Številka 10, letnik VI
15. marec 2016

Facebook Twitter
TFL Glasnik

»Mediji ne smejo vplivati na strokovno vodenje stečajnih postopkov. Treba je vedeti, narediti in stati za odločitvami. Treba je imeti zdrav pogled, argumente in zaupanje.« O tem je prepričan odvetnik Srečo Jadek iz odvetniške pisarne Jadek-Pensa, ki je ena izmed najbolj cenjenih na področju gospodarskega prava. Odvetnik Jadek je naš sogovornik v današnjem TFL Glasniku.

V pravnem članku nam dr. Primož Gorkič predstavlja prispevek z naslovom Začetek konca neformalnih dogovorov o priznanju krivde? Vrhovno sodišče RS je v sodbi št. I Ips 55009/2013-365 z dne 26.11.2015 sprejelo stališče, da je tudi ob presoji, ali naj sodišče sprejme priznanje krivde na predobravnavnem naroku, treba uporabiti določbe ZKP, ki urejajo sporazum o priznanju krivde, in v primeru napačne pravne opredelitve dejanja po obtožbi priznanje zavrniti.

V današnji Temi tedna nam Silva Koritnik Rakela iz Izobraževalne hiše Cilj predstavlja, Zakaj in kako se (računovodjem) spreminjajo zakoni. Povod za tokratno pisanje je urejanje zgledov knjiženj poslovnih dogodkov v e-paketu SRS 2016, ko se ob povezavi na zakonodajo srečuje z vsakoletnimi spremembami cele vrste davčnih določb – velikokrat objavljenimi tik pred zdajci ali pa celo med davčnim obdobjem, ki povzročajo težave tako zavezancem za davek kot tudi davčnim organom.

Vabljeni k branju!

Srečo Jadek: Malo nas je za vse naloge te države

Srečo Jadek

TFL Glasnik:
G. Jadek, ste ugledni odvetnik v odvetniški pisarni Jadek-Pensa, ki je ena najbolj cenjenih na področju gospodarskega prava. Pisarno ste podedovali, tradicijo pa nadaljujejo vaši sinovi. Prvo vprašanje je vedno: na kaj ste najbolj ponosni?


Srečo Jadek: 
Na dejstvo, da se pisarna razvija, da uspešno sledimo stroki in da se znamo spopadati z vsakodnevnimi novimi izzivi.

Srečo Jadek

 

TFL Glasnik:
Dejansko dihate z gospodarstvom in poznate vse probleme. Ste denimo največji poznavalci stečajev, poznate mednarodno poslovanje družb, sodelujete z multinacionalkami. Zato bi vas vprašala, kakšna je vaša ocena ustreznosti zakonodaje v Sloveniji in kaj najbolj pogrešate?

Srečo Jadek:
Kar zadeva zakonodajo, ta verjetno ni toliko problematična, bolj je problematična implementacija. Po drugi strani je morda večja negotovost v poslih tudi zaradi nerazvite sodne prakse: oboje izhaja iz tega, da so zmogljivosti v Sloveniji, če jih primerjamo z razvitimi okolji, manjše. Ko investitor ocenjuje neki poslovni podjem in se srečata slovensko poslovno in pravno okolje s pravnim in poslovnim okoljem razvitejše države, se to čuti. To je problem, ki se ga je treba najprej zavedati in ga ustrezno rešiti.

Pri pripravi zakonodaje je pomembno, da je ta tudi racionalna in enostavna. Poleg tega menim, da se v Sloveniji premalo zavedamo, da ni treba vedno iskati tople vode, če je ta že odkrita. Če je torej mogoče urejati stvari na primeren način tako, kot so to nekje že uspešno naredili, ni treba iskati novih, inovativnih rešitev. Ta inovativnost terja ogromne kapacitete v dizajnu in potem v implementaciji. Bojim pa se, da včasih inovativni dizajn in nato implementacija ne prineseta dobrega rezultata, tudi zaradi omejenosti resursov.

Srečo Jadek

 

TFL Glasnik:
Ali menite, da je problem zgolj v velikosti, ki že statistično gledano prinese manjše število strokovnjakov, ki zmorejo reševati zahtevne zadeve?

Srečo Jadek:
Menim, da nas je premalo za vse naloge, za vse znanje, za vse funkcije, ki jih mora neka država opravljati. Tudi v poslih, vse se giblje na premajhnih obratih. Včasih ni znanja, dodati je treba še slovansko-sredozemsko okolje, ki se ne more primerjati s severnim okoljem. Na koncu premajhni obrati pripeljejo do tega, da premalo znamo in premalo naredimo.

 

TFL Glasnik:
Vem da ste po naravi perfekcionist, kar se odraža v odličnosti – in tudi v vaši ekipi. Kako to preseči, kaj predlagate, ker po drugi strani vendarle imate potrditve, o katerih govorite, da jih ni.

Srečo Jadek:
Okolje mora biti zahtevnejše, kot je, in tudi sami moramo od sebe zahtevati, da naredimo več, kot naredimo. Tako je, tekmujemo z okoljem, v katero smo umeščeni, saj danes 800 ali tisoč kilometrov zračne razdalje ne pomeni nič, govorimo o sekundah po internetu. Zato pravim, da na tako majhnem prostoru ne moreta bivati dva tako različna pristopa. Če govoriva o insolvencah, ki jih malo bolje poznam, naj povem za primerjavo, da na Nizozemskem neki postopek 'pre-packaged insolvenčnih prestrukturiranj', strokovnjaki za insolvenčno pravo bodo vedeli, o čem govorim, sploh ni reguliran. Ampak pravniki, poslovni svet in sodniki ravnajo po dobri praksi, ne da bi bil postopek zakonsko reguliran, tako da preden se začne uradni sodni insolvenčni postopek, dolžnik neformalno pride do sodnika, sodnik neformalno imenuje stečajnega upravitelja in začnejo razmišljati (sodnik pa že neformalno nadzira dolžnika), kako bi to insolvenco rešili. Pripravijo načrt in šele potem se začne insolvenčni postopek po zakonu. Izkušnje Nizozemcev s takšnim ravnanjem so dobre, ker je takšen vnaprej pripravljen načrt prestrukturiranja po uradnem začetku insolvence mogoče hitro implementirati, kar je dobro za vse deležnike.

Če to primerjamo z našim režimom, ki ni slab, saj ima dobra ogrodja, a je vse skupaj precej togo, vidimo dva svetova. Mi imamo zakon, ki je sodobnejši od nizozemskega, vendar sta nizozemsko pravosodje in poslovni svet zmogla znanje, zaupanje in hrabrost, da te stvari regulirata na bolj poslovni in verjetno uspešnejši način. Ne predstavljam si, kaj bi v Sloveniji pisali časopisi, če bi ravnali kot Nizozemci, verjetno bi pisali, da so se vse zmenili vnaprej. Seveda so se zmenili, saj to je dobro za vse. To je mogoče samo v primeru, da si deležniki zaupajo in vedo, kaj delajo. Pogoj za zaupanje so razkritja, kar pomeni veliko dela, razumevanje vsebin, kar temelji na strokovnosti. Obojega nam v Sloveniji včasih zmanjka.

Srečo Jadek

 

TFL Glasnik:
Ali lahko za tiste, ki ne poznajo naših podrobnosti, razložite, kako to poteka pri nas.

Srečo Jadek:
Težko je razložiti na hitro in na kratko. Če govorimo o 'pre-packaged insolvenčnem prestrukturiranju', pri nas takšno ravnanje ni zakonsko urejeno in ga v izvedbi kot takšnega ni. V enem postopku, če bo sreča mila, se bo nekaj takšnega zgodilo. To 'pre-packaged insolvenčno prestrukturiranje' ni prava primerjava reševanja insolvence pri nas in v razvitejših državah. Hotel sem le povedati, kako fleksibilno pravosodje, tako kot je recimo na Nizozemskem, lahko na široko razmišlja o reševanju insolvence. Kako širok horizont diskrecij so si vzeli na Nizozemskem. In očitno javnost, tudi poslovna, to podpira, saj je to postala utečena dobra praksa, ki jo vzdržujejo. Zdaj spreminjajo predpis tako, da bi takšno ravnanje uredili z zakonom. Pri nas pa vidim, da sodišča in upravitelji morda preveč boječe vsebinsko posegajo v postopke in jih ne kreirajo dovolj strokovno in ambiciozno. Dobro reševanje insolvence je namreč tisto, ki pravično in hitro reši staro in kreira novo vrednost. S tem seveda ne govorim o tem, da je naš predpis slab, je dober in moderen, morda mu manjka malo prostora za kreativnejši pristop reševanja insolvence.

 

TFL Glasnik:
Regulativa marsikaj omogoča, lahko bi se torej tudi naša sodišča vključila na takšen način.

Srečo Jadek:
Odgovoril bi z mislijo nekega Angleža na insolvenčnem seminarju pred leti, ko je bilo postavljeno sorodno vprašanje. Dejal je: 'Mi v Angliji ne znamo več delati dobrih avtomobilov, znamo pa delati zelo dobre sodnike.' Dobrega insolvenčnega sodnika je treba vzgojiti. Pravo razumemo in ga znamo, vendar je potreben čas za vzgojo, razmišljanje, prakso, ki pripelje do smelih in dobrih rešitev. Z danes na jutri ni mogoče spremeniti celega procesa, proces pa mora začeti teči, da bo na koncu nekam prišel. Ob tem imam kar nekaj pomislekov, ali ravnamo v tej smeri dovolj ambiciozno.

Naša insolvenčna zakonodaja ima orodja, vendar je postopkovno relativno trda. Sodnikom ne pušča dosti manevrskega prostora. Imam občutek, da še tam, kjer je prostor in bi bilo nujno, da bi bila sodnik in upravitelj kreativnejša, bolj angažirana in hrabra, tudi zaradi aferic, ki jih publicirajo časopisi, delujeta v krču, neambiciozno in po liniji najmanjšega odpora. Zaradi takšnega pristopa se ne razvija dobra praksa in tudi stroka ne napreduje. Zdaj se bodo verjetno dogajale prodaje družb v okviru stečajnih postopkov, kakovostna prodaja pomeni določen način ravnanja, in če tega ni, ne bo kakovostnih prodaj. Tudi kupcev ne bo, ker so kupci po svetu vajeni prodajnih procedur, pri nas pa se svetovalcev ne najema zaradi stroškov, ker imamo zgrešeno gledanje na stroške. In ker brez nič ni nič, se bomo na koncu spraševali, zakaj so bile dobre družbe slabo prodane.«

Srečo Jadek

 

TFL Glasnik:
Ali je to sploh mogoče preprečiti? Sami pravite, da ko mediji izvejo, nastanejo zgodbe.

Srečo Jadek:
Mediji ne smejo vplivati na strokovno vodenje postopkov. Treba je vedeti, narediti in stati za odločitvami. Treba je imeti zdrav pogled, argumente in zaupanje. Ko je propadel proizvajalec avtomobilov Moris, so Angleži pred leti vložili 1,3 milijona funtov za strokovni pregled in odkritje razlogov, zakaj je družba postala insolventna, ali so obstajale možnosti, ki bi rešile družbo propada, ali je bilo ravnanje poslovodstva pravilno, ali obstajajo odgovornosti itd. Tako so prišli tudi do rezultatov, ki so bili pomembni za nadaljnjo prakso. Ukrep je, predvidevam, tudi vzgojno vplival na javnost v smislu, da bodo velike insolvence raziskane.

 

TFL Glasnik:
Kaj bomo sploh še lahko prodajali? Multinacionalke umikajo svoje sedeže iz Slovenije. Kaj sploh še delamo? Imamo sicer vrsto uspešnih družb, a vendarle. Glavni korpus je šel.

Srečo Jadek:
Ni šel, Slovenci smo ga sami razbili. Če bi kdo kaj odnesel, bi to nekje ostalo. A ni, ker je razbito. Iz razbitega stekla ni mogoče ničesar narediti. Tega finančnega kapitala ni več – na eni strani imamo multinacionalke, ki slovenskega prostora prav posebno ne potrebujejo. Vidim na pravnem področju: 'copy-pastajo' svoje zadeve, kaj pa imamo mi v Sloveniji posebnega v pravu. Od lastnega kapitala je ostalo malo in je potreben resen razmislek, kje lahko dodajamo vrednost.

Pravno svetovanje? Govorim o celem korpusu pravnega svetovanja in ne samo o advokaturi – ena stvar je, če nekaj ustvarjaš, drugo pa je, če dobiš recimo iz Belgije njihov dokument in si vprašan zgolj, ali je v skladu s slovensko zakonodajo. Na tak način sama po sebi lahko zamira tudi pravna stroka. Brez dobrih pravnikov pa je kot brez dobrih zdravnikov.

Srečo Jadek

 

TFL Glasnik:
Glavni akcelerator vsega mora biti vendarle gospodarstvo.

Srečo Jadek:
Res je. Dobivam vtis, da je veliko manjših podjetij, ki so se uspešno razvijala, dobro poslovala, niso pa razvijala lastnih struktur in organizacije, propadlo brez potrebe. Nam se je kapitalizem zgodil čez noč, marsikje je posel prehitel organizacijo, stroko. Ni enako voditi strukturo z 20 ali 100 zaposlenimi – in takšni skoki so se dogajali pri hitrem razvoju nekaterih podjetij pri nas. Podjetniki niso najemali svetovalcev, vsak je odkrival svojo toplo vodo, vsak je 'vedel', kaj narediti, samo hlastali so za poslom, organizacijo, strokovnost pa so zanemarjali. Razvoj podjetja in podjetništva je stroka; država in druge strukture se s tem niso pravočasno ukvarjale. Nekatera podjetja so bila neprimerno organizirana, premalo strokovno vodena, finančna kriza pa je potem razkrila te probleme v še večji ostrini.

 

TFL Glasnik:
Za konec še to: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Srečo Jadek:
Strokovnost. In več dela.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Srečo Jadek

Začetek konca neformalnih dogovorov o priznanju krivde?

dr. Primož Gorkič

piše: dr. Primož Gorkič, član Katedre za kazensko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Vrhovno sodišče RS je v sodbi št. I Ips 55009/2013-365 z dne 26.11.2015 sprejelo stališče, da je tudi ob presoji, ali naj sodišče sprejme priznanje krivde na predobravnavnem naroku, treba uporabiti določbe ZKP, ki urejajo sporazum o priznanju krivde, in v primeru napačne pravne opredelitve dejanja po obtožbi priznanje zavrniti.

Sodba Vrhovnega sodišča RS št. I Ips 55009/2013 z dne 26.11.2015 je odmevala tako v strokovni kot tudi širši javnosti. Konkretna zadeva je znana predvsem zaradi očitkov o napačni pravni opredelitvi ravnanja obsojenca. To je bilo tudi jedro zahteve za varstvo zakonitosti državnega tožilca, na podlagi katere je Vrhovno sodišče ugotovilo kršitev kazenskega zakona v konkretnem primeru. Vendar pa je dolgoročno pomembnejša pot, ki jo je Vrhovno sodišče do svojih ugotovitev prehodilo.

Neformalni dogovor o priznanju krivde?

Iz okoliščin primera je mogoče razbrati, da imamo v opisanem primeru opraviti z neformalnim dogovorom o priznanju krivde. Procesno relevantna dejstva primera so povzeta v 5. točki obrazložitve sodbe. Po vložitvi obtožnice, v kateri je državna tožilka ravnanje obsojenca opredelila kot poskus uboja, je sodišče opravilo predobravnavani narok, na katerem sta tako državna tožilka kot obsojenec izvedla transakcijo, sicer značilno za sporazumevanje o priznanju krivde. Državna tožilka je predlagala izrek kazni štirih let zapora, obsojenec pa je obravnavano dejanje priznal. Sodišče je priznanje sprejelo in izreklo sodbo, v kateri je sledilo predlagani pravni opredelitvi in kazni.

Opisana dejstva seveda ne zadoščajo, da bi sklepali o morebitni predhodnih, zunajsodnih pogajanjih med tožilko in obrambo. Vendar pa to niti ni potrebno: dogovor o priznanju krivde sta namreč stranki sklenili neposredno na predobravnavnem naroku. Tisti, ki v sporazumevanju o priznanju krivde vidijo predvsem pogodbeni odnos, bodo namreč takoj prepoznali ponudbo (tožilčev predlog sankcije) in sprejem ponudbe (priznanje krivde), oboje pod “odložnim pogojem” sodnikove odločitve o sprejemu priznanja krivde.

Podlaga za zavrnitev priznanja krivde zaradi napačne pravne kvalifikacije

Vrhovno sodišče je sprejelo stališče, da bi pravilna uporaba materialnega prava narekovala obsodbo za drugo kaznivo dejanje, zato sodišče priznanje krivde ne bi smelo sprejeti, “kljub izpolnjenosti vseh ostalih v prvem odstavku 285.c člena ZKP določenih pogojev za sprejem priznanja krivde.” (11. tč. obrazložitve). Pri tem se je Vrhovno sodišče oprlo na dve določbi ZKP. Prva je drugi odstavek 354. člena ZKP, po katerem sodišče “ni vezano na predloge tožilca glede pravne presoje dejanja.” To pravilo je ob šestem odstavku 285.č člena ZKP nesporno uporabljivo tudi ob izrekanju sodb na podlagi priznanja krivde ali sporazuma o priznanju krivde.

Druga pravna podlaga pa – preseneča. Vrhovno sodišče se je namreč oprlo na drugi odstavek 450.b člena ZKP, ki med drugim določa, da predmet sporazuma o priznanju krivde ne more biti pravna opredelitev kaznivega dejanja. Po stališču Vrhovnega sodišča to pravilo velja tudi, kadar ima sodišče opravka s priznanjem krivde, ne da bi bil sklenjen sporazum o priznanju krivde.

Stališče Vrhovnega sodišča je presenetljivo zato, ker se zdi, da je odveč, protislovno in nejasno. Stališče se zdi odveč zato, ker bi za nosilno ugotovitev, tj. da bi moralo sodišče priznanje krivde zavrniti, v bistvu povsem zadoščala razlaga 285.c člena ZKP v luči drugega odstavka 354. člena ZKP. Protislovno se zdi stališče zato, ker je Vrhovno sodišče analogno uporabilo drugi odstavek 450.a člena ZKP, pa hkrati v prvi povedi 9. točke obrazložitve v bistvu sporočilo, da šteje priznanje krivde v tem primeru za priznanje neposredno pred sodiščem in ne v sporazumu o priznanju krivde. Če to pomeni, da Vrhovno sodišče v ravnanju tožilke in obrambe ne vidi dogovora med strankama, primerljivega s sporazumom o priznanju krivde, potem podlage (podobnega primera) za zakonsko analogijo ni. Dodatno nejasnost pa vnašajo dejstva primera: ta odražajo vsebinsko jedro dogovorov med strankama, zato ni jasno, čemu tega odkrito ne povemo.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Zakaj in kako se (računovodjem) spreminjajo zakoni

univ. dipl.ekon. Silva Koritnik Rakela

piše: univ. dipl. ekon. Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj

Uvod

Povod za tokratno pisanje je urejanje zgledov knjiženj poslovnih dogodkov v e-paketu SRS 2016, ko se ob povezavi na zakonodajo srečujem z vsakoletnimi spremembami cele vrste davčnih določb – velikokrat objavljenimi tik pred zdajci ali pa celo med davčnim obdobjem, ki povzročajo težave tako zavezancem za davek kot tudi davčnim organom. Nestrinjanje z njimi pa vse pogosteje dobiva svoj epilog na sodiščih.

Pred prebiranjem tega članka, si lahko ogledate porast števila pravnih predpisov v samostojni Sloveniji, kot jih spremlja Zakonodajni Supervizor.

Eden izmed grafov oziroma tabel prikazuje število veljavnih zakonov in podzakonskih predpisov glede na organ njihovega sprejema in izvajanja posameznega predpisa. Vodilno mesto gre Ministrstvu za finance. In prav njegovi izdelki so najpogosteje v 'rokah' vseh,  ki smo poslovno aktivni. Pa tudi  življenje fizičnih oseb uravnavajo ti zakoni – ob rojstvu s podelitvijo davčne številke in še vse po smrti z Zakonom o dedovanju (ZD).

Računovodski strokovnjaki (računovodje, davčni svetovalci, revizorji,…) smo med tistimi, ki moramo upoštevati zares veliko število pravnih predpisov in prav Ministrstvo za finance je naš glavni dobavitelj zakonodaje. Sama nikoli nisem štela koliko predpisov bi morala poznati. Prav nič me ni presenetilo število 700, ki  sem ga slišala na enem izmed seminarjev. Le kdo zmore slediti vsem spremembam?

Tudi tisti, ki imamo desetletja poklicnih izkušenj imamo s tem v praksi težave. Težave nam nekoliko omilijo portali kot je Tax-Fin-Lex. Omilijo jih na več načinov: opozarjajo nas na zakonodajo, ki je v postopku spreminjanja, objavljajo sprejete zakone in kar je najlepše, objavljajo zakone na časovnici. Tako si lahko ogledamo spremembe v času in primerjalno vsebino členov, ki so v posamezni verziji spremenjeni.

Vzroki za stalne spremembe zakonodaje

Ob pregledovanju zakladnice pojasnil DURS in FURS se samo po sebi pojavi vprašanje: »Ali smo davčni zavezanci res morali zastaviti toliko vprašanj in zakaj na odgovor čakamo (pre)dolgo?«

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb  (ZDDPO-2) je bil sprejet 17. 11. 2006 in je v uporabi od 1. 1. 2007. Lahko rečemo, da smo se imeli čas pripraviti na leto 2007. Pri izdelavi davnega obračuna za leto 2015 bodo davčni zavezanci uporabili že 21. verzijo tega zakona. Torej se je zakon v devetih letih spremenil dvajsetkrat. Če mislite, da je to veliko, potem se motite.

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ima enake rojstne podatke kot ZDDPO-2, pa bomo za leto 2015 uporabili že 39. verzijo. Pa še bi lahko naštevali.

Analiza vzrokov bi nam pokazala, da je do nekaterih sprememb prišlo na podlagi lobiranja določenih skupin zavezancev. Kot primer nam lahko služijo kmetje ali pa zavezanci, ki hodijo na delo v sosednjo Avstrijo. Kar nekaj sprememb je bilo uvedenih kot rezultat dela  vsakokratne vlade na področju ustvarjanja ugodnejših pogojev poslovanja. Tak primer so davčni zavezanci, ki ugotavljajo dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ki jih pogovorno poimenujejo normiranci. V enem letu jih uvedemo, v naslednjem pogoje že spremenimo. Ne smemo pa pozabiti tudi na olajšave za nesramno draga električna vozila. Kupite Teslo, da boste v trendu, pa še davčnih olajšav boste deležni.

Kakšne davke plačujemo, je stvar politične odločitve in zato bodo zgornji vzroki za spremembe vedno obstajali. Skrbeti nas morajo spremembe, katerih vzrok je v nestrokovni pripravi zakona. V računovodskem jeziku temu pravimo 'popravek napake iz prejšnjih obdobij'. Teh ni tako malo. V nadaljevanju na konkretnem primeru, ki povzroča težave računovodjem prav vsaki verziji zakona.

In sedaj konkretno

ZDDPO-2 je zakon, ki je tesno povezan z računovodskimi standardi. Računovodski standardi so pravila stroke, ki z objavo v Uradnem listu postanejo podzakonski akt. Da je smola večja, lahko podjetja v Sloveniji uporabljajo bodisi Slovenske računovodske standarde (SRS 2016), bodisi Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), in to tiste, ki so sprejeti v EU. En zakon torej obdavči zavezance, ki uporabljajo različne zbirke računovodskih standardov.

Zakonodajalec bi torej moral spremljati spremembe obeh zbirk. Medtem, ko ima pri spreminjanju zbirke SRS sogovornika v Sloveniji, saj standarde sprejema Komisija za SRS pri Slovenskem inštitutu za revizijo, pa je pri zbirki MSRP treba vprašanja nasloviti v Bruselj. Kar nekajkrat se je že zgodilo, da je davčna zakonodaja zaostajala za spremembami v računovodskih standardih.

Ena izmed kategorij, ki davčnim zavezancem povzroča težave, tako v računovodskem smislu, kot tudi davčnem smislu, so rezervacije za odpravnine ob odhodu v pokoj. Te rezervacije so bile v skladu z ZDDPO-1 v letu 2005 in prej v celoti davčno nepriznan odhodek in enako tudi ob prehodu na SRS 2006 v skladu z ZDDPO-2 v celoti davčno nepriznan odhodek. Stroka  zakona ni tako razumela, jo je pa k pameti spravilo Pojasnilo DURS št. 4200-195/2006, vendar šele 31.1.2007.  V letu  2006 je bilo oblikovanje rezervacij v celoti davčno priznan odhodek. V letu 2007 se je zakon spremenil in je le 50 odstotkov rezervacij davčno priznanih ob njihovem oblikovanju. V takšni obravnavi ni iskati logike, ker je ni.

Za računovodske namene je rezervacije treba oblikovati in jih letno usklajevati z aktuarskim izračuni. Računovodenje rezervacij se je v zadnjih letih spremenilo. Za uporabnike zbirke MSRP že v letu 2013 in za uporabnike zbirke SRS v letu 2014. O vsebini sprememb si lahko več preberete na spletni strani strani Izobraževalne hiše Cilj.

V konkretnem primeru rezervacij je bila sprememba v zbirki MSRP objavljena že junija 2011, v zbirki SRS pa je bil sprejet sklep o prenehanju Pojasnila 1 k SRS10 (2006) 21. marca 2014 in s tem je bil v letu leto 2014 način računovodenja usklajen z zbirko MSRP.  In šele 3. novembra 2015 je dodan 15.a. člen v ZDDPO-2, ki ureja davčno obravnavo aktuarskih dobičkov in izgub. Ponovno je stroka različno razumela uporabo tega člena v praksi. Šele 7. marca 2016 je bilo objavljeno Pojasnilo FURS, kot odgovor na vprašanja davčnih zavezancev in svetovalnih organizacij. To pa je datum, ko je večina podjetij že oddala davčni obračun.

In za konec

Za konec navajam tekst iz Obvestilnika Zveze RFR dne 14.3.2016, ki lepo pokaže, da različno  razumemo zakone:  »Zaradi različnih mnenj je Zveza RFR vprašala Furs, kdaj aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu razervacij za odpravnine ob upokojitvi, vplivajo na davčno osnovo. Po Fursovem mnenju naj bi pripoznanje aktuarskih dobičkov pomenilo odpravo rezervacij, zaradi česar aktuarski dobički v skladu s 15.a členom ZDDPO-2 povečujejo davčno osnovo že ob preračunu rezervacij, in ne šele ob odpravi oziroma prenosu sorazmernega dela aktuarskih dobičkov na preneseni poslovni izid. To velja le za rezervacije, ki so bile ob oblikovanju davčno priznane 50-odstotno. Aktuarski dobički, nastali iz preračuna rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile davčno priznane, na davčno osnovo ne vplivajo.«

Želja za bodoče. Sprašujem se koliko delovnih ur smo v Sloveniji porabili za tako banalno zadevo kot so rezervacije v davčnih obračunih. Ali ne more zakonodajalec vzpostaviti strokovnega dialoga z nekaj institucijami in nenazadnje posameznimi strokovnjaki in sprejeti zakone, kot si jih davkoplačevalci zaslužijo in ob pravem času.

In še opozorilo. Tudi naši zgledi knjiženj, ki smo jih objavili v e-paketu SRS 2016 že v decembru 2015 so nastali na podlagi  našega razumevanja zakona. Zgledi so na voljo tudi v že prej omenjenem članku, ki je dostopen na strani  Izobraževalne hiše Cilj.

Priznavanje prihodkov in odhodkov je za davčne namene v skladu 12. členom  ZDDPO-2 vezano na pogoje za pripoznavanje in merjenje prihodkov ter odhodkov po računovodskih standardih, če z zakonom ni določeno drugače. Posebna ureditev glede na splošno ureditev prevrednotenj po 12. členu ZDDPO-2 je za prevrednotenja in odpise vseh vrst finančnih naložb določena v 22. členu ZDDPO-2, torej tudi finančnih naložb v posojila. Glede prevrednotenj in odpisov finančnih sredstev pri bankah, ki se v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: MSRP) razvrščajo med posojila, vrednotena po odplačni vrednosti, v skladu s petim odstavkom 22. člena ZDDPO-2 velja, da se davčno priznajo v obračunanih zneskih, ugotovljenih v izkazu finančnega položaja, v skladu z MSRP in zakonom, ki ureja bančništvo.

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) opravlja  finančni nadzor v skladu s svojimi pooblastili in v skladu z zakonskimi podlagami. To med drugim pomeni, da FURS neodvisno od ugotovitev revizorjev in Banke Slovenije glede skladnosti odpisov posojil z določili MSRP in ZBan-1, na podlagi dejstev in okoliščin posameznega primera ter veljavne davčne zakonodaje ugotavlja davčne posledice odpisov posojil v bankah.

Davčna obravnava odhodkov iz naslova oslabitev in odpisov posojil vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, se zato poleg omenjenih določb 12. in 22. člena ZDDPO-2, računovodskih standardov in zakona, ki ureja bančništvo, v konkretnih primerih nedvomno presoja tudi po temeljnem načelu davčnega priznavanja odhodkov, to pomeni po 29. členu ZDDPO-2 v povezavi s 5. in 74. členom ZDavP-2 . V skladu z njimi sprejema davčni organ odločitve na ravni posameznega primera, na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih) odnosov.

V 29. členu ZDDPO-2 je določeno temeljno načelo priznavanja odhodkov. Za ugotavljanje  dobička se priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. Odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, a) da niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti, b) imajo značaj privatnosti in c) niso skladni z običajno poslovno prakso. Odhodki niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v obravnavani dejavnosti, glede na pretekle in druge izkušnje in primerjavo z drugimi dejavnostmi ter dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi izrednih in nepogostih dogodkov. Presoja o davčni obravnavi predmetnih odhodkov je odvisna od dejstev in okoliščin vsakega posameznega primera. Ob upoštevanju 29. člena ZDDPO-2 se odhodki zaradi prevrednotenja kot posledica oslabitve posojil in odhodki zaradi odpisa posojil v davčnih obračunih posameznih let obravnavajo na sledeč način:

a. Če je banka sklenila posojilno pogodbo, ki ni skladna z načelom skrbnega ravnanja dobrega gospodarja in/ali z običajno poslovno prakso, pa to ugotovi v letu sklenitve posojilne pogodbe, se odhodki iz prevrednotenja zaradi oslabitve tekočega davčnega obdobja in odhodki zaradi odpisa nepoplačane terjatve davčno ne priznajo, tudi če so oblikovani v skladu z računovodskimi standardi in zakonom o bančništvu.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: pojasnilo FURS

Storitve plastične kirurgije, izdelave strokovnih medicinskih mnenj – z DDV ali brez

Velika večina zdravstvenih storitev, ki jih poleg bolnišnic in zdravstvenih ustanov opravljajo zasebniki, je res oproščena plačila DDV. Med njimi pa je mogoče najti tudi storitve, ki ne izpolnjujejo pogojev za oprostitev, saj je pri presoji potrebno upoštevati pravilo, da se izjeme, ko ni potrebno obračunavati DDV, razlagajo ozko in jih ni mogoče posploševati. Najpogosteje iz oprostitve izpadejo razne storitve estetske medicine in kirurgije ter storitve, kjer ni mogoče napraviti neposredne povezave med storitvijo in zdravstveno obravnavno osebe v smislu njenega zdravljenja.

Katere storitve so oproščene DDV

Praviloma velja splošno prepričanje, da so vse storitve, ki jih opravijo zdravstveni delavci, oproščene plačila DDV. Ali je temu res tako? V nadaljevanju si bomo pogledali, kako to ureja naš ZDDV-1 v povezavi s pojasnili finančne uprave in samo Smernico o DDV ter tudi sodno prakso Sodišča ES s tega področja.

Oproščene dejavnosti, ki so v javnem interesu, določa ZDDV-1 v 42. členu. V 1. in 2. točki omenjenega člena je določeno, da so oproščene plačila DDV naslednje storitve:

 1. bolnišnična in zunajbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije;
 2. zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti.

Natančneje je ta določba pojasnjena v Pravilniku o izvajanju ZDDV-1. Tako je v 60. členu pravilnika določeno, da se med bolnišnično in zunajbolnišnično zdravstveno oskrbo in z njo neposredno povezane dejavnosti iz 1. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 pod pogojem, da jih kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije, uvrščajo:

 • bolnišnična zdravstvena dejavnost pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.10;
 • zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.2;
 • zobozdravstvena dejavnost pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.23, razen zobne protetike, ki jo izdela zobozdravnik, ki se uvršča v okvir 4. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.

V skladu z 61. členom pravilnika se med zdravstveno oskrbo iz 2. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 pod pogojem, da jo opravljajo zdravstveni delavci v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti, uvrščajo dejavnosti iz 60. člena pravilnika in samostojne zdravstvene dejavnosti pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: Q/86.909, razen dejavnosti zobnih tehnikov (ki se uvršča v okvir 4. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1) in prevozov z rešilnimi avtomobili, helikopterji ali drugimi vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega (ki se uvršča v okvir 15. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1).

Po Standardni klasifikaciji dejavnosti v podrazred 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti spadajo dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali ki jih ne opravljajo zdravniki, temveč zdravstveni delavci, usposobljeni za delo s pacienti. Sem spada na primer zdravstvena nega, dejavnost babic, fizioterapija in medicinska masaža, delovna terapija, optometrija, dietetika, psihoterapija, dejavnost medicinskih laboratorijev in radiološke tehnike. V ta okvir pa na primer ne spada dejavnost nemedicinskih laboratorijev. Poleg tega je finančna uprava pojasnila, da besedna zveza »zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v okviru samostojne zdravstvene dejavnosti« zajema vse subjekte, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (ne samo zasebniki) in imajo ustrezno izobrazbo in usposobljen kader. Zajeti so torej vsi subjekti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko.

Zdravstvene storitve, ki jih izvaja davčni zavezanec, so lahko oproščene plačila DDV na podlagi zgoraj navedenih zakonskih določb, vendar je potrebno vsako posamezno storitev presoditi z vidika namena oprostitev, kot izhaja tudi iz Direktive o DDV, načel sistema DDV in že sprejetih odločitev v sodbah Sodišča ES, v katerih je sodišče presojalo obseg oprostitev zdravstvenih storitev. V skladu s sodno prakso Sodišča ES je potrebno oprostitve iz člena 132 Direktive o DDV razlagati strogo, ker so izjema od splošnega načela, v skladu s katerim se davčnemu zavezancu obračuna DDV na vsako storitev, ki jo opravi za plačilo. Vendar mora biti razlaga izrazov, ki jih uporablja ta določba, v skladu z nameni navedenih oprostitev in mora spoštovati zahteve načela davčne nevtralnosti, ki je neločljivo povezano s skupnim sistemom DDV. V skladu z odločitvami sodišča je skupni namen oprostitev iz člena 132(1)(b) in (c) Direktive o DDV znižanje stroškov zdravljenja.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Denar - Tanja Kaltnekar

Cilj merjenja poštene vrednosti je oceniti ceno, po kateri bi se izvedla redna transakcija za prodajo sredstva ali prenos obveznosti med udeleženci na trgu na datum merjenja pod trenutnimi tržnimi pogoji. Podjetje mora pri merjenju poštene vrednosti določiti vse naslednje elemente: (a) posamezno sredstvo ali obveznost, ki je predmet merjenja (v skladu z obračunsko enoto sredstva ali obveznosti);(b) za nefinančno sredstvo: predpostavko za ocenjevanje vrednosti, ki je primerna za merjenje (v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo);(c) glavni (ali najugodnejši) trg za sredstvo ali obveznost;(d) tehniko/-e ocenjevanja vrednosti, primerno/-e za merjenje, ob upoštevanju razpoložljivosti podatkov, s katerimi se ustvarijo vložki, ki predstavljajo predpostavke, ki bi jih udeleženci na trgu uporabili pri določanju cene sredstva ali obveznosti in ravni hierarhije poštene vrednosti, na katero so razvrščeni vložki.

Največja in najboljša uporaba za nefinančna sredstva

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva se upošteva sposobnost udeleženca na trgu, da proizvede gospodarske koristi z uporabo sredstva v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo ali s prodajo sredstva drugemu udeležencu na trgu, ki bi zadevno sredstvo uporabil v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo.

Pri največji in najboljši uporabi nefinančnega sredstva se upošteva uporaba sredstva, ki je fizično mogoča, zakonsko dovoljena in finančno izvedljiva, kot sledi:

a)  pri uporabi, ki je fizično mogoča, se upoštevajo fizične značilnosti sredstva, ki bi jih udeleženci na trgu upoštevali pri določanju cene sredstva (npr. lokacija ali velikost nepremičnine);

b)  pri uporabi, ki je zakonsko dovoljena, se upoštevajo vse pravne omejitve glede uporabe sredstva, ki bi jih udeleženci na trgu upoštevali pri določanju cene sredstva (npr. urbanistični predpisi, ki veljajo za nepremičnino);

c) pri uporabi, ki je finančno izvedljiva, se upošteva, ali pri uporabi sredstva, ki je fizično mogoča in zakonsko dovoljena, nastane zadosten prihodek ali denarni tokovi (ob upoštevanju stroškov spremembe namembnosti sredstva za to uporabo), da se ustvari donos naložb, ki bi ga udeleženci na trgu zahtevali od naložbe v zadevno sredstvo, ki se uporablja za ta namen.

Največja in najboljša uporaba se določi z vidika udeležencev na trgu, čeprav podjetje načrtuje drugačno uporabo. Vendar pa način, na katerega podjetje trenutno uporablja nefinančno sredstvo, velja za največjo in najboljšo uporabo sredstva, razen če tržni ali drugi dejavniki kažejo, da bi se s spremembo načina uporabe s strani udeležencev na trgu najbolj povečala vrednost sredstva.

Podjetje morda z namenom, da bi zaščitilo svoj konkurenčni položaj, ali zaradi drugih razlogov ne namerava dejavno uporabiti pridobljenega nefinančnega sredstva ali ga ne namerava uporabiti v skladu z njegovo največjo in najboljšo uporabo. To bi lahko na primer veljalo za pridobljeno neopredmeteno sredstvo, ki ga podjetje namerava uporabljati obrambno, tako da njegovo uporabo prepreči ostalim. Kljub temu mora podjetje izmeriti pošteno vrednost nefinančnega sredstva, pri čemer predvideva njegovo največjo in najboljšo uporabo s strani udeležencev na trgu.
Predpostavka za ocenjevanje vrednosti nefinančnih sredstev

Z največjo in najboljšo uporabo nefinančnega sredstva se določi predpostavka za ocenjevanje vrednosti, ki se uporablja pri merjenju poštene vrednosti sredstva, kot sledi:

a)  z največjo in najboljšo uporabo nefinančnega sredstva se lahko zagotovi največja vrednost za udeležence na trgu prek uporabe sredstva v kombinaciji z drugimi sredstvi kot skupina (kot je nameščena ali drugače pripravljena za uporabo) ali v kombinaciji z drugimi sredstvi in obveznostmi (npr. poslovni subjekt);

(i) če je največja in najboljša uporaba sredstva njegova uporaba v kombinaciji z drugimi sredstvi ali drugimi sredstvi in obveznostmi, je poštena vrednost sredstva cena, ki bi se prejela v tekoči transakciji za prodajo sredstva, pri čemer se predpostavlja, da bi se sredstvo uporabilo z drugimi sredstvi ali drugimi sredstvi in obveznostmi ter da bi bila ta sredstva in obveznosti (tj. njegova dopolnilna sredstva in z njimi povezane obveznosti) na voljo udeležencem na trgu;

(ii)  obveznosti, povezane s sredstvom in njegovimi dopolnilnimi sredstvi, vključujejo obveznosti, s katerimi se financira obratni kapital, vendar ne vključujejo obveznosti, ki se uporabijo za financiranje sredstev zunaj skupine sredstev;

(iii)  predpostavke o največji in najboljši uporabi nefinančnega sredstva morajo biti skladne za vsa sredstva (za katera je največja in najboljša uporaba ustrezna) iz skupine sredstev ali iz skupine sredstev in obveznosti, znotraj katere bi se sredstvo uporabilo;

b)  z največjo in najboljšo uporabo nefinančnega sredstva bi se lahko zagotovila največja vrednost za udeležence na trgu na samostojni podlagi. Če je največja in najboljša uporaba sredstva njegova samostojna uporaba, je poštena vrednost sredstva cena, ki bi se prejela v tekoči transakciji za prodajo sredstva udeležencem na trgu, ki bi sredstvo uporabili samostojno.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: portal Tax-Fin-Lex - dr. Branko Mayr

1 UVOD

Dodana vrednost se uporablja razmeroma široko in na številnih področjih družbenega življenja v smislu preseganja pričakovanega učinka nekega procesa, zlasti v okviru primerjanja z drugimi. V prispevku se bomo omejili samo na ekonomsko vsebino tega pojma s podjetniškega vidika.

Dodana vrednost (angl. value-added oziroma added value) z ekonomskega vidika je pomembna kategorija tako na podjetniški kot tudi na makro ravni. Makro ekonomisti želijo oceniti bruto domači proizvod, podjetniški ekonomisti pa dodatne kazalnike poslovanja. Koncept dodane vrednosti je pomemben tudi z vidika ocenjevanja (in omejevanja) procesov, ki ne dodajajo vrednosti (angl. non value added activities). Na zamisli dodane vrednosti temelji tudi sistem davka na dodano vrednost – DDV (angl. value added tax – VAT).

Posebej naj dodamo, da je dodano vrednost treba razlikovati od pojma ekonomski dobiček, ki je poznan tudi kot ekonomska dodana vrednost (angl. economic value added – EVA), saj sta to dva popolnoma različna pogleda na poslovni izid podjetja.

Kazalnike uporabljajo analitiki, raziskovalci in druge institucije pri spremljanju in načrtovanju gibanja učinkovitosti gospodarstva oziroma podjetij.

V praksi se dodana vrednost izračunava na različne načine, kar zahteva previdnost pri njeni uporabi, zlasti pri zagotavljanju njene primerljivosti v času in prostoru.

V nadaljevanju bomo prikazali osnovne opredelitve, namene in merjenje dodane vrednosti.

2 OSNOVNA OPREDELITEV IN NAMEN DODANE VREDNOSTI

Izhajamo iz Pravil skrbnega računovodenja (PSR), ki opredeljujejo dodano vrednost oziroma dohodek kot eno od drugih vrst (v nasprotju s temeljnimi vrstami) poslovnega izida (PSR, točka 4.2). Našteta je skupaj z drugimi vrstami poslovnega izida (prispevek za kritje, kosmati poslovni izid itd.). Družba "drugih vrst" poslovnih izidov kaže na razmeroma majhno težo, ki jo trenutna računovodska stroka v Sloveniji, neupravičeno daje dodani vrednosti.

Vsebinsko je dodana vrednost opredeljena kot dohodek, ki pomeni novo ustvarjeno vrednost v poslovanju podjetja, računsko pa kot razlika med seštevkom vseh prihodkov in vseh odhodkov razen (PSR, točka 4.8, sedmi odstavek):

 • plač ter povračil zaposlencem v okviru poslovnih odhodkov (stroškov dela);
 • obresti ter drugih nadomestil, ki pripadajo posojilodajalcem in drugim upnikom v okviru odhodkov (stroškov financiranja);
 • davkov, ki pripadajo državi.

Novo ustvarjena vrednost v poslovanju torej načeloma pripada (povzeto po PSR, istotam):

 • zaposlencem s plačami in povračili
 • posojilodajalcem in kreditorjem z obrestmi in drugimi nadomestili,
 • lastnikom z dividendami in drugimi vrstami nadomestil,
 • organizaciji z oblikovanjem rezerv in zadržanim čistim dobičkom,
 • državi z davki.

Čeprav slovenski računovodski standardi podrobneje ne opredeljujejo izkaza dodane vrednosti, iz navedenega vidimo pomembnost dodane vrednosti kot informacije. Kaže namreč dosežek skupnih prizadevanj vlagateljev kapitala, poslovodstva in zaposlenih. S tem dodana vrednost daje osnovo za merjenje skupne učinkovitosti poslovanja. Dodana vrednost obenem odraža družbeno koristnost obstoja podjetja, s tem pa pomeni tudi pogoj za njegov trajnostni razvoj.

Vsak od navedenih deležnikov v dodani vrednosti jo seveda doživlja drugače, saj naj bi izpolnjevala tudi njegove posebne cilje.

Dodatni uporabniki dodane vrednosti, kot informacije na ravni podjetja so zlasti še:

 • poslovodstvo (kot informacijo o učinkovitosti poslovanja in kot podlage za odločanje o prihodnosti),
 • potencialni investitorji (kot informacijo o možnem gibanju tržne vrednosti in o razvojnih možnostih),
 • potencialni posojilodajalci (kot informacijo za zmanjševanje kreditnega tveganja),
 • sindikat (za oceno rezultatov poslovanja zaposlenih in o možnostih zagotavljanja delovnih mest).

Uporabniki dodane vrednosti kot informacije na makro ravni (na ravni države oziroma posameznih dejavnosti) so zlasti:

 • oblikovalci gospodarske in razvojne politike države oziroma posameznih dejavnosti (za oceno rasti blagostanja družbe in njenega razvoja),
 • tuje analitične in finančne institucije (za oceno obvladovanja poslovnih in finančnih tveganj),
 • kratkoročni investitorji (npr. špekulanti na borzi).

Uporaba dodane vrednosti za tako številne uporabnike z različnimi interesi nujno vodi v različno oblikovanje (izračun) te kategorije, kar je posledica prilagajanja njene izrazne moči potrebam posameznih uporabnikov. To bomo v nadaljevanju tudi obravnavali.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - dr. Živko Bergant

Odbor DZ za pravosodje je za obravnavo na plenarni seji pripravil predlog novele insolvenčnega zakona, ki uvaja dodatne varovalke, s katerimi se bo nepoštenim dolžnikom v postopku osebnega stečaja preprečil odpust obveznosti. DZ ga bo tako lahko obravnaval že na marčni seji, saj je po besedah ministra Gorana Klemenčiča pomemben vsak mesec.

Veljavni zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju se uporablja od 1. oktobra 2008, ko je bila kot novost v slovensko insolvenčno zakonodajo vnesena tudi možnost osebnega stečaja. Od tedaj je bil večkrat noveliran, zato so mu opozicijski poslanci na seji odbora za pravosodje očitali zapletenost in nepreglednost ter predlagali, naj se z novimi spremembami ne hiti.

Luka Mesec (ZL) je zahteval, naj se zakon napiše na novo, saj je preveč zahteven in zapleten, da bi ga bilo mogoče smiselno uporabljati. Bojan Dobovšek (NP) pa je ocenil, da predlagane spremembe prinašajo več dela sodiščem in manj upraviteljem, finančne posledice pa niso ovrednotene, zato naj jih odbor oceni kot neprimerne za nadaljnjo obravnavo. A pravosodni minister Klemenčič je dejal, da gre za razmeroma majhne spremembe zakona. Njihova rdeča niti je omejiti določene zlorabe, ki zmanjšujejo varnost upnikov ter spodkopavajo pravičnost in pravno državo, zato je po njegovih besedah pomemben vsak mesec. "Ne gre samo za enega ali dva tajkunska primera, ampak jih bo vedno več, če zakon ne bo spremenjen," je dejal.

Odbor se je tako seznanil s predlogom novele zakona, s katerim se prenavlja postopek osebnega stečaja in odpusta obveznosti ter dopolnjuje ureditev prestrukturiranja majhnih družb, sprejel nekaj dopolnil in sklenil, da državnemu zboru predlaga, naj ga obravnava že na redni marčni seji, ki se začne 23. marca.

Ena od novosti glede osebnega stečaja je dodatna širitev nabora ovir za odpust obveznosti, s čimer naj bi preprečili, da bi dolgove odpisali tudi nepoštenim dolžnikom. Tako ne more biti odpusta obveznosti za tiste dolžnike v osebnem stečaju, ki so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu. Prav tako ne bo mogoče obveznosti odpisati tistim dolžnikom, pri katerih se je o tem odločalo pred manj kot desetimi leti. Novost je tudi uvedba generalne klavzule, ki sodišču nalaga, da v vsakem posameznem primeru presoja, ali je odpust obveznosti dovoljen. Sodišče bo torej dolžno presoditi premoženjski položaj in način življenja dolžnika in šele nato odločati, ali naj se mu odpiše obveznosti.

Vlada je v predlog novele zakona vgradila tudi skrajšanje preizkusnega obdobja. Sodišče bo lahko za dolžnike, ki prejemajo le minimalne osebne prejemke in ne kaže, da bodo v naslednjih dveh letih zmožni pridobivati pomembno višje prejemke, zdaj dveletno preizkusno obdobje skrajšalo na najmanj šest mesecev. Podaljšuje pa se rok za vložitev ugovora proti odpustu obveznosti - z zdajšnjih šest mesecev vse do konca preizkusnega obdobja. Obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika bo namesto treh dolgo pet let, širi se tudi nabor poslov, ki jih je mogoče izpodbijati.

Če je bilo po veljavnem zakonu mogoče izpodbijati pravne posle, ki jih je dolžnik sklenil s svojimi ožje povezanimi osebami, torej sorodniki, bo mogoče po novem izpodbijati tudi pravne posle, ki jih je sklenil s pravnimi osebami, ki so kakorkoli povezane z njim ali njegovimi sorodniki. Da bi dolžniku preprečili skrivanje premoženja, se podaljšuje rok za vložitev tožbe za razveljavitev odpusta obveznosti z dveh na tri leta, dodaja pa se še pomembna določba: če se najde premoženje, ko so bile dolžniku obveznosti še odpisane, je mogoče doseči razveljavitev odpusta.

Novost glede poenostavljene prisilne poravnave pa je, da bo po novem možna le še za mikro družbe, ne pa več tudi za majhne družbe. Vlada namreč meni, da si majhne družbe lahko privoščijo klasično prisilno poravnavo, odbor pa je danes sklenil, da pa bo možnost poenostavljene prisilne poravnave ostala za majhne podjetnike. Precej nasprotovanja je bila deležna določba, po kateri se terjatve iz naslova davkov in prispevkov ne bodo več vključevale v poenostavljeno prisilno poravnavo. A Mateja Vraničar Erman s finančnega ministrstva je zanikala, da bi šlo za dajanje prednosti določenim upnikom, pač pa se bo s tem Finančni pravi RS omogočilo, da odredi obročno odplačilo oz. odložitev teh dolgov. Po mnenju poslancev ZL bi morali v zakonu kot absolutno prednostne terjatve določiti neizplačane plače delavcev. Drugače je menil Igor Zorčič (SMC), ki se mu zdi prav, da ostanejo prednostne zadnje tri plače, morda šest, ne pa vse, saj bi s tem dali napačen signal delavcem. Njihova dolžnost namreč je, da čim prej sprožijo ustrezne postopke, če dobijo podatke, da podjetje ne posluje dobro, je dejal.

Vir: STA

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je predlog zakona o sistemu jamstva za vloge pripravil za odločanje na plenarni seji DZ. K predlogu, ki na novo ureja sistem jamstva za vloge pri bankah, je sprejel številna dopolnila, ki so sledila mnenju zakonodajno-pravne službe DZ.

Predlog zakona na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah ter predlaga uvedbo sklada za jamstvo vlog pri Banki Slovenije. Višino zajamčene vloge ohranja na ravni 100.000 evrov, a jasno določa institucijo, ki bo odgovorna zanje, ter postopek izplačil. "Določbe predpisov, ki urejajo sistem jamstva za vloge, morajo biti jasne vsakomur, posebej nepoučenim osebam, katerim je jamstvo za vloge prvotno namenjeno," je izpostavila državna sekretarka na ministrstvu za finance Irena Sodin.

Predlog ima tudi izjeme za višja izplačila, in sicer v primeru terjatve vlagatelja do banke v zvezi s pozitivnimi stanji, kot na primer tiste, ki so posledica nakupa oz. prodaje stanovanjske nepremičnine, izplačila iz socialnega, zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja, izplačila invalidnine in drugo. Sistem bo do leta 2024 postopno skrajšal roke za izplačila. Sedaj ta znaša do 20 delovnih dni od dneva začetka stečajnega postopka nad banko, na koncu bo to do sedem delovnih dni.

Sklad za jamstvo vlog bo po predlogu vzpostavila Banka Slovenije kot ločeno premoženje. Minimalna ciljna raven je po evropski direktivi postavljena v višini najmanj 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog pri bankah v Sloveniji. V sklad bodo redne letne prispevke plačevale banke plačevale banke s sedežem v Sloveniji in pod določenimi pogoji banke tretjih držav, ki so pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Sloveniji. Njihova višina bo določena na podlagi profil tveganosti posamezne banke, je spomnila sekretarka.

Člani odbora so k 63 členom predloga zakona sprejeli številna dopolnila koalicije, ki so povzemali predloge zakonodajno-pravne službe DZ. To je vznemirilo SDS in poslanca Roberta Battellija, ki se jim je to, da sprejemajo dopolnila korekcijske narave v 60 odstotkih členov, preveč. Vlado so pozvali, naj njena zakonodajno-pravna služba bolj skrbno pripravi predloge zakonov, predsednica odbora Urška Ban (SMC) pa je predlagala, naj poslanci to razčistijo v razpravah za spremembo poslovnika DZ.

SDS je želela, da se globe za banke, ki bi kršile določbe zakona, zvišajo s predlaganega razpona od 25.000 do 250.000 evrov na 80.000 do 370.000 evrov. Kot je pojasnil Marko Pogačnik, bi s tem globe ostale v enakem razponu, kot so bile določene v zakonu o bančništvu, poleg tega pa so tiste v predlogu zakona nesorazmerne z globami na ostalih področjih, kot so prevoznice za prevoz gozdarskih proizvodov, vrednotnice za delo, davčne blagajne. A odbor za predlog SDS ni imel posluha.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 10 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela G, veljajo od 4.4.2015;
 • novela G odpravlja nedoslednost prenosa točke b člena 9 Direktive 85/374/ES, ki določa, da vrednost škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, če je poškodovana stvar običajno namenjena za osebno uporabo in jo je oškodovanec uporabljal pretežno za osebno uporabo, dosega 500 eurov. S spremembo zakona se omejuje višino škode na drugi stvari, ki jo je proizvajalec dolžan povrniti, in sicer je proizvajalec dolžan škodo na drugi stvari povrniti le, če škoda dosega vrednost 500 eurov.
 • Državni zbor je pripravil 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o varstvu portošnikov (ZVPot);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 20-815/1998, stran 1293.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 9.3.2016 - 15.3.2016 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 2 novosti 3 novosti 2 novosti 20 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 9.3.2016 - 15.3.2016 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 9 novosti 9 novosti 2 novosti 4 novosti 37 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 3 novosti 10 novosti 5 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 5 novosti 1 novost 1 novost 7 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 4 novosti 3 novosti 2 novosti 23 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 12 novosti 2 novosti 1 novost 18 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 20 novosti 4 novosti 7 novosti 28 novosti 6 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 2 novosti 5 novosti 3 novosti 42 novosti 6 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti 6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 2 novosti 8 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti
11. OBČINE 55 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .