Številka 16, letnik VI
6. maj 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Zakaj smo še vedno v finančni krizi, zakaj rešujemo banke in ne ljudi, kako do kreditov, ki bodo zagnali gospodarstvo? V današnji rubriki Pogovor smo o tem spraševali dr. Friedricha Thießena, profesorja za finance in bančništvo na nemški Tehnični univerzi Chemnitz ter ustanovitelja prvega študijskega programa investicijskega bančništva v Nemčiji. "Če se sesuje neka gospodarska panoga, traja 10 do 15 let, da se vzpostavi nova struktura," meni prof. Thießen.

V prejšnji številki TFL Glasnika, tik pred krajšimi počitnicami, smo obravnavali predvidene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki se nanašajo na pravila določitve kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, soritev radijskega in televizijskega oddajanja in elektronskih storitev. Kot smo napovedali, bomo v današnji številki TFL Glasnika obravnavali še nekatere predvidene spremembe ZDDV, predvsem tiste, ki se nanašajo na popravke obračunanega DDV ter s tem povezanega popravka odbitka DDV.

Vabljeni k branju!

Prof. dr. Friedrich Thießen: Dokler ni družba 'zdrava', ne morejo biti 'zdrave' banke in gospodarstvo

Friedrich Thiessen

TFL Glasnik:
Dr. Friedrich Thießen, ste profesor za finance in bančništvo na nemški Tehnični univerzi Chemnitz ter ustanovitelja prvega študijskega programa investicijskega bančništva v Nemčiji. 
Od kar je v Evropi kriza in vse pogosteje slišimo o propadu tega in onega podjetja, so oči uprte tudi v banke. Javnost je razdeljena in ponekod tudi razjarjena, češ, da države rešujejo banke in ne ljudi, podjetij … Kot utež za slednji argument navajajo Islandijo, ki je pustila banke propasti. Zakaj se takšnega scenarija ni lotila tudi Evropa?

Friedrich Thießen:
Obstaja dober argument, zakaj ni enačiti Islandije z evropskimi bankami. Islandske banke so poslovale mednarodno, zato nacionalni obtok ni bil ogrožen oziroma ni bil močno prizadet. Poleg tega pa je vedno prijetneje za krizo ali nastalo situacijo kriviti tujce.

TFL Glasnik:
Evropska unija je še nedolgo nazaj trepetala pred morebitnim zlomom. Prva država, kjer so se začele podirati domine, je bila Grčija. Po napovedih IMF bi ji lahko sledile Italija, Španija, Portugalska, Slovenija, Irska, … Ali menite, da še grozi takšen scenarij?

Friedrich Thießen:
Menim, da se to v prihodnosti ne more zgoditi. V Sloveniji, Italiji, Španiji … banke niso bile tako močno prizadete, da jih ne bi mogli rešiti. Poleg tega pa so omenjene države tudi odpravile večji del težav. Ni več bojazni, da bi se bančni sistem zlomil.

Friedrich Thiessen

 

TFL Glasnik:
Kako pa je z Grčijo v tem primeru? Dosedanji ukrepi se niso izkazali za najboljše, to je priznal tudi IMF v svojem poročilu. Poleg tega Grčija potrebuje novo finančno injekcijo.

Friedrich Thießen:
To drži. Ampak, Grčija je izredno problematična država – izvedla je premalo reform. Zadolževalna situacija celotne države je izjemno vprašljiva. Računati je tudi treba, da Grki večjega dela dolga oziroma posojila ne bodo vrnili.

 

TFL Glasnik:
Ampak Evropska unija žuga tudi Sloveniji, da ni izvedla vseh potrebnih reform.

Friedrich Thießen:
To je res.

 

TFL Glasnik:
Bi po scenariju, da zaradi neuvajanja reform država ne more splezati na zeleno vejo, če lahko tako razumemo povedano, podobno lahko grozilo tudi Sloveniji?

Friedrich Thießen:
Žal tako podrobnih informacij o Sloveniji nimam, da bi lahko predvidel, kaj sledi.

 

TFL Glasnik:
Nekateri mislijo, da situacija postane resna, ko je v igri slaba banka, na katero poslovne banke prenesejo del slabih posojil. Nemčija ima že dolgo slabo banko. Kako ocenjujete nemško slabo banko?

Friedrich Thießen:
Menim, da je koncept reševanja bank s pomočjo slabe banke dober inštrument, s katerim lahko pospravimo nered po krizi. In sicer se zgodi naslednje: banke težave prenesejo na institucijo, ki jo zagotovi država. S tem so banke osvobojene slabih posojil in dobijo dovolj kapitala, da lahko ponovno financirajo gospodarstvo. Država pa se ukvarja z aktivnimi izgubami.

Friedrich Thiessen

 

TFL Glasnik:
Je koncept slabe banke dober za vsako državo?

Friedrich Thießen:
Ne, slaba banka deluje le v tistih državah, kjer izgube bank ali naložbe niso preobremenile države. To se je zgodilo na Islandiji in na Irskem. Tam so bili mednarodni posli bank preveliki, da bi jih lahko sanirala država. Grožnja v tej smeri je obstajala tudi v Švici. Švicarske banke so bile zelo velike. Ko je UBS naletela na težave, je kratek čas vladal strah, da je ne bodo mogli rešiti, saj je država premajhna, da bi lahko prevzela breme. No, Švicarjem je vseeno uspelo.

 

TFL Glasnik:
V katerih državah pa se ta koncept ni prijel oziroma ni mogel zaživeti?

Friedrich Thießen:
V ZDA. Tam so sicer ustanovili slabo banko, ampak o tem ne govorijo. Američani se delajo, kakor da je vse urejeno. Freddie Mac je prevzel za več 1 milijardo evrov slabih posojil od manjših lokalnih bank.

 

TFL Glasnik:
Kako pa bodo rezultati bančnih stresnih testov vplivali na nemške banke? Jih bo potrebno kaj zapreti?

Friedrich Thießen:
Ne, nobena banka se ne bo zaprla. Res je, da bo prišlo do zmanjševanja števila ljudskih bank (Volksbank) in hranilnic (Sparkasse), ampak ne zaradi rezultatov stresnih testov. Število bank bo Nemčija zmanjševala, ker postajajo te vse večje in želijo prihraniti stroške. Stresni testi nimajo vpliva na zapiranje; banke spreminjajo svojo poslovno strategijo ali tako, da si zagotavljajo več lastnega kapitala ali pa ukinjajo tiste posle, ki niso zreli za poslovno tveganje. In če ni slednjega omenjenega, potem banka potrebuje manj lastnega kapitala.

 

TFL Glasnik:
Kakšen vpliv imajo na bančni sektor bančni škandali? Hipo banka v Avstriji, NLB v Sloveniji?

Friedrich Thießen:
Vplivajo v smislu, da dobijo ljudje odpor do bank. Po drugi strani pa dolgoročno takšne krize nimajo vpliva na poslovanje. Škandali se hitro pozabijo, tudi zato, ker banke zagotovijo, da so nekaj spremenile. Opazili smo tudi, da ko neka banka postane insolventna, druge banke hitro prevzamejo njene posle. To pomeni, da tudi izginotje neke banke nima vpliva na poslovanje.

Friedrich Thiessen

 

TFL Glasnik:
Nezaupanje v banke se kaže tudi v tem, da ljudje vse pogosteje denar hranijo doma – v nogavici, kot rečemo v šali. Ampak kaj bi se zgodilo, če bi na primer 30 odstotkov slovenske populacije denar spravljalo doma in ga ne bi imelo na bančnem računu?

Friedrich Thießen:
To je opaziti v mnogih vzhodnoevropskih državah. Tudi v Rusiji ima mnogo ljudi denar doma. Ampak to ni tako slabo ali zaskrbljujoče, kot bi kdo mislil. Res je, da slednje malce upočasni kroženje denarja, s tem je bruto domači proizvod (BDP) malce oslabljen, ampak če se ljudje ob tem počutijo dobro in varno, je to tudi pozitivno. Če bi ljudje ves čas bili v skrbeh zaradi bank, bi to precej bolj ohromilo potrošnjo. In če imajo ljudje denar, obstaja tudi nevarnost vlomov, s čimer lahko človek izgubi vse prihranke.

 

TFL Glasnik:
Kakšna je napoved za prihodnost? V Španiji in na Portugalskem ljudje na ulicah še vedno protestirajo, marsikje je slišati, da je vse večja težava tudi brezposelnost. Bi se ta kriza lahko še poglobila?

Friedrich Thießen:
Žal iz krize še nismo. Menim pa, da se kriza tudi ne bo poglabljala. Mnoge države so sprejele nujne reforme. Številke sicer niso tako dobre, kot radi pravijo politiki – ne v Španiji, ne na Portugalskem, Grčija pa sploh ni naredila nobenega koraka glede reform. Napačno pa je tudi pričakovati, da se bodo reforme zgodile čez noč. Ljudje se nis(m)o sposobni reformirati v kratkem času, nasprotno – to so družbeni procesi, ki trajajo nekaj let. V bistvu trajajo veliko dlje, kot je bilo sprva predvideno. Se pa reform ni treba bati. Mislim, da gredo reforme v pravo smer.

 

TFL Glasnik:
To pogosto slišimo, ampak katere reforme bi npr. morali po vašem mnenju v Sloveniji najprej sprejeti, da bi lahko ponovno zagnali gospodarstvo ali pa da bi banke dajale kredite?

Friedrich Thießen:
Treba je razumno gospodariti. Rešiti banko je enostavno - ustanoviti slabo banko, ki jo prevzame država, s čimer banke sanira, da lahko te normalno poslujejo naprej. Vprašanje pa je, ali potem delajo dobro naprej ali slabo. To pa je odvisno od gospodarskega sistema. Kaj je potrebno? Okolje brez korupcije in monopola, zanesljiv pravni sistem, zanesljiva sodišča, ekonomska svoboda, konkurenca. Poleg tega ne sme biti država preveč radodarna s socialnimi transferji. Država mora varčevati. Te reforme niso enostavne, še manj pa priljubljene, zato se tolikokrat zatakne pri izvajanju.

 

TFL Glasnik:
Vse države se ne želijo odpovedati socialni državi. Tak primer je sever Evrope (Finska, Švedska, Danska, Norveška). Švica bo na referendumu glasovala tudi o univerzalnem temeljnem dohodku. Te države so npr. veliko manj varčevalne pri socialnih transferjih kot Slovenija.

Friedrich Thießen:
Se strinjam. Slovenija je varčevalna na tem področju v primerjavi z drugimi državami. V Sloveniji se morajo ljudje sami pobrigati za socialne zadeve, kar je žalostno. Država bi morala pobrati več davkov, da bi lahko izplačevala več socialnih transferjev. Pomembno pa je, da državnih pomoči ne izkoriščamo, kot je bil primer v Grčiji, kjer je za socialno podporo zaprosil vsak drugi Grk. Tudi Nemčija je mnogo let predolgo namenjala posamezniku nadomestilo za brezposelnost. Nadomestilo za brezposelnost je oseba prejemala tri leta, zato se ni niti zanimala za delo. Zdaj lahko denar dobiva le eno leto, sicer še potem tudi, ampak je denarja veliko manj kot prvo leto.

Friedrich Thiessen

 

TFL Glasnik:
Pa se je s tem dejansko zmanjšala brezposelnost?

Friedrich Thießen:
Je, ker začno ljudje veliko prej iskati novo službo.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa v primeru, ko v državi ni delovnih mest? V Sloveniji je to velika težava, enako v Grčiji, Španiji…

Friedrich Thießen:
Res je. To je velika težava, ki pa ima korenine globlje, kot se zdi. Prestrukturiranje terja svoj čas. Če se sesuje neka gospodarska panoga, traja 10 do 15 let, da se vzpostavi nova struktura. Kljub propadu pa je potrebno vzpodbujati razvoj novosti. Za to pa je potrebna svoboda.

 

TFL Glasnik:
Za razvoj je potreben tudi kapital. V Sloveniji predvsem mikro, mala in srednje velika podjetja tožijo, da ne dobijo kreditov slovenskih bank. Kako zavrteti urin kazalec v smer, ki bo vzpodbujala razvoj?

Friedrich Thießen:
Če manjka kapital, je res nemogoče pognati gospodarstvo. Banke so žal pri svojih odločitvah včasih preveč okorne. Morda so za to krivi tudi zaposleni na bankah, ki imajo slabe izkušnje, poleg tega pa po krizi ne prepoznajo priložnosti, so preveč bojazljivi … V primeru, ko je gospodarstvo tik pred razcvetom in potrebuje dejansko le denar, je smotrno aktivirati tuje banke, ki se ne bojijo vlaganj in novih začetkov. Če se banke bojijo, da bi se ponovila zgodba iz preteklosti, je treba spremeniti sistem; uvesti strožjo zakonodajo, ostro se je treba boriti proti bilančni manipulaciji, gospodarski revizorji morajo biti iskreni in dobri pri svojem delu …

 

TFL Glasnik:
Ali to pomeni, da dokler nimamo »zdrave« družbe, ne moremo imeti »zdravih« bank in zdravega gospodarstva?

Friedrich Thießen:
Ja. Točno tako. Dokler družba kot taka ni 'zdrava', ne morejo biti 'zdrave' banke in gospodarstvo.

 

Pogovarjala se je: Simona Drevenšek

Friedrich Thiessen

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost – Popravki obračunanega DDV in odbitka DDV

Ministrstvo za finance je 17.3.2014 na svojih spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (Predlog Zakona). Pomembne spremembe se nanašajo na sledeča področja:

 • način vključevanja stroškov vračljive embalaže v davčno osnovo,
 • spremembo davčne osnove zaradi naknadno dogovorjenih sprememb v pravnem poslu,
 • spremembo davčne osnove – zmanjšanje obračunanega DDV v izvršilnih postopkih,
 • spremembo davčne osnove – zmanjšanje obračunanega DDV v primeru stečajnih postopkov, v prisilnih poravnavah in drugih primerih prenehanja davčnega zavezanca,
 • preračun davčne osnove v domačo valuto in vprašanje valutnih tečajev.

Stroški vračljive embalaže se ne vštevajo v davčno osnovo, če se pri dobavitelju blaga vračljivi stroški embalaže vodijo evidenčno, kar ne predstavlja spremembe načina obračuna.

Tudi pri spremembi davčne osnove zaradi spremembe pravnega posla ni novosti. Davčna osnova se v primeru preklica naročila, vračila ali znižanja cene po opravljeni dobavi ustrezno zmanjša. Davčni zavezanec torej zmanjša obračunani DDV, mora pa o tem pisno obvestiti kupca, ker le-ta zaradi tega popravka nima pravice do vstopnega DDV.

V primeru izvršilnih postopkov bo možen popravek obračunanega DDV in znižanja davčne osnove, poleg negativnega sklepa sodišča, tudi na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o ustavitvi postopka, iz katerega je razvidno, da terjatev ne bo poplačana ali pa ne bo poplačana v celoti. V kolikor bi davčni zavezanec na osnovi takšne sodbe davčno osnovo in obračunani DDV popravil, kasneje pa prejel poplačilo terjatve, mora od prejetega zneska ponovno obračunati DDV.

Predlog Zakona predvideva, da se davčna osnova in obračunani DDV lahko zniža, če ni bil poplačan ali ni bil poplačan v celoti od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave ali stečajnem postopku. Priznana terjatev je tista terjatev, ki je priznana v končnem seznamu preizkušenih terjatev oziroma v posodobljenem seznamu preizkušenih terjatev. Na tej osnovi lahko davčni zavezanec zmanjša davčno osnovo na podklagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave. Predlog Zakona pa še naprej dopušča možnost zmanjšanja davčne osnove in obračunanega DDV ob začetku stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave do višine priznanih terjatev, ki se uporablja za vse sklepe o začetku postopka izdane po 1.1.2011. Seveda je v primeru kasnejšega poplačila potrebno DDV ponovno obračunati.

Predlog Zakona prinaša tudi možnost zmanjšanja obračnanega DDV in davčne osnove za davčne zavezance, ki so oproščeni obračunavanja DDV po 94. členu ZDDV-1, za terjatve, ki so nastale v obdobju, ko je še bil identificiran za namene DDV. V tem primeru se zmanjšanje DDV uveljavlja na osnovi zahtevka, ki ga je potrebno predložiti Davčni upravi Republike Slovenije.

Preračun davčne osnove, izražene v tuji valuti se opravi po menjalnem tečaju, ki velja skladno s predpisi Unije za izračun carinske vrednosti blaga. Za preračun se upošteva referenčni tečaj Evropske centralne banke, veljaven na dan nastanka obveznosti obračuna DDV. Referenčni tečaj Evropske centralne banke objavlja Banka Slovenije. Morebitne poenostavitve preračuna vrednosti tuje valute bo lahko določil minister, pristojen za finance.

Navedene določbe so na nek način veljale že doslej. Predlog Zakona jih določa nekoliko podrobneje in bolj eksplicitno.

Naj bo dovolj za prve dni po praznikih. V naslednji številki TFL Glasnika bomo napisali nekaj o solidarni odgovornosti v povezavi z izogibanjem plačila DDV.

V prispevku je opredeljena problematika instituta tanke kapitalizacije, s katerim se urejajo davčne posledice čezmernega financiranja zavezanca za davek z dolžniškim kapitalom s strani kvalificiranega delničarja oziroma družbenika. Na Globalnem forumu za transferne cene, ki je v okviru OECD potekal marca 2013 v Parizu, je bila prav tanka kapitalizacija izpostavljena kot eden največjih problemov mednarodne obdavčitve.

Problematika tanke kapitalizacije je obravnavana z vidika mednarodnih pogodb o odpravi dvojnega obdavčevanja, saj prvi odstavek 9. člena teh pogodb državam omogoča, da preučijo situacije, ki se nanašajo na tanko kapitalizacijo, predstavljena je slovenska zakonodaja, ki ureja to področje, in praktične izkušnje iz davčnih inšpekcijskih nadzorov.

Uvod

Za ustanovitev družbe je potreben osnovni kapital, za zagon in širitev dejavnosti pa potrebujejo družbe še dodatna sredstva, ki jim jih lahko matična družba zagotovi v obliki dodatnega kapitala ali posojila. Dejstvo je, da mednarodna podjetja nimajo interesa, da bi družbam v skupini zagotovile ustrezen znesek kapitala za poslovanje, saj je z vidika davčnega načrtovanja bolj prikladno, da se povezani družbi odobri posojilo, za katero se potem zaračunajo obresti, ki znižujejo davčno osnovo, ob plačilu obresti kreditodajalcu pa se dobički (po plačanih obrestih) neobdavčeno prenašajo iz ene države v drugo.

Ko med seboj poslujejo povezane osebe, je zelo pogosta situacija, da med njimi ni običajnega nasprotja interesov, ki obstaja med nepovezanimi strankami. Nepovezani posojilodajalci pri sklepanju posojilnih pogodb upoštevajo temeljno ekonomsko načelo, da ne odobravajo posojil, ki bi pomenila čezmerno zadolžitev posojilojemalca, saj s tem tvegajo, da posojilo z obrestmi ne bo vrnjeno. Nepovezani posojilodajalci zahtevajo tudi ustrezna zavarovanja za neizpolnitev poplačila posojila (glavnice in obresti), in to v obliki sklenitve zavarovalne police, hipoteke, predložitve bianko menic idr., kar pogosto ni značilno za posojila med povezanimi osebami.

Praksa držav glede ureditve nacionalnih zakonskih določil v zvezi s tanko kapitalizacijo

V zvezi s prvim odstavkom 9. člena mednarodnih pogodb je treba omeniti, da je državam pogodbenicam pridržana pravica, da uporabijo svojo notranjo zakonodajo, ki se nanaša na prilagoditev dobička med povezanimi osebami, in pravila, ki se nanašajo na tanko kapitalizacijo, kar v praksi pomeni, da države s svojimi nacionalnimi pravili ne smejo obremeniti zavezance za davek več, kot je to določeno v mednarodnih pogodbah, torej več, kot bi bili obdavčeni, če bi upoštevali neodvisno tržno načelo.

Ureditev področja tanke kapitalizacije v nacionalnih zakonodajah je smiselna zaradi poenostavitve dokazovanja, da je razmerje med posojili in kapitalom v skladu z neodvisnim tržnim načelom (določitev varnega pristana) ter tudi zaradi dejstva, da države običajno nimajo sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja z vsemi državami, s katerimi potekajo mednarodne transakcije.

Nacionalne zakonodaje večine držav članic EU in OECD tako vsebujejo pravila v zvezi s tanko kapitalizacijo. Pristopi, kako države omejujejo znesek davčno priznanih obresti, so različni, in sicer je lahko s pravili o tanki kapitalizaciji omejen znesek posojil, od katerih se lahko obračunane obresti upoštevajo kot davčno priznani odhodki, ali se določi maksimalen znesek obresti od posojil med povezanimi osebami, ki se upoštevajo kot davčno priznani odhodki.

Pri prvem načinu se tako z omejitvijo višine posojil za namene izračuna davka od dohodkov pravnih oseb določi znesek posojil, do katerega se obračunane obresti še štejejo kot davčno odbitna postavka. V zvezi z določanjem najvišjega zneska posojil poznamo dva načina, in sicer je pri prvem načinu določeno, da se lahko kot višina posojila prizna tisti znesek dolga, ki bi ga tudi neodvisne osebe dobile na trgu. Pri takšnem pristopu (The Arm’s Length Approach), se upoštevajo specifične okoliščine opazovanega podjetja, predvsem njegova kreditna sposobnost, torej znesek posojil, ki bi ga družba lahko dobila od nepovezanih posojilodajalcev. Države pa lahko določijo najvišji znesek posojil, od katerega se lahko kot davčno odbitna postavka upoštevajo obresti. Znesek posojil je lahko določen tudi kot vnaprej določeno razmerje med kapitalom in posojili, prejetimi od povezanih oseb.

Vir: revija Denar - Danuška Bobek-Gospodarič, univ.dipl.ekon.

Pojem podružnice tujega podjetja v Sloveniji in obveznost glede njene registracije je treba ločiti od obveznosti vpisa tujega podjetja v davčni register in od pojma poslovne enote nerezidenta za davčne namene, ki je opredeljen kot kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oz. posle v Sloveniji. Tuje podjetje (nerezident Slovenije) je, v kolikor v Sloveniji posluje preko poslovne enote za davčne namene, zavezan za davek od dohodkov pravnih oseb.

Pojem podružnice tujega podjetja v Sloveniji je opredeljen v Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13) in se tako obravnava v okviru določb gospodarskega prava. Tuje podjetje lahko v Sloveniji v skladu s 676. členom ZGD-1 pridobitno dejavnost opravlja preko podružnic, ki so v 31. členu istega zakona opredeljene kot od sedeža družbe ločene enote, ki nimajo lastne pravne osebnosti, vendar smejo opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja družba in se vpišejo v sodni register. To je v skladu s 681. členom ZGD-1 tudi pogoj, da tuje podjetje lahko začne opravljati dejavnost v Sloveniji. Ne glede na to, je treba v zvezi navedenimi določbami upoštevati tudi predpise EU. V državah članicah EU velja načelo svobodnega delovanja podjetij, ki izhaja iz 49. oz. 56. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU (UL C št. 326 z dne 26. oktobra 2012, str. 47). Ustanovitev podružnice tako ne more biti pogoj za opravljanje dejavnosti v gostujoči državi članici, temveč je to pravica. Omenjena člena PDEU se za družbe s sedežem znotraj EU uporabljata prednostno glede na omenjene določbe ZGD-1, kar posledično pomeni, da lahko družbe s sedežem v EU opravljajo dejavnost v Sloveniji tudi neposredno in za pravno-formalne namene niso dolžne ustanoviti podružnice v Sloveniji.

V primeru, da tuje podjetje v Sloveniji ustanovi podružnico, je v skladu z 682. členom ZGD-1 za podružnico dolžno imenovati enega ali več zastopnikov, ki ga zastopajo. V zvezi z obveznostjo vpisa zastopnika (direktorja, prokurista ali poslovodje) v davčni register in pridobitvijo davčne številke pojasnjujemo, da se na podlagi 43. člena Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09 in 33/11) fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni urad na podlagi podatkov iz centralnega registra prebivalstva, medtem ko mora fizična oseba, ki v Sloveniji nima začasnega prebivališča, vendar dosega na njenem območju obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega premoženja, davčnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register na obrazcu DR-02.

Pojem podružnice tujega podjetja v Sloveniji in obveznost glede njene registracije, ki izhajajo iz navedenih določb ZGD-1, je treba ločiti od obveznosti vpisa tujega podjetja v davčni register v skladu z določbami Zakona o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09 in 33/11) in od pojma poslovne enote nerezidenta za davčne namene, ki je v 6. členu v povezavi z izjemami iz 7. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13) opredeljen kot kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oz. posle v Sloveniji.

ZDS-1 v 42. členu v povezavi z drugim odstavkom 45. člena določa, da je oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Sloveniji in opravlja aktivnost na njenem območju, dolžna davčnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Slovenije. V to so vključene tudi vse pomožne in pripravljalne aktivnosti, ki jih mora oseba opraviti, da lahko začne opravljati dejavnost v Sloveniji. Pridobitev davčne številke v Sloveniji je v tem primeru potrebna za namene identificiranja pred davčnim organom in zato, ker opravljanje dejavnosti tujega podjetja v Sloveniji lahko v skladu z omenjenimi določbami ZDDPO-2 pomeni obstoj poslovne enote nerezidenta, kar vpliva na davčno obveznost tujega podjetja – nerezidenta v Sloveniji.

V skladu z drugim odstavkom 4. člena ZDDPO-2 je nerezident Slovenije zavezan le za davek od dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji. Pravila glede vira dohodka so v ZDDPO-2 opredeljena v 8. členu, ki v tretjem odstavku določa, da ima dohodek nerezidenta, ki je dosežen v poslovni enoti tega nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, vir v Sloveniji, če se poslovna enota nahaja v Sloveniji. To pomeni, da je tuje podjetje – nerezident, v kolikor v Sloveniji posluje preko poslovne enote za davčne namene, zavezan za davek od dohodkov pravnih oseb in je dolžan davčnemu organu v skladu s 358. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4, 32/12 in 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13 in 22/14 – Odl. US) preložiti davčni obračun.

Vir: pojasnilo DURS

Da je ekonomska svoboda dober pokazatelj družbene blaginje in da je visoko korelirana z gospodarsko rastjo, kažejo ugotovitve mednarodnih ustanov, kot sta Fraser Institute in Heritage Foundation. Njune raziskave na področju vladavine prava, obsega državnega aparata, davčne in denarne politike, lastninskih pravic, trga dela, dostopa do finančnih sredstev in trgovinske menjave, združene v agregatno oceno indeksov ekonomske svobode, Slovenijo uvrščajo ob bok državam, kot so Gana, Kolumbija, Bosna in Hercegovina, Rusija, Kirgizija, Kuvajt, Južna Afrika ...

Kaj je ekonomska svoboda

Ni malo takšnih, ki omenjene raziskave razumejo zgolj kot ameriško propagando kapitalizma, čeprav se po ocenah raziskav ZDA uvrščajo šele na 17. oziroma 12. mesto. Zgodovinsko gledano je termin ekonomska svoboda nerazdružljivo povezan z avtorjem čikaške ekonomske šole in očetom sodobne monetarne politike – Miltonom Friedmanom. Zanj je bila ekonomska svoboda glavni in sploh edini kriterij družbene svobode ter prvi pogoj za večjo konkurenčnost gospodarstva. Kot eden izmed treh Nobelovih nagrajencev je pred dobrimi dvajsetimi leti dal odločilno pobudo za prve izračune tovrstnega kazalca ekonomskega liberalizma.

Danes obstaja več sorodnih študij ekonomske svobode, ki zaradi mednarodne primerljivosti pri svojih izračunih uporabljajo zgolj javno dostopne statistične podatke. Skupna ocena ekonomske svobode je tako kvantificiran zapis povprečnega stanja svobode z vidika trga blaga in storitev, (mednarodne) trgovine, podjetništva, delovne sile, kapitala, proračunske politike, vladavine prava, lastninskih pravic ter državne in druge regulative. Kljub multidimenzionalnosti sta omenjeni ustanovi uspeli posamezna področja kvantificirati in jih združiti v skupno oceno – t. i. indeks ekonomske svobode.

Še najbolje odgovor na vprašanje »kaj je ekonomska svoboda« povzame citat na spletni strani ustanove, ki letos praznuje 20. obletnico izračunavanja in objavljanja indeksa ekonomske svobode (Index of Economic Freedom). Po njem je ekonomska svoboda pravica vsakega človeka do obvladovanja lastnega premoženja in dela. V ospredju so načela, kot so prost pretok blaga, kapitala in delovne sile. Država naj se vzdrži vsakega omejevanja in naj zagotovi vse potrebno za ohranjanje in vzdrževanje svobode omenjenih načel.

Še pomembnejša od same ocene ekonomske svobode določenega gospodarstva je njena povezava z gospodarsko rastjo. Izsledki mnogih znanstvenih raziskav kljub določenim metodološkim pomislekom njihovih kritikov nedvoumno kažejo pozitivno korelacijo med obema spremenljivkama. Najboljši dokaz so tranzicijske države, ki so v zadnjih dveh desetletjih naredile največji napredek na področju liberalizacije svojih ekonomij.

Ob tem so zanimive tudi nekatere obstranske ugotovitve raziskovalcev, ki ugotavljajo, da ljudje, ki živijo v državah z več ekonomske svobode, uživajo višjo stopnjo politične in civilne svobode, živijo dlje in imajo v povprečju višje dohodke.

Vir: revija Denar - Aljoša Rižner, univ.dipl.ekon.

Slovenski računovodski standardi uporabljajo pojem zunajbilančna sredstva in obveznosti. Zakon o gospodarskih družbah govori o zabilančnih sredstvih in obveznostih. V praksi uporabljamo izvenbilančna sredstva in obveznosti. Ta izraz uporablja tudi zakon o računovodstvu. V vseh primerih gre za taka sredstva in obveznosti, ki jih izkazujemo zunaj ali izven bilance stanja oziroma za bilanco stanja. Zunajbilančni razvid je razvid, kot imenujejo standardi poslovno knjigo, ki zajema knjiženje poslovnih dogodkov, ki jih ne izkazujemo v računovodskih izkazih.

Zabilančna evidenca (angl. OFF-Balance Sheet) so posli, ki se sproti ne obravnavajo v bilanci stanja, vendar pomenijo pogojne obveznosti oziroma pogojna sredstva. V današnjem času so vse bolj pomemben del poslovanja in vplivajo na raven tveganja, ki ga imajo tako gospodarske družbe kot banke pri svojem poslovanju.

Zabilančna evidenca izraža vire informacij o poslovanju in morebitnih prihodnjih terjatvah in obveznostih. Je temelj za informiranje in nadaljnje poslovodno odločanje, hkrati pa omogoča kontroliranje poslovnih procesov.

Bankam izvenbilančne aktivnosti omogočajo pridobivanje dodatnih sredstev, izboljšanje bančne likvidnosti in kapitalske ustreznosti, povečanje prihodkov, zmanjšanje kreditne izpostavljenosti in lažje uresničevanje kapitalskih zahtev. V slovenskem bančnem prostoru se pogosteje uporabljajo posamezne klasične vrste zabilančne aktivnosti, kot so na primer storitvene in finančne garancije, nekriti akreditivi, akceptirane in avalirane menice ter izvedeni finančni instrumenti. Redkeje pa se uporabljajo kreditni finančni instrumenti (terminske pogodbe, opcije na kreditni razpon), listinjenje ali sekuritizacija, prodaja kreditov ter uporaba hipotekarnih obveznic.

Prav tako lahko pri gospodarskih družbah izvenbilančne obveznosti opišemo kot pogojna sredstva in pogojne obveznosti, ki lahko imajo vpliv na prihodnjo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Neposredno pa vplivajo tudi na prihodnjo solventnost posamezne gospodarske družbe.

SRS 22.15 (2012) pravi, da se »v zunajbilančni razvid glavne knjige zajemajo poslovni dogodki, ki ne vplivajo neposredno na postavke v bilanci stanja in/ali izkazu poslovnega izida, so pa pomembni za ocenjevanje uporabljanja tujih sredstev in za ocenjevanje morebitnih prihodnjih obveznosti in sredstev ter kontroliranje poslovnih procesov in informiranje. Postavke v zunajbilančnem razvidu glavne knjige lahko ob prihodnjih poslovnih dogodkih ugasnejo ali pridobijo novo kakovost ter celo vplivajo na postavke v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Poslovni dogodki, zajeti v zunajbilančnem razvidu, ob nastanku ne vplivajo na postavke v bilanci stanja in/ali izkazu poslovnega izida. Kljub temu jih je treba izkazovati v verodostojnih knjigovodskih listinah. Postavke zunajbilančnega razvida se vnašajo v bilanco stanja, vendar za seštevkom bilančnih postavk«.

Gospodarske družbe večinoma namenjajo premalo pozornosti na postavke zabilančne evidence.

Vprašanja zavarovanj pred nepravilno izpolnitvijo, neizpolnitvijo oziroma neplačilom in tveganjem izgube dela terjatve so temeljna vprašanja vseh pogodbenih razmerij, v katera vstopajo poslovni subjekti in fizične osebe. Posebej pereča so ta vprašanja pri majhnih in srednjih podjetjih, pri katerih lahko neplačila oziroma le delna poplačila terjatev privedejo do nelikvidnosti in prisilne poravnave, v skrajnem primeru pa do stečajnega postopka.

V pogodbenih razmerjih so tveganja zlasti naslednja:

 • tveganje nepravilne izpolnitve pogodbe oziroma sploh neizpolnitve pogodbe (zlasti vprašanje nedenarne izpolnitve),
 • tveganje neplačila,
 • tveganje prisilne poravnave,
  • tveganje stečajnega postopka.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - Suzana Friegl

Državni zbor je s 64 glasovi za in dvema proti sprejel novelo zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki odpravlja neskladje z ustavo. To je ustavno sodišče ugotovilo v določbi, po kateri sklep o preiskavi v podjetju, proti kateremu se vodi postopek, izda Javna agencija RS za varstvo konkurence. Za preiskavo bo treba pridobiti ustrezno odredbo.

V skladu z dosedanjo ureditvijo je sklep o preiskavi, s katero se odredi pregled poslovnih prostorov, lahko odredila agencija za varstvo konkurence. Vendar pa gre po oceni ustavnega sodišča za prekomeren poseg v prostorsko in komunikacijsko zasebnost pravnih oseb.

Sodišče je ocenilo, da agencija sama ne more odrediti preiskave poslovnih prostorov oz. stanovanj "tretjih" fizičnih oseb oz. pravnih oseb, ampak mora zanjo skladno z zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence pridobiti odredbo pristojnega sodišča. V skladu z novelo zakona tako lahko agencija opravlja preiskavo o podjetju le na podlagi soglasja preiskovanega podjetja ali pisne uredbe sodišča.

Sodišče bo izdalo odredbo za preiskavo na predlog agencije, če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je stranka kršila določbe konkurenčne zakonodaje in je verjetno, da se bodo s preiskavo odkrili dokazi, ki so pomembni za postopek. Odredbo za preiskavo bo izdal sodnik pri okrožnem sodišču v Ljubljani. Vlada pričakuje, da bo na leto vloženih do pet predlogov za izdajo tovrstnih odredb, zato gospodarski minister Metod Dragonja pričakuje, da ljubljansko sodišče ne bo pretirano dodatno obremenjeno.

Vir: STA

Pogajanja predstavnikov vlade, delodajalcev in sindikatov o spremembah pokojninskega zakona, s katerimi bi odpravili pomanjkljivosti v poklicnem zavarovanju, naj bi pripeljala do vzpostavitve solidarnostnega sklada in z njim do samozadostnosti tega zavarovanja. Na sindikalni strani upajo, da bodo spremembe pripravljene še letos.

Osnutek sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi v zakon uvedel solidarnostni sklad, je pripravljen, je za STA povedala izvršna sekretarka za socialo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije Lučka Böhm. "Na dobri poti smo," je dodala. Na pogajanjih hkrati pripravljajo tudi uredbo o merilih za določitev delovnih mest, na katerih se je treba vključiti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, t.i. poklicno zavarovanje.

Zdaj bodo po besedah Böhmove delodajalci in sindikati ter stroka medicine dela pripravili svoje različice, potem pa bodo besedilo usklajevali. Sindikati po njenih besedah želijo, da bi med težka in zdravju škodljiva delovna mesta vključili še nekatera - na področju gradbeništva žerjaviste, na področju zdravstva pa medicinske sestre. Statistika poklicnega obolevanja in smrtnosti bo pokazala, da so nekateri poklici zelo obremenjeni, pa jih na seznamu še ni, je dejala.

Ministrstvo za delo je spreminjanje na področju poklicnega zavarovanja napovedalo novembra lani. Znotraj sistema tega zavarovanja bi vzpostavili solidarnostni sklad. Tako bi bil sistem samozadosten in državi ne bi bilo treba doplačevati primanjkljaja, ki lahko nastane v poklicnem zavarovanju, so takrat pojasnili na ministrstvu. Zakonske spremembe bi po njihovi tedanji oceni lahko pripravili približno v štirih mesecih.

Poklicno zavarovanje skladno z zakonom pomeni zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih zavarovancev, na podlagi katerih slednji pridobijo pravico do poklicne pokojnine. Gre za zavarovance, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ali dela, ki jih po določeni starosti ni mogoče uspešno poklicno opravljati. Takšna delovna mesta so navedena v posebnem seznamu. A ta se po opozorilih sindikatov ni spreminjal vse od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav bi bilo to nujno.

V Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, katerega upravljavka je Kapitalska družba, je vključenih približno 45.000 zavarovancev.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MAJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa način volitev v Državni zbor RS, kdo so lahko kandidati za poslance, kdo ima volilno pravico, vrste volitev, organe, kandidiranje, potrjevanje list kandidatov, načine glasovanja...
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 9 sprememb in dopolnitev z novelami.
 • Državni zbor do danes ni pripravil uradnega prečiščenega besedila zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 44-2068/1992, stran 2665. Veljati je začel 27.9.1992.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 30.4.2014 - 6.5.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 5 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 7 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 10 novosti 1 novost 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 9 novosti 22 novosti 1 novost 1 novost 8 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 7 novosti 5 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 4 novosti 1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti
11. OBČINE 46 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .