Številka 19, letnik VI
5. junij 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Za današnji TFL Glasnik smo se pogovarjali s Cvetano Rijavec, predsednico uprave in generalno direktorico Ljubljanskih mlekarn. »Pred kratkim sem bila na obisku v Izraelu, kjer je temeljni postulat vlade stoodstotna samooskrba s hrano. Seveda je to nedosegljivo za državo, ki je članica EU. Naša država si tega ne more in ne sme privoščiti, da bi se tako ščitila. Kljub temu, da smo sestavni del odprtega trga EU, osebno še vedno menim, da je potrebno poskrbeti za samooskrbo s hrano.« Vabljeni k zanimivemu branju!

Vladni varčevalni ukrepi, ki jih vsebuje Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), posegajo na mnogo področij življenja in bodo vplivali na kakovost življenja ljudi pa tudi na delovanje gospodarstva. Glede na obsežnost zakona je nemogoče obdelati prav vse spremembe, pa tudi posebnega smisla ne vidimo v tem. Odločili smo se, da v današnji in naslednji številki TFL Glasnika na kratko predstavimo tista poglavja zakona, ki se nanašajo na obračunavanje in plačevanje davkov.

Cvetana Rijavec: S sodelavci delim cilje in vrednote

Slika

TFL Glasnik:
Za vami je izjemna pot managerke, bili ste glavna direktorica Fructala, direktorica Leka Kozmetike, od leta 2007 pa ste predsednica uprave in generalna direktorica Ljubljanskih mlekarn. Na kaj ste pri dosedanjem delu najbolj ponosni?

Cvetana Rijavec:
Moram malo premisliti, v svojem delu sem ponosna na veliko stvari. Če bi gledala na pretekle uspehe, potem sem definitivno ponosna na kreacijo nove blagovne znamke 'Fruc' v Fructalu, ki je bila zares izjemno uspešna. Tudi v Ljubljanskih mlekarnah se lahko v zadnjih petih letih z marsičem pohvalimo, kar pa ni samo moj uspeh temveč je uspeh skupine. Na primer, nova podoba in blagovna znamka naše prejšnje 'zelene linije', potem novi izdelki, nova podoba in tehnologija pri Alpskem mleku, s čimer smo izdelek še dodatno približali potrošniku s priročnejšo embalažo in omogočili boljše ravnanje z izdelkom. Pri tem smo zadržali zmagoviti okus Alpskega mleka, saj je to ključna razlikovalna prednost.

Vendar ob teh navzven vidnih uspehih menim, da je največji uspeh moje kariere dejstvo, da sem uspela ustvariti time, ki so zelo dobro delovali. V vsej svoji managerski karieri sem se zavedala, da en sam človek lahko sproži določene premike, ne more pa jih sam v celoti speljati in s tem narediti velike spremembe v okolju. Za to rabi ob sebi ljudi, ki delijo iste vrednote in iste cilje. Rezultati in uspehi, o katerih sem govorila in mnogi, o katerih nisem govorila, so predvsem rezultat tega, da sem imela sodelavce, s katerimi sem delila skupne cilje in vrednote.

 

TFL Glasnik:
Nikakor ne moreva mimo vaše vloge v Fructalu, po tem ste res najbolj poznani. Kako lahko managerka, ki je postavila tako uspešno blagovno znamko, kot je bil Fructal pred 11 leti, gre preko tega, da kljub temu, da ve, da bi bilo modro vplivati na lastnike, tega dejansko ne more. Izkazalo se je, da imate prav in da Pivovarna Union ni pravi lastnik, vendar vas je to prepričanje stalo managerskega položaja. Naivnost, donkihotovstvo, kaj tretjega?

Cvetana Rijavec:
Že moji starši so me naučili, da je potrebno slediti določenim načelom in principom. Navkljub morebitnemu zavedanju, da bi z odstopanjem od določenih principov lahko zase dosegla večjo korist, tega ne počnem. Bi vas pa vseeno popravila, blagovna znamka Fructal ni rezultat mojega dela. blagovna znamka je že obstajala, ko sem nastopila direktorstvo v firmi, vendar je res, da smo jo skupaj s takratnimi sodelavci uspeli osvežiti in narediti bistveno bolj prepoznavno. Fructal je dejansko bilo podjetje, v katerem so bili vsi zaposleni ambasadorji blagovne znamke. Meni je še danes žal, da se je zgodba odvila tako, kot se je, ker menim, da bi podjetje imelo bistveno drugačno prihodnost z drugimi lastniki.

To sem takrat tudi jasno povedala; zakaj se sami nismo vpletli v lastniško zgodbo, sem verjetno že kdaj pojasnila, morda ne dovolj. Vodstvena ekipa se je zavedala nevarnosti sovražnega prevzema pivovarne Union in ni res, da je sovražni prevzem sovražen samo upravi, kar se je na primeru Fructala izkazalo. Razmišljali smo o aktivnem vstopu v lastništvo – ne za sto odstotkov ampak za vsaj tistih 20 odstotkov državnega lastništva, preračunali smo, koliko denarja lahko prinesemo od doma, koliko bi ga morali najeti in ob različnih projekcijah smo ugotovili, da se nam noben scenarij ne izide. Ugotovili smo, da bi se pri takem načinu lastninjenja zgodilo izčrpavanje podjetja in da je vseeno boljša izbira nekoliko slabši lastnik. Danes nisem več prepričana, da smo imeli prav.

 

TFL Glasnik:
Zelo pošteno in odkrito. Če bi drugi tako razmišljali, bi bila Slovenija danes drugačna.

Cvetana Rijavec:
Zelo smo tehtali. Ko se je bilo treba odločiti, smo postavili na tehtnico sposobnost podjetja za razvoj ali samo odkup, saj ga v končni posledici financira podjetje. Vsakokrat smo ugotovili, da bi preživeli, vendar na račun razvoja. Vprašanje, ali bi ob zanemarjanju vlaganja v razvoj in v trg lahko ohranili podjetje v taki kondiciji, da bi to imelo smisel. Ugotovili smo, da bi bila to prevelika obremenitev za podjetje.

Rada pa bi v opravičilo tistim, ki so se šli managerske odkupe, povedala, da se vsi ti odkupi niso zgodili le zaradi pohlepa. V Sloveniji imamo nekaj ali recimo vsaj en tak odkup, ki ni prinesel izčrpavanja podjetja, ampak se je prevzeto podjetje normalno razvijalo in raslo. Eden takih je nedvomno BTC.

V nekaterih podjetjih tega niso mogli tako izpeljati, vendar je ob prepričanju, da novi lastnik ne bo razumel podjetja, skušnjava, da boš ti to naredil bolje, zelo velika.

 

TFL Glasnik:
Povsod, kjer ste bili, ste pustili sled: za vami so uspešna podjetja, blagovne znamke. Kaj je najbolj pomembno, da je manager uspešen?

Cvetana Rijavec:
Najprej mora razumeti posel, kar je potreben pogoj, predvsem pa mora znati voditi ljudi. To pomeni, da mora imeti jasno vizijo, kam iti in potem usmerjati ljudi in jih navduševati za to, da sledijo ciljem in ideji. V vsakem podjetju so ljudje ključni: ekipa, ki jo imaš, ki jo dobiš, ki jo razviješ, je izjemnega pomena.

 

TFL Glasnik:
Tudi v Ljubljanskih mlekarnah ste začeli, lahko bi rekli, kot krizna managerka. Danes pa poslujete dobro. Kaj je pravi recept?

Cvetana Rijavec:
Današnje poslovanje je primerno časom, kakršni so. Kriza se nam zelo pozna in nisem ravno zadovoljna s poslovanjem v zadnjem letu. Res je, da je bilo podjetje ob mojem prihodu v krizi. Istočasno pa so me pričakali zaposleni, ki so imeli ogromno znanja in so bili željni sprememb. Izjemno močna sprememba kulture po mojem prihodu je sprostila ustvarjalne sile mojih sodelavcev in vsak je prispeval nekaj k temu, da smo podjetje ponovno postavili na noge in da smo začeli smelo razmišljati tudi o naložbah. Eden izmed dejavnikov tega uspeha je bilo nedvomno to, da se je z mojim prihodom dejansko spremenila kultura v podjetju. Prej je bila zelo tradicionalna, zelo hierarhična, zelo 'popredalčkana', potem smo začeli vnašati sproščenost .

 

TFL Glasnik:
Uspešno vodenje. Delo z ljudmi, vendar sva spet pri lastnikih. Spet se soočate s spremembami lastništva.

Cvetana Rijavec:
Če se pošalim lahko rečem, da se podjetje prodaja ves čas. Trenutno teče proces prodaje večinskega deleža Ljubljanskih mlekarn.

 

TFL Glasnik:
Kako to vpliva na samo poslovodenje?

Cvetana Rijavec:
Lastnik ima nedvomen vpliv na vodenje podjetja, čeprav sama ločim funkcijo vodenja in upravljanja od lastništva. Kot predsednik uprave ali direktor ti postavljaš cilje, vendar je zadnja beseda lastnikova. Lastništvo je pomembno in za Ljubljanske mlekarne si želim konsolidiranega lastništva, ker je sedaj zelo razpršeno in obstajajo lahko zelo različni interesi. Dejstvo, da je podjetje že nekaj časa v prodaji, zadnje leto intenzivno, pomeni, da je nekaj sodelavcev vpetih v dogajanja, pripravljajo podatke, energija se usmerja v servisiranje interesov lastnikov v prodajnem procesu in zaradi tega se lahko določene dolgoročne rešitve upočasnijo ali zastanejo.

Vendar moram poudariti, da zaradi obstoječe lastniške strukture nisem imela problemov pri vodenju podjetja. Lastniki se v vodenje podjetja niso vmešavali, podpirali so spremembe, niso postavljali ovir, ker pa so sami zašli v težave, so bili na nek način prisiljeni v prodajo. Z začetkom aktivnega procesa prodaje so se nekatere stvari spremenile.

Ta sprememba je sprva name vplivala negativno pri načrtovanju večjih projektov, vendar sem se odločila, da mora življenje normalno naprej.

 

TFL Glasnik:
Znati ločiti med menagiranjem in lastniki in se znati distancirati na pravi način, se mi zdita ključni točki vašega uspeha, če smem komentrati.

Cvetana Rijavec:
Meni je povsem jasno, kaj je vloga enega in kaj drugega. Tudi na Fructalu mi je bilo jasno, vendar sem imela takrat občutek, da lahko in da moram kot manager povedati, kaj mislim o bodočih lastnikih in o razvoju podjetja. Danes vem, da sicer to lahko povem, vendar ne vem, ali ima to neko težo.

 

TFL Glasnik:
Želimo si pametnih lastnikov.

Cvetana Rijavec:
Dokler se ni zgodila finančna kriza in dokler se lastniki niso znašli v določenem finančnem položaju, nismo imeli nikakršnih problemov. V času krize pa je logično, da lastniki svoje finančne probleme rešujejo tudi s prodajo svojih naložb. Ljubljanske mlekarne ne prodajajo nas zaradi drugih razlogov. Nekateri sicer pravijo, da je delo managerja skrbeti za interes lastnikov, vendar moj prvi interes je družba in če skrbimo za le-tega, potem skrbimo tudi za interes lastnikov in drugih deležnikov: zaposlenih, okolja, vseh. V kolikor pa se zadovoljujejo interesi le ene skupine deležnikov, potem na dolgi rok ne zadovoljiš interesa nobenega deležnika.


TFL Glasnik:
Poglejva še malo širše. Živilsko predelovalno industrijo poznate do obisti. Kakšno je njeno trenutno stanje? Kaj se vam zdi, da se bo dogajalo na tem področju, se lahko Slovenci sami prehranjujemo?

Cvetana Rijavec:
Pred kratkim sem bila na obisku v Izraelu, kjer je temeljni postulat vlade stoodstotna samooskrba s hrano. Seveda je to nedosegljivo za državo, ki je članica EU. Naša država si tega ne more in ne sme privoščiti, da bi se tako ščitila. Kljub temu, da smo sestavni del odprtega trga EU, osebno še vedno menim, da je potrebno poskrbeti za samooskrbo s hrano. Slovenci imamo različne stopnje samooskrbe, saj smo na nekaterih področjih, denimo, na mleku, ki ga imamo ta hip približno toliko kot ga porabimo in tiste količine, ki jih izvažamo, potem uvažamo skozi izdelke. Seveda nas čaka leto 2015, ko bodo padle kvote in takrat bodo v prednosti države, ki imajo boljše naravne danosti za živinorejo, kot Slovenija. Glede tega smo v podobnem položaju kot Avstrija, ker je pri nas pridelava mleka zaradi geografskih danosti dražja. Za razliko od nas, je Avstrija pred vstopom v EU poskrbela za zaščito svoje živilsko predelovalne industrije skozi edukacijo ljudi. Oni pač težko kupijo nekaj, kar ni avstrijsko. Odnos potrošnika, ki je legitimen, da kupuje, kjer je ceneje, se nam lahko v prihodnosti maščuje.

 

TFL Glasnik:
Lahko za naše bralce poveste več o t.i. mlečnih kvotah?

Cvetana Rijavec:
Mlečne kvote pomenijo, da ima vsaka država s kvotami določeno količino mleka, ki jo lahko pridela na svojem teritoriju. Kvote lahko ne dosežeš in Slovenija jih kar nekaj let ni dosegala, lahko pa jih presežeš in si zato kaznovan. Italijani so se ob vstopanju, žal, dogovorili za precej nizke kvote in velik del mleka uvažajo, kar ustvarja tudi pritisk na Ljubljanske mlekarne. Imajo premalo mleka in odkupujejo mleko iz Slovenije, kjer odkupijo skoraj četrtino v Sloveniji pridelanega mleka. To je tudi dobro, saj imajo tako kmetje nadomestni trg za viške, slabo pa je, kadar mleka primanjkuje in tako Italijani nekako ves čas umetno zvišujejo odkupno ceno mleka v Sloveniji.

Leta 2015 bo sistem mlečnih kvot padel in ne bo več nobenih omejitev, na kar se nekatere države že sedaj pripravljajo. Da povečaš pridelavo mleka, moraš poleg povečane mlečnosti krav, povečati tudi črede, kar do molže traja dobri dve leti.

 

TFL Glasnik:
Kako se mi pripravljamo?

Cvetana Rijavec:
Ne vem, vendar se bojim, da nismo v istem položaju kot drugi. Naš kmet bo vedno v nekoliko slabšem položaju.

 

TFL Glasnik:
In še za konec: ste gospodarstvenica in me zanima, kako naj se po vašem država obnaša, da bi podjetja lahko poslovala v nekem prijaznem okolju?

Cvetana Rijavec:
Odgovoru bi se rada ognila, ker je, prvič, vedno lažje od strani deliti nasvete, kot nekaj narediti. Nisem pa pristaš samo varčevalnih ukrepov. Sem za povečanje učinkovitosti javnega sektorja, vendar to ne pomeni nujno zmanjšanje števila ministrstev in podobno. Pomemben je način dela javnega sektorja in to, kakšne produkte ponuja realnemu sektorju, ker je dejstvo, da drugi brez drugega težko funkcioniramo. Je pač smola, da Slovenija kot majhna država mora imeti vse inštitucije.

Mislim, da je dejansko potrebno narediti prestrukturiranje, kot smo ga morali delati tudi v podjetjih. Vendar prestrukturiranje ne pomeni nujno zmanjšanje plač.

 

TFL Glasnik:
Pa se vidite kdaj v politiki?

Cvetana Rijavec:
Ne! In to zaradi neke moje izjemno slabe lastnosti za politika: kar mislim, to tudi povem. Običajno prehitro reagiram in ne premislim, v politiki pa pred odgovori moraš premisliti. Ne nazadnje, ne bi znala voditi stvari tako, da bi se morala prilagajati preveč interesom.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – 1. del

Močno poslabšano javnofinančno stanje države in posledično visoki stroški zadolževanja so pogojevali hitro ukrepanje na tem področju. Vlada Republike Slovenije je zato v Državni zbor v mesecu aprilu poslala v obravnavo po hitrem postopku Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF (v nadaljevanju ZUJF), ki je bil po uspešno izvedenih pogajanjih tudi sprejet. ZUJF je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 40, ki je bil objavljen 30.5.2012. Zakon je začel veljati dan po objavi, torej zadnji dan meseca maja 2012.

Varčevalni ukrepi večinoma posegajo na področje javne porabe. V določeni meri pa ZUJF posega tudi na področje davčne zakonodaje in sicer na:

Uvaja pa tudi nekatere nove davke:

 • davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč,
 • davek na nepremično premoženje večje vrednosti;

ter povečuje koncesijsko dajatev za študentsko delo.

Nekateri ukrepi so trajne narave, nekateri pa se sprejemajo le začasno. V nadaljevanju obravnavamo vse ukrepe s tem, da je posebej poudarjamo, kadar gre za začasen ukrep. Navajamo tudi veljavnost začasnega ukrepa.

Zakon o dohodnini je spremenjen v delu, ki se nanaša na dohodninsko lestvico in na višino obdavčitve z dohodnino od dohodka iz kapitala.

Skladno z obravnavanimi spremembami se stopnja dohodnine od dohodka iz kapitala poveča iz 20% na 25%. Po novi, višji stopnji se obdavčijo dohodki iz kapitala, doseženi od 1. januarja 2013 dalje. Obdavčitev po navedeni stopnji je dokončna (cedularna obdavčitev).

Za razbremenitev srednjega sloja prebivalstva, je bila sprejeta nova davčna lestvica, ki obdavčitev s stopnjo 27% na letnem nivoju razširja za 2.852 EUR, oziroma za približno 18%. To pomeni, da bo obračunana dohodnina po novi lestvici nekoliko nižja. Objavljena, veljavna lestvica je sledeča:

če znaša neto letna

davčna osnova v EUR

znaša dohodnina v EUR

 

nad                do

 

7.841

16%

7.841         18.534

1.254,56 + 27%         nad   7.841

18.534

4.141,67 + 41%         nad 18.534

Sprememba 122. člena Zdoh-2 se uporablja od 1. januarja 2013 dalje.

Prva uskladitev davčnih osnov, skladno z 2. odstavkom 122. člena Zdoh-2, ki predvideva enkrat letno uskladitev zneskov davčnih osnov s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji za mesec november tekočega leta, v primerjavi z mesecem novembrom prejšnjega leta, po podatkih SURS, se opravijo za leto 2013.

Kot začasen ukrep, uvaja ZUJF nov dohodninski  razred za davčno osnovo nad 69.313 EUR, kjer je davčna stopnja določena v višini 50%. Novi dohodninski razred se uvaja za leti 2013 in 2014. Tudi v tem primeru se prva uskladitev zneska neto davčne osnove skladno z 2. odstavkom 122. člena opravi za leto 2013.

Uskladitev zneska neto davčne osnove je dolžan, skladno z določili 3. odstavka 122. člena Zdoh-2 določiti minister, pristojen za finance, najpozneje v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Zakon o davku od dobička o odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI)

Skladno z določbami 120. člena ZUJF se stopnja davka od dobička od odsvojitve kapitala, ki je določena v 1. odstavku 14. člena Zakona o davku od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov poveča iz 20% na 25%. Po novi, višji stopnji se obdavčijo dohodki iz kapitala, doseženi od 1. januarja 2013 dalje.

Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)

ZUJF v svojem 121. členu uvaja dodatni davek od:

 • plovil daljših od petih metrov, ki so vpisana v evidencah, vzpostavljenih na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah, (v nadaljnjem besedilu: evidence plovil), razen plovil v gradnji,
 • plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki oziroma lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastniki) so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prejšnje alineje, vendar v njih niso vpisana ter
 • plovil daljših od petih metrov, katerih lastniki so rezidenti Republike Slovenije in izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil iz prve alineje tega člena, vendar v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

Dodatni davek od plovil plačujejo zavezanci, ki so opredeljeni v 4. členu Zakona o davku na vodna plovila (v nadaljevanju ZDVP). Višina davka se določi po lestvici:

Razred dolžine plovila (v metrih)

Splošni del obveznosti za plovilo v EUR

Obveznost za vsak meter plovila v EUR

Obveznost za vsak kilovat moči pogona v EUR

nad              do

 

 

 

5                  8

2,00

0,50

0,10

8                 12

10,00

2,00

1,00

12

20,00

3,50

2,00

Davčna obveznost, ugotovljena skladno z določili ZDVP, se glede na življenjsko dobo plovila zniža za 5% za vsako dopolnjeno leto starosti plovila, vendar preostanek davčne obveznosti ne sme biti nižji od 50% davčne obveznosti za novo plovilo.

Dodatni davek na vodna plovila se prvič odmeri za leto 2013.

Nadaljevanje prihodnjič.

V Uradnem listu RS, št. 38/12 z dne 25. 5. 2012 je bila objavljena novela ZDDV-1F, ki je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Z novelo je bil črtan 66. a člen ZDDV-1, s čimer je ukinjeno omejevanje pravice do odbitka DDV v primerih, ko davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, dobavitelju v roku, določenem z zakonom, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih, računa ne plača ali ga plača le delno ter neplačanega računa ne vključi v sistem obveznega pobota po zakonu, ki ureja preprečevanje zamud pri plačilih.

V prehodnih določbah ZDDV-1F je določeno, da davčni zavezanec, ki v skladu s 66. a členom ZDDV-1 še ni uveljavil odbitka DDV,lahko DDV odbije v skladu s 67. členom ZDDV-1. Ta davčni zavezanec odbitka DDV ne more uveljaviti prej kakor v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati, torej v obračunu DDV za mesec maj 2012 (oz. davčni zavezanci, ki imajo trimesečno davčno obdobje, za obdobje april – junij 2012).

Davčni zavezanec mora davčnemu organu zagotoviti informacijo o uveljavljanju odbitka DDV po prehodnih in končnih določbah ZDDV-1F v elektronski obliki, ob predložitvi obračuna DDV za zadevno davčno obdobje. Navedena določba ne pomeni popravkov obračunov DDV, torej ne bo treba popravljati obračunov DDV za nazaj, ampak davčni zavezanec DDV, ki ga v skladu s 66. a členom ZDDV-1 ni odbijal, lahko vključi v tekoči obračun DDV (od meseca maja 2012 naprej).

V obdobju, ko je veljal 66.a člen ZDDV-1, so davčni zavezanci v obračun DDV vpisali davčno osnovo po prejetih računih v tistem davčnem obdobju, kot so bili prejeti, oziroma če so bili prejeti do roka za predložitev, ne glede na to, ali je davčni zavezanec v tem obdobju odbijal DDV, delno odbijal DDV ali DDV ni odbijal. Davčni zavezanci so tako davčno osnovo vpisali v polje 31 obrazca DDV-O. Ustrezno so izpolnili tudi polja »neuveljavljen DDV«, »zmanjšan DDV«, »povečan DDV«.

Davčni zavezanci, ki bodo po spremembi ZDDV-1 uveljavljali odbitek DDV, ki ga v prejšnjih obdobjih na podlagi 66. a člena ZDDV-1 niso, bodo v obrazcu DDV-O za obdobje maj 2012 izpolnili polje 41 oz. 42 (ne pa tudi polja 31) in polje »povečan DDV«, medtem ko bodo za davčna obdobja od junija 2012 odbitek, ki ga v prejšnjih obdobjih niso uveljavljali na podlagi 66. a člena ZDDV-1 in ga tudi niso uveljavili v obračunu DDV-O za mesec maj 2012, vpisovali v novo polje »uveljavljen odbitek DDV«.

V veljavnih konvencijah, ki jih je Slovenija sklenila z drugimi državami pogodbenicami, je v 17. členu, ki obravnava dohodke umetnikov in športnikov, dodan tretji odstavek, v skladu s katerim se dohodki nastopajočih umetnikov ali športnikov obdavčijo samo v njihovi državi rezidentstva, če gre za nastope, financirane pretežno iz sredstev javnih financ države rezidentstva nastopajočega umetnika ali športnika, v okviru kulturne ali športne izmenjave ali v skladu z bilateralnimi pogodbami o kulturnem sodelovanju.

Pri uporabi tretjega odstavka 17. člena konvencij se vedno upošteva konvencija, sklenjena med državo vira in državo rezidentstva nastopajočega umetnika ali športnika. Ugodnost iz tretjega odstavka 17. člena konvencij (tj. oprostitev plačila davka v državi vira) lahko uveljavlja le dejanski prejemnik dohodka in se lahko prizna, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v tej določbi. Nekatere konvencije določajo, da morajo biti za odobritev ugodnosti izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v tej določbi, medtem ko določene konvencije določajo, da je za odobritev ugodnosti dovolj, da je izpolnjen eden izmed pogojev, ki so navedeni v tej določbi.

Pogosto je pogoj (oziroma eden od pogojev) za uporabo tretjega odstavka 17. člena konvencije, odvisno od konkretne konvencije, da je nastop v celoti ali pretežno financiran z javnimi sredstvi države rezidentstva nastopajočega umetnika ali športnika. V teh primerih je namen tretjega odstavka 17. člena konvencije, da se dohodek nastopajočega umetnika ali športnika obdavči samo v državi rezidentstva nastopajočega umetnika ali športnika, saj je to tudi država, ki nastop financira.

Davčni organ v Sloveniji zahtevkom za oprostitev davka oziroma zahtevkom za vračilo davka na podlagi tretjega odstavka 17. člena konvencij ne ugodi, če se v postopku ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz te določbe (financiranje nastopa iz javnih sredstev države rezidentstva nastopajočega izvajalca).

Financiranje iz tretjega odstavka 17. člena konvencij se namreč nanaša izključno na financiranje obiska (gostovanja) v Sloveniji, torej prevoza, nastanitve, prehrane in drugih stroškov, vezanih na bivanje izvajalcev v Sloveniji, ne pa na financiranje priprave predstav, ki se izvajajo v Sloveniji oziroma v katerikoli drugi državi. Za odobritev ugodnosti iz tretjega odstavka 17. člena konvencij tako tudi ne zadošča potrdilo, da je nastopajoči izvajalec financiran iz javnih sredstev države, v kateri je rezident, ampak mora iz predloženih dokazil (npr. pogodba o izvedbi nastopa v Sloveniji, račun za izvedbo nastopa v Sloveniji) izhajati, da je konkreten obisk (nastop) v Sloveniji financiran iz javnih sredstev države rezidentstva nastopajočega izvajalca.

Upoštevanje oziroma razporejanje stroškov po posameznih proizvodih v skladu s konceptom življenjskega cikla proizvoda pomeni, da ugotavljamo vse stroške posameznega proizvoda od njegovega začetka pa do ukinitve. Takšen pristop ima prednost pred tradicionalnim ugotavljanjem stroškov po proizvodih, saj zagotavlja veliko obsežnejše in realne informacije za ocenjevanje dobičkonosnosti posameznih proizvodov. Veliko stroškov v življenjskem ciklu proizvoda nastaja prav na njegovem začetku in ukinitvi. Metoda računovodstva življenjskega cikla proizvoda je pomembna, ko se proizvod načrtuje oziroma se izbirajo dejavnosti in oblika proizvoda. Splošno pravilo namreč pravi, da je kar 80 odstotkov stroškov določenih (ne nastalih!) v obdobju oblikovanja proizvoda. Zato je razumljivo, da skušamo stroške obvladovati v obdobju, ko proizvod oblikujemo in določamo procese za njegovo proizvodnjo. Na podlagi analize verige vrednosti v življenjskem ciklu proizvoda je mogoče stroške proizvodnje zmanjšati z ugotavljanjem dejavnosti, ki so poglavitni povzročitelji stroškov, obenem pa poslovodstvu omogoča odločanje o krepitvi tistih procesov, ki povečujejo koristi kupcem.

Vsaka teorija ima tako zagovornike kot tudi veliko nasprotnikov. Teoriji življenjskega cikla proizvoda njeni nasprotniki očitajo predvsem dve pomanjkljivosti, in sicer da nima natančno opredeljenih posameznih faz in njihove dolžine trajanja, kar za razliko je značilnost živih organizmov, ter da je zelo težko ugotoviti, v kateri fazi se izdelek v določenem trenutku nahaja. Nasprotniki navajajo tudi dejstvo, da ne sledijo vsi izdelki standardni S-krivulji življenjskega cikla proizvoda, ampak so za relativno veliko izdelkov v današnjem času značilne netipične krivulje življenjskega cikla. To je eden od razlogov, da je ugotavljanje, v kateri fazi se izdelek nahaja, bolj ugibanje kot pa znanstveno raziskovanje.

Teorija o življenjskem ciklu proizvoda v povezavi s računovodstvom je lahko odlična podlaga za odločanje o razvoju proizvodov. Računovodstvo življenjskega cikla proizvoda skuša ugotoviti skozi celotno življenjsko dobo izdelka stroške, ki bodo v posameznih fazah nastali in na drugi strani prihodke, ki jih bo v posamezni fazi izdelek prinesel podjetju ter na podlagi teh dveh parametrov ugotoviti in sporočiti poslovodstvu, ali naj se odloči za uvedbo nekega novega produkta v prihodnosti ali ne. Vendar pa je uporaba te teorije v praksi še zelo redka, saj je ugotavljanje in spremljanje posameznih faz življenjskega cikla, v katerih se različni izdelki nahajajo, zelo zahtevno in drago. Namen računovodstva življenjskega cikla proizvoda je zagotavljanje informacij za poslovodstvo, na podlagi katerih se bo lažje spremljalo, sprejemalo in preučevalo ustrezne strategije za posamezne stopnje v življenju proizvodov. Kolar navaja naslednje koristi uporabe računovodstva življenjskega cikla proizvoda:

 • poslovodstvo podjetja lažje, uspešnejše in učinkoviteje obvladujejo dolgoročno konkurenčni položaj podjetja, saj jih računovodstvo življenjskega cikla proizvoda pravočasno informira, kdaj morajo proizvod spremeniti, zamenjati ali uporabiti drugačne tržne prijeme;
 • na podlagi analize količinskih informacij se lahko sprejemajo ustrezne odločitve na strateški ravni poslovodenja podjetja, ki zagotavljajo podjetju dolgoročni konkurenčni položaj;
 • zaposlenci, ki sodelujejo pri procesu računovodstva življenjskega cikla proizvoda, sodelujejo med seboj in zaradi tega se poveča povezanost zaposlenih iz različnih področij v podjetju;
 • računovodstvo življenjskega cikla proizvoda spremlja določen izdelek ne samo po posameznih obdobjih, temveč skozi celotno življenjsko dobo; upošteva tako stroške raziskav in razvoja, pa do stroškov aktivnosti, ki se izvajajo ob izločitvi izdelka iz proizvodnje;
 • računovodstvo življenjskega cikla proizvoda poda dobičkonosnost izdelka skozi njegovo celotno življenjsko dobo, na samo v posameznem obdobju, zato se ugotovi resničen doprinos k poslovni uspešnosti podjetja;
 • računovodstvo življenjskega cikla proizvoda vključuje tudi učinek učenja, ki ga predstavlja krivulja izkušenj;
 • dobimo tudi informacije, v kateri fazi življenjskega cikla se izdelek nahaja, tako da poslovodstvo lažje ugotovi, katere aktivnosti povzročajo v določeni fazi in so na te aktivnosti bolj pozorni;
 • tržniki dobijo informacije, katere proizvode naj uvajajo, katere obdržijo in katere naj izločijo iz proizvodnega programa podjetja;
 • navsezadnje spodbuja poslovodstvo in zaposlene, da vsakodnevno spremljajo konkurente in njihove aktivnosti ter nenehno stremijo k izboljšavam v poslovanju.

Prevrednotenje amortizacije se izvede, če so prvotne predpostavke o dobi koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva iz kakršnih koli razlogov napačne. Ocenjena doba koristnosti je lahko predolga in jo je potrebno skrajšati, torej povečati amortizacijo ali pa prekratka in se zato zniža amortizacija.

Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 13.17 in mednarodni računovodski standard 16.51 določata obvezo podjetja, da najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta preveri, če so prvotne predpostavke o dobi koristnosti posameznega amortizirljivega opredmetenega osnovnega sredstva še pravilne. Če pride do spremembe okoliščin, ki povzročijo spremembe dobe koristnosti, je potrebno na novo določiti dobo koristnosti in spremeniti višino amortizacije. Če pride do podaljšanja dobe koristnosti, glede na predvideno, pride v obravnavanem obračunskem obdobju do znižanja stroškov amortizacije, v kolikor pa se doba koristnosti skrajša, pride do povečanja stroškov amortizacije.

Do spremembe višine amortizacije pride tudi v primeru prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, kjer zaradi njihove okrepitve ali oslabitve pride do spremenjene osnove za amortizacijo, ki pa učinkuje šele v naslednjih obračunskih obdobjih. V tekočem obračunskem obdobju iz tega razloga ne prihaja do povečanja ali zmanjšanja stroškov amortizacije.

Podjetja običajno za ocenjevanje preostale dobe koristnosti zadolžijo tehnične službe, ki dobro poznajo delovanje posamezne opreme, koristnost zgradbe ali možnost izkoriščanja posameznih pravic. V kolikor se ta naloga naloži popisni komisiji, ki naj bi poročilo o tem podala v okviru poročila o popisu je nujno, da popisno komisijo sestavljajo tudi zaposleni, ki so tehnični strokovnjaki za področje popisovanja (neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva).

Vlada je sprejela paket 16 zakonov, ki zajema 75 različnih ukrepov za spodbujanje gospodarske rasti. Med njimi je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Radovan Žerjav izpostavil odpravo administrativnih ovir ter nekatere finančne spodbude in razbremenitve.

Nedavno je vlada v obravnavo v DZ poslala predlog zakona o poroštvih za investicije gospodarskih družb, s katero želi omogočiti večje izkoriščanje poroštev za posojila za investicije in za obratna sredstva. Prav tako je v DZ tudi že predlog novele zakona o hipotekarni in komunalni obveznici, s katero naj bi izdajanje tovrstnih obveznic dejansko zaživelo.

V javni obravnavi pa je predlog novele zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Gre za pomemben zakon, ki uvaja nov plačilni instrument - izvršnico, je dejal Žerjav ter poudaril, da se pobot obveznosti ohranja.

S spremembami zakona o gospodarskih družbah se bo upoštevalo številne pripombe in zahteve Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), prav tako bo z odpravo obveznega članstva sledila željam članov OZS novela obrtnega zakona.

Problematike cene zemljišč se bo vlada lotila s spremembami zakonodaje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem ter zakona o kmetijskih zemljiščih. Vlada želi občinam omogočiti, da v industrijsko obrtnih conah "ponudijo zemljišča potencialnim investitorjem ne zastonj, ampak za en evro", je dejal Žerjav, ki se mu zdi nespametno, da smo zgradili ogromno industrijsko obrtnih con ter jih komunalno opremili, zdaj pa so zaradi razmeroma visokih cen zemljišč prazne.

Spremembe je napovedal tudi v zakonih o graditvi objektov, o prostorskem načrtovanju, o kmetijstvu ter o varstvu okolja, in sicer v smeri odprave administrativnih ovir. Postopki pridobitve gradbenega dovoljenja se bodo denimo bistveno skrajšali, veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj za naprave in obrate pa podaljšala. S spremembami zakona o vodah se bo poenostavilo postopke izdajanja vodnih pravic za lastno oskrbo s pitno vodo, s spremembami zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov pa omogočilo, da bo ta zakon sploh postal operativen.

Cilj številnih sprememb zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor je zmanjšanje porabe javnih sredstev in skrajšanje postopkov.

Vlada načrtuje tudi spremembe na področju ravnanja z odpadki ter vzpostavitev sistema, ki bo zagotavljal transparentno financiranje ravnanja z odpadki. "Pri izvajanju storitev je treba zagotoviti konkurenčnost in bolj jasno odgovornost družb, ki so nosilke shem za ravnanje z odpadki," je dejal Žerjav.

DZ naj bi predlagane zakone sprejel na junijski in julijski seji, izjema bo morda novela insolvenčnega zakona, ki je po Žerjavovih besedah zelo kompleksna. O tej je govoril že prejšnji teden, ko je dejal, da nameravajo upoštevati nekatere rešitve prejšnje vlade, dodati pa med drugim bistveno skrajšanje trajanja postopkov ter odpravo določb, ki posameznim deležnikom omogočajo zavlačevanje in zlorabe postopka. Večji poudarek naj bi namenili tudi reševanju zdravih delov insolventnih podjetij, ki imajo pogoje za obstoj in rast.

Za oživitev gospodarske aktivnosti bo vlada preko javnih razpisov dodatno namenila 377 milijonov evrov. Od tega bodo 148 milijonov evrov predstavljale subvencije, 50 milijonov evrov garancije, 179 milijonov evrov pa bo namenjenih za izvajanje javnih investicij.

Javnih razpisov bo deset, med njimi pa je Žerjav izpostavil razpis za investicije v tehnološko opremo in stroje, za spodbujanje zaposlovanja v razvojnih podjetjih, za tehnološko inovativne projekte, za neposredne tuje investicije, za podporo naložbam v kmetijstvu, za investicije v energetsko prenovo stavb v lasti lokalnih skupnosti,... Vlada želi tudi zagotoviti enostavnejšo shemo kreditov za mikro in majhna podjetja preko SID banke in morda tudi poslovnih bank, je še dejal.

Vir: STA

Ustavno sodišče je na seji 24. maja soglasno sklenilo, da do končne odločitve zadrži izvrševanje prvega odstavka 40. člena zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, kolikor se nanaša na gradiva psihiatričnih ustanov, ki vsebujejo občutljive osebne podatke o psihiatričnem zdravljenju, so sporočili z ustavnega sodišča.

Kot so pojasnili, je po mnenju varuhinje človekovih pravic izpodbijana določba, po kateri morajo javnopravne osebe arhivsko gradivo izročiti arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva tudi v primeru, ko gre za gradivo, ki vsebuje občutljive osebne podatke, kolikor se nanaša na gradiva psihiatričnih ustanov, ki vsebujejo podatke o psihiatričnem zdravljenju, v neskladju z 2., 14., 34., 35. in 38. členom ustave.

Varuhinja je ustavnemu sodišču predlagala, naj v tem obsegu začasno zadrži izvrševanje izpodbijane določbe. Predlog za zadrževanje izvrševanja utemeljuje z navedbami, da bi v primeru, če bi bili zdravstveni osebni podatki, ki vsebujejo podatke o psihiatričnem zdravljenju, predani arhivu in bi bili javno dostopni v skladu s pravili, ki jih določa zakon, lahko nastale nepopravljive posledice za osebno dostojanstvo in osebnostne pravice za posameznike, na katere se takšni podatki nanašajo. Po mnenju varuhinje pa bi posledice nastale tudi za njihove sorodnike, saj potencialne zlorabe takšnih podatkov ne bi bilo več mogoče preprečiti.

Ustavno sodišče je pritrdilo predlagateljici, da bi izvrševanje izpodbijane zakonske določbe, če bi se kasneje izkazala za protiustavno, lahko povzročilo nepopravljive škodljive posledice tistim posameznikom (in njihovim družinskim članom), katerih podatki o njihovem psihiatričnem zdravljenju bi bili lahko vsebovani v odbranem zdravstvenem gradivu, ki bi bilo izročeno arhivu kot javno arhivsko gradivo.

Po mnenju ustavnega sodišča zaradi začasnega zadržanja izvrševanja izpodbijane določbe ne bodo nastale nobene težko popravljive škodljive posledice. Prav tako ne bo z začasnim zadržanjem izvrševanja izpodbijane določbe ogrožena uporaba gradiv psihiatričnih ustanov, ki vsebujejo (občutljive osebne) podatke o psihiatričnem zdravljenju, v skladu z glavnim namenom, zaradi katerega se podatki v gradivih zbirajo in obdelujejo, saj bo gradivo nemoteno lahko služilo zagotavljanju zdravstvenega varstva ter spremljanju in vrednotenju zdravljenja bolnikov (znanstvenoraziskovalni namen), so zapisali v utemeljitvi.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu JUNIJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 30.5.2012 - 5.6.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti 4 novosti 1 novost

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 30.5.2012 - 5.6.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 13 novosti 7 novosti 4 novosti 29 novosti 21 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 6 novosti 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 6 novosti 2 novosti 2 novosti 9 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 12 novosti 3 novosti 3 novosti 21 novosti 16 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 20 novosti 6 novosti 1 novost 19 novosti 5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 3 novosti 3 novosti 2 novosti 6 novosti 4 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 20 novosti 1 novost 15 novosti 18 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 5 novosti 5 novosti 1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 4 novosti 3 novosti
11. OBČINE 34 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .