Številka 33, letnik VI
22. november 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

"Korupcija se je v javna naročila privlekla zelo tiho. Na korupcijo je prva javno opozorila protikorupcijska komisija, vendar že pred letom 2000. To je bil takrat še urad za boj proti korupciji. Tudi sam sem bil tedaj presenečen nad takšnim zaznavanjem koruptivnih ravnanj v javnih naročilih in sem težko sprejel, da vse to drži. V zadnjih letih pa mi je optimizem splahnel, saj smo se tudi sami skozi ugotovitve naših revizij in skozi pobude, ki jih dobivamo vse več in več, prepričali, da je korupcija dejansko postala sistem." Tako o stanju v javnih naročilih in še o čem drugem pripoveduje dr. Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča, za današnjo rubriko Pogovor.

Že v prejšnji številki TFL Glasnika smo vas povabili k prebiranju še enega nadaljevanja kratke predstavitve Predloga Zakona o računovodstvu. Današnjo številko namenjamo računovodskim izkazom, letnem poročilu in vrednotenju računovodskih kategorij. Tudi v tem delu predstavitve bomo na kratko opisali pripombe, ki jih je oblikoval Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Včeraj se je zaključil izbor Najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka za leto 2011 po mnenju obiskovalcev našega portala. Preverite, kdo so zmagovalci!

Dr. Igor Šoltes: Namesto javnih naročil imamo dogovorno ekonomijo

Dr. Igor Šoltes je predsednik Računskega sodišča RS.

Slika

TFL Glasnik:
Za začetek ni moč mimo aktualnega vprašanja, ki zadeva premiersko vlogo, ki so vam jo namenjali mediji. Te ste se vztrajno branili in ste se očitno ubranili. Kako pa se vidite v politiki zdaj, glede na novo politično situacijo, ki je nastala pred kratkim?

Igor Šoltes:
Glede 'premierske' vloge sem že večkrat dejal, da se, dokler sem predsednik računskega sodišča, ne morem in ne smem politično angažirati. Za naprej pa, seveda, ne izključujem ničesar. Nova politična stvarnost, ki se bo verjetno zgodila po volitvah, kaže na korenit premik v odnosih do vprašanja politike in politikov. Je tudi odraz nezadovoljstva s stanjem, nad tem stanjem status quo, zlasti pa nezadovoljstva zaradi nezmožnosti sklepanja socialnega miru, nezmožnosti dogovarjanja s sindikati, s socialnimi partnerji, pa tudi s strankami iz parlamentarne opozicije.

Vse kar je ostalo odprto, bo naloga naslednje vlade. To delo ne bo zelo lahko. Prav je, da se politični prostor od časa do časa spremeni, da se ponudijo nove rešitve, novi programi, ker tudi sami skozi naše revizije ugotavljamo, da se nekatere stvari nikakor ne premaknejo.

Morda bodo nove politike prispevale k temu, da se bo ta premik zgodil, posledično tudi v glavah, da bo upravljanje države doumeto tudi s stališča, ki ga za zdaj žal še ni. Predvsem je bilo čutiti pomanjkanje odgovornosti in gospodarnosti, še posebej ker krize očitno še ni konec, oziroma, kot je dejal znani ekonomist, krize bo konec, ko se bomo na njo navadili.

 

TFL Glasnik:
Ostaniva še pri teh vlogah. Boste morda kandidirali za predsednika države? Mandat vam poteče čez dobro leto dni in ste razgledani, elegantni, hkrati dovolj ljudski, neposredni, odlično kuhate, ribarite, igrate bas kitaro in ste vzoren družinski človek.

Igor Šoltes:
Če smo bolj natančni, mandat mi poteče sredi leta 2013. Za vprašanja, kaj potem, pa bi bilo treba pogledati v kristalno kroglo. (smeh)

 

TFL Glasnik:
V funkciji predsednika računskega sodišča skrbite za racionalno in zakonito porabo davkoplačevalskega denarja, konkretno gre za 10 milijard evrov vrednosti proračuna. Kateri so največji problemi in izzivi, s katerimi ste se doslej srečali?

Igor Šoltes:
Naš cilj je pregledovati pravilnost in smotrnost poslovanja, slednje skozi prizmo vrednotenja, ali so sredstva, ki so bila porabljena v določenem proračunskem letu, porabljena gospodarno. Če gledam presek dela našega mandata doslej, se mi zdi največji prispevek računskega sodišča ravno v tem, da smo določene stvari vendarle premaknili. Določena vprašanja se rešujejo lažje po opravljeni reviziji. Tu mislim predvsem na sistemske revizije. Žalosti pa nas včasih to, da se kljub revizijam ne zgodi nič. In smo spet pri odnosu treh dejavnikov: računskega sodišča, revidiranca in vloge posameznih organov – mislim predvsem pravosodnih, ki naj bi tvorili zaključen krog in ki naj bi omogočali tisto, kar je najbolj pomembno, to je pravno varnost in pravno državo. Kot sem že večkrat povedal, doslej je bila velika zadrega v tem, da če ukradeš denimo kolo, si lahko obsojen na kar visoko kazen, v primeru oškodovanja javnih financ pa doslej ni bilo pravnih sredstev za posledice.

 

TFL Glasnik:
Vi ste vendarle predlagali spremembo kazenskega zakonika ravno v tej smeri.

Igor Šoltes:
Drži, predlagali smo spremembe kazenske zakonodaje za primere oškodovanja javnih financ in sedaj so te spremembe tudi sprejete, tako, da ne bo več mogoč izgovor, da ni zakonske podlage. Na našo pobudo se je kazenski zakon spremenil tako, da je v primeru oškodovanja javnih financ zagrožena tudi zaporna kazen do osem let, govorimo o veliki škodi. Prepričani smo, da bo takšna norma imela tudi preventivne učinke.

 

TFL Glasnik:
Vendar je sprememba kazenskega zakonika le en del.

Igor Šoltes:
Seveda in zato je odnos med računskim sodiščem, revidiranci in pravosodnimi organi bistven, saj morajo našim ugotovitvam slediti ustrezni ukrepi, dolgoročno pa naše ugotovitve odmevajo tudi v praksi skozi reševanje posameznih sistemskih problemov. Sistema gotovo ne moremo spremeniti sami, enako velja za spoštovanje finančne kulture, predvsem zato vidim potrebo po zaključeni celoti in po sodelovanju z drugimi organi, ki tako kot mi, nadzirajo oblastvena ravnanja in pri tem nimajo represivnih atributov. Taki organi kot smo mi, tudi če pogledamo v EU, nimajo represivne moči in zato je toliko bolj potrebno, da deluje celovit sistem. Prepričan sem, da je treba nujno povrniti zaupanje ljudi tudi v druge organe oblasti, da sodišča delujejo za ljudi in za njihovo dobro, oziroma v dobro pravice.

 

TFL Glasnik:
Polovica državnega proračuna, natančno 4,7 milijarde, predstavljajo javna naročila. Izjemno velika številka. Kako vidite ureditev javnega naročanja? Ali je takšna ureditev, kot jo imamo sedaj z Agencijo za javno naročanje, primerna?

Igor Šoltes:
Odgovor na to vprašanje bi lahko obsegal celo knjigo. Od leta 1997, ko je to področje postalo urejeno z zakonom, se je zakonodaja že tolikokrat spremenila, da v resnici onemogoča kontinuiteto v praksi. S tem področjem sem se zelo intenzivno ukvarjal dolgo časa, dokaj dobro ga poznam, vendar me vedno znova preseneti, koliko novih vprašanj se pojavlja. Vedno znova se iščejo nove rešitve, spremembe, ki bi odpravile pomanjkljivosti ali nedorečenosti, vendar čudežne formule ni. Tudi ko se pogovarjamo s predstavniki drugih držav EU, zlasti v najmlajših članicah, gre kar za podobne zakonodaje in za podobne problem. In vsi večji škandali, ki se zgodijo v EU, so na področju javnih naročil. Zakaj? Ker je država na področju financ največji investitor. S tem, ko naroča, posega v pogodbena razmerja na področju investicij, gradenj, blaga - ogromnih količin in v velikih zneskih.

Kar bi moralo temeljiti na osnovah transparentnosti in gospodarnosti, je v resnici postalo na nek način "dogovorna ekonomija". Tudi zato, ker je Slovenija relativno majhna in se podjetja ter podjetniki, ki so ponudniki v postopkih javnih naročil, več ali manj poznajo med seboj. Teoretično so zato lahko mnoge stvari dogovorjene, še preden gredo v formalni postopek.

Tisto, kar opažam je, da smo sistem javnih naročil spremenili v skupek formalnih pravil. Tudi presoja se ga le skozi pravilnostni vidik, ne pa skozi vsebino, tako smo izgubili smisel javnih naročil. Le-ta niso drugega, kot iskanje najboljšega ponudnika, ki bo najbolje opravil tisto, kar bomo plačali z javnimi sredstvi. Gre, zelo preprosto, za neke vrste gospodinjsko logiko – z vsem spoštovanjem – v tem smislu, da ne kupimo prvega, kar zagledamo. Preprosta pravila so se zapletla in vse je orientirano k formalnosti. Ni redko, da se kljub slabim rezultatom na nekaterih področjih revidiranci zagovarjajo, da so formalno vse postopke izvedli pravilno.

Vendar je formalnost le eden od stebrov, ključna pa je prva faza, to je načrtovanje. V tem smo relativno šibki, ker smo vsaj na nekaterih področjih naredili premalo, da bi se zgodile določene standardizacije. Na mnogih področjih smo ostali preveč pasivni, kot bi smeli biti, zato so načrtovanja javnih naročil ostala prepuščena individualnim presojam, kar lahko prinese favoriziranje določenih ponudnikov.

Posebno področje je izvrševanje pogodb. Pri teh bi bil lahko nadzor boljši – zlasti pri gradbenih delih, kjer je velika posebnost, če gradbeno delo izpeljejo brez sklepanja aneksov k osnovni pogodbi. Znova in znova iščemo odgovor na vprašanje, zakaj se pri velikih projektih vedno zaplete, pri zasebnih projektih pa takih zapletov ni toliko, naložbe se končajo hitreje, roki gradenj pa so krajši.

Tudi na ravni institucij ni manjkalo poskusov, da bi našli racionalno rešitev. Zadnji tak sistemski organ je bil Urad za javna naročila, ki je deloval le dve leti in so ga nato žal ukinili. Zdaj imamo Agencijo za javna naročila. Sam sem večkrat javno poudaril, da agencijo kot idejo podpiram, vendar takšno, ki ne bo zgolj in samo izvrševala centralizacijo javnih naročil za vsako ceno. Moje stališče je, centralizacija da, vendar po pameti. Javna naročila namreč niso samo tržna ali samo ekonomska kategorija, saj imajo še celo vrsto drugih učinkov, ki jih podcenjujemo. V preteklosti smo videli, da imajo lahko javna naročila tudi demografske ali socialne in celo ekološke učinke.

Obstoječa agencija se trudi naredit pomemben premik na tem področju, vendar se mi zdi, da so stvari glede pristojnosti spet zašle v smer, nad katero nisem najbolj navdušen. Res pa je, da deluje šele kratek čas, prekratek, da bi lahko dajali vrednostne ocene. Sem pa prepričan, da bo potrebna tudi sprememba pristojnosti, če res želimo ustvariti takšno agencijo, ki naj bi delovala, kot jo snujemo od leta 1997 – v vsem času javnega naročanja. Škoda je, da tega nismo naredili mnogo prej, saj smo bili od leta 2002 ali 2003 brez ustreznega organa, kar se je odražalo tudi v pomanjkanju informacij, ki so jih iskali tako ponudniki kot tudi naročniki. Posledice so bile tudi v izjemno hitrem spreminjanju zakonodaje, zlasti narobe pa je bilo, ko smo le-to spreminjali glede na konkretne primere. Zgodilo pa se je to, da je zakon postal talec dnevnih zapletov. S takšnim gledanjem ne bomo nikoli naredili dobrega zakona, saj bomo vedno samo krpali konkretne težave.

Dolgo časa smo se ukvarjali s problemom podizvajalcev - toda ali smo problem rešili? Očitno ne, daleč od tega. Plačilna nedisciplina v pogodbah, ki so predmet javnega naročanja, je po mojem mnenju civilno vprašanje, ki sodi pred sodišča. Vloga države v smislu vprašanja, koga zaščititi, pa bi bila po mojem mnenju v zaščiti delavcev - treba je zaščititi tiste, ki so na koncu verig in ostanejo brez vsega.

 

TFL Glasnik:
Javna naročila so očitno ključno vprašanje. Ob tem, kar govorite, se zdi nujno poudariti tri vprašanja. Prva je izbira pravega sistema saj poznamo države, ki so to zelo uspešno naredile – soseda Avstrija se lahko pohvali s prihranki na proračunu. Skandinavske države so pregovorno uspešne na tem področju. Zakaj ne prevzamemo enega izmed uspešnih modelov?

Drugo vprašanje, ki se mi zdi ključno v zvezi z javnimi naročili, je korupcija. Bojim se, da smo v Sloveniji skozi ta netransparentni proces tudi ob vplivu politike, ki je tretji dejavnik, prišli do vprašanja, ali obstaja politična volja za spremembo vsega tega?

Igor Šoltes:
Že med pripravo na ustanovitev agencije smo na sestankih poudarjali, da že obstajajo uspešni modeli. Sam sem se zelo zavzemal, da namesto odkrivanja tople vode izberemo, recimo, kombinacijo danskega in/ali avstrijskega modela. Na sestankih sem prepričeval predstavnike ministrstva o uspešno delujočih modelih, toda ti so se raje odločili za, po mojem mnenju, preživeti model, ki se nikoli ni izkazal kot izjemno dober in odpira vrsto novih praktičnih vprašanj.

Zamudili smo pomembno obdobje, kar se kaže tudi v odnosu do drugih vprašanj – do vprašanja korupcije. Korupcija se je v javna naročila privlekla zelo tiho. Na korupcijo je prva javno opozorila protikorupcijska komisija, vendar že pred letom 2000. To je bil takrat še urad za boj proti korupciji. Tudi sam sem bil tedaj presenečen nad takšnim zaznavanjem koruptivnih ravnanj v javnih naročilih in sem težko sprejel, da vse to drži. V zadnjih letih pa mi je optimizem splahnel, saj smo se tudi sami skozi ugotovitve naših revizij in skozi pobude, ki jih dobivamo vse več in več, prepričali, da je korupcija dejansko postala sistem. Kot primer naj navedem pismo, v katerem nam anonimni pobudnik razlaga, da je prvi korak, da sploh lahko sodeluješ pri javnih naročilih, ta, da podkupiš določeno število pristojnih, da potem, ko se z njimi dogovoriš, da boš zmagal, ceno ponudbe uskladiš tako, da pokriješ tudi njihovo 'ceno za duševne bolečine'. In potem jim to razliko ob sobotah in nedeljah izročiš po njihovih domovih.

Ko človek prebere takšne navedbe, se zgrozi in ti pojavi nas morajo resno zaskrbeti. Z opozorilom, da tega ni moč rešiti takoj, tudi z zakonodajo ne, saj nekateri vedno najdejo stranpoti, a tudi zgolj z ustanovitvijo agencij in uradov sistemske korupcije ni moč odpraviti. Menim, da je ključ v ozaveščanju pa tudi v izobraževanju in medsebojnem sodelovanju računskega sodišča, organov pregona, protikorupcijske komisije in tožilstva. Celovito izobraževanje je ena prvih stvari, ki se je še nismo lotili, kot bi se je morali. Če ne bomo usposabljali tistih, ki prihajajo za nami in se bodo ukvarjali z javnimi naročili, potem ne bomo ustrezno spremenili kulture javnega naročanja. Tudi če ne bomo ustrezno nagradili tistih, ki se bodo uspešno ukvarjali s tem težkim vprašanjem in po drugi strani poiskali ustreznih sankcij ter odgovornosti za neuspešne, se ne gre nadejati, da se bo ta zadeva korenito spremenila.

In zato si človek želi, da bi spremembe v družbi, ko bi se zgodile, šle v smeri večje strpnosti, boljšega dialoga in predvsem v smeri jasnejših ciljev. In cilji so tisto, kar manjka. Za te se mi zdi, da so nedefinirani in potem ne morejo biti merljivi, kar pomeni, da tudi učinkovitosti ne moremo izmeriti. Ravno to je tisto, kar se v prihodnje mora zgoditi: določiti moramo tiste ključne cilje, vendar ne samo za en mandat, ki jih želi država doseči, če želi ostati konkurenčna tudi na socialnem in ne zgolj na ekonomskem in gospodarskem področju. Sam bi kot enega ključnih ciljev v prihodnosti izbral okolje v najširšem smislu: socialno, gospodarsko okolje, skupaj z ekološkimi vidiki. Takšno okolje v najširšem smislu je ključno, če želimo ustvariti konsistentno politiko, ki ji bodo podrejene ostale politike, kar skupaj usmerja pogled v naprej.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Predlog Zakona o računovodstvu – 3. del

Objavljeni Predlog Zakona o računovodstvu, (v nadaljevanju Predlog ZR), ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, poleg že predstavljenih tem, določa tudi pravila glede:

 • letnega poročila,
 • hranjenja knjigovodskih listin,
 • začetnega vrednotenje postavk v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih,
 • popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev,
 • odpisovanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 • prevrednotenja sredstev,
 • finančnega poslovanja in plačilnega prometa,
 • nalog in organizacije računovodstva, pravic in odgovornosti pooblaščenih oseb,
 • računovodskega nadzora in
 • kazenskih določb.

Letno poročilo

Predlog ZR v 21. členu določa, da je letno poročilo pravnih oseb sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila. V nadaljevanju posebej določa vsebino letnega poročila za:

a)      pravne osebe javnega prava in
b)      pravne osebe zasebnega prava.

 

Ad. a) Računovodsko poročilo pravne osebe javnega prava sestavljajo bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz investicij, izkaz finančnih terjatev in naložb, izkaz financiranja ter pojasnila k izkazom.

Predlog ZR v 2. odstavku 22. člena določa, da morajo računovodski izkazi prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov ter presežka oziroma primanjkljaja.

Poslovno poročilo vsebuje navedbe o doseženih ciljih in rezultatih ter poročilo o realizaciji finančnega načrta.

Ad. b) Računovodsko poročilo pravne osebe zasebnega prava je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k izkazom.

Poslovno poročilo pa so informacije, pripravljene s strani poslovodstva o poslovanju pravne osebe.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo je v Pripombah k posameznim členom Predloga zakona o računovodstvu na temo letnega poročila zapisal, da računovodski izkazi, pripravljeni na podlagi Zakona o računovodstvu ne morejo zagotavljati resničnega in poštenega prikaza, kot ga na splošno razume računovodska stroka v Sloveniji in na mednarodni ravni, ker splošna izhodišča računovodenja še vedno niso usklajena z vsemi splošnimi izhodišči, ki takšen prikaz zagotavljajo. Predlagajo, da se zato to določilo črta iz Zakona o računovodstvu.

Druga pripomba na temo letnega poročila se nanaša na zahtevo po pripravi poslovnega poročila za vse pravne osebe zasebnega prava. Predlog je, da se poslovno poročilo zahteva le za srednje velike in velike pravne osebe zasebnega prava, kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 33/2011) v 55. členu.

Vrednotenje sredstev

Pravne osebe javnega prava vrednotijo postavke v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih skladno z Zakonom o računovodstvu ter računovodskimi standardi, pravne osebe zasebnega prava pa v skladu z računovodskimi standardi.

Začetno vrednotenje postavk v poslovnih knjigah opredeljuje 34. člen Predloga ZR takole:

 • Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti, če ta ni znana pa po ocenjeni vrednosti. Nabavna vrednost sestoji iz nakupne cene, uvoznih in nevračljivih nakupnih dajatev ter stroškov, ki jih je možno pripisati neposredno usposobitvi osnovnega sredstva za uporabo. Stroški financiranja se ne vštevajo v nabavno vrednost. Predlog ZR nadalje določa, da nabavna vrednost ne more biti višja od nadomestljive oziroma iztržljive vrednosti.
 • Zaloge materiala, drobnega inventarja in trgovskega blaga se vrednotijo po nabavni vrednosti  - nakupna cena, povečana za uvozne in druge nevračljive nakupne davščine ter neposredni stroški nabave.
 • Finančne naložbe se vrednotijo po nabavni vrednosti.
 • Terjatve in obveznosti se izkazujejo v znesku, ki izhaja iz ustrezne izvirne knjigovodske listine.

 

Prevrednotenje sredstev in obveznosti do virov sredstev osebe javnega prava opravijo skladno s podzakonskim predpisom, oziroma z računovodskimi standardi, če ni ustreznih določil v podzakonskem aktu.

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij pri Slovenskem inštitutu za revizijo je v  svojih Pripombah zapisal, da Predlog ZR v 3. odstavku 34. člena vsebuje vsebinsko napako, ker govori, da nabavna vrednost ne more biti višja od nadomestljive oziroma iztržljive vrednosti. Navedba o iztržljivi vrednosti je namreč odveč. Slovenski računovodski standardi in Mednarodni standardi računovodskega poročanja namreč opredeljujejo nadomestljivo vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote kot večjo izmed dveh postavk:

 • njeno pošteno vrednost, zmanjšano za stroške prodaje, ali
 • njeno vrednost pri uporabi.

Sodišče Evropskih Skupnosti je o davčni obravnavi vavčerjev (vrednostnih kuponov, bonov…) odločalo v več sodbah in sicer: Boots Company (C-126/88), Elida Gibbs (C-317/94), Argos Distribution Ltd (C-288/94), European Commission v. Germany (C-427/98). V zvezi z obravnavo vavčerjev je pomembna tudi sodba Bupa Hospitals (C-419/02), v kateri je sodišče odločalo o davčni obravnavi predčasnih plačil za bodoče dobave farmacevtskih izdelkov.

Sodišče ES je odgovarjalo na vprašanje, ali je treba prejem določenega zneska na račun obravnavati kot predplačilo, če v trenutku, ko je plačilo opravljeno, ni določeno na katero dobavo blaga in storitev se plačilo nanaša. Sodišče ES je odločilo, da predčasna plačila v obliki pavšalnih vsot, plačana za blago, določeno na splošno po seznamu, ki se lahko spremeni vsak trenutek s sporazumom med kupcem in prodajalcem in s katerega lahko kupec morda izbere izdelke na podlagi sporazuma, kateremu se lahko v vsakem trenutku enostransko odpove in tako dobi nazaj celotno neuporabljeno predplačilo, ne sodijo med plačila pred opravljeno dobavo in zato ne nastane obveznost obračuna DDV.

Če se torej darilni bon izda na določeno vrednost, pri tem pa ni določeno oziroma ni znano, za nakup katerega blaga ali storitve bo darilni bon porabljen, se takšna transakcija obravnava kot menjava enega plačilnega sredstva za drugega. V tem primeru nastane obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV šele takrat, ko izdajatelj darilnega bona dobavi izbrano blago ali storitev (prinesitelj darilnega bona zamenja le-tega za blago ali storitve, ki jih izbere iz izdajateljeve ponudbe).

Materialna statusna preoblikovanja gospodarskih družb so načeloma urejena v VI. delu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), v teoriji pa so opredeljena kot spreminjanje oblik družb. Mednje se v pravnem smislu uvrščajo združitve in delitve kapitalskih gospodarskih družb, poleg tega pa obstaja še oblika, ki je navedeni zakon neposredno ne omenja, pač pa je urejena v Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2), to je zamenjava kapitalskih deležev.

Izvedbo vsake od navedenih transakcij lahko razdelimo na pravni in davčni del. V pravnem delu se sestavi potrebne dokumente in opravi postopke za izvedbo preoblikovanja, ki učinkuje z vpisom v sodni register, v davčnem delu pa se izpolni dolžnosti plačila davka ali doseže zagotovitev davčne nevtralnosti. Vse navedene transakcije so namreč v skladu z določbami VII. dela ZDDPO-2 davčno nevtralne, kar pomeni, da se pri njihovi izvedbi davka ne plača oz. točneje, se davčno obveznost preloži do naslednje obdavčljive transakcije,

Davčna nevtralnost je urejena v Smernici 90/434/EGS -Merger Directive, v slovenski pravni red pa je bila prenesena s sprejemom ZDDPO-1. V nadaljevanju si bomo pogledali izvedbo posamezne transakcije, davčne implikacije, ki iz nje izhajajo, in postopek dosega davčne nevtralnosti.

Javni zavod je posredni proračunski uporabnik, ki mora med drugim gospodarno razpolagati s proračunskimi sredstvi S tem namenom lahko na področju financ in računovodstva uvede določene varčevalne ukrepe. Lahko rečemo, da je prva odgovorna oseba pri tem predstojnik, direktor oziroma ravnatelj zavoda. Njegova neposredna odgovornost v povezavi z računovodstvom se kaže skozi določbe zakona o računovodstvu, ki opredeljuje kazni Predstojnik zavoda je tudi oseba, ki pove, katere podatke o poslovanju želi spremljati V nadaljevanju prikazujemo nekaj možnih ukrepov za znižanje stroškov, za povečanje prihodkov in za bolj učinkovito sprotno spremljanje poslovanja.

Da bi lahko učinkovito spremljali prihodke in stroške zavoda, je treba vzpostaviti sistem notranjih kontrol in stalno spremljati in nadzorovati delovanje posameznih organizacijskih enot ter se hitro in ustrezno odzivati na vsako nepravilno, negospodarno, neučinkovito in neracionalno dejanje. Finančno računovodstvo pripravlja informacije, na podlagi katerih poslovodstvo odloča. Boljša informacija za poslovodstvo pomeni boljša odločitev in večjo uspešnost zavoda. Za zavod je velikega pomena, da oblikuje takšen poslovodno-računovodski sistem, da poslovodstvo pridobi prave in pravočasne informacije.

Bilanca stanja je računovodsko poročilo o predračunskem ali uresničenem (obračunskem) obsegu in sestavi sredstev ter obveznosti do virov sredstev posameznega podjetja za določeni trenutek, presečni datum.Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 24.1 opredeljuje bilanco stanja kot temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku.

Bilanco stanja mora podjetje, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvezno sestaviti na zadnji dan poročevalskega obdobja. Za potrebe spremljanja poslovanja s strani poslovodstva, lastnikov, bank ali borze, če podjetje kotira na borzi, je potrebno sestavljati tudi medletne bilance, ki so lahko mesečne, trimesečne in polletne.

SRS 24.3 določa, da mora imeti izkaz stanja obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja. To pomeni, da mora biti vsota sredstev v bilanci stanja enaka vsoti obveznosti do virov sredstev . Podjetje mora namreč spoštovati temeljno načelo gospodarjenja in sicer, da lahko razpolaga le s tolikšnimi sredstvi, kolikor znašajo obveznosti zanje (obveznosti do lastnikov – kapital in obveznosti do drugih – dolgovi).

Skupina invalidskih in humanitarnih organizacij, ki podpira loterijsko novelo in zato nasprotuje pobudi za razpis referenduma o njej, opozarja, da novela nikomur ne odvzema sredstev. Gre pa za večjo preglednost pri razdeljevanju sredstev Fiha in za preprečevanje kolizije interesov, poudarjajo.

Novela zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije nikomur ne odvzema sredstev, pač pa gre za večjo preglednost in preprečevanje kolizije interesov pri razdeljevanju sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho), je dejala predsednica Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije Tereza Novak.

Zavrnila je tudi očitek, da bo z novelo vlada prevzela nadzor v fundaciji. "Vlada bo imela le tri predstavnike v svetu Fiha, 20 predstavnikov v 23-članskem svetu pa bo iz invalidskih in humanitarnih organizacij," je poudarila.

Nasprotniki referendumske pobude menijo, da novela omejuje veliko moč, ki so jo pridobili nekateri funkcionarji v škodo tistih, ki naj bi jih predstavljali in jih zagovarjali.

"Nacionalni svet invalidskih organizacij želi še naprej ohranjati monopol nad porabo javnih sredstev Fiha, ki so namenjena invalidom oz. programom zanje in ne bogatenju funkcionarjev teh organizacij ali neracionalnemu kopičenju nepremičnin," poudarjajo. Vse to je posledica večletne nepreglednosti delovanja in pomanjkanja nadzora, so prepričani.

Predvsem kot sporno dejstvo omenjajo, da je "to početje organizirano in vodeno s strani Šuštaršiča, ki si že 40 let jemlje pravico predstavljati vse invalide v državi". Predsednik nacionalnega sveta invalidskih organizacij Boris Šuštaršič ima "kar 12 funkcij, ki so v hudi koliziji, saj je v vlogah nadzora, odločevalca, prejemnika sredstev Fiha, kot državni svetnik pa je tudi predlagal potem sprejeti veto državnega sveta na novelo", so opozorili.

Pri svojih argumentih za novelo se opirajo na tri sodbe upravnega sodišča, več mnenj računskega sodišča in na odločitev komisije za preprečevanje korupcije.

Novelo podpira 92 humanitarnih organizacij, združenih v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij Slovenije, ter invalidske organizacije YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Invalid - Zveza društev gibalno oviranih in oseb z invalidnostjo Slovenije ter Sklad Silva - Društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami.

Na pobudo Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) se je v četrtek začelo zbiranje podpisov za razpis referenduma o noveli, ki bo trajalo do vključno 21. decembra. Za razpis referenduma morajo pobudniki zbrati 40.000 podpisov.

Za NSIOS so v noveli med drugim sporne spremembe številčne sestave in strukture sveta Fiha, kjer se izenačuje število predstavnikov invalidskih in humanitarnih organizacij. Nasprotujejo tudi spreminjanju sistema, ki je po njihovi oceni dober.

Novela, ki jo je DZ po izglasovanem vetu državnega sveta vnovič potrdil 2. novembra, predvideva zmanjšanje števila članov sveta Fiha s 30 na 23. Določa, da člani sveta Fiha ne morejo biti osebe, ki opravljajo nadzor nad delom fundacije, ki so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje za sredstva Fiha, in so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije.

Vir: STA

Dne 17.11.2011 je začela veljati novela Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki med drugim spreminja modele vrednotenja. Vlada bo uredbo o določitvi modelov sprejela predvidoma 24. novembra, vrednost nepremičninam pa bo v registru nepremičnin pripisana do konca leta, so povedali na okoljskem ministrstvu.

Novela med drugim modele vrednotenja nepremičnin veže na rabo in ne več na vrsto nepremičnine. Za posamezno vrsto nepremičnin, npr. ko gre za kombinacijo stanovanjske in poslovne rabe, namreč v prvem poskusnem vrednotenju nepremičnin pogosto niso mogli uporabiti enega samega modela vrednotenja.

Novela tudi predvideva, da bodo obvestilo o končni izračunani vrednosti nepremičnine prejeli vsi lastniki, ne več le tisti, ki so podali pripombe k poskusnem izračunu.

Nepremičninam bodo končno vrednost pripisali po tem, ko bo vlada sprejela uredbo o določitvi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin.

Kot so povedali na ministrstvu za okolje in prostor, bo vlada uredbo predvidoma sprejela 24. novembra. Uredba bo začela veljati z dnem objave v uradnem listu, vrednost nepremičnin pa bodo izračunali in pripisali v register nepremičnin do konca letošnjega leta.

Lastnikom nepremičnin bodo obvestila o pripisanih vrednostih poslali, "ko bodo za to zagotovljena potrebna sredstva", pravijo na ministrstvu, kjer ocenjujejo, da bo za to potrebnih 500.000 evrov. Dodajajo, da bodo lahko lastniki sicer vrednost svojih nepremičnin videli takoj po pripisu v register nepremičnin prek javnega vpogleda v register. Novela določa, da na obvestilo o končnem izračunu ne bo več mogoče podati ugovora.

Novela tudi določa, da morajo prodajalci nepremičnin o kupoprodajnih poslih z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, sporočati podatke v evidenco trga nepremičnin. Iz te obveznosti bodo izvzeti notarji in nepremičninski posredniki, a bo njihova obveznost prenehala šele z datumom začetka uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin, ki bo objavljen v uradnem listu, kar bo po navedbah Geodetske uprave RS (Gurs) predvidoma avgusta 2012. V vmesnem obdobju bo zaradi opuščanja in zamud poročanja poostren inšpekcijski nadzor, so na Gursu v ponedeljek zapisali v obvestilu na svoji spletni strani. Globa za neposredovanje podatkov o kupoprodajnih poslih, za katere je bil obračunan DDV, je po noveli med 1000 in 10.000 evrov.

Novela tudi določa, da morajo najemodajalci, tako fizične kot pravne osebe in upravljavci nepremičnin v lasti države ali upravniki, v evidenco trga nepremičnin pošiljati podatke o najemnih poslih. Zagrožena globa za fizične osebe je od 200 do 1200 evrov, za pravne osebe pa od 1000 in 10.000 evrov.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 8 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela E, veljajo od 20.10.2011, uporabljale pa se bodo od 20.12.2011 dalje;
 • novela E je prinesla prenehanje delovanja urada za varstvo potrošnikov kot organa v sestavi ministrstva za gospodarstvo. Strokovne, upravne in razvojne naloge urada se bodo prenesle na ministrstvo, javne službe, ki se nanašajo na vzgojo in izobraževanje ter obveščanje potrošnikov, pa bodo izvajale izključno nevladne organizacije;
 • v Državnem zboru je tudi že novela F, s katero se do konca leta 2012 podaljšuje veljavnost zadnjega veljavnega nacionalnega programa varstva potrošnikov, in sicer s ciljem omogočiti prenos izvajanja javnih služb na nevladni sektor;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o varstvu portošnikov (ZVPot);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 20-815/1998, stran 1293.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 16.11.2011 - 22.11.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 4 novosti 3 novosti 8 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 16.11.2011 - 22.11.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 10 novosti 3 novosti 2 novosti 10 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 5 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 1 novost 6 novosti 7 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 13 novosti 3 novosti 15 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 31 novosti 1 novost 4 novosti 24 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 15 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 3 novosti 8 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 3 novosti 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 3 novosti
11. OBČINE 34 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .