Številka 36, letnik VI
13. december 2011

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V današnjem TFL Glasniku vam v rubriki Pogovor predstavljamo Uroš Merca, elektro inženirja z doktoratom znanosti, direktorja leta 2006 ustanovljenega podjetja BISOL, ki proizvaja fotonapetostne module za postavitev sončnih elektrarn. Star šele 35 let se lahko pohvali z vrsto uspehov, ki jih s svojim podjetjem dosega tako doma, predvsem pa v tujini.

Prejšnjo številko TFL Glasnika smo namenili neopredmetenim sredstvom in opredmetenim osnovnim sredstvom. Danes bomo napisali nekaj o računovodski obravnavi naložbenih nepremičnin in nekratkoročnih sredstev (ali skupine za odtujitev) za prodajo. Slovenski računovodski standardi zelo skopo obravnavajo nekratkoročna sredstva za prodajo, zato se članek v tem delu nanaša na mednarodni standard računovodskega poročanja št. 5 - Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje.

Dr. Uroš Merc: Zaslužek pomeni naložbe, naložbe so pot za obstanek

Dr. Uroš Merc je ustanovitelj, solastnik in direktor podjetja BISOL.

Slika

TFL Glasnik:
Vaša prepoznavnost in ugled se povečujeta z meteorsko hitrostjo, bi dejali. Letos ste se celo uvrstili na lestvico 100 najbogatejših. Prava panoga, pravi pristop, energija, težave spreminjate v izzive. Kaj je prava formula?

Uroš Merc:
Kot sam vidim podjetništvo ali posel, je najprej pomembno, da dobro poznamo to, kar počnemo. Tehnično moraš biti dobro podkovan in mi smo znani po tem, da zelo dobro poznamo stroje, procese, da uporabljamo dobre materiale v proizvodnji. To je podlaga. Potem je treba biti dovolj analitičen, vztrajen, delaven; da razumeš panogo. A ne le po tehnološki plati, temveč tudi kar zadeva razvoja, vizije, ekonomskih značilnosti, znati se dobro odzivati na zunanje vplive. V kombinaciji tega smo bili, tudi z razumevanjem panoge na dolgi rok, uspešni v tem, da smo bili prej kot ostali pripravljeni na izzive, ki jih ponavadi pričakujemo že nekaj mesecev vnaprej.

Na naši poti sta bila dva mejnika. Ko je bil trg v izjemnem vzponu, smo bili mi nekoliko zadaj, ker smo bili kapitalsko manj močni od konkurentov. Potem se je zgodilo leto 2009 in zlasti letos, ko je trg upadel. In ravno v teh kriznih časih za našo panogo, smo mi uspevali bistveno bolje kot konkurenti. Če danes pogledamo, kako Kitajska podjetja z nekaj milijardami vrednim premoženjem zgubljajo kapital, nekatera tudi 75 odstotkov kapitala – od 500 milijonov do milijarde in pol evrov so izgubila – smo mi uspeli in smo razprodani do konca leta in ne vem, kako bomo vse naredili. To je kazalnik, da sta strategija in način, kako se tega lotevamo, pravilna.

TFL Glasnik:
Pri vas je bila, očitno, tudi izbira dejavnosti prava. Lani ste dosegli 61,3 milijona prihodka, kar je več kot 100-odstotna rast in zaposlujete 250 ljudi. Impresivno je, da tako hitro osvajate mednarodno tržišče, saj izvozite 80 odstotkov proizvodnje. Zanima me, ali si znate predstavljati BISOL z 20 tisoč zaposlenimi?

Uroš Merc:

Zdi se mi, da sem najtežje spal takrat, ko smo imeli 5 zaposlenih in sem se spraševal, kako bo nekoč, ko nas bo 50. Takrat sem se s tem še obremenjeval, zdaj pa me je tok dogodkov potegnil v to in ne glede na to, koliko nas je, moram poskrbeti, da bodo prihodnji mesec plače. Mesečna masa za plače je okrog 550 tisoč evrov. Kot ste omenjali, imamo približno 300 zaposlenih in približno 300 podizvajalcev in dobaviteljev. Torej približno 600 ljudem dajemo kruh. In samo v mesecu oktobru smo imeli približno 10 milijonov prometa in bomo leto končali s tam okrog 75 milijonov. Rast prometa je relativno manjša kot smo bili vajeni v preteklih letih, a je treba poudariti, da je prodajna cena izdelkov padla za 45 odstotkov. To je ogromno – in to samo v enem letu, predvsem na račun surovine. Uspeli smo povečati maržo in imamo nizke proizvodne stroške, kar govori o sposobnosti integriranja vseh dejavnikov podjetja, vključno s tehnologijo na konkurenčni ravni. To je dobro za branžo, ki je v enem letu postala za 20 do 25 odstotkov bolj konkurenčna konvencionalnim virom električne energije.

V podjetju je bilo treba ogromno narediti. Ena izmed strategij, za katero smo se odločili, je bila tudi ta, da skušamo dodano vrednost kreirati ne samo v proizvodni verigi - kako bi, recimo, bili konkurenčni samo na področju proizvodnje. Zato je za nas že nekaj let bistveno bolj pomembna strateška usmerjenost h končnemu kupcu. Iz tega razloga smo šli v prodajno mrežo in smo danes v Belgiji, Angliji, Franciji, Italiji in Nemčiji, sicer pa prodajamo na 17 svetovnih trgih. Tukaj nam je zelo pomembno, da razumemo, kaj kupec želi. Pokazalo se je ravno to, da smo bili nekaj mesecev prej kot drugi pripravljeni na trg v smislu, da smo prihajali na trg s pravo ceno v pravem času. To je zlasti pomembno, če se vam cena v enem letu lahko tako močno spremeni. Po drugi strani pa smo znali manjše spremembe na izdelkih plasirati prej kot drugi. V Belgiji, recimo, smo prvi začeli prodajat modul, ki je povsem črne barve. Devet ali deset mesecev za nami so to začeli delati Kitajci. Zdaj spet pripravljamo neke nove specifike proizvodov in menim, da bomo spet naredili neko diverzifikacijo.

In, ko govorimo o izvozu, smo ravno v tem trenutku pred neko dilemo. Je domači in je tuji trg in mi vemo, da brez tujega trga ne moremo obstati. Že zato, ker bi nas Slovenci pojedli. Če v Sloveniji hitro rasteš, imaš hitro dosti sovražnikov zato smo rekli, da če temeljimo na tujem trgu, je vseeno, kaj tukaj mislijo o nas, saj bomo šli drugam, če nas ne bodo marali. Po drugi strani je res tudi, da smo vsa leta delovali na spodbujanju domačega trga. Kar je prav, saj se mora podjetje zavedati svojih korenin. In danes, ko je domači trg relativno dober, smo pred to dilemo: ali naj usmerimo moči na tuji trg in malo pozabimo na domači ali naj še vedno razporejamo. Zdi se mi prav, da smo še vedno prisotni na domačem trgu in mi je žal, da smo v zadnjih mesecih morali vpeljati kvote, koliko bo dobil posamezni trg in je delež naše prodaje v tujino omejen, kar bo, seveda, posledično vplivalo na končno bilanco ob koncu leta.

 

TFL Glasnik:
Moram nazaj k vprašanju: 20 tisoč zaposlenih? To se vendarle zdi realna možnost. Kaj manjka? Pogum, dodatna državna sredstva?

Uroš Merc:
Doslej smo se prijavili na nekaj manjših projektov sofinanciranja strojev, sredstva, ki smo jih prejeli so bila minimalna. V zadnjih petih letih smo imeli 150 milijonov evrov izvoza. Zdi se mi, da pri tem Slovenija dela napako in sem ta trenutek pred dilemo. Leta 2010 smo v Murski Soboti kupili 51 tisoč kvadratnih metrov zemlje. Namen je bil, da bi tam že lani postavili obrat. A se je na lokalni ravno zapletlo, zdaj pa je tvegano, da bi šli v takšno naložbo in bi 6 milijonov, koliko bi bila vredna naložba, stalo. Potem je potrebno balansirati, tudi če medijo pišejo 'niso še nič naredili'.

Hočem povedati nekaj drugega. V Sloveniji bi morali prepoznati podjetja, ki imajo izvoz in bi jim nudili nekaj, da bi bilo izvoza več. Če smo mi z lastnimi močmi naredili take rezultate, potem verjamem, da bi z nekaj pomoči teh rezultatov bilo več. In v tem trenutku smo razprodani tudi zato, ker tiste naložbe ni bilo. Naložbo pa bi zelo hitro imeli, če bi nam kdo dal zraven milijon ali dva evrov. Kar pa ni dovolj. Pri masi za plače 550 tisoč evrov, veste kakšna je dodana vrednost in bi država zelo hitro dobila nazaj svoj denar. Druge države to znajo zelo dobro narediti, predvsem Kitajska in ni čudno, da so potem tako konkurenčni.

 

TFL Glasnik:
Ko že omenjate Mursko Soboto, velja spomniti, da je bilo za to regijo namenjenih kar nekaj sredstev.

Uroš Merc:
Mi nismo dobili nič. Veste, človek razmišlja o tem, da bo na koncu leta spet plačal davek od dobička pravnih oseb in, ali ne bi bilo pametneje vse skupaj preseliti kam drugam pa smo oproščeni tega davka in denar potem namenimo v naložbe. Konec koncev ni treba, da karkoli dobim. Ta denar, ki ga sicer plačam državi, mi država vrne in ga uporabim za naložbe. Nikogar ne obsojam, a če teh stvari ne bomo znali urediti, ne bomo tako uspešni kot drugi.

 

TFL Glasnik:
Občutek le imamo, da lahko upamo, da se stvari spreminjajo in da prihajajo v ospredje prave stvari. Žalostno je, da šele sedaj, saj ste drugi te poti orali že dolgo. Poleg tega, da ste zelo uspešni, ste družbeno zelo aktivni. Opažam, da bi bilo v politiki in v gospodarstvu potrebnega več tega inženirskega znanja, saj imate povsem drugačno logiko. Kaj menite vi o tej logiki?

Uroš Merc:
Kar zadeva politiko, moram reči, da se mi zdi, da se ni zgodilo nič tako posebnega, da bi bili bolj optimistični kot prej. Morda je pomembno le to dejstvo, da se pač nekaj spreminja in da ljudje to razumejo kot optimizem. Kar je tudi dobro. Zdi se mi kot neki lažni optimizem, a pomembno je, da je optimizem.

Kar zadeva dojemanja posla pri tehničnih ljudeh,to je nekaj, kar se mi zdi izjemno zanimivo. Kar nekaj časa se ukvarjam s tem, da bi to bolje razumel, a mi še ne uspeva. Zdi se mi, da se najdejo tehnični ljudje, ki so dobri po tehnični plati in uspejo razumeti tudi ekonomsko plat. Jih je pa malo. Opažam pa, da je dosti takih, ki so izključno tehnični in taki, ki so dobri po ekonomski plati, ampak samo po ekonomski. Tudi v našem podjetju imamo pogosto probleme, ko je treba razumeti tudi kako razmišlja sodelavec. In ravno za premagovanje teh ovir se porabi veliko časa. Včasih razmišljam, da biti podjetnik ni nič takšnega. Ko pa pridemo do takšnih vprašanj, o katerih se pogovarjava, pa ugotoviš, da podjetnik res ne more biti vsak.

Zlasti zanimivo je, ko gledam našo zgodbo, ki se ji še danes pogosto čudim, saj smo pred petimi leti z manj kot 9 tisoč evri ustanovili naše podjetje. Velikokrat govorimo o tem, kako je svet krivičen, kako imajo nekateri preveč… In ta lestvica… Vprašam se, ali sem tudi jaz storil kaj takšnega. Pa si rečem, jah madona, če smo začeli z manj kot devet tisoč evri in vložili vse svoje premoženje in če imam toliko milijonov osebnih poroštev, se mi ne zdi, da sem kaj posebej narobe naredil. Tudi glede plač, ki za zaposlene nikoli niso dovolj visoke, a pri nas mislim, da nimamo slabih plač. Sploh pa če pogledam naše plače, ki so v zadnjih petih letih zrasle od 15 do 20 odstotkov.

Je pa treba vedeti, da tudi če sta za nami uspešni leti, ne moremo vsega, kar smo zaslužili, tudi takoj porabit. Nekaj je treba akumulirat, imeti nekaj rezerv in biti pripravljen na pretrese na trgu. Nobena panoga ni bila na trgu večna. Tudi v naši panogi bodo prišli pretresi, vprašanje je le, koliko bomo pripravljeni na to. Zato razmišljam o tem, da smo uspeli ustvariti 20 milijonov kapitala v bilancah, da smo uspeli imeti v letošnjem letu okrog 25 milijonov naložb in da smo relativno uspešni. Vedno je lahko bolje, le časa nam zmanjkuje, da bi naredili še več.

 

TFL Glasnik:
Lani ste bili ob naši 5. obletnici izbire Najuglednejših strokovnjakov povabljeni na našo okroglo mizo. Kaj boste naredili, da boste za isto mizo tudi za našo 10. obletnico?

Uroš Merc:
Pazil bom, da ne bom preklinjal. Ugled? Moram povedati, da sem osebno pogosto pod velikimi pritiski in moram storiti kaj, kar mi ni vedno všeč. Moram biti direkten, kar je moč včasih gledati kot izgubo ugleda. Verjamem, da ima vsak svojo zgodbo, vsak vidi to, kar se njemu zdi prav videti, vendar sem prepričan, da ostajam pošten in korekten. Po drugi strani se mi je dostikrat zgodilo, da sam nisem bil deležen enakega odnosa za nazaj, vendar se mi še vedno ni treba odreči temu luksuzu, da sem lahko pošten in korekten.

Osebno mi veliko šteje to, da hodim po mestu z dvignjeno glavo in da vračamo v to okolje, iz katerega črpamo. To delamo preko invalidskega podjetja, skušamo biti tudi sponzorji in donatorji. Letos smo povabili novinarje in otroke iz socialno ogroženih družin na posebni dogodek. Vsak otrok je bil deležen enodnevnega smučanja, na koncu pa je vsak dobil tudi kolo. To je samo nekaj. Podjetje lahko hitro zavoziš, da pa ga obdržiš, moraš veliko storiti. In del teh aktivnosti je namenjen tudi našemu ugledu. To je področje, ki ga moramo ohranjati in še bolj spodbujati, saj bo spodbujanje socialne skrbnosti dvigovalo ugled slovenskega podjetništva na sploh. Še vedno je toliko prepričanja o nepoštenju v lokalnih podjetjih, ki so dobivala posle samo v lokalnem okolju. Mi nismo nikoli razmišljali zgolj o premoženju in zgolj o zaslužku. Šlo je za način obstanka na trgu: moramo dosti zaslužiti, da lahko veliko investiramo in da obstanemo na trgu.

Ta odgovor je malo naokrog, a če bom povabljen na vašo 10. obletnico, bom vesel. Čeprav je še dosti drugih uglednih podjetnikov, ki zaslužijo povabilo in priznanje.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Računovodska obravnava naložbenih nepremičnin in nekratkoročnih sredstev (ali skupine za odtujitev) za prodajo

Naložbene nepremičnine obravnavajo Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 90/2010) v SRS 6, nekratkoročna sredstva (ali skupino za odtujitev) za prodajo pa v SRS obravnavajo zelo skopo. Podrobnejšo obravnavo lahko zasledimo v Mednarodnem standardu računovodskega poročanja št. 5 (Uradni list EU L 320/2008 do  EU L 305/2011) (v nadaljevanju MSRP). V nadaljevanju na kratko povzemamo pravila računovodske obravnave navedenih sredstev s poudarkom na nekaterih posebnostih, ki se v praksi pojavijo nekoliko bolj poredko.

1. Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe.

Naložbene nepremičnine so:

 • zemljišča posedovana za povečevanje vrednosti dolgoročne naložbe, in ne za prodajo v bližnji prihodnosti v rednem poslovanju;
 • zemljišča, za katere podjetje ni določilo prihodnje uporabe;
 • zgradbe v lasti ali finančnem najemu, oddane v enkratni ali večkratni poslovni najem;
 • prazne stavbe, posedovane za oddajo v enkratni ali večkratni poslovni najem.

 

SRS 6.3. opredeljuje, da je pri razvrščanju nepremičnine kot naložbene nepremičnine potrebna presoja in napotuje neposredno na uporabo mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 40.7. do 40.13.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti MRS 40.7., ki opredeljuje način ločevanja nepremičnin na naložbene nepremičnine in opredmetena osnovan sredstva, v primeru, da se ista nepremičnina uporablja za oba namena, takole:

 • pri nekaterih nepremičninah je en del posedovan, da bi prinašal najemnine ali da bi se povečevala vrednost dolgoročnih naložb, drugi del pa za uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev, ali za pisarniške namene;
 • če je takšna dela mogoče prodati ločeno (ali dati ločeno v najem), ju podjetje obračunava ločeno). Če delov ni mogoče prodati ločeno, je nepremičnina naložbena le, če je za uporabo pri proizvajanju ali dobavljanju blaga ali storitev ali za pisarniške namene posedovan nepomemben del.

Za merjenje naložbene nepremičnine po pripoznanju lahko podjetje tako kot pri opredmetenih osnovnih sredstvih tudi pri naložbenih nepremičninah izbere:

 • model nabavne vrednosti ali
 • model poštene vrednosti.

Izbrano usmeritev mora uporabljati za vse naložbene nepremičnine.

Po modelu nabavne vrednosti se naložbena nepremičnina meri enako kot opredmetena osnovna sredstva.

Poštena vrednost naložbene nepremičnine se izmeri na podlagi tržne vrednosti na dan bilance stanja, ki jo običajno ugotavljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti na način, ki temelji na mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti.

Dobiček ali izguba, ki izhaja iz spremembe poštene vrednosti naložbene nepremičnine, se pripozna v poslovnem izidu obdobja, v katerem se pojavi. Za razliko od modela prevrednotenja pri opredmetenih osnovnih sredstvih, se pri modelu poštene vrednosti naložbenih nepremičnih povečanje ne prizna neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja, temveč v poslovnem izidu.

Pri naložbenih nepremičninah želimo še posebej poudariti primer razvrščanja naložbenih nepremičnin, ki se gradijo za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine. V skladu s SRS 1.62 se nepremičnine, ki se gradijo ali razvijajo za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine, do takrat obravnavajo kot opredmetena osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi. Ko podjetje dokonča gradnjo naložbene nepremičnine, jo prenese iz osnovnih sredstev na naložbene nepremičnine. Če družba uporabi za vrednotenje naložbene nepremičnine model poštene vrednosti, mora naložbeno nepremičnino pri njenem prenosu oceniti po pošteni vrednosti. Morebitna razlika med knjigovodsko vrednostjo in pošteno vrednostjo pa se ob prenosu evidentira med prihodke iz vrednotenja naložbenih nepremičnin, ki so razvrščeni med druge finančne prihodke.

 

2. Nekratkoročna sredstva (ali skupina za odtujitev) za prodajo

Nekratkoročna sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo (v nadaljevanju sredstva za prodajo) so sredstva, za katere knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana predvsem s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih, in ne z nadaljnjo uporabo. Ko je sredstvo opredeljeno kot sredstvo za prodajo se preneha amortizirati. Sredstvo za prodajo se izmeri po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po tisti, ki je manjša. Če knjigovodska vrednost presega pošteno vrednost, zmanjšano za stroške prodaje, je potrebno opraviti oslabitev vrednosti sredstva.

Ker je obravnava sredstev za prodajo v SRS zelo skopa, v nadaljevanju opozarjamo na nekaj pomembnih opredelitev v mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Sredstva za prodajo obravnava MSRP 5.

MSRP 5 govori, da podjetje razvrsti sredstvo za prodajo, če bo njegova knjigovodska vrednost poravnana predvsem s prodajo, in ne z nadaljnjo uporabo in da mora biti njegova prodaja zelo verjetna.

Prodaja je zelo verjetna v primeru, ko ustrezna raven poslovodstva dosledno izpolnjuje in sledi načrtu za prodajo sredstva in že poteka celoten načrt in aktiven program za iskanje kupca. Prav tako mora biti sredstvo aktivno tržljivo za dosego cene, ki odgovarja njegovi trenutni pošteni vrednosti.

Zaradi posebnih dogodkov in okoliščin se lahko obdobje zaključka prodaje podaljša na več kot eno leto. Podaljšanje obdobja zaključka prodaje ne onemogoča razvrstitve sredstva med sredstva za prodajo, če zamik povzročijo dogodki ali okoliščine, na katere podjetje ne more vplivati, obstajajo pa zadostni dokazi, da podjetje dosledno izpolnjuje načrt prodaje sredstva.

Če podjetje razvrsti sredstvo (ali skupino za odtujitev) med sredstva za prodajo, vendar pa ta ne izpolnjujejo več sodil za to razvrstitev, podjetje ne sme več razvrščati tega sredstva (ali skupine za odtujitev) med sredstvi za prodajo.

MSRP 5 opredeljuje izraz nekratkoročna sredstvo kot sredstvo, ki ne ustreza definiciji gibljivega sredstva.

V primeru, da se nekratkoročna sredstva za prodajo ponovno začnejo uporabljati, jih je potrebno prenesti med ustrezna sredstva v uporabi. V takem primeru je potrebno za vse obdobje, ko so bila sredstva evidentirana kor nekratkoročna sredstva za prodajo, obračunati amortizacijo. To pomeni, da je potrebno popraviti tudi rezultate poslovanja za pretekla obdobja v breme prenesenega čistega poslovnega izida.

Vir: Gradivo Davčno finančne konference 2010, Oder, Jezernik: Računovodska obravnava neopredmetenih sredstev, opredmetenih osnovnih sredstev, naložbenih nepremičnin in nekratkoročnih sredstev za prodajo ter vpliv na poslovne in davčne izkaze družbe.

ZDTon torej določa, da izgube, ki jo bo zavezanec ustvaril pri poslovanju v času trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo (poslovne izgube), ta zavezanec ne bo smel uveljavljati za zmanjševanje davčne osnove. Glede izgub in pokrivanja izgub ZDTon ureja le obravnavo izgub, ki so nastale v času trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo in vpliv le-teh na davčno osnovo v času trajanja pristopa k sistemu davka na tonažo. Ne vsebuje pa posebnih določb glede preteklih davčnih izgub in morebitnega pokrivanja. To pomeni, da se glede davčnih izgub, ki so nastale pred pristopom k sistemu davka na tonažo, uporabljajo določbe ZDDPO-2.

ZDDPO-2 določa, da je davčna izguba po tem zakonu presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Davčno izgubo v davčnem obdobju lahko zavezanec pokriva z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih davčnih obdobjih, če zakon ne določa drugače. ZDTon ne določa izrecno, da po pristopu k sistemu davka na tonažo zavezanec izgubi pravico do pokrivanja davčnih izgub, nastalih pred pristopom k sistemu davka na tonažo. To pomeni, da tisti zavezanec, ki poleg dohodkov od dejavnosti iz 4. člena ZDTon, dosega še dohodke, obdavčene po ZDDPO-2, lahko, ob izpolnjevanju pogojev iz 36. člena ZDDPO-2, davčno osnovo, ugotovljeno iz naslova tega poslovanja (ob vodenju ločenega knjigovodstva za dohodke po ZDDPO-2 in pripadajoče odhodke), zmanjšuje za zneske davčne izgube, nastale pred pristopom k sistemu davka na tonažo, vendar največ do višine te davčne osnove davčnega obdobja.

Iz določb tretjega odstavka 12. člena Zakona o davku od dohodkov pravni oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 56/08), ki ga je zavezanec navedel v vprašanju, izhaja, da se pri pravnih osebah, ki v skladu z enajstim odstavkom 54. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popravek, 10/08 in 68/08) vodijo poslovne knjige in sestavljajo računovodska poročila v skladu z MSRP, tudi za ugotavljanje davčne osnove – dobička, priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, sestavljenem v skladu z določbami MSRP. Ker MRS 18 v točki 18.32 določa, da se za znesek izplačanih dividend, ki se nanaša na obdobje pred nakupom kapitalskega deleža (delnic), zmanjša vrednost naložbe, ta znesek ne vpliva na davčno osnovo za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

V skladu s prvim odstavkom 26. člena ZDDPO-2 se odhodki, povezani z upravljanjem in financiranjem naložb, ne priznajo v znesku, ki je enak 5 % v davčnem obdobju prejetih dividend in dobičkov, ki so po 24. členu ZDDPO-2 izvzeti iz davčne osnove zavezanca. V skladu s tretjim odstavkom 24. člena ZDDPO-2 se prejete dividende in dobički lahko izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, če so bili v tekočem ali v preteklih davčnih obdobjih vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki se nanašajo na obdobje pred nakupom naložbe, niso vključene v davčno osnovo, zato se ne izvzamejo iz davčne osnove in ne vplivajo na znesek odhodkov (v višini 5 %), ki se ne priznajo.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli vse bolj dvomiti o uporabnosti in koristnosti računovodskih informacij. Avtorji so bili enotnega mnenja, da klasične računovodske informacije ne zadoščajo več potrebam odločanja v sodobnem načinu proizvajanja (računalniško oblikovanje proizvodov, računalniško vodenje proizvodnje, prilagodljivi sistemi proizvajanja, robotizacija proizvodnje in tudi proizvajalni način »ob pravem času«) in v spremenjenih zunanjih okoliščinah poslovanja (svetovna povezanost poslovanja, skrajševanje življenjskih ciklov proizvodov in drugo).

Kritiki menijo, da računovodske informacije spodbujajo poslovodje bolj h kratkoročni uspešnosti podjetja (na račun dolgoročne) ter k prikrojevanju podatkov.

Informacije, ki jih zagotavlja računovodski sistem podjetja, so bistvena sestavina informacij za odločanje o načrtih ter za presojanje uspešnosti poslovanja.

Dobra računovodska informacija mora imeti vsaj te značilnosti:

 • Primernost. To pomeni, da mora biti prilagojena potrebam pri odločanju. Od pripravljavcev in od uporabnikov informacij, to je poslovodij, zahteva, da sodelujejo pri oblikovanju informacij.
 • Pravočasnost in točnost. Uporabniki informacij morajo imeti pravočasno in točno informacijo. Glede na to, da so informacije za upravljanje pretežno usmerjene naprej oziroma za potrebe odločanja v prihodnosti, je točnost teh informacij manjša od povratnih informacij, ki kažejo preteklost.
 • Ustreznost. Prave informacije morajo dobiti pravi ljudje. Direktor podjetja potrebuje druge informacije kot podrejene ravni odločanja. Praviloma velja, da bolj kot so informacije namenjene vrhnjemu poslovodstvu, bolj morajo biti zgoščene in manj pogoste (na primer mesečne).
 • Popolnost. Informacije naj obsegajo vse podatke, ki so za poslovne odločitve pomembni.

Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) ne namenjajo veliko prostora biološkim sredstvom. Način merjenja bioloških sredstev opredeljuje v SRS 1.56, sicer pa se za biološka sredstva uporabljajo druga določila SRS 1. Precej podrobnejšo ureditev najdemo v Mednarodnem računovodskem standardu (v nadaljevanju MRS) 41 – Kmetijstvo.

Izraz biološko sredstvo pomeni živo žival ali rastlino. Kot opredmetena osnovna sredstva se pripoznajo sledeča biološka sredstva:

 • osnovna čreda, ki jo predstavlja plemenska in delovna živina in
 • večletni nasadi, kot so sadovnjaki, gozdne površine, nasadi čaja in drugo.

Biološko sredstvo se, skladno z določili MRS 41.10 pripozna kadar in zgolj kadar:

 • podjetje obvladuje sredstvo na podlagi dogodkov v preteklosti,
 • je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s sredstvom, pritekale v podjetje in
 • je pošteno vrednost ali nabavno ceno sredstva mogoče zanesljivo izmeriti.

Biološko sredstvo se praviloma pripozna po pošteni vrednost, zmanjšani za ocenjene stroške v trenutku prodaje. Pošteno vrednost, zmanjšano za ocenjene stroške prodaje je potrebno ugotavljati ob vsakem datumu bilance stanja.

V Evropski uniji so začela veljati nova pravila, ki predvidevajo zaostritev proračunske discipline in krepitev nadzora nad makroekonomskimi neravnovesji, vključno z izgubljanjem konkurenčnosti. Namen novih pravil je okrepiti finančno in gospodarsko stabilnost v Evropi ter preprečiti nove krize.

Evropski komisar za denarne in gospodarske zadeve Olli Rehn je danes v Bruslju poudaril, da je nova pravila odločen dosledno uveljavljati od prvega dne. Nova pravila so združena v sveženj šestih zakonodajnih predlogov, imenovanih "šesterček".

Ta krepi pakt za stabilnost in rast, ki določa zgornjo dovoljeno mejo javnofinančnega primanjkljaja pri treh odstotkih bruto domačega proizvoda (BDP), zgornjo mejo javnega dolga pa pri 60 odstotkih BDP.

Po izbruhu svetovne finančne in gospodarske krize leta 2008 se je povečal pritisk na javne finance v skoraj vseh članicah unije. Kar 23 od 27 članic unije, tudi Slovenija, je v postopku zaradi presežnega primanjkljaja.

NOVA PRAVILA ZA JAVNOFINANČNI PRIMANJKLJAJ

Že v skladu z dosedanjimi pravili je bilo proti državam s prekomernim primanjkljajem mogoče uvesti postopek (EDP). Predvidene so bile tudi finančne kazni, vendar niso bile nikoli uveljavljene, ker je bil postopek preveč ohlapen.

Po novih pravilih bodo morale članice območja evra, ki so v postopku zaradi prekomernega primanjkljaja, dosledno upoštevati evropska priporočila, sicer bodo proti njim že takoj uvedene postopne finančne sankcije.

Te bodo uvedene na predlog Evropske komisije, če ne bo proti kvalificirana večina članic. Ta postopek glasovanja, ki se imenuje obratna kvalificirana večina, pomeni, da bo uveljavljanje pravil strožje in bolj samodejno ter s tem tudi bolj učinkovito in verodostojno.

Finančne sankcije so lahko uvedene kadar koli po 13. decembru 2011, če država ne bo dovolj hitro izvajala stabilizacijskih ukrepov. Šesterček od držav s presežnim primanjkljajem terja proračunski napor v višini vsaj 0,5 odstotka BDP letno.

Sankcije bodo uvedene v treh fazah: najprej obrestni depozit v višini 0,2 odstotka BDP. Če ne izboljša ukrepanja, se ta spremeni v neobrestni depozit. Če pa še naprej vztrajno krši pravila, ta depozit postane globa.

Rok, v katerem mora Slovenija presežni primanjkljaj zmanjšati pod tri odstotke BDP, je leto 2013. Po ocenah Evropske komisije bo Slovenija letos zabeležila 5,7-odstotni primanjkljaj. Kot je februarja pojasnil minister za finance Franc Križanič, bi kazen 0,2 odstotka BDP v primeru Slovenije pomenila okoli 72 milijonov evrov.

Trenutno je najbolj pod drobnogledom pet članic unije, ki bi morale presežni primanjkljaj zmanjšati do prihodnjega leta. To so Belgija, Ciper, Malta, Madžarska in Poljska. Vseh pet držav je že ukrepalo, a morajo ukrepe še podrobneje pojasniti, zato Rehn danes ni želel podati končne ocene o tem, ali bodo potrebne sankcije ali ne.

NOVA PRAVILA ZA JAVNI DOLG

Javni dolg je bil doslej v paktu za stabilnost in rast zapostavljen, saj za presežni dolg ni bilo mogoče uvesti postopka proti kršiteljici. Nova pravila pa predvidevajo možnost postopka tudi proti državi, ki ne bo zmanjševala dolga po 1/20 od razlike med dejanskim in dovoljenim dolgom, čeprav je njen primanjkljaj pod tremi odstotki BDP.

Tudi v tem primeru je predvidena kazen v višini 0,2 odstotka BDP; obenem se kot kazen dodaja 1/10 razlike med dejanskim in ciljnim dolgom za posamezno leto po dvajsetinski stopnji zmanjševanja dolga, a skupna kazen ne sme preseči 0,5 odstotka BDP.

Za prezadolžene države v postopku zaradi prekomernega primanjkljaja sicer velja triletno prilagoditveno obdobje, če ustrezno ukrepajo za zmanjšanje primanjkljaja, a kljub temu si morajo te države tudi v tem obdobju prizadevati za zmanjšanje dolga.

Po ocenah komisije bo Slovenija letos zabeležila dolg v višini 43,1 odstotka BDP.

NOVA PRAVILA ZA MAKROEKONOMSKA NERAVNOVESJA, NA PRIMER IZGUBLJANJE KONKURENČNOSTI

"Šesterček" uvaja postopek tudi za države z prekomernimi makroekonomskimi neravnovesji (EIP), ki pa je bolj kvalitativen kot v primeru fiskalne discipline.

Prvi korak v izvajanju teh novih pravil bo Evropska komisija napravila januarja prihodnje leto, ko bo objavila poročilo, v katerem bo opredelila države z makroekonomskimi neravnovesji, za katere bo potrebna poglobljena analiza.

To sodi v preventivni del postopka. Komisija lahko državi poda preventivna priporočila, če presodi, da bi lahko neravnovesja postala prevelika.

V resnih primerih pa lahko proti državi sproži korektivno fazo. V tem primeru mora država Bruslju posredovati akcijski načrt za odpravo neravnovesij z jasnim časovnim okvirom za njegovo izvedbo.

Za države v območju evra velja tudi dvofazni postopek finančnih sankcij. Če država ne bo izvajala načrta za odpravo neravnovesij, bo uvedena prva faza sankcij - obrestni depozit v višini 0,1 odstotka BDP. V primeru vztrajnih kršitev to postane globa.

Sankcije so predvidene tudi v primeru, da država dvakrat ne posreduje zadovoljivega načrta za odpravo neravnovesij.

Tudi v tem primeru se o sankcijah glasuje z obratno kvalificirano večino.

NOVO MERILO ZA IZDATKE

Nova pravila določajo tudi "merilo za izdatke", ki določa omejitve za letno rast javnih izdatkov v skladu z srednjeročnimi proračunskimi cilji. Za države, ki ne bodo dosegle srednjeročnih proračunskih ciljev, mora biti stopnja rasti izdatkov pod referenčno stopnjo srednjeročnega proračunskega cilja.

Vir: STA

Ustavno sodišče je sklenilo zadržati izvajanje novele zakona o gospodarskih družbah, ki članom vodstva ali nadzora v družbah, nad katerimi je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, prepoveduje ustanavljanje, vodenje in nadziranje družb. Sklep je začel veljati 10.12.2011.

Ustavno sodišče je soglasno sprejelo sklep, da se do njegove končne odločitve zadrži izvrševanje 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena zakona o gospodarskih družbah v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona.

Novela, ki jo je DZ sprejel na pobudo skupine poslancev s prvopodpisanim Radovanom Žerjavom (SLS), veljati pa je začela 29. novembra, vzpostavlja domnevo, da osebe, ki so člani poslovodstva ali nadzornega organa v družbi, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, niso ravnale s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Novela takšnim osebam prepoveduje za deset let ustanavljati gospodarske družbe, biti njihov družbenik, član poslovodstva ali organa nadzora. Te domneve se lahko razbremenijo le na podlagi sprožitve posebnega nepravdnega postopka, v katerem nosijo breme nasprotnega dokaza.

Poleg tega pa novela zahteva, da sodišča po uradni dolžnosti takšnim osebam takoj vzamejo pooblastila za vodenje poslov oz. jih odpokličejo z mest članov organov nadzora. Tudi pred tem posegom se te osebe lahko zavarujejo le na podlagi sprožitve omenjenega postopka.

Ustavno sodišče v obrazložitvi pritrjuje vladi, da bi izvrševanje teh zakonskih določb, če bi se kasneje izkazale za protiustavne, lahko povzročilo nepopravljive škodljive posledice tistim članom omenjenih organov, ki bi sicer lahko v nepravdnih postopkih dokazali, da so ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. V času teh postopkov namreč ne bi mogli opravljati funkcij, ki običajno pomenijo tudi njihov poklic oz. zaposlitev, prav tako ne bi mogli ustanoviti podjetja, se registrirati kot samostojni podjetnik ali zgolj postati družbenik podjetja.

Ustavno sodišče poleg tega ugotavlja, da bi z odvzemi pooblastil za vodenje poslov in odpoklici z mest članov nadzornih organov lahko težko popravljive škodljive posledice nastale tudi družbenikom tistih družb, ki bi zaradi tega morali na novo imenovati člane teh organov. Te določbe sicer ne morejo vedno pomeniti nepopravljivih škodljivih posledic, saj lahko na te funkcije imenujejo druge primerne osebe, vendar pa lahko odvzemi pooblastil ob nepravem ali neprimernem času tudi njim, ob kasnejši ugotovitvi, da je ta del novele protiustaven, povzročijo težko popravljive škodljive posledice.

Razlog za zadržanje je po tej oceni tudi možen negativen vpliv izvrševanja določb na opravljanje funkcije t.i. kriznega mednedžerja vezano reševanje podjetij iz težav, v katere so zašla tudi zaradi nastale gospodarske krize.

Izpodbijani določbi lahko pomenita oviro v nadaljnjem prestrukturiranju družb oz. slovenskega gospodarstva, saj za člane organov, ki bi družbo začeli upravljati oz. nadzirati že v času, ko obstajajo potencialne možnosti, da bo nad družbo začet insolvenčni postopek, ne predvidevata nobenih izjem.

Razlog v prid zadržanja so tudi nejasnosti postopka registracije novih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pri čemer je zakonodajalec za uveljavitev izpodbijanih določb določil le 15-dnevni rok. Vsakršne dodatne formalnosti v postopkih registracije gospodarskih subjektov lahko v razmerah gospodarske krize negativno vplivajo na razvoj podjetništva in gospodarstva nasploh, pri čemer so take posledice v takih gospodarskih razmerah lahko še toliko bolj nepopravljive, meni ustavno sodišče.

Čeprav vlada ni izrecno predlagala zadržanja izvrševanja omenjenih določb tudi za podjetnike, je ustavno sodišče zaradi enakega obravnavanja podjetnikov ter članov poslovodstev in organov nadzora štelo, da tudi glede podjetnikov veljajo enaki razlogi za začasno zadržanje.

Začasno zadržanje sicer pomeni podaljšanje stanja, ki ga skuša zakonodajalec spremeniti, in tako tudi lahko povzroči nastanek škodljivih posledic, če bi se izkazalo, da zakon ni protiustaven, vendar ustavno sodišče ocenjuje, da so te škodljive posledice manjšega pomena od tistih, ki bi nastale, če bi se izvrševanje izpodbijanih določb kljub morebitni protiustavnosti nadaljevalo.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu DECEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 4 spremembe in dopolnitve oz. druge vplive;
 • Zakon je bil večkrat v presoji zakonitosti na Ustavnem sodišču, zaradi česar je bilo tudi zadržano njegovo izvrševanje. Ugotovljano je bilo neskladje z ustavo pri delu 29. in 30. člena.
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela B, veljajo in se uporabljajo od 18.10.2011.
 • novela B je odpravila neenakost in razlikovanje med reprezentativnimi zbornicami pri delitvi premoženja GZS, glede katerega je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo RS.
 • Državni zbor ni pripravil še nobenega uradnega prečiščenega besedila (UPB) Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 60-2537/2006, stran 6549.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 7.12.2011 - 13.12.2011 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 5 novosti 2 novosti 1 novost 10 novosti 3 novosti

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

Če želite učinkovito spremljati zakonodajo na področju varstva okolja in rabe naravnih virov in biti sproti obveščeni o vseh novostih s področja ekologije, ki so v pripravi ali pa so bile ravnokar objavljene, imamo za vas na voljo naročniški paket Eko-Lex.

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 7.12.2011 - 13.12.2011 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 15 novosti 10 novosti 3 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 4 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 1 novost 1 novost 9 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 24 novosti 8 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 43 novosti 1 novost 6 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 3 novosti 1 novost 13 novosti 6 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 5 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 4 novosti 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti 2 novosti
11. OBČINE 137 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .