Številka 13, letnik VI
1. april 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Prva kategorija strokovnjakov noče iti v politiko, ugotavlja Zlata Tavčar, avtorica pogovorov v TFL Glasniku in direktorica družbe Tax-Fin-Lex. "Po vrsti uspešnih podjetniških zgodb in kar nekaj izbranih tujcih, ki smo jih gostili v TFL Glasniku, sem dalj časa premišljevala, da je čas, da damo priložnost tudi pravnikom. Navsezadnje je portal Tax-Fin-Lex z vso veljavno zakonodajo in sodno prakso namenjen predvsem pravnikom. Seveda ne gre le za to. Ti intervjuji so že zdavnaj prerasli ta okvir. Gre predvsem za to, da predstavljajo pravniki s svojim delovanjem izjemno pomemben del družbe in njihov vpliv je velik."

Današnjo številko TFL Glasnika namenjamo še zadnji temi, posvečeni pripravi letnega poročila. Posvetili se bomo konsolidiranjemu letnemu poročilu. Zakonske določbe o konsolidaciji najdemo v 56. členu zakona, ki ureja gospodarske družbe. Seveda mora poročilo biti setavljeno tudi v skladu z izbranimi računovodskimi standardi. Konsolidirano letno poročilo je, tako kot posamično, sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Osnova za sestavitev so posamezna letna poročila, ki so zajeta v konsolidacijo.

Vabljeni k branju!

Zlata Tavčar: Prva kategorija strokovnjakov noče iti v politiko

Zlata Tavčar

Načrtovani niz pogovorov z izbranimi pravniki se je začel precej spontano. Po vrsti uspešnih podjetniških zgodb in kar nekaj izbranih tujcih smo gostili v TFL Glasniku, sem dalj časa premišljevala, da je čas, da damo priložnost tudi pravnikom. Navsezadnje je portal Tax-Fin-Lex z vso veljavno zakonodajo in sodno prakso namenjen predvsem pravnikom. Seveda ne gre le za to. Ti intervjuji so že zdavnaj prerasli ta okvir. Gre predvsem za to, da predstavljajo pravniki s svojim delovanjem izjemno pomemben del družbe in njihov vpliv je velik.

Prvega gosta dr. Petra Čeferina zares ni bilo težko izbrati. Takoj po povabilu se je odzval s svojim kritičnim pogledom na vrsto pravnih področij (sodstvo, odvetništvo, protikorupcijsko komisijo, zapore ter seveda politiko in pravo) in zakoličil temeljna področja pogovorov. Takojšnji kontakt in izjemne misli: »Tipično za slovenskega birokrata je, da nikoli o ničemer ne odloči.« (...) »Pravo je ogrodje države, in če pogledamo našo državo, se moramo strinjati, da je za stanje nedvomno krivo pravo, ki ga kreira politika.« (...) »V politiki ni prve, ampak druga kategorija strokovnjakov, ki so manj sposobni in ne znajo ničesar narediti.« (...) »Krivda slovenskih državljanov je, da volijo neustrezne ljudi.« (...) »Večkrat sem izrekel bogokletno misel, da je bila na ozemlju Slovenije nazadnje pravna država za časa avstrijskega cesarja. Tam so zakon pred objavo dali v branje enemu kmetu in enemu delavcu. Če sta ga razumela, je šel naprej.« Očarljivo je tudi njegovo vedenje v najvišji maniri dunajske šole. Naš pogovor s Petrom Čeferinom so skupaj z našima spodaj omenjenima intervjujema z Jožetom Kozino in Draganom Petrovcem povzeli v Nedeljskem dnevniku.

Zlata Tavčar

 

Specializirani tožilec vrhovnega tožilstva mag. Jože Kozina je zelo pronicljiv sogovornik. Ko ga povabim po telefonu na razgovor, se predstavim in do polovice povem, kaj želim, me prekine in reče: »Poznam, z vami pa ja«. To je bil do zdaj moj najkrajši razgovor, trajal je zgolj 15 minut, a najbolj odmeven. Povzele so ga Finance (bil je tudi najbolj bran članek v elektronski izdaji Financ), pa tudi drugi časopisi (Mladina). Popolnoma osredotočen, jasen, skrbno nizanje vsake misli. Je udaren in si upa. Da Slovenijo obvladujejo štiri elite, kjer poleg preostalih treh (politične, gospodarske in bančne) omeni še akademsko, je posebna zanimivost. Pa da je Slovenija vsota posameznikov, ki samo nergajo in si ničesar ne upajo, zato nas strižejo kot ovce in po potrebi tudi oderejo. To pove vse.

Dr. Dragan Petrovec se je odzval nadvse prijazno in že v telefonskem pogovoru je bilo videti obetavno. Pristop do izvrševanja kazni in iskanja dobrega v kaznovanih ter profesorska skepsa sta nanizali vrsto izjemnih vprašanj in misli: o zaporih, socializaciji zapornikov, kazni in krivdi ter družbi, kako vse to sprejema. Njegova aktualna misel je naslednja: »Javno mnenje se nekoliko umiri, ko vidimo zaprtih 1800 klatežev. Zadovoljni smo, ko vidimo v zaporu tri, štiri politike in pet, šest tako imenovanih tajkunov, potem se nam kar zdi, da pravosodje deluje.«

Dr. Bojan Dobovšek, po profesorsko natančen, vendar tudi zelo praktičen v predlogih o korupciji in kriminalistiki, s katerima se ukvarja. Njegova misel o tem, da interesne skupine, kot so gospodarstvo, politika in še nekatere, ki so se povezale v neformalne mreže, obvladujejo celotne sektorje in delujejo samo v njihovo korist ter so prevzele zakonodajo in si podredile državne institucije, je več kot zgovorna. Pa tudi ta: »Treba je delovati s preventivnimi ukrepi, kar pomeni odpravljati pogoje za delovanje korupcije. Samo izgovarjanje na policijo, tožilstvo in sodišče zamegli odgovornost politikov za stanje v državi. Prevencija v prvi fazi drago stane, ukrepi se pokažejo šele čez nekaj let in težko jih je meriti, zato za politike ni zanimiva.«

Dr. Andraž Teršek je pravi vihar, s svojo filozofsko in etično naravnanostjo ter mladostnim pogumom je postavil nove temelje in porušil vrsto dosedanjih vzorcev. Težko se odločim, kaj izpostaviti, saj sva se v pogovoru sprehodila skozi vrsto pravnih, še bolj pa etičnih in temeljnih vprašanj, ki zadevajo vsakogar in so pravzaprav osnova za razvoj človeka že od malega, so ključna za vse, kar se v tej družbi zgodi. Njegova misel je njegovo delovanje: »Kar počnem, rad počnem, pri tem se trudim biti odgovoren, načelen, natančen. Javnega dela se lotevam kot svoje moralne obveznosti.« Kritičen je do permisivne vzgoje, javnih uslužbencev, ima predlog prenove študijskega programa pravnih fakultet in predlog uvedbe odgovornosti med politike, če je njihova lastna odpovedala. Njegove misli iz intervjuja so bile citirane v Delovi prilogi Ona.

Prav je, da je zaključna beseda gostov pripadla sodniku. Marjan Pogačnik, prijeten in zelo jasen sogovornik, je kot moj zadnji gost podal tri enostavne rešitve za učinkovitejše delovanje sodstva. Preiskovalni postopek bi se moral s sodišča preseliti na tožilstvo. Poleg tega bi moral biti sodnik do obravnave seznanjen samo z obtožnico, dokaze pa bi izvajala obramba in tožilstvo na obravnavi. Če bi sodnikovi pravni svetovalci na osnovi odločitve senata napisali ves vsebinski del sodbe, bi lahko bil slovenski sodnik v razpravni dvorani štiri dni namesto dveh in učinkovitost bi se temu primerno povečala.

Zlata Tavčar

 

Namesto sklepne misli

Ta temeljna pravičnost in tudi zdrava kmečka pamet, ki jo ima vsak od sogovornikov, se odražata kot osnova v nadgradnji vsakega in uspešnem delovanju na njegovem področju. Pa tudi pogum, torej to, da si upajo. Znanje in kritičnost sogovornikov sta dobrodošla, a vendarle je to premalo. Odločitve nastajajo drugje, ključno bi bilo vstopiti v ta sistem. To pa so bolj ali manj vsi zavrnili. Dr. Andraž Teršek je povedal, da če želiš spreminjati sistem, ne moreš postati del njega. Hkrati je dopustil možnost za 15 odstotkov glasov za novo stranko. Tako smo v pogovoru prej ali slej z vsakim sogovornikom pristali v politiki – njenih odločitvah in ravnanju.

A vendar gre karavana dalje. To očitno vsem ustreza. Trenutna farsa okoli komisije za preprečevanje korupcije bi se lahko končala mnogo hitreje, kot se je – če si je očitno kdo ne želi več, bi jo enostavno ukinili. Ne potrebujemo kadrovskega in drugega teatra. Po drugi strani pa neznosna lahkost sprejemanja zelo usodnih in velikih odločitev, ki je pri nas fascinantna: če nam ni uspelo z nepremičninskim davkom, pa malo povečajmo DDV. Če zdravstvo ne deluje, na hitro ukinimo dopolnilno zavarovanje in mogoče še malo poglejmo javna naročila. In še in še takih primerov. Ali se sploh kdo vpraša, kaj takšne odločitve potegnejo za seboj? To so vendar sistemska vprašanja najvišjega ranga, gre za strategije na vseh teh področjih, ki se gradijo daljši čas. Seveda, da ne bi spet tisto: o odgovornosti zanje ne duha ne sluha. Vsi ostajajo na položajih. Če bi v podjetjih tako delali, bi bili že zdavnaj vsi v stečajih. V podjetjih vsak odgovarja za svoja dejanja. To je vendar jasno.

Nekateri so me ob branju teh pogovorov spraševali, ali ustanavljam politično stranko. Morda je to le moj prispevek k boljši družbi, tako kot so ga vsak na svoj način in s svojega področja izrazili tudi sogovorniki. V prvi vrsti sem vendarle podjetnica in vem, kako pravilno stvari delujejo. Trdo in pošteno delo, jasna vizija in vztrajnost ter odlično izbrana ekipa, vse skupaj delujoče na visokih moralnih temeljih, zagotovo prinese uspeh. Če imamo portal, ki je postal medij in je popolnoma neodvisen, potem lahko nepristransko in pošteno v skladu s svojimi načeli prispevam drobec. Ravno za to gre.

Naj končam s še eno mislijo dr. Petra Čeferina, katerega misel sem si sposodila tudi za naslov tega prispevka: »Slovenci smo krasen narod, ki je preživel stoletja različnih okupatorjev in bedakov. Še vedno živi in prepričan sem, da bomo našli politike, ki so vredni zaupanja, ki jim ga bo na volitvah podaril slovenski narod.«

Zlata Tavčar

 

Zlata Tavčar

Uskupinjeno (konsolidirano) letno poročilo

Uskupinjevanje (konsolidacija) je postopek, s katerim se pripravijo računovodski izkazi za poslovno skupino kot celoto. Poslovna skupina je gospodarska enota, ki pa hkrati ni pravna enota in ni samostojna nosilka pravic in obveznosti. Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidiranih računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Konsolidirano letno poročilo je opredeljeno v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 82/2013). Pripraviti ga mora nadrejena družba s sedežem v Sloveniji, ki ima eno ali več podrejenih družb v državi ali v tujini.

Kot smo že zapisali, morajo biti konsolidirani računovodski izkazi pripravljeni tako, da je poslovna skupina predstavljena, kot da bi šlo za eno samo družbo. Osnova za pripravo konsolidiranih računovodskih izkazov so posamični računovodski izkazi družb, ki tvorijo poslovno skupino. Posamični računovodski izkazi se uskupinijo in popravijo za konsolidacijske (uskupinjevalne) popravke. Konsolidacijski popravki se ne knjižijo v poslovne knjige uskupinjenih družb.

Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) konsolidacijo obravnavajo v Uvodu. Predvidevajo dva postopka uskupinjevanja:

 • popolno konsolidacijo, kadar gre za obvladujočo družbo in od nje odvisne družbe in
 • kapitalsko metodo, v primeru pridruženih družb, kjer ima naložbenik pomemben vpliv.

SRS obvladovanje obravnavajo kot zmožnost odločanja o finančnih in poslovnih usmeritvah družbe za pridobivanje koristi iz njenega delovanja. Odvisno družbo obravnavajo kot družbo, ki jo obvladuje druga, obvladujoča družba.

Družba je nadrejena drugi družbi, če je izpolnjen eden izmed spodnjih pogojev:

 • če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi;
 • če ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe;
 • če ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja ali
 • če je družbenik v drugi družbi in če na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi.

Pridružena družba je družba, v kateri ima vlagatelj pomemben vpliv, vendar ni odvisna družba ali skupen podvig. Kot pomemben vpliv se šteje, kadar ima družba neposredno ali posredno, prek odvisnih družb 20% ali več glasovalnih pravic, razen če je mogoče dokazati, da takega vpliva nima. Možno je tudi, da družba nima 20% ali več glasovalnih pravic, vendar je možno dokazati, da ima pomemben vpliv.

Popolna konsolidacija se opravi tako, da se seštejejo vse postavke posamičnih računovodskih izkazov družb, vključenih v poslovno skupino. Iz dobljenega seštevka se, skladno z določbami SRS, v nadaljevanju izločijo:

 • finančne naložbe obvladujoče družbe v kapital oziroma dolgove odvisnih družb in deleži obvladujoče družbe v kapitalu oziroma dolgovih odvisnih družb, pa tudi druge medsebojne finančne naložbe in deleži v kapitalu oziroma dolgovih drugih družb v skupini ter v tej zvezi obračunajo razlike,
 • medsebojne poslovne terjatve in poslovni dolgovi,
 • medsebojni prihodki in odhodki,
 • neiztrženi čisti dobički in čiste izgube, ki so posledica notranjih poslov znotraj skupine in
 • ponovno obračunajo davki in se časovno razmejijo ter
 • posebej izkažejo manjšinjski deleži v kapitalu in čistem dobičku.

Za pravilno izvedbo popolne konsolidacije je potrebno zagotoviti, da:

 • so v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb za podobne poslovne dogodke uporabljene enotne računovodske usmeritve, v kolikor to ni možno, pa se za potrebe konsolidiranja opravijo ustrezni preračuni,
 • so postavke v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb enako formalno predstavljene, v kolikor niso, morajo odvisne družbe sestaviti posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov,
 • so posamični računovodski izkazi uskupinjenih družb sestavljeni za poslovno leto, ki se konča na isti dan, če to ni mogoče, pa je potrebno opraviti preračune za učinke pomembnih poslovnih dogodkov v odvisnih družbah, ki so nastali v vmesnem obdobju, ki ne sme biti daljše od treh mesecev. Če so vmesna obdobja daljša od treh mesecev, morajo odvisne družbe sestaviti vmesne posamične računovodske izkaze,
 • je določena metoda prevedbe iz tuje valute, v kateri so predstavljeni posamični računovodski izkazi odvisnih družb, v predstavitveno valuto obvladujoče družbe; to so praviloma pri sredstvih in obveznostih do njihovih virov srednji tečaj Evropske centralne banke, pri prihodkih in odhodkih pa povprečni srednji tečaji, ki so veljali ob njihovem nastanku.

Navodila za pripravo posamičnih računovodskih izkazov družb, ki se konsolidirajo, pripravi obvladujoča družba. Obvladujoča družba mora zahtevati in zagotoviti, da se pravila dosledno uporabljajo. Če odvisne družbe ne pripravijo kvalitetnih podatkov, ob upoštevanju skupnih računovodskih predpostavk poslovne skupine, lahko pride do resnih težav pri konsolidiranju in posledično do manj kvalitetnih konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega računovodskega poročila.

Kapitalska metoda predvideva, da se finančna naložba najprej evidentira po nabavni vrednosti, knjigovodska vrednost pa se kasneje poveča ali zmanjša s pripoznanjem naložbenikovega deleža v dobičku ali izgubi družbe, v kateri ima naložbenihk pomemben vpliv. Zneski, dobljeni iz razporeditve čistega dobička družbe, kjer ima naložbenik pomemben vpliv, zmanjšujejo knjigovodsko vrednost finančne naložbe. Ne glede na napisano, so preračuni knjigovodske vrednosti morda prav tako potrebni, če se spremeni naložbenikov sorazmerni delež v kapitalu druge družbe, a te spremembe niso vključene v izkaz poslovnega izida. Med takimi spremembami so tudi tiste, ki so posledica prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in tečajnih razlik.

Poslovna praksa pa ni preprosta in jo je včasih zelo težko podrediti pravilom. Tako je tudi pri konsolidaciji. V praksi lahko pride tudi do skupnega obvladovanja družb. V takšnem primeru SRS dovoljujejo sorazmerno konsolidiranje ali kapitalsko metodo. Za potrebe sorazmernega konsolidiranja napotujejo na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) (Uradni list EU L št. 261/2006 do 95/2013) in sicer na MRS od 31.30 do MRS 31.45B.

Pri metodi sorazmernega konsolidiranja se v skupino zajamejo posamezna sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki v deležu, ki je enak deležu obvladujoče družbe v kapitalu skupaj obvladovane družbe.

Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je setavljeno iz:

 • konsolidirane bilance stanja,
 • konsolidiranega izkaza poslovnega izida,
 • konsolidiranega izkaza denarnih tokov,
 • konsolidiranega izkaza gibanja kapitala in
 • priloge s pojasnili h konsolidiranim izkazom.

Za obliko in vsebino konsolidiranega letnega poročila je potrebno smiselno uporabiti določbe o letnem poročilu. Enako velja za postopek sprejema letnega poročila.

Skladno z 203. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13), se poklicna pokojnina, kot pravica iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, izplačuje v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine v obveznem zavarovanju.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13) pokojnine iz obveznega dodatnega zavarovanja v 8. točki drugega odstavka 37. člena uvršča med dohodke iz delovnega razmerja. Izračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja je določen v 127. členu ZDoh-2. Skladno z drugim odstavkom 127. člena ZDoh-2, se od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja (glavni delodajalec), akontacija dohodnine izračuna tako, da se za posamezni dohodek uporabijo stopnje dohodnine in lestvica iz 122. člena tega zakona, preračunana na 1/12 leta. Glavni delodajalec pri izračunu akontacije dohodnine upošteva tudi 1/12 zneska splošne, osebne in posebne olajšave, ki se drugače upoštevajo pri odmeri dohodnine od letne davčne osnove.

Če delodajalec ni glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja izračuna po stopnji 25 %, brez upoštevanja olajšav po tretjem odstavku 127. člena ZDoh-2.

Skladno s tretjim odstavkom 127. člena ZDoh-2, se pri izračunu akontacije dohodnine od poklicne pokojnine upošteva tudi olajšava iz šestega odstavka 112. člena tega zakona. Šesti odstavek 112. člena ZDoh-2 določa, da se rezidentu, prejemniku poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Z uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine oseba pridobi status poklicnega upokojenca in se vključi v obvezno zdravstveno zavarovanje, če v obvezno zdravstveno zavarovanje ni vključen na drugi podlagi. Skladno z devetim odstavkom 413. člena ZPIZ-2 je uživalec poklicne pokojnine v času prejemanja poklicne pokojnine obvezno zdravstveno zavarovan za primer bolezni in poškodbe izven dela. Za obseg pravic se uporablja določba 2. točke 46. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 91/13), v kateri je določeno, da se za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela plačuje prispevke za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Prispevek se plačuje po stopnji 5,96 %. Osnovo za plačilo prispevka predstavlja poklicna pokojnina, priznana z zavarovalno polico, ki jo zavarovancu – poklicnemu upokojencu izda upravljavec obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Zavezanec za plačilo prispevka je zavarovanec sam. Plačilo prispevka v imenu zavarovanca in za njegov račun izvede upravljavec sklada.

Vir: pojasnilo DURS

Vlada je sprejela predlog stališč k predlogu direktive sveta o spremembi direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic.

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 6. februarja 2014 sprejela predlog stališča k zadevi Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic. Vlada navaja, da Slovenija podpira razloge za spremembe v skupnem sistemu obdavčenja matičnih in odvisnih družb iz različnih držav članic ter cilje, ki izhajajo iz predloga direktive o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic. Slovenija prav tako podpira rešitev glede hibridnih posojil, glede določbe o preprečevanju zlorab pa si bo prizadevala za takšno določbo oziroma pravilo, ki bo jasno in učinkovito, upoštevajoč tudi veljavno notranjo zakonodajo v Republiki Sloveniji. Slovenija si bo prizadevala za določitev primernega oziroma razumnega roka za uskladitev notranje zakonodaje z direktivo.

Poglavitne rešitve in cilji v predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/96/EU o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic so:

“Bistvena sprememba zadeva neskladja pri hibridnih posojilih. Hibridna posojila so finančni instrumenti, ki imajo značilnosti dolžniškega in lastniškega kapitala. Ker države članice hibridna posojila v davčnem smislu opredeljujejo različno (kot dolžniški ali lastniški kapital), se plačila v okviru čezmejnega hibridnega posojila v eni državi članici (državi članici plačnika) obravnavajo kot izdatek/odhodek, ki daje pravico do davčne olajšave, v drugi državi članici (državi članici prejemnika plačila) pa kot davka oproščena distribucija dobička (dividende), zaradi česar prihaja do neželenega dvojnega neobdavčevanja.

Namen spremembe je, da se vse družbe obdavčijo glede na realizirani dobiček v zadevni državi članici EU in da se družbe ne morejo izogniti plačilu davkov z uporabo vrzeli, ki nastanejo pri hibridnem financiranju v čezmejnih primerih. Zagotavljajo se učinkoviti ukrepi proti dvojnemu neobdavčevanju na tem področju.

Sprememba gre v smeri, da se ugodnosti oprostitve davka iz direktive o matičnih in odvisnih družbah ne bi uporabljale za plačila v okviru distribucije dobička, ki se v državi članici vira obravnavajo kot odhodek. V skladu s tem bi morala država članica družbe prejemnice (matična družba ali stalna poslovna enota matične družbe) obdavčiti delež plačil v obliki distribucije dobička, ki se v državi članici odvisne družbe, ki plačila izvede, obravnava kot odhodek.

Druga bistvena sprememba se nanaša na določbo o preprečevanju zlorab. Člen 1(2) direktive o matičnih in odvisnih družbah državam članicam že omogoča sprejetje notranjih določb o preprečevanju zlorab. Vendar so obstoječi ukrepi držav članic za preprečevanje zlorab zelo raznoliki, saj so bili zasnovani za obravnavo posebnih pomislekov držav članic in značilnosti njihovih davčnih sistemov, kar povzroča pomanjkanje jasnosti za davkoplačevalce in davčne uprave. Sedanje stanje bi lahko tudi povzročilo nepravilno uporabo direktive, če so določbe o preprečevanju zlorab v nekaterih državah članicah manj stroge ali pa sploh ne obstajajo.

Namen spremembe je vzpostaviti pravno varnost in jasnost za davkoplačevalce in davčne uprave ter zagotoviti, da družbe ne bi neupravičeno izkoriščale določb direktive o matičnih in odvisnih družbah.

Spreminjajo se še uvodne izjave ter se posodablja del A Priloge I glede družb po romunski zakonodaji.

Veljavnost direktive je predvidena na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu EU, predvideno pa je, da države članice do 31. decembra 2014 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Na prvi obravnavi direktive na Delovni skupini Sveta za davčna vprašanja – neposredna obdavčitev so tri države članice pripominjale, da je 6 mesecev zanje prekratek implementacijski rok.”

Vir: revija Denar - mag. Ivan Simič

Zakon o finančnem poslovanju podjetij – ZFPPod (Uradni list RS, št. 54/99) in Zakon o prisilni poravnavi in likvidaciji – ZPPSL (Uradni list RS, št. 67/93) sta bila v veljavi vse do 15. januarja 2008, ko ju nadomesti Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07). Zakon o finančnem poslovanju podjetij opredeljuje kapitalsko ustreznost podjetja. Pojem kapitalska ustreznost se je do tedaj uporabljal le v bančništvu in je bil opredeljen v Zakonu o bančništvu. Navedeni zakon temelji na Direktivi Sveta Evropske skupnosti in je posledica Baselskega kapitalskega dogovora. Veljaven dogovor o kapitalu bank je Basel 2, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2007. Predlagana shema za merjenje kapitalske ustreznosti naj bi odpravila večino pomanjkljivosti baselskega sporazuma iz leta 1988 z uvedbo tristebrnega načina ugotavljanja kapitalske ustreznosti.

Nov sporazum je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije. V njem je zapisano, da je sestavljen iz kvantitativnega stebra, imenovanega minimalne kapitalske zahteve, in dveh kvalitativnih stebrov, imenovanih regulativni nadzor in tržna disciplina. Za izračun minimalnih kapitalskih zahtev bosta najverjetneje najbolj uporabna načina standardni pristop in pristop, temelječ na internih ratingih. Kapitalskim zahtevam za kreditno tveganje bodo dodane zahteve za obrestno tveganje in operativno tveganje. Drugi steber je treba razumeti kot kritičen, kvalitativen dodatek k prvemu. Cilj nadzornikov je zagotoviti, da je obseg kapitala bank skladen s tveganostjo njihovega celotnega poslovanja. Sprotno preverjanje ravni kapitalske ustreznosti naj bi omogočilo dovolj zgodnje ukrepanje, ko kapitalska strategija banke ne bi pokrivala apetitov banke k prevzemanju tveganj.

Zapisano je tudi, da ima pri spodbujanju stabilnega in varnega finančnega sistema pomembno vlogo tržna disciplina, ki zahteva aktivno vlogo tržnih udeležencev. Ob uveljavitvi tretjega stebra kapitalske sheme bodo morale banke vsaj enkrat letno v svojih poslovnih poročilih razkriti pomembnejše kvantitativne in kvalitativne podrobnosti o svojem finančnem položaju, rezultatu, obvladovanju tveganj. Tržni udeleženci naj bi bili seznanjeni tudi z obsegom oblikovanih rezervacij za pokrivanje izgub iz naslova kreditnih in drugih tveganj. Banka naj bi razkrila tudi podatke o količnikih kapitalske ustreznosti, izračunih v skladu z metodologijo iz kapitalskega sporazuma in drugimi standardi. V kvalitativnem opisu naj bi banka pojasnila svoje interne sisteme, ki jih uporablja za samoocenjevanje kapitalske ustreznosti. Tudi slovenske banke morajo slediti spremembam, ki jih narekujejo najrazvitejše države sveta. Za državo v EU je usklajenost lastne zakonodaje z zakonodajo EU še posebno pomembna.

Kapitalska ustreznost v bančništvu se je dokaj dobro uveljavila, kar pa ne moremo trditi za kapitalsko ustreznost slovenskih podjetij. Da zakon o finančnem poslovanju podjetij ni dovolj učinkovit, nas prepričajo podatki iz Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES, Statistično raziskovanje, Arhiv), saj imamo na leto za 10 % več pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad 365 dni.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP opredeljuje kapitalsko ustreznost podjetja kot dolžnost podjetja, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom glede na vrsto poslov in tveganj, ki so jim pri tem izpostavljena. Na plačilno sposobnost podjetja neposredno vpliva predvsem obseg kapitala, saj se s povečanjem obsega kapitala podjetja (pri ostalih nespremenjenih okoliščinah) praviloma zmanjšuje tveganje v zvezi z zagotavljanjem njegove plačilne sposobnosti. Na drugi strani pa struktura kapitala vpliva na plačilno sposobnost le posredno, predvsem prek njegovega vpliva na poslovni izid in s tem na ohranjanje oziroma povečanje lastniškega kapitala podjetja (Bergant 2000a, 81).

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - Melita Smerdej Jereb

Kratkoročno dezinvestiranje je nasprotni proces od kratkoročnega investiranja. Za katkoročno dezinvestiranje se podjetje odloči, kadar določenih sredstev ne potrebuje več, opusti posamezno dejavnost ali zaradi finančnega prestrukturiranja.

Dezinvestiranje se lahko izvede kot:

 • znižanje višine denarnih sredstev,
 • odprodaja kratkoročnih finančnih naložb,
 • izterjava terjatev iz poslovanja in znižanje njihove višine,
 • znižanje ravni zalog,
 • odprava časovnih razmejitev.

Dezinvestiranju običajno sledi tudi definanciranje, saj se dobljena denarna sredstva iz naslova dezinvestiranja ostalih kratkoročnih sredstev lahko znižajo tako, da se poravnajo obveznosti, vrnejo dolgovi, ali pa kot skrajna možnost, zniža lastni kapital.

Obveznosti se praviloma poravnavajo po vrstnem redu zapadlosti v plačilo. Kadar se izvede kratkoročno dezinvestiranje in je denarnih sredstev več, kot je potrebno za likvidnostno rezervo, je vrstni red plačila obveznosti odvisen od stroškov, ki jih obveznosti prinašajo.

Sredstva, ki jih podjetje pridobi s kratkoročnim dezinvestiranjem, se lahko uporabijo za dolgoročno investiranje, vendar je pri tem potrebno paziti, da se ne poruši finančno ravnotežje. Zelo pomembno je, da se dolgoročno investirana sredstva ne financiranjo s kratkoročnimi viri, saj bi to ogrozilo dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

DZ je z 51 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o finančni upravi, ki predvideva združitev davčne in carinske uprave, kar se zdi vladi smiselno zaradi ukinitve carinskega nadzora na meji s Hrvaško po njenem vstopu v EU. Kljub prvotno načrtovanem krčenju ostajajo sedeži finančnih uradov za zdaj v krajih, kjer ima urade Davčna uprava RS.

Ker so se z ukinitvijo carinskega nadzora na državni meji med Slovenijo in Hrvaško, potem ko je ta sredi lanskega leta vstopila v EU, sprostili kadrovski viri v Carinski upravi RS, po drugi strani pa v Davčni upravi RS (Durs) že dlje časa opozarjajo na pomanjkanje inšpektorjev, zakon določa združitev obeh uprav v novoustanovljeno Finančno upravo RS.

Temeljna naloga enotne finančne uprave bo pobiranje obveznih dajatev. S tem namenom se bodo posamezni zaposleni, ki so do zdaj opravljali naloge carinske službe, razporedili na delovna mesta, kjer bodo opravljali naloge, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo opravlja davčna služba. Z združitvijo obeh služb se uresničujeta tudi cilj racionalizacije postopkov ter optimizacija stroškov do zdaj ločenih organov. Zavezancem pa vlada obljublja zmanjšanje administrativnih ovir.

DZ je konec januarja že opravil splošno razpravo o predlogu zakona, ko nasprotovanja ni bilo slišati, pač pa vrsto pomislekov zaradi načrtovane ukinitve nekaterih davčnih uradov. Sprva je bilo namreč predvideno, da bo Finančna uprava RS kot organ v sestavi ministrstva za finance sestavljena iz generalnega finančnega urada in osmih finančnih uradov, kar bi bilo pol manj kot zdaj.

Tudi po drugi obravnavi predloga prejšnji teden je vprašanje števila finančnih uradov še ostalo odprto. DZ pa je s 76 glasovi za in nobenim proti sprejel dopolnilo koalicije, da do sprejema ustrezne zakonodaje, ki bo na novo uredila organiziranost državne uprave na teritorialni ravni, sedeži finančnih uradov ostanejo v krajih, kjer so sedaj uradi Dursa.

Do združitve bo sicer preteklo še kar nekaj časa. V štirih mesecih po uveljavitvi zakona se bosta namreč združila oba generalna urada, medtem ko bo regionalna organiziranost ostala nespremenjena na ravni zdajšnjih davčnih in carinskih uradov še vsaj do začetka leta 2015. Sprva je bila združitev predvidena že ob vstopu Hrvaške v EU 1. julija lani, vendar pa je vlada takraten predlog zaradi nasprotovanja sindikatov umaknila iz procedure in napovedala pripravo novega.

Pomembna novost so pooblastila uradnih oseb, ki bodo opravljale finančne preiskave. Med drugim zajemajo zaseg dokumentov, vstop na zemljišča in v objekte ter pregled blaga in oseb. Prav tako bo uradna oseba lahko ustavila vozila in jih pregledala, zadržala kršitelja ter zapečatila poslovne prostore, uporabila pa bo lahko tudi prisilna sredstva.

Vir: STA

Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora dve leti po začetku uporabe doživlja spremembo. DZ je z 72 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo, ki po mnenju vlade prinaša večjo učinkovitost in boljšo koordinacijo organov, ki sodelujejo pri odvzemu takega premoženja. Med drugim bo obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine.

DZ je zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora sprejel novembra 2011 na predlog skupine poslancev s prvopodpisanim Francom Jurijem (Zares). Z njim se omogoča finančno preiskavo, ki se lahko začne pri sumu pridobitve nezakonitega premoženja v vrednosti več kot 50.000 evrov, ter določa morebitno začasno zaplembo premoženja, njegovo zamrznitev in odvzem.

Zakon se uporablja od maja 2012, v tem času pa so tožilci specializiranega tožilstva vložili tri tožbe za odvzem nekaj manj kot štirih milijonov evrov. Kakor so za STA pojasnili na omenjenem tožilstvu, so vložili eno tožbo v višini 1,84 milijona, drugo v vrednosti 1,54 milijona, v tretjem primeru pa gre za tožbo za odvzem 340.000 evrov.

Hkrati dodajajo, da so v enem primeru že začasno odvzeli za nekaj več kot 70.000 evrov premoženja, v petih primerih pa so odrejena začasna zavarovanja za odvzem premoženja nezakonitega izvora v skupni vrednosti dobrih sedmih milijonov. Podatki torej kažejo, da noben postopek za trajen odvzem še ni končan, na kar so v razpravi opozarjali tudi poslanci.

Ministrstvo za pravosodje je zato sklenilo odpraviti pomanjkljivosti, da bi zakon tako v celoti zaživel. Pravosodni minister Senko Pličanič je novembra, ko je vlada potrdila novelo, poudaril, da je novela ena od prioritet ministrstva, ki ga vodi, vlade kot celote ter koalicijska zaveza, da naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bo vprašanje odvzema nezakonito pridobljenega premoženja bolj učinkovito. Pličanič se sicer zaveda vprašanj, koliko je tovrstnega premoženja sploh ostalo.

Vlada s predlagano novelo med drugim širi pristojnosti državnega tožilstva. Po novem bo namreč obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v kateri bodo predstavniki državnega tožilstva, policije, davčne in carinske uprave ter urada za preprečevanje pranja denarja. Na specializiranem državnem tožilstvu pa bo oblikovana posebna notranja organizacijska enota, ki bo zastopala državo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora.

Prav tako pomembna novost je drugačna ureditev davčnih postopkov v zvezi s premoženjem nezakonitega izvora. Po sedanji ureditvi se z dnem začetka pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora ne more začeti noben davčni postopek na tem premoženju.

Novela pa prinaša rešitev, da se po začetku pravdnega postopka za odvzem premoženja nezakonitega izvora na nepremičnem premoženju, ki je predmet tožbenega zahtevka, ne more začeti le postopek odmere davka na promet nepremičnin ter davka na darila. Poleg odprave pomanjkljivosti, novela po oceni predlagatelja prinaša tudi zagotovitev čim bolj nemotenega mednarodnega sodelovanja.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu APRILU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa, v katerih primerih se opravljanje dejavnosti oziroma dela šteje kot delo na črno, v katerih primerih je šteti zaposlovanje delavcev kot zaposlovanje na črno, kdo je soudeleženec dela na črno in kaj je nedovoljeno reklamiranje.
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 4 spremembe in dopolnitve z novelamiZPDZC-AZPDZC-BZPDZC-C ter ZUTD-A.
 • V državnem zboru je v postopku sprejemanja predlog novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je eden izmed prioritetnih vladnih ukrepov v projektu Obvladovanje sive ekonomije v RS in tudi zaveza v NRP 2013-2014. Predlog zakona bi moral biti po prvotnih načrtih sprejet v Državnem zboru RS že do konca leta 2013, vendar je zaradi iskanja, dogovarjanja in usklajevanja najustreznejših rešitev prišlo do objektivnega zamika priprave gradiva.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona (ZPDZC -UPB1).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 36-1687/2000, stran 4189. Veljati je začel 11.5.2000.

 

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 26.3.2014 - 1.4.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 8 novosti 8 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 26.3.2014 - 1.4.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 7 novosti 3 novosti 2 novosti 12 novosti 16 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 6 novosti 5 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 3 novosti 1 novost 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 7 novosti 1 novost 12 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 22 novosti 1 novost 1 novost 14 novosti 12 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 65 novosti 3 novosti 15 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 13 novosti 5 novosti 2 novosti 27 novosti 11 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 2 novosti 12 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 25 novosti 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti 2 novosti
11. OBČINE 86 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .