Številka 20, letnik VI
4. junij 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Ni veliko žensk, ki lahko nanizajo toliko izkušenj o ženskem podjetništvu, kot jih lahko naša današnja sogovornica v rubriki Povgovor, predsednica GZS - Zbornice osrednjeslovenske regije Marta Turk. V intervjuju je med drugim dejala, da predvsem v Sloveniji opaža, da napačno povezujemo spodbujanje ženskega podjetništva s »sufražetskim« feminizmom. O sporočilih, ki jih ima za vse nas, pa je dejala, da je »glavni vir vsekakor znanje in brez izpopolnjevanja znanja ne gre. Seveda nobena ideja ni nič vredna, če je ne realiziramo; realiziramo pa jo, če nas je več, torej je treba oblikovati time. Ne nazadnje pa se je treba povezovati in sodelovati.«

Tokratno temo tedna namenjamo spremembam v dohodninski zakonodaji. Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh objavilo predlog sprememb dohodninske zakonodaje, s katero bodo urejene nekatere neskladnosti, ki so nastale s sprejemom nove pokojninske in delovno pravne zakonodaje. Nekatere spremembe, ki so prav tako zajete v predlogu sprememb dohodninske zakonodaje, pa predstavljajo uskladitev s pravnim redom Evropske unije. Glede na dejstvo, da bodo nekatera določila začela veljati še letos, smo današnjo temo tedna namenili Predlogu Zakona o spremembah Zakona o dohodnini.

Vabljeni k branju!

Marta Turk: Ko se zaveš svojih meja v podjetništvu, se odločiš za povezovanje

Marta Turk

TFL Glasnik:
Vso kariero ste posvetili podjetništvu in ste že pred osamosvojitvijo začeli kot podjetnica – pri štirih otrocih. Spodbujali ste ženske k podjetništvu, spodbujali ste mlade, da se opogumijo. Bili ste članica državnega sveta in zdaj ste predsednica osrednje regije GZS. Na kaj ste najbolj ponosni?

Marta Turk:
Kar zadeva osebno življenje, sva z možem ponosna na to, da nama je ob štirih otrocih uspelo obdržati skladnost v zakonu in družini. Od samega začetka sva bila oba precej angažirana, on najprej v večjem družbenem podjetju, pozneje pa se mi je pridružil v družinskem podjetju. Voditi družinsko podjetje ni tako preprosto, pogosto pride do različnih pogledov in različnih ciljev, in to je treba obdržati znotraj družine. Kar zadeva poslovno življenje v družinskem podjetju, sva oba pred bližnjim koncem najine kariere vsako jutro ob pogledu v ogledalo ponosna ob misli na ljudi, ki so bili ali so še zaposleni pri nas, in na to, da so vedno imeli plačo na predviden dan. To je bila in je še vedno za vsakega podjetnika velika odgovornost. Ljudje so šli ob upokojitvi iz našega podjetja s primerno odpravnino in vse to je nekaj, na kar sva lahko ponosna.

Še bolj sem ponosna, da sem s podjetništvom tudi osebnostno rasla. Ko sem se odločila za podjetniško pot, sem odkrila še toliko drugih možnosti, razsežnosti in priložnosti, da bi to rada prenesla še na mnoge mlade. Podjetništvo ni samo lov za dobičkom in morda za boljšim statusom, temveč je tudi priložnost in odgovornost, da imaš priložnost za rast, razvoj, učenje, da se lahko zgleduješ po mnogih in da si znaš postavljati cilje. Da se zavedaš svojih meja, in ko vidiš te svoje meje, da se odločiš za povezovanje in sodelovanje. To se mi zdi tisto glavno podjetniško sporočilo, ki ga včasih pri mladih pogrešam. Pogrešam to zavedanje, da ko stopiš v podjetništvo, ni več poti nazaj. Postaneš povsem drug človek in si soodgovoren za razvoj te družbe, si zgled mnogim drugim in te skozi ta zgled sleherni trenutek dnevnega življenja nekdo opazuje. Da lahko nekdo v trgovini reče: 'Poglej jo, podjetnico, se je pa sprla zaradi ne vem česa.'

Marta Turk

 

TFL Glasnik:
Zakaj se vam zdi, da je treba žensko podjetništvo spodbujati - to ste počeli zlasti na začetku vaše poti? Se vam zdi, da je danes kaj drugače kot takrat?

Marta Turk:
Predvsem v Sloveniji opažam, da napačno povezujemo spodbujanje ženskega podjetništva s 'sufražetskim' feminizmom. Sploh ne gre za to, sploh ko začneš širše in s podjetniškega vidika gledati na to, kar se v družbi dogaja. Demografski kazalci so katastrofalni tako za Slovenijo kot za Evropo. Na drugi strani pa imamo populacijo mladih žensk, katerih potenciali nikakor niso pravilno izkoriščeni. Razlogov je seveda zelo veliko in to je eden ciljev, ki ga je treba doseči s spodbujanjem ali razvojem ženskega podjetništva.

Družba je še vedno odgovorna, če še vedno gledava skozi demografske kazalce, da je podjetniško okolje naravnano na nosilce podjetnice in podjetnike. Ob odločanju za to pot podjetnice ne smejo biti pred izbiro ali kariera ali družina. V Evropi so si priborile neko enakopravnost, ki je pogosto na načelni ravni, in če želimo družbi prispevati še otroka, dva ali tri, potem mora biti to okolje primerno naravnano k temu. Ne le skozi vrtce, temveč tudi skozi osnovno šolo; morda s tem, da bi v manjših občinah oblikovali takšne podjetniške centre, v katerih bi se družinska in mala podjetja povezovala v komplementarnih dejavnosti in bi v tem paketu obvezno bil še neki prostor ali aktivnost, posvečena otrokom – od osnovne šole naprej. Zakaj? Ker se bo potem marsikatera ženska raje in lažje odločila za to in bo imela v svojem okolju (v podjetniškem centru) sodelovanje, pomoč, podporo in solidarnost kolegic pri istem problemu aktivnosti, obenem pa bodo vedele, da je otrok v varnih rokah, dejavnost pa ima neki program, ki otroka bogati.

Vedno poudarjam: če bi v Sloveniji organizirali samo tri takšne podjetniške centre, kjer bi posamezna občina po simbolični ceni zagotovila prostore, ker tega pač ne moremo organizirat na profitni ravni, bi se ti programi povezali med seboj in bi v vseh treh centrih potekali tudi programi za mlade, sem prepričana, da bi se vsa Evropa zgledovala po nas. Tako pa se vedno sprašujemo: zakaj samo ženske, saj smo enakopravni, saj imamo enake možnosti? Ampak tudi nekoliko več obveznosti.

Marta Turk

TFL Glasnik:
Ta ideja se mi zdi zanimiva. Zadnjič ste na nekem forumu govorili tudi o teh demografskih podatkih o malih podjetjih, ki večinoma niso zrasla v nekaj več, vaša ideja pa je, da bi morali narediti inkubatorje za vse tiste, ki morda niso tako vešči. Kakšna je vloga GZS pri tem?

Marta Turk:
Vedno poudarjam in s podatki opozarjam o gospodarskih kazalcih, da imamo vseh 24 let enako sliko, imamo 96 odstotkov mikropodjetij, njihova povprečna zaposlenost je dva do tri ljudi in ne narašča. Njihova povprečna dejavnost so nekakšne storitve in ne gre za neko sistematično iskanje novih priložnosti, novih storitev ali vlaganje v neke nove storitve. V tem okolju se preprosto ne morejo hitreje razvijati, ker nimajo nekih določenih virov: denar, prostor in predvsem znanje. Skozi politiko aktivnega zaposlovanja mi to spodbujamo z ustanavljanjem vedno novih mikropodjetij, s samozaposlovanjem ljudi, ki prav tako nimajo vizije, morda za dve leti, in se vedno znova vračajo na zavod za zaposlovanje.

Strategija bi morala biti drugačna. To, kar (ponovno) predlagam, je, da bi poleg znanega programa in ob tem, da je vse več visoko izobraženih mladih ljudi brez službe, izbrali vzorčno, recimo 1000 mikropodjetij po nekem kriteriju. Recimo po kriteriju inovativnosti, saj je med njimi veliko takih, ki se prijavljajo za nagrade za inovacije in jih celo prejmejo, razvijajo pa se ne, ker jim nekaj manjka, neko znanje za naprej. Človek ali dva, ki bi jih zaposlili. Tem izbranim bi za eno leto sofinancirali zaposlitev mladega visoko izobraženega človeka, ki bi tako prispeval k razvoju neke nove storitve in k možnosti za nova delovna mesta. Prepričana sem, da bi od tisoč tako izbranih mikropodjetij najmanj 50 odstotkov nadaljevalo to zaposlitev, ker bi v tem času razvili novo storitev.

Takšno dejavnost je treba voditi, saj ni dovolj, da rečeš: to je svobodna država s svobodnim trgom, tu imaš 4000 evrov in začni. Moraš jih ves čas spremljati. Ni sistematičnosti, samostojni podjetniki se vračajo nazaj, ker jih ne naučimo partnerskega dela, da bodo lahko zaposlovali visoko izobražene ljudi. Namesto tega se pri mikropodjetnikih zaposluje ljudi, ki so že tako težje zaposljivi.

Marta Turk

TFL Glasnik:
Ste to vašo idejo, ki je že gibanje, predstavili vladi?

Marta Turk:
Da, ob posameznih srečanjih s predstavniki vlade, moram pa reči, da nisem dobila občutka, da bi bili ravno navdušeni nad predlogom. Zdaj v okviru GZS pripravljamo vrh malega gospodarstva in bomo predlagali tudi enega takih ukrepov. Mi kot zbornica, kot sistem, imamo nabor podjetij, med katerimi je zelo veliko mikropodjetij, od katerih bi lahko postavili določene kriterije o tem, katerim podjetjem pomagati in kako jih opazovati, saj je treba vplivati na njih, da če že dobijo to ugodnost, da morajo v paket uvajanja mladih ljudi uvesti dodatna izobraževanja in srečanja. To je tisto, ko neka mreža, tudi zbornična, lahko izmeri, da je neki ukrep pomagal, da se je nekaj premaknilo.

Sicer bomo ves čas imeli opraviti s tem, da bo vsak po svoje mrežil, na trgu pa ne bodo uspešni. Ne bodo razvili storitev, ki bi bile konkurenčne – mi smo v Evropi.

Mikropodjetja premalo izkoriščajo dejstvo, da smo v Evropi. Že 15 let ni več dovolj prodajati v domači ulici. Če bomo to še naprej spodbujali, potem nismo naredili ničesar ne za državo ne za te ljudi.

Marta Turk

TFL Glasnik:
Ko bi vas ta vlada le slišala in prepoznala ta temelj za razvoj. Zdaj pa še nekaj. Bila sem priča, ko ste se odlikovali z vodenjem svetovnega kongresa podjetnic iz 35 držav. Kakšen kapital je to lahko za Slovenijo?

Marta Turk:
Tega pomembnega kapitala se Slovenija premalo zaveda. Vsaka država, ki je predsedovala tej organizaciji, se je znala s tem okrepiti. Kamerun, ko je predsedoval organizaciji, njihova predsednica je bila ustoličena prav tu v Ljubljani, je za vse članice svetovnega združenja podjetnic pri Svetovni banki za razvoj zagotovil sredstva, da so se lahko vse podjetnice okrepile. Bila je celo ideja, da bi ustanovili sklad podjetnic, in Svetovna banka za razvoj je bila za to zelo zainteresirana. Vendar mora biti v teh združenjih, ki so prostovoljna, nekaj takih, ki so motorji.

 

TFL Glasnik:
Vi ste motor.

Marta Turk:
V Sloveniji smo imeli dvakrat svetovno srečanje; nekaj časa je bilo ministrstvo za gospodarstvo zelo zainteresirano, da bi dobili predsedovanje, vendar je to minilo. Na plečih enega ali dveh takšnega združenja ne moreš voditi.

Pravite kakšen kapital. Pa še kakšen. Če gre za širitev poslovanja po ženski podjetniški mreži, potem je treba žensko podjetniško mrežo izkoristit. Ko sem bila v Južni Afriki, sem denimo s presenečenjem ugotavljala, da je Illijeva kava že tam – že pred 15 leti. Podjetnice iz teh velikih blagovnih znamk, ko so bile tam, so že sklepale dogovore, našle so si zastopnike, predstavnike in partnerje – ustvarjale so svetovne mreže. Kaj pa mi? Mi mislimo, da hodimo na takšna srečanja zato, da se lepše oblečemo in se pogovarjamo z zelo zanimivimi ljudmi.

Premalo znamo to izkoristiti in premalo smo sistematično razvijali sposobnost ustvarjanja svetovnih mrež. Posebno ženske, in če zelo samokritično ocenim, da je vse tisto, kar smo s kolegicami ustvarile, kar bi bilo treba na mednarodnem trgu narediti, zato da bi hitreje prodirale, treba ponovno graditi.

Zakaj? Ko sem svetovnemu združenju razlagala, da ne bom več kandidirala, sem rekla, da se mi zdi pomembnejše, da doma naredimo več. Nimamo prave tradicije in sem zato začela oblikovati teme in mentorske programe, da iz njih izluščiš nekaj takšnih, s katerimi se lahko podaš tudi na mednarodni trg. Vesela pa sem, da so se mnoge podjetnice aktivirale tudi v drugih združenjih.

Marta Turk

TFL Glasnik:
Zakaj ne znamo izkoristiti mednarodnih priložnosti? Mar smo Slovenci slabi podjetniki?

Marta Turk:
Samokritično bom rekla, da nas je malo takih, ki znamo videti te priložnost in jih potem nesebično deliti z drugimi.

 

TFL Glasnik:
Kakšno je vaše sporočilo kot pionirke podjetništva?

Marta Turk:
Vedno ponavljam, da se vse da, če se le hoče, da pa se je treba zanesti na vse tisto, kar obvladamo sami. Glavni vir je vsekakor znanje in brez izpopolnjevanja ne gre, tretje sporočilo pa je, da nobena ideja ni nič vredna, če je ne realiziramo; realiziramo pa jo, če nas je več, torej je treba oblikovati time. Četrto sporočilo je, da se je treba povezovati in sodelovati.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Marta Turk

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je 21.5.2013 na svojih spletnih straneh objavilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (v nadaljevanju Predlog), ki bo začel veljati že za odmero dohodnine za letošnje leto, razen nekaterih izjem, ki jih bomo navedli v samem prispevku. Predlog pomeni predvsem uskladitev dohodninske zakonodaje s spremembami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Uradni list RS, št. 96/2012) in Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013). Istočasno je pripravljavec sprememb v novelo zakona o dohodnini vključil še spremembe, ki pomenijo uskladitev s pravnim redom Evropske unije.

ZPIZ-2 prinaša dve novosti, ki vsebinsko vplivata na obračun dohodnine in ju Predlog tudi pokriva:

  • obvezno zavarovanje oseb, ki opravljajo delo v okviru drugega pravnega razmerja in
  • možnost vključitve zavarovancev, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost, v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

ZPIZ-2 v 18. členu določa, da se obvezno zavarujejo osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravlja delo, razen, če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo to delo. Kot drugi kriterij za obvezno zavarovanje je, da takšno delo po zakonu, ki ureja dohodnino, ni oproščen plačila dohodnine. Dohodnine niso oproščena - na primer delo na podlagi pogodbe o delu, avtorske pogodbe, na podlagi izvolitve ali imenovanje v državni ali drug organ. Predlog sprememb Zakona o dohodnini predvideva, da prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se bo od 1.1.2014 plačeval iz bruto prejemkov, torej v breme prejemnika plačila, znižuje osnovo za obračun dohodnine.

ZPIZ-2 prinaša še eno novost, možnost vključitve zavarovancev, ki opravljajo pridobitno dejavnost ali drugo samostojno dejavnost, v kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje. Predlog uvaja olajšavo že pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za premije prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki jih samozaposlena oseba plačuje zase v pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja. Določba se uporablja že za leto 2013.

Ostali popravki dohodninske zakonodaje, povezani s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se več ali manj nanašajo na sklicevanje dohodninske zakonodaje na konkretne člene ZPIZ-1, ki morajo biti usklajeni z uveljavljenim ZPIZ-2.

Spremembe Zakona o delavnih razmerjih imajo vpliv na obračun dohodnine le v delu, ki ureja vrsto in višino odpravnine, ki se ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja. V Predlogu sprememb dohodninske zakonodaje ni kakšnih vsebinskih korekcij, gre le za pravilno sklicevanje na določbe ZDR-1.

Skladno z opozorilom Evropske komisije iz leta 2012, Predlog vnaša spremembe, ki izenačujejo pravice rezidentov Republike Slovenije in nerezidentov, sicer rezidentov EU, ki v celoti ali izključno pridobivajo svoj dohodek iz Slovenije. Z uveljavitvijo Predloga sprememb dohodninske zakonodaje, bodo rezidenti držav EU oziroma EGP, ki ni Slovenija, in v Sloveniji dosegajo dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti (izjema so dohodki iz dejavnosti od katerih se ugotavlja davčna osnova na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov), dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, uveljavljali tudi posebne osebne olajšave, ki so opredeljene v prvem, drugem in četrtem odstavku 113. člena ZDoh-2 (posebna olajšava za samostojne kulturne delavce, samostojne novinarje in samostojne športnike) in olajšavo za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje po 117. členu ZDoh-2. Pogoj za uveljavljanje navedenih olajšav je, da obravnavani dohodki znašajo najmanj 90% vseh obdavčljivih dohodkov zavezanca, ki uveljavlja olajšave, v posameznem davčnem letu.

Predlog prinaša še spremembo 86. člena ZDoh-2, ki se nanaša na obdavčitev dohodka iz življenjskega zavarovanja tako, da je upoštevano načelo enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk. Po novem se bo davčna osnova od dohodka iz življenjskega zavarovanja izračunavala tako, da se bo, v primeru, ko celotno obdobje izplačevanja obročnih odplačil s pogodbo o življenjskem zavarovanju ni določeno, upoštevala razlika med zavezančevo starostjo v času, ko prvič prejme obročno izplačilo in pričakovano življenjsko dobo zavezanca, ki se določi v skladu s podatkom Statističnega urada RS o pričakovanem trajanju življenja ob rojstvu v Sloveniji, in sicer kot povprečje pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu moškega in ženske. Doslej je bil obračun različen za moške in ženske, glede na življenjsko dobo moških oziroma žensk. Novo pravilo se bo uporabljalo od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Opozarjamo pa na prehodne določbe, kjer je izrecno določeno, da so izplačila po pogodbah o življenjskem zavarovanju, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo obravnavane novele zakona in so se tudi rente začele izplačevati pred uveljavitvijo obravnavane novele, obdavčene po starem.

Na vprašanje, ali se stroški vlaganj samostojnega podjetnika v poslovni prostor, ki je v lasti podjetnika kot fizične osebe, štejejo za davčno priznane odhodke, če podjetnik poslovnega prostora ne izkazuje v poslovnih knjigah, ga pa uporablja za opravljanje dejavnosti, pojasnjujemo kakor sledi v nadaljevanju. Pojasnilo je usklajeno z Ministrstvom za finance in začne veljati z dnem objave.

Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot fizična oseba in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, ne izkazuje v poslovnih knjigah, se stroški vlaganj v poslovni prostor štejejo za davčno nepriznane odhodke.

V skladu z Zakonom o gospodarski družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09, 33/11) podjetnik ločeno vodi knjige in ugotavlja poslovni rezultat (podjetnikov dohodek) za svoje podjetje. Iz navedenega predpisa izhaja, da je vodenje poslovnih knjig obvezno, razen pod točno določenimi pogoji, ter da se poslovne knjige vodijo za podjetje (poslovno sfero).

Poslovne knjige se lahko vodijo le na podlagi ustreznega evidentiranja poslovnih dogodkov (knjigovodskih listin). Računovodstvo malih samostojnih podjetnikov ureja Slovenski računovodski standard 39 (2006) (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06, 112/06, 119/08, 1/10, 90/10) – SRS (2006) 39, ki povzema pravila računovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov, ki se pri podjetniku pojavljajo pogosteje. Pri računovodskem obravnavanju ostalih poslovnih dogodkov se uporabljajo pravila iz splošnih SRS (2006), pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 5. točko Uvoda k SRS (2006); tj. temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja.

Na podlagi 6. točke Uvoda k SRS (2006) in SRS (2006) 1.7. samostojni podjetniki sredstva pripoznajo v računovodskih razvidih, če je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi njih povečale gospodarske koristi in če imajo ceno ali vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo izmeriti. Pri tem je opredmeteno osnovno sredstvo v skladu s SRS (2006) 1.1. sredstvo, ki ga ima samostojni podjetnik v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljal v te namene v več kot enem obračunskem obdobju. Tudi osnovno sredstvo, ki ga ima samostojni podjetnik v lasti kot fizična oseba in ga uporablja pri opravljanju dejavnosti, tako izpolnjuje pogoje za pripoznanje po določbah računovodskih standardov, če je verjetno, da se bodo v prihodnosti zaradi njega povečale gospodarske koristi in če ima ceno ali vrednost, ki jo je mogoče zanesljivo izmeriti. Izhajajoč iz navedene opredelitve so v obravnavanem primeru (poslovni prostor je last fizične osebe, ki opravlja dejavnost in ga uporablja za dejavnost) izpolnjeni vsi pogoji za pripoznanje osnovnega sredstva, zato vlaganj v ta sredstva ni ustrezno obravnavati kot vlaganja v osnovna sredstva v tuji lasti.

Vir: pojasnilo DURS

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah. V nadaljevanju pojasnjujemo le davčno obravnavo obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: obresti od denarnih depozitov). Davčna obravnava doseženih obresti od denarnih depozitov je odvisna od tega ali so dosežene v svojstvu:

• fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti ali

• fizične osebe, ki opravlja dejavnost,

kar pojasnjujemo v nadaljevanju.

1. Davčna obravnava obresti od denarnih depozitov fizične osebe, ki ne opravlja dejavnosti oziroma v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti

Po III.6.1. poglavju ZDoh-2 (Obresti) se med drugim obdavčujejo tudi obresti od denarnih depozitov, če jih dosega fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti oziroma se pri sklepanju pogodbe o denarnem depozitu izkazuje kot fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti. Pri tem naj pojasnimo, da se dohodnine ne plačuje od obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa, in sicer največ v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa plačuje za depozite na vpogled (2. točka 82. člena ZDoh-2). V primeru, ko so sredstva na transakcijskih računih določene ciljne skupine obrestovana po višji obrestni meri, kot velja za ostale komitente, gre po vsebini za obresti, primerljive obrestim od vezanih denarnih sredstev ali varčevanja pri bankah in hranilnicah. V teh primerih se celoten znesek doseženih obresti obdavčuje kot obresti, dosežene od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU.

2. Davčna obravnava obresti na denarne depozite, dosežene pri fizični osebi, ki opravlja dejavnost

V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in dosežene na podlagi dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v seriji, za katere so z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, določeni pogoji in način poslovanja z njimi.

V zvezi z določbo, kateri prihodki od obresti se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti izključujejo, je Ministrstvo za finance izdalo pojasnilo št. 421-254/2008/2 z dne 19. 12. 2008. V skladu s tem pojasnilom se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti iz prihodkov izključujejo obresti, pri katerih sta hkrati izpolnjena dva pogoja:

• gre za obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju ZDoh-2, in

• gre za obresti, dosežene na podlagi določenih dolžniških vrednostnih papirjev.


Vse ostale obresti se obravnavajo kot prihodki iz dejavnosti, če fizična oseba v poslu, na podlagi katerega se izplačujejo obresti, nastopa kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, in se posel temu ustrezno evidentira v poslovnih knjigah fizične osebe.

Tako se pri fizični osebi, ki se pri sklepanju pogodbe o denarnem depozitu izkazuje kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, izplačane obresti na denarne depozite obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti.

Vir: pojasnilo DURS

Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) obravnavajo pogodbe o gradbenih delih v posebnem standardu MRS 11: Pogodbe o gradbenih delih, medtem ko jih Slovenski računovodski standardi ( (v nadaljevanju SRS) obravnavajo v okviru SRS 18: Prihodki.

Pogodbe o gradbenih delih se nanašajo na:

  • pogodbe o opravljanju storitev, ki se nanašajo neposredno na gradnjo sredstva (npr. storitve projektantov, arhitektov, ipd.),
  • pogodbe o uničevanju ali obnavljanju sredstev in obnavljanju okolja, ki sledi uničenju sredstev.

Pogodba o gradbenih delih se lahko sklene za posamezno sredstvo ali skupino sredstev, storitve, ki se nanašajo na gradbena dela, obnavljanje ali uničenje sredstev.

Glede na vrsto cene ločimo dve vrsti pogodb o gradbenih delih:

  1. pogodba o gradbenih delih s stalno ceno,
  2. pogodba o gradbenih delih na podlagi stroškov in dodatka.

Pogodbeni prihodki se merijo po pošteni vrednosti prejetih nadomestil ali terjatev in obsegajo začetne zneske prihodkov dogovorjenih v pogodbi in spremembe v pogodbenem delu, terjatvah in vzpodbudah, če:

  • obstaja verjetnost, da se bo to odrazilo v prihodkih,
  • jih je mogoče zanesljivo izmeriti.

Pogodbeni stroški obsegajo:

a)      stroške, ki se nanašajo neposredno na posamezno pogodbo in zajemajo: stroške dela in nadzora na gradbišču, stroške materiala in stroške prevoza materiala na gradbišče in z njega, stroške amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev ter njihove stroške prevoza, stroški najema naprav in opreme, stroški konstruiranja in tehnične pomoči v zvezi s pogodbo, ocenjene stroške popravljanja in jamstvenih del, terjatve do tretjih strank, ipd.,

b)      stroške, ki jih je mogoče pripisati pogodbeni dejavnosti na splošno in jih razporediti na posamezno pogodbo in zajemajo: zavarovalne premije, stroški konstruiranj in tehnične pomoči, ki niso povezani s posamezno pogodbo, splošni gradbeni stroški, ipd.,

c)       druge stroške, s katerimi je mogoče posebej bremeniti naročnika.

Vir: www.tax-fin-lex.si

V zadnjem obdobju je bilo na trgih ponovno zaznati nekoliko več nihanja. Ameriški delniški indeks S&P500 je v zadnjem mesecu zabeležil 1,1-odstotno rast, medtem ko je nemški DAX zabeležil 4,4-odstotni padec. Indeks trgov v razvoju MSCI EM je zabeležil padec v višini 4,7 odstotka, slovenski SBI TOP pa padec za 6,2 odstotka.

Prvo četrtletje letos so vseeno delniški indeksi večinoma zaključili pozitivno. Med zahodnimi delniškimi indeksi je največ pridobil ameriški SP500, in sicer 10,0 odstotkov, kar nakazuje na prve znake okrevanja ekonomije.

Po drugi strani pa se Evropa še naprej bori s finančnimi in političnimi krizami. Nemški DAX je tako v prvem četrtletju pridobil le 2,5 odstotka. Dogajanje na evropskih trgih je bilo zaznamovano s težavami v Cipru. Ciper, EU, ECB in MDS so sicer na koncu le sprejeli dogovor o finančni pomoči, pri čemer pa naj bi varčevalci, ki imajo v bankah nezavarovane depozite v vrednosti nad 100.000 evrov, utrpeli velike izgube. Kljub sprejeti rešitvi je situacija sprožila zaskrbljenost glede evropske dolžniške krize. V ZDA pa smo bili nazadnje priča slabim podatkom s trga dela. Objava podatka o številu novih delovnih mest je namreč pokazala, da je bilo ustvarjenih le 88.000 novih delovnih mest, medtem ko so v povprečju pričakovali okoli 190.000.

V Sloveniji se je nadaljevala sezona poročanja rezultatov za poslovno leto 2012. Skupina Krka je v lanskem letu ustvarila 1.143,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 6,3 odstotka več kot v letu prej. Doseženi prihodki so bili višji od naših pričakovanj. Največja rast prodaje je bila zabeležena v regiji vzhodna Evropa, ki je tudi Krkina največja regija glede na vrednost prodaje. Čisti dobiček v višini 159,8 milijona evrov je bil nižji in pod našimi pričakovanji. Višje prihodke v lanskem letu je zabeležila tudi Skupina Luka Koper. Ustvarila je 141,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za 0,5 odstotka več kot v 2011 in predvsem posledica visoke rasti prihodkov v segmentu vozil. Čisti dobiček je iz 0,4 milijona evrov v 2011 zrasel na 10,4 milijona evrov zaradi manjših odpisov finančnega premoženja in nižjih stroškov dolga kot v predhodnem letu. Padec prihodkov v letu 2012 pa je zabeležila Skupina Gorenje. Prihodki so bili rahlo pod našimi pričakovanji in so znašali 1.263,1 milijona evrov, kar predstavlja 1,5-odstoten padec. Dobiček v višini 0,3 milijona evrov pa je bil skladen z oceno Skupine Gorenje in nad našimi pričakovanji. Skupina je trenutno v fazi selitve proizvodnje v države s cenejšo delovno silo, katere pozitivni učinki bodo vidni šele ob koncu letošnjega leta.

Vir: revija Denar

Krize ne moremo izkoriščati za zmanjševanje in celo kršenje mednarodno priznanih delovnih standardov in temeljnih socialnih pravic, je ob odprtju 12. Dnevov delovnega prava in socialne varnosti opozorila Katarina Kresal Šoltes z ljubljanske pravne fakultete. Kot je dodala, je treba ukrepe, kot se jih vsiljuje Sloveniji in drugim državam, zavrniti.

Namestnica direktorja Inštituta za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Kresal Šoltesova je na kongresu spomnila, da stroka že dolgo svari pred pretiranimi pričakovanji, da bosta reforma trga dela in pokojninska reforma ključno prispevali k dvigu konkurenčnosti gospodarstva in vzdržnosti javnih financ.

"Krize nista povzročila niti delovna zakonodaja niti socialna zakonodaja, zlasti pa krize ne moremo izkoriščati za to, da zmanjšujemo in v bistvu lahko v določenih primerih tudi kršimo mednarodno priznane delovne standarde in temeljne socialne pravice," je nadaljevala Kresal Šoltesova.

Zato je po njenem mnenju treba takšne ukrepe zavrniti in se jim upreti, "četudi jih Sloveniji, tako kot nekaterim drugim državam Evropske unije, vsiljuje trojka".

Takšne strukturne reforme lahko po oceni stroke pomenijo kršitev mednarodno priznanih pravic, praktično celotna akademska skupnost pa opozarja evropske ustanove, da takšni ukrepi niso primerni za nadaljnji razvoj, je dodala namestnica direktorja inštituta za delo.

Kresal Šoltesova je opozorila še, da ima Slovenija že zdaj daleč nadpovprečen obseg začasnih in fleksibilnih zaposlitev, zato spremembe zakonodaje v smeri spodbujanja prekernih oblik zaposlovanja niso pravi ukrep za uspešen razvoj. Tudi glede segmentacije trga dela je poudarila, da glavni vzrok zanjo ni v razviti delovno-pravni zakonodaji in pogodbah za nedoločen čas, "pač pa se je treba segmentacije na trgu dela lotiti z drugimi ukrepi, predvsem z uveljavitvijo ustreznega varstva tistih oseb, ki opravljajo delo v teh začasnih, prekernih oblikah, in pa s preprečevanjem nezakonite prakse in nezakonitih oblik dela".

Predsednik Društva za delovno pravo in socialno varnost Grega Strban pa je opozoril, da socialne pravičnosti ni mogoče doseči brez socialnih pravic. Kot je dodal, bi bilo napačno domnevati, da si gospodarski rezultati in socialna pravičnost nasprotujeta ali se izključujeta: "Gospodarska in socialna politika morata spodbujati tako gospodarski napredek, ki je lahko temelj socialne izravnave, kot tudi socialno pravičnost."

Vir: STA

Vlada je določila besedilo predloga dopolnitev zakona o prevzemih. Po novem bi lahko osebe, ki delujejo usklajeno in jim je ATVP prepovedala izvrševati glasovalne pravice, ob predhodnem soglasju ATVP glasovale pri sklepih, ki so nujni za zaščito javnega interesa ali ki bodo zagotovili kapitalsko ustreznost.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, je cilj dopolnitev zakona njegova prilagoditev aktualnim razmeram na trgu vrednostnih papirjev in odprava nekaterih nesorazmernosti med težo storjene kršitve in sankcijo zanjo, "ki so bile v praksi sprejete kot neživljenjske in niso dosegle svojega namena".

Predlog, ki ga vlada v DZ pošilja za sprejem po nujnem postopku, predvideva, da bi lahko osebe, ki delujejo usklajeno in jim je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z odločbo prepovedala izvrševanje glasovalnih pravic v ciljni družbi, ob predhodni pridobitvi soglasja agencije izvrševale glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnice so, pri glasovanju na skupščini o predlogih sklepov, ki so nujno potrebni za zaščito javnega interesa (varnost ali obramba države, javna varnost, varnost življenja, zdravja in premoženja ljudi, delovanje ekonomskega sistema).

Soglasje z odločbo bi izdal ATVP na podlagi obrazloženega predloga oseb, ki želijo izvrševanje glasovalne pravice. Predlog bi moral biti vložen najmanj 10 delovnih dni pred skupščino, ATVP pa bi odločbo izdala najkasneje do začetka skupščine.

"To je v skladu z načelom sorazmernosti sankcije s prekrškom, ki je temeljno načelo v tisti veji prava, ki se ukvarja s sankcioniranjem," piše vlada.

Predlog tudi omogoča začasno oprostitev obveznosti podati prevzemno ponudbo in začasno izvrševanje glasovalnih pravic kršitelju v primeru zagotavljanja kapitalske ustreznosti podjetja, njegove dolgoročne plačilne sposobnosti oz. finančnega prestrukturiranja.

Če bodo osebe, ki delujejo usklajeno in jim je ATVP prepovedala izvrševati glasovalne pravice, izvedle finančno prestrukturiranje družbe in tako zagotovile njeno kapitalsko ustreznost še pred začetkom postopkov zaradi insolventnosti, bo ATVP na obrazložen predlog teh oseb izdala odločbo o prenehanju prepovedi izvrševanja glasovalnih pravic.

Če bo za izvedbo finančnega prestrukturiranja potrebno glasovanje na skupščini (npr. sprememba statuta), bodo lahko te osebe o teh sklepih po predhodni pridobitvi soglasja ATVP glasovale.

Omenjeno prenehanje prepovedi izvrševanja glasovalnih pravic (če bodo te osebe zagotovile kapitalsko ustreznost) bi po predlogu trajalo dve leti. Če osebe, ki so dosegle prevzemni prag zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja (in jim zato ni bilo treba objaviti prevzemne ponudbe), v dveh letih ne bodo objavile prevzemne ponudbe ali delnic odtujile, bodo izgubile glasovalne pravice iz vseh delnic, katerih imetnice so.

ATVP je v zadnjih mesecih državi in družbam v državni lasti zaradi usklajenega delovanja in neobjave prevzemne ponudbe ali odtujitve delnic prepovedala izvrševati glasovalne pravice v več družbah, med njimi v Krki, Telekomu Slovenije, NKBM, Zavarovalnici Triglav.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JUNIJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 29.5.2013 - 4.6.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 7 novosti 2 novosti 1 novost 9 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 29.5.2013 - 4.6.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 29 novosti 8 novosti 2 novosti 1 novost 11 novosti 8 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 11 novosti 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 2 novosti 1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 4 novosti 7 novosti 3 novosti 3 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 5 novosti 9 novosti 1 novost 2 novosti 6 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 39 novosti 4 novosti 1 novost 19 novosti 7 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 8 novosti 4 novosti 9 novosti 22 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 21 novosti 3 novosti 10 novosti 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 6 novosti
11. OBČINE 50 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .