Številka 7, letnik VI
23. februar 2016

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Za dober občutek je pomembno, da vidiš malo naprej,« pravi naša današnja sogovornica, dr. Jožica Rejec, predsednica uprave podjetja Domel Holding. Za Domel je med drugim značilno, da so se na zelo pameten način izognili lastninjenju, izognili so se prevzemu in danes je 700 delničarjev iz vrst zaposlenih.

V pravnem članku nam dr. Nina Plavšak predstavlja Načine prodaje premoženja v stečajnem postopku in pravno mogoče kombinacije teh načinov. V prispevku, ki ga bo avtorica predstavila na že 9. Dnevih insolvečnega prava naslednji teden v Portorožu, bodo obširneje razložena vsa pravna vprašanja, povezana z izvedbo opisane kombinacije zavezujočega in nezavezujočega zbiranja ponudb. Prikazan bo tudi vzorec vabila k dajanju ponudb in osnutek pogodbe o prodaji kontrolnega paketa delnic.

V današnji Temi tedna predstavljamo članek Tanje Kaltnekar iz decembrske številke revije Denar z naslovom Nova pravila - DDV in nepremičnine. Dozdajšnja pravila glede določanja kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, so precej ohlapna in dopuščajo različno interpretacijo tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah EU.

Vabljeni k branju!

Dr. Jožica Rejec: Trdno stkane vezi z okoljem

dr. Jožica Rejec

TFL Glasnik:
Gospa Rejec, ste predsednica uprave Domel Holdinga, doktorica znanosti in univerzitetna diplomirana inženirka elektrotehnike. V vašem izredno uspešnem podjetju je zaposlenih več kot tisoč ljudi. Najbolj značilno za Domel je, da je v izključni lasti zaposlenih. Na kaj ste doslej najbolj ponosni?

Jožica Rejec:
Morda na to, da mi je nekako uspelo v vodstvu in širše graditi rast zaupanja. Prepričana sem, da s sodelovanjem in hkratnim zavedanjem, da se mora vsak osebno truditi za osebno rast in dvig učinkovitosti. Bolj smo različni, večji je potencial, da pridemo do dobrih idej. Res uživam na sestankih, ko ideje kar vrejo in ko potem znamo potegniti najboljšo rešitev brez značilnega 'ha, to sem pa jaz', temveč gre za našo skupno rešitev.

 

dr. Jožica Rejec

 

TFL Glasnik:
Povezovanje naj bi bilo bolj lastnost ženskih voditeljic, vendar bi vas vprašala nekaj drugega, kar se mi zdi izjemna posebnost za Slovenijo in tudi za svet. Od leta 1946, ko je podjetje nastalo kot zadruga, je do danes zraslo v podjetje s tisoč zaposlenimi. Najzanimivejše je, da ste se na zelo pameten način izognili lastninjenju, izognili ste se prevzemu in je danes 700 delničarjev iz vrst vaših zaposlenih. Nam lahko razložite, kako deluje današnja Domelova zgodba?

Jožica Rejec:
Letos je 70-letnica ustanovitve zadruge in že dve leti pripravljamo zbornik, da bi vendarle nekoliko zaznamovali tudi minula stoletja fužinarstva in kovaštva, ko so že nastajali začetki zadružništva. Pozneje v Železnikih niso sledili razvoju tehnologij. Eden od lastnikov je v Ljubljani ustanovil podjetje za avtomatizirano predelavo žebljev, v Železnikih pa je zmanjkalo rude, cenejše železniške povezave ni bilo več, zato je leta 1902 plavž ugasnil.

Kakšnih 50 let so živeli v težkih razmerah, ki tudi prej niso bile lahke, več kot pol prebivalcev se je izselilo, redka delovna mesta pa so postala vrednota. Pred to ustanovitvijo zadruge je najpomembnejši Josip Boncelj, profesor iz Zagreba, vendar potomec fužinarjev, ki je za svoje sinove pripeljal v Železnike dva aparata za izdelavo risalnih žebljičkov in sponk. To označujemo kot prihod industrijske dobe v Železnike, vendar ni dovolj le stroj. Moram omeniti še Nika Žumra, ki je bil ustanovitelj zadruge skupaj s 15 drugimi, zbral je prave sodelavce in tako se je začelo.

 

TFL Glasnik:
Poglejva sedanji čas, ki ga zaznamujejo številne žalostne zgodbe propadlih lastninjenj. Vam je uspelo z delavci, kot bi šlo za neki socializem ali samoupravljanje.

Jožica Rejec:
Še vedno je nekaj tega prisotno.

dr. Jožica Rejec

 

TFL Glasnik:
Vendar ne smemo pozabiti dejstev o uspešnosti tega projekta. Domel ustvari 100 milijonov evrov prihodkov, 5 milijonov dobička, ima tisoč zaposlenih, izvažate praktično po vsej Evropi – 23 odstotkov v Nemčijo, imate podjetje na Kitajskem.

Prej sem omenila delovna mesta kot vrednoto in v naše poslanstvo smo zapisali, da kot globalni dobavitelj zagotavljamo kakovostna delovna mesta. Vse to se mi zdi povezano z okoljem – ljudje se čutijo pripadne, delovno mesto je daleč od deset minut do pol ure, kar je tudi nekaj vredno. Leta 1953 je bil razvit prvi motor. Od leta 1958 pa je podjetje pretežni izvoznik. Tako da lahko govorimo o lokalni navezanosti po eni strani in o globalni povezanosti po drugi.

 

TFL Glasnik:
Domel izdeluje elektromotorje za sesalne naprave raznih vrst.

Jožica Rejec:
Če kupite dober sesalnik, potem je v njem Domelov motor, razen v Bosch-Siemensovih, Mielejevih in Vorwerkovih, pri njih motorje delajo sami. Za druge blagovne znamke delamo mi.

dr. Jožica Rejec

 

TFL Glasnik:
Teh tisoč zaposlenih – koliko jih je v Železnikih? Kje vse delajo?

Jožica Rejec:
Na tej lokaciji jih je okoli 850, na Plavžu v Železnikih jih je nekaj čez sto in v Retečah nekaj čez sto.

 

TFL Glasnik:
Gorenjcem dajete dober kruh.

Jožica Rejec:
In pričakujemo, da vsak da od sebe, kar je treba.

 

TFL Glasnik:
In dajejo?

Jožica Rejec:
Seveda, vendar so še vedno potenciali in se izboljševanje nikoli ne neha.

dr. Jožica Rejec

 

TFL Glasnik:
Kje vidite Domel čez tri leta?

Jožica Rejec:
Z najmanj 30 odstotkov večjim obsegom poslovanja. Program sesalnih enot je s 85 odstotkov padel pod 50 odstotkov, vsa rast temelji na novih programih, to so pogoni za prezračevalne sisteme, baterijska vrtna orodja, profesionalne naprave za odsesavanja in komponente. Delež prodaje avtomobilski industriji je 15 odstotkov v vsej prodaji.

 

TFL Glasnik:
Občudovanja vredno je, da ste 40 let zvesti enemu izdelku.

Jožica Rejec:
Vendar vsako leto nova generacija. V 40 letih smo zrasli iz sledilca v razvojnega dobavitelja.

 

TFL Glasnik:
Kako vam to uspeva? Imate toliko strokovnjakov po vsem svetu?

Jožica Rejec:
Gre predvsem za zaupanje kupcev, ki so z nami 40, 30, 20 let. To postanejo dolgoročna partnerstva. Imamo močno razvojno ekipo. Pri nas ves čas poteka z vsemi večjimi kupci nekaj projektov za nove platforme in nekaj za pocenitve. Zavedamo se, da bomo obstali le, če bomo vedno boljši in vedno cenejši.

dr. Jožica Rejec

 

TFL Glasnik:
Ne skrivam svoje simpatije do inženirjev, vi kot inženirka pa imate še doktorat. Kaj vse dela takšna strokovnjakinja na vodstvenem položaju? Kako ste prišli do vsega tega?

Jožica Rejec:
Veliko sem se morala izobraževati o financah in vodenju, delala sem MBA na Bledu in ves čas iskala boljše rešitve. Pomagata inženirski občutek za realnost in odkrivanje tega, kam iti. Na tem mestu mi je pomagalo tisto: dajmo, poskusimo. Petindvajset let sem delala v razvoju. Ni bilo zgolj: saj ne bo šlo. Spet z majhnimi koraki. Danes je vodenje zame največji in najpomembnejši projekt, ker me vedno zanima, kako neka stvar stoji. Ali bo držalo? Ali ni preveč v zraku? Za dober občutek je pomembno, da vidiš malo naprej.

 

TFL Glasnik:
Skromni ste, gospa Rejec. Preskromni. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Jožica Rejec:
Bodimo ponosni in hvaležni za to, kar imamo, in se zavedajmo, da lahko za svojo srečo največ naredimo sami. Že danes naredimo nekaj.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

dr. Jožica Rejec

Načini prodaje premoženja v stečajnem postopku in pravno mogoče kombinacije teh načinov

dr. Nina Plavšak

piše: dr. Nina Plavšak

V prispevku, ki ga bo avtorica predstavila na že 9. Dnevih insolvečnega prava naslednji teden v Portorožu, bodo obširneje razložena vsa pravna vprašanja, povezana z izvedbo opisane kombinacije zavezujočega in nezavezujočega zbiranja ponudb. Prikazan bo tudi vzorec vabila k dajanju ponudb in osnutek pogodbe o prodaji kontrolnega paketa delnic.

V stečajnem postopku se dosežejo najboljši pogoji za plačilo terjatev tako, da se izbere najoptimalnejši način prodaje ali kombinacija načinov prodaje. Najoptimalnejši način prodaje je tisti, za katerega je ob upoštevanju značilnosti premoženja, ki je predmet prodaje, stanja na trgu in poslovno običajnih načinov prodaje premoženja enake vrste najverjetneje, da bo z njegovo uporabo mogoče doseči najvišjo ceno. Izraz poslovno običajni način prodaje premoženja določene vrste pomeni tisti (navadno licitacijski) način, na katerega se v poslovni praksi najpogosteje prodaja premoženje enake vrste. Izbira poslovno običajnega načina je pomembna zato, ker neobičajni načini zlasti pri profesionalnih investitorjih (potencialnih kupcih) vzbujajo nezaupanje in jih odvračajo od udeležbe pri postopkih prodaje.

Po 329. členu ZFPPIPP je dovoljeno prodati premoženje stečajnega dolžnika (skleniti pogodbo o prodaji tega premoženja), na kateregakoli od mogočih licitacijskih načinov, in sicer zavezujočega zbiranja ponudb, javne dražbe z zviševanjem izklicne cene ali javne dražbe z zniževanjem izklicne cene.

Ko presojamo (izbiramo) najoptimalnejši licitacijski način (ali kombinacijo teh načinov), moramo upoštevati, da je namen vseh licitacijskih načinov enak: k licitiranju (»tekmovanju« za sklenitev pogodbe) pritegniti čim širši krog potencialnih kupcev in s tem doseči ugodnejše pogoje prodaje. Vsak od teh licitacijskih načinov ima svoje prednosti in svoje slabosti.

Prodajo kontrolnega paketa delnic (oziroma poslovnega deleža) v stečajnem postopku je mogoče optimizirati z ustrezno kombinacijo načina prodaje kontrolnega paketa delnic, ki se navadno uporablja v poslovni praksi pri prostovoljni (zunajsodni) prodaji, in kogentnih pravil ZFPPIPP o prodaji premoženja stečajnega dolžnika.

V poslovni praksi se kontrolni paketi delnic najpogosteje prodajajo z javnim zbiranjem ponudb. Vsak resen (tipičen) investitor pričakuje, da mu bo pred oddajo končne (zavezujoče) ponudbe za nakup kontrolnega paketa delnic omogočen skrbni pregled družbe. Da bi dosegli želeni cilj (najoptimalnejše pogoje prodaje), je pri odločitvi o načinu prodaje kontrolnega paketa delnic treba slediti ustaljeni poslovni praksi. Zato je najprimernejši način prodaje javno zbiranje ponudb, znotraj katerega se potencialnim kupcem omogoči izvedba skrbnega pregleda.

Po posebnem (kogentnem) pravilu, določenem v 340. členu ZFPPIPP, stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje. Pri prodaji kontrolnega paketa delnic imajo značilnost (pravno naravo) stvarne napake tudi vse dodatne obveznosti ali potencialne obveznosti družbe (korporacijski delež v kateri je predmet prodaje), ki niso razkrite v finančnih poročilih, dokumentih, ki so predmet skrbnega pregleda, in drugih finančnih informacijah, ki jih prodajalec razkrije kupcu med pogajanji za sklenitev pogodbe (ali v postopku zbiranja ponudb). Navadno se stranki pri prostovoljni prodaji za te primere dogovorita o ustreznih jamstvih (angl. warranties) prodajalca za morebitne dodatne obveznosti ali potencialne obveznosti družbe ali manjvrednost sredstev družbe, ki se odkrijejo pozneje, in ustreznih jamčevalnih zahtevkih (znižanju kupnine in načinu izračuna znižanja kupnine). Takih jamstev (odgovornosti) stečajni dolžnik (kot prodajalec) zaradi kogentnega pravila, določenega v 340. členu ZFPPIPP, ne more prevzeti.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Nova pravila - DDV in nepremičnine

Tanja Kaltnekar

piše: Tanja Kaltnekar, vir: revija Denar (DIZI), št. 455/2015

Od 1. januarja 2017 spremembe pri storitvah, povezanih z nepremičninami

Dozdajšnja pravila glede določanja kraja opravljanja storitev, povezanih z nepremičninami, so precej ohlapna in dopuščajo različno interpretacijo tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah EU. Posledično je bila na nivoju EU že leta 2013 sprejeta uredba, ki poskuša različno prakso poenotiti. Z novo uredbo bodo določena nekoliko spremenjena pravila, katere storitve se pri določanju kraja opravljanja storitev štejejo za povezane z nepremičninami. Države članice morajo nova pravila v svojo zakonodajo vključiti do 1. januarja 2017, ko skladno z določili uredbe ta pravila stopijo v veljavo. Do takrat se lahko ravnamo po zdaj znanih pravilih. V nadaljevanju si lahko podrobneje preberete, kakšna pravila imamo danes in kaj prinašajo nova pravila.

Storitve so/niso povezane z nepremičnino – ZDDV-1

Na področju DDV se še vedno pojavljajo dileme, katere storitve so obravnavajo kot storitve, povezane z nepremičninami, saj je to pomembno za pravilno opredelitev kraja opravljanja storitev in obračun DDV. Pravilo je trenutno zapisano v 27. členu Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V tem členu je določeno naslednje:

Kraj opravljanja storitev v zvezi z nepremičninami, vključno s:

 • storitvami strokovnjakov in nepremičninskih posrednikov,
 • nastanitvijo v hotelih ali podobnih nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvijo v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju,
 • dodeljevanjem pravic do uporabe nepremičnin in
 • storitvami za pripravo in koordinacijo gradbenih del, kot so storitve arhitektov in podjetij, ki zagotavljajo nadzor na kraju samem,
 • je kraj, kjer se nepremičnina nahaja.

Na prvi pogled je določba obsežna in jasna, vendar praksa kaže, da temu ni tako, saj se zavezanci pogosto srečujejo z dilemami, ali so določene storitve, ki se posredno ali neposredno navezujejo na nepremičnine, z vidika ZDDV-1 lahko obravnavajo kot storitve, povezane z nepremičninami. V Pravilniku o izvajanju ZDDV-1 posebnih pojasnil v zvezi s tem ni najti. Najobsežnejše pojasnilo, kaj primeroma sodi pod storitve, povezane z nepremičninami, je objavil finančni urad v Davčnem biltenu št. 5 leta 2000 in v praksi se zavezanci v glavnem držijo tega pojasnila.

V njem je najprej podana definicija nepremičnine. To je stvar, ki po svoji naravi ne more spremeniti svojega mesta, položaja. To so zemljišča, zgradbe, nasipi, ograje, drugi gradbeni objekti in druge konstrukcije, ki so stalno nameščene na zemljišče ali na morsko zemljišče. Zajemajo tudi opremo, ki je samostojna postavitev oziroma samostojno poslopje, na primer ploščad za pridobivanje ali predelavo nafte. Stroji, nameščeni v napravah, niso nepremičnine, ampak so premične stvari.

Sledi navajanje primerov storitev, ki so povezane z nepremičninami:

 • gradnja, rušenja, obnova, razširitev, popravilo in vzdrževanje zgradb in drugih gradbenih objektov;
 • zaključna dela v gradbeništvu, kot npr. barvanje;
 • storitve nepremičninskih posrednikov;
 • storitve arhitektov, ki so neposredno povezane z nepremičnino;
 • storitve geodetov;
 • storitve pooblaščenih nadzornikov in gradbenih inženirjev, ki se nanašajo na nepremičnine;
 • najem hotelskih sob;
 • najem poslovnih in stanovanjskih prostorov;
 • čiščenje poslopij;
 • najem športnih igrišč;
 • najem razstavnega prostora za razstavo na razstavišču;
 • storitve priveza za ladje;
 • storitve, povezane z iskanjem ali izkoriščanjem nafte, plina ali rudnin, ki se nanašajo na določen kraj ali določeno morsko ležišče (storitve, ki se ne nanašajo na določene kraje, se ne štejejo za storitve, povezane z nepremičnino);
 • meritve zemljišč, kot so seizmične ali geološke meritve zemljišč ali ležišč.

Pomembno je, da so storitve neposredno povezane s točno določeno nepremičnino. Kadar storitev ni povezana z nepremičnino (npr. splošno svetovanje v zvezi z nepremičninami), se ne šteje za storitev, neposredno povezano z nepremičnino.

Kot primeri storitev, ki niso povezane z nepremičninami, so navedene:

 • storitve oglaševanja pri prodaji ali najemu nepremičnin;
 • zagotavljanje delovne sile za opravljanje gradbenih del na nepremičnini;
 • vzdrževanje strojev, ki so nameščeni v zgradbah;
 • dajanje gradbene mehanizacije v najem;
 • svetovanje ali dajanje informacij v zvezi s cenami nepremičnin, ki se ne nanašajo na določene nepremičnine in določene kraje. To so storitve svetovalcev.

Težav s pravilnim določanjem kraja opravljanja storitev pri raznovrstnih storitvah, ki so neposredno ali posredno povezane z nepremičninami, niso imeli samo slovenski davčni zavezanci. Problematika je bila in je prisotna na ozemlju celotne EU, saj se je izkazalo, da je praksa med državami zelo različna, zato so pristojni organi EU sprejeli tako imenovano Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1042/2013 z dne 7. oktobra 2013 o spremembi Izvedbene uredbe glede opravljanja kraja storitev. V omenjeno uredbo so na novo zapisali pravila o določanju kraja opravljanja storitev za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja in elektronsko opravljene storitve, storitve oddajanja vozil v najem in storitve, povezane z nepremičninami. Vse omenjene spremembe razen zadnje so bile v zadnjih dveh letih že vključene v naš ZDDV-1, ker so stopile v veljavo z dnem objave uredbe oziroma s 1. januarjem 2015. Za vsa nova pravila, ki se navezujejo na določanje kraja opravljene storitve, povezane z nepremičnino, je v omenjeni uredbi določeno, da stopijo v veljavo s 1. januarjem 2017. Razlog je v dejstvu, da morajo imeti države primeren čas za prilagoditev in sprejem novih pravil, ki jih prinaša uredba v tem delu, saj je dozdajšnja praksa med državami zelo različna. Potrebno je namreč uvesti enoten koncept pojma nepremičnine zaradi zagotovitve enotne davčne obravnave storitev, povezanih z nepremičninami, v vseh državah članicah.

Nova pravila prinašajo jasnejšo opredelitev pojma nepremičnine in tudi primere storitev, povezanih z nepremičninami. Gre za širitev teh pravil, kar boste lahko prebrali v nadaljevanju. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali je nova pravila, ki bodo zavezujoča od 1. januarja 2017 dalje, mogoče upoštevati že danes, ali je pravilneje transakcije obravnavati na podlagi dozdajšnje prakse oziroma dozdajšnjih pojasnil. Menim, da delovanje, ki je skladno z novimi pravili, ne bi smelo predstavljati nobenega davčnega tveganja. Ne glede na to, ni mogoče izključiti kakšnih pomislekov predstavnikov finančnega organa, ki niso vedno seznanjeni s prihajajočimi novostmi. Dodajam pa, da vsi, ki danes transakcije obravnavate skladno z dozdajšnjimi pravili, teh pravil niste dolžni spreminjati, dokler nova določila ne bodo ustrezno zapisana v našem zakonu oziroma pred 1. januarjem 2017. Dogaja se namreč, da določeni tuji zavezanci že danes vztrajajo pri izvajanju pravil o določanju kraja obdavčitve za nepremičnine skladno z določili uredbe, čeprav ta v tem delu še ni stopila v uporabo. To je nekoliko nerodno predvsem pri tistih storitvah, ki jih skladno z dozdajšnjimi pravili obravnavamo kot storitve po 25. členu ZDDV-1, kjer je opredeljeno splošno pravilo za določanje kraja opravljenih storitev ali kot storitve po 30. d členu ZDDV-1, ko gre za storitve odvetnikov, notarjev, ki izvajajo storitve prodaje, vpisa nepremičnin ipd. po naročilu fizičnih oseb, ki niso iz EU.

Za vse tiste, ki se želite pravočasno pripraviti na nekoliko dopolnjena pravila, v nadaljevanju povzemam besedilo členov, ki opredeljujejo to področje. Uredba v svojih določilih v zvezi z določanjem kraja za storitve, povezane z nepremičninami, najprej poda definicijo nepremičnine.

Za namene uporabe Direktive 2006/112/ES se za nepremičnino šteje:

 • vsak posamezni del zemljišča na površju ali pod njim, na katerem se lahko vzpostavi lastninska pravica in posest;
 • vsaka zgradba ali konstrukcija, pritrjena na tla ali v tleh nad morsko gladino ali pod njo, ki je ni mogoče zlahka razstaviti ali odstraniti;
 • vsak predmet, ki je vgrajen in je sestavni del zgradbe ali konstrukcije in brez katerega zgradba ali konstrukcija ni popolna, na primer vrata, okna, strehe, stopnišča in dvigala,
 • vsak predmet, oprema ali stroj, ki je stalno vgrajen v zgradbi ali konstrukciji in ga ni mogoče odstraniti brez uničenja ali spremembe zgradbe ali konstrukcije.

Storitve, povezane z nepremičnino – nova uredba

Nadalje je določeno, da storitve, povezane z nepremičninami, iz 47. člena Direktive 2006/112/ES vključujejo samo tiste storitve, ki so dovolj neposredno povezane z zadevno nepremičnino. Storitve se štejejo za dovolj neposredno povezane z nepremičnino:

 • če izhajajo iz nepremičnine in je ta nepremičnina sestavni del storitve ter osrednjega in bistvenega pomena za opravljeno storitev;
 • če se opravljajo za nepremičnino ali so namenjene zanjo in je njihov cilj pravna ali fizična sprememba zadevne nepremičnine.

Med tovrstne storitve je zajeto zlasti:

 • priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, ki so zasnovani za določeno zemljiško parcelo, ne glede na to, ali je stavba zgrajena ali ne;
 • zagotavljanje nadzornih ali varnostnih storitev na kraju samem;
 • gradnja zgradbe na zemljišču ter gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na zgradbi ali delih zgradbe;
 • gradnja stalnih konstrukcij na zemljišču in gradbena in rušilna dela, ki se opravljajo na stalnih konstrukcijah, kot so sistemi cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo in podobno;
 • delo na zemljišču, vključno s kmetijskimi storitvami, na primer obdelovanje zemlje, sejanje, zalivanje in gnojenje;
 • zemljemerstvo in ocena tveganja in celovitosti nepremičnine;
 • vrednotenje nepremičnine, tudi če so te storitve potrebne za zavarovanje, da se določi vrednost nepremičnine za zavarovanje posojila, ali da se ocenita tveganje in škoda v primeru sporov;
 • dajanje nepremičnine v zakup ali najem, razen dejavnosti iz točke (c) odstavka 3, vključno s skladiščenjem blaga, pri katerem je prejemniku določen del nepremičnine dodeljen v izključno uporabo;
 • zagotavljanje nastanitve v hotelskem sektorju ali sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje, vključno s pravico ostati v določenem kraju, ki izhaja iz preoblikovanja pravic do uporabe na podlagi časovnega zakupa in podobno;
 • podelitev ali prenos pravic uporabe celotne nepremičnine ali njenih delov, razen tistih iz točk (h) in (i), vključno z dovoljenjem za uporabo dela nepremičnine, na primer podelitev pravic do lova in ribolova ali dostopa do salonov na letališčih ali uporabo infrastrukture, za katero se zaračunava cestnina, kot je most ali predor;
 • vzdrževanje, obnavljanje in popravilo zgradbe ali njenih delov, vključno s čiščenjem, polaganjem ploščic, stenskih tapet in parketa;
 • vzdrževanje, obnavljanje in popravilo stalnih konstrukcij, na primer sistemov cevovodov za plin, vodo, kanalizacijo in podobno;
 • namestitev ali montaža strojev ali opreme, ki se po namestitvi in montaži šteje za nepremičnino;
 • vzdrževanje in popravila, pregledi in nadzor strojev ali opreme, če se ti stroji ali oprema štejejo za nepremičnino;
 • upravljanje nepremičnin, razen upravljanja portfelja naložb v nepremičnine iz točke (g) odstavka 3, ki vključuje upravljanje poslovnih, industrijskih ali stanovanjskih nepremičnin, ki ga opravlja lastnik ali druga oseba v njegovem imenu;
 • posredovanje pri prodaji, zakupu ali najemu nepremičnin in pri ustanovitvi ali prenosu nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo kot premoženje v stvareh ali ne), razen posredovanja iz točke (d) odstavka 3;
 • pravne storitve v zvezi s prenosom lastninske pravice na nepremičninah in ustanovitvijo ali prenosom nekaterih pravic na nepremičninah ali stvarnih pravic na nepremičninah (ne glede na to, ali se obravnavajo kot premoženje v stvareh ali ne), na primer notarska dejavnost, ali pravne storitve v zvezi s pripravo pogodbe za prodajo ali nakup nepremičnin, tudi če se osnovna transakcija, ki bi povzročila pravno spremembo nepremičnine, ne izvrši

Storitve niso povezane z nepremičnino – nova uredba

Predhodno omenjeni odstavek 3 primeroma opredeljuje storitve, ki se ne štejejo za storitve, povezane z nepremičninami pri opredelitvi kraja opravljanja storitev za namene DDV. Le-ta vsebuje naslednje primere:

 • priprava načrtov za zgradbo ali dele zgradbe, če niso zasnovani za določeno zemljiško parcelo;
 • skladiščenje blaga v nepremičnini, če prejemniku ni dodeljen določen del nepremičnine v izključno uporabo;
 • oglaševanje, tudi če vključuje uporabo nepremičnine;
 • posredovanje pri zagotavljanju nastanitve v hotelu ali sektorjih s podobno funkcijo, kot so počitniški tabori ali prostori, urejeni za uporabo kot prostori za taborjenje, če posrednik deluje v imenu in za račun druge osebe;
 • zagotavljanje mest za stojnice na sejmišču ali razstavnem prostoru, skupaj z drugimi povezanimi storitvami, ki razstavljavcu omogočajo razstavo predmetov, na primer oblikovanje stojnice, prevoz in skladiščenje predmetov, zagotavljanje strojev, polaganje kablov, zavarovanje in oglaševanje;
 • nameščanje ali montaža, vzdrževanje in popravilo, pregled ali nadzor strojev ali opreme, ki ni ali ne bo postala del nepremičnine;
 • upravljanje portfeljskih naložb v nepremičnine;
 • pravne storitve, razen tistih iz točke (q) predhodnega odstavka, ki so povezane s pogodbami, vključno z nasveti o pogodbenih pogojih za prenos nepremičnine ali izvrševanju takšne pogodbe ali dokazovanju obstoja takšne pogodbe, če takšne storitve niso specifične za prenos lastninske pravice na nepremičnini.

Nadalje je z uredbo določeno še, da

 • če se prejemniku da na voljo oprema zaradi opravljanja dela na nepremičnini, se ta transakcija šteje za storitev, povezano z nepremičnino, samo če izvajalec prevzame odgovornost za izvedbo dela in
 • če izvajalec prejemniku zagotovi opremo, kakor tudi dovolj usposobljenega osebja za opravljanje dela, se domneva, da je prevzel odgovornost za izvedbo navedenega dela. Domneva, da je za izvedbo dela odgovoren izvajalec, se lahko izpodbija na podlagi kakršnih koli dejanskih ali pravnih razlogov.

ZAKLJUČEK

Primerjava pokaže, da je nova opredelitev storitev, povezanih z nepremičninami, širša. Določene storitve, ki so se do zdaj obravnavale kot storitve, povezane z nepremičninami, se od leta 2017 dalje ne bodo več, nekatere druge pa bodo na novo uvrščene v to pravilo. Vsekakor velja, da ni potrebno prehitevati zadev, saj bo v zvezi s tem v naslednjem letu zagotovo pravočasno objavljeno ustrezno pojasnilo finančnega organa, upravičeno pa pričakujemo tudi dopolnitev pravilnika, če ne celo spremembo samega zakona.

Vir: revija Denar - Tanja Kaltnekar

Finančna uprava in ministrstvo za finance sta pripravila poenostavitve v davčnih postopkih, ki bodo davčnim zavezancem olajšale poslovanje

Od zadnje spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2H), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/2014 z dne 15. decembra 2014 in je stopil v veljavo s 1. januarjem 2015) še ni minilo pol leta in že je pred vrati nov predlog - ZDavP-2I. Ta prinaša določene dopolnitve in spremembe, ki se med drugim nanašajo na nove roke za vložitev napovedi za dohodke s cedularno obdavčitvijo, na dodatne možnosti glede odplačevanja davčnega dolga, na uveljavljanje dejanskih stroškov pred sestavo informativnega izračuna, na davčno izvršbo in več manjših sprememb, katerih namen in cilj je poenostavitev postopkov pobiranja davkov in zmanjševanje administrativnega bremena davčnim zavezancem. Novost zakona je uvedba instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, ki se nanaša na mednarodne transakcije.

Pregled predlaganih sprememb in dopolnitev

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se zasleduje cilj poenostavitve postopkov pobiranja davkov oziroma zmanjšanje administrativnega bremena davčnim zavezancem in večja preglednost davčnega postopka, s čimer naj bi se povečala tudi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. To pa predvsem, zato ker predlog prinaša večjo preglednost, jasnost in enostavnost davčnega sistema, ki zagotavlja lažjo uporabo predpisa in večjo pravno varnost davčnih zavezancev ter manj obremenjuje gospodarstvo, kot je to zapisano v predlogu.

V nadaljevanju so povzeti predlogi po posameznih sklopih.

Odprava administrativnih ovir za davčne zavezance

 • Samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja dejavnost, bosta lahko imela en bančni račun, ki bo namenjen tako za osebne kot za poslovne namene. Posledično se bodo znižali stroški bančnih provizij.
 • Uvaja se nov izraz »plačilni račun«, ki bo nadomestil dosedanji »TRR«.
 • Delodajalec – fizična oseba je na novo opredeljen kot plačnik davka, zato bo poleg prispevkov obračunal tudi davke, ki jih zdaj napoveduje delojemalec sam.
 • Preveč plačani davki ali prispevki se bodo pobotali tudi z neplačanimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi, kot so globe, stroški postopka ipd. S tem se racionalizira delo davčnega organa v postopkih izvršbe, saj le-ta v primeru pobota ne bo potrebna, s čimer se bodo davčni zavezanci izognili dozdajšnjim stroškom bank in davčne izvršbe.
 • Napoved za odmero dohodnine od obresti, dividend, dobička iz kapitala in od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se vloži do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, ne glede na to, kdaj je dohodek dosežen in ne glede na to, ali vlaga napoved rezident ali nerezident Slovenije. Tudi nerezident bo namreč lahko po novem vložil napoved v zapisanem roku, če bo napovedal vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev v preteklem letu. S tem se za davčnega zavezanca zadeva občutno poenostavi, saj mora po trenutno veljavni ureditvi slediti več različnim rokom, na primer za dohodek iz obresti in dividende do 15. v tekočem mesecu za preteklo tromesečje.

Še naprej velja izjema, da se napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine vloži v 15 dneh od dneva odsvojite nepremičnine.

 • Rok za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve se podaljšuje za pet dni, in sicer ne več do desetega, temveč do petnajstega v mesecu za pretekli mesec. Nerezidentu se rok »v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka« podaljšuje na »v 15 dneh od dneva izplačila dohodka«. Enako podaljšanje roka velja za redni mesečni dohodek in pokojnino ter za primere napovedi, ko se dohodek spremeni za več kot 10 odstotkov.
 • Trenutno velja, da lahko davčni zavezanec – rezident dejanske stroške prevoza in nočitve uveljavlja šele v ugovoru zoper informativni izračun. Po novem bo te stroške lahko uveljavljal najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto, tako da jih bo davčni organ upošteval pri sestavi informativnega izračuna. Davčni zavezanec bo imel možnost uveljavljati dejanske stroške še v ugovoru zoper informativni izračun, vendar najpozneje do takrat, saj ta rok velja za prekluzivni rok.
 • Po novem zavezancem za dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti za določitev davčne osnove za proizvodnjo vina in oljčnega olja iz lastnega pridelka ne bo več potrebno sporočati parcelnih številk zemljišč, ker bo davčni organ te podatke pridobil sam iz podatkov Gursa.

Odlog oziroma obročno plačilo davka

 • 12-mesečno obročno plačevanje davka oziroma 12-mesečni odlog v primeru predložitve instrumenta zavarovanja (103. člen ZDavP-2) se podaljšuje na največ 24 mesečnih obrokov oziroma na največ 24-mesečni odlog.
 • V primerih preventivnega finančnega prestrukturiranja lahko davčni organ dovoli obročno plačevanje davčnega dolga v največ 60 mesečnih obrokih, kar sledi določbam ZFPPIPP.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Denar - Nevenka Simić Mićunović

1.0 SPLOŠNO

Dohodki, ki jih fizične osebe dosegajo v okviru opravljanja kmetijske ali gozdarske dejavnosti, so po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - poglavje III. 4 oziroma kot dohodek iz dejavnosti - poglavje III. 3 v ZDoh-2.

A) Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) je dohodek, ki je pridobljen z opravljanjem OKGD v kmečkem gospodinjstvu. 69. člen ZDoh-2 določa, da se kot OKGD šteje:

 • pridelava, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in predpisi o evidentiranju nepremičnin in je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč ter je ustrezno evidentirana v zemljiškem katastru; intenzivna pridelava vrtnin in zelišč na prostem, na površinah, evidentiranih pod katastrsko kulturo vrt;
 • čebelarstvo, vezano na panje, evidentirane v registru čebelnjakov.

Za opredelitev OKGD je torej bistvena definicija te dejavnosti v predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki urejajo tudi ugotavljanje pavšalne ocene dohodka na čebelji panj.

Kot kmečko gospodinjstvo se šteje skupnost ene ali več fizičnih oseb, članov enega ali več gospodinjstev, ki so na dan 30. junija evidentirani na istem naslovu, niso najeta delovna sila ter se vsaj za enega ali več članov šteje, da opravljajo OKGD in njihov skupni dohodek iz OKGD znaša najmanj 200 eurov.

Zavezanci za dohodnino od OKGD v ovkiru kmečkega gospodinjstva so osebe, za katere se šteje, da opravljajo OKGD in jih ZDoh-2 določa kot:

 • osebe, ki so na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, lastniki, zakupniki ali drugačni imetniki pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča (torej osebe, ki imajo pravico uporabljati zemljišče),
 • osebe, ki so kot lastniki ali uporabniki čebeljih panjev na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, evidentirane v registru čebelnjakov pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in
 • osebe, ki jim je v letu, za katero se dohodek ugotavlja, izplačan drug dohodek v zvezi z opravljanjem OKGD (prejemki iz 70. člena ZDoh-2).

Za opredelitev kmečkega gospodinjstva je bistveni pogoj najmanj 200 eurov skupnega dohodka njenih članov iz OKGD. Kadar ta pogoj ni izpolnjen, je dohodek članov takšnega gospodinjstva iz OKGD oproščen dohodnine in se tako gospodinjstvo ne šteje za kmečko gospodinjstvo. Član takšnega gospodinjstva lahko prodaja samo sezonske viške svojih pridelkov praviloma končnemu potrošniku (občasna prodaja manjših količin ki jih je mogoče pridelati v okviru OKGD na zemljiščih v njihovi lasti ali uporabi). Če pa član takšnega gospodinjstva trajno in redno prodaja svoje pridelke, ali preprodaja tuje pridelke, s tem izkazuje opravljanje dejavnosti, za katero se mora ustrezno registrirati s priglasitvijo v davčni register (za pridelavo kmetijskih pridelkov, katerih pridelava ni vključena v izračun katastrskega dohodka), registrirati opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ali se registrirati kot samostojni podjetnik posameznik oziroma kot družba z vpisom v poslovni register.

B) Nekatere vrste kmetijske dejavnosti pa ne izpolnjujejo pogojev iz 69. člena ZDoh-2 in se zato ne uvrščajo med OKGD. Taka je na primer reja živali na pretežno kupljeni krmi. Kot tako ZDoh-2 določa tudi pridelavo sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja in grmičevja, pridelavo sadik vinske trte in sadik hmelja, pridelavo okrasnih rastlin ter intenzivno pridelavo vrtnin in zelišč (pridelava več kot ene vrtnine ali zelišča na isti površini v posameznem letu). Fizična oseba mora biti za opravljanje take kmetijske dejavnosti vpisana v davčni register kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost ali registrirana kot samostojni podjetnik posameznik. V tem primeru so doseženi dohodki obdavčeni kot dohodek iz dejavnosti.

ZDoh-2 v poglavju III. 3., ki opredeljuje dohodek iz dejavnosti določa, da se za dohodek iz dejavnosti ne šteje dohodek iz OKGD, če gre za pavšalno obdavčitev (katastrski dohodek), kot jo določa poglavje III. 4. zakona. Iz poglavja III. 4. pa je izvzeto opravljanje OKGD, ki je obdavčeno na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Tudi predelava kmetijskih in gozdarskih pridelkov (dejavnost, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008) uvršča med dejavnost »predelave«), se ne šteje za OKGD. Za opravljanje te dejavnosti se morajo fizične osebe registrirati za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu s kmetijskimi predpisi ali registrirati kot samostojni podjetniki posamezniki. Doseženi dohodki iz take dejavnosti so obdavčeni z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti. Izjemoma se proizvodnja vina in oljčnega olja, v kolikor se opravlja v okviru kmečkega gospodinjstva, skladno s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka štejeta za OKGD.

V skladu z Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji se poleg dejavnosti predelave tudi določene druge dejavnosti lahko opravljajo kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če oseba izpolnjuje predpisane pogoje iz Uredbe. Lahko pa fizične osebe te dejavnosti prav tako opravljajo kot samostojni podjetnik posameznik.

Za dohodek iz OKGD se štejejo vsi dohodki v zvezi z OKGD na posameznem kmečkem gospodinjstvu.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: pojasnila FURS

1. UVOD

Namen prispevka je predstaviti sistem notranjega poročanja v zadrugi, in to na konkretnem primeru Kmetijske zadruge Cerklje, z.o.o.

Zadruga kot pravna oblika gospodarske družbe ni pogosta, čeprav je to že stara oblika. V notranjem ustroju se zadruga od ostalih pravnih oblik značilno razlikuje, saj je organizirana in deluje po zadružnih načelih. V razmerju do okolja, v katerem deluje, je zadruga kot pravna oseba v enakem pravnem razmerju kot druge gospodarske družbe. Pri poslovanju na trgu nima prednostnega položaja. Za poslovni uspeh na trgu mora zato zadruga delovati kot urejen sistem. Dobra notranja urejenost delovanja je zato pogoj za uspešnost v konkurenčnem boju na trgu.

Namen notranjega poročanja v KZ Cerklje je zato podoben oziroma enak kot pri ostalih gospodarskih družbah. Zaradi posebne notranje urejenosti ima sistem notranjega poročanja nekatere specifičnosti. Te so zlasti velika pooblastila do obveščenosti članov zadruge in zelo profilirano poslanstvo zadruge. Notranje poročanje je zato zlasti namenjeno:

 • članom zadruge,
 • organom upravljanja (občni zbor, UO in NO),
 • poslovodstvu na vseh ravneh, zlasti vodjem mesti odgovornosti,
 • zaposlenim.

V KZ Cerklje imamo urejene poslovne procese. Notranje poročanje zato temelji na poročanju po procesih, zlasti temeljnih procesih. Poročila se oblikujejo po poslovnih funkcijah za posamezen proces.

2. ZADRUGA KOT PRAVNA OBLIKA GOSPODARSKE DRUŽBE

2.1 Opredelitev zadruge

Malokateri pojem dojemajo ljudje tako različno kot ravno pojem zadruge. Nekateri menijo, da zadruga, čeprav je družbeni fenomen, ki ga poznajo vse evropske države, nima izostrenega profila, to pa ustreza kritikom, da jo kritizirajo kot zastarelo podjetniško obliko in dvomijo o primernosti zadrug za reševanje prihodnjih težav članov (Avsec 1996, 21).

Že zaradi več disciplinarnosti pojava zadruge strokovna literatura ponuja veliko različnih opredelitev zadruge. Razlike izhajajo ne samo iz različnih vidikov, s katerimi poskušajo posamezni avtorji opredeliti bistvo zadruge, temveč tudi iz različnih miselnih konceptov, zgodovinskih in geografskih posebnosti tega pojava (Avsec 2008, 16). Tudi različna ideološka izhodišča so lahko razlog za različno pojmovanje zadruge.

V mednarodnem merilu je trenutno verjetno najbolj razširjena in znana definicija zadruge, ki jo je Mednarodna zadružna zveza sprejela v Izjavi o zadružni identiteti na XXXI. Kongresu v Manchestru leta 1995. V skladu s to izjavo je zadruga »avtonomno združenje oseb, ki so se prostovoljno povezale zaradi uresničevanja svojih skupnih gospodarskih, socialnih in kulturnih potreb in hotenj na podlagi skupnega in demokratično nadzorovanega podjetja« in temelji »na zadružnih vrednotah samopomoči, samoodgovornosti, enakosti, pravičnosti in solidarnosti ter etičnih vrednotah poštenosti, odprtosti, socialne odgovornosti in skrbi za druge«. Prav zaradi ideoloških razhajanj (različni državni politični sistemi) so v Mednarodni zadružni zvezi kot merilo za presojo zadružnega značaja organizacije uporabljali formalistično izoblikovana zadružna načela, medtem ko se o sami opredelitvi zadruge niso mogli zediniti.

2.2 Zadružna načela
Zadružna načela so usmeritve in napotki za uresničevanje zadružnih vrednot v praksi. Ta načela so (Avsec, 2008, 18):

 1. prostovoljno in odprto članstvo »za vse osebe, ki so pripravljene prevzeti odgovornost, ki iz članstva izhaja, brez neutemeljene spolne, družbene, rasne, politične ali verske diskriminacije oziroma razlikovanja«;
 2. demokratično člansko upravljanje: »člani dejavno sodelujejo pri oblikovanju politike i sprejemanju odločitev zadruge« in imajo v primarnih zadrugah enako glasovalno pravico po načelu "en član, en glas", medtem ko morajo biti druge zadruge organizirane "na demokratični podlagi", izvoljeni organi vsake zadruge pa odgovarjajo članom;
 3. gospodarsko sodelovanje članov: člani prispevajo vložke v kapital na pravični podlagi in za vplačani kapital prejemajo le omejeno nadomestilo ali pa sploh ne, medtem, ko se presežek iz poslovanja uporablja za enega ali več namenov: za razvoj zadruge, po možnosti z rezervami, ki naj bi bile vsaj deloma nedeljive, za delitev med člane sorazmerno njihovemu sodelovanju z zadrugo in za katero koli drugo dejavnost, ki jo odobrijo člani;
 4. avtonomnost in neodvisnost (v razmerju z državo in drugimi organizacijami);
 5. izobraževanje in usposabljanje (članov, organov in zaposlenih v zadrugi za boljši razvoj zadruge) in obveščanje (splošno javnost in zlasti mladih ter mnenjskih voditeljev);
 6. sodelovanje med zadrugami na krajevni, območni, državni in mednarodni ravni;
 7. skrb za skupnost: s politikami, ki jih odobrijo člani, zadruge prispevajo k trajnostnemu razvoju svojih skupnosti.

Zadružna načela, kakor jih poznamo še danes, so bila utemeljena v Nemčiji v drugi polovici 19. stoletja, utemeljitelj je bil Raiffeisen. Raiffeisen je želel spodbuditi medsebojno gospodarsko sodelovanje malih kmetov, ki so bili ogroženi zaradi nepoštene prakse, zlasti bank pri dajanju posojil. Člani zadrug naj bi se povezali, med sabo gospodarsko sodelovali in se na ta način gospodarsko krepili. Prispevek posameznika ni v tem, koliko prispeva kapitala, prispevek je v tem, koliko gospodarsko sodeluje z zadrugo.

Prve zadruge so se v Sloveniji pojavile v drugi polovici 19. stoletja; tako je bila najstarejša slovenska kmečka zadruga ustanovljena že pred več kot 140 leti. Zadruga, kot pravna oblika gospodarske družbe ni nekaj novega ali produkt političnega sistema po letu 1945. Kljub temu nekateri še danes povezujejo skupno lastnino in zadružno lastnino.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - dr. Mirko Jenko

1 UVOD

Dobiček pred obrestmi in davki (EBIT - earnings before interest and taxes) je sicer računovodska kategorija, vendar njen izračun z računovodskimi standardi ni predpisan, kar v praksi omogoča različne pristope, kljub razmeroma preprosti osnovni (teoretični) opredelitvi. To zmanjšuje izrazno moč EBIT kot informacije.

Kljub temu, da težko najdemo finančno analizo, ki ne bi vključevala kazalca EBIT (Mörec, 2013, 29), slovenska strokovna javnost ni enotna, kaj ta kazalec sploh pove (Mörec, istotam).

Zato bomo izračun EBIT in njegovo pojasnjevanje obravnavali v tem prispevku.

2 Osnovna opredelitev in namen EBIT

Izračun računovodskih informacij je lahko različen, zato moramo vedno izhajati iz namena in uporabnikov posamezne informacije ter temu ustrezno prilagoditi njen izračun in prikazovanje.
EBIT je nedvomno en od možnih poslovnih izidov, saj že v slovenskem imenu vsebuje pojem dobička in ga vedno izračunamo iz postavk izkaza poslovnega izida. Zato ga upravičeno pojmujemo kot eno od osnov (tako kot dobiček) za ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti podjetja.

Njegovo pravo izrazno moč je treba torej iskati v razliki med njim in dobičkom podjetja. Vsebinska opredelitev EBIT je izraz želje po ugotovitvi razlike med prihodki iz poslovanja (operating income) in odhodki iz poslovanja (operating expenses), ker dobiček (profit) vsebuje še razliko med neposlovnimi prihodki in odhodki. Zato ga tuji avtorji imenujejo tudi "operating earnings", "operating profit" ali "operating income". Kaže sposobnost podjetja ustvarjati dobiček iz osnovne dejavnosti (earning power from ongoing operations).

Gre za preproste načelne enačbe:

Prihodki iz poslovanja – Odhodki iz poslovanja = EBIT,

EBIT – Obresti = EBT (dobiček pred odbitkom davkov),

EBT – Davki = E (čisti dobiček).

EBIT naj bi kazal prvinsko moč podjetja glede ustvarjanja dobička iz osnovnega poslovanja, ne glede na način (strukturo) financiranja in brez vplivov davčnega sistema. Zakaj je logično neupoštevanje obresti in davkov, kaže naslednji razmislek:

1. znesek davčnih obremenitev ne kaže kakovosti upravljanja podjetja;
2. znesek plačanih obresti je odvisen od strukture financiranja, ne pa od učinkovitosti uporabe sredstev podjetja.

Vidimo, da daje EBIT načeloma hitro in dobro oceno o obsegu prodaje in učinkovitega obvladovanja stroškov. To pa je zanimivo za vse deležnike (stakeholders) podjetja. S tem smo opredelili osnovni namen kazalca EBIT, nismo pa še v celoti izčrpali njegove izrazne moči.

Naslednje pomembno področje uporabe EBIT je analiza poslovnega, finančnega in celotnega vzvoda, kjer je ta kategorija nepogrešljiva, saj pomeni osnovno izhodišče za teorijo ekonomike podjetja. Vzvode in njihovo povezanost z EBIT smo izčrpno obravnavali v treh prispevkih (Bergant, 2011a, 2012, in 2012a), zato tega ne bomo ponavljali. Kljub temu naj omenimo nekaj izbranih relacij:

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - dr. Živko Bergant

Javna razprava o predlogu zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov se začenja prihodnji teden. Na ministrstvu za zdravje v želji po zmanjšanju števila kadilcev predlagajo številne ukrepe. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je napovedala tudi uvedbo tobačnega centa, s katerim bi financirali preventivne programe.

S predlogom zakona ministrstvo v slovenski pravni red prenaša novo evropsko direktivo ter druge ukrepe, ki jih nalaga okvirna konvencija WHO o tobaku. Med ključnimi zahtevami evropske direktive so velika slikovna in besedilna opozorila na škatlicah cigaret, ki bodo vsebovala informacije za opuščanje kajenja. V roku največ dveh let načrtujejo uvedbo enotne embalaže za tobačne izdelke, s čemer želijo doseči zmanjšanje privlačnosti tobačnih izdelkov. Kot je opozorila ministrica, se namreč tobačna industrija usmerja predvsem na mlade, da v kadilske vrste pridobijo mlade, v Sloveniji pa je danes največja težava porast kajenja med dekleti in mladimi mamicami.

Z implementiranjem evropske direktive naj bi Slovenija uvedla tudi prepoved dajanja na trg tobačnih izdelkov z aromami in izdelkov z dodatki, kot so vitamini, zelišča ali poživila, ki ljudem na prvi pogled dajejo lažno slutiti, da je taka cigareta manj škodljiva od običajne, ter uredila področje prodaje in oglaševanja elektronskih cigaret in drugih izdelkov za kajenje. Ministrica je napovedala prepoved prodaje tobaka ter drugih tobačnih izdelkov preko interneta. Uvesti želijo ukrepe za zmanjšanje dostopnosti do tobačnih izdelkov in popolno prepoved oglaševanja. Cigarete in drugi tobačni izdelki ne bodo smeli biti vidni kupcem in se jih ne bo smelo prikazovati v medijih. Prepoved ne bo veljala za filme, saj bi težko prepovedali prikazovanje cigaret za nazaj, je danes pojasnila Vesna Kerstin Petrič z ministrstva. Bo pa to veljalo za televizijo, kjer na primer v oddajah ne bodo smeli prikazovati kajenja.

Med ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti tobačnemu dimu je prepoved kajenja v avtomobilih, kjer se vozijo mladoletni. Nadzor nad tem bodo izvajali policisti, globe pa bodo podobne kot za druge prekrške za fizične osebe, je dejala Petričeva. Za popolno prepoved kajenja v avtomobilih se niso odločili. Kot je pojasnila, bi bilo to z vidika varnosti v prometu smiselno, a to področje ureja zakon o varnosti cestnega prometa, ki je v domeni ministrstva za promet in ne ministrstva za zdravje.

Končni izračuni višine tobačnega centa še niso opravljeni, je danes pojasnila Kolar Celarčeva. Ali bo to pol evra ali evro, bo še predmet razprave. Ta denar se bo po njenih besedah zbiral ločeno od državnega proračuna in uporabljal namensko za programe preprečevanja in zmanjševanja škode zaradi kajenja. Ob tem je izpostavila, da cena tobačnih izdelkov vpliva tudi na to, koliko ljudje kadijo, zato si tudi od tega obetajo določeno zmanjšanje števila kadilcev, predvsem med mladimi, ki so bolj občutljivi na cenovni dejavnik.

Uvesti želijo tudi licence za prodajo tobačnih izdelkov, ki se bodo podeljevale za prodajna mesta. Veliki trgovci bodo torej morali pridobiti licenco posebej za vsako svojo poslovalnico. Na ministrstvu so predvideli, da bi licenčnina znašala 200 evrov za prodajno mesto, torej bi letno iz licenčnin zbrali okoli 1,3 milijona evrov letno, ki bi jih prav tako namenili za preventivo in ozaveščanje proti kajenju. Licence bodo vodene v registru, v katerega se bodo vpisovale tudi kazni "in iz tega bo jasno, ali nekdo lahko podaljša licenco", je pojasnila Petričeva. Z ministrstvom za javno upravo se pogovarjajo o tehničnem vidiku vzpostavitve registra, "da bi bila zadeva čim bolj enostavna in ne bi predstavljala dodatnih administrativnih ovir za prodajalce". Računajo, da bo register lahko zaživel v enem letu.

Inšpektorji imajo po trenutni zakonodaji precejšnje težave z izrekom glob prodajalcem, ki kršijo določbe sedanjega zakona, je pojasnila ministrica. Predlog zakona med drugim uvaja možnost, da bo lahko mladoletna oseba ob soglasju staršev skupaj z inšpektorjem na prodajnem mestu skušala kupiti tobačne izdelke. Prodajalcu, ki bo takemu mladoletniku prodal tobačne izdelke, bodo inšpektorji lahko izrekli globo in ob več izrečenih globah bo prodajalec ob licenco, začasno ali tudi trajno, je opisala Petričeva.

Vir: STA

Društvo Ustavimo pasje borbe skupaj s poslanskimi skupinami SMC, DeSUS, SD, ZL in nepovezanih poslancev predlaga novelo kazenskega zakonika, s katero bi strožje sankcionirali mučenje živali in prepovedali selektivno vzrejanje živali. Mučenje živali je namreč nedopustno in zavržno, so poudarili na današnji skupni novinarski konferenci.

Pobuda za spremembe zakonodaje je prišla iz omenjenega društva, kjer so, kot so dejali, prišli do šokantnih ugotovitev, ki pa javnosti večinoma ostajajo skrite. Po informacijah društva se namreč v Sloveniji posamezniki že več kot 20 let ukvarjajo s selektivno vzrejo in prodajo psov, namenjenih pasjim bojem. Takih legel je v Sloveniji okoli 20, pse pa se prodaja po celem svetu, so ugotovili v društvu. Z vzrejo psov in stavami na pasjih bojih pa so povezane ogromne količine denarja, je opozorila Alja Urleb iz društva.

Trenutni zakonodajni okvir po mnenju predstavnikov društva ne omogoča učinkovitega pregona tovrstnega početja in sankcioniranja mučiteljev. Prisluhnili so jim v ZL, kjer so pripravili novelo kazenskega zakonika, večina ostalih poslanskih skupin pa je predlog podprla. Vsi so tudi pozdravili to medstrankarsko sodelovanje in pozitivno parlamentarno prakso. Podpise pod predlog so namreč prispevali v vseh poslanskih skupinah z izjemo SDS in NSi.

Pobudniki menijo, da je kakršna koli oblika mučenja živali zavržno in za družbo izredno škodljivo dejanje. Kot je dejala poslanka SMC Lilijana Kozlovič, so ugotovili, da so nekatere zakonske opredelitve morda res neučinkovite za uspešen pregon in nimajo zadostnega odvračilnega učinka.

V Desus, kakor je dejala poslanka Marija Kotnik Poropat, pričakujejo, da bo z novo zakonodajo prava kazen doletela vse, ki mučijo živali, torej tudi zapor. Po besedah Matjaža Nemca (SD) namreč v naši družbi ni prostora za tiste, ki si polnijo denarnice na račun mučenih živali, zato so ponosni na ta korak, ki bo pripomogel k razvoju družbe. Franc Laj iz poslanske skupine nepovezanih poslancev je opozoril še na en nujen vidik - preventivo in osveščanje ljudi o ravnanju z živalmi, saj da ravno odnos človeka do živali pokaže njegov pravi obraz.

Cilj novele je torej jasno določiti vse oblike mučenja živali, višino kazni pa določiti tako, da bo v prvi vrsti ta odvračala ljudi od mučenja, v drugi pa omogočila učinkovit pregon in kaznovanje mučiteljev, je poudarila Violeta Tomić iz ZL. V nekaterih primerih bi to pomenilo tudi pregon organiziranega kriminala, saj včasih za pasjimi boji stojijo tudi hudodelske združbe. Po navedbah članov društva pasji boji namreč potekajo tako na nekakšni profesionalni kot bolj "ulični" ravni.

Z novelo se tako določajo nove oblike kaznivih dejanj in dopolnjujejo obstoječe. Člen, ki opredeljuje mučenje živali, se širi in kot kaznivo opredeljuje surovo ravnanje in spolno zlorabo živali - predvidena je denarna kazen in do pet let zapora. S predlagano razširitvijo člena se kriminalizira organizacija, udeležba in pomoč pri organizaciji živalskih bojev. Tudi v teh primerih se predvideva enako kazen, le za udeležbo bo kazen nižja - do enega leta zapora.

Če bo organizacija pasjih bojev storjena v hudodelski združbi, pa bo sodišče, če bo zakon sprejet v taki obliki, izreklo do osem let zaporne kazni. Kot kaznivo dejanje in ne več kot prekršek se bo obravnavalo tudi primere, ko lastniki živali ne bodo zagotovili ustreznega bivališča, hrane in vode ter svobode gibanja. Poleg tega se sodišču daje tudi možnost izrekanja varnostnih ukrepov. Najpomembnejša izmed njih sta trajni odvzem vseh živali in prepoved lastništva novih živali. Zdaj se namreč lahko stike z živaljo prepove le tistemu, ki je nad njo storil prekršek, ne pa tudi tistemu, ki je nad njo storil kaznivo dejanje.

Predlog določa tudi povsem novo kaznivo dejanje prepovedi selektivne vzreje živali. Gre za vzrejo, katere izključni namen je vzrediti pse za pasje boje, je opozorila Tomićeva. Predlagane kazni so enake kot za primere organizacije pasjih bojev.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 17.2.2016 - 23.2.2016 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 10 novosti 9 novosti 2 novosti 25 novosti 12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 3 novosti 9 novosti 5 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 8 novosti 3 novosti 1 novost 4 novosti 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 12 novosti 2 novosti 8 novosti 6 novosti
5. JAVNE FINANCE 16 novosti 1 novost 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 27 novosti 1 novost 6 novosti 24 novosti 6 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 2 novosti 2 novosti 2 novosti 17 novosti 8 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 2 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 6 novosti 1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 1 novost 3 novosti
11. OBČINE 40 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .