Številka 3, letnik VI
21. januar 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Navdušenje Lenke Puh, naše današnje sogovornice v rubriki Pogovor, je nalezljivo. Pa naj pripoveduje o svojih načrtih, saj so njene misli vedno nekje v prihodnosti, ki jo namerava aktivno sooblikovati, ali o katerem od svojih vzornikov, pri katerih črpa navdih za delo. Začela je kot klasična podjetnica, pred skoraj četrt stoletja ustanovila podjetje Jazon, ki zadnjih 7 let deluje kot invalidsko podjetje, sedaj pa se je preusmerila v zadružništvo z ustanovitvijo razvojne zadruge eTRI, ki deluje na treh področjih: ekologija, ergonomija in etična ekonomija. "Če je podjetništvo tisto, kar želiš početi, je uspeh bistveno širši od bilanc," so njene besede.

Ministrstvo za finance je dne 16.12.2013 na svojih spletnih straneh objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. S spremembami in dopolnitvami želi predlagatelj urediti nekatera vprašanja, ki so v veljavnem zakonu, ki ureja to področje, potrebna prenove. Ker je vrednost nepremičnin, določena skladno z metodologijo, določeno v obravnavanem zakonu, osnova za določitev višine davkov, povezanih z nepremičninami, smo se odločili, da današnjo temo tedna posvetimo tej temi.

Vabljeni k branju!

Lenka Puh: Tudi v socialnem podjetništvu veljajo podjetniška pravila

Lenka Puh

Njeno navdušenje je nalezljivo. Pa naj pripoveduje o svojih načrtih, saj so njene misli vedno nekje v prihodnosti, ki jo namerava aktivno sooblikovati, ali o katerem od svojih vzornikov, pri katerih črpa navdih za delo. Družbena odgovornost, socialna vključenost, sodelovanje v Jazonu, podjetju, ki ga je Lenka Puh ustanovila pred četrt stoletja, in v zadrugi eTRI, ki je sedaj njena glavna okupacija, niso le besede. Živijo jih vsak dan, ne da bi za to iskali posebna priznanja za zasluge. Nekateri Jazonovi poslovni partnerji še danes ne vedo, da jih oskrbuje invalidsko podjetje. Ker cilj ni iskati sočutje ampak zagotavljati konkurenčno storitev. V svojem bistvu je Lenka Puh podjetnica. Uspeha res ne meri izključno z dobičkom, a obenem skoraj vedno poudari, da je pozitivno poslovanje na podlagi opravljenega dela bistveno tudi v podjetju, ki je opremljeno s pridevnikom socialno. Kot tudi, da je podjetništvo v svojem bistvu družbeno odgovorno, čeprav smo v zadnjih letih na račun številnih anomalij v gospodarstvu to izgubili.

TFL Glasnik:
Začeli ste kot klasična podjetnica, sedaj ste se preusmerili v zadružništvo. Zakaj?

Lenka Puh:
Raje bi rekla, da sem začela kot tabornica. Ves čas sem ista podjetnica. Skupnost, skupno delo, prevzemanje odgovornosti in skupinsko vodenje je nekaj, kar predstavlja velik del mene že vseh 24 let. Lahko rečem, da je zakonodaja sledila »mojemu« razvoju in ne jaz zakonodaji. (smeh) Podjetje Jazon je bilo namreč ustanovljeno po jugoslovanskem zakonu v prvem letu, ko se je lahko ustanovilo zasebno podjetje. Zadružništvo pa je nekaj, kar me spremlja čisto od prvih spominov poslušanja modrih ljudi – mojega starega očeta in njegovih bratov ter mojega očeta skozi vso njegovo kariero.

Nič se ne preusmerjam. Pravna oblika ali status nimata dosti s poslanstvom, ki si ga posameznik zada. Dejstvo, da iz d.o.o. -ja ni bilo mogoče ustvarjati sopodjetništva, je v določenem obdobju predstavljalo kar veliko razočaranje, sedaj, ko se o zadružništvu bistveno bolj govori, je moje delo veliko bolj razumljivo tudi širši okolici.

Lenka Puh

 

TFL Glasnik:
Kakšni so dosedanji uspehi?

Lenka Puh:
Uspehi so veliki. Ko pomislim na določene premike, ki jih vidim, mi zaigra srce, prej pa sem si jih zgolj predstavljala. Če sem jih kdaj povedala na glas, kar seveda sem jih, sem bila leta slišana bolj na način: naj dela, če se ji to splača. Ali pa, da sem v oblakih. Zato sem bila vesela, da se je računalništvo preselilo med oblake in to sem velikokrat izkoristila kot neke vrste razlago, da obstaja tudi podjetništvo, ki je v oblakih, prinaša učinkovito poslovanje in velike koristi.

Ključen je namen, zakaj nekaj počneš in kaj želiš spremeniti. To pa je podjetništvo. In če je tako, je tudi uspeh bistveno širši, kot samo tisto, kar pri nas zajemajo bilance. Zgradili smo 3R iniciativo, v katero se je priključilo že več kot 120 podjetij. Skupaj smo od leta 2011 ustvarili 38 novih delovnih mest na področjih, ki po eni strani niso nič novega, po drugi strani pa je to nov poslovni model z možno vgrajeno obliko karierne rehabilitacije in s tem najcenejši način vključevanja vseh – tudi tistih, ki ne zmorejo več biti polno učinkoviti. V kratkem času smo v mnogih kolektivih, ki so prišli v stik z nami, dosegli razširitev razmišljanja o humanizaciji delovnih mest, o medsebojnih odnosih, o komunikaciji , o različnosti, o sprejemanju. Smo neke vrste živ in vesel laboratorij.

TFL Glasnik:
Zakaj je socialna vključenost vseh pripadnikov družbe pomembna?

Lenka Puh:
To je pomembno za preživetje. Človek sam ne more preživeti. In ne vem, zakaj bi dovolili, da v gospodarstvu nismo sposobni za to poskrbeti sami znotraj kolektivov. Moj osebni izziv kot izziv procesne ergonomke je, da organiziramo delovne procese tako, da v delo vključimo prav vse ljudi. Pri tem je treba vedeti, da pravne oblike dela ne smejo omejevati. Na tem mestu moramo biti bolj zahtevni do zakonodajalcev in vsak pri sebi razširiti razmišljanje, kaj delo je. Ne smemo se ustaviti samo pri zaposlovanju in delovnih mestih.

Lenka Puh

 

TFL Glasnik:
Poudarjate, da je bistveno družbeno odgovorno ravnanje, medtem ko je dobiček drugotnega pomena. To zelo diši po dobrodelnosti. Kje je razlika med zadružništvom in dobrodelnostjo?

Lenka Puh:
No, to niso moje besede. Jaz pravim, da je dobiček na prvem mestu vsake kalkulacije. Če to ni res, je izguba, ni denarja za razvoj in prej ali slej ni denarja za plače. Nisem iz skupine socialnih podjetnikov, ki bi razlagali, da dobiček ni naš pomemben cilj. Res je, da imam toliko idej in da sem neučakana, da te ideje spravim v življenje, sem pa seveda vedno vse vračala v podjetje, v razvoj in gradnjo ekipe. Vse to je omogočilo, da je Jazon podjetje, ki je ustvarilo večino vseh delovnih mest med zadružniki v Razvojni zadrugi eTRI, kar omogoča stabilnost in to, da smo na pravi poti. Ta prehod je bil načrtovan veliko prej, ko zakona o socialnem podjetništvu in tega premika v družbi v smeri popularnosti socialnega podjetništva še ni bilo na vidiku.

Podjetništvo na naših tleh je bilo vedno družbeno odgovorno. To potrjuje zgodovina. Res pa je, da je podjetniška kultura na psu. Tudi sama sem dolga leta iskala vzroke za to. Zakaj smo tisti, ki vzamemo usodo v svoje roke, drugorazredni državljani? Žal še ne vidim možnosti, da se bo to v družbi spremenilo. Redko slišim koga, ki bi o podjetništvu v naši državi govoril tako, da me ne bi bolelo srce. Prav fizično. Razen seveda, če govori podjetnik. Takrat dobim običajno solzne oči od veselja. Ko se osebno z mnogimi od njih – pravimi podjetniki – srečam prvič, takoj ugotovim, da uporabljamo iste stavčne zveze. Pri svojem delu imamo v naši državi podobne težave in to ne glede na dejavnost, na »branžo«. Takoj čez mejo pa teh težav ni več.

TFL Glasnik:
V katerih primerih je zadružništvo primerna oblika organizacije dela?

Lenka Puh:
Če je to združevanje med seboj enakovrednih posameznikov ali pravnih oseb, ki vedo, kaj želijo doseči in to na učinkovit način. Če to nekdo sprejema samo kot pravno obliko, v katero ni treba vložiti svojega kapitala in svojega dela, da je manj ali nič tveganja in da bo imel vsak besedo, je to napačno tolmačenje zadružništva. Preveč politično, premalo gospodarsko. Zadružništvo je primerna oblika, če izhaja iz kulture delovanja in ne iz pravne oblike. To pa je dosti težje doseči. Razlage, povezane z delavskim lastništvom v socializmu, so napačne. Zadružništvo namreč prinaša upravljanje in ne samoupravljanje, če se igramo z besedami. Nič se ne naredi samo od sebe.

Pri nas imamo zelo dober primer industrijskega podjetja Domel, ki je nastalo na zadružni način, je v delavski lasti in izredno uspešno. Nastalo je ravno iz načel o preživetju, o kakovosti življenja, ki jih je področje okoli Škofje Loke ohranilo in ima zato sedaj nizko brezposelnost, socialnega managerja za župana in največje število mladih z mednarodnimi priznanji. Pri nas imamo več lokalnih skupnosti, ki delujejo trajnostno. Imamo domače zglede in res velik potencial, da postanemo prva država v EU, ki bo kot celota delovala po načelih integralne oziroma krožne ekonomije ali trajnostnega delovanja. Ne smemo dovoliti, da se dobiček »izvaža« iz države. Kot potrošniki moramo podpreti domačo podjetnost, ki bo osvajala cel svet.

Lenka Puh

 

TFL Glasnik:
Kar počnete, opisujete kot hibrid med Mondragonom in Pedrom Opeko. Zakaj sta vam v navdih?

Lenka Puh:
Ja, mogoče je hibrid res zanimiv opis. Prepričana sem, da ni možno od drugje zgolj prekopirati, da bi bil to recept za našo situacijo. To, kar delajo drugi, moramo analizirati in najti rešitve za naše probleme.

Mondragon mi je pravni in organizacijski vzor, ker niso čakali, da bi jim zakonodaja dovoljevala tak način delovanja, ampak so s svojim delom vplivali na zakonodajo. Zgradili so sistem, ki nadgrajuje državnega. Temu lahko sledim. Pri njih iščemo jasna navodila - ne samo jaz, da ne bo pomote, nas je kar nekaj. Posnetek obiska Mondragona in pravega managerja Mikela Lezamiza si vsakič, ko se mi postavi novo vprašanje na tem področju, znova z veseljem ogledam.

Pedro Opeka pa mi je navdih že leta, od prvega srečanja, ker mi je bil stik z delom družine, ki je nisem poznala. To je bil stik s svetom, ki ni bil tako ekonomsko in družbeno stabilen kot svet, v katerem sem odraščala. Pripovedovanj starejših ljudi, dolga leta šepetanja, kaj je dobro in kaj ni. Od Opeke se učim neverjetnega pozitivnega odnosa do življenja, sreče, ki jo izžareva. Mnogo ljudi to pripisuje njegovemu duhovniškemu poklicu, jaz pa se ne strinjam s tem. Srečala sem veliko ljudi, ki niso duhovniki in ravno tako izžarevajo podobno energijo, in mnogo duhovnikov, ki tega še zdaleč ne izžarevajo. Gre za osebno poslanstvo, ki si ga človek zastavi, in ko ga uresničuje, je srečen.

Prav tako me pri njem navdušuje njegova podjetnost. Je največji slovenski socialni podjetnik. Njegovo glavno sporočilo pa je, da ima človek, ki dela, dostojanstvo. Človek, ki lahko sebe in svojo družino preživi, ima dostojanstvo. Temu se pridružujem in globoko spoštujem navodilo, da je najbolj bazični način dobrodelnosti ustvarjanje pogojev za preživetje, kakovost življenja s pomočjo dela in ne z dobrodelnostjo, ki je pri nas razširjena.

Moji drugi vzorniki ali skupine, ki so obiskali Slovenijo v zadnjih dveh letih, so Sekem in dr. Ibrahim Abouleish iz Egipta, s katerim je naša ekipa preživela kar nekaj časa. Pa gibanje Sarvodaya, ki ga je začel dr. A. T. Ariyaratne, in Lars Kolid z Danske, ki ga je gostila Zveza tabornikov Slovenije. Imam pa še svojega asa v rokavu, za katerega se moram potruditi, da ga srečam v tem letu.

TFL Glasnik:
Poslovni model eTRI ima v svojem bistvu sodelovanje - zakaj?

Lenka Puh:
Sodelovanje in zaupanje sta bila edina možna pot že od nekdaj in še vedno bosta. Poslovni model eTRI, ki smo ga zapisali leta 2011, je to bolj konkretiziral v sodelovanje zrelih posameznikov, zrelih podjetij z vključevanjem naslednje generacije in humanizacijo delovnih mest. Iskanje novih storitev in produktov in s tem ustvarjanje novih delovnih mest s pomočjo znanja in spreminjanja navad, kar je glavni vir ustvarjanja dodane vrednosti in prihrankov.

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/visja_sola/Integral_Green_Economy/IGE_Conference_2013_Sept/Predstavitve/eTRI_poslovni_model_slo-porocilo.pdf

Lenka Puh

 

TFL Glasnik:
Vedno znova poudarjate, da mora tudi socialno podjetje poslovati tako, da živi od svojega dela, da ni odvisno od razpisov, javnega denarja, donacij ... Zakaj?

Lenka Puh:
Čisto preprosto. Jedro socialnega podjetništva je podjetništvo in iz tega izhajajo pravila, ne iz pridevnika. Je pa pri tem treba vedeti, da to ne pomeni, da to podjetništvo ne potrebuje investicijskih sredstev in da je treba določena merila v razpisih vseeno prilagoditi, ker se v tem podjetništvu vlaga bolj v ljudi in ne toliko v tehnologijo. Kar pa ne pomeni, da se tehnologije ne potrebuje.

Logično je, da je del socialnega podjetništva povezan s tem, da se v ta sektor prestavi del tiste vloge v družbi, v skupnosti, ki jo je država organizirala v državnih podjetjih, in to na tistem področju, kjer je to lahko bolj učinkovito, bolj kakovostno in dopušča več svobode izbire in odločanja naročnika – uporabnika. To so področja storitev za starejše, pomoč na domu in še mnoga področja, ki so ta trenutek organizirana v javnih službah ali koncesijah. Seveda to ni tako enostavno in zahteva previdnost in zrelost. In če je to mišljeno kot javni denar, je to logično, da ga bomo kot lokalna skupnost ali država vedno vlagali tudi za kritje določenih stroškov delovne sile, ker bomo s tem storitve približali vsem – tudi tistim, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti. Kot družba pa bomo s kakovostjo življenja teh skupin vseeno prišli skozi ceneje. Ti ljudje bodo namreč bolj kakovostno živeli in to pomeni velik prihranek za družbo.

Od razpisov je lahko odvisna samo hitrost razvoja. Če nekdo želi, da se nekaj hitreje razvije, bo v to vlagal denar. In njegova odgovornost je, da bo to prineslo trajne rezultate. Napaka je, da nekdo dobi denar za razvoj svojega socialnega podjetja, in to ne malo, na koncu pa reče, da sedaj pa ne bo šlo več, ker ni več denarja. To potem ni bilo podjetje, ampak javna služba. Donacije pa niso za podjetništvo, ne glede na pridevnik. Zame je glavna donacija, ki jo lahko dobi socialno podjetje, plačano delo in znanje ter mogoče bolj tesna vključenost v večje gospodarske sisteme, ki omogočajo neke vrste zaščito pred viharjem oziroma senco pred prehudo pripeko.

Napaka, ki jo vidimo v nekaterih sosednjih državah, je, da socialno podjetništvo postane financirano z državnim denarjem in s tem v rokah določenih lobijev ter ne prinaša rezultatov. Če ga podpira lokalna skupnost, se zlorabe težje zgodijo.

Lenka Puh

 

TFL Glasnik:
Kaj je bistvo družbeno odgovornega podjetništva? Je/bi moralo biti vse podjetništvo družbeno odgovorno?

Lenka Puh:
Trdim, da je vsako pošteno podjetništvo družbeno odgovorno. V naši državi imamo preveč problemov s tem, da ni jasnih odgovorov, kaj je kriminalno dejanje. Pri tem dovoljujemo, da so zlorabe zelo pogoste in da imamo celo veliko skupino ljudi, ki še vedno ne ve, da prodaja svoje delo delodajalcu in da s tem prevzema določene odgovornosti. Seveda ima tudi delodajalec določene odgovornosti, ki jih ureja zakonodaja. Če eden ali drugi ne izpolnjujeta teh stvari ne glede na vzrok, gresta narazen, kar je del življenja. Ravno tukaj se najbolj občuti tranzicija in to, da še nismo v tržnem gospodarstvu in da vse negativne stvari pripisujemo kapitalu, ki sam od sebe ne dela nič. To je vendar samo papir ali neka cifra v enem programu. (smeh)

TFL Glasnik:
Kateri bi bil prvi korak k takšnemu družbeno odgovornemu podjetništvu?

Lenka Puh:
Sprememba oziroma dvig podjetniške kulture v naši družbi. To je nujen korak na poti k bolj podjetni družbi. Potrebujemo pregled celotne zakonodaje, da bo podjetnik bolj spoštovan, da bo bolj spoštovano vlaganje kapitala v razvoj delovnih mest in ne v osebni prestiž. Da se bo cenilo ljudi, ki so bogati in s svojim bogastvom prispevajo k razvoju družbe. Nekaj dni nazaj sem bila na srečanju z Evropsko komisijo in civilno družbo na Ministrstvu za gospodarstvo in moram reči, da odnos nekaterih funkcionarjev nevladnega sektorja do podjetništva kaže na pomanjkanje poznavanja, kaj je njihova vloga. Mogoče je pri nas nevladni sektor preveč politično razdeljen oziroma je način delovanja podoben političnem delovanju. Če je to moje opažanje pravilno, lahko to negativno vpliva tudi na razvoj socialnega podjetništva pri nas. Osebno sem vedno odprta za debato na tem področju. Sem tudi zelo direktna, kar mnoge moti. Se pa bo to dokaj hitro videlo pri naslednjih razpisih, saj bo treba prestopiti mejo, ki je pri nas tako zakoreninjena, da so razpisi namenjeni samo delitvi denarja iz skladov in ne naši skupni odločitvi, kaj moramo narediti, da bomo kot družba naredili pomembne korake naprej.

Ta hip mi je padlo na pamet, da bi bil pri nas možen model – dobiš 1 evro iz EU skladov, daš enega svojega in 1 evro daš v bančno luknjo, če želiš še kdaj dobiti kakšen EU denar. Lahko se dogovorimo tudi za 0,5 evra prispevka v bančno luknjo. Pa ne bi govorili, da bomo to prepustili naslednjim rodovom, ampak razmislili, kako moramo to luknjo pokriti.

Je pa pomembno, da se pregleda zakonodaja na področju organiziranja skupin posameznikov, ki bodo prevzeli odgovornost zase in takemu načinu organizacije dali dovolj opore, da se malo hitreje razvije. V mislih imam delavske odkupe, delavske zadruge. Zadružništvo se mi zdi pomembno za prestrukturiranje gospodarstva, kar potrebujemo za povečanje odstotka zaposlenih ljudi. Torej za tiste dejavnosti, ki zaradi določenih razlogov ne bodo obstale oziroma ne bodo zaposlovale večjega števila ljudi, če bo o tem odločal kapital.


Pogovarjala se je: Martina Budal
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Lenka Puh

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (v nadaljevanju Osnutek ZMVN), ki ga je 16.12.2013 na svojih spletnih straneh objavilo Ministrstvo za finance, predvideva spremembe zaradi naslednjih razlogov:

 • potrebe po bolj operativni ureditvi evidentiranja zemljišč za gradnjo stavb,
 • potrebe po enotni ureditvi definicije javnega dobra za namene evidentiranja,
 • potrebe po nadgraditvi postopka ugovora na posplošeno tržno vrednost, in
 • potrebe po jasnejši opredelitvi vrst najemnin pravnih poslov, ki se evidentirajo v evidenci trga nepremičnin.

Množično vrednotenje temelji na mednarodnih standardih za ocenjevanje vrednosti nepremičnin. Pri množičnem vrednotenju nepremičnin se uporabljajo enake metode in podatki o trgu kot pri posamičnem ocenjevanju tržne vrednosti. Razlika je v tem, da se za množično vrednotenje nepremičnin na osnovi statističnih analiz trga oblikujejo modeli vrednotenja, s katerimi se simulira odzive trga. Na tej osnovi se v nadaljevanju ocenjuje vse podobne vrste nepremičnin na območju s podobnimi tržnimi značilnostmi.

Vrednosti nepremičnin, vrednotene po sistemu množičnega vrednotenja se že uporabljajo za številne javne namene, še posebej kot osnova za določitev višine davkov po osnovi nepremičnin (davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila…). Na tej vrednosti bo temeljil tudi novi davek na nepremičnine.

Prav zaradi možnosti izogibanju plačila davka na nepremičnine je predlagana nova, ožja definicija javnega dobra. Javno dobro naj bi bile le nepremičnine, ki so namenjene splošni rabi vseh pod enakimi pogoji. Kot taka se bodo štela le zemljišča z objekti infrastrukture, druga zemljišča, ki so kot javno dobro določena v zemljiški knjigi – skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 do 110/2013) in zemljišča, ki se kot javno dobro štejejo skaldno s predpisi o vodah.

Evidentiranje zemljišč za gradnjo se je izkazalo kot pomanjkljivo, ker ni predvideno javno obveščanje in ni dana možnost lasnikom zemljišč, da podajo svoje pripombe. Ta pomanjkljivost je postala bolj opazna z uvedbo davka na nepremičnine, ko so lastniki zemljišč ugotovili, da so njihova zemljišča evidentirana kot zemljišča za gradnjo in posledično višje vrednotena ter obdavčena z višjo davčno stopnjo. Osnutek ZMVN to pomanjkljivost odpravlja.

Osnutek ZMVN v nadaljevanju odpravlja tudi zakonska neskladja glede možnosti uveljavljanja posebnih okoliščin, ko se bo lahko ugotavljala upravičenost spremembe končne vrednosti nepremičnin. Zakon o davku na nepremičnine (Uradni list RS, št. 101/2013), takšno možnost predvideva v 14. členu. Osnutek ZMVN natančno določa, kaj so posebne okoliščine, kdo poda predlog za spremembo vrednosti nepremičnine, kaj mora predlog vsebovati, pa tudi način odločanja o zadevi ter evidenci posebnih okoliščin.

Zadnja pomanjkljivost, ki jo Osnutek ZMVN odpravlja je jasnejša opredelitev vrst kupoprodajnih in najemnih pravnih poslov, ki se evidentirajo v evidenci trga nepremičnin:

 • po novem bodo morale fizične osebe obrazcu za poročanje o najemu priložiti tudi najemno pogodbo,
 • podrobneje so opredeljene vrste kupoprodajnih pravnih poslov (prodaja na prostem trgu, prodaja v stečajnem ali izvršilnem postopku, finančni najem, ustanovitev ali prenos stavbne pravice,
 • podrobneje so opredeljene vrste najemnih pravnih poslov (oddajanje na prostem trgu, oddajanje družinskim članom ali povezanim fizičnim oz. pravnim osebam, oddajanje denacionaliziranih stavb ali delov stavb na podlagi upravne ali sodne odločbe za neprofitno najemnino, oddajanje stavb in delov stavb za neprofitno najemnino na podlagi zakona in drugo odplačno oddajanje).

Osnutek ZMVN podrobneje opredeljuje tudi, kaj je neprofitna najemnina in kaj oddajanje nepremičnine v najem na prostem trgu.

Ob pogledu na objavljen Osnutek ZMVN bi morda pomislili, saj ni kaj zanimivega, pa ni tako. Spremembe so še kako povezane z davčno zakonodajo in posledično davčnimi obremenitvami davčnih zavezancev.

Pri korporativnem zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora je bistveni element zavarovanje osebne odgovornosti članov in s tem njihovo osebno finančno zavarovanje oziroma zavarovanje njihovega osebnega premoženja, ki ga prevzame družba kot sklenitelj tega zavarovanja, tudi zaradi zavarovanja lastnega interesa oziroma zavarovanja premoženja družbe. Pri tem zavarovanju je poleg poslovnega nesporno prisoten tudi privatni interes, kar pomeni, da člani uprave in nadzornih svetov, katerih odgovornost je zavarovana, s tem pridobijo ugodnost.

Plačilo zavarovalne premije v breme družbe pomeni ugodnost, ki jo družba zagotavlja članu organov vodenja in nadzora v zvezi z opravljanjem svoje funkcije in se skladno s 6. točko drugega odstavka 39. člena Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12 in 96/13; v nadaljevanju: ZDoh-2) šteje za boniteto. V 43. členu ZDoh-2 so določena splošna pravila za vrednotenje bonitete (praviloma se določa na podlagi primerljive tržne cene, če te ni mogoče določiti, pa na podlagi stroška, ki je nastal pri delodajalcu v zvezi z zagotavljanjem bonitete) in posebna pravila za vrednotenje določenih ugodnosti, ki jih zagotavlja delodajalec (npr. motorno vozilo za privatne namene, nastanitev delojemalca). Za vrednotenje bonitete pri plačilu zavarovalne premije ni določenih posebnih pravil, zato zanje veljajo splošna pravila iz prvega odstavka 43. člena ZDoh-2.

Korporativno zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora je zavarovalni produkt, pri katerem premija, ki se plača za navedeno zavarovanje ni individualizirana, zavarovani pa so tudi potencialni zavarovanci, ki naknadno sklenejo delovno razmerje in tudi zavarovanci, ki v času obračuna niso več v delovnem razmerju. Glede na navedeno je ugodnost iz navedenega zavarovalnega produkta za posameznika na nek način določena pavšalno. Izhajajoč iz navedenega pa je tudi davčna obravnava bonitete v tem primeru lahko določena le pavšalno, in sicer se – upoštevaje določbo 5. odstavka 15. člena ZDoh-2, ki določa, da se šteje, da je dohodek prejet, ko je izplačan fizični osebi ali je kako drugače dan na razpolago fizični osebi – obračunava tistim članom organov vodenja in nadzora, ki so vključeni v zavarovanje oziroma opravljajo funkcijo člana organov vodenja in nadzora v času plačila premije.

Glede na to, da v primeru navedenega zavarovanja boniteto predstavlja plačilo zavarovalne premije, ki jo namesto člana organov vodenja in nadzora plača družba, ugotavljamo, da primer nastanka škodnega dogodka, ko ena oseba izčrpa limit kritja po pogodbi, ne vpliva na ugotavljanje bonitete.

Vir: pojasnilo DURS

Po presoji Upravnega sodišča Slovenije pri plačevanju turističnih aranžmajev družbam, ki imajo sedež v državi, ki velja za davčno ugodno okolje, in je objavljena na seznamu ministrstva za finance, ni pomembno, koga bremeni ta dohodek, niti da so turistične storitve dejansko bile opravljene. Sodišče meni, da je zakonska določba iz 70. člena ZDDPO-2, ki je veljala do konca leta 2012, zadosti jasna ter razumljiva, zato je davčni odtegljaj potrebno plačati od vseh plačil za turistične storitve.

Žal ministrstvo za finance to sodbo razume napačno in odloča, da se z davčnim odtegljajem obdavčujejo tudi plačila po asignacijah, ko je opravljeno storitev zaračunala pravna oseba, ki ima sedež v državi, ki ni na seznamu, in je v tej državi obdavčen njen prihodek, znesek pa je bil nakazan na račun pravne osebe, ki je na seznamu.

Predhodne okoliščine in zakonske določbe ZDDPO-2

V začetku leta 2012 je davčni organ med turističnimi agencijami vzdignil veliko prahu, saj je v davčnoinšpekcijskih nadzorih odmerjal davčni odtegljaj od vseh plačil, ki so jih turistične agencije nakazovale na račune hotelirjev in drugih organizatorjev aranžmajev v države, kjer je po mnenju ministrstva za finance davčno ugodno območje in so te države objavljene na tako imenovan črnem seznamu držav. Med temi državami so tudi Maldivi, Mauritius, Sejšeli itd.

Podobno se je dogajalo tudi ladjarjem oziroma pomorskih agentom, katerim so storitev prevoza zaračunale pravne osebe, ki imajo sedež v državah, ki niso na seznamu, in je nato bilo nakazilo denarja izvršeno na račun pravne osebe, ki ima sedež v državi, ki je na seznamu. Tako je davčni organ, zgolj nakazilo, šlo je za asignacijo, štel za plačilo storitev, čeprav prejemnik plačila ni opravil nobene storitve nakazovalcu denarja, temveč je šlo za plačilo storitev tistemu, ki je to storitev dejansko opravil, in je v svoji državi, ki ni na seznamu, plačal davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji, ki je višja od 12,5 odstotka.

Nova pravila drugostopnega organa

Navedeno odločitev drugostopnega organa, ministrstva za finance, je možno razumeti tudi v nasprotni smeri in to, da če vam storitev opravi in račun izda pravna oseba, ki ima sedež v eni od držav, ki je na seznamu, in s tem zaradi nizke ali ničelne stopnje obdavčitve pravnih oseb ima nižjo obdavčitev, plačilo tega računa pa je na podlagi asignacije opravljeno na račun druge pravne osebe, ki te storitve sploh ni opravila, ima pa sedež v eni od evropskih držav, plačilo te storitve ne zapade obračunu davčnega odtegljaja.

Menim, da je to v nasprotju z zakonom in napačno, toda to je logična razlaga predhodne odločitve drugostopnega organa, to je ministrstva za finance.

Torej, v zakonu je določeno, da se odtegljaj obračuna in plača od plačil za storitve, ki so jih opravile osebe, ki imajo sedež v eni od držav s seznama, ministrstvo za finance pa očitno ob prazni davčni blagajni odloča, da je pomembno zgolj nakazilo, ne pa kdo je dejansko opravil storitev in pri komu so nastale morebitne davčne ugodnosti.

Vir: revija Denar – Tanja Kaltnekar

Vpliv javnega dolga na ekonomsko rast in finančna gibanja opredeljuje njegovo vzdržljivost. Makroekonomska politika države bi morala biti usmerjena na zavarovanje vzdržljivosti nivoja in stopnje rasti javnega dolga. To bi morala biti osnovna postavka v odnosu do servisiranja dolga v okviru danih stroškov zadolževanja in obstoječega tveganja. V tem smislu lahko zadolževanje države pod sprejemljivimi pogoji pospeši ekonomski sistem države. Vsekakor je potrebno upoštevati stopnjo zadolženosti, to je vzdržljivosti javnega dolga. Vzdržljivost javnega dolga lahko štejemo kot sposobnost vlade za njegovo servisiranje z merjenjem razmerja javnega dolga do bruto družbenega proizvoda in davčnih prihodkov.

Slabo strukturiranje dolga v smislu zapadlosti, valute in strukture obrestnih stopenj in velik ter nakopičen obseg neizvršenih obveznosti so lahko pomemben dejavnik za povzročitev ekonomskih kriz v nacionalnem gospodarstvu. Kreditna sposobnost države predstavlja osnovno determinanto, do katerega zneska se država lahko zadolžuje in kako se bo to odražalo na proračunski politiki. Tudi dolg, izražen v tuji valuti, predstavlja določeno tveganje in preveliko zanašanje nanj lahko privede do spremembe stopnje in/ali monetarnega pritiska, če vlagatelji začnejo proti svoji volji refinancirati dolg vlade v tuji valuti.

Če je javni dolg usklajen v smislu rokov zapadlosti, ki ne vodijo gospodarstva v nelikvidnost in inflacijo, se le-ta šteje za sprejemljivega. V pogledu inflacije je bolj sprejemljiv kratkoročni dolg, glede na to, da dolgoročno zadolževanje pomeni izposojo po višjih nominalnih obrestnih stopnjah in se ga je potrebno izogibati. Z delovanjem inflacije lahko pride do odpisa javnega dolga, kar se lahko prepreči z indeksiranjem dolga, ki ščiti nominalno vrednost pred razvrednotenjem. Struktura lastništva nad javnim dolgom vpliva na strukturo likvidnosti. V skladu s tem je lahko javni dolg v lasti domačih ali tujih upnikov, državnih agencij, fondov, centralne banke, bank, zavarovalnih družb, družb, občanov. Tako na primer operacije centralne banke lahko vplivajo na reguliranje denarne mase v obtoku: s prodajo obveznic se znižuje količina denarja, s kupovanjem pa se povečuje.

Javni dolg dolgoročno gledano deluje na akumulacijo in porabo prihodnjih generacij, ker breme državnega vračanja dolga zmanjšuje možnost porabe naroda/prebivalstva. Notranji javni dolg zahteva plačevanje obresti lastnikom obveznic in v ta namen se pobirajo davki ali druge državne pristojbine, ki zmanjšujejo naklonjenost vlaganju/porabi.

Seveda je potrebno omeniti tudi gospodarsko aktivnost v državi. Centralna banka z operacijami na odprtem trgu določa tudi višjo ali nižjo obrestno stopnjo, kar ima posledice pri izposoji kapitala. Pojav dolga ima lahko za posledico deficit, lahko pa spremembe posameznih makroekonomskih obsegov povzročijo zadolževanje države. Tako bo deficit proračuna, ki zahteva zadolževanje, upoštevan kot statična kategorija, medtem ko določene makroekonomske variable povzročajo določeno dinamiko zadolževanja države.

Ocena vzdržljivosti dolga je pomembna naloga makroekonomske politike. Odločitve o vzdržljivosti dolga, ali države javni dolg lahko servisirajo brez nerealno velike prihodnje korekcije v prihodkih in odhodkih, podpira izvajanje fiskalne politike, pri čemer še zlasti pomagajo odrediti potreben obseg prilagajanja in ustrezen nivo dolga. Kot rezultat navedenega so razviti različni analitični okviri za vodenje države k vzdržljivosti in njenem javnem dolgu.

Vir: revija Denar – dr. Amir Karalič

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) obravnavajo pogodbe o gradbenih delih v posebnem standardu MRS 11: Pogodbe o gradbenih delih, medtem ko jih Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/2005, 9/2006) (v nadaljevanju SRS) obravnavajo v okviru SRS 18: Prihodki.

Pogodbe o gradbenih delih se nanašajo na:

 1. pogodbe o opravljanju storitev, ki se nanašajo neposredno na gradnjo sredstva (npr. storitve projektantov, arhitektov, ipd.),
 2. pogodbe o uničevanju ali obnavljanju sredstev in obnavljanju okolja, ki sledi uničenju sredstev.

Pogodba o gradbenih delih se lahko sklene za posamezno sredstvo ali skupino sredstev, storitve, ki se nanašajo na gradbena dela, obnavljanje ali uničenje sredstev.

Glede na vrsto cene ločimo dve vrsti pogodb o gradbenih delih:

a) pogodba o gradbenih delih s stalno ceno,

b) pogodba o gradbenih delih na podlagi stroškov in dodatka.

Pogodbeni prihodki se merijo po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev in obsegajo začetne zneske prihodkov dogovorjenih v pogodbi in spremembe v pogodbenem delu, terjatvah in vzpodbudah, če:

 • obstaja verjetnost, da se bo to odrazilo v prihodkih,
 • jih je mogoče zanesljivo izmeriti.

Pogodbeni stroški obsegajo:

a) stroške, ki se nanašajo neposredno na posamezno pogodbo in zajemajo: stroške dela in nadzora na gradbišču, stroške materiala in stroške prevoza materiala na gradbišče in z njega, stroške amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev ter njihove stroške prevoza, stroški najema naprav in opreme, stroški konstruiranja in tehnične pomoči v zvezi s pogodbo, ocenjene stroške popravljanja in jamstvenih del, terjatve do tretjih strank, ipd.,

b) stroške, ki jih je mogoče pripisati pogodbeni dejavnosti na splošno in jih razporediti na posamezno pogodbo in zajemajo: zavarovalne premije, stroški konstruiranj in tehnične pomoči, ki niso povezani s posamezno pogodbo, splošni gradbeni stroški, ipd.,

c) druge stroške, s katerimi je mogoče posebej bremeniti naročnika.

Pri tem pa pogodbeni stroški ne zajemajo tudi:

 • stroškov uprave, če to ni posebej predvideno v pogodbi,
 • stroškov prodaje,
 • stroškov raziskovanja in razvijanja, katerih pokrivanje ni neposredno predvideno v pogodbi,
 • amortizacije neizrabljenih opredmetenih osnovnih sredstev, ki se ne uporabljajo v okviru posamezne pogodbe.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je danes brez glasu proti podprl predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ga je vlada poslala v DZ po skrajšanem postopku. Novela med drugim policistom priznava posebno obremenitev, ko v izjemnih in nujnih primerih podaljšajo delo.

Kot je pojasnil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic, novela določa, da se delo preko polnega delovnega časa v izjemnih in nujnih primerih, ki je odrejeno na podlagi sedanjega zakona, šteje za posebno obremenitev in se dodatno nagradi. Po besedah Šefica vlada s takšno zakonsko rešitvijo izpolnjuje zavezo, ki jo je dala v sporazumu s Sindikatom policistov Slovenije maja lani. Finančne posledice spremembe bi znašale okoli 50.000 evrov, vlada pa namerava sredstva v letu 2014 zagotoviti v okviru proračuna policije.

Si pa vlada z novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji obeta tudi prihranek, in sicer za okoli 750.000 evrov. Po besedah Šefica novela namreč pomožnim policistom ukinja plačilo za pripravljenost. Ukinitev plačila bi veljala od dneva uveljavitve novele do konca leta 2015. Šefic je pri tem spomnil, da so pomožne policiste doslej aktivirali samo enkrat, in sicer leta 1996 ob obisku papeža v Sloveniji. V zvezi s to rešitvijo se nekateri člani odbora izrazili skrb, da bi lahko prišlo do usipa pomožnih policistov.

Podpore odbora je bilo deležno tudi dopolnilo koalicijskih strank, ki zaradi opravljanja posebno nevarnih nalog z najvišjo stopnjo ogroženosti življenja dodatno nagrajuje policiste specialne enote. Dopolnilo, ki je bilo deležno podpore vlade, povečuje plačo tudi policistom, ki skupaj s specialno enoto opravljajo posebno nevarne naloge.

Vlada oziroma ministrstvo za notranje zadeve pa bo do obravnave novele na seji DZ pripravilo še dopolnilo, ki dodatno plačilo iz koalicijskega dopolnila širi tudi na usposabljanje za opravljanje posebno nevarnih nalog. Predstavnika Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije, Rok Cvetko in Zoran Petrovič, sta dejala, da koalicijsko dopolnilo skupaj z dopolnilom, ki ga napoveduje vlada, v zadostni meri zadovoljuje pričakovanja sindikatov. Je pa Petrovič opozoril na še vedno nerešeno vprašanje plačila v primerih, ko policisti delajo tudi preko vseh časovnih omejitev, ki jih opredeljuje splošna zakonodaja.

Vir: STA

Pripravljen je predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog, ki bo veljal za obdobje 2014-2020. Besedilo je objavljeno med gradivi v vladni obravnavi. Tokrat se bo nacionalni program na področju drog sprejemal tretjič. Po potrditvi na vladi pa ga bo moral sprejeti še državni zbor.

Prvi nacionalni program na področju drog, ki je predstavljal začetek celovitega reševanja problematike prepovedanih drog pri nas, je bil pripravljen leta 1992. Tudi v zdaj pripravljeni resoluciji o nacionalnem programu na področju drog je glavni poudarek namenjen celovitemu in uravnoteženemu nadaljnjemu razvoju vseh ukrepov, programov in aktivnosti, ki prispevajo k reševanju problematike prepovedanih drog v državi.

Ker je problematika prepovedanih drog izrazito medresorno in multidisciplinarno obravnavana, rešitve, ki jih programa navaja, segajo tako na področje preprečevanja ponudbe prepovedanih drog, kot tudi na področja preventive, zdravljenja in socialne obravnave, je navedeno v obrazložitvi predloga.

V programu so navedeni posamezni cilji in naloge. Spodbujati želijo programe preprečevanja uporabe prepovedanih drog, da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov drog med mlajšo generacijo ter število prekrškov in kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami.

Podpirati želijo razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s hiv in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov. Prav tako želijo pospešiti razvoj programov psihosocialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih skupnosti in komun ter programov reintegracije bivših zasvojenih oseb.

Med cilji in nalogami je tudi razvijanje in nadgradnja vseh koordinativnih struktur na področju drog na lokalni in državni ravni, pa tudi okrepitev dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z drogam, pranju denarja ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami. Izvajanje strategije se bo na operativni ravni zagotavljalo z dvoletnimi akcijskimi načrti, v katerih so določene prednostne naloge, njihovi izvajalci in opredeljena finančna sredstva.

Kot je navedeno v predlogu, epidemiološki podatki na področju drog za Slovenijo kažejo, da je naša država v tem trenutku na pomembnem razpotju tako glede vzorcev uporabe drog kot tudi glede pristopov za zmanjševanje rabe prepovedanih drog. Če je bila v preteklem obdobju v ospredju predvsem uporaba opijatov in njene posledice in so se temu primerno oblikovale različne oblike pristopov pomoči in ukrepov, se v zadnjih letih ob pojavu vse večjega števila novih drog pojavlja tudi vse večji delež uporabnikov teh drog med mlajšimi uporabniki drog.

V zadnjih letih v ospredje prihajajo predvsem uporaba konoplje, kokaina in sintetičnih drog ter drog, ki trenutno še niso na listi prepovedanih drog in za katere številne države še vedno iščejo učinkovite pristope pri obvladovanju njihove uporabe.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji, kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa, varovanje interesov potrošnice in potrošnika, označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, promet s kmetijskimi pridelki in živili, ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojnostrokovne naloge ter inšpekcijski nadzor.
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 2 spremembi in dopolnitviZKme-1A in ZdZPVHVVR. Veljati je začel 24.5.2008. V sredini leta 2012 so bile uveljavljene spremembe v zvezi s posebno ureditvijo upravnega postopka ter manjše spremembe, potrebne zaradi prilagoditve zakonodaji Evropske unije, konec leta 2012 pa še spremembe v zvezi s spremembami pristojnosti na področju varne hrane in varstva rastlin.
 • V pripravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), katerega temeljni cilj je določitev sistemske podlage za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Zakon daje sistemsko podlago za dolgoročno načrtovanje razvoja kmetijstva in živilstva, učinkovito in celovito izvajanje ukrepov ter hitrejše prilagajanje zahtevam konkurence.
 • Državni zbor do danes ni pripravil uradnega prečiščenega besedila zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 45-1978/2008, stran 4965.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 15.1.2014 - 21.1.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 2 novosti 7 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 15.1.2014 - 21.1.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 13 novosti 5 novosti 1 novost 8 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 4 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 2 novosti 2 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 6 novosti 10 novosti 1 novost 1 novost 5 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 9 novosti 1 novost 2 novosti 8 novosti 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 32 novosti 1 novost 4 novosti 17 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 4 novosti 6 novosti 4 novosti 9 novosti 6 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost 2 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 10 novosti 1 novost 6 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti 3 novosti
11. OBČINE 43 novosti 1 novost

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .