Številka 4, letnik VI
2. februar 2016

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Matjaž Čadež, sicer diplomirani fizik, je predsednik upravnega odbora in ustanovitelj podjetja Halcom, ki se je uspešno razširilo tudi zunaj meja Slovenije. Podjetje se ukvarja z e-bančništvom, oziroma so bili pionirji na tem področju, ta hip pa samo v Sloveniji zaposlujejo 130 ljudi, kar je za IT-podjetje izjemna številka. V pogovoru nam je razložil, kako so se ob lastni rasti soočali z gospodarsko krizo, saj je IT-panoga imela še največje težave.

V pravnem članku nam odv. Miha Šercer predstavlja prispevek z naslovom »Delovna razmerja v letu 2016«. Leto 2016 je na področju delovnih razmerij prineslo predvsem daljši plačan očetovski dopust in več možnosti za delo upokojencev, ki želijo poleg prejemanja pokojnine opravljati še pridobitno dejavnost. Lepo in prav, vendar bi se končno morali začeti pogovarjati ne le o višini pravic, temveč predvsem o njihovi kvaliteti.

V današnji Temi tedna mag. Dejan Petkovič piše na temo davkov z naslovom »Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti«. V prejšnji številki TFL Glasnika smo načeli temo možnosti odloga plačila davčne obveznosti pri solidarnem davčnem dolžniku. Žal v davčni praksi še vedno ni rešena problematika tovrstnih davčnih dolžnikov. Gre za davčne zavezance, ki so po prejeti odločbi obvezni plačati davek (DDV), in sicer zaradi očitane solidarne odgovornosti za plačilo DDV (solidarna odgovornost, kot je definirana v ZDDV-1).

Vabljeni k branju!

Matjaž Čadež: »Nadbančni račun« z mobilno denarnico

Matjaž Čadež

TFL Glasnik:
G. Matjaž Čadež, ste predsednik upravnega odbora in ustanovitelj Halcoma, izredno uspešnega IT-podjetja, prejeli ste vrsto uglednih nagrad, tudi zlato gazelo. Po izobrazbi ste univ. dipl. ing.
fizike. Spoznala sva se v oddaji Prava ideja in takrat sem obljubila, da vas bom povabila na pogovor. Tu je moje prvo vprašanje: na kaj ste najbolj ponosni v dosedanji karieri?

Matjaž Čadež:
Še nikoli nisem razmišljal o ponosu. Zdaj prvič razmišljam o tem. Na misel mi pride to, da je Halcom na geografskem območju Slovenija in zahodni Balkan pomembno prispeval k modernizaciji plačilnih sistemov, kljub temu da je reforma plačilnih sistemov potekala v več različnih državah. Vedeti moramo, da je Slovenija v EU, Srbija, BiH, Kosovo in Albanija pa niso. Z našim konceptom, s katerim smo želeli celovito reševati plačilne sisteme, smo ponudili rešitev za vse banke in za vse pravne osebe s konceptom ena za vse. Menim, da smo slovenskim plačilnim sistemom, ki so za zgled plačilnim sistemom v EU, tudi v Halcomu prispevali pomemben delež.

 

Matjaž Čadež

 

TFL Glasnik:
V začetku ukvarjanja s takšnim e-bančništvom ste bili pionirji, ta trenutek pa samo v Sloveniji zaposlujete okoli 130 ljudi, kar je za IT-podjetje izjemna številka. Kako ste se ob lastni rasti soočali z gospodarsko krizo, saj je IT-panoga imela še največje težave.

Matjaž Čadež:
Kriza je gotovo močno vplivala na IT-industrijo, še zlasti na IT-industrijo v bančništvu, saj so bile banke ob krizi najbolj ogrožene, kar je posledično pomenilo, da so banke močno oklestile sredstva za IT. Jasno, da je to močno prizadelo tudi Halcom. Na srečo smo že leta 2001 najprej v Bosni, pozneje pa še v Srbiji in Sloveniji vpeljali za takratne čase inovativno idejo, da bankam ne ponujamo programske opreme za enkratno plačilo, temveč kot storitev. V zadnjem času je popularno ime storitve v oblaku, ko smo začeli mi, pa smo bili pionirji. Tak način od banke ne zahteva začetnih vlaganj, stroški zanesljive storitve so nižji, kot bi bili v sami banki, in vezani so na obseg poslovanja. Stroški za banko rastejo počasneje, kot rastejo bančni prihodki iz naslova naših storitev.

Zaradi takega poslovnega modela, ki je koristen za banke, imamo relativno velik delež predvidljivih prihodkov, kar nam je olajšalo prehod skozi krizne čase. Centre za elektronsko bančništvo, imenujemo jih EBB, elektronski bančni biro, imamo v Ljubljani, Beogradu in Sarajevu, v teh centrih pa obdelujemo transakcije za približno 70 bank. Ti centri niso namenjeni samo bankam v teh treh državah, temveč mnogo širše. S Halcomovimi rešitvami dela okoli 70 bank v devetih državah, poleg regije Adriatic tudi na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki.

Matjaž Čadež

 

TFL Glasnik:
Vsekakor je to področje, na katerem lahko greste naprej, od bančništva k drugim storitvam – izzivov ne bo zmanjkalo. Halcom je družinsko podjetje, je stoodstotno v družinski lasti, kar je morda nekaj posebnega tudi za Slovenijo. Kako naprej: bo ostalo podjetje v družini, kako boste prenesli upravljalsko strukturo in kako razmišljate?

Matjaž Čadež:
Všeč mi je bil intervju z Jožetom Colaričem, direktorjem Krke, ki je dejal približno takole: kljub vsem uspehom, ki so izjemni, se ne spomnim enega leta, ko ne bi bilo vsaj enega velikega problema. Enako je v vsakem podjetju. Če ni težav, podjetje najbrž ni več dobro. Ravno tako je pri lastništvu. Moja vizija je bila, da bi bilo podjetje v solastništvu z delavci, in je tudi bilo do leta 2014, ko je bilo več kot 40 delničarjev. Ko so se začeli težji časi, ki bi lahko imeli za posledico padec vrednosti delnic, smo delničarjem ponudili posebno ugodno ponudbo za odkup delnic, ki je bila precej višja od cene delnic katerega koli obdobja. Delničar je zelo občutljiv za to, kaj se bo dogajalo na kratki rok. Večina delničarjev je ponudbo sprejela, manjše število jih je ostalo. Moja družina torej ni edini lastnik Halcoma. Kaj bo prinesel čas, težko rečem.

Želel bi si, da bi nekaj podobnega ponovili, a se časi in ljudje kot tudi pogoji spreminjajo v tem globalnem svetu. Ali lahko Halcom takšen, kot je, v tako majhni Sloveniji zdrži ali pa se bo moral povezati s kapitalsko močnejšimi partnerji, ostaja vprašanje za prihodnost.

Kar zadeva družinsko podjetništvo, menim, da je za družbo izjemno koristno, če je pomemben del gospodarstva države v družinski lasti. Družina v bistvu nima potrebe po maksimiranju dobička na kratki rok, ampak deluje na daljši rok in podpira stabilno rast za dolgoročni razvoj. Osebno sem velik promotor družinskega podjetništva, če pa se vrnem na našo družino, je vse odvisno od spoznanja, da ni nujno, da je vodenje podjetja v rokah člana družine. V Halcomu imamo profesionalne direktorje – družina pomaga vplivati na smeri razvoja, po katerih bo šlo podjetje s profesionalnimi menedžerji, ne vtika pa se v operativne odločitve. To je moja vizija.

Seveda vem, da moji sinovi niso nagnjeni k temu, da bi vodili ljudi, kakršno vlogo sem imel sam do upokojitve. Sinovi so veliki garači, ampak jih razumem, ker jim vodenje ljudi ne predstavlja pozitivnega izziva. Pri vodenju takega podjetja, kot je Halcom, je veliko garanja, stresov, tudi padcev, in če otroci gledajo očeta v vsem tem, je jasno, da se sprašujejo, ali je to smisel življenja. V vseh kakovostnih družinskih podjetjih, kot jih poznam iz najboljših slovenskih gazel, denar nikoli ni cilj delovanja, temveč nekakšen stranski produkt napora.

Matjaž Čadež

 

TFL Glasnik:
Slovencem ste s tem, kar ste povedali prej, dali popotnico pri razmišljanjih, kaj je to družinsko podjetništvo. Poglejva še malo perspektivo Halcoma kot IT-podjetja. Kaj je Hal mBills? Mobilno plačevanje in tretje področje za Halcom.

Matjaž Čadež:
Halcom se s plačilnimi sistemi ukvarja več kot 20 let, jaz pa več kot 40 let, in na svetu ni zelo veliko podjetij, ki bi imela toliko akumuliranega znanja, kot ga ima Halcom. Naša vizija ali moja vizija je bila vedno poenostaviti in poceniti plačilne sisteme. Preden je EU s svojo (SEPA) direktivo pocenila plačilne sisteme, so ti porabili do tri odstotke bruto nacionalnega prihodka neke države. Ali si predstavljate, kakšen denar je to? Z omenjeno direktivo je zmanjšanje opazno, vendar je še vedno dovolj prostora za še večje zmanjšanje ob hkratni boljši učinkovitosti teh sistemov.

Plačilni sistemi so lahko na voljo 24 ur na dan, denar se takoj prenaša in uporabnik lahko v bistvu zgolj na telefonsko številko drugega uporabnika pošlje denar, ki ga prejemnik prejme v istem trenutku. Vso to vizijo smo združili v produkt Hal mBills. Že od leta 2000 se ukvarjamo z mobilnim plačevanjem – tvegani kapital smo za takrat noro idejo iskali celo na Švedskem, a ga na srečo nismo dobili, ker smo prezgodaj kikirikali. V zadnjih dveh letih se je ogromno stvari zložilo tako, da smo lahko prišli z rešitvijo, ki omogoča, da kateri koli uporabnik v Sloveniji, ne glede na to, pri kateri banki ima račun in pri katerem operaterju ima telefon, naloži aplikacijo Hal mBills. Uporabnik se prijavlja na prejemanje vseh mesečnih računov samo na enem mestu, v Hal mBills, kamor dobiva elektronske račune svojih izdajateljev, recimo račun za elektriko, mobilni telefon, vrtec, šolo, RTV, in ko pride obračun, izdajatelji pošljejo elektronski račun kar v aplikacijo na mobilnem telefonu Hal mBills. Ko račun prispe, mobilni telefon zazvoni in uporabniku prikaže račun. Če je ta pravi, uporabnik z enim klikom samo potrdi plačilo računa. Ničesar ni treba prepisovati v recimo elektronsko banko ali hoditi plačevat položnice na bančno okence, v trgovino ali na pošto in plačevati precej višje provizije.

To je prva lastnost tega sistema, saj ima človek urejeno evidenco vseh računov in lažje nadzira stroške. Druga lastnost je, da lahko s Hal mBills denar nakažete kateri koli osebi zgolj na telefonski račun in so ji sredstva na voljo takoj, tudi ob 2. uri ponoči. Si predstavljate trgovanje po bolha.com? Ko zainteresiran kupec zagleda vašo ponudbo, vam denar enostavno nakaže na telefonsko številko, ki jo objavite v oglasu.

S Hal mBills imamo velike razvojne ambicije, saj ga želimo razviti v nekaj, s čimer bo mogoče plačevati prav vse, celo zelenjavo na trgu.

Matjaž Čadež

 

TFL Glasnik:
Mar ni to vzpore
dni plačilni sistem? Kaj pravijo banke?

Matjaž Čadež:
Ne, ne gre za vzporedni sistem, saj tudi v Hal mBills uporabljamo banke in medbančne poravnalne sisteme. Pri Hal mBills gre za elektronski denar. To je sistem, ki je nekakšen fluid med bankami oziroma integrira vse banke. Uporabnik mobilno denarnico napolni z denarjem s svojega bančnega računa, lahko pa ta denar tudi vrača na svoj bančni račun. Nova evropska direktiva, ki je bila sprejeta v letu 2015, bo morala biti vpeljana v zakone držav EU od januarja 2018 dalje. Ta direktiva zavezuje banke, da bodo licenciranim plačilnim institucijam, kot so Halcom Plačila, d. o. o. - licenco Banke Slovenije smo pridobili septembra 2015 - omogočile dostop do bančnih računov uporabnikov, ki so pooblastili plačilno institucijo, da v njihovem imenu opravlja plačilne transakcije za uporabnikove namene. Halcom Plačila, ki so ločeno podjetje od Halcoma, so vmesnik med uporabnikom in banko z namenom, da uporabniku omogočamo še lažje in cenejše plačevanje.

 

TFL Glasnik:
Všeč mi je vaša inženirska natančnost in prav obožujem pogovore s tem inženirskim pristopom. Zdaj še zadnje, vedno enako vprašanje, ki ga postavim. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Matjaž Čadež:
V bistvu je moje sporočilo malo podobno Cerarjevemu na nedavni novinarski konferenci, ki je bilo spet tako tipično slovensko kritizirano. Slovenec sem. Ne jamram. Iščem rešitve. Res. S pozitivno naravnanostjo je mogoče ogromno narediti. V sodelovanju imajo vsi ogromno od tega. Pri iskanju težav, pri zgolj kritiziranju vsega okrog sebe, vsi samo izgubljamo. Empirično je dokazano, da se družbe, ki jih tvorijo posamezniki, ki sodelujejo, neverjetno hitreje razvijajo in dosegajo rezultate, ki so koristni za vso družbo. Družbe, v katerih prevladujejo posamezniki, ki okoli sebe iščejo zgolj težave, pa postajajo vedno manj konkurenčne. Posamezniki teh družb se ne zavedajo, da take družbe postanejo hiter in lahek plen družb, v katerih prevladuje sodelovanje.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Matjaž Čadež

Delovna razmerja v letu 2016

odv.Miha Šercer

piše: odv. Miha Šercer, Odvetniška pisarna Šercer

Leto 2016 je na področju delovnih razmerij prineslo predvsem daljši plačan očetovski dopust in več možnosti za delo upokojencev, ki želijo poleg prejemanja pokojnine opravljati še pridobitno dejavnost. Lepo in prav, vendar bi se končno morali začeti pogovarjati ne le o višini pravic, temveč predvsem o njihovi kvaliteti.

V praksi je namreč zaznati vedno večji razkorak med delavci in delodajalci. Prvi so zaradi pomanjkanja delovnih mest in velikega števila brezposelnih pripravljeni sprejeti oziroma vztrajati pri nizkem plačilu in slabih delovnih pogojih, drugi pa seveda to s pridom izkoriščajo. Tako imamo vse več zaposlenih na minimalni plači in z neplačanimi nadurami, vzporedno z njimi pa vse več s.p-jev, ki delajo zgolj za enega naročnika (delodajalca), z vsemi elementi delovnega razmerja in brez kakršnekoli delovnopravne zaščite. Vendar bi bilo napak za nastalo stanje kar vnaprej obsoditi delodajalce.

Treba je razumeti, da ti poslujejo v zelo težavnem okolju, s številnimi administrativnimi ovirami, visoko obdavčitvijo ter nekonsistentno in praktično dnevno spreminjajočo se zakonodajo (in s tem sodno prakso). Dokler bodo imeli delodajalci občutek, da zaposlitev delavca stane preveč in da ob poslabšanju poslovanja oziroma krivdnem ravnanju delavca ni mogoča prekinitev delovnega razmerja, potem bodo iskali vse mogoče poti, da bi se delovnemu razmerju izognili in da tudi nasploh ne bi izpolnjevali vseh svojih obveznosti iz tega razmerja. Za zdrava delovna razmerja je torej treba najprej vzpostaviti zdravo podjetniško okolje, z ustreznimi vzpodbudami in podporo, hkrati pa ostro obsoditi vsako zlorabo na račun delavcev in poskrbeti, da se te ustrezno in pravočasno preprečijo oziroma sankcionirajo. Zlasti z vzpostavitvijo učinkovitejše inšpekcijske službe in hitrejšega delovanja sodišč (trenutno npr. spor glede nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja, ki bi se moral po zakonu obravnavati prednostno, do pravnomočne rešitve potrebuje krepko več kot leto dni!).

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Davčne novosti v 2016 s poudarkom na odlogu plačila davčne obveznosti (2.del)

Dejan Petkovič

piše: mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec ZDSS, Abeceda Svetovanje d.o.o.

Odlog plačila davčne obveznosti pri solidarnih dolžnikih (možnost odloga z uporabo 102. člena ZDavP-2)

V prejšnji številki TFL Glasnika smo načeli temo možnosti odloga plačila davčne obveznosti pri solidarnem davčnem dolžniku. Žal v davčni praksi še vedno ni rešena problematika tovrstnih davčnih dolžnikov. Gre za davčne zavezance, ki so po prejeti odločbi obvezni plačati davek (DDV), in sicer zaradi očitane solidarne odgovornosti za plačilo DDV (solidarna odgovornost, kot je definirana v ZDDV-1).

V slovenski davčni praksi se solidarnim dolžnikom zanika pravica do odloga po 102. členu ZDavP-2, kar najbrž izhaja že iz sodbe Upravnega sodišča št. U 141/2013 (sodbe podrobneje ne predstavljamo, zainteresirani bralci jo bodo gotovo poiskali).


Definicija davčnega zavezanca in plačnika davka

ZDDV-1 v 5. členu definira davčnega zavezanca takole: Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.

V 76.b členu ZDDV-1 zakonodajalec uporabi termin »davčni zavezanec, ki je identificiran za DDV« in misli seveda na davčnega zavezanca kot ga definira ZDDV-1, ob tem pa še postavi pogoj, da ima ta davčni zavezanec identifikacijsko številko za DDV. Dejstvo torej je, da so davčni zavezanci (večinoma) obdavčeni na podlagi materialnih davčnih predpisov. In če je davčni zavezanec obdavčen na podlagi materialnega davčnega predpisa, prihajamo v povsem nenaraven položaj, kjer mu procesni davčni zakon zanika status davčnega zavezanca.

Pomembno je še razumeti, da je odlog davčne obveznosti pravica davčnega zavezanca, ki je uzakonjena z zakonom o davčnem postopku. Zato je beseda beneficija, ki jo uporabi Upravno sodišče v citirani sodbi, kar moteča.

Trditev, da zavezanec kot solidarni dolžnik ni davčni zavezanec, kot to zahteva dikcija določbe o obročnem plačilu (in tako tudi ni upravičen do obročnega plačila DDV), je po našem mnenju pravno sporna in postavlja solidarne davčne dolžnike v neenakopraven položaj. Finančni organ torej v tovrstnih primerih sploh ne presoja izpolnjevanja pogojev odloga po 102. členu ZDavP-2, temveč praviloma vlogo zavrne iz že navedenega razloga.

Menim, da takšno stališče davčnega organa ni ustrezno in pomeni napačno razlago 102. člena in 12. člena Zakona o davčnem postopku, prav tako pomeni neupoštevanje vsebine obdavčitve po ZDDV-1. Poglejmo podrobneje.

Naslov 102. člena Zakona o davčnem postopku glasi: odlog in obročno plačevanje davka v primerih hujše gospodarske škode

Prvi odstavek 102. člena določa:

(1) Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode.

V 4. in 5. odstavku 102. člena so navedene tudi omejitve pri odobritvi odloga ali obročnega plačevanja:

(4) Davčni organ ne more odobriti odloga in obročnega plačevanja davka v skladu s tem členom za akontacije davka ali davčni odtegljaj, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(5) Določbe tega člena se uporabljajo za davčne zavezance, ki so pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost. Za samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, se določbe tega člena uporabljajo za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti.

Davčni organ za potrebe 102. člena poišče definicijo »davčnega zavezanca« v 12. členu ZDavP-2. Poglejmo natančno kaj določa 12. člen ZDavP-2 (prvi, tretji in četrti odstavek tega člena):

1.odstavek:

Zavezanci za davek po tem zakonu so:

 1. davčni zavezanec ali davčna zavezanka (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec);
 2. plačnik davka ali plačnica davka (v nadaljnjem besedilu: plačnik davka) za račun enega ali več davčnih zavezancev;
 3. oseba, ki je v postopku davčne izvršbe v skladu s tem zakonom dolžna plačati davek.

V 3. odstavku je definiran davčni zavezanec:

Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena je oseba, katere dohodek, premoženje ali pravni posli so neposredno predmet obdavčitve v skladu z zakonom o obdavčenju. Za davčnega zavezanca po tem zakonu se šteje tudi carinski dolžnik oziroma dolžnica (v nadaljnjem besedilu: carinski dolžnik) oziroma oseba, ki bi lahko postala dolžnik v skladu s carinskimi predpisi.

V 4. odstavku je definiran plačnik davka:

Plačnik davka iz prvega odstavka tega člena je oseba, ki je v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese državnemu proračunu, proračunom samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prejemnikom davkov). Plačnik davka je tudi druga oseba, ki je v skladu z zakonom o obdavčenju dolžna plačati davek.

Solidarni dolžniki za DDV (po 76.b členu ZDDV-1), po Zakonu o davčnem postopku naj ne bi bili davčni zavezanci, ampak so le »plačniki davka« in na tej tezi je tudi zgrajeno stališče, da ni možna uporaba pravice iz 102. člena ZDavP-2 (ker ta člen uporabi le termin davčni zavezanec).

Verjamemo in upamo, da se bo takšna davčna praksa spremenila.

Od 1.1.2016 bodo morali vsi poslovni subjekti obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistema e-VEM. Urejanje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja določa Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki določa način in obveznike sporočanja podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavodu), ki so podlaga za vodenje in odločanje v postopkih za uveljavljanje teh pravic in z njimi vodenih postopkov.

Pri tem so subjekti matične evidence zavarovanci oz. osebe, ki niso vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa jim je pokojninska doba priznana z odločbo pristojnega organa, osebe, ki so uveljavile kakšno pravico iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, osebe, ki so zavezanci za plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in osebe, ki so zavezanci za vlaganje prijav.

V skladu s 7. členom ZMEPIZ-1 bodo morali od 1. januarja 2016 vsi zavezanci vložiti prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki, pri čemer poslovni subjekti in zavezanci za vlaganje prijav po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu in urejanju trga dela, ki so poslovni subjekti, vlagajo prijave, odjave in spremembe prijav zavarovanja za vsa obvezna socialna zavarovanja v elektronski obliki prek državnega portala e-VEM. Pri tem se šteje, da je za fizično osebo, ki ni poslovni subjekt, vložena prijava v elektronski obliki, če je posredovana z uporabo spletne storitve in je podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Že do sedaj je veljalo, da delodajalci vlagajo prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in prijavo sprememb med zavarovanjem za vsakega delavca v delovnem razmerju in sicer tako, da kot plačniki davka za vse zaposlene in pogodbene izvajalce v obračunu davčnega odtegljaja sporočijo tudi podatke, ki so potrebni za oblikovanje prijave podatkov o osnovah, ter spremembe teh podatkov v skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Po novem tretjem odstavku 32. člena ZMEPIZ-1 pa bodo te podatke morali sporočiti tudi delodajalci in izplačevalci nadomestil plače, ki niso plačniki davka po ZDavP-2 in niso fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, v obračunu prispevkov za socialno varnost, in sicer za delavce v delovnem razmerju, ki izpolnjujejo pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in mu med trajanjem delovnega razmerja neposredno izplačujejo plačo oziroma nadomestilo plače.

V ta namen se pričakuje tudi sprememba Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik) in s tem tudi REK obrazec. Tako bo davčni organ posredoval zavodu podatke za prijavo podatkov o osnovi ter spremembe teh podatkov:

 • za posamezne zavarovance v delovnem razmerju na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja in obračuna prispevkov za socialno varnost.
 • za posamezne osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo in izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja, odločb o odmeri akontacije dohodnine in odločb o odmeri prispevkov za socialno varnost.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: portal Tax-Fin-Lex - mag. Mojca Kunšek

1.0 SPLOŠNO
Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja, in sicer:

Navedeni zakoni določajo tudi:

 • osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki),
 • vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,
 • zavezance za plačilo prispevkov.

Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), za določene zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).

Prispevke pobira Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS). Način obračuna in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).


2.0 KMETJE, KI SO OBVEZNO VKLJUČENI V POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
Obvezno zavarovanje iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti nastopi z dnem izpolnitve pogojev (zdravstvena sposobnost in doseganje dohodka na zavarovanega člana najmanj v višini 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec), določenih v 17. členu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Obvezno zavarovanje iz tega naslova preneha z dnem prenehanja izpolnjevanja pogojev, z uveljavitvijo pravice do pokojnine ali z dopolnitvijo 63 let, ko lahko dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega dohodkovni pogoj, če zavarovanec nima drugih dohodkov iz kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Ne glede na navedeno lahko, če med zavarovanjem prenehajo izpolnjevati pogoj dohodka iz prvega odstavka 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ostanejo v zavarovanju.

Podrobnejša navodila v zvezi z obveznim zavarovanjem kmetov so objavljena na spletni strani FURS.


3.0 KMETJE, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

3.1 Vlaganje prijav v zavarovanje
Kmetje, ki ne izpolnjujejo premoženjskega cenzusa za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se lahko iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti prostovoljno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po petem odstavku 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).


Šifra podlage za zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti:

 • 007 – prostovoljna vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za kmete, ki se prostovoljno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nastopi obveznost vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kmet ob vstopu v obvezno zdravstveno zavarovanje lahko izbira ali se bo zavaroval za vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov.

Šifri podlage za zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti:

 • 064 – če se oseba želi zdravstveno zavarovati za vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju,
 • 065 – če se oseba želi zdravstveno zavarovati za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: pojasnila FURS

IFRS 15 — Revenue from Contracts with Customers - IAS Plus (vir - spletna stran Deloitte) v prevodu Mednarodni standard računovodskega poročanja 15 – Prihodki iz pogodb s kupci (v nadaljevanju MSRP 15) je plod sodelovanja med londonskim IASB (International Accounting Standard Board – v prevodu Upravni odbor za Mednarodne računovodske standarde) in ameriškega FASB (Financial Accounting Standards Board – v prevodu Odbor za finančno-računovodske standarde. Glavni razlog za začetek postopka priprave MSRP 15 v letu 2002 so problemi, povezani s pripoznavanjem prihodkov.

Trenutno to področje tako v Evropski uniji, kot tudi v ZDA pokrivajo številni standardi, katerih določila so v določenih pogledih nekonsistentna, ali pa istovrstni problem rešujejo različno. Ker tudi zahteve po razkritjih pripoznavanja prihodkov v veljavnih standardih niso dovolj podrobne, so računovodska poročila na tem področju za uporabnika težko razumljiva. MSRP 15 pomeni poenotenje in izboljšanje pravil pripoznavanja, merjenja ter razkrivanja prihodkov.

Z uveljavitvijo MSRP 15 bodo prenehali veljati sledeči standardi in pojasnila:

Kot je razvidno iz objavljene zgodovine usklajevanja določil MSRP 15, je bila končna verzija objavljena 28. maja 2014, veljati pa bo začel s 1. januarjem 2017.

Skladno z določili MSRP 15 se prihodki od prodaje pripoznajo v znesku, ki odraža pričakovano nadomestilo, do katerega je podjetje upravičeno v zameno za preneseno blago in/ali opravljene storitve.

Osnovno pravilo MSRP 15 je, da se prihodki pripoznavajo na osnovi izpolnjevanja obvez iz pogodb, sklenjenih s kupci. Standard pogodbo opredeljuje kot sporazum med dvema ali več pogodbenimi strankami, ki ustvarja izterljive pravice in obveze. Pogodba je lahko pisna, ustna, ali pa izhaja iz poslovnih navad podjetja.

Osnovno pravilo MSRP 15 razdeli na pet korakov, ki jih je potrebno upoštevati pri pripoznavanju prihodkov:

 • identifikacija pogodbe z naročniki (kupci),
 • identifikacija izvedbenih obveznosti iz pogodbe,
 • določitev cene posla (pogodbena vrednost),
 • razporeditev pogodbene vrednosti na posamezne izvedbene obveznosti iz pogodbe
 • pripoznati prihodke, ko podjetje izpolni svojo izvedbeno obveznost.

Identifikacija pogodbe z naročniki (kupci)

Pogodba z naročniki (kupci) bo spadala v področje MSRP 15, če so izpolnjeni sledeči pogoji:

 • pogodba je potrjena s strani pogodbenih strank,
 • vsaka pogodbena stranka lahko prepozna svoje pravice in obveznosti, povezane s proizvodi ali storitvami, ki se prenašajo,
 • pogodbene stranke lahko prepoznajo plačilne pogoje, ki jih določa pogodba za proizvode in storitve, ki se prenašajo,
 • pogodba ima komercialno vsebino,
 • obstaja verjetnost, da bo podjetje dobilo nadomestilo v zameno za proizvode in storitve, ki jih bo predalo naročniku (kupcu).

MSRP 15 zagotavlja podrobne usmeritve glede računovodenja odobrenih pogodbenih sprememb. Če so izpolnjeni določeni pogoji, se spremembe pogodbe računovodijo kot samostojna pogodba. V kolikor pogoji niso izpolnjeni, se spremembe pogodbe računovodijo v okviru pogodbe, ki je bila spremenjena, z upoštevanjem sprememb.

Celoten članek je dostopen za naročnike!

Vir: portal Tax-Fin-Lex - univ. dipl. ekon. Vida Oder

AMORTIZACIJA
Pojem
Delovna sredstva, ki se uporabljajo v več poslovnih obdobjih (letih) se v poslovanju obrabljajo. Njihovo obrabo je treba čim bolj pošteno oceniti in z njeno vrednostjo obremeniti rezultat poslovnega obdobja.
Amortiziranje je strogo dosledno razporejanje amortizirljivega zneska posameznega sredstva v njegovi dobi koristnosti.
Kaj se amortizira?
Amortizira se vsako posamezno opredmeteno osnovno sredstvo z visoko nabavno vrednostjo v primerjavi s celotno nabavno vrednostjo sredstva. Vasko se mora amortizirati posebej.
Znesek amortizacije se v vsakem obdobju pripozna v poslovnem izidu, razen če je vštet v knjigovodsko vrednost kakega drugega sredstva.
Poslovni subjekt razporedi prvotno pripoznani znesek za opredmeteno osnovno sredstvo po njegovih pomembnejših delih in posebej amortizira vsak tak del. Včasih je lahko ustrezno posebej amortizirati trup letala in njegove motorje, in sicer ne glede na to, ali je letalo v lasti poslovnega subjekta ali je predmet finančnega najema.
Možno je, da ima neki pomembnejši del opredmetenega osnovnega sredstva isto dobo koristnosti in metodo amortiziranja kot neki drugi pomembnejši del istega sredstva. Taki deli se lahko pri določanju zneska amortizacije razvrstijo v skupine.
Kolikor poslovni subjekt posebej amortizira nekatere dele posameznega opredmetenega osnovnega sredstva, mora posebej amortizirati tudi preostanek tega sredstva. Preostanek sestavljajo tisti deli sredstva, ki sami po sebi niso pomembni. Če ima poslovni subjekt različna pričakovanja glede teh delov, je morda potrebno uporabiti metode za določanje približnih vrednosti, da bi preostanek amortizirali na način, ki bi pokazal dejanski vzorec porabe in/ali dobo koristnosti delov preostanka.
Poslovni subjekt se lahko odloči, da bo posebej amortiziral tiste dele sredstva, katerih nabavna vrednost ni visoka v primerjavi s celotno nabavno vrednostjo sredstva.
Znesek amortizacije v obdobju se običajno pripozna v poslovnem izidu. Včasih pa se bodoče gospodarske koristi, utelešene v sredstvu, izrabljajo za proizvajanje drugih sredstev. V takšnem primeru je znesek amortizacije del stroškov drugih sredstev in se vključi v njihovo knjigovodsko vrednost. Na primer amortizacija proizvajalnega obrata in opreme se všteje v stroške pretvarjanja zalog. Podobno je amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, ki se uporabljajo v razvojnih dejavnostih, mogoče všteti v nabavno vrednost neopredmetenih sredstev.
Amortizirljivi znesek in amortizacijsko obdobje
Amortizirljivi znesek je vrednost sredstva ali drug znesek namesto vrednosti, zmanjšan za preostalo vrednost. Amortizirljivi znesek sredstva se mora premišljeno razporejati skozi celotno dobo njegove koristnosti.
Doba koristnosti sredstva se opredeli s pričakovano koristnostjo za poslovni subjekt. Poslovodska usmeritev v zvezi s sredstvi v poslovnem subjektu lahko vključuje odtujitev sredstev po določenem času ali po izrabi določenega obsega bodočih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Zato je doba koristnosti sredstva lahko krajša od dobe gospodarne uporabe. Ocena dobe koristnosti sredstva je stvar presoje na podlagi izkušenj, ki jih ima poslovni subjekt s podobnimi sredstvi.
Preostala vrednost in doba koristnosti sredstva se mora pregledati vsaj ob koncu vsakega poslovnega leta in, če so pričakovanja drugačna od prejšnjih ocen, se sprememba ali spremembe obravnavajo kot sprememba računovodske ocene.
Amortizacija se pripozna tudi, če poštena vrednost sredstva presega njegovo knjigovodsko vrednost, pri čemer preostala vrednost sredstva ne sme presegati njegove knjigovodske vrednosti. Popravilo in vzdrževanje sredstva ne razveljavljata potrebe po amortizaciji.
Vir: portal Tax-Fin-Lex - dr. Branko Mayr

Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo predlog zakona o javnih financah in predlog zakona o računovodstvu. Z njima se bo nadomestilo istoimenska veljavna zakona, ki sta bila oba sprejeta že pred več kot 16 leti, v javni obravnavi pa bosta do 29. februarja.

Veljavni zakon o javnih financah se je od uveljavitve sredi oktobra 1999 večkrat spremenil, nekatere njegove določbe pa so prenehale veljati na podlagi sprejema drugih zakonov. Medtem pa je bil na različnih področjih sistema javnih financ v Sloveniji in tujini storjen velik napredek, zato so zdaj na finančnem ministrstvu pripravili predlog novega zakona.

Zakon o računovodstvu ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih. Priprava novega zakona, ki doslej še ni bil spremenjen, zato poteka sočasno s pripravo novega zakona o javnih financah.

V novem zakonu o javnih financah se bo med drugim upoštevalo fiskalno pravilo, ki ga je Slovenija leta 2013 zapisala v ustavo, lani pa sprejela še izvedbeni zakon o njegovem izvrševanju. Z njim se je zavezala, da bodo prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, ali pa da bodo prihodki presegati izdatke. Od tega ustavnega načela se lahko začasno odstopi samo v izjemnih okoliščinah.

Nadalje je nujno potrebna zakonska podlaga, ki bo zavezovala k takšnemu proračunskemu financiranju, ki je usmerjeno k ciljem in rezultatom ter napredku pri razvoju računalniške podpore, pojasnjujejo na finančnem ministrstvu.

Predlog novega zakona o javnih financah ohranja pripravo proračunov za naslednji dve leti na državni ravni, po novem pa bo to obvezno tudi za pripravo proračunov občin in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Institut začasnega izvrševanja namreč uporabnike proračuna zelo omejuje pri tekočem poslovanju.

Z novim zakonom se poleg tega striktno določa statusne oblike uporabnikov proračuna in tudi prehodno obdobje za njihovo preoblikovanje. Ker je stvarno premoženje države in občin zdaj evidentirano pri različnih uporabnikih, pa se ureja tudi lastništvo nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja.

Iz zakona, ki ureja financiranje občin, se v novi zakon o javnih financah prenaša določbe, ki se nanašajo na zadolževanje občin. Finančnemu ministrstvu se namreč zdi smiselno, da se zadolževanje vseh institucionalnih enot ureja v enem zakonu.

Prav tako se s predlaganim zakonom omejuje pridobivanje kapitalskih naložb proračunskih uporabnikov, določa, da je sestavni del letnega poročila za proračun in zaključnega računa tudi bilanca stanja, ena od novosti je tudi pridobitev naziva preizkušenega računovodja javnega sektorja.

Da bi zagotovili doslednejše izvajanje določb zakona in večji nadzor nad porabo javnih sredstev, so avtorji v predlog zakona vključili tudi prekrškovni organ, to je urad za nadzor proračuna pri ministrstvu za finance.

Eden od bistvenih poudarkov in ciljev novega zakona o računovodstvu pa je poenostavitev priprave letnih poročil za državni proračun, saj teh zdaj ne bo več pripravljal vsak neposredni proračunski uporabnik sam, pač pa bo le pripravil podatke, ki bodo podlaga za pripravo letnega poročila za državni proračun kot celoto. Napotuje tudi na uporabo slovenski računovodskih standardov, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo.

Vir: STA

Komunikacija med stranko in odvetnikom, ki hkrati ni osumljenec kaznivega dejanja, ne more biti predmet preiskave, je ugotovilo ustavno sodišče. Soglasno je odločilo, da sta zakon o kazenskem postopku in zakon o odvetništvu v neskladju z ustavo, ker vsebujeta pravno praznino pri preiskovalnih dejanjih pri odvetnikih, je razvidno iz sporočila za javnost.

Ustavno sodišče je zakona presojalo na zahtevo Odvetniške zbornice Slovenije. Ta se je na sodišče obrnila po dveh primerih hišnih preiskav pri odvetnikih, ki pa niso bili osumljenci.

Sodišče je DZ naložilo, da mora neskladje zakonov z ustavo odpraviti v enem letu po objavi odločbe v uradnem listu, dotlej pa je določilo izvršitev odločbe, s katerim je začasno uredilo način opravljanja hišnih preiskav in zasegov stvari pri odvetnikih in pravna sredstva v postopkih.

Po ugotovitvah ustavnega sodišča je komunikacija med odvetnikom in njegovo stranko zaupne narave, odvetnik pa jo mora zato tudi varovati. Varuje pa jo lahko le, če lahko hkrati varuje svojo pravico do zasebnosti na poklicnem področju tudi na način, da država vanjo ne posega. Pri tem varstvo njegove odvetniške zasebnosti ni namenjeno privilegiranju odvetnika, temveč temu, da ščiti in varuje njegove stranke.

Po mnenju ustavnega sodišča zato niso dopustna preiskovalna dejanja pri odvetniku, ki je zagovornik osebe, zoper katero se vodita predkazenski ali kazenski postopek, pri čemer pa omejitev velja le glede podatkov, ki so povezani z zaupnim razmerjem zagovorništva. Prav tako se na odvetniško zasebnost ne more sklicevati odvetnik, ki je sam osumljen kaznivega dejanja.

Če je treba zaradi pregona kaznivih dejanj poseči v odvetniško zasebnost, je to po oceni ustavnega sodišča ustavno dopustno le, če je poseg nujen in če do podatkov ni mogoče priti drugače. Poleg tega zakonska ureditev po mnenju sodnikov trenutno ne omogoča blažjega posega v odvetniško zasebnost. Sodišče pa ugotavlja tudi, da zakonodaja trenutno odvetnikom in Odvetniški zbornici Slovenije ne zagotavlja pritožbe zoper odredbo o preiskavi.

Odvetniška zbornica je prvo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti obeh zakonov vložila novembra 2014, potem ko so kriminalisti pri preiskovanju domnevno sporne prodaje delnic Premogovnika Velenje obiskali odvetnike Boška Šrota in Andrijane Starina Kosem.

Preiskovalci so zasegli kopije diskov računalnikov v odvetniških pisarnah in odvetniške spise ter pregledali tudi domove in vozila treh odvetnikov. Ustavni sodniki so takrat do končne odločitve prepovedali vsa preiskovalna dejanja, povezana s temi zasegi.

Zgodba se je ponovila decembra lani, ko so kriminalisti zaradi domnevno spornih dejanj uprave Perutnine Ptuj pri nedavni dokapitalizaciji, ki jo je izvedela Slovenska industrija jekla, preiskali še eno odvetniško pisarno. Tudi takrat so ustavni sodniki do končne odločitve zadržali preiskovanje zaseženih predmetov.

Zdaj pa so odločili, da so te preiskave opravili na podlagi protiustavne zakonske ureditve. Zato je že prišlo do kršitev pravice do odvetniške zasebnosti, pravice do sodnega varstva, ker zoper sodni odredbi ni bila zagotovljena pritožba, pa tudi pravice do pravnega sredstva, je ocenilo sodišče.

Zaradi teh dogodkov je odvetniška zbornica ministrstvu za pravosodje predlagala spremembe zakonodaje, s katero bi se zagotovil sodni nadzor nad takimi posegi in da se preiskav pri odvetnikih, ki niso osumljenci, ne bi moglo opraviti.

Ministrstvo spremembe obeh zakonov že pripravlja. A kot je seznanjena zbornica, zakonska predloga naj ne bi v celoti sledila njihovim željam. Vendar pa bo moralo ministrstvo zdaj sledili odločitvi ustavnega sodišča. Predloga sicer še nista javno dostopna.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 27.1.2016 - 2.2.2016 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 5 novosti 8 novosti 3 novosti 19 novosti 7 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 27.1.2016 - 2.2.2016 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 3 novosti 3 novosti 1 novost 21 novosti 12 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 6 novosti 1 novost 2 novosti 7 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 8 novosti 14 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 9 novosti 2 novosti 9 novosti 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 32 novosti 2 novosti 4 novosti 16 novosti 8 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 9 novosti 1 novost 3 novosti 32 novosti 12 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 1 novost 1 novost 4 novosti 9 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 4 novosti 2 novosti
11. OBČINE 53 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .