Številka 3, letnik VI
24. januar 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Naš tokratni sogovornik v rubriki Pogovor, dr. Jurij Žurej, direktor Urada RS za intelektualno lastnino, je glede intelektualne lastnine v prihodnje prepričan, da je »način, kako čim bolj prevarati državo sicer zelo privlačen, ni pa vzdržen na dolgi rok. In veliko nas je, ki smo še bolj inteligentni, kot ti, ki trenutno vodijo države in znamo to še bolje narediti, vendar smo prepričani, da to ni pravi način. In če ne bo pravega načina, se utegne v Evropi zgoditi, da bo čedalje več ljudi razmišljalo tako in bo prišlo do anarhije sistema. Danes je Evropa še zmožna stvari spreminjati, če ne, bomo pa imeli probleme, ker nas bodo tisti, o katerih govorimo s predsodki, Kitajska, Indija in nekatere afriške države, prehiteli z znanjem in delom, ne s čim drugim.«

Pred izdelavo računovodskih izkazov in letnega poročila mora podjetje preveriti, če obstaja potreba po oblikovanju ali odpravi rezervacij oziroma dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Rezervacije je potrebno oblikovati za sedanje zaveze, ki pa izhajajo iz preteklih dogodkov in bodo predvidoma poravnane v prihodnosti. Obdobje poravnave ni z gotovostjo določeno. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve podjetje oblikuje za prihodke, ki bodo v obdobju, daljšem od enega leta pokrili predvidene odhodke. Ker je računovodska in davčna obravnava rezervacij in pasivnih časovnih razmejitev precej zahtevno področje, smo tej temi namenili današnjo temo tedna.

Dr. Jurij Žurej: V času krize bodo tudi patenti zapustili male države

Dr. Jurij Žurej je direktor Urada RS za intelektualno lastnino.

Slika

TFL Glasnik:
Dve leti je, odkar ste prevzeli vodenje Urada za intelektualno lastnino. Rojeni ste v Švici, imate doktorat iz prava, delali ste v gospodarstvu, bili ste svetovalec Državne revizijske komisije, opravljali ste naloge svetovalca informacijskega pooblaščenca, svetovali ste številnim institucijam. Predvsem ste znani kot pisec zakona o medijih in o RTV. S čem bi se sami pohvalili po dveh letih dela na uradu, kaj se vam zdi pomembno?

Jurij Žurej:
Kot rezultat predvsem štejem to, da smo naredili pregled stanja, kje sploh smo, da smo odprli številne zadeve, ki jih leta nihče ni odpiral. Ne da niso znali, niso jih hoteli odpirat. Mi smo jih začeli reševat. Na koncu bi bil zadovoljen, ko bi bile rešene, vendar in zelo realno: v tem sistemu, v tej politični klimi in v tem razumevanju pravne države ni moč pričakovati razrešitve nekaterih zadev.

TFL Glasnik:
Katere zadeve konkretno imate v mislih?

Jurij Žurej:
Kolektivno organizacijo. Poglejva konkretno po primerih. Na patentih so zadeve potekale relativno v redu. Tam sta sicer dve vprašanji. Prvo je smiselnost slovenskega sistema, saj podeljujemo patent, ki ni pravi patent. Lani smo, recimo, imeli 469 prijav patentov, od tega jih po nekaj letih preživi 25 do 30. To pomeni, da so patenti v Sloveniji v tem trenutku in takšni kot so, namenjeni sami sebi. To spet pomeni, da smo na vsakem patentu porabili toliko in toliko dni dela na primeru, vemo pa, da čez nekaj let ne bo nikakršnega interesa, da se patent podaljša. To ni toliko problem urada, temveč pomeni, da podporne inštitucije ne zagotavljajo dvojega.

Prvič naj ne bi odkrivali tople vode in investirali v stvari, ki so že odkrite, torej država v mnogi primerih neustrezno vlaga sredstva v raziskave in razvoj. Drugo vprašanje pa je, da se ne ukvarjamo z materializacijo. Torej imamo odlične ideje, ki jih celo zaščitimo; nihče pa se potem ne ukvarja s tem, komu bi to lahko prodali in je zadeva namenjena sama sebi. Vrednost patenta, in to večkrat glasno povem, nima nobene vrednosti in je samo kos papirja, s katerim se lahko kateri profesor hvali in dobi habilitacijsloke točke. Torej gre za strošek, od katerega ni nobene koristi.

Drugo torišče našega dela so znamke in modeli. In spet imamo dve ločeni zgodbi. Na eni strani je relativno veliko število prijav in pri znamkah ugotavljamo predvsem dvoje. Relativno veliko število nacionalnih in manjše število evropski prijav. Ugotovili smo, da bi med 500 največjimi slovenski podjetji samo 13 odstotkov imelo zavarovano evropsko blagovno znamko. To je po mojem osebnem mnenju katastrofalen rezultat, ker številke povedo, da ostali niti ne razmišljajo, da bi šli na evropski trg. Če ne nameravajo vstopiti na evropski trg in če so to storitvena ali proizvodna podjetja, ki bi prodajala, sploh ne vem, kje je njihov trg. A je potem čudno, da je gospodarska situacija taka kot je? Če posluješ in tekmuješ samo na trgu, kjer lahko zaradi slabšega povpraševanja prideš s slabšimi izdelki, potem to ni najboljše.

Zdi se mi, da je šel pri tem razvoj v boljšo smer, pospešujemo postopke obravnave znamk in kako to postoriti hitreje – za razliko od patenta, kjer so časovni okvirji določeni. Ne morem pa reči, da sem ponosen, ker je to sramota za urad, sem pa vesel, da rešujemo primere, katerih začetek reševanja sega v leto 1994, ki jih leta nihče ni reševal in so ležali zaprti po omarah. Upam trdi, da bodo letos vsi ti primeri rešeni.

Ostaja pa odprto vprašanje za vso politiko in ministre. Kaj so ti ljudje delali doslej, da lahko pride neki direktor v urad in ugotavlja, da obstajajo primeri, ki niso bili rešeni 16 ali 18 let in da ni nikakršne evidence o teh primerih. To dokazuje, da politika sploh ne ve, kaj dela državna uprava, kar je moč dokazati s podatki – ne samo pri sebi, temveč tudi pri mojih kolegih.

Tretji primer so avtorske pravice in to je področje, na katerem ni bilo narejenega ničesar. Povedano drugače: uradniki so sicer delali, vendar brez strategije in vizije. Osnovni problem, ki ga vidim, je da v zadnjih desetih letih ni bilo nikakršnega finančnega nadzora nad delom kolektivnih organizacij in bo zaradi tega celo državo bolela glava. Pričakujem namreč odškodninske pa tudi druge oblike odgovornosti, ker so številni avtorji zaradi nedelovanja države in kljub njihovim opozorilom, ostali brez denarja in poštenih plačil.

Zato trenutno skušamo reševati nekatere teh primerov. Ob tem upam, da bo kateri izmed ministrov končno naredil dve stvari. Da bo dal ustrezno število ustrezno usposobljenih ljudi, ki se bodo ukvarjali z avtorskimi pravicami, ker jih trenutno nimamo (nimamo niti enega, ki bi se spoznal na finance) in da bo kdo odgovarjal zaradi nedelovanja urada v preteklosti in zaradi sodelovanja nekaterih uradnikov z različnih ministrstev z različnimi kolektivnimi organizacijami pri stvareh, za katere smo ugotovili, da so nezakonite.

Konkretno. Za kabelsko retransmisijo imamo uradnika z urada z imenom in priimkom, ki je pomagal, da so se sredstva nakazovala neposredno v tujino. Ministri so bili opozorjeni, a ni bil speljan niti en postopek, kljub temu, da je šlo za več milijonov evrov, ki so bili nakazani v tujino.

Smo pa zelo zadovoljni, da končno imamo sektor za svetovanje in promocijo in je takšen, kot bi moral biti. Ustvarili smo vrhunsko moštvo in sodelavci, ki so prišli, imajo vrhunsko izobrazbo in izkušnje. Na drugem polu pa so še zaposleni, ki jih moramo dodatno izobraževati in pri tem nas čaka veliko dela.

To je prvi del, drugi del pa je organizacija procesov. Glede na to, kako država deluje, je določene stvari moč urediti, določene pa ne, ker je država povsem rigidna, delovna zakonodaja pa podpira lenobo in tiste, ki izkoriščajo sistem. Hkrati pa ni moč nagraditi tistih, ki so pridni in hočejo delati.

 

TFL Glasnik:
Človek bi ovrednotil tole vaše delo kot remek delo v javnem sektorju. Drugo področje, ki bi ga odprli, se kaže kot minorno ob vaših prej opisanih prizadevanjih, a je v medijih zelo odmevalo. Govorim o Sazasu. Toliko bolj po nedavni odločbi vrhovnega sodišča, da se uporablja tarifiranje iz leta 1998 in ne iz leta 2006. Koliko je ta določba povezana s siceršnjimi vašimi stališči?

Jurij Žurej:
Naše mnenje je bilo izrecno takšno, kot ga je ugotovilo sodišče, da se uporablja tarifa iz leta 1998. Urad je opozarjal in z vso odgovornostjo trdim, da je imela država vse podatke in da bi morala ukrepati že od leta 2001 dalje. A urejanja ni bilo zaradi zavestne odločitve. Še več: vmešana je bila politika, kar je moč dokazati z dokumenti. In zaradi tega nas bo še zelo bolela glava. Imamo dve možnosti: da zakopljemo glavo v pesek ali gremo v reševanje. Opraviti je treba pregled vseh kolektivnih organizacij. Vendar moramo biti zelo pošteni. Niso vse kolektivne organizacije enake. Pri vseh sicer prihaja do napak, vendar se ponekod vsedeš in pogovoriš in se lotijo odpravljanja napak ali pa ne.

Glede združenja Sazas imam osebno mnenje in vas moram spomniti, da je Urad za varstvo konkurence izdal odločbo, mi smo izdali številne sklepe… Že na podlagi naših prijav bi policija morala opraviti temeljit pregled in preveriti, ali naše navedbe držijo in ali obstajajo sumi kaznivih dejanj. Ko pa bodo pregledane finance, se bo moral urad odločiti, ali ima lahko to združenje še naprej dovoljenje za opravljanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic. Problem pa je, da imamo na eni strani sistem, v katerem morajo isti ljudje, ki deset let niso naredili ničesar, zdaj odločati o teh stvareh, na drugi strani pa ministre, ki so gluhi na obe ušesi. Upam, da bodo zdaj, ko je konec volitev in konec zabav, na katerih so morali nastopati člani te organizacije, politiki ugotovili, da potrebujemo red.

Slovenija se mora odločiti. Ali želimo imeti red in delujoči sistem ali pa želimo imeti elite, ki jim vedno znova popuščamo na račun drugih. Ko se bomo glede tega odločili, bo rešitev relativno zelo lahka. Do takrat pa bomo vsakokrat, ko se bomo na uradu glede kakšne zadeve odločili, dobili bodisi kakšno kazensko ovadbo bodisi inšpekcijo. Urad je bil lani deležen pregleda proračunske inšpekcije, upravne inšpekcije, komisije za preprečevanje korupcije, notranjega nadzora ministrstva za gospodarstvo, večkrat smo morali kaj pojasnjevati ministrom, sledila so številna dobronamerna elektronska sporočila z ministrstva za gospodarstvo, iz kabineta predsednika vlade. In vsakokrat v povezavi z združenjem Sazas. Moram povedati, da če bi se vsi ti ljudje toliko ukvarjali z gospodarstvom ali z ljudmi, ki prijavljajo patente, bi nam vsem šlo bolje.

 

TFL Glasnik:
Pred vami je še polovica mandata. Kakšne načrte ste si zastavili? V EU so sprejeli dogovor o vzpostavitvi enotnega patenta – kaj v tej smeri?

Jurij Žurej:
Povedal sem, pri patentih se moramo odločiti o spremembi zakonodaje vendar šele na podlagi tega, ko bomo ugotovili, kaj so dejanske potrebe gospodarstva. Moramo se znebiti prakse, da sprejemamo zakone zato, ker imamo neko ozko interesno skupino, ki hoče uveljaviti svoje interese in ne gledamo na to, kaj to sistemsko pomeni. Zakon tak kot je, ni slab, so sicer možne tudi večje spremembe, vendar se mora država odločiti.

Urad seveda pozdravlja evropski patent, vendar mora država ob tem vedeti, da s tem izgubi del samostojnosti in da se bodo vloge uradov spremenile, kot je primer pri znamkah. Za slovensko gospodarstvo je to primerno, ker bi se relativno znižali stroški patentne zaščite, ocene govorijo o kar veliki razliki. Predvsem pa je pomembno, da če hočeš nastopati na enotnem evropskem trgu, da vse urediš na enem mestu – zdaj pa moraš to storiti v 27 državah, v vsaki posebej.

Na področju znamk ni pričakovati velikih sprememb, je pa slovenski urad zaspal na področju IT podpore. Država od leta 2001 ni dala uradu niti evra za IT. Vse kar imamo, je iz sredstev mednarodnih organizacij. Zdaj, ko so standardi v svetu takšni, da prijavo vlagate s svojega kavča, mi o tem – leta 2012 - šele začenjamo razmišljati, kako bomo to začeli delati. Pa čeprav v naslovu urada piše »Urad za intelektualno lastnino«. Vse politike in ministrstvo je lahko zelo sram, saj dokazujejo, da ne razumejo, kaj dejansko naše stranke potrebujejo. In morali bi se zavedati, da smo mi tukaj zaradi naših strank. Glede teh strank je treba vedeti, da je urad lani zaslužil 2,9 milijona €, od 600 tisoč do 800 tisoč € pa dobimo še iz mednarodnih projektov – in ničesar iz proračuna. In če gospodarstvo poleg vseh davkov plača še to, mi pa še spletnih strani nismo sposobni narediti, pridemo do odgovora, kje je treba še kaj narediti.

Pri avtorskih pravicah pa se bo zgodilo dvoje. Na eni strani bomo v Sloveniji opazovali zelo veliko poudarjanje nacionalnega interesa, pri čemer bodo nekateri, ki so v zadnjih letih od kolektivnih organizacij prejemali najvišje zneske, trdili da razprodajamo slovensko kulturo. Na drugi strani pa ministrstva ne bodo znala locirati tistih mladih in novih ustvarjalcev, v katere bi bilo pametno vlagati, ker trdim, da se dobra dela poslušajo povsod po svetu. Če bomo zasledovali samo nacionalni interes, se bomo Slovenci toliko časa kregali, da bomo na koncu nekonkurenčni in se bo velika večina domačih avtorjev in ne glede na nacionalni interes preklopila na katero izmed večjih kolektivnih organizacij iz Evrope, ker bodo stroški vzdrževanja toliko nižji. Zato je danes še čas, da uredimo pravno situacijo in pregledamo kolektivne organizacije ter le-tem predlagamo, da ustanovijo skupno administrativno službo in da tako znižajo stroške pobiranja vseh prispevkov. Na drugi strani pa moramo od vseh uporabnikov tudi pobirati prispevke, ker avtorska pravica mora biti plačana ter da se združijo na regionalni ravni in ustanovijo 'peti blok' proti štirim velikim državam na tem področju. Tak blok malih držav bi potem res ščitil nacionalne identitete. Če tega ne bo, bodo avtorske pravice naših ustvarjalcev zastopali Nemci, Angleži, Francozi ali Španci.

 

TFL Glasnik:
Kako gledate na zaščito intelektualne lastnine v prihodnje – globalno. Smo v dobi krize, ko podjetja ne bodo izbirala sredstev. Poglejva na primer Kitajsko in druge agresivne prihode na trg.

Jurij Žurej:
Imamo dva modela in za začetek bi dejal, da se moramo znebiti predsodkov pred Kitajsko. Če je bila Kitajska pred časom kršitelj določil varstva intelektualne lastnine, temu danes ni več nujno tako. Še več, menim da bo za mnoge šok, ko bo Kitajska čez leta postavljala pravne standarde, ker imajo sami toliko intelektualne lastnine, da jim je v vitalnem interesu kvalitetna zaščita te lastnine. To danes vidimo na kar nekaj primerih, ko Kitajska postavlja pravne smernice, oziroma je vodilna.

Na sploh pa bo postala intelektualna lastnina še bolj pomembna, kot je danes. Za učinkovito intelektualno lastnino pa bodo morali biti sistemi zaščite le-te dostopni. Da bo vsak, ki bo prijavil intelektualno lastnino, imel priložnost zagovarjati jo na sodišču. Poglejva primer. Ta hip imamo v Evropi enormne razlike. V nekaterih državah je sodni spor, recimo, 25 tisoč evrov in ga razrešijo v treh ali štirih mesecih in imate države v svetu, v katerih je vstopni strošek za reševanje spora na patentih od enega do štirih milijonov evrov, reševanje pa lahko traja nekaj let in je treba prišteti še odvetniške stroške.

Največji problem v prihodnosti bo, kot jaz vidim, izoblikovanje ustreznega sodnega sistema, ki bo ustrezno, hitro in poceni reševal zadeve. Da se vam ne bo zgodilo, da boste imeli v rokah papir za patent, ne boste pa imeli denarja za sodišče in odvetnike. Bojim se, da bodo prišle multinacionalke in različni skladi, ki bodo iskali take stranke, ki bodo v stiski, od njih bodo kupovale intelektualno lastnino in se bo le-ta zbirala v nekaj najmočnejših državah. Seveda se bodo tam odpirala delovna mesta, lohn-posle pa bodo izvajale manjše države, ki bodo izgubljale dobičke. In ta hip se to že dogaja. Slovenija je še zmožna biti nosilka, v katero bi se lahko stekala intelektualna lastnina, vendar bodo morali odgovorni razumeti, kaj je vizija države. In najmanj, kar bodo morali storiti je to, da se bodo morali nehat hecati okrog tega, a tej državi hočemo kaj dobrega.

Povedal bom zelo naravnost. Način, kako čim bolj prevarati državo, je sicer zelo privlačen, ni pa vzdržen na dolgi rok. In veliko nas je, ki smo še bolj inteligentni, kot ti, ki trenutno vodijo državo in znamo to še bolje narediti, vendar smo prepričani, da to ni pravi način. In če drugačnega načina ne bo, se utegne v Evropi zgoditi, da bo čedalje več ljudi razmišljalo tako in bo prišlo do anarhije sistema. Danes je Evropa še zmožna stvari spreminjati, če ne, bomo pa imeli probleme, ker nas bodo tisti, o katerih govorimo s predsodki, Kitajska, Indija in nekatere afriške države, prehitele z znanjem in delom, ne s čim drugim.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Rezervacije in dolgoročne časovne razmejitve obravnavajo Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/2005 do 80/2011) v standardu 10 (v nadaljevanju SRS 10). Rezervacije so po definiciji sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo predvidoma poravnale v obdobju, ki še ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikost je mogoče zanesljivo izmeriti. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve pa so po definiciji odloženi prihodki, ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili predvidene odhodke.

Namen oblikovanja rezervacij je, da bodo v bodočnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. SRS 10.3 primeroma navajajo sledeče rezervacije:
•    za stroške reorganizacije podjetja,
•    za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
•    za pokojnine in
•    za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Namen oblikovanja rezervacij je, da bodo v bodočnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. SRS 10.3 primeroma navajajo sledeče rezervacije:
•    za stroške reorganizacije podjetja,
•    za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
•    za pokojnine in
•    za jubilejne nagrade in za odpravnine ob upokojitvi.

Poleg zgoraj navedenih rezervacij v praksi pogosto srečamo še sledeče rezervacije:
•    za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov zaradi razgradnje in ponovne vzpostavitve prvotnega stanja ter druge podobne rezervacije,
•    za dana jamstva ter
•    druge rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov.

Rezervacije se, skladno z določili SRS 10.6, pripoznajo v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih, če:
a)    obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza (pravna ali posredna),
b)    je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo pritekanje gospodarskih koristi, in
c)    je mogoče znesek obveze zanesljivo izmeriti.

Rezervacije se oblikujejo v višini sedanje vrednosti izdatkov, ki bodo v prihodnosti potrebni za poplačilo obveznosti. Začetno merjenje rezervacij obravnava SRS 10.12, ki pravi, da gre za najboljšo oceno izdatkov, potrebnih za poravnavo na dan bilance stanja za obstoječe, praviloma dolgoročne obveze. Pogojne dolgoročne obveznosti niso rezervacije.

Najbolj pogosto zasledimo v računovodskih izkazih podjetij rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ki smo jih v Sloveniji začeli oblikovati po uveljavitvi spremenjenih Slovenskih računovodskih standardov  leta 2006. Glede načina oblikovanja rezervacij za dolgoročne zaslužke zaposlencev SRS 10.44 napotuje na Mednarodni računovodski standard (v nadaljevanju MRS) 19, ki ne govori samo o rezervacijah za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, ampak o zaslužkih zaposlencev. Zaslužke zaposlencev pa predstavljajo, na primer, tudi tisti deli zaslužkov zaposlencev, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta podjetja ali pogodbe o zaposlitvi, podjetje pa takemu izplačilu nasprotuje. MRS 19 predvideva, da mora biti v knjigovodskih evidencah pripoznana sedanja vrednost, brez obvez za določene zaslužke in stroške sprotnega službovanja.

Izračun višine rezervacij mora temeljiti na aktuarskih predpostavkah, ki morajo biti nepristranske in vzajemno primerljive. Aktuarske predpostavke so najboljše ocene spremenljivk, ki v podjetju določajo končne stroške zagotavljanja pozaposlitvenih zaslužkov. Aktuarske predpostavke za obračun višine jubilejnih nagrad in odpravnin obsegajo:
1.    demografske predpostavke:
a.    umrljivost v času službovanja,
b.    stopnja fluktuacije zaposlencev, invalidnosti in zgodnjega upokojevanja,
2.    finančne predpostavke, ki obravnavajo:
a.    diskontno mero,
b.    prihodnjo raven plač in drugih zaslužkov,
c.    višino pravice po kolektivni pogodbi in
d.    drugo.

V zadnjem letu, ko je boniteta naši državi padla in so dolgoročnim, sicer ne tveganim vrednostnim papirjem, zahtevani donosi porasli, je porasla tudi diskontna mera za izračun sedanje vrednosti zaslužkov zaposlencev. Višja diskontna stopnja pomeni, da je sedanja vrednost bodočih obvez nižja, kot bi bila, če ne bi bilo dolžniške krize in posledičnega dviga zahtevanih donosov. Pri tem morajo podjetja paziti, da višina rezervacij ne bo podcenjena.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se, skladno s SRS 10.2 oblikujejo za odložene prihodke, ki bodo v obdobju, daljšem od enega leta, pokrili predvidene odhodke. Med dolgoročno odložene prihodke spadajo:
•    državne podpore,
•    donacije in
•    vse druge pasivne časovne razmejitve, katerih ročnost je daljša od enega leta.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo v višini dobljenih državnih podpor oziroma donacij. Ker gre za državne podpore oziroma donacije, prejete za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, se pasivne časovne razmejitve koristijo, oziroma prenašajo med prihodke v višini obračunane amortizacije sredstev, ki so bila na ta način pridobljena.

Davčna obravnava rezervacij je opredeljena v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 59/2011)(v nadaljevanju ZDDPO-2). ZDDPO-2 pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju odhodkov zavezanca, oblikovane rezervacije prizna kot odhodek v znesku, ki ustreza 50% oblikovanih rezervacij.  

ZDDPO-2 kot rezervacije, ki so obdavčene v višini 50%, opredeli rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi. Pogojne dolgoročne obveznosti se ne štejejo za rezervacije.

Odprava rezervacij, ki niso bile priznane kot odhodek se iz davčne osnove izvzame, poraba rezervacij pa se v ne priznanem delu prizna kot odhodek.

5. oktobra 2011 je bila v Uradnem listu št. 78/2011 objavljena novela Zakona o DDV (ZDDV-1E). Ena od novosti, ki je bila z njo uveljavljena, je ureditev postopka popravka napak iz preteklih DDV-obračunov in naknadne oddaje DDV-obračunov.

V 2. odst. 139. člena ZDDV-1 je po novem določeno, da se »pri popravljanju napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu in naknadni predložitvi obračuna DDV po poteku predpisanega roka za njegovo predložitev ne upoštevajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, s katerimi so urejeni popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu, popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko, ter predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave”.
To pomeni, da se za vse vrste napak, ki so zajete v  ZDavP-2, in ne le za primere, ko se uporabi samoprijava, po novem na področju davka na dodano vrednost uporablja samo ZDDV-1, in sicer 88. b (popravljanje napak v obračunu DDV) in 88. c člen (naknadna predložitev obračuna DDV), ki sta se v ZDDV-1 vključila z nedavnimi spremembami.

Na podlagi četrtega odstavka 111. člena Zakona o dohodnini se pri izračunu dodatne splošne olajšave za dohodek iz dejavnosti šteje dobiček (t.j. znesek iz zap. št. 9 obračuna DOHDEJ), kateremu se prišteje obračunan znesek prispevkov za socialno varnost, ki jih je zavezanec navedel na prvi strani obrazca.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) v drugem in tretjem odstavku 111. člena določa, da lahko zavezanci v nižjih dohodkovnih skupinah uveljavljajo dodatno splošno olajšavo, ki znaša 2.000 eurov za tiste zavezance, ki dosegajo skupne dohodke do 8.300 eurov letno in v višini 1.000 eurov za tiste zavezance, ki imajo skupne dohodke nad 8.300 eurov do 9.600 eurov.

Nadalje je v četrtem odstavku 111. člena ZDoh-2 določeno, da se za dohodek iz dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena šteje dobiček, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih.

Glede na obliko in način proizvajanja v strokovni literaturi obstajajo različne delitve proizvodnje. Za računovodsko spremljanje proizvodnje je pomembna delitev v tri skupine, in sicer na:
•    posamično proizvodnjo,
•    serijsko proizvodnjo in
•    množično ali množinsko proizvodnjo.

Vsaka od skupin ima svoje značilnosti. Posebnost serijske proizvodnje je, da se posamezne izdelke proizvaja v serijah po znanem številu kosov in v omejenem času. Pri tem je pomembno, da gre za enak artikel, ki se zaporedoma proizvaja, dokler se ne izdela vnaprej določenega števila izdelkov.
Količina izdelkov v seriji je predpisana v delovnem nalogu. V njem so zapisani tudi postopki izdelave serije, ki vključujejo količino ter zaporedje postopkov in količino uporabe strojev, dela ter storitev. Kosovnice, ki so del delovnega naloga, opredeljujejo, kateri material in polizdelki bodo v procesu proizvajanja porabljeni ter v kakšni količini. Skratka, z delovnim nalogom se opredeli celoten tehnološki proces izvedbe proizvodnje serije. Že sam naziv »delovni nalog« pove, da gre za nalog, kaj naj bi se delalo, koliko časa in s čim ali s kom. Ko je proizvodnja izdelka ali serije zaključena, se preveri, če je bila proizvodnja izvedena po delovnem nalogu in do kakšnih količinskih odstopanj je prihajalo. Navedejo se tudi razlogi za odstopanja. Preveri se predvsem, če se je za proizvedeno količino izdelkov uporabila predvidena količina materiala, dela, storitev in opreme.

Na novosti na področju MSRP vpliva sporazum o sodelovanju med FASB in IASB iz aprila 2008, ko sta omenjena odbora na novo določila prioritete in mejnike do leta 2011. Takrat je bilo predvideno, da naj bi bili do junija 20111 na podlagi skupnih projektov izdani enaki novi standardi o predstavljanju računovodskih izkazov, najemih, razločevanju med dolgovi in kapitalom in pripoznavanju prihodkov.

Vendar sta se IASB in FASB že novembra 2010 odločila, da zaradi osredotočanja na najbolj kritične projekte nadaljevanje projekta o predstavljanju računovodskih izkazov ter o razločevanju med dolgovi in kapitalom za nedoločen čas prestavita, medtem ko naj bi se po načrtu dela s 30. oktobrom 2011 izmed omenjene četverice edina preostala aktivna projekta o najemih in pripoznavanju prihodkov enkrat v drugi polovici leta 2012 tudi zaključila.
Področja finančnih inštrumentov, merjenja poštene vrednosti in uskupinjevanja (konsolidiranja) so zaradi globalne finančne krize in priporočil skupine držav G20 ter Foruma za finančno stabilnost postala zelo urgentna. Vendar sta bila kolikor toliko po načrtih izdana le oba dela I. faze izdaje novega MSRP 9 Finančni inštrumenti: prvi del na temo razvrščanja in merjenja finančnih sredstev je bil izdan novembra 2009, drugi del na temo razvrščanje in merjenje finančnih obveznosti pa oktobra 2010. V zvezi z II. fazo (odplačna vrednost in obračunavanje oslabitev) se po načrtu dela z dne 31. oktobra 2011 v prvem polletju 2012 pričakuje ponovna javna obravnava precej spremenjenega Osnutka za razjasnitev (Exposure Draft), medtem ko naj bi se prvi del III. faze MSRP 9 (varovanje pred tveganjem, tj. hedging) na temo splošnega varovanja pred tveganjem prav tako končal enkrat v prvem polletju 2012. Predvsem zaradi zamud pri izdaji novega MSRP 9 Finančni inštrumenti se je IASB 22. julija 2011 odločil, da izda Osnutek za razjasnitev z dvomesečnim rokom za komentarje, v katerem predlaga, da se začetek sedanje obvezne uporabe MSRP 9 za računovodske izkaze obdobij, ki se začno 1. januarja 2013 ali kasneje, premakne na 1. januar 2015. Pri tem velja poudariti, da niti en del MSRP 9 še ni bil sprejet med veljavne MSRP v EU.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je zadolžila ministrstvo za delo, da dokončno pripravi predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih, ki bi ga nato obravnavali socialni partnerji. Po besedah ministra za delo Ivana Svetlika gre za spremembo približno tretjine členov zakona, spremembe pa gredo v smeri povečevanja varne prožnosti.

"To pomeni, da naj bi v večji meri zaščitili najranljivejše skupine zaposlenih in jim povečali varnost na trgu dela, povečali učinkovitost inšpekcijskih organov, povečali prožnost pri zaposlovanju in sklepanju delovnih razmerij in s tem znižali administrativno obremenitev delodajalcev," je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister Svetlik in dodal, da spremembe zakona sledijo tudi sklepom ustavnega sodišča in evropskim direktivam.

S področja povečanje varnosti gredo spremembe v smeri večje zaščite delavcev, ki so zaposlenih pri agencijah (omejitev zaposlovanja za določen čas, tem delavcem bi dali več pravic, poleg agencij pa bi pri kršenju sankcionirali tudi delodajalce), več možnosti bi dali za delo na domu in omejili zaposlovanje v slamnatih podjetjih.

Hkrati je predvidena uvedba odpravnin za zaposlene za določen čas, širijo se tudi razlogi za izredno odpoved delovnega razmerja na strani delavca, povečala bi se varnost staršev pred odpovedjo delovnega razmerja, po ministrovih pojasnilih bi se tudi stroški v zvezi z delom izplačevali mesečno kot plača, kar sicer ni zmeraj primer.

Z vidika večje prožnosti je predvidena uporaba informacijske tehnologije pri zaposlovanju, večja bi bila možnost dodeljevanja drugega dela delavcu, uvedli bi konkurenčno klavzulo tudi pri zaposlenih za določen čas.

Predvideni so tudi krajši odpovedni roki in enotna odpravnina, ki bi znašala petino osnove za vsako leto dela pri delodajalcu.

Poleg tega se starostna meja za starejše delavcev pomika nekoliko navzgor, namesto vrnitev na delovno mesto, ko gre za ugotovljeno protipravno odpustitev delavca in ga potem sodišče vrača na delovno mesto, je kot ena od možnosti predvidena tudi odškodnina. Novost je tudi možnost odpovedi delovnega razmerja v času poskusnega dela.

Po ministrovih pojasnilih hkrati predvidevajo, da bi dodatke za delovno dobo urejala kolektivna pogodba in ne zakon, s čimer bi dali večjo možnost sporazumevanja socialnih partnerjev glede tega. Med spremembami s področja večje prožnosti sta tudi uvedba novega začasnega čakanje za delo s 85-odstotnim nadomestilom in poenostavljanje disciplinskih postopkov.

Pri širitvi pooblastil inšpektoratu gre po Svetlikovih besedah za nove pristojnosti, predvsem v smislu, da bi lahko inšpektorji izdajali ureditvene odločbe, ko bi naleteli na določene razmere, ki niso skladne z zakonom.

Spremembe zakona o delovnih razmerjih pa bi upoštevale tudi sklepe ustavnega sodišča in evropske direktive. Med temi je minister omenil, da bi delavce v organizacijah lahko zastopali tudi sveti delavci in predstavniki zaposlenih, ne le sindikat. Nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu bi se obravnavali tudi z vidika odškodninske odgovornosti.

"To ni zakon, ki bi jemal delavcem in dajal delodajalcem. To je zakon, ki poskuša na pravičen in uspešen način vzpostaviti neko pametno razmerje, uspešno razmerje med prožnostjo trga delovne sile in varnostjo zaposlenih," pa je dejal predsednik vlade Borut Pahor in ocenil, da so se "temu precej približali".

Pahor je ob tem pojasnil, da to sicer ni zakon, ki bi bil "tekoča zadeva vlade". Vendar so s predsedniki parlamentarnih strank na sestanku dosegli dogovor, ki nima pravnih in drugih razsežnosti, da vlada po svoji presoji obravnava vse tiste predloge zakonov, za katere sodi, da bi njihovo neodobravanje lahko ogrozilo državni interes.

"Referiramo na klavzulo v ustavi, ki poleg tekočih poslov dopušča vladi, da se ukvarja tudi z vprašanji, ki so sicer v domeni vlade s polnimi pooblastili," je dejal premier in dodal, da je take narave zakon o delovnih razmerjih.

Po njegovih pojasnilih bi radi "konzumirali tisti čas, ki ga običajno delodajalci in sindikati prosijo pred začetkom pogajanj o samih poglavjih in členih zakona, zato da bi ugotovili, ali so podlage ustrezne in ekvivalentne njihovih presojam". In ta čas bi po premierovi oceni "veljajo konzumirati zdaj".

S tem, ko Pahorjeva vlada nima pooblastil, a velja tihi dogovor, da lahko takšni zakoni gredo vsaj v posvetovanje s sindikati in delodajalci, bi namreč dali možnost, da ne izgubljajo časa. "Čas je za Slovenijo postal pomembna kategorija. Izgubili smo ga preveč," je še dejal predsednik vlade.

Kot je še pojasnil Svetlik, so spremembe zakona, ki ima več kot 250 členov, po strokovni ravni pripravili že jeseni lani, a se potem, ker ni bilo "pripravljenosti", ni nič dogajalo.

Vir: STA

Vladna predstavitev izhodišč za spremembo zakona o delovnih razmerjih je predstavnike delodajalcev in sindikatov začudila. V Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS) in Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poudarjajo, da se je ta zakon vedno spreminjal z iskanjem soglasja s socialnimi partnerji.

V ZDS ostro protestirajo proti načinu reševanja problematike zakona o delovnih razmerjih, so iz združenja sporočili potem, ko je vlada predstavila izhodišča za spremembe zakona o delovnih razmerjih, na podlagi katerega naj bi resorno ministrstvo pripravilo osnutek sprememb zakona.

Za ZDS je ta zakon ena izmed ključnih reform, ravnanje odhajajoče vlade pa da je znova pokazalo, da vlada še vedno v celoti negira socialni dialog, je zapisal generalni sekretar ZDS Jože Smole. Dialog je po njegovih besedah v času, ko je vlada še imela polna pooblastila, "povsem zamrl in vlada ni bila sposobna niti začeti z reformo trga dela", zato ZDS protestira proti načinu, s katerim želi vlada zdaj, ko naj bi opravljala le tekoče posle, začeti s sprejemom sprememb tega zakona.

Edini način spreminjanja zakona o delovnih razmerjih na način, ki se je že v preteklosti pokazal kot uspešen, je prek iskanja soglasja s socialnimi partnerji, je izpostavil Smole.

Vlada je po njegovih pojasnilih v sporočilu po seji vlade zavajajoče navedla sklep s seje Ekonomskega socialnega sveta (ESS) iz marca lani, ko je zapisala, da so se socialni partnerji v obravnavi potrebnih sprememb zakona o delovnih razmerjih načeloma strinjali oz. uskladili o temeljnih ciljih sprememb oz. prenove zakona.

Kot je poudaril Smole, je vlada pozabila dodati, da se sklep v celoti glasi, da so člani ESS opravili razpravo o ciljih zakona o delovnih razmerjih, s katerimi so se načeloma strinjali, ministrstvo za delo pa da pripravi konkreten tekst sprememb zakona v roku od dveh do treh tednov in ga pošlje članom ESS ter se nato skliče seja ESS. Socialni partnerji doslej besedila zakona še niso prejeli, pravi Smole.

ZDS je že decembra 2010 ocenil, da so rešitve v izhodiščih ministrstva, ki jih je predstavila vlada, nekonsistentne in si nasprotujoče ter ne kažejo cilja predlaganih sprememb, je spomnil Smole.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič pravi, da se je prvič v 20 letih zgodilo, da vlada predstavlja zakon o delovnih razmerjih na takšen način.

"To kaže, da vlada, ki nima teh pristojnosti, hiti. Verjetno nas bo v naslednjih dneh presenetila še z drugimi sistemskimi zakoni, ker se želi predsednik vlade na vrhu EU 30. januarja pokazati kot tisti, ki je naredil vse, kar gospa Merklova pričakuje od predsednikov vlad," je za STA dejal Semolič.

Po njegovih besedah izgleda, da se "politiki, ki vodijo to vlado, niso nič naučili iz dogajanja okrog pokojninske reforme".

Sindikati si želijo, da zakon o delovnih razmerjih nastaja enakopravno, s soglasjem vseh socialnih partnerjev. "S to vlado se nimamo kaj pogajati. Dialog s to vlado bi pomenil, da ohranjamo legitimnost, ki je ta vlada nima več," je dodal Semolič.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 18.1.2012 - 24.1.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 20 novosti 13 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 18.1.2012 - 24.1.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 8 novosti 12 novosti 7 novosti 10 novosti 10 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 3 novosti 7 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 20 novosti 2 novosti 1 novost 4 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 26 novosti 12 novosti 2 novosti 3 novosti 28 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti 15 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti 8 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost
11. OBČINE 33 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .