Številka 33, letnik VI
19. november 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Včerajšnji donatorji Rdečega križa Slovenije se pojavljajo kot prosilci pomoči,« nam je za rubriko Pogovor povedal dr. Daniel Starman, generalni sekretar Rdečega Križa Slovenije. Pripomnil je, da je vodenje takšne organizacije izjemen izziv, ker je tako raznolika glede na področja delovanja, saj je bilo njegovo menedžersko delo v vseh prejšnjih okoljih v luči tega veliko bolj enoznačno.

Že nekaj časa se govori o spremembah Zakona o dohodnini. Mnogi ga, zaradi predloga ukinitve avtomatičnega usklajevanja dohodninske lestvice s stopnjo rasti cen, imenujejo kar prikriti krizni zakon, povečanje dohodnine na tej osnovi pa prikriti krizni davek. Ker je tema še kako aktualna, smo se odločili, da današnjo temo tedna posvetimo Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, kot ga je določila Vlada Republike Slovenije 29.8.2013.

Vabljeni k branju!

Dr. Danijel Starman: Nesrečno ime iger na srečo

Danijel Starman

TFL Glasnik:
G. Danijel Starman, za vami je pestra kariera, polna javnih odmevov: bili ste predavatelj na ekonomski fakulteti, vodili ste dve zavarovalnici, ste predsednik AMZS in podpredsednik mednarodne avtomobilistične organizacije FIA, zdaj ste generalni sekretar Rdečega križa Slovenije. Običajno začnem z vprašanjem, na kaj ste v svoji karieri najbolj ponosni, pri vas pa bi dodala še podvprašanje: zakaj ste takšna motnja v našem slovenskem sistemu, čeprav vam v resnici nihče ne more ničesar očitati?

Danijel Starman:
Najbolj sem ponosen na tri hčere, kar je bilo tudi najtežje doseči, ker je bilo treba devet let prositi za tretjo. Vse druge cilje sem dosegel v krajših obdobjih. V vsakem poslovnem obdobju kariere so prijetni spomini na uspehe, ko pa z izkušnjami gledaš nazaj, se spomniš, kaj bi naredil drugače.

Na drugi del vašega vprašanja nimam pravega odgovora. Med pogovorom z nekom sem slišal, da je danes treba hoditi po svetu z očali, ker so med ljudmi takšne povezave, da niso več ne levi in ne desni. In če hodiš po svetu brez očal, potem včasih počneš stvari, ki niso nikomur všeč. Pomembno je, da delaš po vesti in da zjutraj, ko se briješ pred ogledalom, veš, da si v preteklosti vedno delal prav.


Danijel Starman

 

TFL Glasnik:
Kakšen izziv predstavlja vodenje Rdečega križa? To je vendarle ena najuglednejših humanitarnih organizacij tudi v svetovnem merilu, žal pa ne morem mimo omenjanja madeža na tej organizaciji v Sloveniji. Čeprav to mogoče sploh ni madež.

Danijel Starman:
Mednarodni Rdeči križ je svetovna organizacija in družina 189 društev, ki ravno letos praznuje 150 let od prve konference 31 predstavnikov iz 16 držav v Ženevi, sklical pa jih je naš ustanovitelj Henry Dunant. To je velika družina, ki jo združuje sedem temeljnih načel. Osnovno je, da pomaga ljudem v najrazličnejših stiskah. Na srečo zadnjih 22 let ni vojnih stisk, so pa druge. Rdeči križ je organizacija, ki izvaja javna pooblastila na štirih področjih – krvodajalstva, prve pomoči, reševanja v primeru naravnih nesreč in iskanja pogrešanih. Kar 70 odstotkov naših aktivnosti v tem času recesije je na žalost namenjenih socialni dejavnosti.

Vodenje takšne organizacije je izjemen izziv, ker je tako raznolika glede na področja delovanja, in moram povedati, da je bilo menedžersko delo v vseh prejšnjih okoljih v luči tega veliko bolj enoznačno. Tu je splet od krvodajalstva, ki letos praznuje 60-letnico, do tega, da moraš stalno skrbeti za uvajanje sodobnih in pravih praks na področju izobraževanja iz prve pomoči in izvajanja pooblastila za oblikovanje ekip, ki so pripravljene sodelovati pri večjih nesrečah ali pomagajo pri odmevnih javnih prireditvah, kot je recimo Planica ali Eurobasket. Navsezadnje so tu socialne stiske in tudi naš biser, to je dejavnost na Debelem rtiču na slovenski obali. Petdeset let je tega, kar je bil tam s prostovoljnim delom zgrajen prvi paviljon, v katerem še danes in žal v podobnih razmerah kot takrat vsako poletje letuje 750 otrok na dan oziroma 15.000 na leto.

Glede na razmere smo majhna ekipa, na sedežu Rdečega križa nas je 12, na Debelem rtiču pa pod vodstvom mag. Ane Žerjal dela 60 ljudi. Kot zveza društev sodelujemo in se povezujemo s 56 območnimi združenji po vsej Sloveniji. Ta raznolikost pomeni delo od sestanka do sestanka, od telefona do telefona: enkrat rešuješ nekaj v zvezi s krvodajalstvom, malo kasneje te sprašujejo o možnosti solidarnostne pomoči po nekem požaru, potem sledi organizacija vaje skupaj s civilno zaščito. Večina kolegov in znancev je presenečenih, ko jim opišeš svoj delavnik, saj si pod nazivom generalni sekretar predstavljajo udobno birokratsko in pisarniško delo.

Danijel Starman

 

TFL Glasnik:
Kako se financira Rdeči križ v teh časih?

Danijel Starman:
Financiramo se iz več virov, sredstva pa se iz leta v leto zmanjšujejo, ker je državna blagajna vse bolj prazna. Sistemskih sredstev je relativno malo – 12 odstotkov, delno smo za dejavnost in za program financirani iz sredstev, ki jih humanitarnim organizacijam namenja fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, gre za sredstva, ki se stekajo iz loterije in iger na srečo. Vendar smo prišli tako daleč, da ne velja več rek, da ko je kriza, igrajo ljudje igre na srečo, temveč smo še dlje, igre na srečo so v upadanju, kar pomeni zelo veliko skrb za humanitarne in invalidske organizacije.

Zaradi pomanjkanja denarja pri igralcih in zaradi povečanega davka od iger na srečo se najbolj vneti igralci usmerjajo na internet in na igre v tujini, kar pomeni, da smo humanitarne organizacije letos prejele 15,7 odstotka manj sredstev, padec pa je napovedan tudi za prihodnje leto. Očitno se bo moral zlomiti in deregulirati tudi sistem iger na srečo – celo urad za nadzor nad igrami na srečo smo razpustili, kar je posredno povzročilo razpad dveh velikih sistemov, Hita in Casinoja Portorož. Belgijci in Finci so lahko ubranili svoje pozicije, mi pa smo se odprli in odprli lov na internetne igre, ki imajo sedeže kdo ve kod. Tako slovenska akumulacija uhaja k drugim.

Donacije so ravno tako pomemben vir, nekaj dobimo iz dejavnosti izvajanja izpitov prve pomoči, košček pa pomeni naša založniška dejavnost. Za območna združenja obstaja podoben razrez, bistveno premajhen del pa ministrstvo namenja krvodajalstvu, po zakonu o delovanju Rdečega križa za programe skrbijo občine, žal pa zakon ne določa višine in je niti ne priporoča.

Danijel Starman

 

TFL Glasnik:
O kolikšnem denarju govorimo, kolikšen je vaš proračun? Ali so sredstva, ki jih namenja država, namenjena tudi drugim organizacijam?

Danijel Starman:
Rdeči križ Slovenije ima na voljo slabe štiri milijone evrov na sedežu, če prištejemo še Debeli rtič, je to sedem milijonov. Seveda pri pridobivanju sredstev tekmujemo na natečaju skupaj s številnimi drugimi humanitarnimi organizacijami, ki jih je vse več. Pogosto gre za majhne organizacije z enim ali dvema zaposlenima, ki ne pokrivajo območja vse Slovenije kot Rdeči križ, ki ima poleg 56 območnih združenj tudi 890 krajevnih odborov, v katerih delajo izključno prostovoljci.

 

TFL Glasnik:
Kako ponovno povrniti ugled Rdečemu križu?

Danijel Starman:
Med našimi uporabniki, če jim smem tako reči, imamo izjemno dober ugled. To je več kot 150.000 ljudi, ki so zaradi osebne stiske prisiljeni priti vsak mesec ali vsaki drugi mesec po osnovno pomoč v prehrani. Oni vedo, koliko dela in truda vlagajo prostovoljci. Samo pri razdeljevanju hrane iz evropskega ukrepa sodeluje recimo 5.000 prostovoljcev. Ugled na terenu ni bil nikoli vprašljiv.

Danijel Starman

 

TFL Glasnik:
Je bolj vprašanje donatorjev?

Danijel Starman:
Gotovo mislite na dogodke iz leta 2001, od takrat je minilo že dvanajst let. Dandanašnji in ob tem delu na terenu, ko samo na področju krvodajalstva zagotavljamo, da je Slovenija v preskrbi s krvjo že 60 let samozadostna - tudi ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem 110.000 krvodajalcem - ta madež potegnejo ven le tisti, ki nimajo namena pomagati in jim je to v resnici nekakšen izgovor.

Trdno sem prepričan, da pomenimo velike humanitarne organizacije, ki delujemo na vsem teritoriju države, najbolj učinkovit sistem delovanja. Odlično sodelujemo s centri za socialno delo, s programom e-sociala skrbimo, da je transparentno, kdo je kaj dobil. Na tem področju ni nikakršnih dvomov več.

 

TFL Glasnik:
Takrat je bilo to bolj politično vprašanje kot kaj drugega in smo prišli do tega, da je sistemski vir financiranja poleg Rdečega križa dobil tudi Karitas.

Danijel Starman:
To je bolj vprašanje zgodovine in takrat nisem bil vpet v to. Danes gre za veliki organizaciji, ki pomembno prispevata k reševanju problematike. S Karitasom sodelujemo, treba pa je poudariti, da ni sistemsko financiran, pač pa dobiva denar iz Fiha, kjer njihov obseg prejetih sredstev vsako leto narašča. Samo ob lanskih poplavah nam je država zaupala ves proces razdeljevanja in zagotavljanja pomoči ter dodatnih sredstev. Gotovo pa je v želji po dokazovanju kdo od ekstremnežev v kateri koli organizaciji pripravljen narediti škodo drugim. Po mojem mnenju to ni pravi način, ker je dovolj dela za vse. Vedno si želim le to, da so deleži razdeljeni skladno s tem, koliko uporabnikov imaš, ne da se recimo sredstva iz evropskega sklada pomoči delijo arbitražno pol – pol, temveč odvisno od, kot sem rekel, števila uporabnikov.

Danijel Starman

 

TFL Glasnik:
Ob koncu še nekaj. Dobrodelnost se zdi privlačna, ko imamo stanje blaginje, ko pa postanejo humanitarne organizacije glavni distributerji za golo preživetje, se moramo vprašati, kaj ta država sploh misli? Saj ljudje vendarle želijo delati in je treba dati veljavo podjetniškemu segmentu, dobrodelnosti pa mesto, ki ji gre. Vendarle ste ekonomist in predavatelj podjetništva, zato me zanima vaš komentar o tem.

Danijel Starman:
Humanitarne organizacije so dejansko postale servis države za opravljanje dejavnosti, ki bi jih morali organizirati na drugačni osnovi in ne prepuščati prostovoljstvu. Že obseg ljudi, ki so profesionalno zaposleni pri Rdečem križu, je neprimerljiv z drugimi organizacijami po svetu, Slovenci smo zelo skopi in restriktivni. Sedež hrvaškega Rdečega križa imam 77 zaposlenih, v Avstriji jih je samo v mednarodni službi 27, pri nas pa ima sodelavka, ki se ukvarja z mednarodno dejavnostjo, na skrbi še mladinsko dejavnost in prostovoljstvo.

Samo z dobrodelnostjo ne bo mogoče reševati socialne problematike; ljudje so pripravljeni delati, žal je med našimi prosilci veliko takih, ki so bili v preteklosti donatorji, danes pa z minimalno plačo ne morejo sestaviti začetka s koncem meseca. Torej je revščina tudi med zaposlenimi in so razmere podobne po vsej Evropi. Tudi v državah, ki so nam bile vzor – tudi v bogati Nemčiji živi pod pragom revščine 8 milijonov ljudi ali 10 odstotkov. Gre za sistemsko napako, globalizacija je prinesla to, da imamo v vsaki državi tanek sloj zelo bogatih in vse več revnih ob izginjanju srednjega sloja. Tu bomo morali Slovenci precej nadoknaditi.

 

TFL Glasnik:
In zadnje vprašanje – kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Danijel Starman:
Morali bi biti bolj samozavestni, bolj optimistični, predvsem pa bi se moral vsak pri svojem delu zazreti vase. Iz preteklosti smo navajeni komentirati vse in vsakogar, manjka nam sposobnost timskega dela in tudi upoštevanja avtoritete. Tako pa se vsi po tihem veselijo: bo prišla trojka in bo naredila red. Zakaj ne verjamemo, da so tudi pri nas ljudje, ki bi nas lahko vodili in nas popeljali do lepše prihodnosti.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Danijel Starman

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 29. avgusta letos uskladila in določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M). Sprememba navedenega zakona je bila, kot je to zapisano na spletnih straneh Ministrstva za Finance, potrebna zaradi:

V Programu stabilnosti za leto 2013 je med drugim predvidena omejitev avtomatičnega usklajevanja olajšav, ki jih določa veljavni 118. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Avtomatično se usklajujejo vse olajšave (splošna olajšava, osebne olajšave, posebne osebne olajšave, olajšave za premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in posebna olajšava – vzdrževani družinski člani). ZDoh-2M predvideva, da se olajšave usklajujejo skladno z določili zakona, ki ureja izvrševanje proračuna. S tem zakonom se bo v bodoče določil koeficient, s katerim se bodo uskladile olajšave.

Iz enakega razloga se spreminja tudi 122. člen veljavnega ZDoh-2, ki obravnava lestvico za odmero dohodnine. Tudi lestvica za odmero dohodnine se ne bo več avtomatično usklajevala z rastjo cen življenjskih potrebščin. Določala se bo skladno z koeficientom, ki bo določen v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna.

Iz vsega napisanega sledi, da gre vendarle za nekakšen krizni davek, ki pa je odvisen od koeficienta za uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine.

Uskladitve s spremembami v novih področnih sistemskih zakonih (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1) so sledeče:

 • z letom 2014 se, skladno z določili ZPIZ-2, začnejo plačevati prispevki za pokojninsko zavarovanje iz drugega pogodbenega razmerja v breme delojemalca. Novela ZDoh-2M 41. člen spreminja tako, da se pri določanju davčne osnove kot odbitna postavka priznavajo tudi prispevki za socialno varnost delojemalca od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja.
 • ZPIZ-2 samozaposlenim po 1. januarju 2013 omogoča vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. ZDoh-2M določa, da se med olajšave za določitev akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti štejejo tudi premije, ki jih zavezanec plačuje zase v pokojninski načrt zavarovanja,
 • rezidentom, prejemnikom poklicne pokojnine iz obveznega dodatntnega pokojninskega zavarovanja, se po novem prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine iz dodantega pokojninskega zavarovanja,
 • podrobneje ureja koriščenje olajšav prejemnikov invalidskih pokojnin in delnih pokojnin (kadar uživalci pokojnin začnejo ponovno delati ali opravljati dejavnost),
 • v davčno osnovo se ne vštevajo odpravnine, izplačane zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razlogov nesposobnosti, kot je določena v Zakon o delovnih razmerjih.

Uskladitev ZDoh-2 s pravnim redom Evropske unije in sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru predstavlja:

 • možnost uveljavljanja posebne osebne olajšave za športnike, novinarje in kulturnike ter olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje tudi za nerezidenta Slovenije (ki je rezident držav članic EU oziroma EGP), ki izpolnjuje določene pogoje in pretežni del dohodka dosega v Sloveniji in
 • uskladitev 86. člena ZDoh-2, kjer je sedaj upoštevano načelo enakih možnosti in enaka obravnava moških in žensk. Po novem se davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja določa skladno s pričakovanjem trajanja življenja ob rojstvu v Sloveniji in sicer kot povprečje pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu moškega in ženske.

Odprava ugotovljene protiustavnosti petega odstavka 113. člena ZDoh-2, ki določa posebno osebno olajšavo za čezmejne delovne migrante - na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-147/12-18 z dne 29. 5. 2013, ki je ugotovilo, da je peti odstavek 113. člena Zakona o dohodnini v neskladju z Ustavo RS, ZDoh-2M odpravlja posebno osebno olajšavo za dohodke rezidentov čezmejnih delovnih migrantov.

Na splošno je OECD podpirala države članice EU, ki so zlasti v devetdesetih letih pričele z izvajanjem nadzora tujih podjetij (Controlled Foreign Company - CFC) kot obliko preprečevanja prelivanja dobička v jurisdikcije z ničelno obdavčitvijo. V članku nakazani razlogi za nujnost nadzora tujih družb, CFC kot davčni ukrep proti izogibanju plačevanja davkov in kot mehanizem obdavčitve, ki se ga ne da odložiti, CFC kot sredstvo doseganja nevtralnega kapitalskega izvoza, uporaba davčnih sporazumov v povezavi s pravili CFC, ter odločitve domačih sodišč glede pravil CFC.

Na skupnem seminarju Davčno tekmovanje proti harmonizaciji davkov Confederation Fiscale Europeene (CFE) in Centra za evropske politične študije (Centre for European Policy Studies – CEPS), organiziranem konec leta 2004, da bi med drugim razpravljali o škodljivem davčnem tekmovanju v EU in prednosti davčnega tekmovanja s pomočjo običajnih davčnih sistemov, je bila predlagana ukinitev davka na dohodek pravnih oseb posameznih držav članic EU kot možni način za odpravo škodljivega davčnega tekmovanja. Možna odprava davka na dohodek pravnih oseb ni nova na širšem mednarodnem območju. O tem predlogu so od zgodnjih petdesetih let razpravljali v ZDA, imeli so ga za nujnega pri izogibanju dvojnega obdavčenja, najprej v okviru korporacij in pri plačilu dividend, v rokah imetnikov deležev in pri odpravi spodbujanja gospodarstva, da rajši povečuje kapital s »posojanjem« kot z izdajanjem novih deležev. Na splošno je OECD podpiral države članice Evropske unije, ki so zlasti v 90. letih pričele z izvajanjem režimov nadzora tujih podjetij (CFC) kot oblike preprečevanja prelivanja dobička v jurisdikcije z nizko obdavčitvijo.

CFC kot ukrep proti izogibanju

Brez nadzora o izvajanju režimov nadzora tujih družb (Controlled Foreign Company – CFC), če je prihodek zaslužen ali prejet s strani CFC, potem država kontrolnih delničarjev (v nadaljevanju: domača država) zadrži obdavčitev tega prihodka, vse dokler CFC ne razdeli dividend. Do tega odloga pride le, če domača država priznava CFC kot ločeno davčno entiteto. Če je CFC poleg tega locirana v jurisdikciji, ki ne odmerja davkov ali pa ko določa nižje davčne stopnje (davčno zavetišče), ali da se nahaja v državi, ki ponuja preferenčne davčne sheme, kjer se dividende nikoli ne porazdelijo med kontrolne delničarje, potem prihodki niso nikoli predmet obdavčenja.

Veliko držav je uvedlo režim CFC z namenom, da bi odvrnile tuje naložbe, katerih gonilna sila je nižja davčna obremenitev, in da bi odvrnile pritok kapitala v takšne jurisdikcije kot neke vrste alternativo mehanizmom izmenjave nadzora. Enostavno povedano, gre za zmanjšanje negativnih učinkov zastavljenega sistema do rezidenčnih davkoplačevalcev.

Upoštevajoč naravo CFC (Controlled Foreign Company) pravil, je možno identificirati večje število nalog in namenov, odvisno pač od značilnosti posameznega režima. Kot specifičen davčni ukrep proti izogibanju so ti predpisi namenjeni odstranjevanju primerov zlorabe ali goljufije. Brez pravil CFC lahko davkoplačevalec svobodno ustanavlja podjetja brez ekonomske substance v jurisdikcijah z nizko obdavčitvijo, zgolj z namenom prenašanja dobička in da si na tak način na splošno zmanjša davčno breme korporacije. Eksplicitni cilj vseh CFC režimov je nasprotovanje tujim naložbam, ki izvirajo iz davčnih razlogov, in da domačo davčno bazo ščitijo pred davčno erozijo. To je obrambni ukrep proti državam, ki sprejemajo škodljivo davčno konkurenco, tj. davčna zavetja ali jurisdikcije z (škodljivimi) režimi davčnih preferenc. V tem pogledu je potreba po nadzoru pomembna, ker je očitno, da lahko davkoplačevalec v okviru svoje skupine učinkovito manipulira z alokacijo prihodkov in porazdelitvijo dobička. Pri tem je potrebno poudariti, da takšni subjektivni vidiki, kot je na primer namen davkoplačevalca, da se izogne plačilu davka v domači državi, niso upoštevani pri izvajanju pravil CFC.

Vir: Revija Denar - doc. dr. Boris KOSTANJEVEC

Davčni zavezanec, ki opravlja tako neobdavčljivo kot tudi obdavčljivo dejavnost, mora na podlagi prejetih računov, ki se nanašajo na obe dejavnosti, v obrazec DDV-O vpisati celotno davčno osnovo, določeno v skladu z določbami ZDDV-1 (ne le del, ki zapade na obdavčljivo dejavnost), odbije pa lahko le tisti DDV, ki se nanaša na transakcije, pri katerih je DDV odbiten.

V skladu s prvim odstavkom 87. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) mora vsak davčni zavezanec davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij. V obračun DDV-O se neobdavčljive transakcije ne vpisujejo.

Navodila za izpolnjevanje obračuna DDV (v nadaljevanju navodila), ki so z obrazcem DDV-O Priloga VIII k Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12) in so njegov sestavni del, določajo, katere vrednosti se vpisujejo v posamezno polje. Pojem vrednosti predstavlja davčno osnovo, določeno v skladu z določbami 36. do 39. člena ZDDV-1, po izdanih in prejetih računih oziroma drugih listinah, ki so pomembne za obračun DDV, plačilo DDV in odbitek DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja tako neobdavčljivo kot obdavčljivo dejavnost, v obrazec DDV-O vpisuje le opravljene obdavčljive transakcije, t.j. transakcije, ki so predmet slovenskega DDV. V točno določenih primerih se vpisujejo tudi neobdavčljive transakcije npr. opravljene storitve v drugo državo članico, ki so v tej državi članici obdavčene (zaradi poročanja).

Navedeni davčni zavezanec mora v svojih aktih določiti ključ, na podlagi katerega ugotovi delež DDV, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost. Ključ oziroma izračun deleža med neobdavčljivo in obdavčljivo dejavnostjo mora objektivno odražati dejanski del vstopnih stroškov, ki se pripišejo tema dejavnostima. Če poleg transakcij, pri katerih je DDV odbiten, davčni zavezanec opravlja tudi oproščene transakcije, pri katerih DDV ni odbiten, v skladu s 65. členom ZDDV-1 izračunava odbitni delež (oziroma ugotavlja odbitek v skladu z možnostmi iz 105. člena pravilnika).

Tudi v zvezi s prejetimi transakcijami tak davčni zavezanec v obrazec DDV-O vpisuje tiste transakcije, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost. Če davčni zavezanec prejme račun, ki se nanaša tako na obdavčljivo kot neobdavčljivo dejavnost, vpiše celotno davčno osnovo, določeno v skladu z določbami ZDDV-1, odbije pa lahko le tisti DDV, ki se nanaša na transakcije, pri katerih je DDV odbiten. Ne vpisuje se torej le del davčne osnove, ki na podlagi določenega ključa zapade na obdavčljivo dejavnost.

Vir: pojasnilo DURS

Dolgoročno dezinvestiranje je nasprotni proces od dolgoročnega investiranja. Za dolgoročno dezinvestiranje se podjetje odloči, kadar določenih sredstev ne potrebuje več, opusti posamezno dejavnost ali zaradi finančnega prestrukturiranja.

Dezinvestiranje se lahko izvede kot:

 • neinvestiranje  amortizacije,
 • zmanjšanje dolgoročnih upniških naložb,
 • zmanjševanje dolgoročnih lastniških naložb,
 • prodaja neopredmetenih sredstev,
 • odprodaja osnovnih sredstev in
 • zmanjšanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

Dezinvestiranje navedenih kategorij se lahko izvede na različne načine:

 • kot prodaja posameznih sredstev,
 • oddaja v zakup,
 • prodaja ali opustitev programa,
 • prenos dejavnosti na novo ali drugo podjetje,
 • kapitalska vloga v novo ali drugo podjetje v obliki stvarnih vložkov,
 • prenos dela podjetja,
 • razdelitev podjetja itd.

Način izvedbe dezinvestiranja je odvisen od razlogov za dezinvestiranje in ciljev, ki jih družba želi doseči. Če želi družba doseči finančno prestrukturiranje podjetja in s tem ugodnejšo dolgoročno plačilno sposobnost, bo sredstva, ki jih ne potrebuje za poslovanje najverjetneje odprodala in tako dobila svež denar. Če družba del dejavnosti želi optimizirati in doseči višji donos je možno, da bo ta del dejavnosti prenesla na drugo podjetje, ki ima bolje organizirano tovrstno dejavnost in zato tudi družba, ki prenaša dejavnost pričakuje večji donos.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Poslovodje med drugim sprejemajo odločitve o prodaji na odloženo plačilo, o nakupu z dobavo enkrat v prihodnosti ali kaj podobnega. V prvem primeru tvegajo, da ne dobijo plačano, v drugem primeru, da naročeno ne bo pravi čas dobavljeno itd. Tveganje se zmanjša z boljšim poznavanjem finančnega položaja poslovnega partnerja. Praviloma odločevalci ne razpolagajo z notranjimi informacijami o poslovanju poslovnega partnerja, zato se oprejo na informacije, razvidne v računovodskih poročilih za zunanje uporabnike. Najpogosteje so to statistična poročila, objavljena na spletnih straneh AJPES.

Laž, velika laž, BILANCA! Ta misel v celoti razkriva razloge previdnosti pri uporabi računovodskih podatkov. Računovodska poročila prikazujejo neko stanje v skladu z uporabljenimi računovodskimi standardi in uporabljenimi računovodskimi usmeritvami. Zaradi tega prihaja do napak pri vrednosti premoženja (nepravilno oblikovane amortizacijske stopnje, metode vrednotenja obratnih sredstev, spremembe tržnih cen v preteklosti pridobljenih prvin itd.). Druga slabost je, da sistem računovodstva ne vsebuje kategorij, ki bi merile vrednost posla (komercialne pogodbe, kvaliteta delavcev, razvojni dosežki itd.). Poznavanje teh slabosti pomaga pri pridobivanju manjkajočih informacij, ki so lahko skupaj z rezultati tradicionalne finančne analize dobra osnova za sprejem ustreznih poslovnih odločitev.

Podrobna obravnava oblikovanja poslovnih odločitev na podlagi računovodskih poročil je zelo obsežna. Omejili se bomo na informacije, ki so razvidne v sintetičnih kategorijah bilance stanja in izkaza poslovnega izida. Izhajamo iz poenostavljene bilance stanja in poenostavljenega izkaza poslovnega izida. Na kratko predstavljamo njune sestavine in njihov vpliv na sprejemanje poslovnih odločitev. V nadaljevanju prikazujemo temeljna orodja, ki so potrebna za branje računovodskih izkazov in oblikovanje poslovnih odločitev.

Za poslovodjo je pomembno znanje uporabe pridobljenih informacij pri oblikovanju poslovnih odločitev. V tem prispevku mu želimo pomagati na področjih odločitev o:

 • prodaji na odloženo plačilo,
 • nakupu na odloženi rok dobave,
 • naložbenju v vrednostne papirje drugih poslovnih subjektov.

Uporabili bomo javno razpoložljiva računovodska poročila.

Letno proročilo in poslovanje

Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov, pojasnil, v katerih so vsebovana razkritja posameznih postavk računovodskih izkazov in poslovnega poročila. Ključna javno dosegljiva računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Njuna strukturiranost je odvisna od velikosti poročevalskega subjekta. Posamezne kategorije temeljijo na evidentiranih poslovnih dogodkih, ki nastajajo v poslovanju podjetja.

Prvine poslovnega procesa (delovna sredstva, predmeti dela, delo in storitve) moramo obvladovati. Pri tem nam pomaga računovodstvo. V razvitih gospodarstvih pravijo, da je računovodstvo jezik poslovnežev[1]. Zato je sestavina podjetništva.

V računovodstvu se obravnavajo vsi poslovni dogodki, ki vplivajo na velikost sredstev in njihovih virov, poslovni izid ali na denarni tok.

O stanju in spremembah v kategorijah, ki jih spremlja računovodstvo, se oblikujejo računovodska poročila. Nesporno so ta poročila pomemben vir informacij.

Zato so se razvila številna pravila računovodskega poročanja (poznana pod imenom računovodski standardi). Pri podjetjih, ki so zavezana reviziji, to jamstvo poda revizor, ko pravi, da računovodska poročila prikazujejo pošteno sliko poslovanja v skladu z uporabljenimi standardi. Težava pa so arbitrarne obravnave nekaterih ekonomskih kategorij. Zanje računovodski standardi določajo le okvir, ki se podrobneje opredeli v računovodskih usmeritvah, ki jih določa podjetje samo.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo – dr. Branko Mayr

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v vladno obravnavo poslalo predlog novele zakona o graditvi objektov, ki predvideva uvedbo moratorija na izvršbe inšpekcijskih odločb o rušenju nedovoljenih gradenj za eno leto. V vmesnem času naj bi pripravili sistemsko rešitev za legalizacijo tovrstnih gradenj.

Predlog novele, kot je objavljen na spletni strani vlade, predvideva, da se izvršbe inšpekcijskih ukrepov, ki se nanašajo na nelegalno gradnjo, neskladno gradnjo ali objekt, ki se uporablja brez predpisanega uporabnega dovoljenja, odložijo za eno leto od uveljavitve zakona. Moratorij ni predviden za druge kršitve v zakonu in za nevarne gradnje.

Spremembe so predvidene zaradi sklepa vlade, da se pripravi zakon, s katerim se bodo uredili pogoji za legalizacijo neproblematičnih gradenj. Namen je, da se v enakopraven položaj postavi državljane, katerim so že bile izdane inšpekcijske odločbe, in tiste, ki še nimajo odločb oz. zoper njih še ni uveden inšpekcijski postopek, pa bi njihovi objekti lahko bili predmet legalizacije, piše ministrstvo v predlogu.

Zakon o legalizaciji nedovoljenih gradenj bi bil lahko sprejet marca 2014, je napovedal minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Ureditev področja legalizacije nedovoljenih gradenj bo del prenove prostorske in gradbene zakonodaje, ki jo bo minister podrobneje predstavil v torek.

Predlog novele zakona o graditvi objektov poleg splošnega enoletnega moratorija določa siceršnje pogoje za možnost odloga izvršbe za omenjene objekte. In sicer bo možen odlog za šest mesecev, če gre za stanovanjski objekt, v katerem vsaj od začetka inšpekcijskega postopka prebiva inšpekcijski zavezanec ali druge osebe, ki nimajo v lasti in posesti druge nepremičnine, primerne za bivanje. Za šest mesecev bo odlog možen tudi, če se v objektu opravlja gospodarska dejavnost in bi zavezanec ostal brez edinega vira pridobivanja sredstev za preživljanje oz. bi dejavnosti s tem nastala večja gospodarska škoda ali pa bi bil to razlog za odpuščanje delavcev. Tovrsten odlog bo možen tudi, če gre za objekt, ki ga za opravljanje nalog potrebuje občina ali država.

Odlog bo možen tudi v primerih, ko bo inšpekcijski zavezanec podal pobudo za spremembo prostorskega akta, ki jo je občina sprejela, in sicer do sprejema prostorskega akta, vendar največ za tri leta. Poleg tega bo odlog možen, ko bo inšpekcijski zavezanec vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, in sicer do dokončnosti odločbe o zahtevi za izdajo gradbenega oz. uporabnega dovoljenja.

Vir: STA

Kar bi lahko bilo sporno pri zakonu o načinu poplačila dolga javnim uslužbencem iz naslova odprave plačnih nesorazmerij, je poseganje ene veje oblasti v drugo, meni Polonca Končar s katedre za delovno in socialno pravo na ljubljanski pravni fakulteti.

Po njeni oceni gre za poseg zakonodajne veje oblasti v sodno, če se z zakonom ne le zagotavlja uresničevanja sodne odločbe, ampak se jo v bistvu spet spreminja, ker so roki izplačila drugače določeni. Sicer pa meni, da v obstoječi situaciji čistih pravnih rešitev ni, vedno se lahko najde kaj spornega, ker so stvari že tako zapletene, da smo se znašli v začaranem krogu, vemo pa tudi, v kakšni ekonomski situaciji je država.

Napaka je bila storjena leta 2010 in neka rešitev je nujna, videti pa bo treba tudi, kakšna bodo navodila oz. usmeritve o načinu uresničevanja zakona, opozarja Končarjeva. Predvideva pa, da bodo izračuni za izplačilo vzeli kar nekaj časa in bo to poleg izgubljenega časa tudi nekaj stalo. Nekateri sindikati so že omenjali ustavno presojo zakona. Ker ne pozna njihove utemeljitve, Končarjeva pravi, da bi težko ocenila, ali bi v tem uspeli.

Sicer pa vlado in sindikate javnega sektorja po usklajevanjih o omenjenem zakonu, ki so pripeljala do podpisa izjave o usklajenosti besedila zakona, že kmalu čakajo novi pogovori. Eno od odprtih vprašanj je tudi kvorum za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor.

Na vladni strani so v zadnjem predlogu novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju predvideli, da je po novem ne bi podpisovali posamezni reprezentativni sindikati, ampak konfederacije. Za veljavnost bi moralo biti med podpisniki toliko konfederacij, da zastopajo reprezentativne sindikate javnega sektorja vseh dejavnosti in katerih skupno število članstva presega 40 odstotkov vseh zaposlenih v javnem sektorju.

Končarjeva pritrjuje, da so pri nas v sistemu kolektivnih pogajanj nekatera odprta vprašanja. Predlagan 40-odstotni prag zastopanosti javnih uslužbencev pa se ji zdi prenizek in bi bilo primerneje, da bi se zagotovila vsaj navadna večina.

Po drugi strani pa se ji zdi razumljivo, da bi se želelo krog podpisnikov zožiti. Kot pravi, je tudi v drugih državah praksa, da krovne kolektivne pogodbe na ravni države podpisujejo sindikalne centrale. Nek poklicni sindikat namreč težko legitimno zastopa ostale v javnem sektorju.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 13.11.2013 - 19.11.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 63 novosti 2 novosti 10 novosti 21 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 19 novosti 1 novost 1 novost 16 novosti 11 novosti
5. JAVNE FINANCE 152 novosti 17 novosti 3 novosti 7 novosti 20 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 76 novosti 3 novosti 15 novosti 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 16 novosti 1 novost 4 novosti 17 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 10 novosti 1 novost 1 novost 4 novosti 6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 17 novosti 3 novosti 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 8 novosti 8 novosti
11. OBČINE 39 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .