Številka 10, letnik VI
11. marec 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Izredni profesor dr. Bojan Dobovšek je prodekan za raziskovalno dejavnost Fakultete za varnostne vede v Ljubljani, Univerza v Mariboru, habilitiran za področje kriminalistike, sodelavec Univerze v Würzburgu, Inštituta za Politične vede, in predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Gentu, Belgija. Prepričan je, da Slovenijo obvladujejo interesne skupine, ki so prevzele zakonodajo in si podredile državne institucije. Glede organiziranega kriminala meni, da je začel pred leti prehajati v gospodarstvo, investirati nelegalno zaslužen denar v legalne oblike in da se je v nekaterih tranzitnih državah začel povezovati tudi s politiko. Prav za članek o mrežah gospodarskega kriminala v državah v tranziciji mu je mednarodna založba Emerald podelila priznanje za najbolj priporočen članek v letu 2009. Tokrat je naš gost v rubriki Pogovor.

Kot smo napovedali v prejšnji številki TFL Glasnika, se bomo danes posvetili davčnim olajšavam pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčne olajšave so namenjenje spodbujanju določenih dejanj davčnih zavezancev. Lahko gre za spodbujanje investicij, vlaganj v razvoj, zaposlovanje določenih skupin ljudi, ali pa za kakšno drugo zadevo. Z davčnimi olajšavami in relativno nizko davčno stopnjo si države prizadevajo privabiti tudi tuj kapital in vzpodbuditi gospodarsko rast. Seveda pa so samo davčne olajšave premalo. Za to, da se tuji investitorji odločijo priti v državo, mora biti vzpodbudno celotno poslovno okolje.

Vabljeni k branju!

Prof. dr. Bojan Dobovšek: Rotirajoča vrata sistemske korupcije

Bojan Dobovšek

TFL Glasnik:
Prof. dr. Bojan Dobovšek, ste eden izmed mojih zadnjih skrbno izbranih gostov pravnikov. Profesionalno se ukvarjate s kriminalistiko in korupcijo, ste prodekan, pravnik in iskan gost omizij, pogosto pa vas tudi prosijo za komentar. Mislim, da zato, ker si upate. Povejte, na kaj ste pri vašem dosedanjem delu najbolj ponosni?

Bojan Dobovšek:
Najbolj sem ponosen, da sem imel priložnost študirati na fakultetah v Sloveniji, ki so mogoče premalo cenjene znotraj Slovenije, je pa tukaj pridobljeno znanje zelo pomembno za uveljavljanje v tujini. Ključno je, da se kot pravnik usmeriš na eno področje, ki te veseli in te zanima. Jaz sem se usmeril na področje kriminalistike, kar je mogoče malo nenavadno in ni toliko promovirano na pravni fakulteti, znotraj tega pa sem si izbral področje organizirane kriminalitete kot prvi na tem področju.

 

Bojan Dobovšek

Ponosen sem, da sem napisal prvo knjigo na tem področju zahodnega Balkana v slovenščini, nato še v drugih jezikih, da predavam na pravni fakulteti v Sarajevu, da sem jim razvil predmet organiziranega kriminala in da me vabijo na številne pravne fakultete v Evropi in drugje. Denimo na pravno fakulteto v Gentu v Belgiji, s katerimi raziskujemo področje organizirane kriminalitete in povezav z gospodarstvom. Ponosen sem na pionirsko delo s področja organizirane kriminalitete v Sloveniji in da sem se uveljavil v tujini, kjer me vabijo na predavanja in raziskovanje.

 

TFL Glasnik:
Koliko je organiziranega kriminala v Sloveniji? V mislih imam tudi in predvsem sistemsko korupcijo. Poznamo podatek, da vsako leto malo zdrknemo na tej lestvici zaznave korupcije, ampak me zanima ocena strokovnjaka.

Bojan Dobovšek:
Moja ocena in glede na raziskave, opažamo, da organizirani kriminal postaja vse bolj transnacionalen, da namesto sile raje uporablja korupcijo, ker z njo več in lažje doseže. V okviru tega opažamo, da je začel organizirani kriminal pred leti prehajati v gospodarstvo, investirati nelegalno zaslužen denar v legalne oblike in da se je v nekaterih tranzitnih državah začel povezovati tudi s politiko. Prav za članek mreže gospodarskega kriminala v državah v tranziciji, mi je mednarodna založba Emerald podelila priznanje za najbolj priporočen članek v letu 2009.

Po doktorskem študiju sem začel raziskovati korupcijo in glede na željo po novih spoznanjih v okviru evropskih projektov sodeloval v nekaj projektih predvsem na Norveškem in v drugih skandinavskih državah, kjer imajo višje moralne standarde in so bolj dovzetni za ukrepe proti korupciji. Zato sem začel raziskovati korupcijo tudi pri nas. Moramo vedeti, da so te raziskave financirali tujci, da pri nas ni bilo interesa za tovrstne raziskave. Najboljše raziskave, ki smo jih naredili na Fakulteti za varnostne vede, smo izvedli ob pomoči in sodelovanju z najuglednejšimi raziskovalci v EU v okviru projekta CRIMPREV. Zaradi odmevnosti člankov v tujini so me kot raziskovalca korupcije povabili na fakulteto v Wuerzburgu v Nemčiji. Ključne ugotovitve so pokazale, da je v Sloveniji korupcija prepletena v vseh sferah, pri tem smo opozorili, da ni problem majhna korupcija, ampak je problem velika korupcija.

Bojan Dobovšek

 

TFL Glasnik:
Kaj razumete kot velika korupcija?

Bojan Dobovšek:
Razumem povezavo gospodarstva, politike in še nekaterih akterjev v tako imenovane neformalne mreže, ki potem obvladujejo celotne sektorje in delajo samo za korist te zaprte mreže. Na kratko bi lahko rekli, da so takšne interesne skupine (v negativnem smislu, ločiti jih moramo od odprtih povezovalnih skupin, ki so transparentne in nujne pri razvoju države) prevzele zakonodajo in si podredile državne institucije. To sta ta dva ključna elementa, na katera se navezuje zaposlovanje po zvezah in poznanstvih. Pri tem je pomembno ločiti kazniva dejanja korupcije od korupcije v širšem smislu (konflikti interesov, rotirajoča vrata, trgovanje z vplivom …), ki ponavadi sploh ni kaznivo dejanje, še posebej, če so te neformalne skupine same sodelovale pri nastajanju zakonodaje ali pri razlaganju zakonodaje.

 

TFL Glasnik:
Poglejva aktualni trenutek. Zakonodaja s področja korupcije obstaja, kakšna je, ste ravnokar dejali, a me vseeno zanima, kako komentirate teh 15 dodatnih ukrepov in dodatni denar, ki ga je vlada namenila preprečevanju korupcije? In dodatno število kriminalistov, ki naj bi se ukvarjali s tem. Kaj to še lahko reši v stanju, ki ga imamo?

Bojan Dobovšek:
Politični trend v Evropi, ki mu Slovenja sledi, je ta, da se prisega na represivne ukrepe in na vladanje s pomočjo strahu. Represivni ukrepi so učinkoviti v državah, kjer je res ogromno korupcije (Afriške države) in ni moč drugače ukrepati kot z represivno zakonodajo in policijskimi ukrepi. V ostalih državah imajo tovrstni ukrepi nasprotne učinke, saj ti ukrepi delujejo za nazaj. Treba je delovati s preventivnimi ukrepi, kar pomeni odpravljati pogoje za delovanje korupcije, pri tem pa morajo delovati vse institucije družbe (ministrstvo za finance, gospodarstvo, delo …). Samo izgovarjanje na policijo, tožilstvo in sodišče zamegli odgovornost politikov za stanje v državi. Seveda pa prevencija v prvi fazi drago stane, ukrepi se pokažejo šele čez nekaj let in težko jih je meriti, zato za politike ni zanimiva.

Posamezniki in institucije smo zelo veliko govorili o korupciji in opozarjali na napake in probleme in zato imamo občutek, da je te korupcije veliko. V drugih državah, tudi razvitih, se o tem ni veliko govorilo in od tod občutek, da tam korupcije ni. Po mojem mnenju jih pot, da pokažejo na korupcijo, še čaka. Takrat, ko smo mi stopili v EU, smo kot prvi postavili komisijo za preprečevanje korupcije, ki je bila eden od pogojev za vstop v EU, v skladu z novimi mednarodnimi konvencijami. Ker smo bili prvi, ni bilo primerljivih institucij in imamo zato veliko izkušenj, ki jih lahko delimo z ostalimi državami (smo vzorčni model državam, ki so kasneje vstopale v EU). Je pa res, da se tisti, ki bi lahko ustanovili podobno institucijo, temu upirajo, saj nočejo, da bi jim nekdo gledal pod prste.

Bojan Dobovšek

 

TFL Glasnik:
In omenjeni aktualni ukrepi?

Ukrepi, ki jih sprejemamo zdaj, so bolj gašenje, nekakšno prepričevanje javnosti, da se na tem področju nekaj dogaja. Z represivnimi ukrepi navidezno hitro zadovoljiš javno mnenje, ključnih problemov, kot je kadrovanja po zvezah in poznanstvih in ostalo prikrito korupcijo pa ne odpravljamo. Ko bodo v Sloveniji zasedali mesta ljudje glede na izobrazbo in izkušnje, ki bodo lahko transparentno predstavljali svoje premoženjsko stanje, in ko bodo postavljena merila za ustrezno nastajanje zakonodaje, bodo postavljeni pogoji za delovanje močne države, ki je predpogoj za preventivo korupcije (šibke sprivatizirane državne institucije pomenijo leglo korupcije). Z novimi zakoni boj s korupcijo nalagamo policiji, poleg tega večamo represivne ukrepe v zvezi na Komisijo (ki je v nazivu preventivni organ), s tem samo poslabšujemo stanje in omogočamo opravičevanje koruptivnih ravnanj s sklicevanjem na načela kazenske odgovornosti. Ustanovitev same komisije sem gledal kot nastanek organa, ki bo deloval preventivno, s svojo avtoriteto in moralnostjo nastopal v medijih in opozarjal na tisto korupcijo, ki ni kaznivo dejanje, je pa sprevrženo. Zdajšnje rešitve kažejo, da bo to še en državni organ, pri katerem bo možnost pritožbe, nad katerim bo možen vpliv in ne bo mogel zaščititi prijaviteljev. To ne gre v pravo smer.

Ko sem bil kot predstavnik sodne veje oblasti član prve komisije za preprečevanje korupcije, smo postavili temelje prevencije, vendar takrat družba še ni bila zrela, da bi to dojela. So pa to seveda izkoristili politiki s svojimi diskreditacijami in zdaj je njihov ključni moto, da je koruptivna dejanja zelo težko dokazati, da bodo oni sicer odgovarjali, ko jim bo to dokazano na sodišču v kazenskem postopku. Ne. Korupcijska kazniva dejanja niso za kazensko odgovornost, ampak za politično odgovornost (mogoče nekaj najhujših res dočaka epilog na kazenskem sodiču). Odpravljanje se prenaša na finančne preiskave in sledenje premoženju, kar smo šele vpeljali, jaz pa sem že leta 1996 opozarjal, da potrebujemo inštitut obrnjenega dokaznega bremena in sledenje premoženju nedokazanega izvora, pa so bile takrat interesne skupine premočne.

 

TFL Glasnik:
Vseeno bi se vrnila nazaj. Kaj sploh lahko naredimo? Na misel so mi prišle besede gospoda Kozine v našem intervjuju, ki je dejal, da Slovenijo obvladujejo štiri elite. Med drugim je govoril tudi o akademski eliti. Kaj menite o tem?

Bojan Dobovšek:
O elitah in neformalnih skupinah, ki obvladujejo Slovenijo, sem naredil prvo raziskavo in so ti podatki že nekaj let dostopni. Omenjene so bile različne neformalne skupine, kot so odvetniki, borzniki, politiki in podobno, pri akademski eliti pa je vedno tako kot pri vsakem poklicu. En del ljudi deluje skladno z normami in skladno z moralo, en del pa skuša odskočiti, si ustvariti neko mrežo, v okviru katere hočejo priti do elitizma. Pri tem ne izbirajo sredstev in skušajo obvladovati celotni sektor, seveda vse z namenom pridobivanja bogastva na kakršen koli način.

Tukaj gre za to, da se v okviru akademskih krogov zgradijo skupine, ki se navežejo na gospodarstvo ali na politiko ali preko nekih drugih svetovalnih think tankov (možganskih trustov, op. a.) služijo veliko denarja (pri tem onemogočajo konkurenco in delujejo netransparentno). Najprej postavijo temelje, potem te temelje preko pripadnikov mreže implementirajo v predpise, nato te predpise razlagajo in če je potrebno, jih potem tudi branijo v javnosti ali pred uradnimi institucijami. Seveda za vse te faze dobijo tudi nagrado, ki gre v korist članov skupine. Povedati je treba, da takšni posli ne potekajo po tržnih in transparentnih merilih, pač pa po sistemu zvez in poznanstev.

 

TFL Glasnik:
Na koncu napišejo še predlog za ustavno presojo zakona, ki so ga napisali sami, kot je dejal dr. Andraž Teršek.

Bojan Dobovšek:
In zadeve se samo še stopnjujejo. Takšne zadeve je treba razkriti in omogočiti vsem, da konkurirajo.

Bojan Dobovšek

 

TFL Glasnik:
Vendar kako? V bistvu se morava spet vrniti nazaj. Vsi so vendarle nekje, v nekih elitah in združbah. Kako presekati? Vključitev v politiko je odgovor, ki se vsiljuje.

Bojan Dobovšek:
Presekamo lahko samo tako, da vse poteka transparentno. Kar pomeni, da če rabimo neko zakonodajo, moramo vedeti, kje lahko nastane takšna zakonodaja. Imamo službe in državne institucije, ki naj napišejo to zakonodajo. Seveda se lahko intelektualci, akademiki vključijo v to obravnavo in povedo, kaj in kako mislijo, da bi bilo boljše. Kolega na fakulteti v Nemčiji, recimo, naredi to v okviru svojega dela in za to ni posebej plačan, zato potem nastopa kot avtor ter se takšno delo upošteva pri njegovih objavah in merilih za napredovanje. Torej moramo presekati prakso, da zakoni nastajajo zunaj institucij, postopki morajo biti transparentni. Raziskava Transparency International je izpostavila problematiko nastajanja zakonodaje v Sloveniji, saj so postopki netransparentni, neusklajeni in se pogosto niti ne ve, kdo je to naredil in za kakšno nagrado, povzročajo pa velike stroške pri izvajanju takšne neučinkovite zakonodaje, ki se mora stalno menjati.

 

TFL Glasnik:
Dotaknila sva se le enega segmenta. Ključni so vendarle tisti, ki naročajo. Ves čas se vrtimo v istem krogu.

Bojan Dobovšek:
To je problem korupcije v širšem smislu, ko ne govorimo o kaznivih dejanjih dajanja in sprejemanja podkupnine, ampak govorimo o konfliktu interesov, o rotirajočih vratih in o trgovanju z vplivom. To pomeni, da nekdo zasede položaj po zvezah (ki ga glede na kompetence ne bi mogel dobiti), ko pa je na tem položaju, je dolžan vrniti uslugo, da dela po navodilih nekoga. Ali da ne dela po interesu institucije, temveč v interesu skupine, ki ji pripada, ali po lastnem interesu.

 

TFL Glasnik:
Kako to rešiti? Spet nekaj, kar ni kaznivo dejanje, temveč zadeva področje etike.

Bojan Dobovšek:
Tukaj ni nujno, da govorimo o kaznivih dejanjih, lahko gre za kršitev drugih predpisov, kršitve se pokažejo pri transparentnosti premoženja vpletenih in to potem odkriva in preprečuje davčna služba ter druge institucije ministrstva za finance, za gospodarstvo, za delo. Ključna pa je, seveda, odgovornost vodilnih, ki so posameznike postavili na položaje. Saj se točno ve, kdo je koga in pod kakšnimi pogoji postavil na neki položaj. Lahko govorimo tudi o konfliktu interesov, kar obravnava komisija za preprečevanje korupcije.

Ljudje se bodo morali bolj sami izpostaviti in opozoriti na nepravilnosti. Nekateri se pač izpostavljamo in opozarjamo na napake, potem pa doživiš povratni učinek na takšen ali drugačen način in ljudje se ustrašijo. In to je tisto, kar sem povedal na začetku, da trenutno vladanje temelji na strahu in ustrahovanju, vsi se ukvarjajo s tistim, ki je prijavil neetično dejanje, ne sledijo pa premoženju. Ko uspeš nekoga ustrahovati, potem lahko kontroliraš celotno družbo, takšne sisteme smo v zgodovini že videli. S podporo medijev se da ustvariti strah pred določeno vrsto kriminalitete in potem so ljudje pripravljeni sprejeti dodatne represivne ukrepe, ki ogrožajo njihove pravice. Druga pot je privatizacija varnosti, ki se kaže skozi trende privatizacije zaporov, sodišč, policije in drugih institucij.

V Evropi so kot primer izpostavljeni ukrepi dajanja večjih pooblastil policiji, v bistvu pa teh ukrepov sploh ne bi potrebovali, če bi izrabili tiste ukrepe, ki jih že imamo, ali uporabili druge institucije.

Bojan Dobovšek

 

TFL Glasnik:
So potem rešitev novi ljudje, nova stranka, nova politika? Mladi prihajajo.

Bojan Dobovšek:
Mladi, seveda, neke nove ideje so vedno dobrodošle, najboljša je kombinacija vsega. Ključno pri nas pa je, da so v okviru vsake institucije ljudje, ki delajo moralno pravilno in zakonito, in so skupine, ki ne delajo tako. Tisti, ki delajo pravilo, pa so glede na raziskave večkrat potisnjeni v ozadje ali zatirani in če opozarjajo na napake, so zato lahko celo kaznovani in ne nagrajeni. Rešitev je v glasnosti tistih, ki opozarjajo na napake, in zaščiti tistih, ki piskajo na piščalko. Zavedati se morajo, da jih je več kot tistih, ki jih kontrolirajo, in skupaj bodo lahko postavili zdrave temelje.

TFL Glasnik:
Še zadnje in običajno vprašanje: kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Bojan Dobovšek:
Ko hodim po svetu, opažam, da je Slovenija med najbolj varnimi na svetu, da je zelo zelena in čista država in da je zelo lepo živeti v Sloveniji. Da pa imamo nekaj slabih in koruptivnih ljudi, ki jih moramo nekako izpostaviti in sporočiti, da takšno ravnanje ni pravilno in da bomo s tem prenehali. V Sloveniji bi bilo dovolj premoženja, saj gospodarstvo dovolj zasluži, če bi bilo to premoženje pravilno razdeljeno in ga ne bi skrivali v tujini. Se pravi, da če ne bi bilo tistih, ki se bogatijo na račun celotne družbe in če bi se ta denar v celoti pravično razdelil in bi bili ljudje ustrezno nagrajeni ter bi napredovali tisti, ki delajo moralno in skladno s predpisi. Menim, da se nimamo česa bati in da tisto, kar nam prodajajo, da je v tujini vse toliko boljše, ne drži. Glede na moje izkušnje vidim, da je v ostalem svetu še več problemov, vendar sami ne reklamirajo navzven svojih problemov. Pri Slovencih je problem v tem, da skušamo očrniti drugega. To moramo preseči. Če bomo dosegli to transparentnost nad sredstvi in če bomo presekali to zaposlovanje po zvezah in poznanstvih, se nam za prihodnost ni bati.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Bojan Dobovšek

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb – davčne olajšave

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 81/2013) obravnava davčne olajšave od 55. do 59. člena. Davčne olajšave so namenjene pospeševanju:

 • vlaganj v raziskave in razvoj,
 • investiranja,
 • zaposlovanja določenih težje zaposlivih oseb,
 • zaposlovanja invalidov,
 • izvajanja praktičnega dela v strokovnem izobraževanju,
 • prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in
 • doniranja.

Za koriščenje davčnih olajšav morajo biti izpolnjeni z ZDDPO-2 določeni pogoji.

Davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj predstavlja 100% zneska, vloženega v raziskave in razvoj v obravnavanem obdobju, vendar olajšava ne more presegati davčne osnove. Možno pa jo je prenesti v naslednja davčna obdobja, vendar največ pet let. Vlaganja v raziskave in razvoj so:

 • notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca, vključno z nakupom raziskovalno-razvojne opreme, ki se izključno in stalno uporablja pri izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca;
 • nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije). Pri ugotavljanju zneska, za katerega zavezanec lahko zmanjšuje davčno osnovo v skladu s tem odstavkom, se upoštevajo zneski za vlaganja po tem odstavku, v skladu z določbami tega zakona o določanju davčne osnove. Pri razmerjih s povezanimi osebami se upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi osebami. Vlaganja v raziskave in razvoj po tem odstavku mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.

Davčne olajšave ni mogoče koristiti za vlaganja v raziskave in razvoj, če so financirane z nepovratnimi sredstvi iz proračuna RS ali proračuna EU. Če so na ta način financirane le delno, se kot davčna olajšava prizna del vlaganj v raziskave in razvoj, ki jih davčni zavezanec financira sam.

Davčna olajšava za investiranje lahko znaša do 40% zneska vlaganj v opremo in neopredmetena sredstva, tudi kadar so pridobljena s finančnim najemom. Davčna olajšava se prizna največ do višine davčne osnove in se lahko prenaša v naslednja leta – največ pet let. Če se oprema odtuji pred potekom treh let po letu vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem, če je to krajše od treh let (na primer računalniška oprema, ki se sme amortizirati v dveh letih), mora v letu odtujitve oz. prodaje sredstva povečati davčno osnovo.

Davčne olajšave za investiranje se ne sme uveljavljati za:

 • pohištvo in pisarniško opremo, razen računalniške opreme,
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI in
 • dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

Davčne olajšave ni možno uveljavljati v delu, ki je financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. Zavezanec ne more uveljavljati obravnavane olajšave tudi za opremo, pridobljeno v poslu prodaje in povratnega najema.

Davčna olajšava za zaposlovanje se nanaša na zaposlitev osebe, mlajše od 26 let ali starejše od 55 let, ki je bila pred zaposlitvijo vsaj šest mesecev prijavljena pri Zavodu RS za zaposlovanje in zadnji dve leti ni bila zaposlena pri zavezancu ali njegovi povezani osebi. Davčna olajšava znaša 45% plače obravnavane osebe in ne sme preseči davčne osnove. Olajšava se uveljavlja za prvi dve leti zaposlitve.

Za uveljavljanje davčne olajšave so predpisani še nekateri pogoji:

 • pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za nedoločen čas in
 • delodajalec mora povečati skupno število zaposlenih v letu, v katerem uveljavlja olajšavo.

Davčna olajšava za zaposlovanje se izključuje z davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov.

Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko koristijo davčni zavezanci, ki zaposlujejo invalidne osebe:

 • 50% obračunanih bruto plač invalidov ne glede na stopnjo invalidnosti,
 • 70% obračunanih bruto plač invalidov s 100% telesno okvaro in gluhih oseb.

V višini 70% obračunanih bruto plač invalidov lahko davčno olajšavo uveljavljajo tudi dačni zavezanci, ki zaposljujejo več invalidnih oseb, kot je predpisana kvota po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/2007 do 87/2011), vendar le za invalide nad predpisano kvoto in ob pogoju, da invalidnost ni posledica dela ali poklicne bolezni pri davčnem zavezancu. Če davčni zavezanec uveljavlja to davčno olajšavo, ne more uveljavljati olajšav iz prejšnjega odstavka.

Davčno olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju uveljavljajo davčni zavezanci, ki z dijakom ali študentom sklenejo učno pogodbo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Višina davčne olajšave je enaka višini izplačanih nagrad, vendar ne več kot 20% povprečne mesečne plače zaposlenih v RS za vsak mesec praktičnega dela.

Davčno olajšavo za prostovoljno dodano pokojninsko zavarovanje lahko uveljavljajo delodajalci, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in izpolnjujejo ustrezne zakonske pogoje. Davčna olajšava se uveljavlja v višini plačane premije, vendar največ do zneska, ki je enak 24% obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca – zavarovanca, vendar v letu 2013 ne več kot 2.819,09 EUR.

Donacije se lahko uveljavljajo kot davčna olajšava v višini izplačanih donacij (v denarju ali v naravi):

 • za humanitarne, invalidske, socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, do zneska, ki ustreza 0,3% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca in
 • za kulturne namene ter izplačila društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za navedene namene, do zneska, ki ustreza 0,2% obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

Izplačila se lahko uveljavljajo le, če so izplačana rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki (če) so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti oziroma, če gre za izplačila v države članice Evropskega gospodarskega prostora (razen Liechtensteina), ki hkrati niso države članice EU.

Zavezanec lahko uveljavlja tudi zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v denarju in naravi političnim strankam, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja.

Na koncu naj poudarimo, da nobena olajšava ne more biti uveljavljena v višjem znesku, kot to dopušča davčna osnova. Nekatere davčne olajšave se lahko prenašajo v naslednja leta, nekatere pa ne. Pri pripravi davčnega obračuna zato velja temu posvetiti posebno pozornost.

Danes nismo obravnavali prav vseh davčnih olajšav, ki jih je možno uveljavljati v davčnem obračunu (regijske olajšave, investiranje v ekonomski coni,…). Obravnavali smo le tiste, ki se uveljavljajo najbolj pogosto.

zadnji številki revije DENAR smo na straneh 6 do 16 objavili pojasnila DURSA in odgovore na najpogostejša vprašanja. Največ zanimanja davčnih zavezancev sta vzbudila tekst o dodatnih podatkih o izplačilu povračil stroškov in drugih prejemkov (stran 8), če so izplačani v višini, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, in odgovora na vprašanji številka 10 in 14 v rubriki o dodatnih podatkih o izplačanih dohodkih (strani 14 in 15).

V Uradnem listu RS, št. 85 z dne 18. oktobra 2013, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju: Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. novembra 2013, razen v delu, kjer je navedeno, da se podatki izpolnjujejo od 1. januarja 2014 dalje.

Tako je za dohodke, izplačane od 1. januarju 2014 dalje, predpisano poročanje podatkov o izplačanih povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, če so izplačani v višini, ki se skladno z določili 44. člena ZDoh-2 ne vštevajo v davčno osnovo. V teh primerih se o dohodkih poroča enkrat mesečno, skupno za vse dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, najkasneje zadnji dan meseca, v katerem so bili izplačani.

Med davčnim zavezanci in računovodji ter strokovno javnostjo se je razvila razprava:

 • na katera povračila potnih stroškov se nanaša sprememba pravilnika,
 • za katera povračila potnih stroškov je potrebno poročati do zadnjega v mesecu ter
 • kako ukrepati v primeru, ko del potnih stroškov po potnem nalogu plača delodajalec iz svojega poslovnega računa ali pa so plačani s poslovno kartico podjetja.

Odgovor na zastavljena vprašanja je dokaj enostaven, seveda če se upoštevajo določbe Pravilnika REK. V njem je v rubriki B06 Povračilo stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti, določeno:
»Vpiše se znesek izplačanih povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, prevoz, prenočišče), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v osnovo dohodka iz delovnega razmerja.«

Ta določba je nedvoumna. Vpišejo se samo zneski, ki so delavcu oziroma tistemu, ki potuje, tudi dejansko povrnjeni in izplačani, ne pa tisti zneski, ki mu niso bili povrnjeni ali izplačani. Že sama besedna razlaga je nedvoumna, gre za stroške, ki so povrnjeni. Če delodajalec delavcu brezgotovinsko (nakazilo s poslovnega računa delodajalca ali plačilo s poslovno kartico delodajalca direktno prevozniku) plača letalsko vozovnico, vozovnico za avtobus ali vlak oziroma mu na isti način plača nastanitev (hotel), potem delavec od delodajalca tudi ne zahteva povračila teh stroškov. Torej, če delavec ne zahteva povračila stroškov, ki jih je delodajalec plačal brezgotovinsko (z nakazilom s svojega poslovnega računa ali s svojo poslovno kartico), potem delavec teh stroškov ni prejel izplačanih in potem se o teh stroških tudi ne poroča.

To je tudi edina logična razlaga 4. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 in rubrike B06 Povračilo stroškov do uredbe vlade – stroški službene poti v Pravilniku REK. Poleg tega bo država na ta način posredno dosegla zmanjšanje gotovinskega poslovanja, saj bo veliko davčnih zavezancev začelo čim več potnih stroškov plačevati negotovinsko s svojega poslovnega računa ali s svojo poslovno kartico, kar je tudi bil namen pred leti.


Mnenje

Mnenja sem, da je poročanje obvezno le za tista povračila potnih stroškov, ki so dejansko izplačana zaposlenemu, in da navedeno poročanje ne velja za povračila potnih stroškov, ki so plačana negotovinsko in niso izplačana zaposlenemu.

Tudi poročanje v REK-1 obrazcu, katerega je potrebno poslati davčnemu organu najpozneje zadnji dan v mesecu za izplačila v tekočem mesecu, se nanaša zgolj na tista povračila potnih stroškov, ki so izplačana v tem mesecu. To pomeni, če je delavec v konkretnem mesecu bil na službeni poti in do konca meseca ni prejel izplačil povračil potnih stroškov, delodajalec o teh potnih stroških ne poroča v REK-1 obrazcu, saj še niso izplačani.

Vir: revija Denar - mag. Ivan Simič

Zavezanec je zastavil vprašanje glede uveljavljanja davčnih olajšav v obračunu davka od odhodkov pravnih oseb zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2. Zavod, ki opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost ter ugotavlja odhodke pridobitne dejavnosti v sorazmernem deležu glede na prihodke, sprašuje, ali mora na podlagi tega sorazmernega deleža upoštevati tudi davčne olajšave oziroma ali jih lahko upošteva v celotni višini, kot jih ugotovi v skladu z zakonom.

V navedenem primeru se davčne olajšave lahko uveljavljajo v celotnem znesku, ugotovljenim v skladu z določbami 55. do 59. člena ZDDPO-2, saj je uporaba sorazmernega deleža v 27. členu ZDDPO-2 določena le za namene ugotavljanja odhodkov od nepridobitne oziroma pridobitne dejavnosti.

K navedenemu dodajamo, da je uveljavljanje posameznih davčnih olajšav v vsakem konkretnem primeru odvisno od poznavanja in upoštevanja vseh dejstev in okoliščin primera (kar tudi pomeni, da davčne osnove od pridobitne dejavnosti zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 ni možno znižati na račun davčne olajšave, ki se dejansko izključno nanaša le na nepridobitno dejavnost zavezanca).*

Na podlagi obvestila davčne svetovalke, da se navedeno pojasnilo DURS* v praksi pogosto razlaga enostransko in brez upoštevanja dejstev in okoliščin konkretnega primera, na kar napotuje tretji odstavek navedenega pojasnila, navajamo dodatno obrazložitev.

V predmetnem pojasnilu je na konkretno vprašanje zavoda, ali mora sorazmerni delež, na podlagi katerega ugotavlja davčno osnovo iz pridobitne dejavnosti, upoštevati tudi pri uveljavljanju davčne olajšave, pojasnjeno, da se v tem primeru davčne olajšave lahko uveljavljajo v celotnem znesku, ugotovljenim v skladu z določbami 55. do 59. člena ZDDPO-2, vendar pa je pri tem izrecno poudarjeno:

 • da je uveljavljanje posameznih davčnih olajšav treba presojati v vsakem konkretnem primeru posebej in je odvisno od dejstev in okoliščin primera, kar tudi pomeni,
 • da davčne osnove od pridobitne dejavnosti zavezanca iz 9. člena ZDDPO-2 ni možno znižati na račun davčne olajšave, ki se dejansko izključno nanaša le na nepridobitno dejavnost zavezanca.

Navedeno pomeni, da v primeru olajšave, ki se dejansko izključno nanaša le na nepridobitno dejavnost zavezanca, zmanjšanje davčne osnove iz pridobitne dejavnosti sploh ni možno, ne glede na sorazmerni delež obdavčljivih prihodkov in ugotovljeno davčno osnovo iz pridobitne dejavnosti. Samo v primeru, če se olajšava oziroma sredstvo, ki je predmet olajšave, nanaša izključno na pridobitno dejavnost ali pa je neposredni pogoj tudi za doseganje pridobitnih prihodkov, se lahko davčna osnova iz pridobitne dejavnosti zmanjša za celotni znesek olajšave.

Vir: pojasnilo DURS

Med pomembnejše kategorije v izkazu poslovnega izida prav gotovo sodijo prihodki. Tako jih je poimenoval prof. dr. Ivan Turk, da bi jih laže razlikovali od prejemkov, ki sodijo v izkaz denarnega izida. Pa vendar bi lahko slabost prihodkov temeljila ravno na poreklu tega pojma. Izhaja namreč od glagola hoditi, ki pa je nedovršni glagol. To se lepo pokaže zlasti v kriznih razmerah, ko nekateri prihodki hodijo zelo dolgo ali pa sploh ne pridejo. Zato bi bilo vsebinsko bolje uporabiti dovršni glagol priti in jih imenovati pripridki. Dodatno lahko ta predlog utemeljimo z osnovno opredelitvijo prihodkov, saj morajo povečati korist premoženja podjetja. Biti morajo torej v prid podjetju.

Nasprotje pripridkov lahko namesto odhodkov preprosto opredelimo kot odpridke, saj zmanjšujejo korist (prid) premoženja podjetja in niso kar odšli.

Na zgornjih osnovah lahko pozitivno razliko med celotnimi pripridki in celotnimi odpridki opredelimo kot celotni pripridek,saj se je povečala korist (prid) oziroma čisto premoženje podjetja. Pojem pripridek kaže na učinek vseh udeležencev v poslovanju in ima tudi s tega vidika prednost pred dobičkom, ki je formalno usmerjen na lastnika podjetja.

Kritični smo lahko tudi do pojma izguba. Glagol izgubiti namreč kaže na to, da smo nekaj izgubili pa bomo morda še našli. To seveda ne ustreza dejanskemu stanju.

Dosledno zgornjemu razmišljanju lahko negativno razliko med celotnimi pripridki in celotnimi odpridki poimenujemo celotni izpridek, saj tudi sicer govorimo, da se je nekaj izpridilo oziroma spridilo. Pojem izpridek, kot ena od oblik poslovnega izidatako ne dopušča dvoma v rezultat poslovnega procesa.

Skladno z navedenim bi lahko torej govorili o kosmatem izpridku, izpridku iz poslovanja, izpridku iz rednega delovanja, celotnem izpridku in čistem izpridku kot o vrstah negativnih poslovnih izidov.

Prav tako bi morali prenehati govoriti o pokrivanju izgube. Ta izraz namreč kaže na to, da se da izguba odpraviti in vzpostaviti prejšnje stanje, kar pa v nobenem primeru ne odgovarja dejanskemu stanju. Če se je nekaj spridilo, pač ni mogoče popraviti v prejšnje stanje (razen na papirju). Lahko samo preprečujemo, da se ne bi spridilo tudi v prihodnosti.

Ocenjujem, da bi pojem izpridek kot negativni poslovni izid v večji meri deloval preventivno, saj si direktor ne bi smel dovoliti, da se mu poslovanje spridi.

Prav v morebitnem preventivnem delovanju sprememb pojmov iz izkaza poslovnega izida vidimo njihov maksimalni prispevek k obvladovanju kriz v poslovanju podjetij.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - dr. Živko Bergant

Računovodski izkazi in z njimi povezana razkritja so najbolj razširjena in priznana oblika predstavljanja finančnega stanja gospodarske družbe in poslov. Cilj računovodskih izkazov je ponuditi informacije o finančnem položaju in uspešnosti gospodarske družbe ter spremembah njenega finančnega položaja, ki so pri gospodarskem odločanju koristne širšemu krogu uporabnikov oziroma interesnih skupin.

Izkazi in z njimi povezana razkritja so predstavljena v letnem poročilu, ki je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila. Letno poročilo je eno najbolj uveljavljenih sredstev, s katerim poslovodstvo predstavi družbo javnosti, zato ga je potrebno pripraviti odgovorno in pravočasno. Informacije morajo biti jasne in pregledne, poročilo mora izkazovati resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe. Letno poročilo ne le poroča, marveč tudi razlaga ozadje preteklega dogajanja in namene za prihodnost.

Običajno je to najbolj prestižna in draga publikacija, ki jo družba izda, zato je potrebno pripraviti takšno poročilo, ki bo pritegnilo pozornost bralcev. To se pa lahko doseže z zanimivo vsebino in oblikovno zasnovo poročila.

Razkritja v osnovi delimo na obvezna in prostovoljna.

Obvezna razkritja so predpisana z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Uporabniki za pravilno razumevanje in ustrezno presojanje računovodskih izkazov potrebujejo tudi dodatna pojasnila, ki so podana v prilogi k računovodskim izkazom. Podjetja, ki niso zavezana reviziji, so dolžna v prilogi prikazati podatke in pojasnila, ki jih navaja zakon v osmem poglavju (Poslovne knjige in letno poročilo) v omejenem obsegu ter nekatere zahteve, ki jih določajo SRS.

Medtem ko podjetja, zavezana reviziji, morajo prikazati dodatno še vsa razkritja, ki jih predpisujejo slovenski računovodski standardi za pomembne zadeve.

Prostovoljna razkritja, ki vedno bolj pridobivajo pomen, pa so razkritja, za katera se vsako podjetje samo odloči in so povezana s poslovnimi dogodki zunaj računovodskih izkazov. Pomenijo tako imenovani mehki del poročila, v katerem lahko podjetje uporabi vso svojo ustvarjalnost in inovativnost pri vsebini poročila, obenem pa se osredotoči tudi na tiste interesne skupine, ki se ne zanimajo samo za računovodske informacije. Podjetja, ki se odločijo za prostovoljna razkritja, se želijo od drugih razlikovati po večji količini kakovostnih informacij o poslovanju, ki jih ponudijo zunanjim uporabnikom.

 

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA

V svetu vlada trend, da prostovoljne informacije postanejo obvezni del letnih poročil. V družbah, zavezane k reviziji, se srečujemo s pomembnim vprašanjem, in sicer katere in koliko informacij vključiti v letno poročilo.

Izkušnje kažejo, da ponujena količina podatkov v letnih poročilih ni standardizirana. Letno poročilo mora namreč po eni strani zagotoviti uporabnikom razvidnost poslovanja podjetja, hkrati pa mora podjetje zagotoviti, da si z razkrivanjem informacij ne povzroči občutne škode. Za olajšanje priprave računovodskih poročil se moramo velikokrat vprašati, katera informacija je pomembna za uporabnika oziroma kako določiti njeno pomembnost. Pri opredelitvi pomembnosti je potrebno izhajati iz potreb uporabnikov, zato je važno, da računovodski izkazi in pojasnila vsebujejo vse informacije o družbi, ki lahko vplivajo na odločitve uporabnikov.

Pripravi letnega poročila je potrebno nameniti veliko pozornosti in časa ter sodelovanje poslovodstva z drugimi vodilnimi, predvsem iz računovodstva, financ, nadzora, pravne službe, prodajne službe, kadrovske službe, službe za varstvo okolja in druge.

Ko je dogovorjena zasnova sestavin letnega poročila, so v bistvu dogovorjena že pravila razkrivanja v njem, ki jih je potrebno zapisati kot del notranjega predpisa o računovodenju, kot je na primer Pravilnik o računovodstvu.

Pravilnik družbi omogoča določiti obseg razkritij, tako da letno poročilo ne bi bilo preskopo ali preobsežno. Priporočljivo je, da družba izbere svoja merila pomembnosti in le-te zapiše v pravilnik. Tak pravilnik nam lahko tudi zelo koristi na primer pri dokazovanju izbranih računovodskih usmeritev ali pri davčnem pregledu.

Pri sestavljanju letnega poročila se moramo zavedati, da moramo vanj vključiti informacije in ne le skope podatke, saj mora biti poročilo pripravljeno tako, da je po vsebini in obliki prilagojeno bralcu, ki največkrat nima računovodskega znanja.

Posebno pozornost je dobro posvetiti poročilu direktorja in nadzornega sveta, saj je le-ta najbolj brani del letnega poročila in zato ne sme biti preskopo. Predstaviti je potrebno aktivnosti podjetja, poslanstvo, vizijo in cilje, ki jih želijo v prihodnosti doseči. Komentirati je potrebno, zakaj se je nekaj poslabšalo ali izboljšalo. Vsaj polovica poročila bi morala biti strateško usmerjena.

Poročilo direktorja je za bralca zelo pomembno, saj če je dobro napisano, dobi bralec občutek spoštovanja, razmišljanja in odgovornosti uprave. Za uporabnika je med drugim zelo pomembno tudi to, kako je letno poročilo oblikovano in kako so predstavljeni podatki.

Torej poskrbeti je potrebno že za prvi vtis, da bi bilo letno poročilo prijetnega videza, pri čemer je pomembna tudi kakovost tiska in papirja, grafično oblikovanje ter občutek, da vzbuja trdno podobo dejavnosti podjetja.

Pri tem je potrebno tudi določiti enotni slog pisanja, tako da računovodski podatki ne dajejo vtisa prenatrpanosti, tabele morajo biti enotno oblikovane in opremljene z ustreznim komentarjem.

Zelo se poudarja kakovost poslovnih poročil, saj dopolnjujejo podatke in informacije, ki jih zagotavlja računovodsko poročilo. Družba se lahko sama odloči, kako ga bo napisala, saj njegova oblika ni predpisana. V skladu z ZGD-1 mora vsebovati več informacij o analizi poslovanja, predstavitvi tveganj in negotovosti ter opis izpostavljenosti in upravljanja finančnih tveganj.

Vir: revija Denar - Dajana Budak Škibin

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da je 14. člen zakona o brezplačni pravni pomoči v neskladju z ustavo. Nanaša se na samostojne podjetnike, ki imajo mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od bruto minimalne plače, a nikoli niso upravičeni do brezplačne pravne pomoči. Omenjeni člen zakona o brezplačni pravni pomoči je v neskladju z ustavo, v kolikor se je na njegovi podlagi lastni dohodek prosilcev, katerih mesečni dohodek iz dejavnosti je nižji od višine bruto minimalne plače, ugotavljal na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o socialno varstvenih prejemkih, je ustavno sodišče soglasno odločilo 20. februarja.

Ustavno sodišče pojasnjuje, da je upravno sodišče prekinilo postopke odločanja o tožbah v upravnem sporu zaradi dodelitve brezplačne pravne pomoči samostojnim podjetnikom in vložilo zahteval oceno ustavnosti drugega odstavka 15. člena zakona o socialnovarstvenih prejemkih. V skladu z izpodbijano določbo se v primeru, če je upravičenec šele začel opravljati dejavnost ali če je njegov mesečni dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, kot njegov dohodek upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače. A po mnenju predlagatelja je izpodbijana določba v neskladju z načelom socialne države in s splošnim načelom enakosti.

Po navedbah upravnega sodišča so tožniki v upravnem sporu v obdobju, pomembnem za odločitev o izpolnjevanju pogojev za dodelitev brezplačne pravne pomoči, bodisi poslovali z izgubo bodisi dosegali mesečni dohodek iz dejavnosti, ki je bil nižji od višine minimalne plače. Kot njihov dohodek se je zato skladno z drugim odstavkom 15. člena zakona o socialnovarstvenih prejemkih upošteval dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače. Ta od 1. januarja 2012 znaša 763 evrov. Glede na to, da 75 odstotkov bruto minimalne plače presega dvakratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga kot pogoj za upravičenost do brezplačne pravne pomoči določa 13. člen zakona o brezplačni pravni pomoči, naj bi tožniki ne bili upravičeni do brezplačne pravne pomoči že na tej podlagi.

Taka ureditev po mnenju predlagatelja samostojne podjetnike, ki v zadnjem davčnem obračunu izkazujejo dohodek, ki po višini ne dosega bruto minimalne plače, ali izkazujejo celo izgubo, s pripisom fiktivnega dohodka postavlja v slabši položaj od prosilcev, ki dohodka na tej podlagi ne dosegajo in se jim izpolnitev dohodkovnega cenzusa ugotavlja na podlagi dejanskih dohodkov in prejemkov.

Ustavno sodišče ugotavlja, da se na podlagi izpodbijane ureditve prosilcem za brezplačno pravno pomoč, ki opravljajo dejavnost, pa je njihov dejanski dohodek iz dejavnosti nižji od višine bruto minimalne plače, kot njihov dohodek upošteva dohodek v višini 75 odstotkov bruto minimalne plače. To pa pomeni, da samostojni podjetnik oz. drugi samozaposleni z registrirano dejavnostjo do brezplačne pravne pomoči ni upravičen že na podlagi izpodbijane določbe in ne glede na višino svojega dejansko doseženega dohodka iz dejavnosti oz. siceršnjega materialnega položaja, navaja ustavno sodišče.

To po njegovih navedbah hkrati pomeni, da te osebe, ki se iz različnih razlogov v določenem obdobju znajdejo v okoliščinah, ko s samostojnim opravljanjem svojega dela ne dosegajo dohodka v višini bruto minimalne plače in bi jim zato sicer lahko pripadala brezplačna pravna pomoč, te ne dobijo. Kot razlog zakonodaja navaja opravljanje primarnega dela v okoliščinah neodvisnosti in avtonomnosti.

Zato se jim kot njihov dohodek, ki je pomemben za ugotovitev njihovega materialnega položaja, upošteva neki fiktivni dohodek in ne njihov dejanski, realni dohodek. Za takšno ureditev pa po ugotovitvah ustavnega sodišča "ni najti razumnega razloga". Z novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih je bil med postopkom pred ustavnim sodiščem sicer 15. člen zakona o socialnovarstvenih prejemkih črtan. Vendar ostaja v uporabi do 31. avgusta letos, še navaja ustavno sodišče.

Vir: STA

DZ je sprejel novelo zakona o javnem naročanju in novelo zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev, s katerima se bodo postopki oddaje poenostavili ter omogočili hitro oddajo naročil po zadnji ujmi. Kadar gre za nujno javno naročilo, bo lahko naročnik pogodbo o oddaji javnega naročila sklenil nemudoma, torej brez obdobja mirovanja, v katerem lahko ponudniki običajno vložijo zahtevke za revizijo.

Na podlagi te izjeme bo mogoče hitro oddati in izvesti naročila, če so zaradi posledic vremenske ujme nujno potrebna za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje oz. življenje ali za preprečitev nastanka neposredne grozeče škode ob naravni ali drugi nesreči.

To bo veljalo tako v primeru, da so potrebe po javnem naročilu že nastale, kot tudi če šele bodo. "S tem ukrepamo tudi preventivno," je dejal državni sekretar na ministrstvu za finance Mitja Mavko in dodal, da na tak način javna naročila ne bodo ovira za preventivno ukrepanje v primeru naravnih nesreč.

Vlada je sicer začela spremembe zakona o javnem naročanju ter zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev pripravljati še pred februarjem, ko je Slovenijo za več dni ukleščila ledena ujma. Kot je dopoldne v razpravi pojasnil Mavko, gredo spremembe na račun poenostavitev, na račun manj birokratskih zahtev in uvedbe obsežnejšega skupnega javnega naročanja. "To zagotovo prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti," je dejal.

Noveli, ki se v največji meri nanašata na naročila manjših vrednosti, tako prinašata ukinitev postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, nadomestitev doslej obveznega soglasja nadzornega organa oz. vlade z obveznim obveščanjem ter možnost spremembe ponudbe, če gre za odpravo formalne pomanjkljivosti ali napak ponudb, ki so jih morali naročniki doslej kot nepopolne izločiti.

Določata tudi obvezno skupno javno naročanje v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, kar je po Mavkovih besedah pomembno zlasti za področje zdravstva.

Ker vlada ugotavlja, da naročniki pogosto zahtevajo nesorazmerne in celo pretirane zahteve glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, pa se uvaja tudi pravna podlaga za sprejetje podzakonskega akta, ki bo uredil to področje.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Določa tudi pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v kmetijstvu in gospodarstvu zaradi naravnih nesreč.
 • Zakon je začel veljati 2.8.2003. Od svojega nastanka do danes je doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZOPNN-AZOPNN-BZOPNN-C, ZUJF, ZOPNN-D. Zadnja novela D, ki jo je državni zbor sprejel 26.2.2014, omogoča sistemski pristop k odpravi posledic žleda, ki je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Republiki Sloveniji povzročil enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjem desetletju.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 75-3620/2003, stran 11333.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 5.3.2014 - 11.3.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 3 novosti 5 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 5.3.2014 - 11.3.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 3 novosti 10 novosti 1 novost 11 novosti 18 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 7 novosti 7 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 2 novosti 1 novost 7 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost 12 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 7 novosti 1 novost 7 novosti 10 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 26 novosti 5 novosti 2 novosti 20 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 4 novosti 4 novosti 1 novost 21 novosti 12 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 3 novosti 1 novost 3 novosti 3 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 11 novosti 1 novost 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost 11 novosti
11. OBČINE 30 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .