Številka 22, letnik VI
18. junij 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Slovenski forum socialnega podjetništva, ki mu predseduje Katarina Hölzl, je bil ustanovljen na svetovni dan človekovih pravic, ker sta delo in družbena vključenost temeljni pravici vsakega posameznika. Temeljna pravica ljudi je tudi prost dostop do semen, ki so veliko dlje in veliko bolj neopazno izpostavljena privatizaciji kot na primer viri pitne vode. To je še ena tema, ki je Evropejce nedavno privedla k glasnim javnim protestom. Za obrambo naših pravic se moramo angažirati in vsak opraviti svoj del nalog, tudi ona sama, je prepričana naša sogovornica v zadnjem intervjuju pred poletnim predahom.

Ministrstvo za finance je v začetku junija objavilo predlog Zakona o davku na nepremičnine. Obdavčitev nepremičnin je bila že večkrat na tapeti, pa zakon nikoli ni bil sprejet. Kdo ve kaj se bo zgodilo tokrat. Glede na veliko luknjo v proračunu je verjetno, da bo zakon to pot zagledal luč sveta. Tema je vroča za vse lastnike nepremičnin, zato smo se odločili, da v današnji, zadnji številki TFL Glasnika pred dopusti, na kratko povzamemo določila predloga Zakona o davku na nepremičnine.

TFL Glasnik odhaja na počitnice. Želimo vam prijetno poletje, vrnemo pa se 3. septembra z novimi zgodbami in strokovnimi temami.

Vabljeni k branju!

Katarina Hölzl: Vsak lahko prispeva k družbenim spremembam

Katarina Hölzl

TFL Glasnik:
Ga. Katarina Hölzl, predsedujete Slovenskemu forumu socialnega podjetništva, vaše ime pa je postalo bolj znano ob opozarjanju na uredbo EU o prosti menjavi semen in z akcijo ob prodaji Semenarne Ljubljana. Zakaj je ohranjanje proste menjave semen za nas tako pomembno?

Katarina Hölzl:
Nenavadno je, da se moramo o tem sploh spraševati, kar pa hkrati pomeni, da smo se zelo oddaljili od narave in tega, kar nam je dala. Kajti semena niso umetna tvorba. Ko podjetje ob zelo nizkem zavedanju, ne samo Slovencev ampak ljudi nasploh, začne zbirati naravni genski material, ga delno spreminjati in patentirati, zaradi neskrbnosti ravnanja držav in državljanov s semenskim materialom prevzame korporacija popolni nadzor nad semeni. Semena pa so osnova, brez njih ne moremo posejati ničesar. Če se na globalnih trgih pojavijo velike težave s pšenico ali drugimi prehranskimi artikli, posledično to vpliva na ceno mesa, kruha in zadane potrošnika, ki se v tem trenutku morda sprašuje, zakaj je to sploh pomembno.

Katarina Hölzl

Predstavljajte si, da z nekom ne bi mogli izmenjati semen. To bi bil popoln poseg v osnovne človekove pravice, to pomeni, da bi na vrtu lahko sejali samo semena, ki smo jih kupili. Zakaj se je to umaknilo iz uredbe? Vrtičkarji so samo majhen segment v veliki prehranski verigi, kjer se kujejo veliki dobički. Menjava med državljani morda niti ni tako zelo pomembna za korporacije. Hkrati pa nas nepozornost in zamahi z roko, sedaj smo rešeni, lahko pelje samo tako daleč, da postanemo ljudje, ki imamo svoj majhen vrtiček. Torej, zame je poskrbljeno. Hkrati pa se ne zavedamo, da več kot 90 odstotkov ljudi hrano kupuje v trgovinah. Ta hrana mora biti nekje pridelana. Da imaš resnično ekološki izdelek, morajo tudi semena biti ekološka. Semena, ki so gensko spremenjena, imajo določene lastnosti, ki lahko škodljivo vplivajo na organizem.

 

TFL Glasnik:
Na srečo je Montsanto nad Evropo obupal… (Montsanto je podjetje, največji svetovni proizvajalec semen in eden večjih zagovornikov gensko spremenjenih organizmov (GSO), op. ur.)

Tega ne verjamem. Montsanto je samo ime, ki se lahko spremeni. Zelo težko verjamem, da bi se tako velika korporacija, ki ima tako velike interese, umaknila. Zagotovo pa je politika umirila javnost, kar je tudi cilj. Največje stvari se dogajajo v tišini. Mislim, da je to nevarnost, ljudje smo v današnjem času postali otopeli in šele ko se nam spodmakne preproga pod nogami in pademo, se zavemo, kaj se je zgodilo.

 

TFL Glasnik:
Se sploh lahko borimo proti korporaciji, kot je Montsanto?

Katarina Hölzl:
Zakaj smo razmišljali o registraciji semen in drugih zgodbah? Ker je to edini način. V pravnem redu se lahko borimo le v okviru pravil. Seveda so poti tudi podtalne, lahko se gremo gverilo, vendar to ni dolgoročna rešitev. Šele z izgradnjo strukture, ki bo v lasti državljank in državljanov, smo lahko enakovredni partner. Pravzaprav sploh ni nujno, da smo partner ali sogovornik, dovolj je, da bomo sposobni kot državljani imeti v lasti vsaj nekaj semen in jih tudi proizvesti. V Sloveniji imamo banko semen, ki pa te samo hrani, Semenarna Ljubljana pa na primer skrbi za proizvodnjo, pa to zopet ne v Sloveniji.

Katarina Hölzl

 

TFL Glasnik:
Ste z izidom zgodbe o Semenarni Ljubljana zadovoljni?

Katarina Hölzl:
Semenarno Ljubljana vidim kot partnerja, podjetje, s katerim bi želeli pod določenimi pogoji sodelovati. Izid je dober, ker je podjetje obstalo. S tem smo ohranili tudi 65 avtohtonih semen, za katere Semenarna Ljubljana skrbi. Je pa seveda vprašanje dolgoročno, to je vendarle delniška družba, njena osnova je večanje kapitala za lastnike. Ne vem, kakšni so nameni, verjamem, da je namen, da se podjetje ohrani. Lahko je namen, kot je bil pri italijanskih lastnikih, da generirajo čim več dobička, se umaknejo, zaprejo. Možne so različne strategije. Kakšno bo imela Semenarna Ljubljana, ne vem.

 

TFL Glasnik:
Nenazadnje jo lahko prodajo Montsantu…

Katarina Hölzl:
Lastnici sta Abanka in Deželna banka, v njunem imenu ne morem govoriti, so pa vedno nevarnosti.

 

TFL Glasnik:
Ko govorite o socialnem podjetništvu, raje uporabljate izraz družbeno podjetništvo. Zakaj?

Katarina Hölzl:
Ko človek sliši socialno, socialni primer, nas to asociira na nemoč. To rodi velik odpor predvsem pri mladih oziroma ne rodi nobenih inovacij. Ko govorim o družbenem podjetništvu, pa se stvari spremenijo. Ljudje smo nagnjeni k temu, da gledamo nase, na svojo družino, hkrati pa smo nagnjeni tudi k temu, da želimo nekaj pustiti za seboj. To je prispevek k družbi.

Katarina Hölzl

 

TFL Glasnik:
Velikokrat v tem kontekstu govorite o konceptu opolnomočenja. Kako bi ga opisali?

Katarina Hölzl:
V slovarju slovenskega knjižnega jezika to ni poseben izraz. Ampak v življenju ni treba iskati izrazov v slovarju. Ljubezen ima v slovarju določen opis, jo pa čutimo zelo barvito in različno. Resnično in iz vsega srca verjamem, da lahko vsak posameznik prispeva k družbenim spremembam, a samo na ta način, da se zave, da lahko nekaj naredi, da skuša narediti vse, kar je v njegovi moči in tudi navdušiti druge, da se mu pridružijo. Kot posameznik niti za trenutek ne bi smel pomisliti ali se ukvarjati s tem, ali ima denar, da lahko to naredi. Ko imam sama tak trenutek, si vedno predstavljam sebe staro, v gugalniku in si postavim vprašanje – bi bila zadovoljna, če tega ne bi naredila? Vse, kar počnem, počnem izključno zato, ker si nikoli v življenju ne želim očitati, da nisem naredila nič.

Zelo mi je všeč prispodoba Ashoke (združenje socialnih podjetnikov, op.ur.), da je socialni podjetnik ribica, ki potuje v drugo smer kot vse ostale. Pravijo, da so družbeni podjetniki ljudje, ki tako verjamejo v svojo idejo, da so zanjo pripravljeni narediti vse. In tudi naredijo vse in s tem spremenijo svet. To je v bistvu opolnomočenje. Danes nas kultura uči, da nič ne moremo. Samo če se rodiš v določeni družini, če imaš določeno službo, če imaš…, lahko. Če tega nimaš, ne moreš nič. Vendar to ni res. Samo verjeti moraš.

 

TFL Glasnik:
Je možnost sodelovanja med običajnimi in družbenimi podjetniki? Vidite stične točke?

Katarina Hölzl:
Vidim, da bodo v prihodnosti samo socialni podjetniki in verjamem, da so najbolj uspešni podjetniki že sedaj socialni podjetniki. Samo podjetje, ki bo dejansko razmišljalo o svojem ravnanju do okolja, do zaposlenih, kje bo proizvajalo in na kakšen način, bo uspešno. Trenutno smo v situaciji, ko se več ne ve, kakšni naj bodo poslovni modeli in kaj ljudi sploh premika. Zato izhajam iz tega, da sicer lahko nagovorim vaš um, lahko vam povem, koliko boste zaslužili, koliko novih strank boste dobili, kako je nekaj super. Ampak to ni bistvo. V prihodnosti bodo morala podjetja nagovarjati srca ljudi.

 

TFL Glasnik:
V današnjem času je ogromno iniciativ, ki se vidijo znotraj koncepta družbenega podjetništva. Je to pozitiven znak?

Katarina Hölzl:
Ko smo leta 2011 začeli z osveščanjem, smo veliko govorili o tem, kako pomembno je, da se vsak aktivira. Od tega finančno nismo imeli nič, začele pa so rasti iniciative, podjetja in to je nekaj čudovitega, ko vidiš, da ljudje prehajajo iz pasivnosti v aktivnost.

Najslabša je misel, ko rečejo - imamo konkurenco. Občutek konkurence te pelje v zelo nehumano ravnanje, ki ni ravnanje prihodnosti. Začela sem z drugačnim razmišljanjem. Pravim si, Katarina, to mesto, ki je tebi namenjeno, in to, kar moraš narediti tukaj, lahko narediš samo ti, nihče drug. To velja za vsakogar. Prepogosto prepuščamo skrb nekomu drugemu. S tem puščamo drugim moč. Opolnomočenje je nasprotje tega, pomeni vzeti moč v svoje roke, ne biti indiferenten.

Katarina Hölzl

 

TFL Glasnik:
Kaj vidite kot največji izziv za družbeno podjetništvo pri nas?

Katarina Hölzl:
Zakonske omejitve, že sam zakon o socialnem podjetništvu. Zelo se mi zdi osredotočen na ranljive skupine, na primer ženske po 55 letu ali mlade brez prve zaposlitve. Socialno podjetništvo tipa A je bilo premalo spodbujeno. Ta pa je tisti tip, ki bo dejansko zagnal gospodarstvo. To so podjetja, ki so normalna podjetja, lahko zaposlujejo ranljive skupine ljudi ali pa tudi ne. Zelo me čudi, da ni možno, da bi imel del dejavnosti za tip A in del za tip B. Če želiš spremeniti družbo, če ji želiš dati zagon, moraš dovoliti, da ljudje nekaj spremenijo. Ne pa, da so razpisni pogoji tako nastavljeni, da niti poleg ne prideš. To je tisto, kar ljudi, ki niso dovolj vztrajni in pogumni, odvrne. Kaj je možna rešitev? Govorim predvsem o izjemni moči povezovanja teh iniciativ. Vendar povezujmo se tisti, ki smo ne le vsebinsko kompatibilni, ampak se tudi razumemo, sicer porabimo preveč energije in časa, da se prepiramo, svet pa gre zelo hitro naprej. Večinoma projekti nevladnih organizacij ne nastanejo zaradi ideje, strasti, gonila, ampak zaradi razpisa in se povezujejo med seboj iniciative, ki delujejo dve leti, dokler razpis traja, potem pa vse razpade. Denar se izgublja in nič ne ostane, ker ni pravega načina povezovanja. V Sloveniji se je prelilo ogromno denarja, če bi gospodarstvenik ali menedžer vodil našo državo, bi rekel, da je to nesprejemljivo. Milijarde so šle, učinkov pa ni. Če bi obstajala statistika, koliko projektov še živi, bi bili zgroženi.

 

TFL Glasnik:

V nekem delu mora družbeno podjetništvo torej posvojiti načela običajnega podjetništva?

Katarina Hölzl:
Da. Imam izkušnje dela s prostovoljci, sem pa delala tudi v gospodarstvu in imam izkušnjo vodenja, menedžmenta, hitrosti, tempa, 14-urnega delavnika, rokov. Ko sem se prvič začela bolj intenzivno ukvarjati s civilno iniciativo, sem ugotovila, da je to izjemno naporno. Ko se nekaj dogovoriš, ni nujno, da bo to držalo. Ugotovila pa sem tudi to - če je ideja dovolj močna in če ljudje resnično to čutijo, se držijo rokov in so pripravljeni narediti stvari, tudi če so prostovoljci.

 

TFL Glasnik:
Pri nas se kot oviro za razmah družbenega podjetništva velikokrat izpostavi problem majhnosti trga.

Katarina Hölzl:
Tudi če govorimo o proizvodnji semen, je slovenski trg premajhen, to drži. Vendar ne vem kam bomo prišli s takim načinom gledanja. Potem sploh ne razumem, zakaj smo šli v EU, ker smo očitno samo na našem trgu. Naš trg bi morala biti vsaj EU, ne vem, zakaj ne vidimo dlje. Zakaj smo v neki širši skupnosti, če je samo Slovenija naš trg?

Katarina Hölzl

 

TFL Glasnik:
Je družbeno podjetništvo generator delovnih mest?

Katarina Hölzl:
Ja in ne. Rad se uporablja izraz, da je družbeno podjetništvo generator novih delovnih mest. Za razvoj družbenega podjetništva bodo zagotovljena sredstva EU, ker je to poligon za testiranje novih poslovnih idej, drugačnega načina delovanja podjetij. To je zelo dobro, ker smo trenutno v kapitalizmu, ki ne deluje, in je treba del sredstev nameniti nečemu, kar bi lahko delovalo. Vendar družbeno podjetništvo ne more postati samo socialni korektiv. To je tako, kot razpisi za samozaposlovanje. Zelo rada bi vprašala podjetnika, ali lahko s 4.000 evri, ki morajo zdržati dve leti, res ustvari podjetje. Absurdnost tega ukrepa je, da ne zadostuje niti za plačilo prispevkov. Vsak realno ve, da potrebuje podjetje tri do pet let, da dejansko uspe, razen če se ukvarja s storitvami. Kot gospodarstvenik bi rekla, da je to čudno deljenje denarja. Če bi ves ta denar za samozaposlitve dali skupaj in naredili konkretne projekte, sem prepričana, da bi zaposlili več ljudi, kot če ga damo posameznikom, ki s tem nič ne morejo narediti. In ne razumem, kako nihče od teh, ki upravlja s takimi količinami denarja, ne razmišlja podjetniško. Denarja je dovolj, lahko je generator delovnih mest, toda ne na tak način. Če bo ministrstvo z dvema milijonoma evrov podprlo projekt, ki traja dve leti in v katerega so se povezale iniciative, ker so se morale, da so se sploh lahko prijavile in se ne ve, ali bo imel dolgoročen učinek, to zame ni generiranje novih delovnih mest ampak metanje denarja skozi okno. Sem zelo kritična. Verjamem, da obstajajo mehanizmi, da se stvari z lahkoto drugače uredijo, vprašanje je, če je interes. Predlagala sem nekaj stvari, ni pa nujno, da te kdo sliši.

Možna so nova delovna mesta na področju zelenega podjetništva, energetike, kmetijstva. Prepričana sem, da bi potrebovali samo enega dobrega podjetnika, ki bi imel ves ta denar na razpolago, in bi zaposlenost zelo hitro zrasla. Za samooskrbo je potrebna izključno infrastruktura, namakalni sistemi, in zaposleni. Če pogledamo Lušt, samo 10 odstotkov potreb trga zadovoljujejo, imamo torej kar nekaj delovnih mest na voljo samo pri proizvodnji paradižnika (podjetje Paradajz, ki paradižnike prideluje, ima približno 30 zaposlenih, op. ur.). Na področju samooskrbe je možnih ogromno delovnih mest. Zakaj torej rečem ne? Če ne bo sistemskega pretoka denarja in konkretnega interesa, ne vem, kako bo takšno generiranje delovnih mest uspešno. Tudi do sedaj je bilo dovolj denarja, pa poglejte, kakšno brezposelnost imamo.

 

Pogovarjala se je: Martina Budal
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Katarina Hölzl

Predlog Zakona o davku na nepremičnine

Ministrstvo za finance je 7.6.2013 objavilo predlog Zakona o davku na nepremičnine, (v nadaljevanju Predlog zakona) na osnovi katerega naj bi bili imetniki nepremičnin prvič obdavčeni za leto 2014. Predmet obdavčitve je opredeljen v 3. členu Predloga zakona, to so nepremičnine na območju Republike Slovenije, kot so po stanju na dan 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek, določene v registru nepremičnin v skladu z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/2006 do 79/2012). V nadaljevanju Predloga zakona so nepremičnine opredeljene nekoliko bolj podrobno. Obdavčene naj bi bile:

 • stavbe in deli stavb s pripadajočimi zemljišči (za stanovanjsko rabo, za poslovno in industrijsko rabo ter druge stavbe) in
 • zemljišča (nezazidana stavbna zemljišča in ostala zemljišča).

Zavezanci za plačilo davka na nepremičnine so fizične ali pravne osebe, ki so na 1. januarja leta, za katero se odmerja davek, evidentirani v registru nepremičnin kot lastniki. Predlog zakona v nadaljevanju določa še davčnega zavezanca v posameznih, posebnih primerih in sicer:

 • v primeru solastnine nad nepremičnino je davčni zavezanec vsak solastnik ali skupni lastnik in sicer sorazmerno s svojim lastniškim deležem,
 • v primeru, da je lastnica nepremičnine Republika Slovenija ali pa občine in je v registru nepremičnin določen upravljavec, je davčni zavezanec upravljavec nepremičnine,
 • v primeru finančnega najema nepremičnine je davčni zavezanec lizingojemalec.

Davčna osnova za obračun davka na nepremičnine je tržna vrednost nepremičnine, ugotovljena v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN) (Uradni list RS, št. 50/2006 do 40/2012).

Predvidenih davčnih stopenj je več. Za stavbe in dele stavb s pripadajočimi zemljišči so predvidene tri stopnje, glede na njihovo uporabo:

 • za stanovanjsko rabo 0,15%,
 • za poslovno in industrijsko rabo 0,80% in
 • za drugo rabo (javno, kmetijsko,…) 0,50%.

Za zemljišča je predvidena davčna stopnja 0,50% tako za zemljišča, namenjena gradnji stavb, kot za ostala zemljišča (kmetijska, gozdna in druga zemljišča).

Posebej so določene davčne stopnje za:

 • stavbe in dele stavb s pripadajočim zemljiščem z nerezidenčno rabo, kjer je predvidena davčna stopnja 0,45% in
 • zemljišča z neizkoriščeno rabo za gradnjo stavb, kjer naj bi davčna stopnja znašala 1,50%.

Glede na dejstvo, da polovica davčnih prihodkov od pobranega davka na nepremičnine pripada občinam, na območju katerih nepremičnine ležijo, druga polovica pa proračunu Republike Slovenije, je občinam dana možnost, da davčne stopnje, za del prihodkov, ki pripadajo njim, povečajo ali zmanjšajo za 50%.

Davka na nepremičnine so oproščene:

 • nepremičnine v lasti ali uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo za opravljanje dejavnosti njihovih diplomatskih in konzularnih predstavništev, akreditiranih v Republiki Sloveniji pod pogojem vzajemnosti,
 • nepremičnin v lasti mednarodnih organizacij ali njihovih predstavništev, ki jih le-ta uporabljajo za opravljanje dejavnosti njihovih predstavništev v Republiki Sloveniji in tako določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo tudi za Republiko Slovenijo,
 • nepremičnine v lasti institucij EU v Sloveniji, ki se uporabljajo za opravljanje njihove dejavnosti,
 • nepremičnin, ki so javno dobro in
 • varovalnih gozdov.

Davek na nepremičnine bo nadomestil tri dosedanje dajatve:

 • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč,
 • davek od premoženja in
 • pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Kot smo že zapisali, naj bi se davek na nepremičnine prvič odmeril za leto 2014. No upajmo, da bo do prve odmere davka prišlo še do kakšnih sprememb. Trenutno veljavne tržne cene nepremičnin, ki predstavljajo davčno osnovo in trenutno določene stopnje obdavčitve, po Predlogu zakona namreč po nekaterih izračunih pomenijo trikrat višji davek od višine veljavnih dajatev iz prejšnjega odstavka.

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 – ZIPRS1314. Skladno s 16. členom ZIPRS1314 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je uveljavljen ta zakon.

V nadaljevanju pojasnjujemo davčno obravnavo regresa za leto 2012 za javne uslužbence, ki je določena v 62.c členu ZIPRS1314.

ZIPRS1314 v prvem odstavku 62.c člena določa izplačilo razlike regresa za letni dopust za leto 2012 javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki so v letu 2012 prejeli regres v nižjem znesku kot 692 evrov. Razliko med izplačanim regresom v letu 2012 in zneskom 692 eur bodo javni uslužbenci prejeli z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne izplačila plače za mesec april 2012 oziroma od dne pridobitve pravice do regresa za letni dopust za leto 2012 do dne izplačila te razlike ter zakonske zamudne obresti v zvezi z že izplačanim regresom za letni dopust za leto 2012 za čas od dne izplačila plače za mesec april 2012 oziroma od dne pridobitve pravice do regresa za letni dopust za leto 2012 do dne izplačila tega regresa. Skladno s tretjim odstavkom 62.c člena ZIPRS1314 so te zamudne obresti oproščene plačila dohodnine.

Glede na določilo četrtega odstavka 62.c člena se pri odmeri dohodnine na letni ravni pri dohodku iz delovnega razmerja v višini razlike med že izplačanim regresom za leto 2012 in regresom v višini 692 eur upošteva povprečenje po 120. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12).

Plačnik davka ob izplačilu razlike v regresu odda obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja REK-1 obrazec z oznako vrste dohodka 1090 in oznako, da se dohodek povpreči.

Vir: pojasnilo DURS

Izterjava dolgov in faktoring sta v skladu s 4. c točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11–UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12–ZUJF in 83/12) izvzeta iz oprostitve finančnih storitev. Davčna osnova za obračun DDV pri faktoringu (pravi, nepravi) je določena v skladu z drugim odstavkom 39. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12; v nadaljevanju: PZDDV) in je enaka znesku (diskont, stroški, provizija), ki ga davčni zavezanec, prevzemnik terjatve (faktor), zaračuna upniku, razen zamudnih obresti.

Nadalje, je v četrtem odstavku 39. člena PZDDV določeno, da je davčna osnova za obračun DDV od storitev odkupa zapadlih terjatev z regresno pravico ali brez nje, enaka znesku, ki ga davčni zavezanec, ki je prevzemnik terjatve, izterja nad zneskom, plačanim upniku, razen zneska, ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti. V skladu s tem, je v drugem odstavku 30. člena PZDDV določeno, da obveznost obračuna DDV pri odkupu zapadlih terjatev z regresno pravico ali brez nastane v trenutku, ko prevzemnik terjatve prejme znesek, ki ga je izterjal nad zneskom, plačanem upniku, razen zneska, ki ustreza višini zakonitih zamudnih obresti.

Drugi odstavek 39. člena PZDDV se nanaša na obliko odkupa nezapadlih terjatev z regresno pravico ali brez. Četrti odstavek taistega člena pa se nanaša na odkup zapadlih, slabih terjatev z regresno pravico ali brez, česar ne moremo enačiti s faktoringom.

Faktoring se tako pojavlja pri nas samo v drugem odstavku 39. člena PZDDV in je lahko pravi (brez regresa), ko faktor »trpi« neplačilo dolžnika, zato se zavaruje, ter nepravi faktoring (z regresom), ko faktor zahteva v primeru neplačila dolžnika, regres, tj. denarno nadomestilo od stranke. Torej stranka nosi tveganje neplačil dolžnika sama. Pri faktorju so davčna osnova lahko diskont, stroški ali provizija.

V pravu EU, ki ureja področje DDV, ni samostojnega pojma faktoring. Faktoring je le ena od oblik splošnejšega koncepta »izterjave dolgov«. V skladu s sodbami ECJ, se morata obe obliki faktorja, tako pravi kot nepravi, z vidika DDV obravnavati enako.

Četrti odstavek 39. člena PZDDV (v povezavi z drugim odstavkom 30. člena PZDDV) govori o odstopu terjatev, cesiji, ko upnik prenese terjatev na tretjo osebo.

V sodbi C-93/10 (GFKL Financial Services), ki jo tudi navajate v dopisu, je ECJ želelo izvedeti, ali gospodarski subjekt, ki na svoje tveganje odkupi slabe terjatve po ceni, ki je nižja od njihove nominalne vrednosti, opravi storitev za plačilo in s tem opravlja gospodarsko dejavnost.

V skladu s sodbami ECJ se za obdavčljive transakcije znotraj sistema DDV predpostavlja, da obstaja transakcija med strankami, ki zajema določitev cene ali protivrednosti. Kadar je dejavnost izvajalca izključno opravljanje storitev brez neposrednega nadomestila, davčna osnova ne obstaja in te storitve torej niso zavezane plačilu DDV. V teh okoliščinah je storitev opravljena „za plačilo“ in je tako obdavčljiva, le če med izvajalcem in prejemnikom storitve obstaja pravno razmerje, v okviru katerega se izmenjajo vzajemne dajatve oziroma storitve, pri čemer plačilo, ki ga prejme izvajalec, pomeni dejansko protivrednost storitve, opravljene za prejemnika. V skladu z ustaljeno sodno prakso pojem „opravljanje storitev za plačilo“ predpostavlja obstoj neposredne povezave med opravljeno storitvijo in nasprotno dajatvijo.

Vir: pojasnilo DURS

Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 6.10, kot tudi Mednarodni standard (v nadaljevanju MRS) 40.30 dajeta možnosti izbire med dvema modeloma merjenja naložbenih nepremičnin po začetnem pripoznanju. Podjetje, kot svojo usmeritev lahko izbere:

 • model nabavne vrednosti ali
 • model poštene vrednosti.

Izbrano usmeritev mora podjetje praviloma uporabljati za vse naložbene nepremičnine. SRS 6, kot tudi MRS 40 dajeta prednost modelu poštene vrednosti.

Model nabavne vrednosti

Po modelu nabavne vrednosti se naložbena nepremičnina po začetnem pripoznanju amortizira in slabi. Pri tem se uporabljajo določila SRS 1 oziroma MRS 16, ki se nanašajo na računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev.

Model nabavne vrednosti se, skladno z določili MRS, uporabi v primeru, ko poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ker so tržne transakcije redke, zanesljive ocene pa niso na voljo. V takšnem primeru je možna celo izjema, da se nepremičnina, za katero ni možno določiti poštene vrednosti, meri po nabavni vrednosti, ostale naložbene nepremičnine pa se še naprej merijo po modelu poštene vrednosti.

Model poštene vrednosti

Naložbene nepremičnine, ki se merijo po modelu poštene vrednosti, se ne amortizirajo in ne slabijo. Računovodski standardi, v primeru uporabe modela poštene vrednosti, ne zahtevajo ločenega evidentiranja ter merjenja zemljišč in zgradb. MRS 40.50 gre pri tem še dlje in predvideva, da se zaradi izključitve možnosti, da bi se sredstva in obveznosti pri ocenjevanju poštene vrednosti upoštevale dvakrat, skupaj obračunavajo tudi:

 • oprema, kot so dvigala ali klimatske naprave, ki se kot del zgradbe lahko vključijo v pošteno vrednost naložbene nepremičnine in
 • pisarniška oprema, če je naložbena nepremičnina oddana v najem skupaj z opremo in je dogovorjena najemnina za opremljeno naložbeno nepremičnino, se prav tako lahko vključi v pošteno vrednost naložbene nepremičnine.

MRS 40.36 opredeljuje pošteno vrednost naložbene nepremičnine kot ceno, za katero je mogoče zamenjati nepremičnino med dobro obveščenima in voljnima strankama v transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama.

Poštena vrednost se, skladno z določili SRS 6.13 in MRS 40 izmeri na osnovi tržne cene na datum bilance stanja. Določi se brez odbitkov za stroške transakcije, ki jih lahko ima s prodajo ali drugačno odtujitvijo naložbene nepremičnine. Tako slovenski, kot tudi mednarodni standardi priporočajo, da se poštena vrednost naložbenih nepremičnin določi na osnovi vrednotenja neodvisnega ocenjevalca vrednosti, z ustrezno poklicno usposobljenostjo in izkušnjami. V Sloveniji so takšni veščaki pooblaščeni cenilci vrednosti, njihova ocena poštene vrednosti naložbenih nepremičnin pa temelji na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.

Vir: www.tax-fin-lex.si

Finančni vzvod je v poslovanju tesno povezan s poslovnim vzvodom, saj je treba povečanje obsega poslovanja (ki je temeljno izhodišče poslovnega vzvoda), dodatno financirati. Če ga financiramo z dolgom, že sprožimo finančni vzvod. Oba vzvoda smo posebej obravnavali v Poslovodnem računovodstvu (št. 4/2011 in 1/2012). Vidimo pa, da delujeta hkrati, kar bomo obravnavali v nadaljevanju. Njun skupni (kumulativni) učinek namreč imenujemo celotni ali kombinirani vzvod (total ali combined leverage).

Neločljivost poslovnega in finančnega vzvoda lahko pojasnimo tudi s pomočjo bilance stanja. Poslovni vzvod prek potrebnega obsega prihodkov od prodaje (praga dobičkonosnosti) kaže na potrebni obseg sredstev za pozitivno poslovanje (aktivna stran bilance stanja), finančni vzvod pa prek strukture financiranja (pasivna stran bilance stanja) kaže na način razdelitve učinkov, glede na strukturo lastništva uporabljenih sredstev.

Poslovni, finančni in celotni vzvod so tehnike marginalne (mejne) analize. Poslovni vzvod izolirano obravnava stalne stroške in primerja spremembe prihodkov od prodaje s spremembami EBIT (poenostavljeno: poslovni izid iz poslovanja), finančni vzvod izolirano obravnava obresti in primerja spremembe EBIT s spremembami EBT (poenostavljeno: celotni poslovni izid). Celotni vzvod obravnava stalne stroške skupaj z obrestmi in primerja spremembe prihodkov od prodaje s spremembami EBT. Pomeni torej mejni prispevek spremembe prihodkov od prodaje k spremembi EBT. Deluje kot multiplikator, vendar samo v primeru spremembe prihodkov od prodaje. To pomeni, da se dobičkonosnost lastniškega kapitala praviloma hitreje spreminja kot prihodki od prodaje.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo

Evropski parlament je ta teden potrdil prenovljeni evropski direktivi o računovodstvu in preglednosti. Prva pokriva obveznosti finančnega poročanja za družbe z omejeno odgovornostjo, druga pa za podjetja, ki kotirajo na borzi. V skladu z novimi pravili podjetjem na borzi na primer z letom 2015 ne bo več treba objavljati četrtletnih poročil.

Prenova direktive o preglednosti podjetjem na borzi prinaša nekatere razbremenitve, a tudi nekatere nove zahteve. Razbremenitev je omenjena odprava obvezne objave četrtletnih poročil o poslovanju. Ta bo začelo veljati z letom 2015. Analize so namreč pokazale, da četrtletno poročanje ne zagotavlja bistveno višje transparentnosti glede na polletna in letna poročila.

Članice bodo od družb na borzi še naprej lahko zahtevale pogostejše poročanje od polletnega in letnega, če bo analiza učinkov take zahteve pokazala, da to ne bo vodilo v preveč kratkoročno delovanje podjetij in ob tem manjša podjetja ne bodo na slabšem v primerjavi z večjimi. Družbe bodo seveda še naprej lahko četrtletna poslovna poročila objavljale prostovoljno. V Sloveniji trenutno velja, da morajo četrtletna poročila objavljati le družbe iz prve borzne kotacije, medtem ko za druge velja le obvezno polletno in letno poročanje.

Kot rečeno, pa prinaša prenovljena direktiva tudi nekatere nove zahteve. Med drugim se uveljavljajo nova pravila glede objav ob doseganju prevzemnih pragov. Nova pravila zahtevajo, da podjetja pri zviševanju lastniških deležev v podjetju razkrivajo tudi vse finančne instrumente, s katerimi krepijo svoj položaj v določeni gospodarski družbi in imajo tako podoben učinek kot delniški kapital. Gre na primer za določene izvedene finančne instrumente, nova pravila pa predvidevajo poročanje le za tiste instrumente, ki s seboj nosijo vpliv na upravljanje družb in jih poimensko ne navaja. Pri objavah po pravilih glede prevzema se bo štelo skupno lastništvo delnic in teh instrumentov, a jih bodo morali imetniki ob tem navesti tudi ločeno.

Poleg tega prenovljena direktiva o preglednosti prinaša nove zahteve za velika podjetja iz rudarskega in energetskega sektorja. Velika podjetja, ki izkoriščajo naravna bogastva, kot so nafta, zemeljski plin, rude in gozd, naložila, da bodo morala za vsak projekt posebej objaviti podatke o plačilih državam, v katerih delujejo. Tako naj bi podjetja, ki se ukvarjajo s strateškimi viri, postala odgovornejša. Objavljati bodo morala popolna poročila o plačilih, ki jih zveznim, nacionalnim ali regionalnim oblastem dajejo za dovoljenja za izkoriščanje naravnih virov. Poročilo bodo morala pripraviti za vsak projekt, najem zemljišča ali dovoljenje za črpanje na zemljišču, kjer je nahajališče vira, kot so rudniki ali naftna polja.

Zaradi popolne preglednosti bodo morala biti objavljena vsa plačila nad 100.000 evrov. Vrste plačil, o katerih bo potrebno poročati, so: upravičenost do proizvodnje, nekateri davki, licenčnine, dividende, nagrade, pristojbine in plačila za izboljšave infrastrukture. Mala in srednja podjetja so iz pravil izvzeta.

Razbremenitev malih podjetij pa je glavni cilj prenovljene direktive o računovodstvu. Sprememba direktive tako prinaša poenostavitve glede zahtev za finančno poročanje manjših gospodarskih družb. V nacionalnih zakonodajah bo tako po novem treba jasno ločiti manjša od večjih podjetij. Meja bo 50 zaposlenih in pa letni prihodki v višini osmih milijonov evrov oziroma bilančna vsota v višini štirih milijonov evrov. Članice se bodo lahko alternativno odločile tudi za prag pri 12 oziroma šestih milijonih. Mala podjetja bodo morala tako po novem v poročilih objaviti le bilanco stanja in pa izkaze poslovnega izida skupaj s spremljajočimi pojasnili. Tudi na teh področjih pa nova pravila zmanjšujejo število zahtevanih podatkov.

Članice unije se lahko odločijo tudi za obveznost dodatno poenostavljenih objav, podjetja pa lahko prostovoljno objavijo več podatkov. Na ravni unije za mala podjetja ne bo več veljalo obvezno revidiranje poslovnih izkazov. Administrativno razbremenjenih bo tako po oceni Evropske komisije kar 90 odstotkov podjetij v uniji, koristi pa bodo občutila manjše gospodarske družbe v večini članic. Nova pravila morajo potrditi še članice EU, a je to le še formalnost in se bo verjetno zgodilo že ta mesec. Članice bodo imele nato dve leti za prenos spremenjenih direktiv v nacionalni pravni red.

Vir: STA

S 15.6.2013 je začela veljati novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta med drugim krepi položaj upnikov, širi možnost nadzor ministrstva nad delom upraviteljev in uvaja poenostavljeno prisilno poravnavo za mala podjetja in samostojne podjetnike.

Novela omogoča, da bodo upniki in novi investitorji brez soglasja lastnikov svoje terjatve do insolventnega dolžnika in vložke lahko preoblikovali v lastniške deleže ter vodili posle do prve skupščine po potrjeni prisilni poravnavi.

Upniški odbor bo odslej lahko zahteval zamenjavo upravitelja, imel pa bo tudi možnost vpogleda v dokumentacijo, ki jo v zvezi s postopkom vodi upravitelj.

Da bi preprečili pristranski vpliv na insolvenčne postopke, so dodane nove ovire za imenovanje v upniški odbor, in sicer vanj ne bodo mogle biti imenovane osebe, ki so bile v zadnjih dveh letih družbeniki v tem podjetju, in osebe, ki imajo v razmerju do insolventnega dolžnika (kadar je ta fizična oseba) položaj ožje povezane osebe.

Delavci bodo lahko vložili ugovor proti vodenju prisilne poravnave, če bo družba za več kot 15 dni zamudila s plačilom plač do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov. Delavci so tudi oproščeni založitve predujma za začetek stečaja.

Novela širi nabor pogojev, po katerih se šteje, da je podjetje insolventno, in sicer če bo imelo podjetje račune na podlagi sklepa o izvršbi (ne pa tudi na podlagi sklepa o zavarovanju) blokirane več kot 60 dni neprekinjeno ali s prekinitvami več kot 60 dni v obdobju zadnjih 90 dni.

Novela uvaja poenostavljeno prisilno poravnavo za samostojne podjetnike in mikro podjetja, s katero naj bi bili ti postopki cenejši in hitrejši. V okviru postopka bo dolžnik sam izvedel pogajanja z upniki in z njimi sklenil pogodbe.

Pri prisilni poravnavi so poleg minimalno 50-odstotnega poplačila terjatev v štirih letih določili tudi vmesno dinamiko plačila terjatev - v prvem letu mora biti poplačana vsaj osmina, v drugem letu vsaj četrtina in v tretjem letu vsaj tri osmine vseh navadnih terjatev. Upniki lahko zahtevajo stečaj, če dolžnik za več kot dva meseca zamuja s plačilom svojih obveznosti v prisilni poravnavi.

Novela uvaja tudi možnost prodaje premoženja na javnih dražbah na podlagi padajoče cene, in sicer se bo izklicna cena postavila vsaj za četrtino nad likvidacijsko vrednostjo, nato pa se bo dražilo navzdol.

Okrepljen je nadzor nad upravitelji s strani resornega ministrstva, in sicer bo ministrstvo lahko med drugim v primeru disciplinskega postopka začasno prepovedalo opravljati funkcijo upravitelja.

Novela tudi določa, da upravitelj, ki je hkrati tudi odvetnik, ne sme kot odvetnik zastopati stečajnega dolžnika v sodnih ali drugih postopkih, ki se vodijo v zvezi s stečajnim postopkom, v katerem je bil imenovan za upravitelja.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JUNIJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 12.6.2013 - 18.6.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 1 novost 1 novost 4 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 12.6.2013 - 18.6.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 5 novosti 2 novosti 1 novost 20 novosti 7 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 2 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 11 novosti 3 novosti 7 novosti 8 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 16 novosti 3 novosti 16 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 28 novosti 2 novosti 8 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 4 novosti 5 novosti 12 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti 1 novost 5 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost 1 novost
11. OBČINE 26 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .