih zaporov na Dobu končujemo veliko toplarno. To je naložba našega javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki je v stoodstotni lasti občine. Ponosni smo, da nam je uspelo takšno financiranje toplarne, da niti en evro ne gre iz občinskega proračuna, ampak vse iz nepovratnih sredstev in bančnega posojila, s projektom pa znižujemo strošek ogrevanja državnega zapora za okoli 200.000 evrov na leto. Energetika Šentrupert bo v približno desetih letih ustvarila okoli 6,5 milijona evrov prometa. Velja dodati, da je samo strošek energenta med 150 in 200 tisoč evri na leto, kar bo ostalo v lokalnem okolju. To je bil izziv za naše lastnike gozdov, da bodo dobavljali lesno biomaso, ki je predvsem rezultat lesnega odpadka lesnopredelovalnega centra.

Ta projekt sem zasnoval že pred petimi leti in leta 2012 navdušil zanj takratnega ministra za obrambo, ki je v tem videl možnost za razvoj nekdanje vojašnice, ki je 15 let mirovala. Odobril je brezplačen prenos zemljišč na občino, mi pa smo v šestih mesecih razvili projekt, pridobili gradbeno dovoljenje in trenutno pričakujemo 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz javnega razpisa. Pred nami je prva faza lesnopredelovalnega centra, ki bo vzorčni primer postavitve lesnopredelovalne verige v Sloveniji. Česa takšnega v Sloveniji ni.

Ta projekt ima pozitivne učinke, ker bo iz tega centra odpadek končal lokalno v šoli, vrtcu, telovadnici in knjižnici, kjer je že kotlarna na lesne sekance, v kotlarni na Dobu bomo letos v prvi fazi že dogradili kogeneracijo na lesni plin in bo potrebovala 4000 kubičnih metrov lesnih sekancev na leto. V lokalno okolje bo prišel denarni tok, ki se bo poznal tudi na standardu kmečkih družin.

Rupert Gole

 

TFL Glasnik:
Kaj delajo paradižniki na Dobu?

Rupert Gole:
Na Dobu smo razvili še projekt steklenjakov za proizvodnjo paradižnika. Dobili smo investitorja za skupno naložbo več kot 5 milijonov evrov, ki se bo verjetno začela prihodnje letno. To je projekt, ki bo glede samooskrbe, ki je trenutno v Sloveniji le 30-odstotna, prispeval kar precej: 3.000 ton od 18.000 ton paradižnika, ki ga Slovenija poje vsako leto. Pozitivni učinki tega projekta so, da se bodo steklenjaki ogrevali z odpadno toploto pri pridobivanju električne energije s kurjenjem lesnih sekancev, v kompleksu bo delalo od 30 do 40 zapornikov, saj ima zapor velike težave z zaposlovanjem zapornikov.

Ob tem moram povedati, da z državnimi zapori izjemno dobro sodelujemo, da so v nas prepoznali partnerja za inovativne projekte. Samo pri ogrevanju bodo privarčevali toliko, kot jim je ministrstvo naložilo za celotno varčevanje.

TFL Glasnik:
Po glavi mi rojijo vprašanja, vendar bi najprej dejala, da ste v resnici podjetnik. Kot bi se pogovarjala z direktorjem velikega podjetja ali kar cele pokrajine. Dokazujete, da lahko župan vodi občino kot podjetje. Pa ne v tistem slabšalnem smislu, kot ga je slišati zadnje čase. Takšne župane bi uvrstila med kandidate za ministra za gospodarstvo. Je temu botrovalo dejstvo, da ste arhitekt ali da imate po naravi radi čiste račune ali kaj drugega?

Rupert Gole:
Jaz sem v resnici podjetnik po srcu in duši, še bolj pa sem arhitekt in kreativec. Za ta poklic sem se odločil, ker vedno razmišljam, kaj je mogoče narediti bolje, lepše, kako doseči večje učinke. Še vedno sem podjetnik, lastnik arhitekturnega studia Esplanade, prvo podjetje pa sem ustanovil leta 1996. Vedno sem se trudil biti inovativen in prodoren in zaposlenim omogočati redne plače. V vsakem delu mora biti kar nekaj iskrenosti, nikoli ne smeš razočarati tistih, ki delajo zate in ki verjamejo v tvoje zgodbe. Naslednji dan po imenovanju za župana v neki mali in neznani vasi me je bilo strah zaradi vprašanja, kako sestaviti ekipo, ki bo verjela v vizijo, ki sem si jo zadal. Uspelo mi je navdušiti sodelavce, ki so od prvega dne z menoj, in brez takšne ekipe takšnih rezultatov ne moreš dosegati. Mi nismo klasična birokratska občina, mi smo tim. Naša strokovnjakinja za odnose z javnostjo iz Ljubljane pravi, da niti slučajno nismo občina, ki bi bila kakor koli podobna neki občini. 'Ko pridem k vam, je, kot bi prišla k Stevu Jobsu, ki ima ekipo in polno idej, veliko hitrosti in učinkovitosti,' pravi ona. In res delamo tako.

Tudi do vseh investitorjev se obnašamo tako – dobijo popoln servis. Pri nas ni tistega, da se ne da, pa počakajte.

Rupert Gole

 

TFL Glasnik:
Tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev ste nadvse uspešni. Živi dokaz, da je mogoče biti učinkovit in uspešen tudi v javnem sektorju. Koliko denarja ste že pridobili?

Rupert Gole:
Naredili smo preglednico in je videti, da nam uspe angažirati milijon evrov nepovratnih sredstev na leto.

TFL Glasnik:
To je izjemno za tako majhno občino.

Rupert Gole:
Naša je postala tudi nekdanja vojašnica, ki je bila sodno ocenjena na 2,6 milijona evrov, a tega ne bomo kar prodali. To cono smo opredelili za cono lesnopredelovalne industrije in smo prijazno odklonili investitorje, ki bi se tam ukvarjali s kovinsko industrijo.

TFL Glasnik:
Kakšen bo Šentrupert čez pet let in kakšen bo čez deset let?

Rupert Gole:
Pravim, da mora Mirenska dolina rasti in se razvijati po vzorcu Silicijeve doline. Imam idejo, da bi ustanovil raziskovalni inštitut in center za oblikovanje v lesu ter bi to znanje 'polinkali' v svet, ker sem tudi sam delal kot gostujoči raziskovalec na inštitutu v Nemčiji in vem, kako je mogoče mrežiti takšne stvari. Mislim, da je to priložnost za vso Slovenjo, ne v kvantiteti, temveč v znanju in inovacijah. Vrhunskost v obrtniškem znanju nam priznavajo vsi.

Ko se pogovarjam s podjetniki, ki so že v lesnopredelovalni zgodbi, poslušam, kako se industrija iz Romunije zdaj seli nazaj, ker tam ne dosegajo kakovosti.

Rupert Gole

 

TFL Glasnik:
Bo Šentrupert kraj, kamor se bomo Slovenci radi priseljevali?

Rupert Gole:
Že zdaj imamo pozitivno bilanco prebivalstva. Že na začetku sem težil k temu, da imamo za otroke šolo in vrtec ter da so tako v šoli kot v vrtcu odlične razmere. In jih imajo. Odlične razmere za mladino razveseljujejo vse generacije do dedkov in babic. Morda me bo kdo iz te šole zamenjal in je prav, da je moja odgovornost, da sem poskrbel, da je imel najboljše možne pogoje.

TFL Glasnik:
Velikost občine očitno nima zveze z njeno uspešnostjo.

Rupert Gole:
Zagotovo ne. Večkrat sem že dejal, da je zame vseeno, ali vodim občino, podjetje ali državo. Vedno bi se enako obnašal – iskreno in maksimalno bi naredil vse, kar je treba na tistem položaju.

TFL Glasnik:
Pa bi sprejeli katero od funkcij na državni ravni?

Rupert Gole:
So mi že ponujali, vendar sem zavrnil, ker moram končati svoje delo na lokalni ravni. Imam načrte, moja ekipa pa me je pripravljena spremljati. Načrtujem tudi projekt ureditve trga, kar je tudi naložbeno zelo zahteven projekt, ki bo šel na račun občinskega proračuna. Ko govorim o lesnopredelovalnem centru, gre za naložbo iz zasebnih sredstev, mi samo spremljamo ta razvoj, da ne zaide v napačne vode. Podjetnikom podeljujemo stavbno pravico, ki jo lahko več let odplačujejo, s tem pa jim olajšamo začetek in zagon, obenem se zavarujemo, da v primeru neuspeha katerega od podjetij nepremičninsko stvar ne preide v tuje roke. Zgodb o tem, kako so se stvari razprodajale, imamo že preveč.

TFL Glasnik:
Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Rupert Gole:
Slovenija ima popolnoma vse, da postane razvita samooskrbna država z znanjem, vendar moramo v vsakdanje delo vnesti korektnost, iskrenost in pošteno delo. Poštenje do sočloveka in poštenje do javnih sredstev. Če bi imel čarobno palico, bi najprej izbrisal pohlep. Če bi vsi na položajih imeli svojo mero, da bi vedeli, kje so meje, potem Slovenija ne bi bila tam, kjer je.


Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Rupert Gole

Ugotavljanje prihodkov iz poslovanja

Prihodki iz poslovanja so v Slovenskih računovodskih standardih (v nadaljevanju SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) obravnavani v SRS št. 18. Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) (Uradni list EU L 320/2008 do 95/2013) pa obravnavajo prihodke iz poslovanja v več standardih:

 • MRS 18 – Prihodki
 • MRS 17 – Najemi
 • MSRP 4 – Zavarovalne pogodbe
 • MRS 41 – Kmetijstvo in
 • MRS 11 – Pogodbe o gradbenih delih.

Oboji standardi (SRS in MSRP) navajajo, da so prihodki povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju, ki se pojavijo v obliki povečanj sredstev (na primer denaja ali terjatev), ali zmanjšanja dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prihodki vplivajo na velikost kapitala preko poslovnega izida. MRS 18 navaja, da je posledica prihodkov povečanje lastniškega kapitala, ki se razlikuje od povečanj iz novih vplačil prinašalcev lastniškega kapitala.

Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki. Poslovni prihodki od prodaje so:

 • prihodki od prodaje proizvodov,
 • prihodki od prodaje trgovskega blaga,
 • prihodki od prodaje materiala in
 • prihodki od prodaje storitev.

Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so:

 • subvencije,
 • donacije,
 • regresi,
 • kompenzacije,
 • premije in podobno.

Poslovni prihodki se pripoznajo v obračunskem obdobju, v katerem so nastali. To pomeni, da se pripoznajo takrat, ko pride do povečanja sredstva ali zmanjšanja dolga, ob upoštevanju sledečih pogojev:

 • na kupca so prenesena vsa pomembna tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastništva,
 • podjetje ne sodeluje pri poslovodenju niti toliko, kolikor je običajno zaradi lastništva, niti dejansko ne odloča o prodanih proizvodih,
 • znesek prihodkov je mogoče zanesljivo oceniti,
 • verjetno je, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi, povezane s poslom,
 • stroške, ki so nastali ali bodo nastali v povezavi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti.

Prihodki se priznajo takrat, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, v kolikor niso uresničeni že ob nastanku.

Poslovni prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega blaga, materiala in storitev se izmerijo na podlagi prodajnih cen in prodanih količin, zmanjšanih za odobrene popuste (ob prodaji, ali naknadno odobreni popusti). Med prihodke se ne vštevajo obračunani davek na dodano vrednost in zneski, zbrani v korist tretjih oseb.

Prihodke od opravljnih storitev je v nadaljevanju potrebno presojati še z vidika dokončanosti storitev. Če gre za enkratne storitve, se pripoznajo v obdobju, ko so bile opravljene. V kolikor pa gre za storitve, ki se ne opravijo z enkratnim dejanjem, je potrebno ugotoviti stopnjo njihove dokončanosti. Dokončane so tiste storitve, pri katerih so opravljena vsa pomembnejša dejanja za njihovo dokončanje. V primeru ugotavljanja stopnje dokončanosti storitev, se prihodki priznajo sorazmerno z njihovim dokončanjem, vendar skladno z določili SRS 18.15 ne sme biti:

 • nikakršnih dvomov glede tega, ali bo storitev opravljena in plačana ter
 • nikakršne pomembne negotovosti glede stroškov, ki so ali bodo nastali pri opravljanju storitev.

Posebnost pri ugotavljanju stopnje dokončanosti so pogodbe o gradbenih delih. Tovrstne pogodbe se običajno izvajajo daljše obdobje. Pogodbena določila glede zaračunavanja storitev se lahko močno razlikujejo od dejansko opravljenih del. Prihodki se zato, skladno s SRS 18.16 (oziroma MRS 11) pripoznajo na podlagi stopnje dokončanosti pogodbenih dejavnosti na dan bilance stanja, če je možno izid pogodbe zanesljivo oceniti. Tako SRS 18.16, kot tudi MRS 11 predvidevata, da je izid pogodbe po stalnih cenah mogoče zanesljivo oceniti, če:

 • je mogoče zanesljivo izmeriti vse pogodbene prihodke,
 • je mogoče zanesljivo izmeriti stroške izpolnitve pogodbe na dan bilance stanja,
 • je mogoče zanesljivo izmeriti stopnjo izpolnjenosti pogodbe na dan bilance stanja,
 • je mogoče opredeliti stroške pogodbe, tako da se dejansko stanje lahko primerja s prejšnjimi ocenami in
 • je verjetno, da bodo v podjetje pritekale gospodarske koristi, povezane s pogodbo.

Kadar gre za pogodbo o gradbenih delih s stroški in dodatkom, morata biti za zanesljivo oceno izida pogodbe izpolnjena sledeča pogoja:

 • mogoče mora biti nedvoumno ugotoviti stroške po pogodbi in
 • mora biti verjetno, da bodo gospodarske koristi pritekale v podjetje.

Stroški, zajeti v pogodbeni znesek morajo vsebovati neposredne in posredne stroške. Posredni stroški se morajo na posamezne pogodbe razporejati na osnovi enakih sodil.

Drugi poslovni prihodki se pripoznajo, če obstaja razumna gotovost, da bo podjetje izpolnilo pogoje, povezane z njimi, in jih bo tudi prejelo, ali pa jih je že prejelo in razmejilo med dolgoročno odloženimi prihodki. Razmejeni prihodki se prenašajo med prihodke zaradi pokrivanja ustreznih stroškov (na primer: dobljene donacije ali državne podpore za pridobitev osnovnih sredstev se prenašajo med poslovne prihodke skladno z amortiziranjem osnovnih sredstev).

Iz vsega napisanega sledi, da morajo računovodje po evidentiranju vseh izdanih računov za prodane proizvode, trgovsko blago, material in storitve ter pravilnem evidentiranju drugih poslovnih prihodkov, opraviti še potrebna dejanja preverjanja ustreznosti izkazanih prihodkov. Če so prihodki previsoki, jih je potrebno znižati - časovno razmejiti. Možno je, da so prihodki ocenjeni prenizko, zaradi spremembe cen. Takrat se prihodki prevrednotijo. Prevrednotenje vrednosti prihodkov je redko. Običajno se pojavi takrat, ko so ocene odprtih terjatev na koncu leta takšne, da je potrebno odpraviti vračunani popravek vrednosti terjatev in razliko pripoznati kot prevrednotovalni poslovni prihodek, povezan s terjatvami.

Razlogov za uvedbo davka na nepremičnine je veliko, glavni med njimi je seveda prazen proračun. Vlada želi davek na vsak način uveljaviti z letom 2014, saj je na prihodke iz tega naslova vezala tudi sprejeti proračun za naslednje leto. Z novim davkom naj bi se prihodki proračuna povišali za 180 milijonov evrov, hkrati naj bi se s tem davkom izognili dosedanjemu zapletenemu sistemu nepremičninskih dajatev. To pomeni, da bodo z uvedbo novega davka na nepremičnine ukinjeni naslednji davki: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek na premoženje, davek na nepremično premoženje večje vrednosti ter pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

Z davkom na nepremičnine bodo obdavčene vse nepremičnine na ozemlju Republike Slovenije na dan 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek in so vpisane v register nepremičnin. Obdavčene bodo tudi nepremičnine, ki niso vpisane v register nepremičnin, vendar izpolnjujejo pogoje za vpis. Zakon predvideva minimalno število izjem, tako da bo davek za marsikoga precej višji kot dosedanje dajatve iz tega naslova.

Poleg lastnikov nepremičnin, ki bodo evidentirani v registru nepremičnin, bodo davek dolžni plačati še solastniki ali skupni lastniki, sorazmerno z lastniškim deležem, upravljavci za nepremičnine v lasti Republike Slovenije, agrarne skupnosti, leasingojemalci nepremičnin, imetniki osebne služnosti, ki je vpisana v zemljiško knjigo, najemniki neprofitnih stanovanj na osnovi sodbe, zakona ali sodne odločbe, uporabniki zemljišč za proizvodnjo električne energije, izkoriščanje surovin, opravljanje pristaniške in letališke dejavnosti ter dejavnosti bencinskih servisev. Register nepremičnin se bo moral z določenimi podatki glede davčnih zavezancev še dopolniti.

Na splošno velja, da bo davčna stopnja posplošena tržna vrednost nepremičnin, določena z metodologijo za množično vrednotenje nepremičnin, ki bo razvidna iz registra nepremičnin. V letu 2014 naj bi se samo za stanovanjske nepremičnine davek obračunaval od 80 odstotkov posplošene tržne vrednosti nepremičnin, v letu 2015 pa od 90 odstotkov posplošene tržne vrednosti stanovanjskih nepremičnin.

Pri davčnih stopnjah je potrebno ločiti rezidenčne stanovanjske nepremičnine od nerezidenčnih. Nerezidenčno stanovanje bo tisto, kjer na dan 1. januarja lastnik nima prijavljenega stalnega prebivališča (tujec začasnega prebivališča) oziroma v njem nima prijavljenega vsaj polletnega odplačnega tržnega ali neprofitnega najema v letu pred letom, za katerega se odmerja davek.

Kot rezidenčna stanovanjska nepremičnina se bo obravnavala tudi vsaka tista, kjer je vpisana osebna služnost in ima ta imetnik osebne služnosti v tem objektu prijavljeno tudi stalno prebivališče.

Davek se bo odmerjal z odločbo, ki bo izdana do 1. maja v tekočem letu (do 31. maja v letu 2014). Davčni organ bo odločbe pošiljal z navadno pošto. Pri tem se bo štelo, da je odločba vročena 15. dan od odpreme pošiljke. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema odločbe. Kdor ne bo prejel odločbe do 15. maja, pa bi jo moral, je dolžan o tem obvestiti davčni organ do 1. junija tekočega leta (do konca junija v letu 2014) in davčni organ mu nato odločbo pošlje z osebno vročitvijo.

Fizične osebe bodo davek v odvisnosti od višine zneska lahko poravnale v štirih obrokih, pravne osebe pa največ v sedmih obrokih. Kdor bo menil, da odločba ni pravilna, bo zoper njo vložil ugovor. Ugovor se lahko nanaša tudi na podatke v registru nepremičnin (lastništvo, najemnik, lastnosti nepremičnine …). V takem primeru bo davčni organ pritožbo poslal Geodetski upravi. Ko mu bo le-ta sporočila svoje stališče, bo skladno s tem izdana ustrezna odločba. Ni potrebno posebej poudarjati, da pritožba ne bo zadržala izvršitve odločbe. Plačati bo torej potrebno, ne glede na to, če se z odločbo ne bomo strinjali in ji bomo ugovarjali.

Vir: revija Denar - Tanja Kaltnekar

Vplačila v kolektivno zavarovanje so urejena v 241. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12 s spremembami), ki določa, da je vplačilo kolektivnega zavarovanja denarni znesek, ki ga v korist člana plačuje delodajalec, pri katerem je član zaposlen, ali pravna oseba ali državni organ, pri katerem član poklicno opravlja določeno funkcijo (v nadaljnjem besedilu: delodajalec), na način in pod pogoji, določenimi v tem zakonu ter bremeni delodajalca. Določeno je še, da v kolektivno zavarovanje lahko v dogovoru z delodajalcem vplačuje denarna sredstva tudi zavarovanec sam. Tako vplačana sredstva se obravnavajo enako kot sredstva, ki jih vplačuje zavarovanec v individualnem zavarovanju. Izvajalec vodi navedena sredstva ločeno od sredstev, ki jih je vplačal delodajalec.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da ni ovir za zavarovančeva individualna vplačila v kolektivno zavarovanje.

Treba pa je opozoriti, da delavec in delodajalec ne moreta skleniti dogovora, s katerim bi se znesek vplačil za dodatno pokojninsko zavarovanje odtegoval od delavčeve bruto plače (plače pred obdavčitvijo). Delavec lahko namreč izvaja vplačila v dodatno zavarovanje le iz svojega dohodka po obdavčitvi (neto plače), saj lahko razpolaga samo s to plačo. Poleg navedenega pa iz zakona, ki določa delovna razmerja jasno izhaja, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov, ter mora vedno biti izplačana v denarni obliki. Upoštevaje navedeno in opredelitev navedenih delov plače v zakonu, ki ureja delovna razmerja, vplačil za dodatno pokojninsko zavarovanje ni mogoče opredeliti za sestavni del plače, temveč za drugo vrsto plačila za delo.

Lahko pa delodajalec in delavec skleneta poseben dogovor, v skladu s katerim se dogovorita za zmanjšanje bruto plače, hkrati pa se delodajalec zaveže dogovorjeni znesek vplačati v kolektivno dodatno zavarovanje. Opozoriti je potrebno, da mora biti tak dogovor sklenjen pred dogovorom o delavčevi bruto plači, kar pomeni, da se delodajalec in delavec ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi oziroma spremembi pogodbe o zaposlitvi dogovorita za plačo, ki je zaradi vplačil v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje nižja. Za vplačila v tem primeru se šteje, da so v celoti s strani delodajalca. Davčne olajšave za taka vplačila lahko uveljavi samo delodajalec, ne pa tudi delojemalec, ki je privolil v zmanjšanje bruto plače v zameno za vplačila za dodatno zavarovanje.

Potrebno pa je še opozoriti, da se kolektivno pogodbo. Glede na navedeno je dogovarjanje med delavcem in delodajalcem glede višine plače z dogovorom o znižanju bruto plače, plača delavca ne sme znižati pod višino minimalne plače, ki je določena z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) oziroma pod višino plače, ki je določena v povezavi s vplačili v kolektivno zavarovanje možno le nad minimalno višino določeno z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo.

Vir: pojasnilo DURS

Zdi se, da je vse, kar se dogaja znotraj posamezne organizacije, projekt. Tudi v medijih je govora o raznovrstnih projektih. Treba se je zavedati, da projekti niso domena računalniške panoge, temveč različnih področij osebnega in javnega življenja. Projekte najdemo v gradbeništvu (npr. izgradnja hiše), farmaciji (npr. raziskava novega zdravila), zdravstvu (npr. preučitev nove tehnike operiranja), pri delovanju društev (npr. nabava vozila za namen delovanja društva), v avtomobilizmu (npr. študija varnosti vozila) in tako naprej. Za razumevanje pojma projekt je potrebna seznanitev z osnovno projektno terminologijo, razlaga pa se bo navezovala na projekte in projektno metodologijo s področja računalniških projektov.

Obstaja veliko definicij projekta, ki povzemajo njegove osnovne značilnosti. Poglejmo si nekatere izmed njih.

Metodologija PRINCE23  (OGC, 2009) opredeljuje projekt kot začasno organizacijo, ustanovljeno z namenom zagotavljanja enega ali več poslovnih izdelkov v skladu z dogovorjeno poslovno študijo oziroma idejno rešitvijo (angl. bussiness case).

Organizacija Project Management Institue (PMI) definira projekt kot začasen nabor aktivnosti, katerih cilj je izdelava edinstvenega izdelka, storitve ali rezultata (Project Management Institute, 2008).

V standardu ISO 10006 (ISO, 1997) je projekt opredeljen kot unikaten proces, ki vsebuje nabor terminsko natančno opredeljenih koordiniranih in nadzorovanih aktivnosti, katerih cilj je doseganje rezultata projekta v okviru opredeljenega časa, stroškov in virov.

Če povzamemo skupne točke posameznih definicij, lahko ugotovimo, da je projekt časovno in stroškovno omejen nabor aktivnosti, katerega cilj je zagotovitev edinstvenega rezultata. Ugotovitve pregleda pomena definicij:

 1. Projekt je ciljno usmerjen, saj mora biti rezultat projekta znan in natančno opredeljen. Rezultat je lahko izdelek (npr. programska rešitev), storitev ali drug rezultat, npr. v obliki študije.
 2. Rezultat projekta mora biti edinstven. Kot na primer pri projektu, v katerem se razvije nek izdelek s preučitvijo možnosti proizvodnje tega izdelka. Ko je projekt zaključen, se lahko podjetje odloči, da bo pričelo proizvajati izdelek s pomočjo spoznanj, ki so bila rezultat predhodnega projekta.
 3. Časovna omejenost projekta pomeni, da ima projekt točno opredeljen časovni okvir začetka in zaključka. Časovni okvir se lahko spreminja, v kolikor je to potrjeno s strani naročnika oziroma sponzorja projekta, vendar je pomembno omeniti, da projekt ne more trajati v nedogled.
 4. Projekt je omejen s finančnimi sredstvi. Veljajo enaki pogoji kot pri časovni omejenosti: sredstva za izvedbo projekta se lahko v času izvajanja projekta spreminjajo, vendar samo ob predhodni potrditvi naročnika oziroma sponzorja projekta.

Značilnost mnogih kompleksnih in obsežnih projektov je, da so nepregledni in težko obvladljivi. Zaradi tega jih je treba velikokrat razdeliti na manjše, obvladljive dele, ki jih imenujemo podprojekti. Podprojekt je projekt, ki je del večje projektne strukture. Ker so podprojekti deli projekta, imajo vse njegove značilnosti: točno določen cilj, časovno omejenost, znano finančno konstrukcijo in omejenost virov.

Sorodne projekte, ki so praviloma namenjeni doseganju strateških poslovnih ciljev, združujemo v programe. Znotraj progama so projekti koordinirani, saj je njihov skupni cilj doseganje skupne vizije na nivoju strateških ciljev organizacije.

Vir: revija Denar - dr. Tomaž Kralj

Strategija podjetja je vzorec odločitev, ki določa in razkriva cilje ali interese, ustvarja temeljne usmeritve in načrte za doseganje teh ciljev ter opredeljuje obseg poslovanja podjetja, določa, kakšne vrste gospodarska in človeška organizacija je ali namerava postati in kakšne narave je gospodarski ali negospodarski prispevek, ki ga namerava dati svojim delničarjem, zaposlenim, odjemalcem in skupnostim.

Ne glede na velikost podjetja se strategija podjetja nanaša na:

 • poslovno strategijo, ki se nanaša na strategijo konkuriranja in določanja, kako bo podjetje konkuriralo in kakšen bo položaj s tekmeci. Opis te strategije vključuje tudi cilje in poslanstvo ter podporno politiko, ki jo je potrebno sprejeti za doseganje ciljev,
 • strategijo podjetja oziroma določitev poslov, s katerimi se bo podjetje ukvarjalo in s katerimi bo konkuriralo ter razporejalo sredstva med posameznimi poslovnimi enotami,
 • istitucionalno strategijo, ki se nanaša na temeljni značaj in vizijo podjetja, in zajema ne le opredeljevanje značaja podjetja, temveč tudi usmerja odločitve in vedenje organizacije.

Pri zunanjega razvijanju in izvajanju treh ravni strategije mora poslovodstvo poskrbeti, da se vse tri ravni skladajo z zahtevami okolja in druga z drugo. Vrsta teoretikov in praktikov je razvila različne teorije pristopa k strategiji. Z vidika lastnika pa je prav gotovo najpomembnejši vzajemen pristop k oblikovanju vseh vrst strategij, kjer razvijanje ene strategije poraja druge ideje, ki se odražajo v celotni strategiji podjetja kot skupek vseh povezanih strategij.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Vlada je določila besedilo novele zakona o tujcih in ga posredovala v obravnavo DZ. Novela poenostavlja postopke za pridobivanje dovoljenja za prebivanje in delo. Vlada se je seznanila tudi z informacijo o stanju in potrebnih ukrepih migracijske politike ter sprejela sklepe, s katerimi je določila ukrepe za preprečevanje zlorab.

Kot so sporočili z urada za komuniciranje, so spremembe in dopolnitve zakona o tujcih potrebne zaradi prenosa evropskih direktiv v slovenski pravni red. Temeljni cilj novele je poenostavitev postopkov in odprava administrativnih ovir pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje in delo, saj se v nacionalnem pravnem redu uveljavlja t. i. enotni postopek, s katerim bo tujec z eno vlogo, v enem postopku in z enim dokumentom, pridobil dovoljenje za prebivanje in delo preko enega organa (upravna enota).

S prenosom evropske direktive se načelo "vse na enem mestu" uvaja za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela, dodatno to dovoljenje bo lahko pridobil tudi tujec zaradi sezonskega dela ali kot samozaposlena oseba, za čezmejno delo kot napoteni delavec in kot dnevni delovni migrant, pojasnjujejo z urada.

S prenosom evropske direktive se možnost pridobitve statusa rezidenta za daljši čas daje tudi osebam s priznano mednarodno zaščito. Predlog novele zakona tudi bistveno skrajšuje roke za odločanje o izdaji dovoljenja za prebivanje.

Vlada se je danes seznanila tudi z informacijo o stanju in potrebnih ukrepih migracijske politike, ki jo je za preprečevanje zlorab pripravila medresorska delovna skupina. Ta ugotavlja, da so potrebne trajnejše in sistemske rešitve, ki bi preprečevale zlorabe pri migracijah. Vlada je zato sprejela nekaj sklepov, s katerimi je določila ukrepe za preprečevanje zlorab in nosilce nalog.

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je naložila, naj preuči pogoje za ustanavljanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov po zakonu o gospodarskih družbah. Rešitve morajo vključevati tudi predloge za spremembo zakonodaje, ki bi preprečevali zlorabe, kadar je ustanovitelj ali večinski lastnik družbe tujec (ki ni državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora ali pravna oseba s sedežem v tujini).

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vlada naložila, naj v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje preuči pogoje za izdajo delovnega dovoljenja za tujca - lastnika ali zastopnika gospodarske družbe. Prav tako bo ministrstvo za delo preučilo pogoje za pridobitev pravic do socialnih transferjev, kot jih določata zakon o starševskem varstvu in zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Vlada je sprejela tudi sklep, s katerim nalaga ministrstvu za delo naj preuči pogoje za sklenitev zakonske zveze oz. njeno razveljavitev, v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve in Policijo pa naj pripravi predlogi ukrepov za odkrivanje in preprečevanje sklepanja zakonskih zvez iz koristoljubja.

Ministrstva morajo o predlaganih ukrepih do 1. marca obvestiti notranje ministrstvo, ki bo z njimi seznanilo vlado.

Vir: STA

Vlada in sindikati javnega sektorja prihodnji teden nadaljujejo s pogajanji o noveli zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Vladna stran želi urediti vračilo preveč izplačanih plač ter kvorum za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor, a usklajenosti očitno ne bo enostavno doseči. Sindikati naj bi bili zelo vsaksebi zlasti pri kvorumu.

Vladni in sindikalni pogajalci so se na to temo prvič sestali sredi januarja, ko so predvideni dnevni red povozile dileme sindikatov okrog izplačila tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij za nazaj. Notranji minister Gregor Virant je sindikate takrat pomiril in jim zagotovil, da bodo prvi obrok tega izplačila javni uslužbenci dobili v zakonskem roku, torej do konca februarja.

Vodja konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj sicer v izjavi za STA ni izključil verjetnosti, da bo tudi sredin sestanek obremenjen s tem vprašanjem, zlasti zaradi različnih komentarjev in vprašanj, ki se odpirajo sproti. Virant je za STA pojasnil, da bodo morebitne zaplete reševali sproti, zdaj pa se bodo lotili "mini plačne novele".

Štrukljeva konfederacija je že pripravila protipredlog na vladni predlog te novele, pogajalska skupina dela sindikatov javnega sektorja se bo na to temo predvidoma sestala še prihodnji teden. Nekateri pogovori tečejo tudi v smer, da bi se obe skupini uskladili in vladni strani posredovali enotna stališča, a ne za vse predvidene rešitve.

Pri ureditvi vračila preveč izplačanih plač vladni predlog predvideva, da bi javni uslužbenci morali vrniti presežek, a le za obdobje zadnjih 12 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače. Po Virantovih besedah bo vlada predlagala še možnost ugovora oziroma pritožbe zoper odločitev inšpekcije v zvezi z nepravilnostmi pri obračunu in izplačilu plač, verjetno tudi za že izdane inšpekcijske zapisnike.

Sindikati so doslej poudarjali, da nikakor ne bodo pristali na to, da bi odgovornost za te napake moral nositi tudi delavec, a po neuradnih informacijah obstaja možnost kompromisa, saj naj bi bili sindikalni pogajalci morda pripravljeni pristati na določeno delno poplačilo pri napakah pri obračunu.

Še bolj napeto razpravo je pričakovati pri urejanju vprašanja kvoruma, a tokrat med sindikalisti samimi. Vladni predlog predvideva, da bi kolektivno pogodbo za javni sektor podpisovale konfederacije, ki imajo po ugotavljanju članstva skupaj več kot 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju. Medtem ko naj bi konfederacija sindikatov javnega sektorja soglasno podpirala takšno ureditev, pa naj bi imela druga pogajalska skupina zelo različna si stališča o tem in še niti ni jasno, ali bodo uspeli poenotiti odgovor na vladni predlog.

Ureditev kvoruma namreč odpira razmerje moči vplivanja sindikatov na odločitve, ki se jih ureja v sistemski, kolektivni pogodbi za javni sektor. Zato je pričakovati, da bodo predvideni rešitvi ostro nasprotovali zlasti sindikati, ki niso v nobeni konfederaciji, pa tudi nekatere konfederacije, ki bi menile, da bo skozi takšno rešitev Štrukljeva konfederacija, ki ima največ članov, dobila preveč vpliva. Tudi zato naj bi konfederacija sindikatov javnega sektorja predlagala, da v pogajanjih lahko sodelujejo vsi sindikati javnega sektorja, konfederacije pa bi na koncu opredeljevale veljavnost kolektivne pogodbe. Dodatno naj bi na dnevni red sredinih pogajanj vključili še usklajevanja o dodatku za pripravljenost na delo izven kraja bivanja ter povračilu potnih stroškov. V tem delu so sindikati za zdaj z izjavami glede stališč zadržani.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji, kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa, varovanje interesov potrošnice in potrošnika, označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, promet s kmetijskimi pridelki in živili, ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojnostrokovne naloge ter inšpekcijski nadzor.
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 2 spremembi in dopolnitviZKme-1A in ZdZPVHVVR. Veljati je začel 24.5.2008. V sredini leta 2012 so bile uveljavljene spremembe v zvezi s posebno ureditvijo upravnega postopka ter manjše spremembe, potrebne zaradi prilagoditve zakonodaji Evropske unije, konec leta 2012 pa še spremembe v zvezi s spremembami pristojnosti na področju varne hrane in varstva rastlin.
 • V pripravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), katerega temeljni cilj je določitev sistemske podlage za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Zakon daje sistemsko podlago za dolgoročno načrtovanje razvoja kmetijstva in živilstva, učinkovito in celovito izvajanje ukrepov ter hitrejše prilagajanje zahtevam konkurence.
 • Državni zbor do danes ni pripravil uradnega prečiščenega besedila zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 45-1978/2008, stran 4965.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 22.1.2014 - 28.1.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 4 novosti 6 novosti 7 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 22.1.2014 - 28.1.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 2 novosti 3 novosti 14 novosti 13 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 6 novosti 5 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 4 novosti 1 novost 12 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost 3 novosti 8 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 8 novosti 2 novosti 2 novosti 11 novosti 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 12 novosti 22 novosti 1 novost 4 novosti 17 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 2 novosti 2 novosti 9 novosti 15 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 1 novost 10 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 17 novosti
11. OBČINE 25 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .