Številka 1, letnik VI
7. januar 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Dragi bralci TFL Glasnika,

po prazničnem premoru se zopet vračamo z aktualnimi temami, zanimivimi gosti in novicami z zakonodajnega ter davčno-finančnega področja. V novem letu vam želimo obilo uspehov, veselja in optimizma, ki nas nikoli ne sme zapustiti!

V duhu slednjega je naš prvi letošnji gost rubrike Pogovor mag. Branko Šušterič, predsednik uprave družbe Nika, d. d., ki za letošnje leto Sloveniji napoveduje lepše čase. Meni, da "Slovenija v prvi polovici leta 2014 ne bo v recesiji in bo v letu 2014 imela vsaj pol leta rasti BDP." Mag. Šušterič je kot odličen študent in predavatelj na fakulteti za elektrotehniko, na kateri je tudi magistriral, zašel v finančne vode. Ustanovil je borznoposredniško hišo, pred več kot 20 leti je sodeloval pri nastajanju Ljubljanske borze, sodeloval je tudi pri privatizaciji s certifikati.

Današnjo temo tedna smo namenili obračunavanju zalog. V podjetjih, kjer zaloge predstavljajo pomemben del poslovanja in ne nazadnje tudi bilance stanja, je poznavanje tovrstne problematike še kako pomembno. Na rezultat poslovanja lahko pomembno vpliva natančnost pri evidentiranju povečanja in porabe zalog, redno pregledovanje in ustrezno ravnanje z nekurantnimi zalogami, pa tudi izbrana metoda vrednotenja. Danes vas želimo spomniti na nekatera pravila in opravila, povezana z zalogami.

Vabljeni k branju!

Mag. Branko Šušterič: Gospodarska rast v Sloveniji se je že začela

Branko Šušterič

TFL Glasnik:
Nedavno smo bili priče neformalnemu pogovoru, ki je izzvenel v svojevrsten izziv, saj ste trdili, da se je gospodarska rast v Sloveniji začela že v zadnjem kvartalu leta 2013.
Lahko za bralce TFL Glasnika pojasnite, kaj ste imeli v mislih, oziroma kako utemeljujete to smelo trditev?

Branko Šušterič:
Imamo sistem izračunov, ki se je izkazal že eno četrtletje prej, saj smo v napovedi zgrešili za zgolj 0,07 odstotka. 30. avgusta 2013 smo po objavi podatkov za BDP v drugem četrtletju napovedali za tretje četrtletje kvartalni BDP pri 9 milijardah in 120 milijonih. Po objavi 30. novembra 2013 je znano, da je ta 9 milijard in 114 milijonov, kar je 6 milijonov napake v napovedi pri 9 milijardah. Tudi prej se je že dogajalo, da so bile naše napovedi natančnejše tako od Umarjevih kot od nekaterih drugih napovedovalcev. Imamo sistem, ki preverja nekatere indikatorje, in že avgusta smo zapisali, da bo gospodarski padec BDP v letu 2013 manj kot dva odstotka – bliže poldrugemu odstotku. Drugi so takrat povečevali negativne napovedi, celo do 2,4 odstotka. V scenariju za izračun dokapitalizacije bank (bančne luknje) je bila v izračunu upoštevana celo napoved o 3,1 odstotka padca. To je bila svojevrstna manipulacija, ker so bili decembra, ko so bili obremenitveni testi objavljeni, znani podatki za devet mesecev.

 

Branko Šušterič

Mi smo, naj spomnim, avgusta napovedali, da bo padec BDP med 1,5 in dvema odstotkoma. Konec decembra je Karmen Hren iz statističnega urada v Sobotni prilogi Dela dejala, da bo padec BDP v letu 2013 najverjetneje okoli 1,5 odstotka. To pa so številke, ki so precej precej nižje od tistih uradno napovedanih Umarjevih ali Banke Slovenije, ki sta napovedovala okoli 2,4 odstotka, napovedi iz EU so bile celo še nekoliko slabše.

 

TFL Glasnik:
Zakaj tako?

Branko Šušterič:
Že med letom smo opozarjali, da gospodarstvo deluje bolje, kot je splošni vtis med ljudmi. Vtis je bil slab še zlasti zato, ker se je razširjalo veliko slabih novic in so ljudje imeli slabši občutek, kot je dejansko stanje. Kmalu po začetku leta se je začel kazati izredno velik plačilnobilančni presežek – glede na našo velikost je bil relativno večji, kot ga ima Nemčija, kar je bilo prvo znamenje, ki je kazalo, da v odnosu s svetom delujemo dobro ne glede na notranje probleme. To je bila posledica relativno solidnega izvoza in precej zmanjšanega uvoza. Jeseni se je začel povečevati tudi uvoz, in sicer do neke normalne ravni, izvoz pa je še naprej naraščal. To je bilo že v prvi polovici leta nekakšno prvo znamenje, da Slovenci ustvarjamo presežek, ki bo po nekaj mesecih prišel v Slovenijo.

 

TFL Glasnik:
Obstajajo kakšne številke?

Branko Šušterič:
Številke so pač statistični podatki. Gre za to, da so napovedi govorile o 1,3-milijardnem presežku, mi pa smo aprila oziroma maja napovedali, da bo večji: da bo okoli dve milijardi. Podatki iz novembra kažejo še bolj optimistično sliko, saj je v enem letu do septembra presežek tekočega računa dosegel 2,4 milijarde evrov oziroma 6,8 odstotka BDP, kar je slabih pet odstotnih točk več kot septembra lani. To so za slovensko gospodarstvo relativno velike številke in velik uspeh.

Ljudje si ne predstavljajo, kaj pomenijo vse tiste številke, ki jih v javnost pošiljajo statistika in uradne institucije. Obrat oziroma točka preloma v neki časovni vrsti podatkov se oblikuje dalj časa. Najprej moramo biti boljši, kot je trimesečje prej, potem pa glede na najnižjo točko v istem letu beremo primerjave, ki se nanašajo na 12 mesecev nazaj. Zgodi se nam, da si iz tega enega objavljenega števila, ki je še negativno, ne znamo predstavljati obrata, ki se je zgodil že pred nekaj meseci, kar se na grafu dobro vidi (glej spodaj). Decembra 2012 smo doživeli močan padec, ki se je nadaljeval januarja 2013. Zaradi teh nizkih osnov za primerjavo bomo imeli v zadnjem lanskem in letošnjem prvem četrtletju z veliko verjetnostjo gospodarsko rast.

Branko Šušterič

 

Na grafu lahko lepo vidimo, da je že četrtletni nominalni produkt tretjega četrtletja (Q3) večji od predhodnega Q2 (zelena puščica povezuje dva stolpca z modrimi vrhovi), rdeči del teh dveh stolpcev, ki upošteva tudi inflacijo, pa je približno enak. Vijolična krivulja povezuje produkt Q3 s produktom Q3 pred enim letom. Na sliki vidimo, da je bil lanski (2013) nominalno že večji, realno (rdeči del stolpca) pa 0,6 odstotka manjši. Z rumeno je označen stolpec, koliko BDP bi morali narediti v zadnjem lanskem četrtletju, da bi se tehnično končala recesija v Sloveniji.

Posebno na točki preloma so lahko te številke zelo zelo zavajajoče. Lepše jih je mogoče prikazati grafično kot takole z besedami, večina teh številk pa je objavljena tekstovno oziroma so ubesedene. Zato nastanejo potem pri ljudeh precejšnje težave s predstavo o tem, kje smo v določenem trenutku. Če bi imeli pred seboj graf, bi bilo vsem precej bolj jasno, kaj se dogaja. To je bil razlog, da so bili ljudje bolj panični in so manj trošili, kot bi lahko, zlasti v drugi polovici leta je bilo veliko nepotrebne negativne psihoze.

Nekaj stvari se je med tem drastično izboljšalo tudi pri državljanih. Masa plač v zasebnem sektorju je bila štiri odstotke višja kot na najnižji točki, ki je bila februarja. Če govorimo glede na najnižjo točko, potem se je tudi zaposlenost povečala, ker je februarja delalo v zasebnem sektorju 423.420 ljudi, oktobra pa že 430.999. Februar 2012 je bil nekakšna prelomna (najnižja) točka, vsi uradni podatki pa so govorili za en kvartal nazaj ali celo eno leto nazaj, čeprav so se stvari že premikale na bolje. Mediji, ki imajo rajši slabe novice, so vedno povzeli ugotovitev, da je minus. Ko je bila ničla, so povzeli, da je za 12 mesecev za nazaj negativno.

Branko Šušterič

 

TFL Glasnik:
To je izjemno natančen pogled, torej bi morali tako gledati, da bi dobili pravo sliko?

Branko Šušterič:
Da, sicer dobimo neko čudno sliko in ne opazimo, da postaja pozitivni prehod čedalje močnejši. Naša prva ocena o tem, koliko moramo narediti v Q4, da bi bili pozitivni, da bi objavili rast in tehnični konec recesije, je bila, da bi morali imeti 8,85 milijarde evrov produkta. Ker zdaj vemo, da je bila inflacija v letu 2013 izjemno nizka, bo nominalno zadostovalo že 8,78 milijarde evrov. Da bo to mejo mogoče doseči, kaže še cela vrsta drugih dobrih podatkov: trgovina je bila novembra rahlo pozitivna in vse več primerjav za dvanajst mesecev nazaj je pozitivnih. Tudi prihodki storitev so dva odstotka višji. Gradbeništvo je več kot 20 odstotkov pozitivno! Zato bo Slovenija v zadnjem kvartalu tehnično izšla iz recesije.

 

TFL Glasnik:
Kaj torej napovedujete v prihodnje? To sprašujem ob rob ocenam iz EU in drugim ocenam, da ostajamo v recesiji. So res krive le napačne interpretacije podatkov?

Branko Šušterič:
Po naši oceni Slovenija v letu 2014 ne bo v recesiji, če se nam zunanje, mednarodno gospodarsko okolje ne bo drastično spremenilo, o čemer močno dvomim. Že zdaj lahko z veliko verjetnostjo napovemo, da bomo dva kvartala pozitivni, kar pomeni, da so bile nekatere ocene napovedovalcev (Umar, EK) napačne, a ne vem, zakaj. Predvsem Umarjeva v jesenski napovedi. Najprej so bili ob istih podatkih, ki jih gledamo tudi mi, v začetku leta 2013 bolj optimistični, nato pa so se odločili za drugačno, napačno interpretacijo. Umar ima žalostno zgodbo z napovedmi, ker je njihova standardna deviacija napovedi v vsem obdobju objavljanja napovedi tako izjemno visoka, da kaže na izjemno slabe napovedi.

Branko Šušterič

 

TFL Glasnik:
To je ključno, saj ni samo statistika zaradi statistike, temveč so to napovedi, ki so pomembne za investitorje, politike, tiste, ki nas opazujejo, in ne nazadnje za klimo v državi. Ali lahko potem pričakujemo rast v vseh štirih četrtletjih 2014?

Branko Šušterič:
To je predolgo časa. Realno gledano so vse dolge napovedi tako kot denimo pri vremenu popolna špekulacija. Finančno-matematična znanost ne dovoli tako dolgih napovedi pri tako kratki zgodovini zbranih podatkov. Ljudje želijo neko napoved, a mi nikoli ne želimo iti predaleč: le nekaj mesecev.

 

TFL Glasnik:
Potem vas bomo ponovno prosili za napoved ob koncu drugega kvartala.

Branko Šušterič:
Takrat bomo vedeli, kaj se je dejansko dogajalo v prvem četrtletju. Za zdaj je bilo dovolj podatkov le za ugotovitev, da je najhujšega konec, da je bilo dno najverjetneje v prvi polovici leta 2013 in da so bile mnoge črnoglede napovedi zgrešene. Tudi napovedi o številu brezposelnih, ki ni zraslo na več kot 130.000, ampak je ostalo pri 124.000, kar pomeni, da je število enako, kot je bilo na začetku leta 2013, zaposlovanje na novo pa se je povečalo za 12,1 odstotka.

Zanimivo nam je tudi, da trgovina ne stagnira več, kar pomeni, da ljudje s prihodki, ki jih imajo, nekako shajajo, kar spet pomeni, da bi se lahko domače povpraševanje prebujalo. Kupna moč je še vedno realno slabša kot pred leti, nominalno pa ne več. Zato menim, da je kar nekaj podatkov, ki kažejo, da v tem letu ne bo tako slabo. Kar pa zadeva to, da sta EU in Umar jeseni zniževala napovedi za leto 2014, je odvisno tudi od svetovnih razmer v tem letu, konec leta 2013 in začetek leta 2014 sta vsekakor boljša od njunih napovedanih rezultatov.

Verjetno gre tudi za psihološko vprašanje za trge, na katerih kotirajo slovenske obveznice. To pozitivno presenečenje, da bomo imeli rast v letu, ko so nam vsi napovedovali padec, pomeni, da se bodo s tem nekatere stvari le spremenile. Od obrestnih mer naprej, saj bi dva podatka o rasti BDP znižala ceno našega zadolževanja v tujini, najverjetneje pa tudi spremenila bonitetno oceno Slovenije.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Branko Šušterič

Obračunavanje zalog

Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo v prihodnosti porabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja. Tako so definirane zaloge v Slovenskem računovodskem standardu (v nadaljevanju SRS) št. 4 (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012). Zaloge so lahko, glede na namen uporabe, v več oblikah. Lahko se pojavijo v obliki:

 • Materiala, ki je namenjen porabi za proizvajanje izdelkov ali opravljanje storitev. Zajema zaloge v skladišču, dodelavi in predelavi ter material na poti. Material na poti od dobavitelja je tisti material, ki ga je kupec že prevzel. Kot material pa se lahko obravnava tudi drobni inventar do vrednosti 500 EUR.
 • Nedokončane proizvodnje, ki jo predstavljajo zaloge nedokončanih proizvodov in polizdelki. Lahko gre tudi za opravljene storitve, ki so bile do konca obračunskega obdobja dokončane, niso pa bile prevzete s strani naročnika.
 • Zaloge proizvodov so zaloge gotovih izdelkov, ki so last podjetja. Proizvodi so lahko tudi na poti, dokler jih kupec ne prevzame.
 • Trgovskega blaga – kupljenih proizvodov za prodajo. Tudi trgovsko blago je lahko v skladišču ali na poti do kupca, če še ni prevzeto s strani kupca.

Zaloge predstavljajo trenutno stanje materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in/ali trgovskega blaga na dan bilanciranja. Zaloge so namenjene porabi ali prodaji. Poraba zalog predstavlja strošek, prodaja pa odhodek. Na višino stroškov oziroma odhodkov pa ne vpliva le porabljena količina ampak tudi izbrana cena, po kateri se poraba zalog obračuna. Govorimo o izbiri metode obračuna porabe zalog.

Izbrana metoda vrednotenja porabljenih in prodanih zalog je zelo pomembna, saj se le redko zgodi, da bi cene posameznih vrst materiala, blaga in proizvodov ostale enake v daljšem časovnem obdobju. Podjetja so že dolgo navajena na večje ali manjše nihanje cen, ki je v primeru materiala in trgovskega blaga odvisno od lokacije dobavitelja, morebitnih popustov (količinskih, akcijskih, plačilnih in tako dalje), splošnega nihanja cen na trgu zaradi dviga ali upada povpraševanja in drugo. V primeru nedokončane proizvodnje in proizvodov pride do nihanja vhodnih cen zaradi različnih stroškov vstopnih materialov, stroškov dela in drugo. Porabljene in prodane zaloge se skladno s SRS 4.16 lahko vrednotijo po:

 • Metodi FIFO (first in, first out), kar pomeni, da stroške oziroma odhodke obremenjujejo prve cene, torej tiste, po katerih so vrednotene najstarejše neporabljene zaloge. V primeru inflacije bi to pomenilo, da so stroški oziroma odhodki podcenjeni.
 • Metodi tehtanih povprečnih cen, vključno z metodo drsečih povprečnih cen, kar pomeni, da se cene zalog sproti preračunavajo na povprečno ceno, pač z izbrano metodo povprečnih cen. V tem primeru je nevarnost nihanja rezultata zaradi podcenjenih stroškov oziroma odhodkov manjša. Obstaja pa še vedno, ker ostaja problem časovne dinamike nabav. Če je bila zadnja nabava pred letom ali več, je tudi povprečna cena manj zanesljivo merilo.

Od izbrane metode vrednotenja zalog nedokončane proizvodnje, polproizvodov in gotovih proizvodov je odvisno, koliko stroškov se zadržuje v zalogah in koliko jih gre neposredno med odhodke obdobja. SRS 4.13 predvideva sledeče možne metode vrednotenja:

 • po proizvajalnih stroških v širšem ali ožjem pomenu,
 • po zoženi lastni ceni ali
 • po spremenljivih stroških.

Priporočena metoda vrednotenja je vrednotenje po proizvajalnih stroških. Ostali dve metodi sta dovoljeni. Kot pravi standard se lahko uporabita v utemeljenih okoliščinah.

Najmanj stroškov se zadržuje v zalogah pri uporabi metode spremenljivih cen, največ pri uporabi vrednotenja po zoženi lastni ceni.

Poleg izbrane metode vrednotenja na višino zalog in posledično tudi stroškov pliva tudi obračanje zalog – kako hitro zaloge porabimo oziroma prodamo. Če se zaloge obračajo hitro pomeni, da mora podjetje zagotoviti relativno malo finančnih sredstev za financiranje. Nasprotno, če obrata zalog ni, je potrebno zagotoviti višja finančna sredstva, kar pomeni višje stroške. Obstaja pa tudi velika verjetnost, da imamo v skladišču zaloge, katerih uporabna vrednost ni več takšna kot je bila, zaloge, ki so poškodovane ali pa zastarele. Slovenski računovodski standardi posebno pozornost posvečajo ravno takšnim vrstam zalog v SRS 4.21, ki določa, da je podjetje dolžno ugotavljati, če knjigovodska vrednost, vključno s tisto po zadnjih dejanskih nabavnih oziroma stroškovnih cenah presega čisto iztržljiva vrednost. Če je čista iztržljiva vrednost nižja od nabavne oziroma stroškovne vrednosti, je treba nabavno oziroma stroškovno ceno odpisati do čiste iztržljive vrednosti v breme poslovnih odhodkov (oslabitev zalog). Izjema od zapisanega pravila so normalne zaloge materiala, ki jih podjetje namerava porabiti v proizvodnji, če je mogoče pričakovati, da bo prodajna vrednost dokončanih proizvodov v katere bodo vstopile, enaka izvirni vrednosti ali večja od nje.

Iz vsega napisanega sledi, da morajo podjetja pred sestavitvijo računovodskih izkazov:

 • opraviti količinsko preverjanje stanja zalog (letni popis, skladno s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 82/2013) in odpraviti morebitne popisne razlike,
 • oceniti uporabnost zalog, ki jih je sicer popisna komisija v skladišču ali v proizvodnji našla, vendar so morda zastarele ali poškodovane,
 • ugotoviti čisto iztržljivo vrednost zalog in evidentirati morebitne oslabitve zalog,
 • obračunati davek na dodano vrednost, če je bil pri popisu ugotovljen primanjkljaj, ki presega normalnega, opredeljenega v posebnih pravilnikih za posamezno panogo ali skupino panog,
 • ugotoviti, če je primanjkljaj tako velik in na takšnih zalogah, da bi bila višina odhodkov lahko vprašljiva z vidika obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 81/2013), v 29. členu namreč določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo odhodki, potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po ZDDPO-2. Nadalje določa, da odhodki, ki niso potrebni za pridobitev prihodkov, so odhodki, za katere glede na dejstva in okoliščine izhaja, da:

 • niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica opravljanja dejavnosti,
 • imajo značaj privatnosti in
 • niso skladni z običajno prakso.

Odhodki pa niso skladni z običajno poslovno prakso, če niso običajni pri poslovanju v posamezni dejavnosti glede na pretekle in druge izkušnje ter primerjavo z drugimi dejavnostmi, dejstvi in okoliščinami, razen odhodkov, nastalih zaradi izrednih in ne pogostih dogodkov, kot so naravne nesreče ali zaradi drugih izrednih in ne pogostih dogodkov. Nevestno ravnanje z zalogami, ki lahko pripelje do previsokih primanjkljajev, pa tudi druga nenormalna odstopanja odhodkov, povezanih z zalogami, lahko pripeljejo do davčnih problemov.

Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se pri določitvi bonitete upošteva drugi odstavek 43. člena Zakona o dohodnini. Od ugotovljene davčne osnove se odšteje znesek plačila, ki ga delojemalec delodajalcu plača v zvezi z zagotavljanjem bonitete.

Vrednotenje bonitet in vštevanje v davčno osnovo je določeno v 43. členu Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13), pri čemer prvi odstavek 43. člena ZDoh-2 z vidika vrednotenja bonitet predstavlja splošno določbo, ki se jo uporabi pri vrednotenju bonitet, če ni nobene specialne določbe.

V zvezi z uporabo motornega vozila za privatne namene je vrednotenje določeno v drugem odstavku 43. člena ZDoh-2, ki določa, da če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, se ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno, za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila. Nabavna vrednost vozila, ki se upošteva pri izračunu davčne osnove, se v drugem in naslednjih letih znižuje, skladno z določili tega odstavka.

Boniteta za uporabo osebnega motornega vozila v privatne namene se, skladno s prvim odstavkom 43. člena ZDoh-2, zmanjša za plačila, ki jih delojemalec plača delodajalcu v zvezi z uporabo osebnega motornega vozila. ZDoh-2 ne določa možnosti zmanjševanja bonitete zaradi neizplačanih povračil stroškov prevoza na delo in z dela. Pri obravnavi vprašanj glede povračil stroškov prevoza na delo in z dela je treba ločiti delovnopravno obravnavo povračil stroškov v zvezi z delom od davčne obravnave teh povračil. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom, oziroma obveznost delodajalca do izplačil le-teh, določajo delovnopravni predpisi, davčno obravnavo izplačanih povračil pa določajo davčni predpisi.

Za davčne namene se povračila stroškov prevoza na delo in z dela obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja. Skladno s 3. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 se ta povračila ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, pod pogoji in do višin, ki jih določi vlada. Pogoje in višino povračil stroškov prevoza na delo in z dela Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08) določa v 3. členu, in sicer se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, do višine stroškov javnega prevoza od običajnemu prebivališču najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za uporabo službenega vozila v privatne namene ne zagotavlja goriva, se povračilo stroškov za prevoz na delo ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ob upoštevanju pogojev in višine določene v 3. členu Uredbe.

Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo, skladno s sedmim odstavkom 3. člena Uredbe, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Vir: pojasnilo DURS

Pri izvozu avtomobila je treba vložiti pisno carinsko deklaracijo. Davčni zavezanec – prodajalec avtomobila lahko uveljavlja oprostitev plačila DDV. Pri izvozu avtomobilov CURS ne potrjuje obrazcev DDV-VP za vračilo DDV.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11–UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12–ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS) ureja oprostitev plačila DDV za blago, ki ga odpošlje oziroma odpelje v kraj zunaj Unije prodajalec v a) točki prvega odstavka 52. člena. Ta določa, da je plačila DDV oproščena dobava blaga, ki ga prodajalec ali druga oseba za njegov račun odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije.

Nadalje ZDDV-1 v b) točki prvega odstavka 52. člena določa oprostitev plačila DDV za blago, ki ga odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije kupec ali druga oseba za njegov račun. Ta določa, da je plačila DDV oproščena dobava blaga, ki ga iz Slovenije odpošlje ali odpelje v namembni kraj zunaj Unije kupec, ki nima sedeža na ozemlju Slovenije, ali druga oseba za njegov račun, razen blaga, ki ga prevaža kupec sam in je namenjeno za opremljanje, oskrbovanje z gorivom ali druge vrste oskrbovanja zasebnih čolnov, zasebnih zrakoplovov ali katerihkoli drugih prevoznih sredstev za zasebno rabo.

Pri dobavi blaga iz b) točke prvega odstavka 52. člena ZDDV-1, ki se prenaša v osebni prtljagi potnikov, se oprostitev na podlagi 75. člena uveljavlja na način vračila DDV in velja le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) potnik nima prebivališča v Uniji,

b) blago je izneseno iz Unije pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava in

c) skupna vrednost dobavljenega blaga, z DDV, je višja od 50 eurov.

Določbe ZDDV-1 sicer ne nasprotujejo temu, da se vračilo DDV pri izvozu avtomobila uveljavi z izpolnitvijo ter potrditvijo DDV-VP, vendar pa carinska zakonodaja za izvoz avtomobila zahteva vložitev pisne carinske deklaracije. Iz pojasnila CURS je razvidno, da zaradi tega CURS ne potrjuje obrazcev za vračilo DDV-VP.

Glede na to, da je treba pri izvozu avtomobila vložiti pisno carinsko deklaracijo, lahko davčni zavezanec – prodajalec avtomobila, ob prodaji osebnega avtomobila fizični osebi v skladu z b) točko prvega odstavka 52. člena ZDDV-1 uveljavlja oprostitev plačila DDV, kar samo po sebi izključuje potrjevanje obrazcev za vračilo DDV-VP.

Vir: pojasnilo DURS

Posredni stroški (indirect costs) so tisti stroški, ki se nanašajo na več stroškovnih nosilcev in jih ob njihovem nastanku ne moremo neposredno pripisati stroškovnim nosilcem. Za potrebe obračunov in za ustrezno razdelitev teh stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih moramo uporabiti različne razdelilnike oziroma koeficiente dodatka. Splošen obrazec za razdelitev posrednih stroškov je:

Kd = posredni stroški / izbrana osnova

Izbrana osnova naj bi bila kar najbolj v smiselni povezavi s stroški, ki jih je treba deliti, saj lahko napačno izbrana osnova pripelje do napačnih obračunov stroškov po stroškovnih mestih in/ali stroškovnih nosilcih. Najbolj tradicionalne osnove, ki se uporabljajo za delitev posrednih stroškov, so na primer neposredni stroški (dela, materiala ali skupni neposredni stroški), delovne ali strojne ure, količine proizvedenih proizvodov ter prihodki (predvsem pri ocenjevanju dobička posameznih delov podjetja se pogosto dogaja, da enote, ki imajo več prihodkov, pokrivajo večji delež posrednih stroškov uprave). Slabost teh tradicionalnih osnov je, da velikokrat ne odražajo prave vzročno-posledične povezave med stroški, ki jih je treba deliti, in izbrano osnovo, kar lahko privede do nevarnosti, da učinkom pripišemo netočne stroške, posledično pa to lahko pomeni tudi sprejemanje napačnih poslovnih odločitev. Metoda, ki to slabost skuša odpraviti, je metoda z razporejanjem stroškov na podlagi aktivnosti (ABC metoda), o kateri je nekaj povedanega na koncu tega prispevka.

V splošnem obstajata dve vrsti posrednih stroškov: (1) stroški, ki so v celoti neodvisni od obsega dejavnosti podjetja (npr. stroški uprave podjetja) in (2) potrebne prvine oziroma zmogljivosti in z njimi povezani stroški, ki so v določeni meri odvisni od obsega dejavnosti podjetja (npr. stroški vodenja posameznega oddelka podjetja). Prvih ne pripisujemo direktno na stroškovne nosilce, saj so skupni celotnemu podjetju in neodvisni od spremembe obsega poslovanja podjetja. Drugi pa so potrebni za npr. delovanje nekega oddelka v podjetju in se lahko z obsegom poslovanja tudi spreminjajo. Če poznamo obseg poslovanja v enotah proizvodov ali storitev, lahko izračunamo višino teh stroškov na posamezen proizvod ali storitev (Kaplan & Atkinson 1998, 22).

Ni vedno ustrezno, da želimo razdeliti prav vse stroške na stroškovne nosilce. Običajno to naredimo, kadar nas zanima polna lastna cena nekega izdelka za potrebe poslovodskih odločitev glede dolgoročne ustreznosti našega proizvodno/prodajnega asortimaja (na dolgi rok moramo s prihodki pokriti vse stroške); skladno z izbrano metodo vrednotenja učinkov je razporejanje posrednih stroškov na stroškovna mesta in stroškovne nosilce potrebno za pravilno vrednotenje zalog (torej za potrebe finančnega računovodstva). Pri določenih odločitvah pa se z razporejanjem posrednih stroškov na podlagi tradicionalno izbranih osnov oblikujejo neustrezne ali celo zavajajoče informacije. To zamegli presojo odločevalcev in vodi do napačnih odločitev, ki lahko pomembno vplivajo na trenutni poslovni izid in na nadaljnje poslovanje podjetja. Tako Kaplan in Atkinson (1998, 64) opozarjata, da morajo biti za potrebe nadzora nad stroški in ocenjevanja uspešnosti delov podjetja merila za razporejanje stroškov (npr. stroškov storitvenih oddelkov podjetja na proizvodne oddelke) izbrana zelo skrbno in v tesni povezavi s porabljenimi prvinami (npr. ločeni števci za merjenje porabljene električne energije). Ocene in razporeditev teh stroškov, ko vzamemo recimo povprečno porabo električne energije v vseh oddelkih[1] (glede na število ugotovljenih strojnih ur po oddelkih), so lahko uporabne za potrebe vrednotenja zalog in kalkuliranja stroškovnih cen, niso pa ustrezne, kadar želi poslovodstvo skrbno spremljati proizvodnjo in uporabo produkcijskih tvorcev.

Za potrebe sprejemanja odločitev pa stroške razvrščamo še na druge načine, ne le na neposredne in posredne, kar si bomo pogledali tudi v nadaljevanju. Stroški, povezani z odločanjem, so pričakovane "žrtve", ki bodo posledica določenih aktivnosti, medtem ko so stroški za potrebe nadzora (kot je bilo predstavljeno zgoraj) pretekli stroški, ki izvirajo iz glavnih dejavnosti oziroma aktivnosti podjetja. Bistvo sprejemanja odločitev je v prikazu stroškov in koristi posameznih alternativ.

Vir: Poslovodno računovodstvo - mag. Nataša Pustotnik

Podjetje lahko poravna svoje obveznosti na več načinov:

 • z gotovino, to je z bankovci in kovanci, ki jih ima v blagajni,
 • s knjižnim denarjem, ki ga ima na transakcijskih računih pri poslovnih bankah,
 • s čeki ali menicami,
 • s prenosom vrednostnic (vrednostnih papirjev),
 • s pobotom ali kompenzacijo, ki je lahko medsebojna ali pa verižna kompenzacija,
 • z odstopom terjatve oziroma cesijo,
 • z različnimi drugimi plačilnimi inštrumenti (asignacijo in drugimi).

Pri plačevanju obveznosti je pomembno, da se obveznosti poravnajo ob zapadlosti. Če to ni mogoče, se praviloma poravnajo po vrstnem redu zapadlosti v plačilo, vendar je pri tem potrebno optimizirati morebitne stroške, ki jih obveznosti prinašajo.

Vsako plačilo obveznosti podjetja, na enega izmed opisanih načinov, pomeni istočasno tudi kratkoročno dezinvestiranje.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Globa za prekrške s področja dela in zaposlovanja na črno bo za posameznika od 1.1.2014 lahko tudi dvakrat višja od splošno predvidene. To namreč določa novela zakona o prekrških, ki je začela veljati 1.1.2014. Novela sicer zakon tudi usklajuje z novelama zakona o političnih strankah ter zakona o volilni in referendumski kampanji.

Kazen za prekršek s področja dela in zaposlovanja na črno bo tako odslej lahko tudi bistveno višja od zakonsko predvidene globe, ki se za posameznika giblje med 40 in 5000 evrov.

Novela zakona o prekrških, ki jo je DZ sprejel 18. decembra, tudi določa, da se pristojnost za odločanje v postopkih o prekršku na drugi stopnji ne bo prenesla izključno na Višje sodišče v Celju, kar je predvidela doslej veljavna zakonodaja.

Prav tako novela dodaja pravno podlago za vpogled v lastne osebne podatke v skupni evidenci kazenskih točk preko elektronskega dostopa z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Novela zakon usklajuje s pred kratkim sprejetima novelama zakona o političnih strankah ter zakona o volilni in referendumski kampanji. Med drugim določa, da lahko politične stranke v primeru kršenja obeh navedenih zakonov delno ali v celoti izgubijo sredstva, ki jih prejemajo iz proračuna.

Vir: STA

S 1.1.2014 sta se začeli uporabljati novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter novela zakona o dohodnini. Novost pri obeh je, da večjih sprememb pravzaprav ni: obdavčitev podjetij bo namreč ostala nespremenjena, prav tako ostajajo na zdajšnji ravni olajšave in zneski iz lestvice pri dohodnini.

Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb določa, da stopnja tega davka tudi v letu 2014 ostaja pri 17 odstotkih. Če je DZ ne bi potrdil, bi se stopnja obdavčitve podjetij, ki je še pred leti znašala 25 odstotkov in se je v zadnjih letih postopno zniževala, s 1.1.2014 znižala na 16 odstotkov.

DZ je odpravil tudi samodejno usklajevanje dohodninske lestvice in olajšav z inflacijo. V skladu z novelo zakona o dohodnini bodo morali ti zneski po novem slediti rasti cen le v primeru, da bo ta presegla določeno mejo, in sicer tri odstotke na letni ravni. Stopnjo uskladitvenega koeficienta bo v tem primeru določil finančni minister.

Pri uvrstitvi posameznika v ustrezen davčni razred bodo torej v letu 2014 veljali takšni zneski, kot so veljali za leto 2013. Prav tako ostajajo v nespremenjeni višini davčne olajšave, od katerih se dve celo ukinjata: osebna olajšava, ki se priznava zavezancem po dopolnjenem 65. letu starosti, ter posebna osebna olajšava za čezmejne delovne migrante.

S 1.1.2014 pa je začela veljati tudi novela zakona o davčnem postopku, s katero se bo strožje obdavčilo zavezance, ki ne prijavljajo svojih prihodkov. Inšpektorji bodo lahko njihove prihodke vzeli pod drobnogled za deset let nazaj, če bodo pri tem ugotovili odstopanja od prijavljenega premoženja, pa bodo razliko obdavčili s 70 odstotki.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, varnost živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji, kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave in prometa, varovanje interesov potrošnice in potrošnika, označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil, promet s kmetijskimi pridelki in živili, ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona, raziskovalno delo, izobraževanje in razvojnostrokovne naloge ter inšpekcijski nadzor.
 • Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 2 spremembi in dopolnitviZKme-1A in ZdZPVHVVR. Veljati je začel 24.5.2008. V sredini leta 2012 so bile uveljavljene spremembe v zvezi s posebno ureditvijo upravnega postopka ter manjše spremembe, potrebne zaradi prilagoditve zakonodaji Evropske unije, konec leta 2012 pa še spremembe v zvezi s spremembami pristojnosti na področju varne hrane in varstva rastlin.
 • V pripravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1B), katerega temeljni cilj je določitev sistemske podlage za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike. Zakon daje sistemsko podlago za dolgoročno načrtovanje razvoja kmetijstva in živilstva, učinkovito in celovito izvajanje ukrepov ter hitrejše prilagajanje zahtevam konkurence.
 • Državni zbor do danes ni pripravil uradnega prečiščenega besedila zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 45-1978/2008, stran 4965.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 1.1.2014 - 7.1.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 2 novosti 5 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 1.1.2014 - 7.1.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 9 novosti 3 novosti 27 novosti 6 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 7 novosti 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 2 novosti 12 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti 5 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti 2 novosti 18 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 2 novosti 2 novosti 9 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost 1 novost 1 novost 4 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 1 novost 1 novost
11. OBČINE 25 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .