Številka 21, letnik VI
21. junij 2016

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Za nami je še ena uspešna sezona TFL Glasnika, e-tednika naše družbe in portala Tax-Fin-Lex, ki ga vsak torek prejme skoraj 40.000 bralcev in jo z današnjo številko zaključujemo ter se od vas do septembra 2016 poslavljamo. Koga vse smo gostili v intervjujih in kaj drugega smo še počeli v zadnjem letu dni povzemamo v današnji številki TFL Glasnika.

V pravnem članku nam doc. dr. Mojca M. Plesničar in Lana Cvikl, univ. dipl. prav., iz Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, predstavljata članek z naslovom Gradnja novega zapora: Predlogi in pomisleki. V začetku junija je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani organiziral posvet, katerega namen je bil začeti širšo strokovno razpravo o predlaganih rešitvah, ki javnosti še niso bile podrobno predstavljene.

V današnji Temi tedna predstavljamo članek mag. Tamare Prezelj iz majske številke revije Denar z naslovom Šolski bazarji brez blagajn. Avtorica v zaključku zapiše:"Res mi je žal, toda ob prebiranju predstavljenega predloga se mi je ves čas vsiljevala misel, da je uporaba davčnih blagajn in pošiljanje računov v potrditev FURS prava malenkost v primerjavi s predlaganimi pogoji za uporabo izjem, ki so zapleteni in (pravniško) neživljenjski, izvajanje pa je pravzaprav lahko zelo tvegana stvar."

Želimo vam prijetno branje, prijetno poletje in lep dopust!

TFL Glasnik: Za konec sezone še zlata bonitetna odličnost

AAA Certifikat zlate bonitetne odličnosti

Za nami je še ena uspešna sezona TFL Glasnika, e-tednika naše družbe in portala Tax-Fin-Lex, ki ga vsak torek prejme skoraj 40.000 bralcev in jo z današnjo številko zaključujemo ter se od vas do septembra 2016 poslavljamo.

Koga vse smo gostili v intervjujih, kaj so prinesle Teme tedna in kaj redno tedensko poročanje o zakonodajnih novostih v Lex-Klipingu in Lex-Koledarju ter kaj strokovni pravni članki, si izvolite ogledati v arhivu vseh številk TFL Glasnika.

Intervjuji

V peti sezoni intervjujev smo gostili zanimive goste:

Tuje strokovnjake Nikico Gabriča, uglednega stomatologa, ki se je pri sosedih podal tudi v politiko, šejkinjo Thorayo al Awandi, obiskal nas je tudi ameriški kadrovski guru Deiric McCann. Mlade izjemno uspešne podjetnice in podjetnike, nekatere že uveljavljene, druge, ki na to pot šele stopajo: Melanie Seier Larsen, ki je tudi predsednica združenja managerk, Tjaša Kolenc Filipčič, ki je tudi vodja sekcije mladih managerjev, Jerneja Podbevšek Zhembrowskyy, ki se spogleduje s svetovno modo, Tomo Senekovič, ki je ustanovil borzo prodaje podjetij, Helena Zajec z neverjetno energijo, pa uveljavljeni Matjaž Čadež in Jožica Rejec ter Tanja Skaza. O svetu IT-ja sta spregovorila Branka Slinkar in Niko Schlamberger. Brez pravnikov seveda ne gre, tudi tokrat je bil izbor zelo izbran: odvetnik Srečo Jadek, dekanja pravne fakultete v Mariboru Vesna Rijavec in harvardski predavatelj Klemen Jaklič ter bivša predsednica državne revizijske komisije Vesna Cukrov. Brez finačnikov in revizorjev tudi ne, o novih računovodskih standardih je spregovoril Marjan Odar. O svetu politike in športa je spregovoril Klemen Grašič, vizijo turizma je predstavila Eva Štravs Podlogar, o mediju je spregovorila Milica Prešeren. Obiskali smo odlične prireditve Javno naročanjePodatkovne baze, ter že drugič v Prav(n)o rešitev, ki jo pripravljajo bodoči pravniki ter mednarodno konferenco o Arbitraži, ki jo je gostila GZS. Nekaj je bilo tudi lastnih prispevkov: Dva svetova, Hrvaške korenine Melanie Trump, Prava ženska. Zna izbrati., Podjetniška voščilnica državi.

TFL Glasnik - intervjuji

 

Prenovljeni portal Tax-Fin-Lex

Vse leto smo skrbno polnili vsebine portala Tax-Fin-Lex, kar je tudi naše osnovno poslanstvo. Veljavna zakonodaja v obliki čistopisov, sodna praksa vseh sodišč s povezavami na zakonodajo, pa strokovni članki ter vrsta ostalih vsebin in storitev obveščanja so nepogrešljiva vsakodnevna orodja za pravnike, davčnike, finančnike in vse podjetnike in strokovnjake.

Po enem letu delovanja prenovljenega portala Tax-Fin-Lex lahko ugotovimo, da ste ga uporabniki odlično sprejeli, s pridom uporabljate vse njegove izboljšave, kot so:

 • Vaše osebno namizje (dashboard)
 • Vaši osebni komentarji pri členu predpisa

Več o uporabnosti portala si oglejte na kratkih video posnetkih, kjer boste v nekaj minutah izvedeli vse!

Vabljeni tudi, da ga čim prej preiskusite!

TFL Glasnik - intervjuji

 

Novost: e-paketi

Novost te sezone so e-paketi, kot smo po novem poimenovali nove produkte, katerih osrednji del predstavlja tematsko področje, iz katerega je zbrana vsa zakonodaja, sodna praksa, itd. ter e-komentar zakona, ki so ga pripravili ugledni avtorji. Največja prednost e-paketov je, da vse dokumente sproti ažuriramo.

- e-paket SRS 2016 z zgledi knjiženj

- e-paket Delovna razmerja (z e-komentarjem zakona ZDR-1)

- e-paket Varstvo okolja (z e-komentarjem zakona ZVO-1)

- e-paket Javno naročanje (z e-komentarjem zakona ZJN-3)

 

TFL Glasnik - intervjuji

 

Še več vsebin: revije

Izšli sta dve novi reviji v e-obliki, revija SIR*IUS in Slovenska arbitražna praksa, obe pripravljeni za uporabo v TFL Standardu.

 

Izobraževanja: Pravna stroka

V sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani ter Pravno fakulteto v Mariboru smo bili organizator ali pokrovitelj izjemnih dogodkov: Dnevov insolvenčnega prava 2016, Stvarnopravnih dnevov 2016 ter dogodka Gospodarski subjekti na trgu in Evropske dimenzije. Vsakega od dogodkov se je udeležilo okrog 150 udeležencev.

TFL Glasnik - intervjuji

 

Pričeli pa smo tudi z organizacijo različnih seminarjev, namenjenih tako računovodjem, davčnikom kot tudi pravnikom.

TFL Glasnik - intervjuji

Dogodek: Najuglednejši strokovnjaki in 10. obletnica portala TFL

V decembru 2015 smo desetič gostili Najuglednejšega davčnega, finančnega in pravnega strokovnjaka po izboru uporabnikov portala Tax-Fin-Lex. Naziv so prejeli Marjan Wakounig, Marjan Odar in Klemen Jaklič.

Na isti prireditvi smo slovesno obeležili tudi 10. obletnico portala Tax-Fin-Lex.

TFL Glasnik - intervjuji

 

Nagrada: Zlata bonitetna odličnost AAA

V juniju 2016 smo prejeli bonitetno oceno AAA. Oceno AAA smo prejeli tretjič zapored in s tem pridobili zlato bonitetno odličnost, kamor se uvršča le 4,2% podjetij. Certifikat bonitetne odličnosti, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode je evropsko priznan in razpoznaven. Poleg tega smo že četrto leto prejemniki znaka Excellent SME.

TFL Glasnik - intervjuji

Nagrada: Učeča se organizacija

V juniju 2016 je mednarodna Life Learning Academia, ki lani podelila direktorici naziv Ambasador znanja, družbi TFL podelila naziv Učeča se organizacija in naš sodelavec Aleš Medved je za osebni dosežek prejel naziv Referenca.

Poslanstvo LLA je, da prek Ambasadorjev znanj, ki so ugledne osebnosti, ki imajo znanje iz svoje stroke ter delujejo v gospodarskih družbah ali javnih institucijah med mladimi izberejo najboljše in jih vključijo motivirajo za delo v njihovih organizacijah in na ta način prispevajo k vseživljenskem učenju.

TFL Glasnik - intervjuji

 

Kdo vse stoji za tem

Ekipo, ki vse to pripravlja, sestavljajo visoko usposobljeni strokovnjaki. Povprečje kaže na univerzitetno stopnjo izobrazbe, starost 37 let, zaposlenih malo več kot polovica žensk, slaba polovica moških, tretjina pravnikov, tretjina ekonomistov, tretjina IT-jevcev.

TFL Glasnik - intervjuji

 

Spoštovani bralci, naj vam ob koncu zaželimo mirno poletje, predajte se brezskrbnim dnem ter poskrbite za aktivni počitek, da ujamete novo energijo za načrte v naslednji sezoni.

 

Srečno!

Ekipa Tax-Fin-Lex

Gradnja novega zapora: Predlogi in pomisleki

doc.dr.Mojca M.Plesničar, Lana Cvikl,uni.dipl.prav.

piše: doc. dr. Mojca M. Plesničar in Lana Cvikl, uni. dipl. prav., Inštitut za kriminologijo

Javnost je bila pred nedavnim obveščena o načrtovani gradnji novega zapora v Ljubljani. V začetku junija je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani organiziral posvet, katerega namen je bil začeti širšo strokovno razpravo o predlaganih rešitvah, ki javnosti še niso bile podrobno predstavljene. Na posvetu so s prispevki in na okrogli mizi sodelovali predstavniki Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), Ministrstva za pravosodje (MP), Urada Varuha človekovih pravic, Inštituta za kriminologijo (IK) in Pravne fakultete v Ljubljani (PF), ki so prvič skupaj razpravljali o načelnih in konkretnih vprašanjih gradnje novega zapora.

O podrobnostih načrtovane gradnje ni bilo veliko govora, saj gradiva o tem niso dostopna javnosti, pojasnjeno pa je bilo, da naj bi novi kompleks na skupni lokaciji vseboval dva zavoda: Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ljubljana skupaj z odprtim oddelkom, ki trenutno deluje kot dislocirana enota, ki nameščata moške obsojence, in ZPKZ Ig, centralni zapor za ženske. Zagotovljenih naj bi bilo 388 postelj za zapornike in 165 za zapornice, kar občutno presega trenutne številke, večja intimnost pa naj bi bila zagotovljena z modularno gradnjo (več manjših enot).

Kot eno izmed ključnih pomanjkljivosti pri snovanju novega zapora so predvsem predstavniki akademske sfere poudarili ne-vključevanje zunanje strokovne javnosti, ki k pripravi projektne naloge ni bila povabljena, niti ji ni bila posredovana v branje. Izjemo predstavlja Urad Varuha, pri čemer je namestnik varuhinje Ivan Šelih opozoril, da so imeli za podajo predlogov za izboljšavo na voljo le šest dni.

Poleg tega sta se skozi razpravo pri okrogli mizi izoblikovala še dva temeljna pomisleka. Prvi se nanaša na predvideno velikost novega zapora, ki 2,5-kratno presega trenutne kapacitete. Direktor URSIKS Jože Podržaj je pojasnil, da se zapori s predvideno širitvijo spopadajo in pripravljajo na nadaljnjo rast števila zapornikov, podobno je razmišljal tudi Darko Stare, generalni sekretar na MP.[1] Ob tem sta dr. Dragan Petrovec in dr. Mojca Plesničar z IK opozorila, da kaznovalna politika ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe, temveč lahko in mora na uravnavanje števila zaprtih oseb vplivati tudi izvršilna veja oblasti z ustvarjanjem ustreznih politik.[2] Obenem je gradnja za slovenske razmere velikega zapora (večji bi bil le še zapor na Dobu) problematična z vidika zagotavljanja ustreznega dela z obsojenci in počutja zaposlenih. Ti so se denimo na strokovnem posvetu v Gotenici leta 2009 skoraj soglasno zavzeli za več manjših zaporov, z največjim številom zaprtih oseb okrog 100.[3]


[1] Število zapornikov v Sloveniji vztrajno raste, kar je jasno razvidno iz letnih poročil URSIKS, dostopno na URL: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/2015/160421_LP_URSIKS_2015.pdf.

[2] Za primer glej Finsko, ki ji je uspelo iz ene bolj kaznovalno naravnanih evropskih držav z ustreznim enotnim političnim pristopom zmanjšati število zaprtih oseb in se umestiti v skandinavsko skupino držav. Glej npr. Lappi-Seppälä, T. Criminology, crime and criminal justice in Finland, European Journal of Criminology, 2 (2012) 206-222.

[3] Gradivo strokovnega posveta »Kakšne zapore potrebujemo?«, Gotenica, november 2009, dostopno na URL: http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/UIKS/Vsebina_strani/Zbornik_Gotenica_2009.pdf.

Šolski bazarji brez blagajn

mag.Tamara Prezelj

piše: mag. Tamara Prezelj, vir: revija Denar (DIZI), št. 460/2016

Uporaba davčnih blagajn in pošiljanje računov v potrditev FURS prava malenkost v primerjavi s predlaganimi pogoji za uporabo izjem. »Pa se je začelo!« bi lahko rekli ... Na spletni strani ministrstva za finance je bil namreč konec aprila objavljen predlog dopolnitev Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Z njim se posega v obveznost izdajanja računov nekaterih zavezancev. Po dobrih štirih mesecih od začetka uporabe davčnih blagajn smo tako dobili predlog prvih izjem. Ne bomo presojali, ali so upravičene ali ne, boljše vprašanje je, kdo bo naslednji in predvsem ali predlog, s katerim se zavezanci izognejo davčnim blagajnam, zanje dejansko pomeni administrativno poenostavitev.

Trenutna ureditev

Pa poglejmo! Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR) je kot temeljno izhodišče postavil načelo, da se potrjujejo z gotovino plačani računi v tistih primerih, ko jih je potrebno izdati v skladu z določbami ZDDV-1.

ZDDV-1 določa obvezno izdajanje računov za vse domače transakcije, kakor tudi za:

 1. dobave blaga ali storitev, ki jih je davčni zavezanec za DDV opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec;?
 2. dobave blaga, opravljene končnim kupcem v druge države članice EU (t. i. prodaja na daljavo);?
 3. oproščene dobave blaga, opravljene zavezancem v EU,
 4. in v primeru prejema vnaprejšnjega plačila za dobavo blaga od davčnega zavezanca, za dobavo blaga na daljavo od končnega kupca in za storitve od drugega davčnega zavezanca ali pravne osebe, ki ni davčni zavezanec,

razen če do izteka roka za oddajo obračuna za obdobje, v katerem je prejel predplačilo, zavezanec izda račun za opravljeno transakcijo.

Izjeme od obveznosti izdaje računa določata zakon in pravilnik.

V skladu z zakonom računa ni potrebno izdati za storitve iz 1. in 4. točke 44. člena zakona (zavarovalne in pozavarovalne transakcije, vključno s povezanimi storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov, finančne transakcije …), če so opravljene davčnemu zavezancu v drugi državi članici in so oproščene plačila DDV v tej državi članici.

Pravilnik izjeme določa za kmete pavšaliste, kadar opravljajo dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov in storitev neposredno končnemu porabniku (npr. neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, na tržnicah) ali za lastno rabo v okviru kmečkega gospodinjstva davčnega zavezanca, za prodajo vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu (vlak, avtobus, žičnice); znamk, kolekov, vrednotnic in obrazcev v poštnem prometu; vplačil za udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo; periodičnega tiska; na prodajo (blaga) iz avtomatov; na prodajo kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov mobilnih operaterjev iz bankomatov, GSM-omrežja ter spleta; na prodajo žetonov iz menjalnih avtomatov in promet storitev na teletočkah.

V skladu z ZDavPR so izjeme določene še za zavezance iz EU, ki opravljajo dobave blaga končnim kupcem v Slovenijo, če njihov promet v koledarskem letu v Sloveniji preseže 35.000 evrov, in tiste, ki opravljajo digitalne storitve za slovenske končne kupce.

Izjema velja tudi za kontinuirane dobave blaga in storitev naročniku, v dejavnostih oskrbe z električno energijo, plinom in paro, oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter v telekomunikacijski dejavnosti, opravljenih na podlagi sklenjene pogodbe o dobavi med dobaviteljem in naročnikom, pri čemer dobavitelj račune izdaja množično, z uporabo sistema avtomatske obdelave podatkov, ločeno od blagajniških mest, periodično v vnaprej dogovorjenih časovnih intervalih, za plačilo po univerzalnem plačilnem nalogu ter se računi naročniku vročijo po izvajalcu poštnih storitev, po elektronski poti oziroma na drug primerljiv način, plačilo računa pa se izvrši naknadno, po izdaji takšnega računa in ni neposredno povezano s posamezno dobavo blaga oziroma storitev.

Kdo naj bi bil razbremenjen?

Izdajanja računov in s tem posledično potrjevanja računov, plačanih z gotovino, naj bi bile pod določenimi pogoji razbremenjene:

Nepridobitne organizacije

Nepridobitne organizacije iz 11. točke 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 so organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave.

Gre za organizacije, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti opravljajo katero od naslednjih dejavnosti:

 • dejavnost sindikatov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.2;
 • dejavnost verskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.91;
 • dejavnost političnih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.92;
 • dejavnost drugih članskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.99.

Poleg njih se obveznosti izdajanja računov po predlogu dopolnitev pravilnika razbremenjujejo tudi drugi davčni zavezanci, kadar so v vsakem posameznem primeru dobave komulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

 • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev,
 • jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali po drugih osebah niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti in
 • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.

Dodatni predlagani pogoj je še, da dobave blaga in storitev opravijo osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost teh dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 evrov in se opravijo priložnostno.

V pojasnilih predlagatelja lahko preberemo, da so z izjemo zajete nepridobitne organizacije (osebe javnega prava), vključno z nevladnimi organizacijami in društvi oziroma osebe, ki niso osebe javnega prava, seveda če izpolnjujejo vse naštete pogoje.

V pojasnilih k predlogu lahko preberemo, da bo izjema zajela tudi “osebe zasebnega prava (npr. društva), ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in bodo opravljale:

 • priložnostne dobave svojim članom kot povračilo za članarino,
 • priložnostne dobave v primerih, ko se ne pobira članarina (npr. v primeru občasnih aktivnosti upokojenskih društev, planinskih društev, prodaja koledarjev gasilskih društev, ipd.), kar pomeni, da so s to določbo zajete situacije, ko npr. društvo za upokojence organizira izlet, ki se v celoti financira iz zneska članarine, kot tudi primeri, ko izlet v celoti financira član društva sam ali pa oseba, ki sicer ni član društva, se pa udeleži izleta, ki ga organizira društvo (npr. izleta se udeleži upokojenka, ki je članica društva za upokojence in njena upokojena prijateljica, ki ni članica tega društva ali njen družinski član (vnuk, otrok), ki ni niti upokojenec niti član tega društva). Zajete pa so tudi situacije, ko se izlet do določene višine krije iz članarine, razliko do polne cene pa plača član društva sam.”

Da bi se izognili davčnemu potrjevanju računov, bo tako potrebno hkrati izpolniti vsaj štiri do osem pogojev:

 • opravljati določeno vrsto dejavnosti in
 • imeti predpisan pravni status oziroma obliko,
 • ne dosegati dobička oziroma doseženega dobička ne deliti,
 • delovati s prostovoljci,
 • zaračunavati odobrene cene ali nižje od njih oziroma cene, nižje od cen, ki jih zaračunavajo drugi davčni zavezanci,
 • opravljati transakcije za končne kupce,
 • priložnostno (to je občasno) in
 • (s temi transakcijami) ne preseči 5.000 evrov prometa v koledarskem letu.

Med naštetimi pogoji najbrž najmanj dilem povzročajo status in nedoseganje oziroma nerazdeljevanje doseženega dobička ter opravljanje transakcij za končne kupce, si pa upam trditi, da kaj kmalu ne bo jasno, kateri promet je zajet oziroma izvzet in kaj se zgodi, če ta preseže 5.000 evrov, in kaj pomeni, da morajo biti pogoji izpolnjeni “v vsakem posameznem primeru dobave”.

“Priložnostno” naj bi pomenilo “dvakrat, trikrat letno”, ne pa tudi opravljanje storitev po vnaprej določenem programu, npr. vsak mesec, nekaj dni v mesecu, vsak določen dan/dneve v tednu ali pogosto v času sezone itd.

Ob vsem tem omemba predlagatelja v gradivu, da gre za “administrativno poenostavitev” izzveni nekoliko čudno, pravzaprav dobi nek nov pomen, še posebej, ker je potrebno dodati, da bo moral davčni zavezanec podatke o opravljenih transakcijah vseeno zagotoviti v svojem računovodstvu. Le kako, če ne bo izdajal računov? Predlagatelj pravi, da se bo v teh primerih izdajalo druge verodostojne listine skladno z računovodskimi predpisi.

Osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV

Dodatna izjema od obveznosti izdajanja računov je predvidena za osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 in osebe, ki niso osebe javnega prava, a so izpolnile pogoje iz 43. člena ZDDV-1 in priglasile uporabo oprostitve, velja v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, ki jih te osebe organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Gre za osebe, ki imajo poseben status in opravljajo bolnišnično in zunajbolnišnično zdravstveno oskrbo (1. točka), socialnovarstvene storitve (6. točka), storitve varstva otrok in mladostnikov (7. točka), predšolsko vzgojo, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije (8. točka), storitve, ki jih svojim cˇlanom kot povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili, opravijo nepridobitne organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave (11. točka), storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo (12. točka) in kulturne storitve (13. točka).

Oprostitve za omenjene storitve lahko uveljavljajo tudi osebe, ki niso osebe javnega prava, če svojo odločitev priglasijo FURS in če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

 • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
 • jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali po drugih osebah niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
 • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV;
 • ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo DDV.

Izjema, je pojasnjeno, velja “npr. za dobave blaga na šolskih bazarjih in dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselici (npr. vstopnice in druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem za kupljeno srečko prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu). Niso pa zajete dobave blaga in storitev, ki jih gostinec opravi na gasilskih veselicah v svojem imenu.

Vrednost opravljenih dobav v teh primerih ni omejena, kot tudi ni predpisanih dodatnih evidenc o opravljenih dobavah v zvezi s takšnimi dogodki za zbiranje denarnih sredstev (velja le za osebe, ki opravljajo določene dejavnosti, ki so oproščene; dogodki za zbiranje denarnih sredstev te organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist; ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence).”

ZAKLJUČEK

Res mi je žal, toda ob prebiranju predstavljenega predloga se mi je ves čas vsiljevala misel, da je uporaba davčnih blagajn in pošiljanje računov v potrditev FURS prava malenkost v primerjavi s predlaganimi pogoji za uporabo izjem, ki so zapleteni in (pravniško) neživljenjski, izvajanje pa je pravzaprav lahko zelo tvegana stvar.

Če bi namreč inšpektor v nasprotju s prepričanjem zavezanca ugotovil, da pogoji za oprostitev od obveznosti izdajanja računov niso izpolnjeni (na primer da gasilsko društvo na veselici izkrivlja konkurenco ali da je neprofitna organizacija štirikrat namesto trikrat v letu opravila dobavo, ne da bi izvedla postopek potrjevanja računov), bi lahko naložil globo, ki v skladu z ZDavPR znaša od 4.000 do 75.000 evrov za zavezanca in 1.200 do 10.000 evrov za odgovorno osebo.

Bi si upali tvegati?

Poreklo blaga je gospodarska nacionalnost blaga. Je eden izmed treh osnovnih elementov, ki poleg carinske vrednosti in uvrstitve blaga pod pravilno tarifno oznako vplivajo na carinsko obravnavo pri uvozu in na višino carinskega dolga.

Vprašanje 1: Dolgoročna izjava dobavitelja za že dobavljeno blago je bila sestavljena 15. 5. 2016, obdobje veljavnosti, navedeno v izjavi, pa je od 1. 1. 2016 do 4. 5. 2016. Ali je takšna dolgoročna izjava sestavljena v skladu z 2. točko 62. člena izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447? Sprašujete predvsem zato, ker je v navedenem členu določeno, da se obdobje veljavnosti izteče na dan, na katerega je bila sestavljena dolgoročna izjava dobavitelja (15. 5. 2016). Prosite tudi za pojasnilo oz. konkretne primere glede sestave dolgoročne izjave dobavitelja, ki zajema kasnejše pošiljke blaga.

Odgovor

Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi za obdobje veljavnosti do dveh let od dneva njene sestavitve.

Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi z učinkom za nazaj za blago, dobavljeno pred sestavitvijo izjave. Takšna dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi za obdobje veljavnosti do enega leta pred dnevom njene sestavitve. Obdobje veljavnosti se izteče na dan, na katerega je bila sestavljena dolgoročna izjava dobavitelja.

Podrobneje

V skladu s členom 62(1) izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 se lahko dolgoročna izjava dobavitelja sestavi za obdobje veljavnosti do dveh let od dneva njene sestavitve. Navajamo nekaj primerov z razlago:

 • Dolgoročna izjava dobavitelja, sestavljena 15. 12. 2016, lahko velja maksimalno do 14. 12. 2018 (največ do dveh let od dneva njene sestavitve) in ne do 31. 12. 2018, saj bi bilo v tem primeru obdobje od datuma sestave izjave do datuma, ko izjava preneha veljati, daljše od dveh let;
 • Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi 15. 12. 2016 za obdobje veljavnosti izjave od 1. 1. 2017 do 14. 12. 2018;
 • Dolgoročna izjava dobavitelja se ne more sestaviti 1. 1. 2017 za obdobje veljavnosti izjave od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2019, saj obdobje veljavnosti izjave presega obdobje dveh let;
 • Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi 1. 1. 2017 za obdobje veljavnosti izjave od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017.

Dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi z učinkom za nazaj za blago, dobavljeno pred sestavitvijo izjave. Takšna dolgoročna izjava dobavitelja se lahko sestavi za obdobje veljavnosti do enega leta pred dnevom njene sestavitve. Obdobje veljavnosti se izteče na dan, na katerega je bila sestavljena dolgoročna izjava dobavitelja (člen 62(2) izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447). To v vašem konkretnem primeru pomeni (dolgoročna izjava dobavitelja je bila sestavljena 15. 5. 2016), da je lahko maksimalno obdobje veljavnosti te izjave od 16. 5. 2015 do 15. 5. 2016. Obdobje veljavnosti se ne more izteči 16. 5. 2016 ali kasneje, saj se mora izteči najkasneje na dan, ko je bila izjava sestavljena. Obdobje veljavnosti pa se lahko izteče pred dnem, ko je bila dolgoročna izjava dobavitelja sestavljena – pomembno je le, da obdobje enega leta ni prekoračeno in da se obdobje veljavnosti ne izteče po dnevu, ko je bila izjava sestavljena.

Če je izjava dobavitelja sestavljena po tem, ko je bilo blago že dobavljeno / z učinkom za nazaj, se v izjavi dobavitelja navede datum, ko je bila izjava dejansko sestavljena (če je sestavljena danes, se vpiše današnji datum).

Vprašanje 2: Kdaj se v izjavi dobavitelja označi, ali se je kumulacija uporabila oziroma da se kumulacija ni uporabila?

Odgovor

Informacije glede uporabe/neuporabe kumulacije je potrebna, če bo blago izvoženo v eno izmed držav, za katero se uporablja panevro-mediteranska kumulacija porekla (širša PEM kumulacija, ki vključuje tudi države zahodnega Balkana). To konkretno pomeni, da če je v izjavi dobavitelja navedeno, da se je kumulacija uporabila npr. z Makedonijo, blago ne izpolnjuje pravil o poreklu, ki urejajo preferencialno trgovino z npr. Egiptom (torej se v izjavi dobavitelja ne more navesti, da se je kumulacija uporabila z Egiptom), saj Makedonija za enkrat pripada ožjemu SAP sistemu diagonalne kumulacije, Egipt pa panevro-mediteranski (PEM) kumulaciji porekla, pravila iz PEM konvencije pa se v trgovini med EU, Makedonijo in Egiptom še niso pričela uporabljati. Če so bili pri izdelavi blaga, za katerega je sestavljena izjava dobavitelja, uporabljeni tudi materiali brez porekla, in so za to blago izpolnjena pravila iz seznama obdelav ali predelav iz sporazuma med EU in tisto državo, kamor bo blago izvoženo, lahko vedno »rečemo«, da se kumulacija ni uporabila.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: pojasnilo FURS

Obrazložitve nekaterih finančnih inšpektorjev so neverjetne. Preberite jih in si ustvarite mnenje. V osebnih davčnih pregledih smo priča vedno bolj neverjetnim obrazložitvam in pojasnilom finančnih inšpektorjev. Zaradi tega smo se odločili, da jih objavimo, predvsem ker želimo, da javnost dobi občutek, kako ti osebni davčni pregledi potekajo. Prav tako upamo, da bodo odgovorni zaustavili takšno postopanje finančnih inšpektorjev, saj samostojnost finančnih inšpektorjev pri odločanjih, na katero očitno uradno ne more vplivati nihče, ogroža obstoj mnogih posameznikov in družin. Nikoli nismo in ne bomo zagovarjali neplačevanje davkov, toda v praksi opažamo, da so nekatere odločbe nekaterih finančnih inšpektorjev včasih bolj nezakonite kot samo neplačevanje davkov.

V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj primerov nelogičnosti, sami temu pravimo nezakonitosti postopanja nekaterih finančnih inšpektorjev, ki po našem mnenju kršijo osnovna načela davčnega postopka, predpise o dedovanju, zakonski zvezi, določbe obligacijskega zakona, davčne predpise in še bi lahko naštevali.

Obdavčitev izguba pri prodaji avta

Davčni zavezanec je v preteklih letih kupil in prodal več osebnih avtomobilov. Šlo je za osebne avtomobile, ki jih je uporabljal sam. Finančni inšpektor1 se je ob osebnem davčnem pregledu odločil, da seštevek izgub pri prodaji osebnih avtomobilov, katere je ustvaril davčni zavezanec, predstavljajo povečanje davčne osnove za odmero 70-odstotnega davka po 68.a členu.

Davčni zavezanec je v pripombah na zapisnik izjavil, da se ne strinja z navedbo finančnega inšpektorja, da izgube, ustvarjene ob prodaji rabljenih osebnih avtomobilov, v skupnem znesku 37.250,35 evra, povečujejo davčno osnovo za odmero 70-odstotnega davka, saj to ne more predstavljati davčne osnove. Zato je davčni zavezanec zapisal, da ne razume razlage finančnega inšpektorja, ki glasi:

»V zvezi z ustvarjenimi izgubami iz naslova prodaje vozil, davčni organ davčnemu zavezancu pojasnjuje, da zaradi večjih vplačil oz. ker je zavezanec potreboval več finančnih sredstev za nakup vozil, kot jih je prejel ob prodaji, razlika med nabavno in prodajno vrednostjo – torej ustvarjena izguba zato zvišuje davčno osnovo, medtem ko dobički, ustvarjeni pri prodaji davčno osnovo znižujejo, saj je bilo za vplačila potrebnih manj sredstev, kot so znašala izplačila, oz. zaradi preseganja izplačil nad vplačili je imel zavezanec na razpolago dodaten vir za financiranje svojega premoženja in potrošnje.«

Finančni inšpektor je na pripombo davčnega zavezanca odgovoril:

»V zvezi s pripombo zavezanca, da izgube, ustvarjene ob prodaji motornih vozil v skupnem znesku 37.250,35 evra, ne povečujejo davčne osnove oz. pravi, da ne razume razlage davčnega organa, davčni organ poudarja, da je zavezanec za nakup vozil porabil več sredstev, kot jih je pri prodaji prejel, zato znesek ugotovljenih izgub oz. razlike med nabavno in prodajno vrednostjo šteje kot trošenje sredstev, katerih vir ni izkazan.

Davčni organ izhaja iz dejstev, da so bila za nakup vozil, pri katerih je pri prodaji nastala izguba, uporabljena zavezančeva denarna sredstva, kar je na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in okoliščin moč opredeliti kot razpolaganje oz. porabo sredstev za zavezančeve privatne namene, ki je kot tako pravno relevantno pri izračunu davčne osnove po 68. čl.a ZDavP-2

Davčni zavezanec je nato v pritožbi zapisal, da še zmeraj ne razume te razlage, saj je nelogična. Sploh pa ob dejstvu, da se danes praktično vsi rabljeni osebni avtomobili prodajo po nižji ceni, kot so bili kupljeni, potem bi morali biti vsi državljani Republike Slovenije, ki prodajajo rabljene osebne avtomobile, obdavčeni s 70-odstotnim davkom in ne le tisti, ki imajo osebne davčne preglede. V nasprotnem primeru gre za neenakopravno obravnavo davčnih zavezancev v identičnih zadevah. Torej, zakaj bi obdavčitev doletela le tiste, ki imajo osebni davčni pregled oziroma inšpiciranje po 68.a členu ZDavP-2.

Ob tem je potrebno poudariti, da v Sloveniji ne obstaja davčni predpis, ki bi obdavčil dobiček pri prodaji osebnega avtomobila, kaj šele izgubo. Torej, gre za samovoljo nekaterih davčnih inšpektorjev, ki jo zlorabljajo pri osebnih davčnih pregledih, saj v Sloveniji velja splošno prepričanje, katerega pa je po našem mnenju ustvarila politika, da je potrebno preganjati in če je le mogoče uničiti premožnejše in tiste, ki so celo življenje varčevali in denar hranili v gotovini. Glede na to, da so osebne davčne preglede imeli tudi nekateri nekdanji politiki, ali pa njihovi družinski člani, se zdajšnji politiki lahko pozanimajo pri njih in ugotovijo, koliko veljajo in se spoštujejo davčni predpisi v teh osebnih davčnih pregledih.

Dejstvo je, da je davčni zavezanec kupil osebni avtomobil iz svojega obdavčenega denarja, ki je imel svoj vir, čemur davčni organ ni oporekal. Prav tako finančni inšpektor ne navede, ali je celotna kupnina za osebni avtomobil bila iz neprijavljenega vira, ali ne, oziroma je bil nakup osebnega avtomobila opravljen v obdobju, ki je že predmet zastaranja. To ni in ne more biti predmet obdavčenja.

To je ravno tako, kot če bi finančni inšpektor pred desetimi leti kupil osebni avtomobil s pomočjo kredita za 25.000,00 evrov in bi ga danes prodal za 5.000,00 evrov. S tem bi ustvaril izgubo v višini 20.000,00 evrov. To pomeni, da bi mu njegov kolega moral to izgubo obdavčiti s 70-odstotnim davkov. Menimo, da bi v tem primeru isti finančni inšpektor menil, da je to nezakonito. Torej, zakaj takšno početje. Kateri predpis, uradniški, postopkovni ali materialni to dovoljuje finančnemu inšpektorju?

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Denar -  Simič & partnerji d.o.o.

Odbor sekcije notranjih revizorjev pri Slovenskem inštitutu za revizijo je v februarju 2016 obravnaval tematiko članstva notranjih revizorjev obvladujoče družbe v Revizijskih komisijah odvisnih družb in v zvezi s tem pripravil strokovno razlago.

IZHODIŠČE

Notranji revizorji se morajo pri svojem delu izogibati navzkrižju interesov. Pomembno je pravočasno zaznavanje potencialnih situacij, ki lahko predstavljajo grožnje navzkrižja interesov, kot je na primer članstvo notranjih revizorjev v revizijskih komisijah odvisnih družb. Organizacije morajo imeti zato ustrezne mehanizme, ki prepoznavajo navzkrižje interesov, občasno morajo izvajati notranjo revizijo procesov, če so zaznani sumi navzkrižja interesov.

Na podlagi tega izhodišča je Odbor sekcije pripravil naslednjo strokovno razlago.

STROKOVNA RAZLAGA

Uvod

Navzkrižje interesov, ki ga srečujemo v vsakodnevni praksi, je aktualno tudi v notranjem revidiranju. Presoja njegove prisotnosti mora temeljiti na izvedbi ocene tveganj, ki lahko grozijo organizaciji, in se nadaljevati v analizo kontrolnega okolja, kjer je prisotna grožnja navzkrižja interesov, vključno s pripravo usmeritev in procesov, namenjenih obvladovanju navzkrižja interesov.

Pravila notranjega revidiranja opredeljujejo temeljne pojme, ki so povezani z obravnavano problematiko. Pojmovnik Mednarodnih standardov strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju (Standard) opredeljuje navzkrižje interesov kot:

"Kakršno koli razmerje, ki ni, ali je videti, da ni v korist organizacije. Navzkrižje interesov lahko škoduje zmožnosti posameznika, da nepristransko opravlja svoje dolžnosti in naloge."

Zaradi tega lahko prihaja do oslabitve neodvisnosti, ki jo Pojmovnik opredeljuje kot:

"Osvobojenost od okoliščin, ki ogrožajo zmožnost notranje revizije pri izvajanju nalog notranje revizije na nepristranski način."

Nepristranskost Pojmovnik opredeljuje kot:

"Ravnanje brez predsodkov, ki dovoljuje, da notranji revizorji pri izvajanju poslov verjamejo v dosežke svojega dela in da ne sklepajo pomembnih kompromisov glede kakovosti. Nepristranskost zahteva od notranjih revizorjev, da svoje presoje o zadevah, povezanih z revizijo, ne podrejajo mnenju drugih."

Standard 1120 navaja:

"Notranji revizorji morajo biti nepristranski in brez predsodkov ter se morajo izogibati navzkrižju interesov."

Vsebino navzkrižja interesov podrobneje opredeljuje v svojem pojasnilu kot:

"Navzkrižje interesov (conflict of interest) je stanje, v katerem ima notranji revizor, ki je vreden zaupanja, izključujoče se strokovne ali osebne interese. Taki izključujoči se interesi mu lahko otežujejo nepristransko izpolnjevanje nalog. Navzkrižje interesov obstaja, tudi če ni prišlo do nobenih neetičnih ali nedopustnih posledic. Navzkrižje interesov lahko ustvarja videz nedopustnosti, ki lahko omaje zaupanje v delo notranjega revizorja, notranjo revizijo in stroko. Navzkrižje interesov lahko oslabi sposobnost posameznika, da nepristransko izpolnjuje svoje dolžnosti in opravlja naloge."

Prav tako Standard 1130 navaja:

"Če sta neodvisnost ali nepristranskost oslabljeni tako v resnici kot na videz, morajo biti podrobnosti oslabitve razkrite ustreznim strankam. Narava razkritja je odvisna od oslabitve …"

V svojem pojasnilu podrobneje opredeljuje oslabitev:

"Oslabitev organizacijske neodvisnosti in osebne nepristranskosti lahko med drugim vključuje tudi osebno navzkrižje interesov, omejitve obsega, omejitve dostopa do zapisov, zaposlenih, prostorov in opreme ter omejitve virov, na primer financiranja. Določitev ustreznih strank, ki jim je treba razkriti podrobnosti oslabitve neodvisnosti ali nepristranskosti, je odvisna od tega, kakšne naloge se pričakujejo od notranje revizije in kakšne so odgovornosti vodje notranje revizije do poslovodstva in organa nadzora, kot so opisane v notranjerevizijski temeljni listini, kakor tudi od narave oslabitve."

Celoten članek je dostopen za naročnike revije SIR*IUS!

Vir: revija SIR*IUS - Iz prakse za prakso

1 UVOD

V Kodeksu načel notranjega poročanja so podrobno opredeljena splošna načela o informiranju v okviru notranjega poročanja, načela notranjega poročanja za potrebe vseh poslovnih funkcij in načela notranjega poročanja za upravljavce in nadzorne organe, iz vseh vidikov, kar v celoti velja tudi za poročanje v družbi, ki posluje v razmerah prisilne poravnave. Poleg že obravnavanih načel notranjega poročanja pa so za poslovanje v razmerah prisilne poravnave značilne določene posebnosti, ki so odraz vpliva poslovnega okolja, zakonskih predpisov in notranjega delovanja družbe.

Namen prispevka je izpostaviti in opredeliti posebnosti notranjega poročanja v razmerah prisilne poravnave, kot osnovo za oblikovanje enega od poglavij Kodeksa načel notranjega poročanja.

Notranje poročanje pri poslovanju v razmerah prisilne poravnave je proces, ki mora povezati in združiti informacije v okviru notranjega poročanja vseh delujočih poslovnih funkcij družbe, ter zadovoljiti informacijske potrebe vodstva družbe, upravitelja prisilne poravnave in dveh nadzornih organov družbe, to sta nadzorni organ družbe, določen v aktih družbe in upniški odbor, ki ga imenuje pristojno sodišče.

V prispevku ne bomo obravnavali vsebinske ustreznosti poročanja in informacijskega vidika poročanja upravitelju prisilne poravnave in sodišču, ki je normativno urejeno in določeno z ZFPPIPP. Okvirno bomo predstavili vlogo upniškega odbora in upravitelja prisilne poravnave zaradi njunih pristojnosti, ki pomembno vplivajo zlasti na poslovodni in informacijski vidik notranjega poročanja v razmerah prisilne poravnave.

2 IZHODIŠČA NAČEL NOTRANJEGA POROČANJA PRI POSLOVANJU V RAZMERAH PRISILNE PORAVNAVE

Notranje poročanje v razmerah prisilne poravnave temelji na splošnih načelih notranjega poročanja in načelih notranjega poročanja za potrebe poslovnih funkcij in za nadzorne organe, ki so že bila obravnavana na prvi in drugi konferenci notranjega poročanja. Pri notranjem poročanju v razmerah prisilne poravnave je treba smiselno upoštevati načela analiziranja in načela o notranjem poročanju, ki so opredeljena v Kodeksu (poglavja 1 do 22) in jih v tem prispevku ne obravnavamo, omejitve delovanja vodstva družbe in zahteve zakonodajalca o poročanju glede na določbe ZFPPIPP.

Dejavnikov in vzrokov, da družba posluje v razmerah prisilne poravnave je običajno več, vendar so pomembni dejavniki in vzroki vedno tudi v družbi sami. Značilnosti so okrnjeno delovanje najmanj ene temeljne poslovne funkcije, okrnjena kadrovska struktura, odsotnost ustreznih informacij za potrebe odločanja in ukrepanja, posledično neustrezno spremljanje poslovanja. V družbi se izvaja postopek sanacije zlasti za odpravo notranjih vzrokov, ki so povzročili prisilno poravnavo ali pa so posledica takšnega stanja. Sem nedvomno sodijo tudi procesi notranjega poročanja.

Temeljna značilnost take družbe je nujnost vzpostavljanja delovanja vseh potrebnih poslovnih funkcij in učinkovitejšega sistema spremljanja poslovanja ter s tem povezanih procesov notranjega poročanja. Pri tem je cilj zagotovitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti ter ustreznega poplačila upnikov. Navedeno pomeni, da je treba za zagotovitev ustreznega informacijskega sistema, zlasti za potrebe odločanja in ukrepanja, aktivirati ali vzpostaviti vse procese notranjega poročanja, ki jih družba potrebuje za uspešno delovanje.

Poročanje za nadzorne organe in ki vpliva na vse procese notranjega poročanja je za družbo, ki deluje v razmerah prisilne poravnave, normativno urejeno. Zakon zavezuje družbo k izdelavi poročil v določenem roku in v določeni vsebini. V nadaljevanju obravnavamo dodatna izhodišča in poudarjamo tiste zakonske določbe, ki pomembno vplivajo na procese notranjega poročanja v takih razmerah.

Ta so zlasti:

 1. določbe ZFPPIPP, ki bistveno vplivajo na celoten proces notranjega poročanja v času pred uvedbo postopka prisilne poravnave;
 2. določbe ZFPPIPP, ki bistveno vplivajo na informacijski vidik notranjega poročanja v času trajanja postopka prisilne poravnave;
 3. nadzorstvena funkcija upravitelja prisilne poravnave in nadzorstvena funkcija upniškega odbora zaradi zakonskih omejitev pristojnosti nadzornega organa družbe v času trajanja postopka prisilne poravnave.

Za uvedbo postopa prisilne poravnave je treba pripraviti ustrezno dokumentacijo, kar zahteva celovitost procesov notranjega poročanja. To je proces zbiranja in povezovanja že oblikovanih informacij ter njihovo podajanje za znan namen, tj. za pripravo sanacijskega načrta z načrtom finančnega prestrukturiranja. Vsebina dokumentov in poročil za uvedbo postopka prisilne poravnave je sicer normativno urejena, vendar je predpisan le osnovni okvir. Družba je morala upnikom razkriti svoj finančni položaj ter jim dati vse informacije, potrebne za presojo o insolventnosti in, ali bo izvedba načrta finančnega prestrukturiranja zagotovila kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost ter upravičila namen postopka prisilne poravnave.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - Branka Babič

DZ je sprejel novelo zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2016 in 2017, s katero se bo po besedah Mateje Vraničar Erman s finančnega ministrstva omogočilo optimalnejše izvrševanje proračuna za letos. Dopolnitve so med drugim potrebne, ker so bili po uveljavitvi zakona sprejeti še nekateri novi zakoni. Novela zakona o izvrševanju proračuna je potrebna, da bi se lahko že letos začela izvajati marca sprejeti zakon o sistemu jamstva za vloge v bankah ter februarja sprejeti zakon o gospodarjenju z gozdovi, je v razpravi pojasnila Vraničarjeva.

S spremembami precej tehničnega zakona, s katerim se omogoča izvrševanje vsakokratnega proračuna, se zagotavlja tudi vir za financiranje letošnjih investicij v vodno infrastrukturo. Država bo letos iz elektrogospodarstva prejela višje dividende in odločila se je, da bo uporabila možnost izjeme za namensko prerazporeditev teh sredstev ter jih vložila v vodni sklad oz. za naložbe v izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Gre za 40,7 milijona evrov. "Dinamika izvajanja teh investicij zahteva okrepljeno izvedbo v letošnjem letu, sicer bi lahko nastala večja gospodarska škoda," je povedala Vraničarjeva.

Tretje področje, na katero sega novela zakona, pa je financiranje občin. Podaljšuje se zakonsko določeni rok za vračilo neupravičeno porabljenih evropskih sredstev ter omogoča mehanizem dodatnega zadolževanja, če občina teh vračil ne bi zmogla v po novem 90-dnevnem roku. "S tem bo zakon prijaznejši do občin," se je strinjal Janko Veber (SD).

Z novelo zakona se omogoča tudi prerazporejanje pravic porabe med postavkami na politikah pokojninsko varstvo, servisiranje javnega dolga ter plačila v EU, kar se zdi sporno poslancem DeSUS. "V DeSUS smo vedno zelo pazljivi, kadar teče beseda o pokojninah, pokojninskem sistemu, pokojninskem varstvu," je pojasnil Uroš Prikl. Podporo noveli zakona so napovedali le v vseh treh koalicijskih strankah, medtem ko so ji v poslanskih skupinah SDS in NSi nasprotovali z besedami, da postaja zakon o izvrševanju proračuna vedno bolj netransparenten.

V zakonu o izvrševanju proračuna je vse: prispevek za RTV, državni gozdovi, begunci, povprečnice, pokojnine in še veliko, veliko stvari, je naštel Jožef Horvat (NSi) ter dodal: "Čakamo modrega, korajžnega ministra za finance, ki bo to nepreglednost presekal in postavil zadeve na pravo mesto." Poslanci ZL, ki po besedah Luke Mesca, ne podpirajo proračunske zakonodaje vlade, novele niso podprli, a ji tudi niso nasprotovali.

Vir: STA

DZ je ocenil, da je predlog zakona o dimnikarskih storitvah, ki ukinja obstoječi koncesijski sistem pri opravljanju dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabnikom, primeren za nadaljnjo obravnavo. Zakonodajni postopek se bo tako nadaljeval, po načrtih naj bi novi sistem zaživel leta 2017. Opustitev sedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s koncem leta 2015, vendar lani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na vladi ni bil sprejet. Zato je DZ konec lanskega leta podaljšal koncesijski sistem do konca letošnjega decembra, zdaj pa je vlada pripravila nov predlog zakona.

Ta bo uveljavil licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev. Koncesionarjev ne bo več, kar pomeni, da si bodo lahko lahko lastniki malih kurilnih naprav sami izbrali dimnikarja, je v splošni razpravi povedala ministrica za okolje Irena Majcen. Prepričana je, da so morebitni strahovi dimnikarskih družb, povezani z izgubo delovnih mest, odveč. "Večina ljudi je s svojim izvajalcem dimnikarskih storitev zadovoljna, predlog zakona pa ponuja ustrezno rešitev za vse ostale, ki se bodo tako lahko odločili za drugega izvajalca," je dejala.

Majcnova tudi pričakuje, da bo konkurenca med izvajalci pripomogla k cenovni konkurenčnosti storitev, saj bo zakon določil najvišjo dovoljeno ceno izvajanja storitev. Dimnikarjem bodo licence podeljevale (in odvzemale) upravne enote. Licence ne bodo krajevno omejene in bodo veljale za celotno območje Slovenije, prav tako ne bodo časovno omejene.

V opoziciji so do predloga izrazili vrsto pomislekov in večinoma napovedali, da ga ne bodo podprli. "Predlog zakona je slab in nedomišljen," je dejal Franc Laj (NP), Tomaž Lisec (SDS) pa je dodal, da na njegovo izvajanje niso pripravljeni niti uporabniki niti izvajalci, še manj pa država, ki ima ključno vlogo. Poslanci koalicijskih strank so se s predlagano novo ureditvijo opravljanja dimnikarskih storitev načeloma strinjali, a tudi sami priznavali, da je potrebna izboljšav. Te bodo zdaj kot prvi poskusili v zakonsko besedilo vnesti člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnega delovnega telesa.

Predlog zakona poleg svobodne izbire dimnikarja predvideva tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o uporabnikih kot izvajalcih in njihovi usposobljenosti ter izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence. To bo po besedah Majcnove omogočalo in olajšalo nadzor.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu JUNIJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) ureja sistem ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za davčne namene in druge javne namene, določene z zakonom;
 • od svojega nastanka do danes je doživel 3 spremembe oz. dopolnitve z novelami A, B in C;
 • zadnje spremembe, ki jih je prinesla novela C, veljajo in se uporabljajo od 7.6.2014 dalje;
 • v pripravi je nov Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), katerega cilj je uveljaviti novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj v skladu s priporočili in usmeritvami delovne skupine ob zavedanju, da nove metode (še) ni mogoče vezati na Register kmetijskih gospodarstev, kar pomeni, da se uveljavi metoda, vezana na podatke o zemljiščih v zemljiškem katastru.
 • Državni zbor do danes ni pripravil uradnega prečiščenega besedila (UPB) Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 9-317/2011, stran 815.
EKO-LEX, od 15.6.2016 - 20.6.2016 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 3 novosti 8 novosti 3 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

  Lex-kliping, od 15.6.2016 - 20.6.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 11 novosti 9 novosti 1 novost   28 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti       15 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 11 novosti 2 novosti   3 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 12 novosti 2 novosti 2 novosti 5 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE   17 novosti   1 novost 7 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 2 novosti 36 novosti   6 novosti 19 novosti 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 1 novost   5 novosti 48 novosti 7 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost         5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost       9 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 6 novosti 1 novost   4 novosti  
11. OBČINE 22 novosti          

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .