Številka 8, letnik VI
25. februar 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Mag. Jože Kozina, tožilec specializiranega državnega tožilstva s simpatičnim ribniškim naglasom, je oče štirih otrok. Na položaj tožilca specializiranega državnega tožilstva je prišel iz gospodarstva in vodi kazenski pregon zoper gospodarski kriminal. Tudi zoper nekaj znanih tajkunov. Za današnji pogovor nam je podrobno razložil številne vidike gospodarskega, korporacijskega in finančnega kriminala. Posebej je pripomnil, da je tudi akademska elita prispevala k današnjemu stanju. Gre mu še posebej prisluhnit, saj je na tožilski položaj prišel iz gospodarstva. Med drugim je povedal, da je "Slovenija vsota posameznikov, ki samo govoričijo in se niso pripravljeni izpostaviti in so kot nebogljena čreda ovac, ki jih lahko 'botri' brez težav, ne samo strižejo, ampak po potrebi tudi oderejo."

Današnjo Temo tedna namenjamo ugotavljanju obdavčljivih prihodkov skladno z določbami Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Načeloma se v davčnem obračunu obravnavajo prihodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, ki se pripravlja skladno z izbranimi računovodskimi standardi. Ker pa Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb določene prihodke obravnava drugače kot računovodski standardi, je potrebno ugotovljene prihodke, skladno s standardi, ustrezno prilagoditi – povečati ali pa znižati.

Vabljeni k branju!

Mag. Jože Kozina: Slovenijo obvladujejo štiri elite

Jože Kozina

TFL Glasnik:
Nedvomno izjemno zahtevna tvarina: gospodarski, korporacijski, davčni in finančni kriminal. Na kaj ste pri svojem delu najbolj ponosni?

Jože Kozina:
Mogoče na vztrajnost, ko se tudi z neko življenjsko logiko in ne samo z golim teoretičnim znanjem prepričaš, da se za menedžerskim prevzemom v bistvu skriva neko plenilsko razmerje med storilci in premoženjem, ki bi moralo pripasti družbi. Za ta kazniva dejanja je značilno, da so bili nekateri sedanji osumljenci za ta dejanja celo nagrajeni. Še pred petimi leti jim je elitna entiteta, kot je recimo revija Manager ali Gospodarska zbornica Slovenije, pripenjala priznanje, čeprav so bolj kot ne imeli na razpolago vse podatke o tem, na kakšen način in v kakšnih okoliščinah so se lotevali prevzemov.

 

Posebno pomembno se mi zdi, da je treba razbijati tudi pozitivne predsodke, ki jih je imela družba do teh ljudi kot do nekakšnih junakov v določeni etapi tranzicije. Pa čeprav je jasno, da so bili ti projekti, ki so jih vodili na takšen način, nevzdržni in da so se brez lastnih sredstev in brez tveganja lotili prevzemov podjetij v vrednosti celo pol milijarde evrov.

Jože Kozina

 

TFL Glasnik:
Odprli ste ključno vprašanje: pohlep menedžerjev, ki so z najetimi posojili vmes denar transferirali na varno, zapustili pogorišča propadlih podjetij in brezposelne delavce. Zakonodaja na tem področju je nedvomno osnova za kazenski pregon, vendar me zanimajo druga vprašanja, ki se odpirajo. Morala, odgovornost za propad velikih podjetij, česar zlepa ne bo mogoče nadomestiti. Leta in desetletja so potrebna, da ustvariš tako veliko podjetje. Kako se s te perspektive lotevate kazenskega pregona?

Jože Kozina:
Običajno se je treba vrnit dvaindvajset let v preteklost. V takšen način lastninjenja smo šli s pričakovanjem učinkovitejšega korporacijskega upravljanja. Imeli smo neko realno premoženje, ki so ga ustvarjali vsi, devetdeseta leta pa so nas presenetila. Zadnjič sem bral članek gospoda Mencingerja, ki je bil že leta 1989 v dilemi. To je označil z metaforo Aškerčevega Mejnika: kam bi del? Zanimivo, da je istega leta povedal, da je lastnina, ki naj bi se lastninila, nezavarovana, motivov za plenjenje pa je ogromno.

In glejte, to je govoril na Gospodarski zbornici Slovenije. Opozoril je vse, tudi zakonodajalce, da se bo začelo plenjenje, kar se je dejansko tudi zgodilo. Tu ne gre le za odgovornost tožilcev, ki smo v nekem obdobju zaspali, ampak vse družbe, ki je omogočila takšno poslovno okolje, da je šlo na takšen način. Še zlasti gre za odgovornost politične elite, ki je sproducirala tako imenovani »nacionalni interes«, na krilih katerega so menedžerji utemeljevali svoje projekte, plus bančne elite, ki je leta 2007, po nekaj letih ko smo prevzeli evro, še prej pa smo imeli dostop do medbančnega trga, plasirala enormne količine likvidnostnih sredstev, kot da to ni denar, za katerega bi morali v resnici skrbeti bolje kot za lastni denar. Ko so bili vsi ti pogoji izpolnjeni, je šlo vse skupaj po poti, po kateri je žal šlo.

 

TFL Glasnik:
Ali se vam ne zdi, da so na koncu žrtve le menedžerji? Ne da bi jih zagovarjala, a se je vsa zgodba zgodila v navezi s politiko …

Jože Kozina:
… in bančno elito. Vendar pa državni tožilci ugotavljamo zgolj kazensko odgovornost, ta pa ima tudi svoje zakonsko določene koordinate, preko katerih ne smemo. Obstaja pa še niz drugih odgovornosti, ki še kako zadevajo tudi tiste, ki jih omenjate. Ampak te doslej iz čisto razumljivih razlogov žal še niso bile predmet sankcioniranja.

Jože Kozina

 

TFL Glasnik:
Zakonodajo je vendarle sprejemala politika, ve se, kdo je sprejemal zakone, a ne morem mimo tega, da v zadnjem času, ko se pogovarjam z uglednimi pravniki in drugimi strokovnjaki, vsi skupaj prihajamo do enakih ugotovitev. Menedžerji so zelo kaznovani, bankirji še ne, politika pa nikakor ne.

Jože Kozina:
Včasih je težko določiti mejo med tistimi, ki so prestopili Rubikon inkriminiranih dejanj, in med tistimi, ki so storilcem kaznivih dejanj dajali iz »varnega« ozadja podporo, jih navduševali za takšne in drugačne posle ali celo prepričevali, da je vse v redu in zakonito. Pozabila pa sva še četrto, to je akademsko elito. Žal je tudi ta veliko prispevala k temu. Ljudje, ki so takrat ustvarjali korporacijsko zakonodajo v najširšem pomenu te besede, so jo potem tudi razlagali. Včasih dobiš celo občutek, da so to počeli tudi odvisno od debeline kuverte, ki so jo prejeli za to, da so strokovno mnenje prilagodili celo željam oziroma potrebam naročnikov.

Ta četrta dimenzija po mojem ni opravila svojega dela. Še več, danes nam obdolženci mahajo s takšnimi in drugačnimi strokovnimi mnenji ter poskušajo z njimi opravičevati svoja kriminalna ravnanja. Vsi so v nekem trenutku dejansko sprejeli logiko, da se mora to sprivatizirati, da ko bodo znani lastniki, bo upravljanje učinkovito in bomo na koncu imeli vsi od tega koristi.

 

TFL Glasnik:
Vendar ni tako.

Jože Kozina:
Prišel je čas streznitve, čas za analizo, kako naprej, sicer se bomo vrteli v začaranem krogu. Pogoj pa je izpolnjen. Račun je izdan davkoplačevalcem, banke bomo sanirali vsi, tam je sedaj sveži denar, so tudi zastavljene delnice, so tudi isti apetiti in vse se lahko zavrti v znanem krogu – z mnogo hujšimi posledicami. Sprašujem se, ali je ob domala istih ljudeh, ki še naprej vodijo to državo, tej spirali začaranega kroga z vsemi potencialnimi posledicami sploh videti konec.

Jože Kozina


TFL Glasnik:
Pa ga vi vidite? Ali je rešitev nova politična stranka? Ogromno je ljudi, ki razmišljajo tako kot vi in še marsikdo. Vedno končamo pri tem.

Jože Kozina:
Poglejte, še dandanes v bančnem sektorju niso sposobni sami od sebe prepoznati in odpustiti ljudi, ki so nesporno sodelovali pri tej bančni luknji, pa tudi domala vsa politična elita je ostala nespremenjena. Žal je mnogo posameznikov, ki so že več kot dvajset let na ključnih položajih v državi, pa namesto da bi bili ob zatečenem stanju vsaj tiho, danes največ moralizirajo o bančni luknji in s prstom kažejo na tožilstvo in policijo, češ, da ni še noben bankir za rešetkami. Ampak ti ljudje so dvajset let sodelovali pri tem, imeli vse vzvode moči, da bi to preprečili, pa niso storili popolnoma nič.

 

TFL Glasnik:
Verjetno je večji problem, kako ugotoviti krivdno odgovornost nekih elit? Pri gospodarskem kriminalu se zdi še najlažje, pa vendarle, kako? Zakaj se recimo ne lotite bankirjev? Pripovedujejo mi, da je bil običajen postopek, da se ob odobritvi nekega posojila deset odstotkov nakaže »tja«.

Jože Kozina:
Tudi če je ta praksa obstajala, so to počeli vrhunski strokovnjaki, ki za seboj niso puščali sledi. Večkrat sem poudaril, da lahko vzpostavimo neko novo prakso, vendar smo pri teh prizadevanjih, v primerih, ko gre za najbolj organiziran in družbeno nevaren kriminal, omejeni. Dokler imate praktično nedotakljive davčne oaze, torej varna pribežališča kriminalcev, kjer se lahko njihov denar iz nezakonitih transakcij brez kakršnih koli posledic opere in vrne nazaj v izvorne države kot dobrodošla investicija z vednostjo domala vseh oblastnih in siceršnjih elit, bo izjemno težko doseči pričakovane rezultate. Poglejte primer Nemčije: šele po tistem, ko je ugotovila, kakšno luknjo ima v svoji davčni blagajni, se je končno vendarle zavedala posledic delovanja določenih davčnih oaz ter z namenom, da vendarle stopi na prste najbolj organiziranim davčnim utajevalcem, pridobila davčno relevantne podatke celo na nezakonit način, ki pa jih je potem ustavno sodišče »pokrilo« z obrazložitvijo, da je dovoljeno v takšnih primerih, zaradi varstva finančnih interesov države, »povoziti« tudi nekatera dotlej tako nedotakljiva ustavna načela, kot so npr. tista, ki se nanašajo na zakonito pridobljene dokaze.

Pri tem se vidi, da šele ko nekoga fino zaboli, gre potem po poti, ki mu je bila sicer že prej odprta. Dokler bomo imeli zadnjo davčno oazo, kjer bodo lahko kriminalci zgolj s klikom z računalniško miško izvajali kriminogene transakcije, katerim pa v Sloveniji ne bomo mogli slediti, bo ostala naša mantra o zasegu premoženja kvečjemu na ravni neke lepe pravljice.

Jože Kozina

 

TFL Glasnik:
Zakaj pri tem ne naredimo česa? Ali ni bilo ob tem, ko je Angela Merkel dosegla, da je dobila podatke o sumljivih nemških nakazilih v Liechtenstein - tudi Slovenija je dobila te podatke o slovenskih nakazilih - doseženo nekaj, vendar je Nemčija ukrepala, v Sloveniji pa je vse potihnilo. Kako to komentirate?

Jože Kozina:
Vrniva se v leto 2007. Kdo je bil za to, da se kaj naredi? Navedla sva štiri elite in vsaka je imela kaj od tega. Kdo je imel in ima še danes resnični interes, da se preganja bančni kriminal? Kdo? Ne verjamem, da so to ravno ti, o katerih sva govorila. Pri nas vsi bolj ali manj iz varnega zavetrja govoričimo samo o tem, kako nam gre slabo in kako bi moral nekdo drug narediti to in ono, sami pa se pri tem nismo pripravljeni izpostaviti niti pod razno. Žal se končni seštevek takšnih posameznikov na ravni celotne družbe zrcali natančno v tem, kar imamo in česar se ob taki ovčji filozofiji še dolgo ne bomo otresli.

Predvsem pa se naša, morda celo nehotena potuha plenilskim elitam zrcali v tem, da z njene strani izstavljene račune vsakokrat pohlevno poravnamo ter se ji za to že na naslednjih volitvah tudi izdatno zahvalimo. Dokler bo temu tako, dokler imamo tako sklenjen krog, v katerem je država lastnica pogoltnih bank, banke pa so upnice podjetjem, ki so prezadolžena, ker so se v preteklosti izčrpale s financiranjem lastnih prevzemov, vendar pa imaš na koncu »rajo«, ki ji država lahko kadarkoli izstavi račun za vse navedene zapitke, je moč takšno prakso ponavljati tako rekoč v nedogled, vsekakor pa vsaj do tedaj, ko imaš v tem krogu nekoga, ki mu lahko izstaviš končni račun.

 

TFL Glasnik:
Se bojite, da bi vam prinesli tisto konjsko glavo iz Botra?

Jože Kozina:
O strahovih, ki jih omenjate, niti ne razmišljam, sem pa v zvezi s tem globoko prepričan, da smo se, ne samo v Sloveniji, ampak tudi na globalni planetarni ravni, znašli v domala navidez brezizhodni situaciji, tudi iz razloga, ker je – kot sem že malo prej omenil - vsota prestrašenih in zmanipuliranih posameznikov na koncu koncev žal še vedno samo nebogljena čreda ovac, ki jih lahko »botri« in njihovi podaniki brez težav, ne samo strižejo, ampak po potrebi tudi oderejo. Mislim, da sem vam s tem na zadovoljiv način nakazal, kje po mojem naziranju tiči ključni problem vseh tegob, ki smo jim priča danes, in tudi, kje vidim ključni vzvod za njihovo rešitev.

Jože Kozina

 

TFL Glasnik:
Malo vas je, tožilcev, izpostavljeni ste, kritizirajo vas. Pa še to, kako komentirate, da se je število obsodilnih sodb lani povečalo za kar dvajset odstotkov?

Jože Kozina:
Ta očitek, ki je namenjen predvsem kazenskim sodnikom, ki da so podlegli pritiskom javnosti, je na zelo nizki ravni in kot tak ni vreden niti resnega komentarja. Glejte, če so celo eminentni gospodarstveniki pred nekaj leti ploskali in nagrajevali menedžerje za dejanja, zaradi katerih so danes v kazenskih postopkih, potem se mi zdi povsem logično, da je bil tudi s strani državnih tožilcev in kazenskih sodnikov vendarle potreben določen čas za pridobitev povsem specifičnih znanj, ki so nujno potrebna za njihovo kazensko pravno presojo.

V navedenem kontekstu seveda do neke mere tudi sočustvujem z aktualno bolečino tega ali onega odvetnika, ki se mu toži po časih, ko je v gospodarskih kazenskih zadevah že zgolj z nekaj obrabljenimi floskulami o teptanju človekovih temeljnih pravic, o obtožnici kot absurdnem konstruktu državnega tožilca ali o okuženih dokazih, dosegel ob bolj ali manj pasivnem državnem tožilcu oprostilno sodbo tudi ob svojem skromnem korporacijskem znanju in komaj omembe vrednem naprezanju, vendar pa hkrati upam, da so takšni časi vendarle stvar preteklosti, ki tudi nam, državnim tožilcem v delu, ki zadeva prav omenjeni segment kazenskega pregona, ne bi smeli biti v ponos.

Takšno pričakovanje izpeljujem med drugim tudi iz spoznanja, da se znotraj državnega tožilstva nezadržno prebija v njeno prvo linijo povsem nova garnitura mladih, a izjemno kvalitetnih državnih tožilcev, na čelu z Boštjanom Jegličem, Lukom Moljkom, Jakom Brezigarjem, Barbaro Lipovšek, Simono Murko in še z nekaterimi ostalimi, ki jim ne manjka poguma, pokončnosti, prodornosti, predvsem pa zavesti glede potrebe po permanentnem izobraževanju, in bodo tako v naslednjih letih tvorili tisto gravitacijsko jedro elitne skupine državnih tožilcev, okoli katere se bo vršil nadaljnji nabor in selekcija najboljših, ki se bodo sposobni uspešno spopasti tudi z najbolj kompleksnimi in družbeno najbolj rušilnimi praksami tako gospodarskih kot tudi drugih kaznivih dejanj.

Pri tem jim bodo lahko v več kot dobrodošlo pomoč tudi »produkti«, ki jih je v letu 2012 začela tržiti Sekcija forenzičnih računovodij, katera delujoč znotraj Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije izvaja na čelu s profesorjema dr. Francom Koletnikom in dr. Iztokom Kolarjem dvoletne izobraževalne programe za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog preizkušenega forenzičnega računovodje, ki med drugim s posrečeno »mešanico« kazenskih, bilančnih, računovodskih in davčnih predmetov nudi možnost pridobitve prvovrstnih praktičnih znanj tudi takim profilom poklicev, kot so kazenski sodniki, kriminalisti in državni tožilci.

 

TFL Glasnik:
Zadnje vprašanje je vedno: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Jože Kozina:
Mešanica zadržanega pesimizma in hkrati tudi zmernega optimizma oz. vitalizma. Če nam bo kot narodu uspelo prepoznati zablode iz preteklosti, se z njimi soočiti in iz tako zatečenega stanja akumulirati tudi neke dragocene izkušnje kot prepotrebno popotnico za nadaljnjo pot, potem lahko v prihodnost zremo tudi z določeno vedrino in realnimi obeti. Problem bo, če ne bomo za nazaj poiskali tistih, ki so plenili in na tak način nepošteno obogateli, preostalo večino pa pahnili tja, kjer se nahajamo danes. S tem bi dali jasen signal tudi vsem drugim, da se to preprosto splača, tem ljudem pa bi s takšno pasivnostjo zagotovili možnost, da to premoženje legalizirajo z vsemi posledicami, ki iz tega sledijo. V tem primeru bi bila že v samem temelju resno ogrožena možnost, da kadarkoli v prihodnje končno vendarle vzpostavimo družbo, ki bi bila vredna naziva pravna država.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Jože Kozina

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – ugotavljanje obdavčljivih prihodkov

Davčno osnovo opredeljuje 12. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 81/2013) kot dobiček, ki je presežek prihodkov nad odhodki, določenimi z ZDDPO-2. V nadaljevanju je v istem členu zapisno, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) (Uradni list RS št. 42/2006 do 82/2013) in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi. ZGD-1 omogoča uporabo Slovenskih računovodskih standardov (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) ali Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (Uradni list EU L 320/2008 do 95/2013). Kot pravilni se upoštevajo tudi prihodki, ugotovljeni skladno z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 do 114/2006), če gre za davčnega zavezanca, ki računovodi skladno z navedenim zakonom.

Prihodki in odhodki družbe so pravilno ugotovljeni, če so ugotovljeni v skladu z izbranimi računovodskimi standardi oz. zakonom o računovodstvu, ZDDPO-2 pa določene prihodke obravnava drugače kot izbrani standardi, zato jih je za davčne potrebe potrebno:

 • znižati na raven davčno priznanih ali
 • povečati na raven davčno priznanih.

Način izpolnjevanja davčnega obračuna je podrobneje opredeljen v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 109/2013), kateremu je priložen tudi davčni obrazec in priloge.

Izpolnjevanje davčnega obrazca se začne z vpisom prihodkov, ugotovljenih po računovodskih predpisih, računovodskih standardih ali zakonu o računovodstvu. Do prilagoditve prihodkov lahko pride zaradi:

 • izvajanja nepridobitne dejavnosti,
 • priznane ravni transfernih cen pri poslovanju s povezanimi podjetji,
 • ravni priznanih obresti med povezanimi osebami,
 • koriščenja in odprave rezervacij,
 • prevrednotenja sredstev,
 • izvzema dividend in dividendam podobnih dohodkov,
 • izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev,
 • izvzema prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja,
 • izvzema dobičkov, nastalih pri prenosu, zamenjavah, združitvah in delitvah premoženja in
 • druge prilagoditve.

V 9. členu ZDDPO-2 opredeljuje oproščene zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice in reprezentativni sindikati. Oproščeni zavezanci lahko opravljanjo tudi pridobitno dejavnost, to je dejavnost, ki se opravlja na trgu z namenom pridobivanja dobička. Pri izpolnjevanju obračuna davka od dohodkov pravnih oseb je potrebno vpisati vse prihodke, potem pa se iz prihodkov izloči del, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost. Za pravilno pripravo davčnega obračuna je zato zelo pomembno, da oproščeni zavezanci vodijo ločene evidence prihodkov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, in prihodkov za nepridobitno dejavnost.

Pri poslovanju med povezanimi osebami mora podjetje zagotoviti, da uporabljene cene v medsebojnih transakcijah ne presegajo primerljivih tržnih cen. Če so primerljive tržne cene na strani prihodkov prenizke, je potrebno v davčnem obračunu prihodke ustrezno povečati.

Ustreznost oblikovanja transfernih cen se skladno s 16. členom ZDDPO-2 ugotavlja, če sta povezani osebi rezident in nerezident. Če sta povezani osebi rezidenta Republike Slovenije, se ustreznost transfernih cen ugotavlja v povezavi s 17. členom ZDDPO-2, če eden izmed rezidentov:

 • v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito davčno izgubo,
 • plačuje davek po stopnji 0% oziroma po nižji stopnji od splošne stopnje po ZDDPO-2,
 • je oproščen plačevanja davka od dohodkov pravnih oseb po ZDDPO-2.

Primerljive tržne cene se določijo skladno z eno izmed sledečih metod ali pa z njihovo kombinacijo:

 • metodo primerljivih prostih cen,
 • metodo preprodajnih cen,
 • metodo dodatka na stroške,
 • metodo porazdelitve dobička ali
 • metodo stopnje čistega dobička.

Podrobnejšo ureditev ugotavljanja transfernih cen najdemo v Pravilniku o transfernih cenah (Uradni list RS, št. 141/2006 do 4/2012).

Davčni zavezanec, ki ima prejeta ali dana posojila do povezanih oseb, mora konec leta preveriti tudi višino obračunanih obresti od takšnih posojil. Skladno z 19. členom ZDDPO-2 se pri ugotavljanju prihodkov upoštevajo obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, ki ne smejo biti nižje od obračunanih z uporabo zadnje objavljene priznane obrestne mere, v času odobritve posojila. Priznano obrestno mero opredeljuje Pravilnik o priznani obrestni meri (Uradni list RS, št. 141/2006 do 52/2007). Obrestna mera je lahko tudi različna od navedene, če zavezanec lahko dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je nižja od priznane obrestne mere. Morebitna korekcija prejetih obresti od povezanih oseb se prikaže v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb kot povečanje prihodkov.

Do korekcije prihodkov iz naslova rezervacij lahko pride v dveh primerih:

 • zaradi odprave ali uporabe že obdačenih rezervacij – gre za oblikovane, v preteklih letih že obdavčene rezervacije, ki so v tekočem letu porabljene ali pa odpravljene in prenesene med prihodke,
 • zaradi odprave nepotrebnih rezervacij – gre za postopno odpravo in vštevanje med prihodke tistih rezervacij, ki so morale biti za davčne potrebe v celoti vštete med prihodke že v prvem letu, ko jih je zavezanec začel odpravljati.

Prevrednotenja sredstev, ki predstavljajo povečanje prihodkov in so predmet korekcije prihodkov v davčnem obračunu, so odprave oslabitev, če predhodna oslabitev ni bila priznana kot odhodek v davčnem obračunu.

Nadaljevanje sledi v prihodnji številki.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju je, skladno s četrtim odstavkom 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13), znesek 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: povprečna plača). Če je izplačana plača oziroma nadomestilo plače nižje od minimalne osnove, se od razlike do minimalne osnove obračunajo in plačajo prispevki, in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje (skladno s šestim odstavkom 429. člena ZPIZ-2 se določba četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2 ne uporablja kot osnova za prispevke za zdravstveno zavarovanje).

Minimalna osnova za prispevke iz četrtega odstavka 144. člena ZPIZ-2 se skladno z določbami prvega in enajstega odstavka 410. člena ZPIZ-2 uvaja postopoma in v prehodnem obdobju znaša:

 • v letu 2013 in 2014: minimalna plača,
 • od 2015 do vključno 2017: 52 % povprečne plače,
 • v 2018: 54 % povprečne plače,
 • v 2019: 56 % povprečne plače,
 • v 2020: 58 % povprečne plače,
 • od 2021 dalje: 60 % povprečne plače.

Podrobno pojasnilo v zvezi s plačevanjem prispevkov od dohodkov iz delovnega razmerja, je objavljeno na spletnih straneh DURS.

V Uradnem listu RS, št. 91/13 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: novela ZZVZZ-M), ki spreminja 50. člena ZZVZZ. Od 1. februarja 2014 dalje je za delavce v delovnem razmerju (1., 2. in 3. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje enaki osnovi za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je določena v 144. členu ZPIZ-2. S tem se za obračun prispevkov za zdravstveno zavarovanje prevzema tudi ureditev glede najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki je določena za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Če se prispevek za zdravstveno zavarovanje plačuje od najnižje osnove za prispevke, kot je določena z ZPIZ-2, je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje zavarovanca od razlike med najnižjo osnovo za plačilo prispevka ter plačo ali nadomestilom plače, zavarovanec pa za del prispevka, ki odpade na plačo ali nadomestilo plače.

Vir: pojasnilo DURS

 

V enem od že objavljenih člankov smo že ugotovili, da je zakonodaja Evropske unije pomanjkljiva na področju neposredne obdavčitve, zato imajo države članice pristojnost, da same določijo merila o odmerjanju davkov in izvajanju davčne zakonodaje, da bi se izognili dvojni obdavčitvi. Zato ima (nakazana) sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti ( European Court of Justice – ECJ) oziroma danes Sodišča EU v zadnjih 25 letih glede pogodbenih svoboščin zelo močan vpliv na davčno pravo v državah članicah EU.

V nadaljevanju bomo prikazali s pomočjo sodne prakse Sodišča EU nasprotujoče in škodljive interese, ki izhajajo iz zakonodaj posameznih držav članic EU.

Dejstvo, da ima država članica možnost samostojno določati merila obdavčitve, ima lahko tudi za posledico, da lahko države članice same omejujejo davčno suverenost in se na podlagi tega odločijo, da ne bodo uvajale davkov za določene subjekte ali vire prihodkov. Vendar je na podlagi različnih odločitev Sodišča EU vidno, da sodišče ne upošteva svobode omejevanja obdavčitve, kar je razvidno iz primera Bosal Holding (zadeva C-168/01), kjer je Sodišče EU prisililo Nizozemsko, da je dovolila odbitje stroškov participacije, čeprav so ti stroški ekonomsko povezani z dobički, v okviru katerih Nizozemska ni imela davčne pristojnosti.

Podobno je vidno tudi v primeru Marks & Spencer (zadeva C-446/03), kjer mora Velika Britanija pod določenimi pogoji trpeti tuje izgube nerezidentov, četudi so te izgube zunaj davčne jurisdikcije Velike Britanije.

V primeru Ritter-Coulais (zadeva C-152/03) je določeno, da davčna pogodba med Nemčijo in Francijo opredeljuje, da so dobički in izgube od prometa nepremičnin lahko obdavčeni samo v državi članici, kjer se nepremičnina nahaja. Na podlagi pogodbe Nemčija ni dolžna trpeti izgube pri prodaji nepremičnin v Franciji, ampak je generalni pravobranilec Philippe Leger predlagal Sodišču EU svoje mnenje o tem primeru, da mora Nemčija na podlagi svoboščin Evropske unije trpeti izgubo, ki jo je povzročil francoski rezident glede nepremičnine v Franciji.

V primeru Manninen (zadeva C-319/02) je Sodišče EU odločilo tako, da Finski ni bilo dovoljeno podvreči dividende tujega izvora enakim davčnim bremenom kot dividende domačega izvora, predvsem zato, ker mora Finska spoštovati davčno zakonodajo druge države članice. Tako Finska več ni mogla izvajati svoje suverenosti glede uvajanja davkov, ker so se dividende morale zaračunavati po davčnem pravu države članice izvora dividende.


Vir: revija Denar – dr. Franc Pernek

 

V časih, ko veliko energije porabljamo za sanacijo bančnega sistema, ko bi med petimi najpogostejšimi novoletnimi željami prebivalcev pod Alpami morala biti oživitev gospodarske rasti, in ko se bistri slika ne ravno zglednega tranzicijskega in postvstopnega obdobja v EU, se je v zadnjem mesecu preteklega leta znova razplamtel lov za storilci gospodarskih kaznivih dejanj – bolje rečeno za lumpi, krivimi za današnjo bančno luknjo. Pogosto gredo pozivi h kaznovanju in linču gospodarskih kriminalcev tako daleč, da je vse skupaj videti kot lov na čarovnice. Grmada je pripravljena, čaka zgolj še na najbolj priročno žrtev.

V dani situaciji ne gre spregledati niti vloge medijev. Senzacionalizem je postal okvir njihovega delovanja. Bolj je zgodba »krvava«, bolj je brana. Politike nekaterih uredništev gredo celo tako daleč, da v ta namen zlorabljajo javno objavljene podatke. Objektivna kritika s takšnim novinarstvom nima dosti skupnega. Kriminalci na eni in žrtve na drugi strani so zanje pač najcenejši in najučinkovitejši marketing.

Vsak poslovnež oziroma tisti, ki je kadar koli delal v zasebnem sektorju in na trgu, ve, da je poslovni svet prežet z negotovostjo. Negotovost pomeni, da noben (res noben) poslovnež ali finančnik ni sposoben z verjetnostjo 1 napovedati prihodnosti. Vsak je soočen z ocenami, ugibanji, »vedeževanjem« o tem, kakšna bo prodaja v prihodnje, kakšni bodo stroški, kako bo v denarni tok posegla država, kaj se bo dogajalo s kapitalskim trgom, kateri bodo morebitni zunanji (eksterni) šoki ipd. Vse te ocene in ugibanja so nujni za sedanjo odločitev, kaj s poslom storiti. V primeru dobrih obetov je smiselno razmišljati o rasti, v primeru stagnacije se poslovneži usmerjajo drugam, širijo trge, diverzificirajo proizvodnjo oziroma storitve ali pa iščejo nove tržne niše. Če poslovnež pričakuje upad oziroma nazadovanje, poskuša svoj posel prestrukturirati, spremeniti ali pa z njim enostavno prenehati.

Poslovneži v vsakem trenutku ocenjujejo prihodnost. Nekateri to delajo na pamet, drugi izdelujejo optimistične, realistične in pesimistične scenarije, tretji pa na podlagi preteklih gibanj spremenljivk oblikujejo porazdelitvene funkcije in na njihovi osnovi skušajo določiti prihodnost. Najboljši izvajajo celo vse troje. Ne glede na tip napovedi, pa je odločitev v nekem trenutku vedno (res vedno) tvegana.

Iz tega razloga nihče v določenem trenutku ne ve, kakšna odločitev bo pripeljala do uspeha. Tudi tisti (svetovno) znani poslovneži ali finančniki, ki so želi izjemne uspehe, teh uspehov niso dosegli brez izjemno tveganih odločitev, čeprav je njihova pot morda iz trenutne perspektive videti zelo enostavna. Poslovneži vedo, da ni lahke poti do uspeha. Pogled nazaj vedno da jasno sliko in odgovor, kaj bi bilo v nekem trenutku najbolje, vsakokratno sprotno odločanje pa je vedno in povsod negotovo.

V tej luči so medijsko razvpite zgodbe o povsem namenskem oškodovanju številnih družb in povzročitvi bančne luknje mnogokrat videti kot lov na čarovnice. Že res, da je slovenska zgodovina posuta s primeri poslovnih odločitev, ki so v splošnih razmerah negotovosti pomenile povsem zgrešene odločitve, razlog pa so bile mnogokrat tudi osebne koristi poslovnežev na eni ali bančnikov na drugi strani, torej njihovo povsem zasebno bogatenje. Brez dvoma, tovrstne odločitve so bile popolnoma kazniva dejanja, ki so pomenila okoriščanje posameznikov tudi na račun delničarjev, se pravi lastnikov obubožanih družb.

Vprašanje pa je, ali so res vsi poslovneži in/ali bankirji želeli slabo svojim institucijam ter načrtno in naklepno izkoriščali svoj položaj in slabili družbe. Njihov status je namreč v mnogočem povezan s temi institucijami, prav tako njihova socialna vpetost v slovensko družbo. Zato je, vsaj s tega zornega kota, njihov interes institucije okrepiti, ne oslabiti.

Žal realnost ni črno-bela, a preden nekritično kažemo s prstom oziroma brez prav(n)e podlage, koga obtožujemo, moramo ločiti med negotovimi odločitvami in kriminalnimi ravnanji.

Vir: revija Denar – Aljoša Rižner

V Sloveniji prevladuje splošno mnenje, da je podjetnik vsak, ki ustanovi podjetje. Vendar to ni vedno točno. Čeprav je podjetništvo relativno mlada veda, ima že globoke korenine. Po tej vedi je jasno določeno, koga se lahko imenuje podjetnika. Ena od značilnosti podjetnika je ta, da preračunljivo prevzema nase tveganje. To pa pomeni, da se ne poda brezglavo v ustanovitev podjetja in v poslovanje brez jasnih ciljev in izdelave analiz. Ena od pomembnejših analiz je analiza predračunov financiranja investiranja in poslovanja v okviru podjema. Že na osnovi tega določila je jasno, da je pri nas malo podjetnikov. Med njimi je veliko uspešnih, ki so celo bolj priznani v tujini kot pri nas. Del svojega uspeha pripisujejo preglednemu spremljanju svojega finančnega poslovanja. Tudi po doseženem uspehu si ne znajo predstavljati poslovanja brez računovodskega analiziranja.

Temeljni cilj računovodskega sistema je oblikovanje računovodskih informacij za podporo poslovnemu poročanju (Bergant, 2010, str. 82). Napačno je prepričanje, da je računovodstvo namenjeno potrebam države. Računovodske informacije so namenjene notranjim in zunanjim uporabnikom. Zunanji uporabniki so tisti, ki poslujejo s podjetjem, so njegovi investitorji ali pa kreditodajalci. Zunanji uporabnik računovodskih informacij je tudi davčna uprava in socialne ustanove, ki od podjetja prejemajo prispevke in davke. Notranji uporabniki pa so zaposleni, vodje oddelkov in uprava.

Računovodsko analiziranje za podjetnika ima svoje posebnosti. Informacije, ki se pripravijo na osnovi analiziranja, morajo biti jasne, kratke in pregledne. Zato so za podjetnike neprimerna poročila, ki skupaj zajemajo področja financiranja, investiranja in poslovanja. Za vsako področje je treba pripraviti poročila posebej in jih omejiti samo za namen, za katerega jih podjetniki uporabljajo. Zaradi pravočasnosti in enostavnosti informacij niso potrebne obsežne analize.

Značilnost računovodskih informacij je v tem, da so izražene v denarju. S tem se doseže primerljivost med posameznimi ekonomskimi kategorijami v podjetju in med podjetji.

Računovodstvo podjetnikov je namenjeno predvsem notranjim uporabnikom, konkretno podjetnikom, ki običajno vodijo podjetje in hkrati izvajajo dejavnost. To pa pomeni, da je namenjeno zbiranju podatkov in oblikovanja informacij, ki jih potrebuje podjetnik pri odločanju o vodenju podjetja in izvedbi podjetniške ideje. Računovodski sistem, ki tega ne omogoča, ni podjetniški računovodski sistem.

Kakovostne informacije imajo zlasti naslednje značilnosti (Gradišar, 1993, 47):

 • dostopnost,
 • točnost,
 • pravočasnost,
 • popolnost,
 • ustreznost,
 • razumljivost,
 • objektivnost.

Dostopnost

Uporabnikom mora biti omogočen hiter dostop do informacij. Danes si na osnovi, tako imenovanega e - poslovanja, uporabnik lahko sam postreže z informacijo in za to ne potrebuje drugih posrednikov. Pomembno je tudi, da ima uporabnik enostaven dostop do pripravljenih informacij in podatkov. Najboljše rešitve omogočajo dostop do pripravljenih informacij celo brez posebne zahteve. Na primer, podjetnik prejme nekaj najpomembnejših dnevnih informacij takoj, ko si prižge računalnik.

 

Točnost

Točnost informacij je odvisna od stopnje zanesljivosti informacijske vsebine poročila. Netočno informacijo sicer lahko povzroči napaka pri delovanju računalniške opreme ali pri elektronskem prenosu informacije, vendar je v osnovi vir napake neznanje, napačna razlaga ali površnost oblikovalcev informacij ali programerjev programske opreme (Gradišar, 1993, 47). Zato je treba v informacijske rešitve vgraditi kontrolne mehanizme, ki omogočajo odkrivanje in popravljanje logičnih napak.

 

Pravočasnost

Prezgodnja ali prepozna informacija nima nobene vrednosti. Prezgodnji informaciji uporabnik ne verjame, na prepozno pa se ne more odzvati. Uporabnik mora informacijo prejeti takrat, ko jo potrebuje. Le tako lahko podjetnik pravočasno reagira na možne odklone od začrtanega poslovanja. Sodobne informacijske tehnologije omogočajo hitro odzivnost in s tem neposredno prispevajo k pravočasnosti dostave informacij (Gradišar, 1993, 48). Povečevanje odzivnosti je neposredno povezano z dostopnostjo do informacij.

 

Popolnost

Popolna informacija je tista informacija, ki daje uporabniku vse potrebne elemente za sprejem ustreznih odločitev (Gradišar, 1993, 48). Informacija mora imeti dovolj veliko izrazno moč, da bi bila ob primernem zanju in določitvi namena, uporabniku informacije osnova za odločitev. To pomeni, da je treba pridobiti čim boljša pojasnila za opredelitev določenega pojava. S pomočjo računalniških rešitev je možno dopolnjevati informacije z manjkajočimi podatki iz informacijskega sistema s pomočjo primernih programskih orodij, ki brskajo po bazah podatkov.

 

Zgoščenost

Nepotrebni podatki uporabnikom jemljejo dragoceni čas, ki ga porabijo za pregledovanje preglednic, obširnih poročil in iskanje koristnih informacij (Bergant, 2010, 374). Zato je treba informacije, glede na namen uporabe, pripraviti na način, da uporabnikom nudijo samo tiste podrobnosti, ki jih potrebujejo (Gradišar, 1993, 49). Sodobna programska orodja omogočajo, da uporabniki pridejo do popolnih informacij. Za obdelovanje manjših količin podatkov so primerna orodja za sprotno analitično obdelavo podatkov (On-Line Analytical Processing - OLAP). Za obdelovanje večjih količin podatkov so potrebna dražja orodja. Ta orodja omogočajo rudarjenje podatkov (Data Mining), ki je proces avtomatiziranega iskanja prej nepoznanih informacij, vzorcev, pravil in povezav v velikih količinah podatkov (Gradišar, 2005, 226).

 

Ustreznost in razumljivost

Ustreznost informacij je neposredno povezana z namenom, s katerim se pridobiva informacija. Kadar je dosežen namen informacije, da v uporabniku vzbudi občutek priložnosti ali nevarnosti, v zvezi z določeno poslovno odločitvijo, gre za koristno informacijo (Bergant, 2010, 57). Namen je odvisen od uporabnika.

Razumljivost informacij je odvisna predvsem od znanja uporabnika in načina podajanja informacij iz strani oblikovalca informacij. Zato je pri oblikovanju informacij treba upoštevati znanje podjetnikov in podajanje informacij prilagoditi njihovemu razumevanju.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo – Tomaž Glažar

Vlada je sprejela predlog novele zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, po katerem bo Geodetska uprava RS (Gurs) v primeru naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti sama spremenila vrednost poškodovanih nepremičnin. Predlog za spremembo vrednosti zaradi posebnih okoliščin bo moral lastnik utemeljevati sam z mnenjem cenilca.

Gurs bo v primeru naravnih in drugih nesreč na podlagi ocene škode, ki jo bodo pripravile državna in regijske komisije za ocenjevanje, vrednost nepremičnin spremenil po uradni dolžnosti.

Novela zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin bo po predlogu uvedla možnost spremembe vrednosti v primeru posebnih okoliščin, ki niso zajete v modelu vrednotenja in ki vrednost nepremičnine, določeno z modelom, spreminjajo za več kot 40 odstotkov. Predlog bo moral podati lastnik in upravičenost spremembe utemeljevati z mnenjem cenilca. Kot izhaja iz predloga novele, bo moral za nepremičnine v vrednosti več kot 50.000 evrov oceno velikosti vpliva izdelati cenilec.

Novela bo tudi posebej opredelila javno dobro za namene evidentiranja in vrednotenja nepremičnin, in sicer bodo kot javno dobro opredeljene le tiste nepremičnine, na katerih obstaja pravica splošne rabe, kot so zemljišča z javnimi cestami, železnicami, letališči, avtobusnimi in železniškimi postajami ter vodna zemljišča.

Spremembe so predvidene tudi pri evidentiranju zemljišč za gradnjo stavb. Tako bodo morale občine po predlogu predhodno javno razgrniti razvrstitve teh zemljišč, ministrstvo za infrastrukturo in prostor pa bo nad temi nalogami izvajalo nadzor.

Novela bo predvidoma tudi jasneje določila, katere vrste najemnih poslov se morajo evidentirati v evidenci trga nepremičnin. Po predlogu bo opredelila vrste kupoprodajnih in najemnih poslov, o katerih je treba poročati, jasneje opredelila oddajanje na prostem trgu in neprofitne najemnine.

Vir: STA

Predlog interventnega zakona za odpravo posledic žleda prinaša vrsto ukrepov, s katerimi želi vlada zagotoviti proračunska sredstva ter odpraviti ovire v postopkih, ki bi lahko oteževale izvedbo nujnih ukrepov. Zakon poenostavlja postopke na področju prostorskih in gradbenih ukrepov in prinaša posebno ureditev za določanje katastrskega dohodka

Naravna nesreča v obliki žleda med 30. januarjem in 10. februarjem je po oceni vlade povzročila enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjih desetletjih. Praktično vsa družbena, gospodarska in naravna področja so utrpela velike izgube.

Predlog zakona zato prinaša nujne interventne, sanacijske in preventivne ukrepe za odpravo posledic žleda, ki je prizadel Slovenijo. Predlog zakona prinaša tudi podlago za povračilo neposredne škode in dodelitev državnih sredstev pri posameznem oškodovancu.

Zagotavljanje proračunskih sredstev

Sredstva za odpravo posledic žleda se bodo zagotovila iz državnega proračuna in iz sredstev Solidarnostnega sklada EU. V proračunu za leto 2014 se za prvo odpravo posledic žleda zagotovi 13 milijonov evrov.

Ob pripravi predlogov proračunov za naslednja leta morajo pristojna ministrstva prednostno zagotoviti zadostna sredstva za sanacijo škode.

Začasni ukrepi v zvezi z odpravo posledic žleda

Postopki državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, potrebni za izvedbo ukrepov za odpravo posledic, se bodo izvajali prednostno.

Odjemalci za čas, ko so bili brez elektrike, ne bodo plačali priključne moči in niti ne omrežnine. Pravni subjekti, ki so za svojo dejavnost uporabljali agregate, imajo možnost 50-odstotnega povračila trošarin.

Odpravljanje škode v gospodarstvu

Oceno škode v gospodarstvu bo pripravilo ministrstvo za gospodarstvo. Ne glede na predpise, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč, bodo oškodovanci oceno škode prijavili na obrazcu, ki ga bo ministrstvo objavilo na svoji spletni strani.

Na podlagi ocene škode bo Geodetska uprava RS spremenila vrednosti nepremičnin po uradni dolžnosti, na način kot to ureja zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin.

Obnova infrastrukture in sanacija gozda

Za potrebe obnove gospodarske infrastrukture in drugih objektov lastniki ne bodo potrebovali gradbenega dovoljenja. Obnova objekta po tem zakonu obsega vsa dela, ki omogočajo vzpostavitev gospodarske infrastrukture in drugih objektov v stanje, ki omogoča njihovo uporabo in obratovanje, pri čemer je za objekte gospodarske infrastrukture dopustno uporabiti tudi drugo tehnično rešitev kot pri prvotno zgrajenem objektu.

Pri ostalih objektih pa se obnova po tem zakonu izvede tako, da se glede na prvotno zgrajeni objekt ne spremeni njihova namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje.

Za potrebe obnove objektov gospodarske infrastrukture se šteje, da so dela izvedena v skladu s prostorskimi akti, tudi če so dela, potrebna za njihovo obnovo, izvedena znotraj območja varovalnega pasu prvotnega objekta gospodarske infrastrukture.

Investitor načrtovane gospodarske infrastrukture, ki je za gradnjo pridobil gradbeno dovoljenje pred 31. januarjem 2014, pa gradnja zaradi posledic naravne nesreče po tem zakonu ni mogoča, lahko zahteva podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja skupaj za obdobje treh let.

Investitor načrtovane gospodarske infrastrukture lahko zahteva podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja tudi v primeru, če je bilo gradbeno dovoljenje že podaljšano.

Lastniki zemljišč ob prometni ali energetski infrastrukturi in zemljišč, po katerih poteka energetska ali prometna infrastruktura, morajo upravljavcem prometne oziroma energetske infrastrukture dopustiti dostop do infrastrukture in izvedbo sanitarne sečnje in drugih varstvenih del.

Zaradi izvajanja sanacijskih ukrepov za odpravo posledic žleda v gozdovih bo uporabnikom in vzdrževalcem gozdnih prometnic dovoljena vzpostavitev prevoznosti na teh prometnicah tako, da se odstranijo ovire in popravijo poškodbe, posekano drevje pa se izdela v gozdne lesne sortimente, ki se zložijo ob prometnico. O aktivnostih v zvezi z ukrepi iz tega člena je treba obveščati Zavod za gozdove Slovenije.

Če je gozd zaradi posledic žleda tako poškodovan, da je za njegovo obnovo treba izdelati sanacijski načrt in je spravilo lesa mogoče izvesti le z gradnjo gozdne vlake, se šteje, da je priprava oziroma gradnja gozdne vlake nujna.

Zavod za gozdove Slovenije lahko za določitev varstvenih del izda več lastnikom gozdov na delu območja ukrepov iz tega zakona skupaj eno odločbo.

Ukrepi za preprečevanje namnožitve in zatiranje škodljivcev

Lastniki gozdov morajo redno spremljati oziroma zagotoviti spremljanje stanja poškodovanega gozda zaradi odkrivanja žarišč podlubnikov najmanj ob koncu zime in ob začetku poletja. V obdobju od 1. aprila do 31. oktobra (obdobje poletne sečnje) morajo spremljati oziroma zagotoviti spremljanje stanja gozdov s poškodovanimi iglavci enkrat mesečno.

Spremljanje stanja poškodovanega gozda je potrebno zlasti pri poškodovanih sestojih iglavcev, ki imajo več kot 50-odstotno zastopanost iglavcev v lesni zalogi, ter sestojih, v katerih so bila v preteklem letu odkrita žarišča podlubnikov.

Zavod za gozdove lastniku gozda, ki ni izvedel ukrepov za zatiranje podlubnikov, do izvedbe ukrepov ne izda novih odločb za možni posek.

Posebnosti pri ugotavljanju katastrskega dohodka in odpisu prispevkov

Oprostitev plačila katastrskega dohodka se lahko uporabi za parcele gozdnih zemljišč, ki jih je prizadel žled v takšnem obsegu, da je gozd uničen v celoti in je zavod za gozdove odredil obvezno obnovo gozda s sajenjem.

Za parcele gozdnih zemljišč, na katerih je zaradi žledu nujna sanitarna sečnja v obsegu, ki znaša več kot 50 odstotkov desetletnega možnega poseka, se katastrski dohodek v obdobju desetih let od leta naravne nesreče zniža za odstotek poškodovanosti.

Vir: STA

Novi predpisi

Spremenjeni predpisi

Novi predlogi zakonov

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
 • Veljati je začel 22.3.2003. Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZDIJZ-AZDavP-1BZInfP, ZDIJZ-B in ZDavP-2.
 • V pripravi je Predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), katere namen je krepitev transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti in integriteti pri upravljanju gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava z določitvijo novih zavezancev za informacije javnega značaja, vzpostavitvijo registra zavezancev in določitvijo centralizirane in enotne proaktivne objave podatkov o izdatkih določenih zavezancev.
 • Državni zbor je do danes pripravil 2 uradni prečiščeni besedili zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 24-900/2003, stran 2786.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 19.2.2014 - 25.2.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 7 novosti 7 novosti 1 novost 7 novosti 12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 1 novost 4 novosti 7 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 2 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 1 novost 4 novosti 8 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 18 novosti 4 novosti 14 novosti 7 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 25 novosti 5 novosti 16 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 5 novosti 2 novosti 28 novosti 8 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost 1 novost 4 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 5 novosti 4 novosti 2 novosti 3 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 3 novosti
11. OBČINE 38 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .