Številka 3, letnik VI
22. januar 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Paradigma teh, ki jih gledamo že 20 let, in ne samo politikov, se je očitno izpela,« je za naš današnji pogovor v TFL Glasniku dejal odvetnik Jani Soršak. Spraševali pa smo ga tudi o stečajni zakonodaji, ki se ji obetajo spremembe. »Izkazalo se je, da smo se v Sloveniji presneto hitro odločali za stečaje. Po eni strani slišimo očitke, da s tem odlašamo, da so zaradi tega upniki manj poplačani, po drugi pa smo vedno gledali, kot da je stečaj rešitev za upnike. Poudarek, če bo zakon v tej obliki sprejet, je v tem, da naj bi se upniki še bolj vključevali že pred stečajem. Poleg delavcev so upniki tisti, ki pač imajo največ interesa za reševanje,« je še dejal naš današnji sogovornik.

Čas neusmiljeno beži. Konec februarja morajo nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava že oddati svoje letna poročila za leto 2012. K oddaji jih zavezuje 51. člen Zakona o računovodstvu. V današnji temi tedna vas želimo na kratko spomniti na vrsto poročil, ki jih morajo navedeni zavezanci pripraviti, pa tudi na zakonske podlage, ki jih je potrebno upoštevati. Ne glede na dejstvo, da društva oddajajo svoja letna poročila šele konec marca 2013, bomo obravnavali tudi posebno ureditev, povezano s poročanjem društev.

Vabljeni k branju!

Jani Soršak: Bistvo javnih naročil je v notranjih kontrolah

Jani Soršak

TFL Glasnik:
G. Soršak, za vami je že kar zavidljiva kariera: odvetnik, potem zagotovo najuspešnejši direktor urada za varstvo konkurence, leta 2011 ste se vrnili med odvetnike, spogledujete pa se tudi s politiko, saj ste veljali za kandidata za ministra Državljanske liste. Na kaj ste pri vsem tem najbolj ponosni?

Jani Soršak:
Verjetno sem najbolj ponosen na zastopanje nekaterih strank, tam je bilo še največ uspeha.


TFL Glasnik:
Kaj pa na čas, ko ste bili direktor urada za varstvo konkurence?

Jani Soršak:
No, na to sem tudi ponosen, a vprašali ste me, na kaj sem najbolj ponosen. Res pa je, da je iz časov delovanja na uradu ostalo kar nekaj zadev nedokončanih. Pozitivno je, da končno agencija, čeprav ne natančno tako, kot smo mi zastavili, nadaljuje delo.

 

TFL Glasnik:
Za vami je ostala vidna sled. Če omenimo le gradbenike, kjer je bil nekdo, ki je sploh posegel v to. Morda bi vas v tem kontekstu vprašala, kakšno je danes po vašem mnenju stanje pri varstvu konkurence v Sloveniji. Ne glede na to, da se podjetja bojujejo za preživetje, je konkurenca tisti postulat, ki dela tržno gospodarstvo takšno, kot je.

Jani Soršak:
Kriza je sama po sebi razbila nekaj omenjenih navez, največji problem pa so ostala javna naročila – ne samo v Sloveniji. Gre pač za najbolj pregleden postopek, ki daje udeležencem največ možnosti za dogovarjanje in prirejanje ponudb. Ne glede na krizo vidim, da tu ni nikakršnega napredka. Tudi ne na strani naročnikov, čeprav imamo zdaj agencijo, ki centralizira naročila, kar še celo povečuje možnost kapiliranja. Tako da pri tem država zelo veliko zgublja, zlasti v tej krizi, ko je zasebni sektor upadel bolj kot državni. Menim, da bi na tem področju lahko naredili veliko več. Oziroma bi morali, namesto da se denar meče skozi okno.

Jani Soršak

 

TFL Glasnik:
Kaj bi predlagali, saj je v javnih naročilih v igri polovica proračuna.

Jani Soršak:
Vprašanje je, kako so postavljene notranje kontrole. To, da vemo, kakšna naj bi bila javna naročila, je ena plat, drugo pa je vprašanje notranje kontrole: kdo, kdaj, s kom, kje.

 

TFL Glasnik:
Menite, da je politika pravi odgovor?

Jani Soršak:
Ne. Politika ureja stvari generalno, javna naročila pa niso tema za politiko.

 

TFL Glasnik:
Kaj storiti po vašem mnenju?

Jani Soršak:
Dobro prakse morajo biti objavljene, kot imajo urejeno v tujini, po drugi strani pa morajo biti izpostavljene notranje kontrole. Za tebe kot naročnika je dobro, da imaš nekoga na tem področju, ki je dela navajen, vendar se ga ponudniki navadijo in ga lahko povozijo. Da torej kombiniraš ljudi, da prihajajo in odhajajo, da se menjavajo in dopolnjujejo. Ni ti treba spreminjati zakonov, gre za čisto organizacijske posege in za zdravo pamet. In nekatera veča podjetja to že počnejo tako: ne dovolijo, da se ljudje v nabavi preveč zbližajo s ponudniki, saj se korupcija dogaja tudi v zasebnih podjetjih.

 

TFL Glasnik:
Gospodarstvu ste tako ali drugače zvesti in v mislih imam stečajno zakonodajo. V pripravi je nov predlog zakona, katerega cilj je, poenostavljeno povedano, da bi se deli podjetij, ki so v težavah, vendarle ohranili. Zanima me, kako gledate na ta predlog?

Jani Soršak:
Pred leti sem sodeloval pri pripravi študije za svetovno banko na področju stečajne zakonodaje. Ko smo dobili celovito poročilo, se je izkazalo, da smo se v Sloveniji presneto hitro odločali za stečaje. Po eni strani slišimo očitke, da s tem odlašamo, da so zaradi tega upniki manj poplačani, po drugi pa smo vedno gledali, kot da je stečaj rešitev za upnike. Poudarek, če bo zakon v tej obliki, je v tem, da naj bi se upniki še bolj vključevali že pred stečajem. Poleg delavcev so upniki tisti, ki pač imajo največ interesa za reševanje.

Če nekdo pripelje firmo tako daleč, potem je očitno, da je ni bil sposoben voditi in je čas, da delavci, ki so tudi upniki, in drugi upniki prevzamejo vodenje firme. Ni nujno, da bolje, vendar imajo zagotovo večji interes ali pa bodo pripeljali nekoga, ki bo to znal bolje.

 

Jani Soršak

TFL Glasnik:
Kako konkretno je to videti v predlogu novega zakona? Kje je zakon predvidel takšna dejanja, da bo to tudi v praksi tako potekalo?

Jani Soršak:
Če bo šlo v tej obliki, bo šlo za avtomatsko razlastninjenje. Vendar se pojavlja dosti nasprotovanj, ker imamo ceh stečajnih upraviteljev, ki so zelo močni, ki dobesedno živijo od stečajev. Na drugi strani je dosti dolžnikov zaradi spornih dejanj, izčrpavanja in podobnega, in morda menijo, da so zakoni pisani konkretno zoper njih. Opozicija temu zakonu je zelo močna in ne vemo, v kakšni obliki bo prišel ven.

 

TFL Glasnik:
Kateri pogoji pa bi morali biti izpolnjeni, da se zgodi avtomatsko razlastninjenje?

Jani Soršak:
Pogoji so zelo podobni: če je družba kapitalsko neustrezna in če lastnik ne ponudi drugega zavarovanja.

 

TFL Glasnik:
Kako bo s časovnimi roki? Bodo krajši?

Jani Soršak:
V predlogu so roki za odločanje skrajšani, roke za sporno obdobje za pregled pa skušamo podaljšati. Vendar je pri tem tudi največ nasprotovanj in ne vem, v kakšni obliki bo zakon prišel ven.

 

TFL Glasnik:
Vsekakor je pomembno, da se ta del skrajša, da lahko podjetja zaživijo. Menim namreč, da je ta zakon prišel na vrsto precej pozno. Večina stečajev, upam, je vendarle že za nami. Menite, da nam bo s spremembo te filozofije vseeno uspelo kaj rešiti?

Jani Soršak:
Tu je več zadev. Poglejva, kdo so največji upniki – običajno so to banke. Govori se, da je Banka Slovenije z nekim sklepom naložila bankam, da morajo pristopit k prestrukturiranju in da banke zdaj to počno. Do konca leta 2012 pa pri bankah ni bilo praktično nobenega posluha za prestrukturiranje. Banke so trdile, da tega ne znajo delati, v resnici pa so zelo zaspale. Komaj zdaj so začele, so pa banke tiste, ki imajo v rokah škarje in platno.

Generalno bomo lahko prestrukturirali s slabo banko. Če ne bo pozitivnega učinka na podlagi prevzema slabih terjatev, potem smo davkoplačevalski denar vrgli skozi okno. Vendar preveč zaupamo bankam in bi kazalo ta osnutek zakona dopolniti in zaostriti še v tej smeri, da bo lahko skočila Banka Slovenije.

Jani Soršak

 

TFL Glasnik:
Kaj menite o slabi banki?

Jani Soršak:
Ena od možnih rešitev, ki pa morda ni najcenejša.

 

TFL Glasnik:
Kaj bi vi predlagali?

Jani Soršak:
Dvostopenjsko pot. Najprej bi ustanovil slabe banke znotraj bank, ker pač imajo banke vse potrebne podatke. Argument nasprotovanja je bil, da ne bomo nikoli prišli do podatkov o kreditih, s čimer se ne strinjam. Banki pač naročiš, da mora izročiti te podatke. Torej bi po tistem, ko bi na te enote znotraj bank prenesli slabe terjatve, kar je lahko zelo dolg in zapleten postopek, vse to urejeno prenesli na slabo banko.

Tako pa bo zdaj ta prenos potekal in trajal v slabi banki.

 

TFL Glasnik:
Koliko časa bo trajal?

Jani Soršak:
Poglejva tako: ali že imava osnovne delničarje slabe banke? Ali se že ve, kdo bo … Zdaj bo spet na vrsti koalicijsko usklajevanje, kdo bo noter in kdo ne, nekateri bodo iskali ljudi v tujini, nekateri bi imeli domače strokovnjake, stvar se pa odmika. Na to so opozarjale tudi že banke. Dvostopenjski postopek bi bil bolj praktičen, dosegli pa bi isto.

 

TFL Glasnik:
Kot eno temeljnih vprašanj se pojavlja vprašanje vrednotenja slabih terjatev.

Jani Soršak:
Že same banke imajo ovrednotene te terjatve, vprašanje je le, s kakšnim popustom se bodo kupovale ali prodajale.

 

TFL Glasnik:
Spet veliko vprašanje?

Jani Soršak:
Minus 30 in navzdol.

 

TFL Glasnik:
Strinjate pa se, da moramo to enkrat rešiti. Brez tega ne gre naprej.

Jani Soršak:
Generalno ne bo razlik glede vrednotenja, morda pri kakšnem kreditu, na splošno pa ne.

Jani Soršak

 

TFL Glasnik:
Izredno pregledno in poglobljeno poznate delovanje gospodarstva. Zanima me, ali je še katero področje, ki se vam zdi tako pomembno, da bi ga posebej izpostavili – s katerega koli vidika.

Jani Soršak:
Da. Sem v upravnem odboru združenja nadzornikov, kjer se ukvarjamo s korporacijskim upravljanjem. Tu je še nekaj, pri čemer Slovenija caplja za uspešnimi gospodarstvi. Vprašanje odgovornosti. Tega še zmeraj ni. Pravila so napisana, imamo jih še preveč, ni pa še učinka. Komaj zdaj padajo prve sodbe za zadeve, ki so se dogajale daleč nazaj – leta 2006, 2007.

Kje je odpovedal nadzor? Praviloma v podjetjih v državni lasti. Vsaj generalno je to mogoče rešiti razmeroma preprosto, prodaš in sprivatiziraš. S tem bi razpadla marsikatera naveza, osebni interesi. Ali imamo voljo, da to generalno naredimo? Če ustanavljamo ta državni holding, te volje očitno ni.

 

TFL Glasnik:
Čeprav smo sebi in drugim dokazali, da ne znamo upravljati teh podjetij.

Jani Soršak:
En problem je neposredno upravljanje, potem so tu posebne svetovalne pogodbe, posli, ki se opravljajo v tujini, korupcija, kar skupaj pomeni, da potrošniki ne dobimo optimalne ponudbe.

 

TFL Glasnik:
Rekla bi, da je vaše mnenje: vse čim prej prodati in privatizirati. Morda potem sploh ne bi potrebovali slabe banke.

Jani Soršak:
Po vsakih volitvah imamo podganji tek za funkcije v državnih podjetjih. Prijavljajo se nemogoči ljudje: brez znanja in potrebnih izkušenj, vsaka stranka pa trdi, da so to največji strokovnjaki pod soncem in ne samo v Sloveniji. To je značilna slovenska zgodba, ki je v tujini najpogosteje niti ne razumejo: zakaj je sploh potrebna privatizacija.

Jani Soršak

 

TFL Glasnik:
Pa mislite, da bi bilo to rešljivo. To je vendarle politična odločitev.

Jani Soršak:
Če kdaj, je zdaj priložnost. Država je v finančni krizi.

 

TFL Glasnik:
Ne glede na ceno. Cena delnice za delež KBC v NLB je bila 1 evro.

Jani Soršak:
Ali res moramo počakati, da vsi pridejo na to ceno.

 

TFL Glasnik:
Na koncu bi vas vprašala, ali se boste vračali v politiko?

Jani Soršak:
Kot volilec.

 

TFL Glasnik:
Ali boste dali prednost strokovnemu delovanju? Res je, da ima za nas politika izrazito negativno konotacijo, pa vendarle je znanje v njej nujno potrebno.

Jani Soršak:
Docela se strinjam. Glede aktivnega delovanja v politiki je moj odgovor ne, vsaj še nekaj časa ne, je pa dejstvo, da je politika neka konstanta v enačbi in jo moraš upoštevati. Je takšna kot zrak: ves čas je okoli tebe in je na koncu niti ne opaziš več.

 

TFL Glasnik:
Na koncu morda še kakšna vaša misel?

Jani Soršak:
S kolegicami in kolegi se pogovarjam, da je čas za zamenjavo generacij, da tisti pod 40 pridejo v pozicijo, da lahko kaj naredijo. Paradigma teh, ki jih gledamo že 20 let, in ne samo politikov, se je očitno izpela.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Jani Soršak

Letno poročilo 2012 za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava in društva

Knjigovodenje, računovodenje in izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter pravne osebe zasebnega prava ureja Zakon o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS, št. 23/1999 in 30/2002) (v nadaljevanju ZR). Za navedene uporabnike namreč ne veljajo določila Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012), Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/1993 do 57/2011) in Zakona o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/2006 do 39/2011).

Poleg ZR morajo nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava pri vodenju poslovnih knjig in izdelavi letnega poročila upoštevati tudi določila Slovenskih računovodskih standardov (SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS), še posebej SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava, ki zanje določa tudi obliko in členitev računovodskih izkazov.

Letno poročilo za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava je sestavljeno iz:

 • računovodskih izkazov:
  • bilance stanja in
  • izkaza prihodkov in odhodkov
 • pojasnil k računovodskim izkazom in
 • poslovnega poročila.

Pojasnila k računovodskim izkazom morajo, skladno z določili SRS 36.21 vsebovati še sledeče posebne preglednice in pojasnila:

 • prihodke in odhodke po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti, razčlenjene po vrstah,
 • posredne stroške in njihovo razporeditev na dejavnosti posameznih negospodarskih javnih služb in lastno dejavnost,
 • obračunano in porabljeno amortizacijo po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti,
 • prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih ter znotraj teh sredstev posebej prejeta in porabljena proračunska sredstva,
 • ugotovljeni in razporejeni presežek prihodkov oziroma ugotovljeni in pokriti presežek odhodkov po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in lastni dejavnosti.

Letno poročilo mora biti, skladno z določili 26. člena ZR, sestavljeno in predloženo pristojnim organom najpozneje v dveh mesecih po preteku poslovnega leta. V kolikor ustrezni zakon ali akt o ustanovitvi tako določa, mora biti letno poročilo pred oddajo potrjeno s strani ustreznih organov pravne osebe in/ali ustanovitelja.

Skladno z Zakonom o državni statistiki (ZDSta), (Uradni list RS, št. 45/1995 do 9/2001) (v nadaljevanju ZDSta) in Navodilom o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 7/2005 do 109/2010), morajo nepridobitne organizacije – pravne osebe javnega prava Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) do 28.2.2013 predložiti:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, z možnostjo predložitve izjave za uveljavljanje poenostavitve,
 • pojasnila k izkazom in
 • poslovno poročilo.

Z izjavo za uveljavitev poenostavitve nepridobitne organizacije potrdijo, da so podatki enaki, oziroma temeljijo na računovodskih izkazih, pripravljenih skladno s SRS 36.

Če nepridobitne organizacije ne uveljavijo poenostavitve pri predložitvi letnega poročila, morajo računovodske izkaze ravno tako predložiti na poenotenih obrazcih preko spleta, letno poročilo za zagotovitev javne objave pa v PDF datoteki, ki jo uvozijo prek spletnega portala AJPES.

Društva morajo pripraviti letna poročila za leto 2012 do konca marca 2013. V primeru, da so zavezana k reviziji, je rok za oddajo letnega poročila najkasneje do 31. avgusta 2013. Letna poročila društev so normativno urejena v Zakonu o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, št. 61/2006 do 39/2011) (v nadaljevanju ZDru-1), Zakonu o invalidskih organizacijah (ZInvO) (Uradni list RS št. 108/2002 do 61/2006) (v nadaljevanju ZInvO), in SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

Letno poročilo društva je skladno z določili 29. člena ZDru-1 in SRS 33 sestavljeno iz:

 • bilance stanja,
 • izkaza poslovnega izida,
 • priloge k izkazu poslovnega izida, ki prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva,
 • pojasnil k računovodskim izkazom in
 • poslovnega poročila.

Društva lahko opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost, vendar mora biti pridobitna dejavnost določena v temeljnem aktu društva, opravlja pa se lahko le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev zaradi katerih je bilo društvo ustanovljeno, torej za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Če društvo, poleg nepridobitne dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost, je skladno z 26. členom ZDru-1 dolžno voditi ločene evidence za obe dejavnosti. Evidence morajo biti vodene tako, da je možno ločeno izkazovati podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitne dejavnosti.

Društva morajo do konca marca 2013 predložiti letna poročila za leto 2012 za potrebe državne statistike tudi AJPES. Način predložitve se glede na zahteve v preteklem letu ni spremenil. Še vedno ga določa Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 7/2008 do 109/2010). Predložiti je potrebno:

 • podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (za državno statistiko, s predložitvijo izjave za uveljavljanje poenostavitve, pojasnil k izkazom in poročila o poslovanju društva pa tudi za zagotovitev javnosti podatkov),
 • letno poročilo v neenotni obliki v PDF datoteki (za zagotovitev javnosti podatkov).

Izjavo za uveljavljanje poenostavitve lahko predložijo le društva, ki niso zavezana k reviziji. Društva zavezana k reviziji pa morajo pripraviti letno poročilo v neenotni PDF datoteki in ga oddati najkasneje do konca avgusta tekočega leta za preteklo leto.

Letna poročila obravnavanih zavezancev morajo biti pripravljena tako, da predstavljajo resničen in pošten prikaz premoženja in poslovanja, skladno z zakonodajo in računovodskimi standardi, ki so jih pri tem dolžni spoštovati.

Ne glede na stopnjo udeležbe v kapitalu osebne družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo, se bodo morali družbeniki, ki bodo hkrati direktorji teh družb in ne bodo zavarovani na kakšni drugi podlagi, zavarovati kot družbeniki. Osnova za njihove prispevke bodo doseženi dohodki iz naslova poslovodenja in dela v tej družbi. Najnižji prispevki bodo po končanju prehodnega obdobja znašali 90 odstotkov povprečne letne plače v Sloveniji, najvišja osnova pa bo 3,5-kratnik povprečne letne plače v Sloveniji. Na predstavljen način se bodo prispevki pričeli plačevati od leta 2014 dalje.

Iz čistopisa predloga ZPIZ-2, ki je bil 4. decembra 2012 objavljen na straneh državnega zbora, izhaja, da se bodo morali družbeniki družb, ki so hkrati tudi poslovodne osebe (direktorji) in niso zavarovani na kakšni drugi podlagi, obvezno zavarovati za poln delovni čas oziroma do polnega zavarovalnega časa za obdobje, ko bodo delovali v vlogi družbenika in direktorja v isti družbi ali zavodu, kjer se dobiček ne porablja izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti.

Zavarovalna osnova je dobiček zavarovanca, ki predstavlja vse prejemke iz naslova opravljanja poslovodne funkcije in dela v tej družbi. Če dobiček zavarovanca ne preseže 90 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, je minimalna zavarovalna osnova 90 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Najvišja zavarovalna osnova je lahko 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. V prehodnem obdobju v letu 2014 znaša najnižja osnova za prispevke 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače, nato pa se od leta 2015 dalje do leta 2017 vsako leto zvišuje za 10 odstotnih točk, dokler ne doseže zneska 90 odstotkov povprečne letne slovenske plače. Zavezanec za plačilo prispevkov je sam zavarovanec.

Nekoliko spremenjen način obračunavanja in plačevanja prispevkov se bo pričel izvajati v letu 2014, tako da se v tem času zavezanci lahko ustrezno pripravijo na sprejete spremembe.

Davek na nepremično premoženje večje vrednosti za leto 2013 in 2014 je urejen v 60. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (v nadaljevanju: ZIPRS1314), ki ga je državni zbor sprejel na seji dne 6. decembra 2012 in do pisanja tega članka še ni bil objavljen v Uradnem listu, veljati pa začne s 1. januarjem 2013.

Za obdavčitev bo merodajno stanje iz registra nepremičnin na dan 1. januarja 2013, ki pripadajo istemu lastniku in katerih skupna vrednost po novem znaša najmanj 500.000,00 evrov. Iz obdavčitve so izvzete poslovne in industrijske nepremičnine ter nepremičnine za javni namen. Zakon našteva, katere nepremičnine štejejo za poslovne in industrijske nepremičnine ter nepremičnine za javni namen. Tako so izvzete tudi elektrarne, pristanišča, rudniki, parcele, ki so evidentirane kot javno dobro, kmetijska, gozdna in vodna zemljišča, parcele, ki so v lasti Republike Slovenije, občin ali drugih pravnih oseb javnega prava ter parcele, ki so v registru nepremičnin evidentirane kot stavbna zemljišča, po dejanski rabi pa so kmetijska ali gozdna zemljišča in se kot taka tudi uporabljajo.

Z uveljavitvijo ZIPRS1314, to je s 1. januarjem 2013, se glede predmeta obdavčitve uporablja določba ZIPRS1314, določba 191. člena ZUJF, ki je opredeljeval predmet obdavčitve, pa z istim dnem preneha veljati.

Davčni zavezanec je fizična ali pravna oseba, ki je 1. januarja leta, za katerega se davek odmerja, vpisana v register nepremičnin kot lastnik. V primeru finančnega leasinga se za davčnega zavezanca šteje leasingojemalec. Zaradi uskladitve evidenc lahko leasingodajalec podatek o leasingojemalcu sporoči najkasneje do 15. februarja v letu, za katerega se odmerja davek. Ker se davčni zavezanec določa na novo, saj vključuje tudi leasingojemalca, določba 1. odstavka 192. člena ZUJF o davčnem zavezancu preneha veljati.

Višina davčne stopnje je predpisana glede na vrednost nepremičnin, in sicer:

 • 0,5 % za nepremičnine vrednosti od 500.000,00 evrov do 2.000.000,00 evrov; za stanovanjske nepremičnine se uporablja polovična davčna stopnja, to je 0,25 %;
 • 1,0 % za nepremičnine vrednosti nad 2.000.000,00 evrov oziroma za stanovanjske nepremičnine 0,5 %.

S 1. januarjem 2013 se začnejo uporabljati navedene stopnje.

V oktobru 2012 je bil sprejet Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB). Kot alternativa in dopolnitev zakonskim ukrepom predlagam ustanovitev Lastniškega sklada Republike Slovenije za kapitalsko konsolidacijo in razvoj podjetij (rizičnega buyout sklada Republike Slovenije). Gospodarske družbe v Sloveniji so prezadolžene in velikokrat tudi tehnološko zaostajajo za svetovno konkurenco, zato bi bilo potrebno vzporedno pristopiti tudi h kapitalski konsolidaciji in tehnološki prenovi podjetij in s tem učinkoviteje in dolgoročneje reševati problem stabilnosti bančnega sistema v državi.

Temeljne domneve oziroma trditve, na osnovi katerih je oblikovan predlog ustanovitve Lastniškega sklada Republike Slovenije za kapitalsko konsolidacijo in razvoj podjetij (v nadaljevanju: rizični sklad) so naslednje:

 • slabo stanje bančnega sektorja je predvsem odraz stanja v gospodarstvu in sistemskih napak, narejenih v lastninskem preoblikovanju podjetij;
 • dolgoročno stabilno delovanje bančnega sistema v Republiki Sloveniji je možno le z izboljšanjem stanja v gospodarstvu;
 • s sedanjo sprejeto zakonodajo oblikovanja t. i. »slabe banke« bomo srednjeročno rešili problem, ki se kaže v bančnem sektorju, ne bomo pa s tem načinom zagnali gospodarstva in rešili problema t. i. »kreditnega krča«. Podjetja so zadolžena tudi pri drugih bankah, ki ne bodo vključena v program stabilizacije. Prav tako prezadolžena podjetja ne potrebujejo samo delne finančne razbremenitve, temveč tudi svež kapital za zagon proizvodnje in tehnološko prenovo. Teh nalog in virov sredstev zakonodaja ni predvidela.

V okviru reševanja slabih naložb v slovenskem bančnem sektorju sili vse bolj v ospredje ugotovitev, da so mnoga slovenska podjetja kapitalsko neustrezna in prezadolžena in da je to eden od pomembnih vzrokov, zakaj takšna podjetja ne pridobijo v bančnem sektorju finančnih virov za nadaljnje poslovanje. Banke zaradi neporavnanih dolgov in zamud pri odplačevanju obstoječih kreditov niso pripravljene dodatno financirati takšnih podjetij, kar ima za posledico propad takšnih podjetij ali pa takšna podjetja drastično znižujejo obseg poslovanja. Z druge strani pa se z zmanjšanjem poslovnih aktivnosti podjetij zmanjšuje obseg in rentabilnost poslovanja bančnega sektorja. V Sloveniji imamo tako sklenjen krog z ene strani zniževanja gospodarskih aktivnosti in propad velikega števila podjetij in z druge strani zmanjšan obseg poslovanja bank, ki imajo obenem v svojem kreditnem in garancijskem portfelju velik obseg neporavnanih obveznosti t. i. slabih naložb.

Glede na takšno gospodarsko situacijo v Republiki Sloveniji menim, da bi bilo nujno potrebno pristopiti tudi k reševanju prezadolženih gospodarskih družb z ustanovitvijo rizičnega buyout sklada. Tako bi se kapitalska konsolidacija bančnega sektorja odvijala v dveh vzporednih procesih.

Odloženi davki so posledica obračunavanja davka od dohodkov pravnih oseb. Način obračunavanja davka od dohodkov pravnih oseb določa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), (Uradni list RS št. 117/2006 do 30/2012) (v nadaljevanju ZDDPO-2). Določanje davčne osnove je opredeljeno v 12. členu ZDDPO-2. Osnova za določitev davčne osnove je poslovna bilanca, ZDDPO-2 pa določa razlike med poslovno in davčno bilanco, ki jih je pri izračunu davčne obveznosti potrebno upoštevati. Ravno določila po priznavanju prihodkov in odhodkov v drugem obdobju, kot se pripoznavajo v davčni bilanci, so vzrok za obračunavanje odloženih davkov.

Obveznost obračunavanja odloženih davkov izhaja iz določil Slovenskih računovodskih standardov, (Uradni list RS št. 115/2005 do 64/2012) (v nadaljevanju SRS), in Mednarodnih računovodskih standardov, (Uradni list EU L 261/2003 do 146/2012) (v nadaljevanju MRS).

Podjetja morajo obračunati odložene davke z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja, ki se osredotoča na začasne razlike. Začasne razlike so razlike med davčno vrednostjo posameznega sredstva ali obveznosti in njegovo (njeno) knjigovodsko vrednostjo v bilanci stanja. Začasne razlike so lahko obdavčljive začasne razlike oziroma zneski, ki se prištejejo k obdavčljivemu dobičku v prihodnjih obdobjih ali odbitne začasne razlike oziroma zneski, ki se odštejejo od obdavčljivega dobička v prihodnjih obdobjih.

Na ministrstvu za finance bodo do konca meseca januarja čakali na pripombe zainteresirane javnosti na predlog zakona o finančni službi, s katerim se bosta Carinska uprava RS in Davčna uprava RS združili v nov organ - Finančno upravo RS. Njena ustanovitev je predvidena 1. julija.

Poglavitni cilj predloga zakona je povečanje učinkovitosti pri pobiranju javnofinančnih prihodkov, so sporočili z ministrstva za finance, ki je predlog zakona objavilo na svojih spletnih straneh.

Finančna uprava RS bo organ v sestavi ministrstva za finance, sestavljena iz Generalnega finančnega urada in finančnih uradov. Generalni finančni urad bo opravljal predvsem naloge organizacijske in nadzorne narave, finančni uradi pa bodo vodili konkretne davčne, carinske in druge postopke.

Predlog zakona ohranja pooblaščene uradne osebe, to so inšpektor, carinik in izterjevalec, uvaja pa tudi dve novi, in sicer kontrolorja-inšpektorja in inšpektorja za igre na srečo.

Tako za zavezance kot za Finančno upravo RS bo združitev davčne in carinske uprave pomenila zmanjševanje administrativnih ovir, pravijo na finančnem ministrstvu. Med pozitivnimi učinki izpostavljajo še poenotenje inšpekcijskih pregledov, vzpostavitev skupnih baz podatkov ter učinkovitejše organiziranje dela.

Sindikati se bojijo, da vlada združitev davčne in carinske službe načrtuje le zato, da bi se privarčevalo pri zaposlenih, kar pa na finančnem ministrstvu zanikajo. Kot so sporočili pred desetimi dnevi, združitev obeh uprav ne bo vodila v zmanjševanje delovnih mest in odpuščanje delavcev. Poglavitni namen združevanja je optimizacija delovnih procesov in izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnofinančnih prihodkov, so dodali.

Vir: STA

Večina bank bo zaradi davka na finančne storitve, ki ga je vlada v okviru varčevalnih ukrepov pripravila z namenom zagotovitve dodatnih proračunskih prihodkov, prilagodila cene svojih storitev. Za fizične osebe to pomeni med drugim višja nadomestila za vodenje transakcijskega računa, prav tako dražje plačevanje položnic.

V največji slovenski banki NLB se bo tako provizija za plačilo položnic na bančnem okencu za zneske do vključno 50.000 evrov zvišala z 1,80 evra na 1,93 evra. Za vodenje klasičnega osebnega računa pa bo po novem treba odšteti 2,17 evra oz. 15 centov več kot zdaj.

Zakon, ki je uvedel 6,5-odstoten davek na finančne storitve, je začel veljati 25. decembra lani, banke in druge finančne ustanove pa ga bodo morale prvič obračunati za mesec marec. Vlada si od njega obeta dodatnih 35 milijonov evrov proračunskih prihodkov letno.

Banka Koper bo novo tarifo za fizične osebe uveljavila s 1. marcem. Spreminjajo se stroški poslovanja in uporabe storitev na transakcijskem računu, izvrševanja plačilnih transakcij ter poslovanja s plačilnimi karticami. Osnova za spremembo nadomestil je zakon o davku na finančne storitve, pojasnjuje Banka Koper na svojih spletnih straneh.

Prav tako s 1. marcem se bodo spremenile cene večine bančnih storitev SKB banke. V podražitve je vključen tudi vpliv novo uvedenega davka na finančne storitve, so za STA pojasnili v banki, a dodali, da so cene za osnovne, dnevne bančne storitve, kot so plačilne transakcije, elektronsko bančništvo, dvig na bankomatih ter vodenje računov, spremenili minimalno.

V Novi Ljubljanski banki (NLB) bodo cene novemu davku prilagodili 1. aprila. "Naše izhodišče je bilo, da nadomestila povišamo le za toliko, kolikor na spremembo vpliva uvedba novega davka in kjer je bilo potrebno, višine nadomestil ustrezno zaokrožimo," so zapisali.

Deset dni pozneje napovedujejo spremembo cen tudi v Abanki. "Glavni razlog dviga cen je uvedba zakona o davku na finančne storitve, za kolikor se v povprečju tudi zvišujejo cene," so sporočili. Nove cene sicer še niso dokončno določene.

V drugi največji slovenski banki se glede morebitnega zvišanja cen svojih storitev še niso odločili. "Za spremembe cen storitev se v banki odločamo na podlagi zakonskih predpisov, strokovnih analiz ter ob upoštevanju rasti stroškov in investicij, povezanih z upravljanjem in nadgrajevanjem storitve, pri čemer zasledujemo tudi cilj dodane vrednosti za naše komitente," so sporočili iz Nove Kreditne banke Maribor. Če bodo cene zvišali, bodo o tem javnost obvestili vsaj dva meseca prej.

Zakon o davku na finančne storitve sicer določa, da so obdavčene vse transakcije v zvezi z depoziti in tekočimi oz. transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti. Davek bo treba plačati tudi na dajanje posojil, izdajanje jamstev, transakcije v zvezi z gotovino ter storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Ne bo pa ta davek veljal za transakcije na borzi in upravljanje investicijskih skladov.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 16.1.2013 - 22.1.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 3 novosti 8 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 16.1.2013 - 22.1.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 6 novosti 5 novosti 20 novosti 11 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 5 novosti 13 novosti 8 novosti
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 18 novosti 5 novosti 6 novosti 6 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 13 novosti 28 novosti 1 novost 1 novost 25 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 5 novosti 11 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 2 novosti 3 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti 5 novosti 9 novosti
11. OBČINE 51 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .