Številka 17, letnik VI
12. maj 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Ana Jaklič, predsednica delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, je prej delala v gospodarstvu, kar je zelo redka kombinacija, da nekdo s takšnimi izkušnjami predseduje sodišču. Po drugi stran pa gre za dragoceno poznavanje problematike iz prve roke. V pogovoru z njo nas je zanimalo predvsem to, kaj ji je prineslo dobro leto dni izkušenj na novem položaju.

Odvetnik dr. Luigi Varanelli je v 15. številki TFL Glasnika že pisal o izterjavi terjatev gospodarskih družb in drugih poslovnih subjektov iz območja EU. V današnji številki objavljamo 2. del pravnega članka.

Glede na to, da se zadnje čase veliko govori in piše o uvedbi davčnih blagajn ter o potrjevanju računov, smo se odločili, da današnjo temo tedna posvetimo davčnemu registru. V Uradnem listu RS, št. 24/2015, je objavljen Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra, ki ga je izdal minister za finance. Pravilnik določa vsebino in obliko prijave za vpis v davčni register, pa tudi listine, ki so osnova za vpis.

 

Vabljeni k branju!

Ana Jaklič: Kako priti do normalnih delovnih sporov?

Ana Jaklič

TFL Glasnik:
Ga. Ana Jaklič, ste predsednica delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in za pogovor sem vas izbrala prav zato, ker se na prvostopenjskem sodišču srečujete s prvimi primeri vseh sporov. Prej ste delali v gospodarstvu, kar je zelo redka kombinacija, da nekdo s takšnimi izkušnjami predseduje sodišču. Na kaj ste v vaši karieri najbolj ponosni?

Ana Jaklič:
O tem res nisem nikoli razmišljala, vendar bi rekla, da nikoli zaradi gmotnih in drugih ugodnosti nisem pohodila temeljnih moralnih vrednot, ki so zame bistvene, zato sem tudi odšla iz gospodarstva. Petnajst let sem bila kadrovska direktorica v velikem podjetju, ki ga ni več oziroma je v tujih rokah, in ko zdaj srečujem nekdanje sodelavce, sem še bolj prepričana, da sem takrat pravilno razmišljala. Nisem se strinjala s takratnimi usmeritvami vodstva in sem odšla v sodstvo, ker se mi je zdelo, da je to prava pot za nadaljevanje poštenega dela. V tistem času so se namreč začela pojavljati ravnanja, za katera sem menila, da so nesprejemljiva in tudi nepotrebna. Vedno sem menila, da je treba dobre delavce pošteno plačati in jih pohvaliti za dobro opravljeno delo. Tiste, ki ne želijo delati, pa je treba čim prej odsloviti. Tukaj ni nobenih velikih filozofiranj.

 

Ana Jaklič


TFL Glasnik:
Ste potrditev takšnega načina razmišljanja našli v novi vlogi predsednice delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani?

Ana Jaklič:
Na tem položaju sem malo več kot leto dni in še ne morem reči, da imamo kakšne izjemne rezultate, nedvomno pa so se izboljšali, predvsem zaradi prizadevanj sodnikov. To sem jim ob letnem pregledu rezultatov tudi povedala - da so se potrudili, da so naredili več in da upam, da jih neugodno razpoloženje do sodnikov ne bo demotiviralo. Pa vendarle. Zaostanki so se zmanjšali, vsi so delali več, vsi so se potrudili in to je bistveno. Gotovo je težava, da postajajo delovni spori zadnja leta čedalje težji.

 

TFL Glasnik:
Težji v kakšnem smislu?

Ana Jaklič:
Ko sem bila sama še stranka na tem sodišču, je bil običajno en tožbeni zahtevek – bodisi je šlo za disciplinsko kršitev ali kaj podobnega. Danes ugotavljamo, da delavci pogosto vložijo tožbo na naše sodišče, šele ko pride do odpovedi pogodbe o zaposlitvi, in potem zahtevajo še vse neizplačane plače, trdijo, da je šlo za mobing itd. Menim, da izplačilo plače sploh ne bi smelo biti predmet spora – to bi morali reševati že inšpektorji za delo – oziroma da se to, da delodajalec ne plača delavcu opravljenega dela, sploh ne bi smelo dogajati.

 


TFL Glasnik:
Mislite, da bi bilo manj sporov, če bi inšpektorji za delo to dosledneje spremljali?

Ana Jaklič:
Inšpektorji za delo bi morali imeti več pooblastil in verjetno jih je tudi premalo. Drži, sporov bi bilo manj. Povedati je namreč treba, da je naše sodišče vedno na udaru, češ da prepočasi rešujemo zadeve. Žal se moram s tem strinjati, saj gre za spore, ki bi se morali reševat hitro. To velja tudi za socialne spore, ki jih kot edino sodišče v državi rešujemo na našem sodišču.

Ana Jaklič


TFL Glasnik:
Zakaj je tako?

Ana Jaklič:
Razlogov je več, bistven je, da je sporov preveč. Vsi govorijo, koliko imamo sodnikov na število prebivalcev, nihče pa ne pove, kakšno je število vloženih tožb oziroma drugih zahtevkov. V delovnih sporih ponudimo strankam možnost rešitve spora tudi z mediacijo (v socialnih sporih zakon te možnosti ne daje), vendar je le okoli 15 odstotkov sporov, kjer ponudimo to možnost, rešenih na tak način, kar pomeni, da večino zadev rešijo sodniki v sodnem postopku.

 


TFL Glasnik:
Imate kakšno primerjavo z evropskimi državami? Znano je, da se Slovenci radi tožarimo, in me zanima, ali smo nad povprečjem?

Ana Jaklič:
Po podatkih so vsa sodišča v državi v minulem letu prejela v reševanje nekaj več kot 1,029.000 zadev (nas pa je dva milijona), rešila so jih več kot 1,065.000, nerešenih pa je ostalo še okoli 290.000 zadev. Število nerešenih zadev se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 32,1 odstotka. Po podatkih imamo v Sloveniji največji pripad civilnih, gospodarskih in upravnih zadev v EU, na sto tisoč prebivalcev 45, v Nemčiji pet in v Franciji nekaj več kot tri. Za delovni oddelek našega sodišča naj povem, da pride 300 zadev na enega sodnika. To je verjetno mnogo preveč, poleg tega je mnogo zelo zapletenih zadev. Moram poudariti še drugo zadevo. Od vseh sporov je kar okrog dva tisoč množičnih zadev iz javnega sektorja.

 


TFL Glasnik:
Torej celo država sama krši svojo zakonodajo. Za kaj gre v teh primerih?

Ana Jaklič:
Imamo več kot tisoč zadev policistov zaradi izplačila nadur. Vodilni spis (gre za prvo zadevo, o kateri je bilo že odločeno) je zdaj na vrhovnem sodišču. Imamo mnogo vloženih tožb vojakov in drugih javnih uslužbencev, torej zadev, pri katerih je država delodajalec in kjer tožniki zatrjujejo, da država krši delovnopravno zakonodajo. Število klasičnih individualnih delovnih sporov na vseh sodiščih v Sloveniji po podatkih minulega leta pada.

Ana Jaklič


TFL Glasnik:
Zakaj je tako? So postali podjetniki bolj odgovorni ali pa so delavci obupali?

Ana Jaklič:
Mislim, da oboje. Rekla bi tako: dobra podjetja imajo sorazmerno malo sporov in tako je bilo vedno. Tudi če je kakšen spor, gre večinoma za zelo hud spor. Denimo spori o pravicah iz industrijske lastnine, za katere je pristojno izključno naše sodišče, so nedvomno zahtevne zadeve, ki se ne končajo zlahka, saj je treba zaslišati več prič, izvedencev in podobno. Vendar so to normalni spori kot povsod po svetu.

 


TFL Glasnik:
Število bi zmanjšali – kot ste lepo rekli in me ta najin pogovor zaradi vaše konkretnosti prav razveseljuje – s povečanjem števila inšpektorjev. Da pridemo do nekih normalnih sporov in bi tiste dnevne kršitve zmanjšali.

Ana Jaklič:
Naj vam povem svojo izkušnjo iz gospodarstva. Ko smo se po letu 1991 na Gospodarski zbornici pogovarjali o neki kolektivni pogodbi in smo na dolgo razpravljali, kako obiti zakon, se je novi nemški lastnik nekega podjetja začudil, da če zakon določa, da je nekaj treba plačati, če so to pravice delavcev, potem se o tem nimamo kaj pogovarjati. Če zakon določa, da mora biti plača do 15. v mesecu, potem mora biti to storjeno do 15. v mesecu. To nam manjka in po 20 letih se še vedno sprenevedamo. Rekla bi, da smo celo na slabšem in da so žal tudi nekateri tuji lastniki ugotovili, da v Sloveniji predpisov ni treba nujno upoštevati. Zelo hudo je za delavce, kar se pogosto dogaja, da ko nekdo vloži tožbo zaradi denimo neplačanih plač in pride na vrsto, tudi če se to zgodi zelo kmalu, je njegovo podjetje že v stečaju.


TFL Glasnik:
Pri tem pa verjetno ni mogoče nič narediti?

Ana Jaklič:
Takšni primeri so še dodaten razlog, zakaj bi bilo treba še hitreje reševati spore. Ves namen mojega delovanja je v tej smeri, da bi zadeve prišle hitreje na vrsto.

Ana Jaklič


TFL Glasnik:
Očitno ste uspešni.

Ana Jaklič:
Ne še dovolj. Še nekaj je, kar nas, ne samo mene, temveč tudi druge sodnike, moti. Ugotavljamo, da imamo precej sporov zaradi ugotavljanja faktičnega delovnega razmerja. To so tista delovna razmerja, ko je nekdo imel podjemno pogodbo ali je deloval prek SP ali kot študent, dejansko pa je hodil v službo in imel vse elemente delovnega razmerja. V velikem številu primerov so bili ti zahtevki ugodno rešeni.

Pogovarjala sem se z direktorjem kar velikega podjetja, ki ima zelo veliko študentov oziroma agencijskih delavcev. Zakaj jih ima? Odgovor je bil: imamo naročilo, potrebujemo delavce, ne vemo pa, koliko časa jih bomo potrebovali, ker ne vemo, kako bo z naročilom pozneje. Če bi te ljudi zaposlili, bi imeli potem težave. Menim, da potrebujemo fleksibilno delovno razmerje, da bi lahko zaposlovali tudi za en teden, če bi bilo treba, in da bi bilo to normalno delovno razmerje, ki se lahko po enem tednu preneha brez težav. Ob tem ugotavljamo, da imajo tisti, ki so zaposleni za nedoločen čas, svoj status zelo varovan. Potem imamo mlade, ki po desetih ali petnajstih letih sploh ne pridejo do prve zaposlitve, oziroma delavce, predvsem starejše, ki so delo izgubili zaradi poslovnih razlogov in lahko delajo samo še na črno, ker jih nihče več ne zaposli. Tu se postavi vprašanje enakosti. Najmanj vprašanje enakosti. Seveda ne smemo pozabiti na pretirano visoke stroške dela in vso nepotrebno birokracijo pri zaposlovanju.

 


TFL Glasnik:
Kaže, kot bi se v teh dneh srečevali v mislih. Moj prispevek, ki sem ga pisala prejšnji teden, je imel praktično enake nastavke. Počaščena sem, da predsednica delovnega sodišča razmišlja tako, in samo želimo si lahko takšnega razmišljanja, a ne le v sodni veji oblasti, temveč tudi širše v javnem sektorju.
Na koncu običajno vprašam, kaj je vaše sporočilo Slovencem.

Ana Jaklič:
Situacija ni rožnata, če pa bi vsak najprej počistil pred svojim pragom in prispeval, kar lahko prispeva, bi se morda tudi kaj spremenilo.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Jure Horvat Photography

Ana Jaklič

Izterjava terjatev iz pogodbenih obveznosti gospodarske družbe druge države članice EU (II. del)

dr.Luigi Varanelli

piše: dr. Luigi Varanelli


Izterjava terjatve gospodarske družbe v državi članici EU je danes mogoča tudi s t.i. evropskim plačilnim nalogom (v nad.: EPN). Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog namreč omogoča vložitev zahteve za izdajo plačilnega naloga zoper tujo gospodarsko družbo neposredno pred slovenskim sodiščem.

Postopek glede EPN je podoben postopku, ki velja za izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine: upnik lahko vloži zahtevo po elektronski poti z izpolnitvijo obrazca na zaslonu oziroma pisno na standardnem obrazcu. Podatki, ki so potrebni za izpolnitev obrazca, so imena in naslovi strank, znesek zahtevka, vključno z glavnico in z morebitnimi obrestmi, pogodbenimi kaznimi in stroški, temeljem zahtevka, vključno s sintetičnim opisom okoliščin, ki se uveljavljajo kot podlaga za zahtevek (npr. naročilnica z dne 01. 02. 2015, ipd.), opis dokazov v podporo zahtevku (npr. dobavnice, pogodbe, ipd.) in podlaga za pristojnost (npr. dogovor o pristojnosti)[1].

Če so podani vsi navedeni elementi, bo slovensko sodišče v kratkem času oziroma najkasneje v roku 30 dni izdalo nalog. V praksi sodišča tovrstne naloge izdajo v tednu dni. Nalog je nato poslan dolžniku, ki lahko v roku 30 dni od dneva vročitve vloži ugovor, v nasprotnem primeru nalog postane izvršljiv. V slednjem primeru je mogoče takoj predlagati izvršbo na dolžnikovem premoženju. Pri tem je treba omeniti, da je izvršba na dolžnikovih bančnih računih, ki jih le-ta ima v tujini, bistveno olajšana zaradi Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Davčni register

Vida Oder

piše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Davčni register je zbirka podatkov o davčnih zavezancih, ki je bila prvič vzpostavljena leta 1996. Davčni register je sestavljen iz davčne številke in podatkov, določenih v 49. členu Zakona o finančni upravi (ZFU) (Uradni list RS, št. 25/2014). Ker je Finančna uprava Republike Slovenije začela delovati šele na osnovi navedenega zakona, je bil davčni register dejansko vzpostavljen na osnovi Zakona o davčni službi (ZDS) iz leta 1996.

 

 

 

V davčni register se vpišejo:

 • subjekti vpisa v sodni register,
 • fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • fizične osebe z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije in niso osebe iz prve ali četrte alinee (subjekti vpisa v sodni register ali samostojni podjetniki),
 • pravne in fizične osebe, ki nimajo sedeža ali druge registrirane oblike v Republiki Sloveniji in opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije,
 • združenja oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti,
 • neposredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
 • osebe, ki niso zajete v prejšnjih alineah.

Skladno z določili 2. odstavka 3. člena Pravilnika o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (v nadaljevanju Pravilnik) (Uradni list RS, št. 24/2015), se podatki davčnega registra vzdržujejo na podlagi prijav za vpis, sprememb in dopolnitev podatkov iz uradnih registrov, evidenc in zbirk podatkov, na podlagi pridobljenih sprememb podatkov in na podlagi sprememb šifrantov glede na spremembe standardov za vodenje klasifikacij in šifrantov. To pomeni, da Finančna uprava posodablja podatke v davčnem registru, poleg prijave sprememb s strani oseb, vpisanih v davčni register, tudi s prevzemom podatkov iz drugih uradnih evidenc, registrov in zbirk podatkov. Praviloma naj bi se prenos podatkov izvajal v elektronski obliki.

Že sam Zakon o finančni upravi v 54. členu določa, da Finančna uprava osebo, ki bi morala predložiti prijavo za vpis v davčni register, pa tega ni storila, vpiše v davčni register po uradni dolžnosti in jo o tem obvesti. Pristojni finančni urad v osmih dneh po vpisu v davčni register subjektu izda potrdilo o vpisu in mu dodeli davčno številko. Davčno številko navede tudi na potrdilu.

Davčna številka je pomembna, ker predstavlja enovit identifikacijski znak za posameznega davčnega zavezanca in se uporablja v povezavi z vsemi davki. Na njeni osnovi Finančna uprava na enostaven način zbira in združuje davčne evidence in druge podatke za posameznega davčnega zavezanca. Je osemmestna, naključno izbrana številka, kontrolirana po modulu 11 (prvih sedem mest je naključno izbranih, osma pa je kontrolna številka). Z zakonom o obdavčenju se lahko določi, da se davčni številki dodajo dodatne črkovne ali številčne oznake (tako je npr. identifikacijska številka za DDV – davčna številka s predpono SI).

Oseba, vpisana v davčni register, je skladno s 55. členom Zakona o finančni upravi dolžna spremembe podatkov posredovati finančnemu uradu v roku osmih dni od dejanske spremembe podatkov, če jih finančni urad ne dobi po uradni dolžnosti. To pomeni, da je potrebno javljati le spremembe, ki jih Finančna uprava ne more pridobiti iz uradnih evidenc. Je pa vprašanje, kako naj oseba, vpisana v davčni register, ve, do katerih podatkov finančni urad nima dostopa.

Za prijavo za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov v davčnem registru Pravilnik predvideva štiri obrazce, in sicer:

Kadar gre za prijavo za vpis v davčni register, je potrebno izpolniti vse podatke na obravnavanih obrazcih. Pri predložitvi prijave za spremembo ali dopolnitev podatkov v davčni register pa se vpiše davčna številka in tisti podatki, ki se dejansko spreminjajo oziroma dopolnjujejo.

Prijavi za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov je običajno potrebno predložiti (vsaj na vpogled) listine, ki so osnova za izpolnitev prijave. Finančna uprava pa si lahko, na osnovi 3. odstavka 6. člena Pravilnika, sama pridobi potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Davčni register se vodi v elektronski obliki. Predvideva pa se tudi možnost elektronske prijave za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov v davčni register, skladno s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.

Priznavanje navedenih stroškov je skladno z določili ZDoh-2 omejeno:

(1) po vsebini:

 • pri drugem pogodbenem razmerju se priznajo le stroški prevoza in nočitev, ne pa npr. stroški dnevnic ali stroški za nakup materiala, porabljenega za izdelavo določenega izdelka;
 • zavezanci, ki prejemajo dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, lahko uveljavljajo le stroške prevoza na delo in z dela ter stroške prehrane na delu, ne pa npr. dnevnic.

(2) zneskovno:

 • priznajo se pod pogoji in do višine določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Bistveno pri uveljavljanju navedenih stroškov je, da se zavezancu priznajo pod pogojem, da dokaže nastanek le-teh v zvezi z opravljanjem dela oziroma storitev.

UVELJAVLJANJE DEJANSKIH STROŠKOV V ZVEZI Z DOHODKOM IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA

I. Pravne podlage za uveljavljanje dejanskih stroškov

Možnost uveljavljanja dejanskih stroškov v zvezi z dohodkom iz drugega pogodbenega razmerja se nanaša na dosežen dohodek, opredeljen v prvem, drugem in tretjem odstavku 38. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2:

 1. dohodek iz vsakega drugega pogodbenega razmerja, ki glede nadzora in navodil v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, načina opravljanja dela ali storitev, plačila za opravljeno delo ali storitev ter drugih pravic in odgovornosti fizične osebe in delodajalca kaže na odvisno pogodbeno razmerje med delodajalcem in fizično osebo,
 2. dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo navedenih dohodkov,
 3. dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo (dohodek iz posameznega posla v neodvisnem razmerju).

Davčna osnova od navedenih dohodkov je opredeljena v četrtem odstavku 41. člena ZDoh-2, in sicer je to vsak posamezni dohodek iz tega naslova, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec in za normirane stroške v višini 10 % dohodka. Zavezanec lahko poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela. Navedeni dejanski stroški se zavezancu priznajo na podlagi dokazil, in sicer pod pogoji in do višin, ki jih na podlagi 44. člena ZDoh-2 določi vlada.

Iz navedenega izhaja, da je pravica do uveljavljanja dejanskih stroškov, ki se zavezancu lahko priznajo dodatno k avtomatično priznanim 10 % normiranih stroškom, omejena na stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitev, ki se priznajo na podlagi dokazil, pod pogoji in do višine, določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

II. Načini uveljavljanja dejanskih stroškov

Na kakšen način lahko davčni zavezanec uveljavlja dejanske stroške v zvezi z dohodki iz drugega pogodbenega razmerja določa 289. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2, in sicer jih lahko uveljavlja:

1) v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja

 • davčni zavezanec – rezident in nerezident, ki dohodek iz drugega pogodbenega razmerja prejme od osebe, ki ni plačnik davka (npr. tuji izplačevalec);

2) s predpisanim pisnim zahtevkom

 • davčni zavezanec – nerezident, ki dohodek iz drugega pogodbenega razmerja prejme od osebe – plačnika davka, ki je ob izplačilu tega dohodka (v obračunu davčnega odtegljaja – obrazcu REK-2) izračunal in plačal davčni odtegljaj z upoštevanjem 10 % normiranih stroškov;

UVELJAVLJANJE STROŠKOV V ZVEZI Z DOHODKOM IZ DELOVNEGA RAZMERJA, KI GA ZAVEZANEC PREJEMA ZA DELO V TUJINI

Skladno s 45. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za:

 • stroške prehrane med delom ter
 • stroške prevoza na delo in z dela

glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini ter pod pogoji in do višine, določene v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Celotno pojasnilo si lahko preberete na našem portalu.

Vir: pojasnilo FURS

Bralka Pia iz Ljubljane sprašuje: »Z možem sva v maju 2010 ustanovila družbo BB, d. o. o., z osnovnim kapitalom 7.500 evrov, vsak je bil 50-odstotni lastnik. Družba je normalno poslovala, ustvarjala dobiček. V marcu 2012 se je mož zaposlil pri drugem delodajalcu in je z darilno pogodbo prenesel svoj 50-odstotni delež na mene, saj zaradi konkurenčne klavzule ni smel biti lastnik ali solastnik gospodarske družbe. Zaradi osebnih razlogov sem jaz potem 50-odstotni delež v januarju 2013 podarila svoji tašči, preostali delež pa sem v oktobru 2014 neodplačno prenesla na hčerko. Na isti dan je to storila tudi tašča in tako je zdaj hčerka 100-odstotna lastnica podjetja BB.

Vse transakcije smo speljali pri notarju, na davčno nismo nič prijavljali, saj je šlo za brezplačne prenose oziroma darilne pogodbe. Pred dnevi pa me je klicala referentka z davčne in od mene in od moža zahtevala, da narediva samoprijavo. Kakšno samoprijavo morava narediti, saj ni bilo nobenega plačila?«

Odgovor:

Verjamem, da ste se kar zgrozili, ko ste prejeli poziv referentke, da morate oddati napoved za brezplačne transakcije in da boste morda od tega celo plačali davek. Pa ne samo vi, še vaš mož in tašča.

Ne morem mimo tega, da ne bi opozorila vse, da se morajo pred kakršno koli finančno in drugo transakcijo vedno vprašati: kaj pa davek. V vseh dokumentih, ki so spisani ali overovljeni pri notarju, boste videli zaznamek, zapis ali slišali notarja v smislu: za davčne posledice transakcije pa se obrnite na davčne strokovnjake ali davčno (zdaj finančno) upravo … Včasih nas nehote zavedejo v smislu: saj ni bilo plačila, tudi ne more biti davka. Pa to nikakor ni res, še sploh to ne drži pri kapitalskih transakcijah.

Obdavčitev kapitalskih transakcij je urejena v Zakonu o dohodnini (Uradni list RS št. 117/06, z vsemi spremembami in dopolnitvami do današnjega dne), za vaš primer so pomembna določila:

80. člen (dohodek)

(1) Dohodek iz kapitala po tem poglavju vključuje:

1. obresti,

2. dividende in

3. dobiček iz kapitala.

92. člen (dobiček iz kapitala)

Dobiček iz kapitala je dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala.

94. člen (odsvojitev kapitala)

Za odsvojitev kapitala po tem poglavju se šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo … ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Na podlagi navedene zakonodaje ugotovimo, da so vse zgoraj navedene transakcije odtujitve podvržene davčnemu obravnavanju, in to ne glede na to, da so bile odtujene brezplačno, torej ni bilo kupnine … Zakon določa, da se kot dohodek iz kapitala obdavčuje tudi dobiček, ki je dosežen s kakršno koli odsvojitvijo kapitala. Davčna osnova je, poenostavljeno povedano, razlika med nabavno (pridobitveno) in prodajno (odsvojitveno) vrednostjo. Pri tem se za nabavno šteje ali dejansko plačilo, kupnina ali pa se nabavna vrednost dokazuje s cenitvijo ali drugimi dokumenti – odvisno od vrste transakcije. Za prodajno vrednost se znova šteje lahko prejeta kupnina ali ocenjena vrednost ali kako drugače določena vrednost, ki bi ustrezala pošteni tržni vrednosti kapitala ob odtujitvi.

Pomembno: ZDoh-2 ne določa, da mora prodajalec dejansko prejeti plačilo za odtujeni kapital, zakon določa, da je vsaka odtujitev obdavčljiva transakcija, ne glede na način, vrsto ali celo višino poplačila.

Torej boste morali stisniti zobe in za vas in vašega moža sestaviti samoprijavo zaradi odtujitve kapitala in enako bo morala narediti tudi vaša tašča.

Seveda obstajajo v ZDoh-2 tudi izjeme, in sicer zakon dovoljuje neobdavčeno odtujitev v prvem dednem redu: med zakonci (partnerji) in med starši in otroki, vendar le, če je takšna transakcija pravočasno (v roku za oddajo napovedi za kapitalski dobiček, to je pri deležih v družbi do 28. februarja za preteklo leto) prijavljena na Finančno upravo Republike Slovenije.

100. člen (odlog ugotavljanja davčne obveznosti)

(1) Kadar zavezanec odsvoji kapital na način, določen v drugem odstavku tega člena, se davčna obveznost zavezanca v trenutku odsvojitve ne ugotavlja.

(2) Ugotavljanje davčne obveznosti se lahko odloži pri naslednjih odsvojitvah kapitala:

1. podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi.

(3) O tem, ali gre za odsvojitev kapitala iz drugega odstavka tega člena, odloči davčni organ na podlagi priglasitve odsvojitve kapitala pri davčnem organu, če je tako določeno z zakonom, ki ureja davčni postopek.

(4) Ugotavljanje davčne obveznosti se odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zavezančev zakonec ali otrok, oziroma do naslednje obdavčljive odsvojitve kapitala, pridobljenega z zamenjavo iz 2. ali 3. točke drugega odstavka tega člena.

V vašem primeru ste vse roke za priglasitev po gornjem členu že zamudili (danes je 20. marec 2015) in možnosti za odlog nimate več.

Ampak to še ni vse: vaša tašča je od vas prejela tudi darilo, torej bi morala ugotoviti, ali je to vaše darilo tudi obdavčeno po Zakonu o davku na dediščine in darila. Te nevarnosti ni pri podaritvi deleža vašega moža na vas ali pri prenosu vašega deleža na hčerko, kot tudi ne deleža, ki ga je tašča prenesla na svojo vnukinjo … vse te transakcije so bile opravljene v smislu prvega dednega reda in niso podvržene obdavčitvi po Zakonu o davku na dediščine in darila.

Toda darilo v razmerju snaha – tašča ne pade več v prvi dedni red in je predmet obdavčitve.

Vir: revija Denar – Petra Mlakar

Dejstvo, da je svetovna gospodarska in svetovna kriza pustila velik pečat tudi na slovenskem gospodarstvu, ni novo spoznanje. So pa te posledice na rob preživetja pahnile velik del slovenskega gospodarstva. Nekateri so pri reševanju teh težav oziroma v želji po preživetju uporabili tudi etično in zakonsko nedovoljena ter nesprejemljiva dejanja. Pri tem se v zadnjem času vedno bolj izpostavlja poklic računovodje in računovodskih servisov.

Računovodja pod pritiskom

Verjetno se bo velika večina strinjala s trditvijo, da je področje računovodskih storitev v Sloveniji relativno slabo urejeno. Ureditev področja računovodskih storitev je nujna predvsem iz dveh pomembnih vidikov, in sicer se premalo zavedamo, da lahko napačne informacije, za katere je odgovoren računovodja, privedejo do napačnih strateških odločitev. Na drugi strani imamo pritiske strank ali uprav oziroma poslovodstev gospodarskih subjektov, ki računovodjo lahko prisili k podaji ali izdelavi zavajajočih računovodskih informaciji, ki imajo lahko za posledico razna oškodovanja. In prav slednje se s krizo dodatno stopnjuje, saj se nemalokrat tako računovodje kot računovodski servisi znajdejo v navzkrižju interesov, to je med željami in zahtevami naročnika oziroma delodajalca na eni strani in predpisi na drugi strani.

V takih primerih se velikokrat dogaja, da če računovodski servis ne izpolni zahtev naročnika kljub dejstvu in vedenju, da so v navzkrižju s predpisi, le-ta najde novega ponudnika računovodskih storitev, ki nato izpolni njegovo zahtevo. Slednje v zadnjem času terja svoj davek.

V nadaljevanju bomo prikazali težave računovodje, ki so terjale tudi sodno ugotavljanje odškodninske odgovornosti in so na koncu imele za posledico plačilo odškodnine in sodne stroške.

Vse v dobro stranke? ali je to prav?

V praksi se velikokrat zgodi, da v računovodskih servisih za portal e-davki pri izpolnjevanju obrazca zunanja pooblastila zaradi lažje administracije odkljukamo vsa pooblastila po vrstnem redu, da bi lahko, če bo potrebno oddati kakršne koli obrazce za stranko, le-to nemoteno izvedli. Vse v dobro strank. Pri tem se pozablja dejstvo, da podelitev pooblastil pomeni tudi obveznost oziroma zavezo računovodskega servisa, da bo za stranko opravil določena dejanja, ko bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Tako na primer, če je izbrano oziroma podano pooblastilo za oddajo zahtevka za izdajo identifikacijske številke in za vložitev obrazcev za DDV-O, slednje pomeni, da ko stranka oziroma naročnik izpolni zakonsko mejo za vstop v sistem davka na dodano vrednost, je računovodski servis na podlagi pooblastila dolžan podati zahtevek za izdajo identifikacijske številke. Velikokrat pa v praksi računovodski servis obvešča zavezance in čaka na njihovo odločitev oziroma navodilo. Slednje glede na zadnjo sodno prakso ni dopustno, saj se šteje, da je računovodski servis gospodarski subjekt, ki se profesionalno ukvarja z računovodskimi in davčnimi storitvami. Po mnenju višjega sodišča v Ljubljani pomeni nepravočasna oddaja prijave za vstop v sistem DDV hujšo malomarnost pri opravljanju storitev, kar ima za posledico odškodninsko odgovornost izvajalca storitev, čeprav je računovodski servis čakal na navodilo stranke. Ker stranka oziroma naročnik ni reagiral, računovodski servis ni vložil prijave v sistem DDV. Zaradi tega je bil naročnik naknadno kaznovan. Po prejemu kazni je naročnik vložil tožbo zoper računovodski servis za okoli 9.000,00 evrov in uspel.

Zaradi tega naj bodo računovodski servisi pozorni, kakšen obseg pooblastil v sistemu e-davki prevzemajo za svoje stranke.

Navedena pooblastila po sistemu »odkljukajmo vse po vrsti« imajo lahko tudi negativne posledice, če računovodski servis v celoti ne pozna poslovanja svoje stranke. V takšnih primerih lahko dano pooblastilo stranke za oddajo napovedi, če stranka le-te napovedi ne odda pravočasno ali je sploh ne odda, pomeni kazen za računovodski servis. Tako je višje sodišče v Ljubljani v eni od svojih sodb zapisalo:»Ravno zaradi pomanjkanja specialnih znanj glede davčnih obveznosti stranka sklene z računovodskim podjetjem podjemno pogodbo in po drugi strani ne gre spregledati, da poslovna dejavnost računovodskega servisa zajema med drugim tudi davčno svetovanje, zaradi česar je moč upravičeno pričakovati, da to področje strokovno obvladuje in poseduje vsa potrebna znanja. Najmanj, kar se od njega kot dobrega gospodarstvenika pričakuje, je opozorilo stranki ne glede na to, ali je fizična oseba ali gospodarski subjekt. Računanje na to, da stranka pozna predpise, zaradi česar opozorilo ni potrebno, pomeni ravnanje v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja.«

Glede na navedeno računovodskim servisom predlagam, da pri svojih strankah preverijo, katera oziroma kakšna pooblastila ste sprejeli, in ali so jih sposobni nemoteno izpolnjevati.

Ali bomo s tem dosegli, da se izognemo odškodninski odgovornosti in odgovornosti nasploh, če bo davčni organ ugotovil nepravilnosti, je verjetno vprašanje prihodnosti in razvijajoče sodne prakse. Veliko skrb pa vzbuja, ali pravosodni organi poznajo ekonomske in računovodske kategorije. Tako na primer izhajajo iz dejstva, da obračunan DDV pomeni povečanje dobička pri gospodarskem subjektu, oziroma da če bi stranka, ki je izpolnila pogoje za vstop v sistem DDV, in bi nadalje izdajala račune brez obračunanega DDV, le-to pomenilo nepotrebno izgubo dobička pri stranki. To pa ne drži.

Velikokrat se sodelovanje stranke in računovodskega servisa konča s prekinitvijo oziroma odpovedjo pogodbe. Ob tem se je potrebno zavedati dejstva, da s prekinitvijo pogodbe ne preneha odgovornost računovodskega servisa za že opravljene storitve, upoštevajoč tudi sprejeta pooblastila za čas trajanja pogodbenega razmerja. Glede na 634. člen Obligacijskega zakonika se naročnik, če se pozneje pokaže ali ugotovi kakšna napaka, ki je ni bilo mogoče odkriti prej pri običajnem pregledu, vseeno lahko sklicuje nanjo, pri čemer mora o njej obvestiti podjemnika (računovodski servis) najpozneje v enem mesecu od trenutka, ko je bila odkrita oziroma v objektivnem roku dveh let od prevzema opravljenega posla. V praksi bi lahko to pomenilo, da se je pogodbeno razmerje med stranko in računovodskim servisom končalo na primer 16. aprila 2010. Stranki sta podpisali še sporazum in se odrekli medsebojnim zahtevkom iz naslova pogodbe. V trenutku podpisa sporazuma stranka ni vedela za morebitno napako ali škodo, ki izhaja iz kasneje naloženih davčnih obveznostih na podlagi izvedenega davčnega pregleda za čas trajanja njunega pogodbenega razmerja in davčne odločbe, izdane v oktobru 2010. Šele takrat je stranka dejansko izvedela za nepravilnosti pri opravljanju storitev računovodskega servisa in za kršitev pogodbenih obveznosti računovodskega servisa, ki so pripeljale do oškodovanja stranke. Slednja je računovodski servis pravočasno obvestila o skriti napaki in s tem izpolnila zakonski pogoj za uveljavljanje škode iz naslova odškodninske odgovornosti.

Da pa ne bi imeli občutek, da v praksi preži odgovornost in nevarnosti zgolj in le na računovodske servise, so glede na gospodarsko situacijo tudi računovodje, ki so zaposleni pri gospodarskih subjektih, včasih v nezavidljivi situaciji. Glede na vsesplošno politično in gospodarsko klimo se kliče k vedno večjemu ugotavljanju vloge računovodij pri določenih tajkunskih prevzemih, stečajih … In glede na trend, da je za povzdigovanje morale državljanov nujno potrebno, da se obsodi vsak in vsakdo, bomo verjetno priča še kar nekaj sodnim procesov v prihodnosti, v katerem bodo kot obtoženi tudi računovodje.

Vir: revija Denar - mag. Andreja Terpotec

Razčlenjevanje odmikov uresničenih velikosti upošteva razloge za nastajanje teh odmikov. Na tem je zasnovano presojanje možnih rešitev in predlaganje ukrepov.

Sodila za presojanje dosežkov in ugotavljanje razlik med njimi v finančnem računovodstvu se razlikujejo od tistih v stroškovnem računovodstvu. V obeh primerih pa so postopki razčlenjevanja odmikov ustaljeni. Če se zaradi neposrednih potreb poslovodstva zahteva posebno razčlenjevanje, se je mogoče opirati na splošne rešitve razčlenjevanja v finančnem računovodstvu ali stroškovnem računovodstvu ter jih prilagoditi potrebam.

Odmiki v finančnem računovodstvu

V finančnem računovodstvu se uresničene velikosti, ki jih vsebujejo računovodski obračuni, presojajo glede na:

 • načrtovane velikosti iste vrste, ki jih vsebujejo ustrezni računovodski predračuni v istem podjetju, ali
 • glede na uresničene velikosti iste vrste, ki jih vsebujejo ustrezni računovodski obračuni za prejšnje obdobje v istem podjetju

Razčlenjevanje odmikov uresničenih velikosti, ki jih vsebujejo računovodski obračuni v obravnavanem podjetju, od uresničenih velikosti, ki jih vsebujejo računovodski obračuni v kakem drugem podjetju, praviloma ni možno, ker podatki niso na voljo.

Predmet razčlenjevanja so zlasti razlike pri:

 • stroških,
 • odhodkih in prihodkih nekaterih vrst, ki vplivajo na poslovni izid v obdobju

Pri tem se sodila praviloma nanašajo na obseg delovanja, ki se razlikuje od uresničenega.

Odmiki v stroškovnem računovodstvu

V stroškovnem računovodstvu se razčlenjujejo odmiki:

 • uresničenih stroškov obračunskega obdobja od standardnih stroškov uresničenega obsega dejavnosti v istem obdobju in istem podjetju – Sodila se vedno nanašajo na uresničeni obseg delovanja in so tudi izkazana na ustreznih kontih. Predmet razčlenjevanja pa niso več razlike pri odhodkih ali prihodkih nekaterih vrst, ki vplivajo na poslovni izid v obdobju. Glede na razloge zanje se lahko razčlenjujejo tudi odmiki podatkov v obračunski kalkulaciji od podatkov v predračunski kalkulaciji, ki se nanašajo na enoto poslovnega učinka.
  Odmik uresničenega poslovnega izida od načrtovanega – Ta odmik se pojasnjuje z odmikom:
  uresničenih prihodkov od načrtovanih – Odmik uresničenih prihodkov od načrtovanih se razčleni na:
  del zaradi spremembe obsega dejavnosti in
 • del zaradi spremembe prodajnih cen.
 • uresničenih stalnih stroškov od načrtovanih,
 • uresničenih neposrednih stroškov posameznih vrst od načrtovanih – Odmik uresničenih neposrednih stroškov posameznih vrst od načrtovanih se razčlen na:
  - del zaradi spremembe potroškov na količinske enote poslovnih učinkov posameznih vrst,
  - del zaradi spremembe nabavnih cen prvin posameznih vrst in
 • del zaradi spremembe količin poslovnih učinkov posameznih vrst.
 • uresničenih posrednih spremenljivih stroškov od načrtovanih – Odmik uresničenih posrednih spremenljivih stroškov od načrtovanih se razčleni na:
  - del zaradi spremembe potroškov na enoto obsega dejavnosti,
  - del zaradi spremembe nabavnih cen prvin posameznih vrst in
  - del zaradi spremembe količin poslovnih učinkov posameznih vrst.
 • uresničenih posrednih stalnih stroškov od načrtovanih – Odmik uresničenih posrednih stalnih stroškov od načrtovanih se razčleni na:
  - del zaradi spremembe potroškov v obračunskem obdobju in
  - del zaradi spremembe nabavnih cen prvin posameznih vrst.
 • uresničene vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje od načrtovane – Odmik uresničene vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje od načrtovane se razčleni na:
  - del zaradi spremembe količin v zalogi in
  - del zaradi spremembe stroškov, ki se zadržujejo v zalogah.

Celoten članek si lahko preberete na našem portalu.

Vir: portal Tax-Fin-Lex – dr. Branko Mayr

Koalicijski člani odbora DZ za zdravstvo so ob začetku seje odbora umaknili zahtevo za nujno sejo, na kateri bi obravnavali novelo zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. S tem se je seja odbora končala. Gre za vladni predlog novele, s katero bi omogočili vpeljavo rešitev iz projekta eZdravje na nacionalni ravni.

DZ je sicer konec aprila v pravem branju z 68 glasovi za in nobenim proti sklenil, da je predlog novele zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva primeren za nadaljnjo obravnavo.

Novela naj bi zagotovila delovanje in uporabo sodobnega sistema informacijske tehnologije ter dostopnost in zasebnost podatkov za storitve eZdravja, ki jih je treba vpeljati na nacionalni ravni.

Veljavni zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva ureja celo paleto zbirk podatkov, ne pa tudi zbirk in njihovega upravljavca, ki bi ustrezno zagotavljal zakonsko opredeljeno elektronsko poslovanje v okviru eZdravja.

Vir: STA

Odbor DZ za zdravstvo je na današnji seji sprejel sklep, da predlog novele zakona o omejevanju porabe alkohola, s katero bi na predlog ZaAB odpravili prepoved točenja alkohola na športnih prireditvah, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog novele zakona o omevanju porabe alkohola je predstavil vodja poslancev ZaAB in predsednik košarkarskega kluba Union Olimpija Jani Möderndorfer. Ocenil je, da je sedanji zakon v 13 letih prinesel določen rezultat, a se je v tem času po njegovem mnenju izkazalo, da vse prepovedi niso dosegle želenega cilja.

Prepoved prodaje alkoholnih pijač v športnih objektih, kjer poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo, po njegovih besedah ni odvrnilo mladih od pitja, izgredi na športnih prireditvah niso nič manjši, športne organizacije pa se zaradi te prepovedi spopadajo s pomanjkanjem denarja.

Takšna novela bi tako lahko za športne klube predstavljala večjo finančno stabilnost, organizatorjem pa večjo odgovornost, kaj se na njihovi prireditvi dogaja, je poudaril Möderndorfer.

Zakonodajno-pravna služba DZ je opozorila, da je izhodišče predlaganih rešitev osredotočena na finančno stanje, kar odstopa od temeljne usmeritve zakona, ki je naravnana k omejevanju porabe alkohola in ukrepom za preprečevanje njegovih škodljivih posledic.

Ministrica za zdravstvo Milojka Kolar Celarc je povedala, da vlada ne podpira predlagane novele, ker bi to prispevalo k povečevanju tvegane in škodljive rabe alkohola med Slovenci ter vodilo k povečanju zdravstvenih, družbenih in ekonomskih posledic. To ne odtehta morebitnih koristi povečanja financiranja športnih organizacij, ki pa ne morejo biti odvisne od prodaje alkoholnih pijač, je pojasnila in se zavzela za večjo preventivo na tem področju.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 6.5.2015 - 12.5.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 7 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 6.5.2015 - 12.5.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 8 novosti 9 novosti 2 novosti 16 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost 5 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 5 novosti 2 novosti 10 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 12 novosti 2 novosti 2 novosti 27 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 24 novosti 4 novosti 5 novosti 17 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 2 novosti 2 novosti 9 novosti 13 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 2 novosti 2 novosti 3 novosti 2 novosti 4 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 4 novosti 5 novosti
11. OBČINE 41 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .