Številka 12, letnik VI
26. marec 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naša današnja gostja rubrike Pogovor je ga. Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager, ki je med drugim povedala: »V združenju ugotavljamo, da nobena organizacija, ki predstavlja gospodarstvo, vključno z nami, nima ustrezne teže in vpliva, ki bi jo glede na svoj pomen, morali imeti. Hecno je, da politika 'rešuje' gospodarske problema brez resnega upoštevanja gospodarstva. Večini predlogov pokimajo, da so smotrni, potem pa dajo vedeti, da ni pravi čas zanje. Zdaj smo že tako globko zabredli, da morda vendarle prihaja čas, ko se bomo iskreno vprašali, ali želimo delovna mesta? In če bo odgovor da, sledi naslednje vprašanje: ali za nova delovna mesta potrebujemo spodbudno gospodarsko okolje ali pa se bodo ta delovna mesta ustvarila kar sama?«

V prejšnji številki TFL Glasnika smo se posvetili konsolidiranemu letnemu poročilu. Konsolidirano letno poročilo je pripravljeno na osnovi posameznih letnih poročil družb, ki so zajete v konsolidacijo. Od poenotenosti računovodskih predpostavk v posamičnih računovodskih izkazih in kvalitete njihove izdelave je odvisna tudi kvaliteta konsolidiranih računovodskih poročil in posledično konsolidiranih letnih poročil. Konsolidacija je zahteven postopek, zato smo se odločili, da na kratko povzamemo nekaj pomembnih postopkov, ki jih mora poslovna skupina pri tem upoštevati.

Vabljeni k branju!

Sonja Šmuc: Zaveza je pesem naše prihodnosti

Sonja Šmuc

TFL Glasnik:
Ga. Sonja Šmuc, od leta 2005 ste že tretji mandat izvršna direktorica Združenja Manager. Kakšne so vaše naloge v okviru združenja in kaj je po vašem mnenju v tem času najbolj zaznamovalo slovenski svet menedžerjev? Vemo, uspehi tajkunov. Zanima me, kdaj nam bo uspelo povrniti ugled menedžerjev?

Sonja Šmuc:
Poslanstvo združenja je napredek in uveljavitev menedžmenta – že vse od ustanovitve leta 1989, v današnjem času je oboje le še bolj aktualno. Na začetku 90. let smo menjavali sistem iz centralnoplanskega v tržno gospodarstvo in je bilo treba ponuditi ogromno znanja, kako drugače in v drugačnih okoliščinah voditi podjetje. Združenje Manager je bilo v tistem času vodilna organizacija, ki je pospeševala ta prehod iz enega sistema v drugega.

 

Sonja Šmuc

Danes je zgodba drugačna. Ne gre več za to, da ne bi vedeli, kaj je treba narediti, vendar še vedno ugotavljamo, da v slovenskem gospodarstvu obstajajo pomembne razlike ali zaostanki v razumevanju sodobnih trendov vodenja in poslovnih sistemov tako pri zaposlenih kot pri menedžmentu. Z enim sklopom naših aktivnosti skušamo članom prikazati, kaj vse mora menedžer poznati, kaj vse so drugod po svetu že razvili, in to novo znanje prinašamo med njih. Nato je od vsakega posameznika odvisno, kaj in koliko tega znanja bo uporabil. Tudi sicer vsaka sodobna metoda ne ustreza vsakemu, zato mora menedžment znati izbrati prave novosti za podjetje; nikakor pa se jih ne sme bati ali zavlačevati njihovo uvajanje. Lahko bi rekla, da kot managerska orgazacija na splošno pogrešamo več smelosti in poguma pri preizkušanju novih vodstvenih orodij, zato zaostajamo za bolj razvitimi gospodarstvi.

Drugi del osredotočenja združenja je uveljavitev menedžmenta – ne le kot poklica, temveč predvsem kot glas gospodarstvenikov, katerih razmišljanja so zelo relevantna za ekonomsko politiko. V tem delu smo vse bolj prepoznavni, imamo več kvalitetnih skupin, ki so denimo dajale predloge pripravljalcem delovnopravne in insolvenčne zakonodaje.

Želimo prispevati k dobremu in konkurenčnemu poslovno prijaznemu okolju. Tega zdaj nimamo. V združenju ugotavljamo, da nobena organizacija, ki predstavlja gospodarstvo, vključno z nami, nima ustrezne teže in vpliva, ki bi jo glede na svoj pomen, morali imeti. Hecno je, da politika 'rešuje' gospodarske problema brez resnega upoštevanja gospodarstva. Večini predlogov pokimajo, da so smotrni, potem pa dajo vedeti, da ni pravi čas zanje. Zdaj smo že tako globko zabredli, da morda vendarle prihaja čas, ko se bomo iskreno vprašali, ali želimo delovna mesta? In če bo odgovor da, sledi naslednje vprašanje: ali za nova delovna mesta potrebujemo spodbudno gospodarsko okolje ali pa se bodo ta delovna mesta ustvarila kar sama?

 

TFL Glasnik:
Na TFL-portalu smo gostili predsednike raznih združenj, vendar moram reči, da je vaše združenje ravno lani naredilo najbolj odmevno potezo, ko je izključilo dva člana: Bavčarja in Šrota. To je zelo pomembno sporočilo javnosti. Kaj načrtujete v tem smislu?

Sonja Šmuc:
Leta 2010 se je prvič v zgodovini združenja aktiviralo častno razsodišče. Združenje ga je imelo že prej, vendar ta organ ni bil aktiven. V naslednjih dveh letih je častno razsodišče razpravljalo o šestih primerih – Hildi Tovšak, Bošku Šrotu, Binetu Kordežu, Igorju Bavčarju, Boštjanu Petermanu in Ivanu Zidarju – in vsem izreklo izključitev iz združenja. To je najhujša sankcija, ki lahko doleti posameznega člana združenja na podlagi kodeksa etike. Kodeks etike je naša notranja ustava, ki pove, kako mora menedžer delovati – kaj pomeni biti etičen, kaj pomeni biti profesionalen. Seveda ne trdimo in ne težimo k temu, da bi bili združenje svetnikov, ampak združenje posameznikov, ki se zavedajo svoje vloge. Voditi podjetje je izjemno častna naloga, ki vodilnemu nalaga veliko odgovornost in breme, hkrati pa je to tudi priložnost in privilegij. Vsak voditelj se mora zavedati zahtevnosti te naloge, zato mora zelo paziti, da je oseba, ki je vredna tega poklica.

Marsikdo se ni zavedal, kaj to pomeni, in najbrž še danes ne razumejo, kaj so storili narobe. To pomeni, da kot posamezniki niso dovolj razviti, da bi razumeli, kako daleč so od profila pravega vodje.

Sonja Šmuc

 

TFL Glasnik:
Zdi se mi, da je najpomembnejši ugled. Ali smo v Sloveniji zaradi vsega, kar ste opisali, na šibki točki? Kako je mogoče vrniti ugled menedžerjem, saj so to vendarle ljudje, ki vodijo podjetja, ki so ključna za razvoj gospodarstva.

Sonja Šmuc:
Ugled je mogoče povrniti le z zelo konkretnimi dejanji, predvsem na ravni posameznika, kar se potem sešteva. Posamezniki moramo tudi povratno vplivati na sistem, da bo tak, da spodbuja etično ravnanje. V združenju ugotavljamo, da v nekaterih delih naša zakonodaja napeljuje k neetičnemu ravnanju, ker omogočajo ali ustvarjajo take pogoje, da vodilni in zaposleni iščejo obvode. Taka zakonodaja ni dobra. Zato se zavzemamo za denormiranje zakonodaje, saj je imamo preveč in zaradi toliko dreves ne vidimo gozda. V združenju bi pričakovali tudi večjo samozavest sodišč, da presojajo tudi po duhu in ne samo po črki zakona.

Če se navežem nazaj na ugled, ni dvoma, da je ta managerskemu poklicu padel. Dolga senca posameznikov, ki so se izneverili kodeksu poslovne etike, je zasenčila tudi večino tistih, ki delajo dobro, mnogi med njimi celo navdihujoče. Dejansko gre za negativni družbeni trend na več področjih, saj ugled pada tudi drugim poklicem, pa naj govorimo o sodnikih, notarjih, učiteljih, zdravnikih ... Povsod so neki padajoči trendi. To postane bolj razumljivo, če to povežemo z drugimi raziskavami in ugotovimo, da je pri nas gospodarska kriza sovpadla s krizo zaupanja. Nezaupanje smo začeli širiti do vseh, visoko ostaja le v krogu lastne družine, tistega najožjega kroga, ki ga poznamo in mu zaupamo.

V raziskavah o zaupanju menedžementu zaposleni izkazujejo svojemu vodstvu visoko stopnjo zaupanja – blizu 60 odstotkov jih verjame, da vodstvo dela dobro ali pa celo zelo dobro. Ko pa te posameznike vprašamo, koliko zaupajo slovenskemu menedžmentu na sploh, jih skoraj polovica pravi, da jim ne zaupa.

Torej tam, kjer vodilnih ne poznam osebno, ne verjamem, da delajo dobro. To se nam dogaja tudi pri drugih poklicih, in ker izgubljamo zaupanje drug do drugega, lahko opazujemo, kako nam družba razpada pred očmi, ker zaupanje je tisto nevidno tkivo, ki nas povezuje in omogoča, da zadeve tečejo. Zame je predvsem vprašanje, kaj moramo storiti, da spodbudimo rast zaupanja, ker bodo temu sledile tudi druge stvari.

Sonja Šmuc

 

TFL Glasnik:
Kaj pa moramo storiti? Menim namreč, da se nisva dotaknili pravne države, ker če bi delovala in sankcionirala očitne prekrške, bi verjetno tudi to prispevalo k dvigu zaupanja.

Sonja Šmuc:
Pred kratkim smo na posvetu komisije za preprečevanje korupcije predstavili iniciative Združenja Manager na področju uveljavljanja profesionalnega in etičnega menedžmenta. To je eden od naših letošnjih treh strateških ciljev. Na tem dogodku je Goran Klemenčič, predsednik komisije, izpostavil, da v dvajsetih letih nismo vzpostavili sistema ničelne tolerance, temveč smo vzpostavili sistem ničelnega tveganja: kazenskega, civilnega, tudi stanovskega, razen potencialne medijske sramotitve, ki je sicer lahko boleča, ni pa tako usodna za posameznika. Ta slaba praksa je Slovenijo potegnila v blato, iz katerega kar ne moremo ven.

Sem ekonomistka, vendar sem med delom prišla do sklepa, da v Sloveniji podcenjujemo pomen prava. Največjo škodo pravu so pravzaprav naredili pravniki sami. Niso se dovolj zavzemali za sistem, ki bi bil vreden spoštovanja in zaupanja. Pogrešam tudi posvete pravne stroke, na katerih bi se pogovarjali o tem, kaj je šlo narobe, kako si povrniti zaupanje. Takšne razprave na visoki ravni bi potrebovali v vsej verigi - od kriminalistov do tožilstva, sodstva, odvetništva ... Pravna stroka mora priti do spoznanja, kakšen je prispevek pravnega sistema k težavam, v katerih smo, in kaj morajo narediti, da bi se premaknili naprej.

Znano je, da je visoka pravna varnost v neposredni korelaciji z visoko konkurenčnostjo neke države in višjo gospodarsko rastjo. Ta pa se avtomatične prelije v več delovnih mest, več prihodkov v proračunu, višjo stopnjo blaginje. Zato pogrešam večje zavedanje pravne stroke, kako pomembna je za gospodarstvo in preko tega za družbo. Pri pravu ne gre samo za osnovne občutke družbene pravičnosti in enakosti pred zakonom, ki je ena temeljnih pravic; neukrepanje ali neučinkovitost pravnega sistema ravno tako vplivata na družbo, oboje je prispevalo k razkroju zaupanja, padcu konkurenčnosti in ugašanju podjetij. Po enem od intervjujev sem prejela širok nabor komentarjev, ker sem laično ocenila, da je naš pravni sistem padel v 90. letih, ko ni bil sposoben razrešiti vprašanja orožarske afere. Ker je takrat pokleknil, je to postalo model za naslednje lumparije, namesto da bi takrat izkazal pokončno hrbtenico in izpeljal stvari do konca. Tudi drugje so primeri korupcije, belega kriminala in vseh drugih oblik kriminala. Očitno bo človeška družba potrebovala zelo dolgo časa, da bo to izkoreninila, če sploh kdaj, vendar se v marsikateri drugi družbi, kjer je pravna varnost bistveno višja, takšni primeri tudi končajo, kar pomeni, da jih umaknejo z mize in se z njimi več ne ukvarjajo. Mi pa imamo stare primere, nove pa samo dodajamo. Ker se nikomur nič ne zgodi, imamo občutek, da so vsi barabe. Če se primer 'razreši' tako, da zastara, je občutek pravičnosti in učinkovitosti sodnega varstva le še bolj grenak.

Sonja Šmuc

 

TFL Glasnik:
V zadnjem času vas slišimo kot pronicljivo komentatorko gospodarskega in tudi političnega dogajanja pri nas. Situacija je zapletena, a v prvi vrsti manjka osredotočenje na gospodarstvo. Veliko tega ste že povedali, a vendarle, kaj bi povedali za konec najinega pogovora?

Sonja Šmuc:
Kot združenje nas seveda skrbi situacija, v kateri se je znašla Slovenja. Gospodarstvo je le en družbeni podsistem, a ima ključno funkcijo. Ko se ustavlja gospodarstvo, je to zelo boleče za zelo veliko ljudi in povzroča trenja, težave in osebne travme. V nekem trenutku smo v upravnem odboru združenju spoznali, da na politiko, ki bi zmogla in znala presekati težave, preprosto ne moreš računat - politika je pri nas prej del problema kot rešitve – je za trenutek nastopila resignacija, da se pač pri nas nič ne da spremeniti na bolje. A temu trenutku je skoraj v hipu sledila odločitev, da kot združenje ne želimo iti po tej poti. Lahko smo in moramo biti konstruktivna in proaktivna sila v prostoru, ki vidi rešitve in daje pobude. Ta odločitev je bila tudi trenutek spočetja pobude Zaveza za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020, ki je začela nastajati v širši skupini. S to pobudo, ki je bila celo na ravni predsednika republike in številnih strank izpostavljena kot dokument, ki daje Sloveniji pravo vizijo, smo pozvali gospodarstvo, politiko in družbo, da se dogovorimo o naslednjem skupnem cilju, ki mora biti gospodarski. Tudi varčevalne ukrepe je težko sprejemati, če se ti zdi, da so sami sebi namenjeni. Če pa imamo neko vizijo – predlagali smo cilj, da se Slovenija do leta 2020 prebije med 15 najuspešnejših evropskih držav – potem lahko postopno odpravljamo težave, ki ne prispevajo k doseganju tega cilja.

V Zavezi naprej pišeno o tem, česa vse se mora v prvi vrsti lotiti menedžment, kaj mora narediti v podjetjih, ki jih vodi, da bistveno dvigne dodano vrednost, ki je res skromna. Potem smo razdeliali, kaj mora narediti država in kaj moramo narediti državljani, da bomo spet uspešna država. Ali bomo podpirali dobre zgodbe ali bomo še vedno sabotirali uspeh? Ni dovolj, da imamo radi samo nadpovprečne športnike, ceniti je treba tudi nadpovprečne gospodarstvenike. Skratka, vsi se lahko poenotimo okoli te zgodbe, saj je Slovenija pokazala, da je zmožna dosegati izjemne stvari. Vse politične cilje smo dosegli skorajda z lahkoto, nikoli pa si nismo v naši kratki, a pomembni zgodovini zadnjih 20 let, postavili za cilj uspešno gospodarstvo; ravno nasprotno, gospodarstvo je bilo vedno dojeto le kot mehanizem in orodje, da je delovalo vse drugo. Če bomo postavili na prvo mesto gospodarstvo, bomo samodejno začeli oblikovati spodbudno okolje, v katerem lahko uspevajo tako podjetja kot posamezniki. To je najboljše jamstvo za ohranjanje in krepitev socialne države. Vendar mora vsak nositi svoj del odgovornosti, da je lahko uspešen v tem sistemu. Ni odgovornost države, da ti vse zagotovi, odgovornost je vedno osebna; naloga in odgovornost države je le, da vzpostavi infrastrukturo in pogoje, da lahko izrabiš in pokažeš svoje potenciale.

Če je Kodeks etike dokument, s katerim je združenje jasno opredelilo, kako delajo dobri menedžerji, je Zaveza kot notranji dokument združenja povedala, kaj pričakujemo od menedžmenta in tudi od drugih. To je še vedno kot naša pesem, ki jo bomo ponavljali toliko časa, dokler se ne bo prijela in zajela zadostne kritične mase, ki jo bo vzela za svojo in bo hotela iti po tej poti. Nam se zdi ta pot mnogo bolj navdihujoča kot alternativa, s katero se trenutno tako mučimo.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Sonja Šmuc

Konsolidacija (uskupinjevanje)

Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidiranih računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Konsolidirano letno poročilo, skladno z določili dolžna skladno s 56. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012) (v nadaljevanju ZGD-1), mora pripraviti nadrejena družba s sedežem v Sloveniji, ki ima eno ali več podrejenih družb v državi ali v tujini.

Konsolidirani računovodski izkazi morajo biti pripravljeni tako, da je poslovna skupina predstavljena kot da bi šlo za eno samo družbo. Osnova za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov so posamični računovodski izkazi družb, ki tvorijo poslovno skupino. Posamični računovodski izkazi se uskupinijo in popravijo za konsolidacijske (uskupinjevalne) popravke. Konsolidacijski popravki se ne knjižijo v poslovne knjige uskupinjenih družb.

Slovenski računovodski standardi (SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS), v Uvodu predvidevajo dva postopka konsolidiranja:

 • popolno konsolidacijo, kadar gre za obvladujočo družbo in od nje odvisne družbe in
 • kapitalsko metodo, v primeru pridruženih družb, kjer ima naložbenik pomemben vpliv.

SRS obvladovanje obravnavajo kot zmožnost odločanja o finančnih in poslovnih usmeritvah družbe, za pridobivanje koristi iz njenega delovanja. Odvisno družbo obravnavajo kot družbo, ki jo obvladuje druga, obvladujoča družba.

Družba je, po določbah 2. odstavka 56. člena ZGD-1 nadrejena drugi družbi, če je izpolnjen eden od sledečih pogojev:

 • če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi;
 • če ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe;
 • če ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja ali
 • če je družbenik v drugi družbi in če na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi.

Pridružena družba je tista družba, v kateri ima naložbenik pomemben vpliv, ni pa odvisna družba ali skupen podvig. Kot pomemben vpliv se šteje, če ima družba neposredno ali posredno, prek odvisnih družb 20% ali več glasovalnih pravic, razen če je mogoče dokazati, da takega vpliva nima. Možna je tudi obratna situacija.

Popolna konsolidacija se opravi tako, da se seštejejo vse postavke posamičnih računovodskih izkazov družb, vključenih v poslovno skupino. Iz dobljenega seštevka se, skladno z določbami SRS, v nadaljevanju izločijo:

 • finančne naložbe obvladujoče družbe v kapital oziroma dolgove odvisnih družb in deleži obvladujoče družbe v kapitalu oziroma dolgovih odvisnih družb, pa tudi druge medsebojne finančne naložbe in deleži v kapitalu oziroma dolgovih drugih družb v skupini ter v tej zvezi obračunajo razlike,
 • medsebojne poslovne terjatve in poslovni dolgovi,
 • medsebojni prihodki in odhodki,
 • neiztrženi čisti dobički in čiste izgube, ki so posledica notranjih poslov znotraj skupine.

Za pravilne konsolidirane računovodske izkaze je potrebno tudi:

 • ponovno obračunati davke in jih časovno razmejiti ter
 • posebej izkazati manjšinske deleže v kapitalu, čistem dobičku in vseobsegajočem donosu.

Za pravilno izvedbo popolne konsolidacije je potrebno zagotoviti, da:

 • so v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb za podobne poslovne dogodke uporabljene enotne računovodske usmeritve,
 • so postavke v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb enako formalno predstavljene, če niso, pa, da odvisne družbe sestavijo posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov,
 • so posamični računovodski izkazi uskupinjenih družb sestavljeni za poslovno leto, ki se konča z istim dnem, če to ni mogoče, pa, da se opravijo preračuni za učinke pomembnih poslovnih dogodkov v odvisnih družbah, nastale v vmesnem obdobju, ki ne sme biti daljše od treh mesecev, oziroma, da odvisne družbe sestavijo vmesne posamične
  računovodske izkaze,
 • je določena metoda prevedbe iz tuje valute, v kateri so predstavljeni posamični računovodski izkazi odvisnih družb, v predstavitveno valuto obvladujoče družbe; to so praviloma pri sredstvih in obveznostih do njihovih virov srednji tečaj Evropske centralne banke, pri prihodkih in odhodkih pa povprečni srednji tečaji, ki so veljali ob njihovem nastanku.

Navodila za pripravo ustreznih posamičnih računovodskih izkazov družb, ki se konsolidirajo, mora pripraviti obvladujoča družba in zahtevati, da se dosledno uporabljajo. Če odvisne družbe ne pripravijo kvalitetnih podatkov, ob upoštevanju skupnih računovodskih predpostavk poslovne skupine, lahko pride do resnih težav pri konsolidiranju in posledično do manj kvalitetnih konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega računovodskega poročila.

Kapitalska metoda predvideva, da se finančna naložba najprej evidentira po nabavni vrednosti, knjigovodska vrednost pa se kasneje poveča ali zmanjša s pripoznanjem naložbenikovega deleža v dobičku ali izgubi družbe, v kateri ima naložbenik pomemben vpliv. Zneski, dobljeni iz razporeditve čistega dobička družbe, kjer ima naložbenik pomemben vpliv, zmanjšujejo knjigovodsko vrednost finančne naložbe. Ne glede na napisano, so preračuni knjigovodske vrednosti morda prav tako potrebni, če se spremeni naložbenikov sorazmerni delež v kapitalu druge družbe, a te spremembe niso vključene v izkaz poslovnega izida. Med takimi spremembami so tudi tiste, ki so posledica
prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in tečajnih razlik.

Poslovna praksa pa ni preprosta in jo je včasih zelo težko podrediti pravilom. Tako je tudi pri konsolidaciji. V praksi lahko pride tudi do skupnega obvladovanja družb. V takšnem primeru SRS dovoljujejo sorazmerno konsolidiranje ali kapitalsko metodo. Za potrebe sorazmernega konsolidiranja napotujejo na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MRSP) (v nadaljevanju MSRP) (Uradni list EU L št. 261/2006 do 61/2032) (v nadaljevanju MSRP), in sicer na MRS od 31.30 do MRS 31.45B.

Pri metodi sorazmernega konsolidiranja se v skupino zajamejo posamezna sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki v deležu, ki je enak deležu obvladujoče družbe v kapitalu skupaj obvladovane družbe.

S 5. odstavkom 97. člena ZDavP-2 je bila davčnemu zavezancu dana možnost, da davčnemu organu poda izjavo, na podlagi katere je ta DDV namesto davčnemu zavezancu vrnil osebi, ki jo je v izjavi navedel zavezanec. Za izvajanje te določbe je bil predpisan pogoj, da pri tem ne pride do oškodovanja upnikov davčnega zavezanca. S spremembo in dopolnitvami ZDavP-2, ki so stopile v veljavo s 1. januarjem 2013, je ta določba črtana. Kot razlog za črtanje določbe je v predlogu zakona navedeno: »Zaradi težav, ki jih ima DURS v zvezi z izvajanjem te določbe, se določba črta.« Pa je res to pravi način?

Besedilo določbe, ki je bilo v uporabi od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2012, se je glasilo.

»Davčni organ lahko na podlagi izjave zavezanca za davek, ki je upravičen do vračila davka, ta davek vrne tretji osebi, ki jo v izjavi navede zavezanec za davek, pod pogojem, da ni možnosti za oškodovanje morebitnih upnikov zavezanca za davek.«

Vsebinsko gre pravzaprav za asignacijo, kjer davčni zavezanec davčnemu organu naroča, da npr. vstopni DDV oziroma presežek DDV po obračunu vrne namesto njemu njegovemu prodajalcu oziroma tretji osebi. Na ta način je zavezanec (delno ali v celoti) poravnal svojo obveznost do prodajalca.

V praksi so citirane določbe velikokrat uporabljale lizing hiše, ki so lizingojemalcem financirale DDV (npr. na podlagi posojilne pogodbe), katerega jim je ta zaračunala. Hkrati sta se lizing hiša in lizingojemalec dogovorila, da se vstopni DDV, do katerega je upravičen lizingojemalec, na podlagi izjave po 5. odstavku 97. člena ZDavP-2 namesto njemu vrne lizing hiši. Na ta način je bilo izvedeno vračilo posojila. Pogoj za izvajanje omenjene določbe je bil, da ne pride do oškodovanja upnikov lizingojemalca. Klavzula o neoškodovanju upnikov je imela pri tem pomembno vlogo, saj je pomenila varovalko za tretjo osebo, da ta v primeru začetka katerega od insolvenčnih postopkov (npr. stečaj, prisilna poravnava) pri »naročniku« asignacije (davčnemu zavezancu) ni utrpela škode.

Pomen te določbe je bil predvsem praktične narave, saj so bile transakcije (beri: plačila) hitreje in predvsem enostavneje izvedene.

V prvotnem Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZDavP-2 črtanje zadevne določbe (še) ni bilo predvideno. Da se zaradi težav, ki jih ima davčni organ pri izvajanju te določbe, ta črta, je bilo vneseno šele v drugi obravnavi predloga. O tem, kakšne težave naj bi pri izvajanju določbe imel davčni organ, v predlogu ni podana nikakršna obrazložitev.

Po navedbah predlagatelja tega zakona različne študije v zadnjih letih ugotavljajo, da ima prekomerno uživanje sladkih brezalkoholnih pijač, predvsem zaradi velike vsebnosti sladkorja (naravnega ali dodanega, v obliki naravnega sladkorja ali umetnih sladil), številne negativne učinke na zdravje (debelost, zvišana vrednost krvnega sladkorja, zvišan krvni pritisk, dislipidemije). Kot posebej ranljivo skupino, kjer je zaznati še veliko negativnih učinkov na zdravje, študije omenjajo mladostnike. Poraba sladkih brezalkoholnih pijač med mladostniki se povečuje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se slovenski otroci uvrščajo v sam vrh evropskih držav po količini zaužitih sladkih pijač, temu ustrezne pa so tudi negativne posledice na njihovo zdravje.

Vlada ocenjuje, da je predvsem zaradi podatkov o negativnih posledicah prekomernega uživanja sladkih pijač na zdravje mladostnikov treba tudi v Sloveniji sprejeti ukrepe za zmanjšanje porabe teh pijač. S predlogom zakona vlada želi, da se tudi v Sloveniji, podobno kot v številnih drugih državah, uvede poseben davek, s katerim se obdavčijo brezalkoholne pijače glede na vsebnost sladkorja (vključno s sladili).

S tem zakonom naj bi se uvedla obveznost plačevanja davka na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah, razen na vode in mineralne vode brez dodanega sladkorja in sladil.

Predmet obdavčitve so tako:

 • sadni in zelenjavni sokovi (nektarji in 100-odstotni sadni sokovi),
 • vode in druge pijače z dodanim sladkorjem in sladili (gazirane in negazirane pijače),
 •  brezalkoholne pijače z nizko vsebnostjo alkohola (»brezalkoholna piva« z vsebnostjo alkohola do 0,5 % vol, ki niso podvržena plačilu trošarine),
 • energijske pijače,
 • drugi napitki (npr. čokoladno mleko; ne pa tudi sicer mlečni izdelki in jogurti) in pripravki za pripravo brezalkoholne pijače v obliki sirupov, praškov in v drugih oblikah.

Predmet obdavčitve so vse naštete pijače, ne glede na to, ali so jim bili sladkor oziroma sladila dodani ali pa gre za »naravni« sladkor v pijači.

Davčni zavezanci so vse osebe, ki na območju Slovenije v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti proizvajajo predmete obdavčitve, jih uvažajo oziroma jih vnašajo iz drugih držav članic EU. Davčni zavezanci so tudi druge osebe, ki predmete obdavčitve proizvajajo,vnašajo oziroma uvažajo v takšnih količinah, da to kaže na komercialni značaj teh količin. Davčni zavezanci pa niso tiste osebe, ki sicer proizvajajo brezalkoholne pijače, vendar pa količina teh brezalkoholnih pijač ne presega meje, določene z zakonom.

Eden od osnovnih dolgoročnih ciljev monetarne politike je vzdrževanje stabilnosti cen. Za upravljanje tega cilja mora monetarna politika določiti nivo denarne mase, ki bo zagotavljala ustrezno gospodarsko rast pri vzdržnem nivoju cen. Centralna banka bo kot neodvisna ustanova, ki upravlja monetarni sistem, zaradi doseganja svojih ciljev in svojih nalog poleg nadzora denarne mase uporabila širok nabor različnih ekonomskih in finančnih kazalcev, kot so obrestna mera, stopnja gospodarske rasti, stroški dela, gibanje uvoza in izvoza itd.

Povezavo med monetarnim sistemom in javnim zadolževanjem države lahko prikažemo na naslednji način: predvidimo, da država pri centralni banki najema posojila. S tem pride do povečanja primarnega denarja (denarne baze), ki po denarnem multiplikatorju poveča skupno ponudbo denarja tako v ožji kot v širši definiciji (M1 in M2/ M4). Slednje pa (pri nespremenjenem povpraševanju po denarju) vpliva na povečanje skupnega nivoja cen. Zadolževanje države pri bančnem sektorju brez presežka prostih sredstev nima pomembnejšega monetarnega učinka, ker pride v kreditnem portfelju bank zgolj do prerazporeditve med določenimi drugimi posojili v korist države. Če pa na drugi strani s presežki likvidnosti iznad obvezne rezerve razpolaga bančni sektor, bo z zadolževanjem države prišlo do oblikovanja sekundarnega denarja. Na ta način torej pride glede na agregat, definiran kot M1, do povečanja širšega denarnega agregata (M2, M4). Povečanje skupne ponudbe denarja se ne pokaže toliko v znižanju obrestnih mer na denarnem trgu, toda s povečanjem posojil za naložbe in potrošnjo ter celotnega agregatnega povpraševanja (pri nespremenjeni agregatni ponudbi) pa bo kljub vsemu delovalo na cene in na zunanjo ekonomsko ravnotežje.

Vizija je veliki cilj podjetja, ki ga vidijo in si prizadevajo za njegovo uresničitev tako zaposleni kot vodstvo podjetja. Oblikovanje vizije zahteva širino, globino, razgledanost in vključevanje velikega števila zaposlenih. Če se snovanja vizije in strategije lotimo sistematično, pa pomeni to osnovo za vsa dejanja v podjetju.
Vodilni strateški svetovalci podjetij napotujejo vodstvene delavce k iskanju vizije s sodelovanjem med vodstvom in zaposlenimi, ki vodi v prebijanje pregrad med različnimi oddelki v podjetju, razmišljanje med omejitvami lastne panoge, izrabo sodobne informacijske tehnologije in razumevanje kupcev. Oblikovanje dobre vizije je tudi osnova za oblikovanje poslanstva in kulture v podjetju in obratno.

Namreč le jasno izraženo in komunicirano osnovno poslanstvo, osnovne vrednote in veliki cilj usmerjajo delovanje ljudi in znanja v podjetju k uresničitvi velikega cilja (kam podjetje hoče iti in po kakšni poti) ter uresničevanju našega poslanstva (zakaj podjetje sploh obstaja).

Glavni strateški guruji napotujejo vodstva podjetij k izpolnitvi štirih ključnih nalog:

 • definirati glavni cilj, temeljne vrednote, vizijo in poslanstvo svojega podjetja;
 • združiti in usmeriti vso energijo v podjetju k skupnemu velikemu (glavnemu) cilju;
 • na ključna mesta postaviti ljudi, ki bodo sposobni pripeljati k velikemu (glavnemu) cilju;
 • vzpostaviti sistem proaktivnega strateškega kontrolinga, ki presega finančno perspektivo.

Nove odločbe, ki jih mora Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) izdati po razveljavitvi dela 143. člena varčevalnega zakona, bodo za upokojence s pravnomočno odločbo o znižanju pokojnine veljale le za naprej, so za STA pojasnili na ustavnem sodišču.

Ustavno sodišče je odločilo, da se drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena zakona za uravnoteženje javnih financ (Zujf) razveljavijo. Določbe, s katerimi je varčevalni zakon znižal pokojnino nekaj več kot 26.000 upokojencem, ki jim delno ali celotno plačilo pokojnine zagotavlja proračun, je ustavno sodišče namreč spoznalo za neustavne.

Poleg tega pa je ustavno sodišče ugotovilo, da so bile v neskladju z ustavo tudi tiste določbe, ki v času odločanja niso več veljale. Dopolnitev Zujfa, ki se je začela uporabljati z novim letom, je namreč iz znižanja pokojnin že izvzela okoli 8000 upokojencev. Šlo je za upokojence, ki so bili vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, ker pa so delali v drugih republikah nekdanje SFRJ, so prispevke vplačevali v njihove sklade pokojninskega zavarovanja.

Ustavno sodišče je Zpizu naložilo, da mora vsem prejemnikom pokojnin, ki so jim pokojnino odmerili na podlagi razveljavljenih odstavkov 143. člena Zujfa, brez odlašanja izdati nove odločbe. Po objavi odločitve ustavnega sodišča pa so se pojavile različne interpretacije o tem, ali velja razveljavitev znižanja pokojnin za naprej ali tudi za nazaj.

Pomočnica generalnega sekretarja ustavnega sodišča Suzana Stres je v pojasnilu za STA zapisala, da bodo nove odločbe za tiste upokojence, katerih odločbe o znižanju pokojnin po Zujfu so že pravnomočne, ker niso sprožili ustreznih postopkov sodnega varstva, veljale le za naprej.

V skladu z zakonom o ustavnem sodišču začne razveljavitev zakonskih določb z odločbo ustavnega sodišča namreč praviloma učinkovati naslednji dan po objavi odločbe, učinkuje pa za naprej. Učinek razveljavitve pa po besedah Suzane Stres tokrat velja tudi za vse primere, v katerih še tečejo postopki, ki so bili sproženi zoper odločbe Zpiza in še niso pravnomočno končani. Pri odločanju o pritožbah namreč sodišče ne bo smelo uporabiti razveljavljenih določb, je dodala. 

Zahtevo za presojo ustavnosti omenjenih določb Zujfa je julija lani vložila nekdanja varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek-Travnik.

Na odločitev ustavnega sodišča so se odzvali tudi v Sindikatu upokojencev Slovenije. Odločitev je po njihovem mnenju pričakovana, a bi morala biti sprejeta veliko prej, saj bi bila s tem škoda veliko manjša. Ob tem pa so v sindikatu opozorili, da ustavno sodišče še ni odločilo o ustavnosti ukinitve letnega dodatka za večino od skoraj 600.000 upokojencev, Zujf je namreč ta dodatek ukinil za vse, ki imajo pokojnino višjo od 622 evrov.

Vir: STA

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 16. a in 16. b člena v zvezi z 59. členom zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki jo je vložilo Združenje umetnikov Paviljon, v preostalem delu pa je pobudo zavrglo. Prav tako je zavrglo ustavno pritožbo zoper več dopisov predstavnikov DZ in MNZ.

pobudo volivcem za vložitev štirih predlogov zakonov, zbiranje podpisov v podporo predlogom pa se je začelo 12. septembra. Nato pa se je združenje odločilo za prekinitev zbiranja in za vložitev pobude za oceno ustavnosti zakona o referendumu.

V združenju zatrjujejo, da je cel referendumski postopek protiustaven, pravno nepredvidljiv in žaljiv tako za pobudnika zbiranja podpisov kot za volivke in volivce. Med drugim so ustavnemu sodišču predlagali, da takoj odpravi vsakršno vnaprejšnje overjanje podpisov na upravnih enotah ali na štiri dodatne načine, ki jih določa 16. b člen zakona, in povrne pravico do predhodnega zakonodajnega referenduma.

Ustavno sodišče je pobudniku priznalo pravni interes za izpodbijanje tistih določb zakona o referendumu, ki se neposredno nanašajo na položaj pobudnika volivcem za vložitev predloga zakona (16. a in 16. b člen v zvezi z 59. členom), v preostalem delu pa je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zavrglo.

Kot je med drugim pojasnilo ustavno sodišče, se je z vprašanjem ustavnosti 16. b člena že ukvarjalo in pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti leta 2011 že zavrnilo kot očitno neutemeljeno. Očitkov o protiustavnosti 16. a člena pa tokrat pobudnik posebej ni utemeljil, zato ustavno sodišče pobude v tem delu ni moglo preizkusiti.

Hkrati z omenjeno pobudo je Združenje umetnikov Paviljon vložilo ustavno pritožbo zoper dopise predstavnikov DZ in ministrstva za notranje zadeve v zvezi z zbiranjem podpisov volivcev za začetek postopka za sprejem predlogov zakonov o referendumu in ljudski iniciativi, o osnovnem bivanju, o samozdravljenju in o konoplji. Združenje je menilo, da so dopisi protiustavni iz istih razlogov, iz katerih naj bi bil protiustaven zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, za katerega so predlagali ustavno presojo.

Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker izpodbijani dopisi niso posamični akti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerimi bi bilo odločeno o pritožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi, je v sklepu, izdanem 7. marca letos, pojasnilo ustavno sodišče.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 12 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • Novel (spremembe in dopolnitve zakona) je bilo 7 (novela A, B, C, DEF in pred kratkim sprejeta novela G, ki velja od 14.3.2013);
 • Državni zbor je do sedaj pripravil (le) eno uradno prečiščeno besedilo (UPB) Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-UPB1)
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 4-124/1993, stran 133.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 20.3.2013 - 26.3.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 14 novosti 4 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 20.3.2013 - 26.3.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 18 novosti 17 novosti 2 novosti 23 novosti 14 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 3 novosti 1 novost 2 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 11 novosti 1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 6 novosti 1 novost 7 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 19 novosti 1 novost 13 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 58 novosti 1 novost 1 novost 13 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 16 novosti 1 novost 26 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 6 novosti 3 novosti 1 novost 5 novosti 8 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 5 novosti 1 novost
11. OBČINE 56 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .