Številka 11, letnik VI
18. marec 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Dr. Andrež Teršek, naš današnji gost v rubriki Pogovor, je doktor pravnih znanosti, ki je ravnokar dopolnil 39 let. Do leta 2008 je deloval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, od takrat dalje pa je univerzitetni učitelj v Kopru na Univerzi na Primorskem. Njegovo sporočilo Slovencem je, naj znižajo prag tolerance do nevzdržnosti delovanja birokratskega ter včasih pravosodnega aparata in naj bolj ozavestijo dejstvo, da so nosilci pravic in svoboščin, ki so dovolj jasne in zelo konkretne. Zanje se morajo bojevati, tudi z vlaganjem pritožb in tožb.

Nič kaj posebno novega se ni zgodilo na področju obveznosti za pripravo letnega poročila pravnih oseb. Za leto 2013 so obveznosti enake kot leto poprej. Ne glede na to pa smo se odločili, da v današni temi tedna naše bralce na kratko spomnimo na osnovna zakonska določila, povezana s pripravo letnih poročil in poročil za statistične potrebe. Zakonska podlaga, ki določa način poročanja za pravne osebe, je zakon, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1). Obravnavani zakon določa tudi, kako obsežno poročilo morajo poročevalci pripraviti glede na velikost. V nadaljevanju se bomo posvetili osnovnim informacijam, povezanim s pripravo letnega poročila za pravne osebe.

Vabljeni k branju!

Dr. Andraž Teršek: V Sloveniji je možnih 15% glasov za novo stranko

Andraž Teršek

TFL Glasnik:
G. Andraž Teršek, ravnokar ste dopolnili 39 let, ste doktor pravnih znanosti, do leta 2008 ste delovali na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, od takrat dalje pa ste univerzitetni učitelj v Kopru na Univerzi na Primorskem. Ste letošnji prejemnik nagrade za odličnost v komuniciranju znanosti. Pred izidom sta vaša nova znanstvena monografija in refleksivni roman. Vaš kritični glas se sliši zelo daleč. Ste morda zato morali iz Ljubljane? Na kaj ste pri vašem dosedanjem delu najbolj ponosni?

Andraž Teršek:
(Smeh.) Časa, ki ga je premalo, da bi človek naredil vse, kar je treba in kar bi rad, ne želim porabljati za to, da bi se pogovarjal o preteklosti. Čeprav verjamem, da je tudi tisto, o čemer me sprašujete, dovolj očitno in mnogo ljudem znano. Sicer pa besede ponos niti dobro ne razumem niti je v življenju ne uporabljam. Za tisto, kar počnem, poskušam uporabljati drugačne opise. Kar počnem, rad počnem, pri tem se trudim biti odgovoren, načelen, natančen. Javnega dela se lotevam kot svoje moralne obveznosti. Seveda kot človek kdaj pomislim tudi na to, da bi zaradi neke vrste utrujenosti ali zaradi katerega drugega neprijetnega občutja malo odnehal, malce izpregel in si vzel pavzo. A takšne misli hitro spolzijo iz zavesti same od sebe in enostavno nadaljujem. Kadar takšno javno delo pripelje do pozitivnih posledic in rezultatov, je ob tem mogoče občutiti tudi nekaj zadovoljstva.

Andraž Teršek

 

TFL Glasnik:
Ravno za to gre in zato še enkrat ponavljam, da ste mladi, in omenjam vse, kar ste že dosegli. Upala bi tudi trditi, da ste pravnik s svežo in prodorno mislijo in da je to zelo redka vrsta v Sloveniji. Govorite enostavno, razumljivo, kar je tudi redko v pravnem svetu, tudi ostro. Zanima me, kako slovensko okolje prepoznava te vaše kvalitete.

Andraž Teršek: 
V vašem vprašanju je veliko podvprašanj. Pravite 'dosežek'. Kaj je dosežek? Koncept dosežka je izmuzljiv. Pri tovrstnem javnem delu ga je vsaj včasih treba razumeti dobesedno. Na primer tako, da je dosežek tisto, kar se potem odrazi v družbenih praksah in je vsaj približno tako, kot mislite, verjamete ali ste celo prepričani, da bi moralo biti.

Mislim predvsem na pravni sistem in delovanje pravosodja. Vsakodnevno se spopadam z neprijetnostjo zavedanja, da so v tem pogledu dosežki preskromni. Delovanje pravosodja še ni takšno, kot pritiče pravni državi, ki hoče biti vladavina prava. Dnevna politika je komaj izmerljivo oddaljena od tistega, kar si predstavljam, da bi morala biti. V Sloveniji denimo sploh nimamo državnikov in državništva. Odločbe sodišč, ki neposredno zadevajo eksistenco državljanov, njihovo dostojanstvo, so včasih takšne, da kot pravnik enostavno težko verjamem in težko sprejmem, da pravnik, ki tudi svobodno razmišlja in mu nihče ne grozi z nasiljem, podpiše neko odločbo. Posebno poglavje so državni uradniki. Vse pogosteje se aktivno vključujem v zgodbe ljudi, ki jim življenje grenijo tehnokratski aparatčiki. Prav v teh dneh sva s kolegom Matjažem Dodičem uspešno asistirala pri sodnem postopku o sistemskem pravnem vprašanju, ki očitno zadeva ogromno posameznikov in družin, razkriva pa sistemsko korupcijo in goljufijo na račun državljanov. Sebi in javnosti postavljam vprašanje, kako je mogoče, da je toliko slovenskih uradnikov takšnih pravnih ignorantov? Ali pa, kako je mogoče, da se jih toliko dela, da so pravni ignoranti? Pa tudi zakaj tisti, ki niso pravni ignoranti, ustvarjajo prepričljiv vtis, kot da so popolni ignoranti? Kaj se dogaja pri delovanju javne uprave, da se tisti, ki tak vtis ustvarjajo, morda pustijo od neke tretje osebe prisiliti, da sprejemajo pravno popolnoma nevzdržne odločitve? S poudarkom, da gre za res sila enostavna pravna vprašanja. Zanimati nas mora, kaj je glavni razlog za to.

Verjamem, da znam dokaj prepričljivo orisati nekaj razlogov za to dogajanje in stanje, ki sta pomembna in tehtna. Ne domišljam pa si, da poznam vse razloge ali celo da bi lahko bil prepričan o enem samem razlogu. Zagotovo je eden od razlogov tudi način pravnega študija in pravnega izobraževanja pri nas. Razlog je malce tudi to, kar se dogaja ponekod v slovenskem srednješolskem izobraževanju. Pomemben razlog je tisto, kar se dogaja v slovenskih družinah in je neposredno povezano z vzgojo otrok. Opazujemo ta svet in te mlade družine v naseljih, kjer nas veliko stanuje, šolah, restavracijah, na javnih krajih itd. Opazimo lahko hiperpermisivnost pri klavrnih poskusih vzgajanja, izgubo smisla bivanja ali nihilizem, dezorientiranost v sistemu vrednot in brutalen starševski primitivizem. Kaže se kot prevladujoče dogajanje. Včasih se zdi, kot da bi mnogi starši neverjetno trpeli, ker imajo otroke. Slovenski psihologi, sociologi in antropologi vse pogosteje vse glasneje govorijo o tem tudi v javnosti. Premalo ljudi jih posluša in sliši. To so odločilna vprašanja prihodnosti. Morala bi biti tudi pomembna vprašanja politične agende.

 

TFL Glasnik:
Od tukaj vse izvira. Izbrala sem vas kot naslednjega gosta pravnika po vrsti uglednih, Čeferinu, Kozini, Petrovcu, in prišli smo skupaj – enako razmišljanje. Problem smo mi in vzgoja; lepše ne bi bilo mogoče povedati, kot ste.

Andraž Teršek:
To pomeni, da se problema zavedamo, da smo ga ozavestili, in to je nujni korak, ki daje upanje, da bi morda ta problem sploh lahko začeli reševati. Seveda pa je ta korak še daleč od učinkovitega razreševanja tega problema. Tu se pojavlja neki paradoks. Na eni strani je vse več ljudi, ki se vse bolj zavedajo, kaj so pravi problemi, na drugi strani pa so težave s temi istimi problemi vse večje. Ko človek pomisli, da smo se kot družba približali dnu, kamor se lahko vse to delovanje sistema in delovanje družbenih praks sesede, z grozo ugotovimo, da tega dna morda sploh ni. Vstopili smo v polje nevarnosti, da bi zašli v usodno apatijo in resignacijo.

Andraž Teršek

 

TFL Glasnik:
Dotaknili ste se vseh možnih sfer in vprašanj in zdaj je zame izziv, kje naj nadaljujeva. Dotaknili ste tudi programa pravnih fakultet. Vpeti smo v mednarodne tokove, na pravnih fakultetah tega ni videti, in me zanima, kaj bi vi spremenili.

Andraž Teršek:
Če bi imel vpliv, bi predlagal spremembo koncepta pravnega izobraževanja. Zavzemal bi se za uvedbo učenja skozi obvezne in izbirne vsebine na srednjih šolah. Ponovno bi morali vpeljati sprejemne izpite, pa ne samo za pravne fakultete. Fakultete bi morale biti akademske ustanove, ne podjetja, proizvodni procesi ali plačni azil za posameznike. Hkrati bi morali vpeljati še teste moralnega razvoja. Na novo bi morali spisati programe in iz študijskih programov izločil vse tisto, kar pomeni le golo učenje zakonskih členov in profesorskih skript na pamet. Pravni študij bi moral pomeniti učenje pravnega mišljenja, reševanja pravnih zapletov in opolnomočenje pravnih mislecev. Ne vidim nujnega razloga, da bi študij, ki bi bil intenziven in kakovosten, trajal več kot dve leti. Tri ali štiri leta bi trajale specializacije, dodatna tri do štiri leta pa doktorski študij. Ta bi bil pravi intenziven težak študij, dostopen le redkim. Pravniški državni izpit bi moral biti nekaj povsem drugega kot zdaj, kjer gre predvsem za golo učenje zakonodaje na pamet. Praksa bi morala biti del študija. To so v grobem temeljne poteze. Za Univerzo na Primorskem sem spisal celo primer študijskega programa prava, ki bi šel v to smer, a je bil to strel v prazno. V tem ali onem sistemu bi morali vsaj za nekaj let ustaviti vpise na pravne fakultete ali pa jih omejiti na minimum, največ 50 na leto, ker je pravnikov, predvsem pravnikov s tipičnim slovenskim profilom golih legalističnih zakonistov, že zdaj občutno preveč. Svet pravnega učenja in pravnih praks, kot si ga predstavljam, je zelo drugačen od tega, ki ga imamo.

Verjamem, da je takšen ali vsaj podoben izobraževalni sistem mogoče vzpostaviti v nekaj urah, ne v nekaj letih. Ampak v teh nekaj urah bi bil to tako drugačen svet s tako drugačnim razmišljanjem, tako drugačnim pristopom in tako nedojemljiv za preveliko število učiteljev prava, da si ne domišljam, da je takšen svet uresničljiv v naslednjih desetih ali dvajsetih letih. Incestna slovenska kadrovska politika na univerzah, ko te en profesor vodi od prvega dne prijave diplomskega dela do konca doktorata in potem še habilitacije v rednega profesorja, takšnih sistemskih predlogov ne zmore sprejeti. Ob tem pa učitelji za svoje pomočnike prepogosto najemajo tiste mlade posameznike, ki so jim ali najbolj podobni ali pa v njih ne prepoznajo nevarnosti za njih same. To je neprebojni granit za kakršen koli razvoj. Če k temu dodamo še dejstvo, da so naše fakultete in univerze vse bolj le nadgradnja administrativnega tehnokratstva države, podmnožica kapitalističnega pozverinjenja, proizvodni procesi diplomantov in vrtec za polnoletne, ki nimajo kam na trgu dela in ne vedo, kaj bi sami s sabo, nam mora biti jasno, da zmernega optimizma glede prihodnosti ne more biti, dokler zanj ne bomo ustvarili novih temeljev.

V takšnem sistemu je potem tudi težko imeti upanje, da bo nova generacije poskrbela za bistvene spremembe. Spremembe pa bi morale biti bistvene. Tudi v pravu. Trudim se javno pojasnjevati, da naš problem pravnih praks in sodniških praks niso težka pravna vprašanja in niso izmuzljiva pravna vprašanja, ampak na stotisoče pravnih vprašanj, ki nikoli ne bi smela niti priti pred sodišče, ker so tako preprosta, tako jasna, razumljiva in logična. Škoda, ker sodnice in sodniki tega početja ne opredelijo kot »žalitev dejstva«. Ni videti, da bi bilo komu neprijetno, ko se dan za dnem pred javnostjo pogovarjamo prav o takšnih enih in istih vprašanjih. Nekateri s tem celo bogatijo. To je težko razumeti in še težje sprejeti. Deloma pomagata psihologija in psihoanaliza.

 

TFL Glasnik:
Primer takšnega enostavnega vprašanja?

Andraž Teršek:
Nedavno nam je uspelo razrešiti eno takšno pravno goljufijo. Ugotovili smo, da državni uradniki slovenskim družinam z majhnimi otroki, študentom in dijakom po avtomatizmu zavračajo vloge za socialno pomoč ali štipendijo oziroma sofinanciranje za plačilo vrtca, pri tem pa se sklicujejo na neko zakonsko določbo, ki je tako zelo jasna, da bolj ne more biti. V javni upravi so iz te določbe naredili uradniški monstrum. Na koncu je izpadlo, da vi sicer lahko zaprosite za neki socialni priliv, če v prejšnjem letu niste imeli dovolj sredstev za preživljanje, a dobiti ga dejansko ne morete, če niste prejeli in predložili odločbe Dursa, to pa prejmete le, če ste imeli sredstev preveč, kar pomeni, da do priliva niste upravičeni. Briljantna uradniška domislica: oni bodo upoštevali samo zadnje odločbe o odmeri dohodnine. Razumljivo, ne? Takšno tehnokratsko izumiteljstvo skoraj onemogoča intelektualno razpravo.

Enostavno nemogoče se je izogniti vprašanju, ali je kateri koli uradnik res lahko tako … no, kaj drugega kot nespameten, nelagodno rečem neumen, da tako razlaga zakon? Ali pa je morda tako predrzen, da mu ni nerodno prevzeti drže z razumom in pametjo neobremenjenega človeka? Ali je morda lahko tako skorumpiran ali pa morda deležen tako neverjetnih groženj od zgoraj, da se mora pred javnostjo delati, da je butec? Takšno delovanje javne uprave je pri nas pravilo, ne izjema. Kdo se s tem ukvarja? Se ljudje, predvsem pravniki, tega zavedajo? Smo o tem slišali govoriti katerega od ministrov? Bo zaradi tega kdo odstopil, bil odstavljen, izgubil službo? (Privzdigne obrvi.)

Andraž Teršek

 

TFL Glasnik:
Kaj bi lahko naredili? Ne vlada, vsa javna uprava ne služi državljanom in njihovim potrebam. Na nekaj ste že odgovorili – dotaknili ste se šolstva. Kaj menite?

Andraž Teršek:
Kratkoročne spremembe so možne le ob posameznih zgodbah s pozitivnim koncem. A to je bistveno premalo. Na kratek rok so mogoča samo ta delna krpanja teh sistemskih neumnosti, ki so tudi globoka sistemska goljufija in korupcija. Največjo odgovornost za spremembe bi morali prevzeti prav pravniki. V zadnjem času se mi ob nekaterih odločbah sodišč v takšnih primerih prebuja upanje in imam vtis, da predvsem mlajše generacije sodnikov in sodnic vendarle imajo tisti nujno potreben drugačen odnos do prava in do svoje družbene vloge. To je dobro. Pri teh birokratskih neznosnostih in pri tem, kot ga imenujem, golem legalističnemu zakonizmu se morajo na koncu jasno in odločno postaviti na stran ljudi. Sodišča morajo biti neomajni in aktivistični varuh ljudi, ustavnih pravic in svoboščin, razuma in logike. To je nujni prvi pogoj za vladavino prava. Od tega je odvisna naša civilizacija. Ker pa sta pri nas pravna kultura in pravna politika tako skromni, to vseeno ne prepreči, da ne bi ti isti uradniki, tudi po ukazih nadrejenih, že naslednji dan v enakovrstnem primeru sprejeli enake odločitve. Vprašanje za druge stroke.

 

TFL Glasnik:
Zadnjič ste rekli, da boste predlagali, kako na neki način institucionalizirati odgovornost politikov, ker ne moremo računati na njihovo etično in moralno držo. Tu dejansko ni mehanizma, ki bi jih kaznoval. Vi predlagate nekaj čisto konkretnega.

Andraž Teršek:
Gre za paket razmišljanj. Predlagam takojšnje spremembe na dveh ravneh. Prva je vstopna raven v svet politike. Menim, da bi bilo treba zaostriti kriterije, kdo in kdaj sme kandidirati na volitvah. Tu gre za nov paradoks: iz nekaterih vprašanj, ki so bila doslej prevpraševana le kot etična, bi bilo treba narediti pravna vprašanja. Pri nas je morala povsem odpovedala. Ti ljudje, vpeti v korupcijo, kazniva dejanja in druge nečednosti, sami sebe ne kaznujejo, ker vest v njihovem svetu ne deluje. Če so psihopati ali shizofreniki, nevrotiki ali machiavellisti, ne moremo od njih pričakovati, da bodo ozavestili moralo in normativna etična načela.

Uvesti bi veljalo nujna izobraževanja za vse, ki želijo kot kandidati nastopati na volitvah. Vpeljati bi veljalo teste znanja in razgledanosti, z javnimi rezultati, ki sicer ne bi bili pogoj za nastopanje na volitvah, a bi jih volilci lahko upoštevali na volilno nedeljo. Razširiti bi morali glasovalne možnosti tako, da bi imeli ljudje na glasovnici več izbir. Lahko bi izbrali, da ne volijo nikogar, lahko bi izbrali, da bi od vseh kandidatov nekoga najmanj radi volili, itd. Potem bi bilo treba nujno zakonsko omogočiti, da bi lahko nestrankarski in nepovezani kandidati učinkovito nastopali na volitvah. Volilne okraje bi bilo treba bistveno spremeniti ali pa bi bilo treba narediti iz vse države eno volilno enoto in revidirati volilno zakonodajo. Iz zakonodaje bi bilo treba izločiti določbe, da je hierarhična, dejansko strankarska organiziranost nujna za nastop na volitvah. Uzakoniti bi bilo treba možnost odpoklica poslanca. Bistveno zmanjšati število občin. Povečati lokalno avtonomijo in demokracijo. In še kaj.

Andraž Teršek

 

TFL Glasnik:
Kakšna bi morala biti po vašem mnenju protikorupcijska komisija?

Ta komisija ni moteča samo zato, ker je brezzobi tiger, ampak tudi zato, ker ima ravno dovolj tigrastega zobovja, da tisto, kar počne, po mojem prepričanju počne protiustavno. Ta zakon združuje nezdružljive in ustavno nesprejemljive elemente. To razlagam že več let. Poleg tega ni v zakonu določb, ki bi preprečevale, da bi že ob nastopu funkcij članov senata te komisije lahko prišlo do dvomov o osebni primernosti kandidatov. Zame je recimo nesprejemljivo, da je nekdanji državni funkcionar lahko predsednik ali član senata protikorupcijske komisije. Ali pa da so člani, predsedniki ali predsednice te komisije pred tem lahko bili člani političnih strank. Nesprejemljivo je, da zakonodaja ne prepoveduje članom senata takšne komisije, da bi po določenem času po prenehanju te funkcije ne imeli možnosti prevzeti katero drugo funkcijo v sistemu oblasti. Nesprejemljivo se mi zdi, če so lahko člani izbirne komisije za kandidate predstavniki vlade, parlamenta ali politične stranke. In podobno. Sedanje stanje je nevzdržno. Razumljivo je, da ustavnik niti pomisli ne na to, da bi bil kandidat za to funkcijo. Nesprejemljivo je tudi, če je nekdo dobro zaslužil, da je spisal ta nevzdržen zakon o KPK, in če bo morda nekdo dobro zaslužil, da ga bo analiziral, potem pa bo morda nekdo dobro zaslužil, da bo spisal novega.

Zdi se, kot da to večini ustreza in kot da to ustreza tudi medijem. Zakaj? V takšnih okoliščinah lahko v medijih dnevno spremljamo takšne in drugačne oddaje, ki so šovi zasliševanj, kjer voditelji zaslišujejo politične funkcionarje, kot bi šlo za inkvizitorne postopke pred nekimi kvazisodišči. Novinarji izpadejo velike face, mediji in medijska podjetja imajo ustrezno gledanost in javnost s prigrizkom v eni in pivom v drugi roki spremlja program, kot bi šlo za dinamično kinopredstavo.

 

TFL Glasnik:
Gospod Teršek, postavljate strašno visoke standarde …

Andraž Teršek:
Meni se zdijo to minimalni standardi.

 

TFL Glasnik:
Za to okolje so zelo visoki.

Andraž Teršek:
Za to okolje za zdaj res, žal.

 

TFL Glasnik:
Nekaj mi pa le povejte. Bi šli v politiko s takšnimi standardi, saj to potrebujemo, za to gre.

Andraž Teršek:
Če bi bili standardi podobni, bi morda začel o tem vsaj razmišljati.

 

TFL Glasnik:
Saj lahko postavite takšne standarde.

Andraž Teršek:
Kje pa, to je naivno razmišljanje. (Smeh). Naj ga grobo ponazorim. Recimo, da v življenju na neki točki ugotovite, da vas ljudje res poznajo; da poznajo vaše delo in da vas celo malo spoštujejo. In se recimo odločite narediti velik eksperiment: najdete nekaj sorodno mislečih ljudi in ustanovite neko politično skupino. V najprimernejšem trenutku nastopite na volitvah in recimo na teh volitvah dobite čudežnih 15 odstotkov glasov. Dokazano je namreč, da je volilno telo polarizirano. Kot pojasnjujejo boljši politični analitiki, je v Sloveniji približno 250.000 volilcev na levici in 250.000 na desnici. Vmes je nekaj manevrskega prostora, to je volilcev, ki jih lahko naslavljaš in drzno upaš, da boš dobil njihovo volilno podporo – v najboljšem primeru pomeni to do 15 odstotkov glasov.

Vprašajva se, kaj lahko naredi posameznik ali stranka s 15-odstotnim deležem svojih poslancev v parlamentu? Razen da se gre novo mešetarjenje, nove kompromise. Ali da se pozverini in vstopi v neko kvazikoalicijo ali da parlamentarno binglja z vztrajanjem v opoziciji. Lahko si kvečjemu izboljša možnosti glede neposrednega prenosa tiskovnih konferenc. V grobem.

Andraž Teršek

 

TFL Glasnik:
Morda beton tudi ni več beton? Stvari se vendarle spreminjajo.

Andraž Teršek:
Beton je še vedno beton. In takšnemu posamezniku bi se kvečjemu veliko hitreje zgodilo, da bi ga že prvi dan tisti, ki so ga še včeraj nagovarjali, naj se odloči, naslednji dan diskreditirali, osebno oblatili, mu kaj podtaknili, samo da bo zanimivo za javnost, četudi le za dan ali dva … Elitni monopolisti v politiki in ekonomiji so vpeti v mrežo pomagačev in ubogljivih vojščakov. Nekih bistvenih sprememb tako ne bi mogel doseči. Sistema ne moreš spreminjati tako, da postaneš del sistema. Jaz ne bom postal del sistema.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa boste?

Andraž Teršek:
Za zdaj bom še naprej poskušal delati to, kar počnem. Moje delo pa je odvisno od odziva tistih, zaradi katerih to počnem: na fakulteti zaradi študentov, v javnem prostoru zaradi tiste javnosti, ki mi verjame in zaupa. Sem nosilec pravniške in učiteljske družbene vloge in intelektualec. V tem želim biti dosleden.

 

TFL Glasnik:
Moje zadnje vprašanje je vedno: kaj je vaše sporočilo Slovencem?

Andraž Teršek:
Izhaja neposredno iz izkušenj, ki sem jih prej opisal ob teh birokratskih neznosnostih, s katerimi državni administrativni aparat tako globoko žali in škoduje slovenskim državljanom. Moje sporočilo je, naj ljudje znižajo prag tolerance do nevzdržnosti delovanja birokratskega in včasih pravosodnega aparata. Naj poskusijo bolj ozavestiti dejstvo, da so nosilci pravic in svoboščin, s katerimi se rodijo in ki so jasne in zelo konkretne. Naj ozavestijo dejstvo, da bodo deležni teh pravic samo pod pogojem, da si bodo zanje sami prizadevali. Zato naj vsakič, ko verjamejo, da jim nekaj pripada, ali ko se jim zdi, da so bili za nekaj oškodovani, na ustrezen organ naslovijo pritožbo ali tožbo. Če tega ne storijo, se pozneje ne bodo mogli bojevati proti krivici, tudi če bo neizpodbitno dokazano, da se je krivica zgodila. Pravo pač temelji na procedurah in tem proceduram se ni mogoče izogniti. Naj vztrajajo v tej drži, naj verjamejo in zaupajo, da je v tej družbi kar nekaj ljudi, ki jim bodo brezplačno pomagali – osebno imam nekaj kolegov, ki mi pomagajo. In če bodo to storili, se bodo lahko vsaj kdaj izognili tistemu neznosnemu občutku, ko ugotoviš, da te ni pustil na cedilu le sistem, ampak da si pustil na cedilu tudi samega sebe, ker si bil premalo odločen, ker si bil premalo civilno pogumen. Žal pa je v stiski toliko ljudi, v naših spletnih nabiralnikih pa toliko prošenj za pomoč, da postaja stanje neobvladljivo. Razmišljamo o rešitvah.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Andraž Teršek

Letno poročilo za pravne osebe za leto 2013

Zakonska zaveza k pripravi letnih poročil izhaja iz Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 82/2013), ki v 60. členu določa, da je letno poročilo sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo vsebuje računovodske izkaze in pojasnila k njim. Poslovno poročilo pa vsebuje tudi informacije oziroma pojasnila, ki niso zajeta v računovodskem poročilu, so pa pomembne za pošteno predstavitev poslovanja družbe ter morebitno izpostavljenost družbe tveganjem, povezanim s sredstvi in obveznostmi.

ZGD-1 v 54. členu določa, da morajo pravne osebe in samostojni podjetniki pri računovodenju in računovodskem poročanju spoštovati tudi pravila izbranih računovodskih standardov. ZGD-1 napotuje na uporabo Slovenskih računovodskih standardov (v nadaljevanju SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012), oziroma Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljeanju MSRP) (Uradni list UL L št. 320/2008 do 95/2013).

ZGD-1 v 54. členu določa, da se v Sloveniji uporabljajo Slovenski računovodski standardi, razen v primerih, ko je obvezna uporaba MSRP. Uporaba MSRP je obvezna za pripravo konsolidiranih letnih poročil za družbe, katerih vrednostni papirji so uvrščeni na katerega od organiziranih trgov vrednostnih papirjev v državah članicah Evropske skupnosti in so zavezane h konsolidaciji na osnovi 56. člena ZGD-1. Skladno z določili MSRP pa morajo biti sestavljena tudi računovodska poročila:

 • bank,
 • zavarovalnic in
 • drugih družb, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za dobo petih let.

Letno poročilo je namenjeno tako zunanjim kot tudi notranjim uporabnikom informacij. Pripravljeno mora biti tako, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida (61. člen ZGD-1). Sestavljeno mora biti jasno in pregledno. Računovodski izkazi morajo biti oblikovani tako, da zadovoljujejo spološne potrebe večine uporabnikov. Za poslovno odločanje je to običajno premalo, zato je potrebno k računovodskim izkazom dodati pojasnila – podrobnejše členitve posameznih podatkov, in druge informacije, potrebne za razumevanje. Še posebej so pomembne informacije o izpostavljenosti različnim tveganjem in negotovostim, pa tudi informacije o sredstvih in obveznostih, ki niso izkazane v bilanci stanja. Poleg računovodskih informacij so zelo pomembne tudi neračunovodske in nefinančne informacije, ki pa jih vsebuje poslovno poročilo.

Zavezanci za poročanje, skladno z določili 53. člena ZGD-1, so:

 • kapitalske družbe,
 • tiste osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti ni neomejeno odgovorna nobena fizična oseba, in
 • podjetniki, katerih podjetje ustreza merilom za srednje in velike družbe, vendar jim ni treba upoštevati 57. člena. To pomeni, da niso zavezani k reviziji.

Osebne družbe, ki niso naštete v prejšnjem odstavku, in podjetniki, ki ne ustrezajo merilom za velike in srednje družbe po ZGD-1, lahko poročanje prilagodijo svojim razmeram in lahko upoštevajo vse prilagoditve, ki veljajo za majhne družbe.

Iz vsega napisanega sledi, da je obsežnost letnega poročila odvisna od velikosti družbe. Razvrstitev med mikro, majhne, srednje in velike družbe določa 55. člen ZGD-1. Družbe so razvrščene v eno od navedenih skupin na osnovi:

 • povprečnega števila delavcev v poslovnem letu,
 • čistih prihodkov od prodaje, in
 • velikosti aktive

na bilančni presečni dan letne bilance stanja. Razporeditev se opravi na osnovi podatkov iz dveh zaporednih let.

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR, in
 • vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR.

Majhna družba je družba, ki ni mikro družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 EUR, in
 • vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR.

Srednja družba je družba, ki ni mikro družba po drugem odstavku tega člena ali majhna družba po prejšnjem odstavku, in ki izpolnjuje dve od teh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 EUR, in
 • vrednost aktive ne presega 17.500.000 EUR.

Med velike družbe se šteje družba, ki ni mikro, majhna ali srednja družba. V vsakem primeru so velike družbe:

 • banke,
 • zavarovalnice,
 • borza vrednostnih papirjev in
 • družbe, ki so po 56. členu ZGD-1 dolžne pripraviti konsolidirano letno poročilo.

Določbe ZGD-1 in drugih predpisov, ki se nanašajo na majhne družbe, se uporabljajo tudi za mikro družbe, razen če ZGD-1 in drugi predpisi ne določajo drugače. Ker za računovodsko poročanje ni posebnih določil za mikro družbe, veljajo enaka pravila računovodenja in sestavljanja računovodskih izkazov, kot za majhne družbe.

Letno poročilo majhnih in mikro kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, je sestavljeno vsaj iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida, in
 • priloge s pojasnili k izkazom.

Letno poročilo družb in podjetnikov iz 3. odstavka 53. člena ZGD-1 je sestavljeno najmanj iz:

 • bilance stanja, in
 • izkaza poslovnega izida.

Letno poročilo srednje velikih in velikih kapitalskih družb, dvojnih družb ter tistih majhnih kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu je sestavljeno iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • izkaza denarnih tokov,
 • izkaza gibanja kapitala,
 • priloge s pojasnili k izkazom, in
 • poslovnega poročila.

Rok za oddajo letnih poročil je odvisen od zavezanosti družbe k reviziji. Če je družba zavezana k reviziji, mora letno poročilo oddati po reviziji, vendar najkasneje v osmih mesecih po zaključku poslovnega leta. Mikro in majhne družbe pa morajo oddati letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta.

Konsolidirana letna poročila morajo družbe, zavezane h konsolidaciji, pripraviti v štirih mesecih po zaključku poslovnega leta, objaviti pa najkasneje v osmih mesecih po zaključku poslovnega leta.

Poslovno leto obravnava 54. člen ZGD-1, ki dopušča, da se poslovno leto razlikuje od koledarskega.

Katere družbe so zavezane k reviziji, opredeljuje 57. člen ZGD-1, ki sicer obravnava revidiranje. Revidirana morajo biti letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb, dvojnih družb in tistih majhnih kapitalskih družb, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu.

Za javno objavo je pooblaščena Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES).

ZGD-1 v 59. členu nalaga družbam in podjetnikom, razen podjetnikov, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, da v treh mesecih po koncu koledarskega leta pošljejo AJPES podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. Rok za oddajo obravnavanih poročil za leto 2013 je 31.3.2014.

V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/2002 do 16/2007) (v nadaljevanju AJPES) vsi gospodarski subjekti oddajo letna poročila AJPES v skladu z Metodološkimi navodili za predložitev letnih poročil. Za leto 2013 velja za zavezance poročanja skladno z ZGD-1 Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in podjetnikov (Uradni list RS, št. 7/2008 do 109/2010), ki ga je predpisala AJPES.

Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, ter osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo tako, da podatkom iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko priložijo prilogo s pojasnili k izkazom in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila. S predložitvijo podatkov iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, podatkov o opredelitvi, dodatnih podatkov, pojasnil k izkazom in izjave, izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.

V skladu s 7. točko 44. člena ZDDV-1 je plačila DDV oproščena dobava objektov ali delov objektov in zemljišč, na katerih so objekti postavljeni, razen če je dobava opravljena, preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni, ali če je dobava opravljena, preden potečeta dve leti od začetka prve uporabe oziroma prve vselitve.

Zadevna določba 44. člena ZDDV-1 je prenesena v slovensko DDV zakonodajo na podlagi točke j) prvega odstavka 135. člena DDV Direktive, v katerem je navedeno, da države članice oprostijo plačila DDV dobave objektov ali delov objektov ter zemljišč, na katerih stojijo, razen tistih iz točke (a) člena 12. V skladu s slednjo določbo DDV direktive je obdavčena dobava objekta ali delov objekta in zemljišča, na katerem objekt stoji pred prvo uporabo. V drugem odstavku 12. člena je v slovenski jezikovni različici DDV Direktive določeno, da države članice lahko namesto kriterija prve uporabe uporabljajo tudi drug kriterij, kot je obdobje od datuma dokončanja objekta do datuma prve dobave ali obdobje od datuma prve uporabe do datuma naslednje dobave, pod pogojem, da ta obdobja niso daljša od petih oziroma dveh let. Razumemo, da davčno svetovalna hiša to določbo interpretira tako, da država članica sicer lahko izbere, katero merilo bo uporabljala, ne more pa hkrati določiti dveh ali več meril.

Za razrešitev omenjenega vprašanja, je potrebno upoštevati DDV Direktivo v izvirnih jezikovnih različicah, saj se na stopnji snovanja evropske zakonodaje vse države članice srečujejo s težavami prevajanja množice besedil v vse uradne jezik Evropske Unije iz »izvirnega« jezika. V angleškem, nemškem in francoskem jeziku se zadevni tekst DDV Direktive glasi tako, da je razumeti, da lahko države članice uporabijo drug kriterij kot kriterij prve uporabe, saj nikjer ni uporabljen izraz »namesto« temveč »drug« (angleška različica: »Member States may apply criteria other than that of first occupation«, francoska različica: »Les États membres peuvent appliquer d'autres criteres que celui de la premiere occupation« ter nemška: ter DieMitgliedstaaten können andere Kriterien als dasdesErstbezugsbestimmen«).

Vir: pojasnilo DURS

Za opravljene storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES, nastane obveznost izdaje računa najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek. Za ostale opravljene storitve po DDV zakonodaji rok za izdajo računa neposredno ni določen, določeno pa je, da mora davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV. To pomeni, da je treba DDV obračunati v rokih, določenih z ZDDV-1, in sicer ne glede na to, ali je bil račun za opravljeno dobavo izdan ali ne.

Nastanek obdavčljivega dogodka in s tem obveznost obračuna DDV Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A) določa v členih od 32. do 35. členu. To pomeni, da je glede na nastanek obdavčljivega dogodka treba obračunati DDV v rokih, določenih z ZDDV-1, in sicer ne glede na to, ali je bil račun za opravljeno dobavo izdan ali ne.

Na podlagi 81. člena ZDDV-1 mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da sam, prejemnik ali tretja oseba v njegovem imenu in za njegov račun izda račun za opravljene dobave blaga ali storitev.

V skladu s sedmim odstavkom 81. člena ZDDV-1 nastane obveznost izdaje računa najkasneje 15. dan v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem nastane obdavčljivi dogodek za dobave blaga, opravljene v drugo državo članico pod pogoji iz 46. člena tega zakona, in za opravljene storitve, za katere je DDV dolžan plačati prejemnik storitev v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES.

Za ostale dobave blaga in storitev ZDDV-1 ne vsebuje določbe, ki bi davčnemu zavezancu predpisovala rok za izdajo računa. Kljub temu pa mora davčni zavezanec v skladu s prvim odstavkom 85. člena ZDDV-1 v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogočijo pravilno in pravočasno obračunavanje DDV in nadzor davčnega organa nad obračunavanjem in plačevanjem DDV.

Vir: pojasnilo DURS

Gospodarski subjekti so se v zadnjih nekaj letih, še posebej po nastopu finančne krize in gospodarske recesije v letu 2008, znašli v izredno zaostrenih gospodarskih razmerah. Te zaostrene gospodarske razmere lahko analitično razčlenimo na splošno gospodarsko krizo (recesijo), na zaostrene tržne razmere kot posledico globalizacije (zaostrena cenovna konkurenčnost zaradi prodora azijskih blagovnih producentov na evropsko tržišče), na zaostrene razmere na finančnih trgih, kjer še vedno velja nezaupanje in s tem velika zadržanost finančnih institucij glede kreditiranja gospodarstva (kreditni krč), na splošno pomanjkanje kapitala, predvsem pri obstoječih slovenskih lastnikih, ki niso zmožni rekapitalizirati gospodarskih subjektov (lastniški/kapitalski krč), do tujih pa se obnašajo zelo zadržano, na zaostrene likvidnostne razmere kot posledico previsoke zadolženosti gospodarskih subjektov (kapitalska neustreznost in visok finančni vzvod) in splošne finančne nediscipline (nespoštovanje dogovorjenih plačilnih rokov). Lahko bi nadaljevali še z naštevanjem drugih vrst krize, kot so na primer kriza vrednot (nespoštovanje moralno etičnih načel v poslovanju med gospodarskimi subjekti) in druge.

Gospodarske subjekte lahko glede na njihove finančne težave v poslovanju razvrstimo v naslednje skupine:

 1. Gospodarski subjekti, ki so čezmerno zadolženi oziroma je njihov delež kapitala med vsemi viri izjemno nizek ali pa je razmerje med EBITDA in neto finančnim dolgom bistveno večje kot 1 : 2,5, kar naj bi bilo še na meji sprejemljivosti.
 2. Gospodarski subjekti, ki z velikimi napori (z racionalizacijo poslovanja, zniževanjem stroškov itn.) uspevajo ohranjati svoj tržni delež, njihovi kupci, ki so sicer solidni plačniki, jim z nenehnim pritiskom na zniževanje cen ne dovoljujejo velike akumulacije, vendar pa so taka podjetja kapitalsko neustrezna, torej prezadolžena (z visokim finančnim vzvodom), povrhu pa še v večji meri v državni lasti.
 3. Gospodarski subjekti, ki sicer uspejo na tržišču razmeroma dobro prodati svoje izdelke/storitve, vendar so njihovi kupci nesolidni plačniki (se ne držijo ne zakonskih ne pogodbeno dogovorjenih plačilnih rokov).
 4. Gospodarski subjekti, ki zaradi velike cenovne konkurence ne ustvarjajo več dobička, poslovnega prestrukturiranja pa se ali ne znajo ali pa nočejo lotiti (so postali stroškovno neučinkoviti) in so gospodarski subjekti brez prave razvojne vizije in strategije.

Seveda je v slovenskem gospodarstvu tudi še nekaj velikih podjetij, ki jih še vedno lahko opredelimo kot blue chipe, čeprav je kriza tudi pri njih vplivala na poslabšanje poslovnih rezultatov (manjši dobiček, manjša vrednost delnice). Res je, da so to podjetja v propulzivnih panogah, ki te gospodarske subjekte neprestano silijo v vlaganja v raziskave in razvoj.

Med gospodarskimi subjekti pri nas pa so številna tudi uspešna srednje velika in mala podjetja, ki beležijo razmeroma visoko donosnost kot posledico v preteklosti sprejetih dobrih poslovnih oziroma investicijskih odločitev. Žal pa se tudi mnoga izmed njih kljub svoji poslovni uspešnosti, merjeni ali z dobičkonosnostjo prodaje ali z dodano vrednostjo na zaposlenega, soočajo s problemom nelikvidnosti. To je svojevrsten paradoks, ki ga lahko imenujemo ''dobičkonosna in hkrati nelikvidna podjetja'' (profit rich and cash poor).

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - mag. Vladimir Bukvič

Podjetje se odloči za investiranje zato, da doseže donos na vložena sredstva. Za dosego tega temeljnega cilja mora imeti podjetje strategijo poslovanja podjetja. Odgovorni v podjetju morajo vedeti, kakšni so cilji poslovanja podjetja in sprejemati odločitve skladno s tem. Tudi odločitve o investiranju.

Odločitve o dolgoročnem investiranju je potrebno pretehtati glede:

 • vpliva na kratkoročno plačilno sposobnost,
 • vpliva na dolgoročno plačilno sposobnost,
 • donosnosti in tveganja načrtovanih naložb.

Skladno z določili Slovenskih poslovno finančnih standardov ima proces odločanja o dolgoročnem investiranju sledeče stopnje:

 • ustvarjanje zamisli,
 • zbiranje ustreznih informacij,
 • oblikovanje kakovostnih predlogov,
 • sistematično analiziranje in ocenjevanje predlogov,
 • odločanje,
 • izvajanje in
 • spemljanje učinkov.

Ustvarjanje zamisli o investiranju je zelo pomembna faza investiranja, ki je praviloma bolj odvisna od drugih poslovnih funkcij kot od finančne funkcije. Podjetja v ta namen običajno ustanavljajo razvojne oddelke in s tem v bistvu že investirajo v razvoj.

Zbiranje ustreznih informacij pomeni ugotavljanje, ali potencialna naložba povečuje vrednost enote lastniškega kapitala ali ne. V ta namen je potrebno zbrati veliko informacij na osnovi katerih se analizira in oceni tržno, finančno in proizvodno uspešnost posameznih predlogov.

V fazi odločanja o posamezni investiciji je zelo pomembno, da se s pomočjo sodobnih finančnih kvantitativnih metod izračuna primerljivi donos potencialnih investicij in ocenijo tveganja posamezne investicije. Pri kompleksnih investicijah v infrastrukturo podjetja ali v novo dejanvost je potrebno pred odločitvijo za posamezno investicijo izdelati investicijski elaborat, ki zajema tehnične in tehnološke vidike investicije, kadrovske, komercialne in finančne vidike investicije,  vpliv  investicije na okolje in drugo.

V fazi izvajanja investicije se mora podjetje sproti odločati kako zagotoviti načrtovane denarne tokove. Ker gre običajno pri dolgoročnem investiranju za proces investiranja, ki traja dalj časa, je potrebno ves čas usklajevati dejanske denarne tokove z načrtovanimi.

Ko je investiranje zaključeno, mora družba spremljati učinke investicije z načrtovanimi rezultati.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Odbor DZ za kmetijstvo in okolje je šel skozi drugo obravnavo predloga novele zakona o kmetijstvu. Z novelo se po besedah resornega ministra Dejana Židana dela korak naprej pri varstvu potrošnikov. Zaradi boljšega nadzora ista oseba ne bo mogla biti hkrati kmet in pravna oseba, novela pa prinaša tudi varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Kot je članom odbora pojasnil Židan, predlagana novela obstoječi zakon usklajuje z določili evropske pravne ureditve. Predlog dodaja določila na področju kmetijskih pridelkov in živil ter dopolnilnih dejavnosti, obenem pa tudi nove določbe, ki bolj regulirajo odnose v verigi oskrbe s hrano.

Predlagana novela določa tudi vzpostavitev varuha odnosov v prehranski verigi, nove pristojnosti javne agencije za varstvo konkurence in ureditev plačilnih rokov za živila. "Uskladili smo se, da je treba vse dejavnike znotraj prehranske verige ščititi, nekatere stvari pa dodatno regulirati. Po več usklajevanjih smo prišli do kompromisnega predloga, ki je sprejemljiv vsem deležnikom, ni pa nobenemu všeč," je dejal Židan.

Zakon posega tudi v plačilne roke. V Sloveniji je predpisan plačilni rok 60 dni, razen, če se stranki drugače dogovorita. "Zaradi tega zadnjega pa je prihajalo do izmaličenja tega določila v praksi. Močnejši je lahko izsilil določbe sebi v prid. Predlagana novela določa končni plačljivi rok 45 dni pri hitro pokvarljivem blagu, pri ostalih prehranskih produktih je najdaljši dovoljeni plačilni rok 90 dni. Marsikje je v praksi daljši ali bistveno daljši rok," je opozoril Židan. Na nove plačilne roke naj bi šli postopoma. Kot je pojasnil minister, bo po uveljavitvi novele nemogoče spreminjati plačilne roke na daljše od že obstoječih. Do 1. januarja 2016 pa naj bi vsi deležniki prešli na na novo določene plačilne roke, torej na 45 oz. 90 dni.

S predlagano novelo se bolj regulirajo dopolnilne dejavnosti na kmetijah in pogoji za promet s kmetijskimi pridelki. Pri teh storitvah zakon izključuje opravljanje iste dejavnosti pri različnih pravno organizacijskih oblikah, vmes se je za te udomačila beseda "dvoživka". Ista oseba namreč ne bo mogla biti več kmet, samostojni podjetnik, obrtnik ali kakšna druga pravna oseba, zaradi česar država ni mogla nadzorovati, kaj se dogaja s prodajo kmetijskih pridelkov.

Predlagana novela postavlja tudi podlago za vzpostavitev nove nacionalne sheme kakovosti. Zadnje tedne se je v stroki in med deležniki razvila razprava, ali je izraz "preverjena kakovost" pravilen ali bi ga zamenjali. Deležniki so se dogovorili, da je pravi izraz "izbrana kakovost", je pojasnil Židan.

Glede področja varnosti in kakovosti živil je Židan poudaril, da ne drži, da bodo kmeti lahko v javne zavode prodajali le preko zadrug.

Vir: STA

Vlada je na dopisni seji sprejela predlog novele zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, s katero odpravlja neskladje z ustavo. To je ustavno sodišče ugotovilo v prvem odstavku 28. člena zakona, po katerem sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda Agencija za varstvo konkurence.

Da bi se zagotovilo varstvo prostorske in komunikacijske zasebnosti pravnih oseb v postopkih Agencije za varstvo konkurence, je glavna rešitev predlagane novele tako odprava protiustavnosti 28. člena, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Omenjeno zakonsko določbo je na ustavnem sodišču izpodbijalo vrhovno sodišče, državni zbor pa je imel po odločbi ustavnega sodišča leto dni časa, da neskladje z ustavo odpravi.

Ustavno sodišče je ugotovilo, da agencija sama ne more odrediti preiskave poslovnih prostorov oz. stanovanj "tretjih" fizičnih oseb oz. pravnih oseb, ampak mora zanjo skladno z zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence pridobiti odredbo pristojnega sodišča.

Iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, da je vnaprejšnja odredba pristojnega sodišča potrebna za podroben pregled poslovnih prostorov podjetja, ki niso prosto dostopni javnosti, ter elektronskih naprav. Zakonodajalec pa lahko pri zakonski ureditvi odredbe sodišča za preiskavo določi nekatere nižje standarde varstva ustavnih pravic pravne osebe do zasebnosti.

Z novelo se tako uvaja ureditev, po kateri je treba za izvedbo preiskave vselej pridobiti odredbo za preiskavo in ne samo za podroben pregled poslovnih prostorov podjetja, ki niso prosto dostopni javnosti.

Z namenom povečanja samostojnosti in neodvisnosti agencije se predlaga tudi prenos pooblastila za izločanje uradnih oseb, ki vodijo posamične zadeve, na svet agencije. Trenutno o izločitvah uradnih oseb, ki vodijo posamičen postopek, odloča minister, pristojen za področje upravnih zadev.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Določa tudi pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v kmetijstvu in gospodarstvu zaradi naravnih nesreč.
 • Zakon je začel veljati 2.8.2003. Od svojega nastanka do danes je doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZOPNN-AZOPNN-BZOPNN-C, ZUJF, ZOPNN-D. Zadnja novela D, ki jo je državni zbor sprejel 26.2.2014, omogoča sistemski pristop k odpravi posledic žleda, ki je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Republiki Sloveniji povzročil enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjem desetletju.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 75-3620/2003, stran 11333.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 12.3.2014 - 18.3.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost 9 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 12.3.2014 - 18.3.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 15 novosti 23 novosti 6 novosti 4 novosti 15 novosti 13 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 3 novosti 5 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 8 novosti 7 novosti 16 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 9 novosti 3 novosti 3 novosti 10 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 26 novosti 5 novosti 1 novost 9 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 1 novost 7 novosti 5 novosti 25 novosti 3 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost 3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 6 novosti 1 novost 8 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 10 novosti 13 novosti 8 novosti
11. OBČINE 76 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .