Številka 26, letnik VI
24. september 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Feng šu v resnici nima veliko s postavljanjem predmetov po prostoru in astrologija ni veda o napovedovanju prihodnosti, pravi Joey Yap, vodilna svetovna avtoriteta na obeh področjih in naš tokratni gost v rubriki Pogovor. Prepričan pa je, da obe metodi, ki imata globoke korenine v kitajski metafiziki, uspešno delujeta tudi v sodobnem svetu. Če ne bi, Yap ne bi imel veliko dela. »Uspešen sem, ker to deluje, sicer me ljudje ne bi plačevali. Marketing sicer odpre pot, še vedno pa ljudje potrebujejo rezultat,« je prepričan.

Za današnjo temo tedna smo izbrali predlog Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, ki ga je na svojem spletu objavilo Ministrstvo za finance v začetku avgusta. Pravilnik izdaja minister za finance na osnovi določil Zakona o davčnem postopku.

Vabljeni k branju!

Joey Yap: Moje delo je spreminjanje življenj

Joey Yap

Joey Yap se je s kitajsko metafiziko prvič spoznal pri 15. letih in hobi je v študentskih letih prerasel v delo, saj si je s svetovanjem na področju feng šuja plačeval študij računovodstva. A ni nikoli postal računovodja, namesto tega se je po koncu študija profesionalno posvetil kitajski metafiziki, postal vodilna avtoriteta na tem področju in tudi uspešen poslovnež, ki je do 26-ega leta zaslužil svoj prvi milijon. Je ustanovitelj Akademije kitajske metafizike, globalne organizacije, kjer se posvečajo poučevanju kitajske metafizike, ki ju na zahodu najbolj poznamo ravno preko feng šuja in kitajske astrologije, katere ena usmeritev je BaZi. Hkrati je direktor svetovalne skupine za storitve povezane s feng šujem in astrologijo.


Feng šu in astrologija v poslovnem svetu

Feng šu v resnici nima veliko s postavljanjem predmetov po prostoru in astrologija ni veda o napovedovanju prihodnosti, pravi Joey Yap, vodilna svetovna avtoriteta na obeh področjih. Prepričan pa je, da obe metodi, ki imata globoke korenine v kitajski metafiziki, uspešno delujeta tudi v sodobnem svetu. Če ne bi, Yap ne bi imel veliko dela. »Uspešen sem, ker to deluje, sicer me ljudje ne bi plačevali. Marketing sicer odpre pot, še vedno pa ljudje potrebujejo rezultat,« je prepričan.

Joey Yap

 

Kje vse so prepoznali koristi kitajske metafizike? Gre za vodilne svetovne družbe.

S takim pristopom je postal svetovalec vladam, kraljevim družinam, vodstvom multinacionalk kot so Microsoft, HP, Citibank, HSBC in Bloomberg, nepremičninskim podjetjem, zvezdnikom in številnim bogatim ljudem. Iz Malezije, od koder je doma, je svoje delovanje razširil po vsem svetu. Je reden gost televizije Bloomberg, kjer pripravlja poslovne napovedi, ki temeljijo na feng šuju, piše kolumne za revije kot so Time, Forbes in International Herald Tribune, napisal pa je tudi preko 100 knjig s področja feng šuja, BaZija, branja obrazov in yi yinga.

 

Poslanstvo

Znanje kitajske metafizike, ki so ga stari mojstri ljubosumno čuvali zase in svoje redke učence, tako deli z navdušenci po vsem svetu. Svoje poslanstvo vidi v spreminjanju življenj. Upa, da bodo ljudje preštudirali njegove nauke, povzetek znanja številnih starih mojstrov kitajske metafizike, in si spremenili življenje na bolje. »Ne verjamem, da je kdorkoli rojen za to, da bi bil reven, bi trpel in živel v bedi. Na vas je, da živite življenje. Sami se odločite, ali želite spremembo v življenju,« pravi.

 

Formula uspeha

Tisto, kar ga loči od starih mojstrov kitajske metafizike je praktičnost njegovih metod in usmerjenost na rezultate. Ne filozofira ampak ljudem pokaže, kako lahko s pomočjo starodavnih tehnik dosežejo pozitivne rezultate v sodobnem svetu. Prepričan je, da lahko ljudem pomaga odkriti njihove talente in jim omogočiti, da razvijejo svoj poln potencial. Verjame, da je vsak lahko uspešen. In kakšna je formula za uspeh? »Verjamem, da je formula za uspeh: priprava + priložnost = uspeh v življenju. Priprava pomeni maksimiziranje prirojenih talentov in zmožnosti, uglaševanje osebnosti in doseganje dejanskega potenciala, da postaneš boljši jaz. Priložnost se navezuje na sposobnost predvidevanja, vedenje, kaj te čaka.« Uspeh ni v tem, kaj imate, uspeh je v tem, kaj postanete - boljša verzija sebe, namesto ujetniki svoje usode, dodaja.

Joey Yap bo v Sloveniji gostoval 1. oktobra 2013. Še pred prihodom pa je nami delil nekaj misli o priložnostih, ki jih ponujata dve smeri umetnosti kitajske metafizike - BaZi in feng šu.

Joey Yap

 

TFL GLasnik:
Kako lahko razumevanje in prakticiranje feng šuja in BaZi-ja vpliva na posameznikovo življenje?

Joey Yap:
BaZi je v osnovi razumevanje človeka, kdo je in kaj je njegov življenjski potencial, še bolj pomembno pa, kaj lahko stori, da bo postal boljši. Z drugimi besedami, BaZi pomaga posamezniku razumeti njegove talente, kaj lahko doseže, pomaga sprejemati boljše odločitve in nudi možnost za izbiro boljših poti v življenju. Označevanje BaZi za obliko napovedovanja prihodnosti je napačno. V skladu z naukom BaZi je človek gospodar svoje usode. Pokaže vam, kdo ste, odločitve, ki jih boste sprejeli in možnosti, ki jih imate v življenju.

BaZi pomeni dobesedno osem znakov in je starodavna oblika osebnostne analize, ki temelji na astrologiji. Pogled v zgodovino pokaže, da obstaja več oblik astrologije – indijska, zahodna ali kitajska. Čeprav ima vsaka svoj pristop, lahko hitro opazite podobnosti med njimi, saj se nanašajo na iste zvezde. Različne svetovne regije imajo svoje astrološke sisteme, v kitajski astrologiji pa sta dve različni šoli: škrlatna zvezda in osem znakov, torej BaZi. Ta se osredotoča na študij osebnostnih vzorcev oziroma posameznikovo notranjo srečo in mu pomaga v popolnosti razviti talente ali potenciale. V tem smislu je BaZi metoda »diagnoze«, ki pomaga odkriti posameznikove osebnostne poteze, potencial in talente. Hkrati pokaže tudi posameznikove šibke točke, pomanjkljivosti in negativno vedenje v upanju, da jih bo ta razumel in storil potrebne spremembe.

Feng šu pa je oblika »zdravljenja« za podano »diagnozo«. Usmerjen je v okolje, v katerem posameznik preživi največ časa – kot je delovno okolje in dom – in izkorišča pozitiven Qi iz okolja, da bi spodbudil srečo v življenju.

 

TFL GLasnik:
Kako te principe vpeljete v poslovno okolje? Kakšne koristi ima lahko podjetnik od BaZija in Feng šuja?

Joey Yap:
V organizacijah se vedno bolj zavedajo, da niso potrebni le pravi ljudje ampak tudi pravo okolje in kultura, ki spodbujajo poslovni uspeh. Po mojih izkušnjah veliko podjetij prilagaja feng šu tako, da izboljšajo določeno potezo svoje korporativne kulture. Feng šu ima opazen vpliv na kulturo podjetja in okolje in ga lahko uporabimo za njuno izboljšanje.

Ideja za feng šujem je razumevanje, kje naravna energija – Qi – okolja poteka in kako jo vpeti v stavbo, da bo podpirala ljudi pri delu. Ne gre za to, kaj postavimo v prostor ampak kako razumemo posel. Feng šu tako uporabljamo na način, da pozitivno vpliva na rast in kulturo organizacije. Kako lahko spremeniš kulturo organizacije? Ne moreš je spremeniti od spodaj navzgor. Kultura ima vedno svoj začetek v vodji, vodja je tisti, ki določa kulturo v podjetju. Zato feng šu vcepimo vodstvom oddelkov in ključnim ljudem v organizaciji, ki nato vplivajo na ostale zaposlene. To je strategija uporabe feng šuja v poslovnem kontekstu.

Poleg tega BaZi pomaga podjetjem pri upravljanju s človeškimi viri. S pomočjo BaZi podjetja lahko zaposlijo prave ljudi na prava delovna mesta, prav tako pomembno pa je, da jim BaZi pomaga prepoznati in maksimizirati obstoječe talente znotraj organizacije.

Joey Yap

 

TFL GLasnik:
Oblikovali ste Decision Referential Tecnology, s pomočjo katere naj bi ljudje sprejemali boljše odločitve tako v zasebnem kot poslovnem življenju. Kaj je bistvo te metode?

Joey Yap:
Bistvo metode je profil osebnosti BaZi, ki sem ga razvil in ponuja trening spremembe odločanja tako, da so odločitve boljše. To je poenostavljen proces BaZi, sestavljen iz deset profilov, ki odkrivajo posameznikov življenjski slog in vloge, ki jih igra v svetu kot enkraten posameznik. Če odkriješ svoj profil in slediš zgledu uspešnih ljudi, ki imajo podoben profil, lahko tudi sam dosežeš uspeh. Več o desetih profilih in kako profiliranje osebnosti BaZi deluje, bom pojasnil na seminarju.

 

TFL GLasnik:
Kakšno sporočilo želite podati ljudem, ki pridejo na vaš seminar v želji, da bi si izboljšali življenje?

Joey Yap:
Želim, da se ljudje BaZi in feng šuja naučijo na praktičen način, da lahko uporabijo znanje in pridobijo pozitivne rezultate. Najbolj uživam, ko pomagam ljudem prepoznati njihov potencial in jih voditi proti poti najmanjšega odpora do uspeha.

Pri tem je najpomembnejše, da iščemo način, kako postati boljši. Le tako smo lahko boljši. Vendar večina ljudi išče izven sebe, išče načine za spremembo okoliščin, namesto da bi spremenili tisto, kar je v resnici pomembno – sebe. Z uporabo umetnosti metafizike, kot je BaZi in feng šu, lahko spremenite sebe in ko postanete boljši, tako postane tudi okolje. Spremembe se v resnici začnejo z vami; vse ostalo bo sledilo.


Pogovarjala se je: Martina Budal

Joey Yap

Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Avtomatično dajanje podatkov, povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov je predpisano v 339. členu Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 94/2012). Zavezanci za poročanje so pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev, drugih deležev ali investicijskih kuponov, vključno z njihovimi unovčitvami. Izjema so odsvojitve zaradi dedovanja oziroma drug pravni posel v povezavi s smrtjo, sodne odločbe ali upravne izvršbe. V navedenih primerih poročanje namreč ni potrebno.

ZDavP-2 v 342. členu pooblašča ministra, pristojnega za finance, da predpiše podrobnejše določbe glede vrste, oblike in načina dajanja obravnavanih podatkov. Predlagani Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (v nadaljevanju Pravilnik) določa vsebino poročanja, način poročanja pa tudi poročevalce v posebnih primerih.

Vsebina poročanja je na priloženem Tabelaričnem prikazu individualnih podatkov razdeljena na:

 • podatke o izplačevalcu,
 • podatke o zavezancu,
 • obdobje poročanja
 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev,
 • podatke o pridobitvah in odsvojitvah deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja,
 • podatke o pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov in
 • druge kontrolne podatke, skladno z določbami 331 in 339. člena ZDavP-2.

Zavezanci za poročanje morajo podatke dostaviti izključno po elektronski poti, prek sistema eDavki. Rok za oddajo poročila je 31. januar tekočega leta za preteklo leto.

Zavezanci za poročanje so:

 • pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih prapirjev in drugih deležev,
 • izdajatelji vrednostnih papirjev ali od njega pooblaščena borznoposredniška družba, v primeru izdaje novih vrenostnih papirjev ali pridobitvi novih deležev pri povečanju kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca ali povečanju kapitala družbe iz sredstev družbe,
 • nove ali prevzemne družbe - pri preoblikovanju družb (pošljejo se podatki o opravljeni zamenjavi kapitala),
 • glavni delničar ali glavna družba – v primeru prenosa vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinjskih delničarjev ali vključitve odvisne družbe v glavno družbo,
 • družbe za upravljanje in druge osebe, ki sprejemajo vplačila za pridobitev investicijskih kuponov ali opravljajo druge posle povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo investicijskih kuponov,
 • družbe za upravljanje, ki upravljajo vzajemni sklad – v primeru preoblikovanja investicijske družbe v vzajemni sklad,
 • družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad - pri zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada za inveticijske kupone drugih vzajemnih skladov, za katere lahko davčni zavzanec uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. Poročevalec opravi priglasitev sprememb za vse zavezance hkrati.

Pravilnik v 4. členu ureja način poročanja tudi v primeru:

 • statusnih sprememb zaradi združitve in delitve, ko mora podatke predložiti pravni naslednik,
 • stečaja in likvidacije, ko je k poročanju zavezan pravni naslednik, če pa tega ni pa stečajni ali likvidacijski upravitelj in
 • v primeru prenehanja obstoja zavezanca za dajanje podatkov, ko mora podatke predložiti pravna ali fizična oseba, pri kateri so shranjene poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija.

Kot smo že zapisali, je Pravilnik v fazi predloga. Možno je, da bo prišlo še do kakšnih sprememb. Pravilnik pa bo začel veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zaradi številnih davčnih utaj na področju davka na dodano vrednost, predvsem iz naslova poslovanja s slamnatimi podjetji, in na ta račun velikih izgub finančnih sredstev za državni proračun, davčni organ temeljiteje preverja upravičenost dodelitve ID-številke za DDV. Natančneje se preverjanje izvaja sicer že nekaj let, v zakon pa so bile s 1. januarjem 2010 vnešene tudi nove določbe v smislu varovalk v zvezi z identifikacijo za DDV oziroma kot preventiva pred davčnimi goljufijami. V marcu letos je Evropsko sodišče izdalo zanimivo sodbo, ki je lahko dobrodošla marsikateremu prihodnjemu zavezancu za davek na dodano vrednost.

V Direktivi Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 (v nadaljevanju: Direktiva) niso našteti pogoji za dodelitev ID-številke. Države članice zato po prosti presoji sprejemajo ukrepe za zagotovitev identifikacije davčnih zavezancev, vendar pa morajo pri tem vsako zavrnitev upravičiti z utemeljenim razlogom in prosta presoja ni neomejena. Bistveni cilj identifikacije davčnih zavezancev je namreč zagotovitev pravilnega delovanja sistema DDV.

Iz sodne prakse ES izhaja, da je davčni zavezanec vsak, ki z objektivnimi okoliščinami izkaže namen opravljanja ekonomske dejavnosti, zato ni možno zavrniti dodelitve ID-številke le zato, ker zavezanec ob vložitvi vloge ne more dokazati, da ima materialna, tehnična in finančna sredstva. Kljub temu pa je pred dodelitvijo ID-številke potrebno preveriti status zavezanca in na ta način zagotavljati resničnost vpisov v register davčnih zavezancev. Tako lahko države članice same določijo ukrepe za preprečitev zlorabe ID-številk, a ti ukrepi ne smejo presegati tega, kar je potrebno za zagotovitev pravilnega pobiranja davka in preprečevanja utaj ter ne smejo sistematično omejevati pravice do odbitka DDV.

Kot izhaja iz sodne prakse ES, je vpis družbe v register davčnih zavezancev za DDV le formalna zahteva, zato davčnemu zavezancu ni mogoče omejiti oziroma preprečiti, da bi uveljavljal pravico do odbitka DDV zgolj zato, ker se ni registriral za DDV, preden je uporabil blago, ki ga je kupil.

Zavrnitev identifikacije za DDV mora biti sorazmerna s ciljem preprečevanja utaj in mora temeljiti na resnih indikatorjih, ki kažejo na to, da bo ID-številka za DDV verjetno uporabljena za goljufive namene. Zavrnitev mora temeljiti na celoviti presoji vseh okoliščin v posameznem obravnavanem primeru in dokazov, ki so bili zbrani v okviru preverjanja podatkov, predloženih s strani družbe, ki vlaga zahtevo za dodelitev ID-številke. Samo dejstvo, da zavezanec nima materialnih, tehničnih in finančnih sredstev za opravljanje svoje ekonomske dejavnosti, še ne dokazuje, da bo zavezanec utajil davek, vendar pa tega vedno tudi ni mogoče popolnoma izključiti.

Glede števila vlog za dodelitev ID-številk za DDV, ki jih lahko vloži ista oseba za račun različnih pravnih oseb, Direktiva ne določa nobenih omejitev. Prav tako okoliščina, da so po dodelitvi ID-številke deleži družb preneseni na druge osebe, ni omejena z Direktivo. O tem je vedno potrebno presojati v okviru celovite presoje tveganja utaje.

VIR: revija Denar

Začasno in občasno delo se opravlja na podlagi civilne pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upokojencem (oseba, ki ima v RS status upokojenca). Dohodki iz tega naslova se obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, skladno z 38. členom ZDoh-2 in so temu ustrezno obdavčeni.

Od tovrstnih dohodkov se plačujejo davki in prispevki, in sicer:
1.    V breme delojemalca je potrebno obračunati in plačati 25-odstotno akontacijo dohodnine. Akontacija dohodnine se izračuna od bruto dohodka upokojenca, zmanjšanega za 10 odstotkov normiranih stroškov.
2.    V breme delodajalca je potrebno obračunati in plačati:
•    8,85-odstotni prispevek za PIZ,
•    4,55 evra prispevka za zdravstveno zavarovanje,
•    25-odstotni posebni davek na določene prejemke (velja le za izplačila med 1. julijem in 27. julijem 2013 ) in
•    25-odstotna dajatev od začasnega in občasnega dela.

Osebe, ki v okviru kakšnega drugega pogodbenega razmerja opravljajo delo za plačilo, se morajo skladno z določili ZPIZ-2 pri opravljanju tega dela obvezno zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Iz tega naslova se tako plačuje prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85 %. Osnova za obračun in plačilo tovrstnega prispevka je vsako posamično plačilo, prejeto na podlagi drugega pravnega razmerja. Zavezanci za plačilo tega prispevka so pravne in fizične osebe, pri katerih upokojenci dosegajo dohodke iz naslova začasnega in občasnega dela.

Skladno s 34. členom ZUTD so upokojenci, ki opravljajo začasno ali občasno delo, zavarovani tudi za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Pravne in fizične osebe, pri katerih bodo upokojenci delali, morajo tako plačevati tudi pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,55 evra (znesek je predpisan za leto 2013 in se spreminja).

Po pojasnilu ministrstva za finance je potrebno od teh pogodb tudi obvezno obračunavati in plačevati 25-odstotni posebni davek na določene prejemke. Osnova za obračun tega davka je bruto izplačilo upokojencu. Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP namreč določa, da se s posebnim davkom na določene prejemke obdavči vsaka storitev, opravljena na podlagi dvostranskega pravnega razmerja, ki ni opravljena v okviru delovnega razmerja.

ZUTD pa je uvedel tudi poseben, 25-odstotni davek od dohodkov za začasno ali občasno delo upokojencev. Osnova za obračun te dajatve je bruto izplačilo upokojencu. Ta dajatev se obračuna in plača v breme delodajalca. Obračun dajatve od začasnega in občasnega dela se

odda skupaj z obračunom davčnega odtegljaja na REK-2 obrazcih. Delodajalec, ki je plačnik davka, mora na dan izplačila dohodka za začasno ali občasno delo upokojenca davčnemu organu dostaviti REK-2 obrazec, vrsta dohodka 1516 – Dohodek iz začasnega ali občasnega dela upokojencev, podvrsta dohodka 1230 – Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja.

Po sprejetju Zakona o urejanju trga dela je Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ki se je v državnem zboru obravnaval po nujnem postopku. V predlogu je bilo navedeno, da bi znašala dajatev za začasno ali občasno delo 3 odstotke, namesto 25 odstotkov, vendar je bil ta člen kasneje črtan. Je pa državni zbor zadržal obračunavanje 25 odstotkov posebnega davka na določene prejemke do spremembe Zakona o posebnem davku na določene prejemke, s čimer se omogoča delodajalcem in upokojencem še sprejemljivo raven obdavčitve omenjenega dela. Tako od 27. julija 2013 od tovrstnih del ni potrebno več obračunavati in plačevati 25 odstotkov prispevka na določene prejemke.

VIR: revija Denar

Vsako podjetje na neki način spremlja podatke o svojih strankah. Nekateri imajo podatke o strankah v glavi, drugi v zvezku ali pa elektronskih preglednicah ali različnih bazah. Vse našteto je že neke vrste sistem CRM oziroma slovensko – upravljanje odnosov s strankami. Računalniški programi CRM so specifično namenjeni za delo s strankami in aktivnostmi s strankami. CRM-program nam pomaga pri pridobivanju novih strank in pri tem, da iz obstoječih stikov naredimo zadovoljne stranke, ki se bodo z veseljem vračale v poslovalnice ali naročale naše storitve.

CRM – Customer Relationship Management oziroma upravljanje odnosov s strankami je za podjetje široka poslovna strategija, namenjena zmanjševanju stroškov in povečanju donosnosti s krepitvijo strankinega zadovoljstva, lojalnosti in zagovorništva. Dober CRM združuje podatke iz vseh podatkovnih virov v organizaciji in tudi od zunaj, da lahko poda celostni pogled o posamezni stranki v realnem času. To omogoča zaposlenim, ki se neposredno soočajo s strankami, da na področjih prodaje, podpore strankam in trženja hitro najdejo odločitve o vsem, kot so npr. možnosti navzkrižne prodaje, nove možnosti prodaje obstoječim strankam, bolj ciljno usmerjene tržne strategije in taktike konkurenčnega položaja na trgu

(http://blog.intera.si/kaj-je-crm). CRM lahko razumemo kot koncept, filozofijo (način razmišljanja), kot proces in kot sistem v organizaciji.

V teoriji menedžmenta in v praksi mnogih organizacij se pojavi v začetku novega tisočletja. Kljub temu je relativno star, saj so že v začetku 60. let prejšnjega stoletja guruji s področja marketinga (npr. Drucker, Levitt) na neki način opredelili bistvo koncepta CRM. Izraz se še takrat ni uporabljal, saj so jasno povedali, da je bistvo poslovanja vsake organizacije ustvariti stranke, jih obdržati in maksimizirati njihovo dobičkonosnost. V preteklosti je bila uporaba koncepta CRM v organizacijah prej izjema kot pravilo, saj šele danes razvita informacijska tehnologija (baze podatkov, informacijski sistemi, splet, elektronska pošta ...) omogoča udejanjanje koncepta CRM v organizacijah po sprejemljivi ceni.

Najpogostejše aktivnosti, ki sestavljajo CRM v organizacijah, so:

 • iskanje novih strank,
 • izgrajevanje baz podatkov o obstoječih strankah,
 • spremljanje dobičkonosnosti posameznih strank,
 • spremljanje vedenja in zadovoljstva strank,
 • merjenje kakovosti odnosov s strankami ...

VIR: revija Denar

Podjetje se za kratkoročno financiranje odloči zaradi hitrejše pridobitve vira, večje prilagodljivosti potrebam in zaradi večje razpoložljivosti tovrstnih virov financiranja.

Višina kratkoročnih virov financiranja je odvisna od določitve optimalne strukture virov financiranja, ki zagotavlja kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost podjetja.

Za kakšno vrsto kratkoročnega financiranja se bo podjetje odločilo je odvisno od:

 • stroškov pridobitve,
 • razpoložljivosti vira,
 • časovnih omejitev,
 • prilagodljivosti,
 • potrebnih zavarovanj pri zavarovalnici in
 • obremenitev sredstev podjetja (zastavne pravice, negativne klavzule ...).

Stroški financiranja so stroški pridobitve, obresti, stroški predčasnega poplačila, stroški zavarovanja in drugi stroški povezani s pridobitvijo posameznega vira financiranja.

Stroški odobritve se pojavljajo predvsem pri pridobivanju posojil pri bankah in finančnih inštitucijah. Odvisni so od višine provizije za odobritev posojila in ročnosti posojila oziroma števila obnovitev posojila v okviru enega leta. Provizija  pa se lahko pojavi tudi pri predčasnem poplačilu posojila.

Na ceno vira financiranja pomembno vplivajo stroški obresti, ki so odvisni od obrestne mere. Obrestna mera je lahko fiksna ali pa spremenjljiva in je odvisna od gibanja tržnih obresnih mer.

Za izbiro vrste financiranja so pomembno sodilo tudi zahtevana zavarovanja.  Zavarovanja se lahko izvedejo kot zavarovanje pri zavarovalnici ali pa kot zastavna pravica na sredstvih podjetja. Lahko pride tudi do negativne klavzule v pogodbi, ki podjetje omejuje pri dezinvestiranju. Z zavarovanjem virov financiranja so povezani stroški, zato zahteva po zavarovanju dviguje ceno viru financiranja.

VIR: www.tax-fin-lex.si

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo nov predlog zakona o igrah na srečo, ki nadomešča zakon iz leta 1995. Cilj prenove je, da bo Slovenija država s kakovostnim prirejanjem iger na srečo, kjer se te prirejajo v urejenem in nadzorovanem okolju, so sporočili z ministrstva.

Kot razlog za pripravo novega predloga zakona so na ministrstvu izpostavili tudi dejstvo, da se sedaj prirejanje stav kot vrste klasičnih iger na srečo pogojuje s sedežem v Sloveniji, kar je v nasprotju s pogodbo o delovanju EU, ki zagotavlja svobodno opravljanje storitev na notranjem trgu.

Med novostmi predloga so navedli, da se sedaj prirejanje loterijskih iger, prirejanje stav in igralniških iger ureja ločeno, opušča se delitev iger na srečo na klasične in posebne. Za loterijske igre se neposredno z zakonom določi, da jih lahko prireja izključno Loterija Slovenije, ki jih prireja že sedaj.

Glede koncesij nova ureditev predvideva, da se za prirejanje stav kot posebne vrste iger na srečo predvidi ena koncesija, ki se dodeli na podlagi javnega razpisa za največ pet let, po njenem preteku se lahko izvede nov razpis. Za prirejanje igralniških iger se na enaki podlagi predvidi največ 30 koncesij.

Predlog zakona omogoča odpravo omejitve glede višine deleža v osnovnem kapitalu gospodarske družbe, ki lahko prireja igralniške igre, še naprej pa ostaja v veljavi ureditev, da mora finančni minister za pridobitev lastniškega deleža, ki presega 10 odstotkov in nato še 50 odstotkov osnovnega kapitala, predhodno izdati soglasje.

Za prirejanje igralniških iger se uvede nova vrsta koncesije, to je koncesija za igralniški zabaviščni center, pri čemer se določijo dodatni pogoji za imetnika tovrstne koncesije in njegove delničarje, predvidena pa je tudi nižja stopnja za obračun koncesijske dajatve od igralnih avtomatov.

Zaokrožena turistična območja, katerih članice lokalne skupnosti so bile upravičene do dela koncesijske dajatve od prirejanja igralniških iger, se preoblikujejo v zaokrožena igralniška območja na način, da jih tvorijo lokalna skupnost, na območju katere je igralna enota, in sosednje lokalne skupnosti.

Del koncesijske dajatve od prirejanja igralniških iger se nameni neprofitnim humanitarnim organizacijam, ki se ukvarjajo z izobraževanjem javnosti o odgovornem igranju iger na srečo ter preprečevanjem ali zdravljenjem odvisnosti od iger na srečo, izhaja iz predloga.

Glede nezakonitih prirejanj iger na srečo prek interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev je novost v tem, da bodo morali ponudniki storitev informacijske družbe onemogočiti dostop do spletnih strani iz seznama, ki ga bo vzpostavil nadzorni organ, hkrati pa se za plačilne institucije uvede prepoved izvajanja finančnih transakcij, ki so kakorkoli povezane z nezakonitim prirejanjem iger na srečo.

Predlog osebam, mlajšim od 18 let, prepoveduje udeležbo v vseh igrah na srečo, in sodelovanje v procesu prirejanja teh iger. Ponudniki iger na srečo morajo igralcem zagotoviti dostop do potrebnih informacij, oglaševanje iger pa se lahko izvaja le v obsegu in načinu, ki ni v nasprotju s cilji in nameni zakona.

Gospodarske družbe, ki že imajo koncesijo za prirejanje iger na srečo, bodo lahko dejavnosti opravljale do poteka časa, za katerega je bila koncesija dodeljena, razen če v tem času nastopijo razlogi za odvzem koncesije. Po izteku bodo lahko vložile pobudo za izvedbo novega javnega razpisa.

Kot so še spomnili na ministrstvu, je vlada decembra 2010 sprejela strategijo razvoja iger na srečo v Sloveniji. Čeprav so od tega minila že skoraj tri leta, predlog v veliki meri sledi njenim usmeritvam in ohranja rešitve, ki so se pokazale kot učinkovite, so zagotovili.

Vir: STA

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo predlog prenovljenega zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH), ki celovito in sistemsko ureja področje upravljanja državnega premoženja. Vsebina zakona je skladna s priporočili OECD in Evropske komisije, zakon pa po ocenah ministrstva tudi bolje določa status in delovanje holdinga.

Na ministrstvu za finance so zapisali, da so pripravo popolnoma novega zakona zahtevali trenutni institucionalni okviri upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki ne omogočajo učinkovitega upravljanja skladnega z mednarodnimi smernicami in dobro prakso.

Upravljanje državnih naložb je v stalnem "prehodnem obdobju" že od sprejema novele zakona o SDH, ki pa po ocenah ministrstva teh težav ni razrešila, saj je temeljila na prenosu naložb države na holding, kar se je izkazalo za sporno, nesprejemljivo in v praksi neizvedljivo.

Novi zakon sistema upravljanja ne pogojuje s prenosi premoženja ali sprejemom strategije. Odpravlja tudi več upravljavcev državnih naložb, ki zasledujejo različne poslovne cilje.

Tako kot v prejšnji verziji zakona tudi ta zakon predvideva preoblikovanje Slovenske odškodninske družbe (Sod) v Slovenski državni holding (SDH), na katerem bodo skoncentrirane vse naložbe upravljavcev premoženja. Zakon predvideva pripojitev Kapitalske družbe, DSU, in PDP k SDH.

"To bo zagotovilo enotnost, racionalnost, predvsem pa preglednost upravljanja državnega premoženja. Poleg tega bo preprečilo izgube glasovalnih pravic, neusklajena ravnanja, nepregledna odločanja, lobiranja in podobne ekscese, ki smo jim bili priča v zadnjem obdobju," so zapisali.

Zakon tudi, kot ocenjujejo na ministrstvu, natančneje določa status in delovanje holdinga. Pristojnosti organov SDH so razdeljene skladno z zakonom o gospodarskih družbah, pri čemer pa se upošteva dejstvo, da ima SDH tudi pristojnosti upravljanja premoženja države.

"Zato so pogoji za članstvo v organih SDH bolj strogi, kot so bili prej, postopki imenovanja ne temeljijo več na političnih kvotah, temveč strokovnih kriterijih, razmejitev med nadzorom in vodenjem je bolj jasna, predvsem pa so odgovornosti bistveno večje," so poudarili na ministrstvu.

Poleg tega zakon zaostruje odškodninsko odgovornost oseb s pristojnostmi na področju upravljanja, ne le v razmerju do SDH, temveč tudi do Republike Slovenije in podaljšuje roke zastaranja.

S tem predlogom zakona se tudi bolj konkretno določa upravljanje naložb SDH. Upravljavski postopki in kriteriji so jasno določeni in niso prepuščeni avtonomnim virom, kot je kodeks upravljanja. "Na ta način so pravila upravljanja za nosilce funkcij v SDH zavezujoča in kršitve pravil imajo jasne sankcije in posledice, česar v preteklosti ni bilo," so dodali.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu SEPTEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 2 spremembi in dopolnitviZPrCP-A in ZPrCP-B.
 • Spremenjeni zakon velja od 10.8.2013, uporabljati pa se je začel 1.9.2013. Med drugim predvideva zaseg vozila, če policist vozniku prepove vožnjo, ta pa z njo kljub temu nadaljuje, in možnost pridržanja voznika, tudi če je ta blizu doma ali zagotovi, da ima varen prevoz do doma. Obenem se z novelo razširjajo pooblastila cestninskih nadzornikov.
 • Državni zbor uradnega prečiščenega besedila zakona še ni pripravil.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 109-5733/2010, stran 16876. Veljati je začel 11.4.2011, uporabljati pa se je začel s 1.7.2011.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 18.9.2013 - 24.9.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 9 novosti 3 novosti 14 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 3 novosti 10 novosti 16 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 8 novosti 5 novosti 1 novost 9 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 34 novosti 3 novosti 24 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti 5 novosti 18 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 6 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 5 novosti 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost 4 novosti
11. OBČINE 7 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .