Številka 7, letnik VI
28. februar 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Ali smo sicer Slovenci dovolj osveščeni potrošniki, kako dojemamo vlogo organizacije Zveze potrošnikov, s kakšnimi težavami se ta organizacija srečuje ter kakšne izzive ima še pred seboj, nam bo v današnjem pogovoru razkrila gospa Breda Kutin, ki je njena predsednica že več kot 20 let. »Slovenci smo v določenih zadevah postali bolj zahtevni. Vsaj nekateri se zavedajo svojih pravic, kar velja za izobraženo populacijo. Osveščenost se izboljšuje, ni pa na zadostni ravni. Manjkajo nam proaktivne nadzorne inštitucije. Agencija za trg vrednostnih papirjev, za zavarovalni nadzor, pa tudi inšpekcije, ki bi morale biti bistveno bolj aktivne.« Vabljeni k branju!

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, so do konca marca dolžni izdelati obračun davka od dohodkov pravnih oseb in ga predložiti Davčni upravi Republike Slovenije. Že nekaj let se obračun davka od dohodkov pravnih oseb oddaja elektronsko in tako bo tudi letos. V današnji številki TFL Glasnika se bomo posvetili davčnim zavezancem, viru dohodkov, oprostitvam, davčnemu obdobju in predmetu obdavčitve.
Ker je tematika obračuna davkov od dohodkov pravnih oseb kompleksna, ji bomo posvetili še naslednji dve številki TFL Glasnika.

Breda Kutin: Dragoceni nasveti potrošnikom za manj odrekanja v teh težkih časih

Breda Kutin je predsednica Zveze potrošnikov Slovenije vse od leta 1990. Poleg tega je tudi predsednica sveta organizacije SIQ in že kar eminenca, ko gre za varstvo potrošnikov v Sloveniji.

Slika

TFL Glasnik:
Na kaj ste danes glede svojega dela najbolj ponosni?

Breda Kutin:
Nedvomno sem ponosna na to, da smo v dobrih 20 letih uspeli postaviti ugledno in strokovno potrošniško organizacijo in inštitut, ki je raziskovalna podpora in pomoč nevladni organizaciji in jo poznajo skorajda vsi Slovenci - po raziskavi Valicona več kot 90 odstotkov vprašanih. Poznajo nas vsi, organizacija uživa velik ugled med potrošniki in v strokovni javnosti in, ne nazadnje, tudi v poslovnem svetu. Morda vsem ni všeč kaj in kako delamo, a hkrati nam nihče ne oporeka, da ne obvladamo svojega posla.

Kot potrošniška organizacija smo na številnih področjih uspeli s predlogi za zakonodajo v korist vseh potrošnikov, na sodišču smo zmagali in dosegli korist za vIn smo pri paradoksuse udeležence v sporu, čeprav v Sloveniji nimamo 'razredne tožbe' ali kolektivne tožbe in nimamo ustreznih izvensodnih mehanizmov razreševanja potrošniških sporov. Primer Modrega varčevanja je bil značilen primer, ko smo dosegli judikat na sodišču, ki zdaj postavlja povsem drugačne okvire pri tem, na kakšen način se lahko tržijo finančni produkti. Ponudba zavezuje prodajalca ko oglašuje, denimo, jogurt ali čevlje, zdaj pa to velja tudi na finančnem področju, ko se prodajajo 20-letni varčevalni produkti. Ponudba ne sme biti zgolj informativna, ko pa podpišeš, je v pogodbi povsem nekaj drugega, kar pa finančni ponudnik izvaja pa spet nekaj tretjega... Po naši oceni je okrog 40 tisoč posameznikov dobilo okrog 12 milijonov evrov na račun premalo izplačanih obresti, česar brez našega posredovanja ne bi dobili. Če bi pa imeli možnost kolektivne tožbe, bi bil ta znesek približno dvakrat večji, kar so dobili le tisti, ki so z nami tožili banko.

 

TFL Glasnik:
Poleg približno 12 milionov €, ki so jih potrošniki z vašo pomočjo dobili nazaj, ste izjemno delo opravili tudi na področju ustanovitve Stanovanjskega sklada, kjer je šlo za 150 milionov €.

Breda Kutin:
Pri razreševanju prezadolženosti zaradi dragih stanovanjskih posojil smo takoj na začetku našega dela v letih 1990 in 1991 pomagali 3.500 posameznikom iz zelo težkega položaja. Tu ni šlo samo za akcijo civilne družbe, ampak je šlo za partnersko sodelovanje parlamenta, ministrstva za okolje in prostor ter potrošniške organizacije. Parlamentarni odbor za varstvo potrošnikov je Zvezi potrošnikov plačal analizo, ministrstvo je pripravilo zakon, parlament ga je sprejel. In tako je nastal Stanovanjski sklad, kot inštitucija, ki je s prvim razpisom razrešila prezadolženost posameznikov. Naš je bil tudi predlog, da se 20 odstotkov sredstev od privatizacije družbenih stanovanj nameni za ustanovitveni kapital sklada. Informacija o slednjem se je kar izgubila, čeprav je šlo za 300 milijonov takratnih nemških mark in da brez tega stanovanjskega sklada kot inštitucije niti slučajno ne bi bilo, ker samo proračunska sredstva še zdaleč ne bi zadoščala. Ponosna sem tudi, da sem 10 let vodila odbor za porabo sredstev stanovanjskega sklada, v upravnem odboru sklada pa sem bila štiri leta. Potem je navdušenje nad samostojno državo začelo plahneti in za predstavnika potrošniške organizacije ni bilo več mesta v upravnem odboru stanovanjskega sklada.

Zelo sem ponosna tudi na to, da smo v tisti desetih letih, ko sem še bila zraven, postavili zelo transparenten sistem dodeljevanja posojil in nas nič ne skrbi tudi če bi kakšna revizija pogledala kako smo delali. Sredstva so se delila po kriterijih in na transparenten način. Pa še nobene protikorupcijske komisije nismo imeli in nihče od funkcionarjev ni podpisoval takšnih ali drugačnih zavez.

 

TFL Glasnik:
V dvajsetih letih se nabere veliko dosežkov, vendar je najbolj občudovanja vredna ta vaša energija. Kje jo najdete?

Breda Kutin:
To mi je vedno bil strokovni izziv. Ponosna sem tudi na to, da kadarkoli razpišemo kakšno mesto za nove sodelavce, vedno dobimo zelo dobre prijave in zato so v našem timu ljudje, ki ne hodijo samo v službo, ampak jim delo na področju varstva pravic potrošnikov predstavlja tako strokovni kot osebni izziv. Včasih se celo v tujini čudijo, kako smo sposobni v pogojih, ki jih imamo in ki so daleč od idealnih, imeti tako dober tim strokovnjakov.

In če se vrnem nazaj na zmago v zvezi z 'modrim varčevanjem' in primerjam naše kadrovske potenciale s kadrovskimi kapacitetami v banki, potem smo zaradi doseženega še bolj ponosni.

 

TFL Glasnik:
Kako pa se financirate?

Breda Kutin:
Zelo težko. Osnovno financiranje je članstvo in tu smo celo po skoraj 22 letih aktivnega, odmevnega delovanja, zelo na začetku. Pri nas ljudje premalo razmišljajo o tem, da če želijo nekaj dobiti, morajo za to nekaj malega tudi sami prispevati. Če gledam primerjavo s Portugalsko, ki je po prebivalstvu petkrat večja, po družbenem proizvodu pa na ravni Slovenije, ima na Portugalskem potrošniška organizacija 350 tisoč članov. Ti plačujejo članarino, ki je dvakrat višja od naše (okrog 100 evrov), vendar so tam potrošniki pač razumeli, da potrošniška organizacija ni tista, na katero se obrneš takrat, ko je nekaj narobe, temveč je to organizacija, ki ti daje objektivne informacije iz zornega kota potrošnikov in ker se to splača. Kaj boš kupoval in česa ne, kako boš izbiral izdelke, kje boš zato privarčeval in kako boš pridobil osnovna znanja, da boš ozaveščen potrošnik. In v okolju, v katerem živimo, je to znanje nujno potrebno, to je neke vrste potrošniška pismenost, brez katere v današnjem svetu ne gre, če pa je karkoli narobe pa pokličeš za nasvet ali za pomoč potrošniško organizacijo.

 

TFL Glasnik:
Kakšni so lahko prihranki potrošnika, če potrošniška organizacija dobro funkcionira?

Breda Kutin:
Prihranki v takšnem sistemu so evidentni, kar ugotavljamo skozi primerjalno testiranje, ko je moč pri nakupu televizorja za enako ali celo boljšo kakovost privarčevati 100 do 200 evrov. Jaz osebno sem prihranila 500 evrov, ker sem pač načrtovala malo dražji televizor. Enaki prihranki veljajo pri izbiri banke, dobavitelja električne energije in podobno.

Nenazadnje, kako privarčevati tudi pri hrani in ne na račun kakovosti. Skozi naše delo ugotavljamo, da visoka cena še ne zagotavlja visoke kakovosti, pogostokrat bolj kakovostni izdelki niso najdražji. Da se pač pri nakupu odločaš na podlagi dejstev in resnega razmisleka o tem, kaj res potrebuješ. In zgolj na ta način lahko privarčuješ nekajletni znesek članarine. Tukaj pa nas čaka še veliko dela. Imamo namreč 7 tisoč članov, ki plačujejo članarino, ki znaša dobrih 50 evrov na leto.

 

TFL Glasnik:
Kaj pa vloga države?

Breda Kutin:
Ta vloga je precenjena. Zato, ker je v naši miselnosti, da pričakujemo, da bo država za nas in namesto nas vse naredila najbolje. To pa ne drži celo v dobrih časih, ker država skrbi za neki minimum, ne pa za optimum. Država mora s predpisi in nadzorom skrbeti za to, da na trg ne pridejo nevarni izdelki, nikoli pa ne skrbi pa za optimalno kakovost izdelkov in storitev ali za optimalno razmerje med ceno in kakovostjo. Tako pridemo do paradoksa, ko je bilo v preteklosti podpore države veliko več, kar je bila dobra popotnica za krepitev civilne družbe. Potem smo prišli do obdobja, ko smo začeli postajati 'normalna družba', v kateri je preveč močna in preveč neodvisna organizacija moteča. Najlažje pa ustaviš organizacijo, da zmanjšaš sredstva, ustvariš konkurenco pri delitvi sredstev in ne upoštevaš posebnih pravil, ki veljajo na področju varstva potrošnikov.

Mi na našem področju zares nimamo konkurence, ker podobne potrošniške organizacije v Sloveniji ni. Žal spoznanje, zakaj je potrošniška organizacija drugačna od ostale civilne družbe, pri nas še ni prodrlo, saj velja prepričanje, da lahko na primer svetuje potrošnikom katerakoli druga nevladna organizacija. Kar seveda ni res. Povsem jasno je, da sodnik ne more biti honorarno še odvetnik, pa pravnik v kakšni firmi. Ampak, zakaj ne, saj so vsi pravniki? Potrošniška organizaciji pa ni samo nevladna organizacija, mi ne smemo imeti sponzorjev niti donatorjev s strani ponudnikov blaga in storitev. Gre za konflikt interesov, da te ne plačuje tisti, ki ga ocenjuješ. Okoljsko organizacijo banke lahko sponzorirajo, malo čudno pa bi bilo, ko bi, recimo, nekdo ki onesnažuje okolje, bil njihov sponzor. Kot bi bilo čudno, če bi banke sponzorirale potrošniško organizacijo, ki ocenjuje njihove storitve.

Druga zadeva, ki je zelo pomembna pri pridobivanju kredibilnosti pa je, da potrošniška organizacija potrebuje zelo usposobljene strokovnjake, ker gre za kakovost informacij in nasvetov, ki jih dajemo ljudem. Še pomembnejše pa je, da gre za ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, kar vpliva na povpraševanje potrošnikov in posledično na trg.

To vse so razlogi, ki kažejo na to, da bi po vseh teh letih potrebovali ustrezno finančno podporo države, da bi imeli močno javno-zasebno partnerstvo, končni cilj pa bi bila javna korist. Žal pa je nasprotno – šli smo nekaj korakov nazaj. O tem govori tudi ukinjanje urada za varstvo potrošnikov, kar je ZPS sicer podprla, ker urad, kot je bil zastavljen, ni izpolnil pričakovanj. Vendar to ne pomeni, da država nima odgovornosti na tem področju. Ima jo, in sicer veliko. Vzpostaviti mora pravni okvir, sprejeti strategijo varstva potrošnikov in zagotoviti potrebna finančna sredstva. Ključnega dokumenta Strategije varstva potrošnikov ni že drugo leto, ni niti letnega programa dela vlade, čeprav bi te dokumente morali po veljavni zakonodaji imeti. Minilo je celo lansko leto brez kakršnegakoli programa dela na tem področju, ker urad ni opravil svojega dela. Posledice pa smo utrpeli mi in potrošniki, ker kljub zagotovljeni proračunski postavki sploh ni bilo razpisa za projekte, ki so pomemben vir financiranja našega dela za potrošnike. Da o škodi, ki je tako nastala potrošnikom in potrošniški organizaciji, sploh nismo govorimo. Zapletlo se je tudi pri Evropskem potrošniškem centru, katerega delovanje zagotavlja država skupaj z Evropsko komisijo in v Sloveniji deluje. ZPS je gostiteljica EPC že šesto leto in je začasno prevzela sofinanciranje centra v letu 2012 in s tem vsaj začasno preprečila njegovo zaprtje.

 

TFL Glasnik:
A vendarle. Državljan je v prvi vrsti potrošnik in bi človek, že zaradi tega, kar ste dosegli, pričakoval, da vam država pomaga.

Breda Kutin:
Nekaj te denarne pomoči je, a se ta iz leta v leto manjša, problemi pa se povečujejo. Sredstva iz proračuna so v preteklosti predstavljala 30 do 40 odstotkov našega dela, zdaj pa okrog 20%. In v zadnjih dveh letih so se stvari izrazito poslabšale. Ni razpisov niti v Sloveniji niti v EU, zato so se prihodki znižali za skoraj 40 odstotkov in bomo prisiljeni organizacijo, namesto, da bi se krepila, zmanjševati. To je zelo slabo, ker je na drugi strani toliko problemov, da bi se morali kvečjemu krepiti.

 

TFL Glasnik:
Ali smo sicer Slovenci dovolj osveščeni potrošniki? Imamo krizo in ta osveščenost bo v finančni stiski pomembna, ker bomo že tako prisiljeni popuščati pri kriterijih. In tu je vaša vloga vidna.

Breda Kutin:
Slovenci smo v določenih zadevah postali bolj zahtevni. Vsaj nekateri se zavedajo svojih pravic, kar velja za izobraženo populacijo. Osveščenost se izboljšuje, ni pa na zadostni ravni. Manjkajo nam proaktivne nadzorne inštitucije. Agencija za trg vrednostnih papirjev, za zavarovalni nadzor, pa tudi inšpekcije, ki bi morale biti bistveno bolj aktivne. Ob obetih o krčenju proračuna pa se bojimo, da bodo dobili državni uradniki manj denarja za svoje delo. Ker bodo plače nedotakljive, bodo lahko uradniki sedeli v pisarnah, vendar ne bodo šli na teren, ker ne bo denarja za delo.

V prvi fazi vzpostavljanja varstva potrošnikov smo šli predvsem v prepisovanje zakonodaje in ne v njeno osmišljanje. Da neka služba dobro deluje, moraš najprej ustvariti sistem. Sicer se nam zgodi to, da državna administracija najbolj obvlada tisto, zakaj nečesa ni moč narediti. In ob tem sploh nimamo razprav, kaj deluje in kaj ne, ampak se drastično režejo programi za nevladne organizacije, kar je značilno za države v tranziciji.

 

TFL Glasnik:
Ko govoriva o pravu in pravnih okvirih, kaj v tej luči najbolj pogrešate na vašem področju?

Breda Kutin:
Večjo možnost za stabilnost delovanja. Zdaj je 60 in več odstotkov našega dela odvisnega od sposobnosti prijavljanja na razne razpise – pa še teh je vedno manj, po drugi strani pa porabiš veliko denarja, da lahko kandidiraš za skromna sredstva. Mi pa potrebujemo vsaj takšno stabilnost, da bi se osnovni program izvajal nemoteno in kontinuirano. In ta hip tega ni.

Ne vemo, kakšna sredstva bodo v prihodnje namenjena za svetovanje, vendar lahko povem, da so državna sredstva za aktivnosti potrošniških organizacij, ki naj bi prevzele na področju varstva potrošnikov ključno vlogo svetovanja, informiranja, izobraževanja in zastopanja interesov potrošnikov, enaka subvenciji za enega samega velikega kmeta, ki sicer svoje izdelke prodaja in jih ne daje brezplačno. Menim, da nadaljnji komentar ni potreben. In naj se razumemo – ne govorim o tem, ali je kmet upravičen do svojih subvencij, zgolj vzporednico postavljam v primerjavi s tem, kar se od nas pričakuje in kaj dobimo za to.

 

TFL Glasnik:
Pa še to. S kakšnimi problemi ljudje najpogosteje pridejo do vas?

Breda Kutin:
Od najbolj osnovnih, ko ne poznajo svoje pravice ob navadnih nakupih, ne vedo, kako uveljaviti garancijo, do zelo zahtevnih, ko bi želeli, da analiziramo varnost hrane, pregledamo, kako delajo domovi za starejše občane, potrebujejo nasvete o tem, kako naj varčujejo, katere finančne produkte naj kupujejo, do tega, da bi mi morali vedeti, kako izbrati telefon… Cela vrsta vprašanj je.

 

TFL Glasnik:
Tudi našteto govori, kako potrebna je organizacija za ljudi.

Ljudje pričakujejo preproste odgovore. 'A boste vi to naredili namesto mene? Zato sem prišel k vam.' Naša osnovna naloga pa je informirati, osveščati ljudi, da se bodo izognili določenim problemom in seveda pomagati, ko problem nastane.

 

TFL Glasnik:
Delno reševanje problemov je tudi v primerjalnem testiranju. Kakšne so koristi tega?

Breda Kutin:
Primerjalno testiranje je posebna oblika pregleda tržnega stanja. Izdelke kupujemo anonimno, kot katerikoli potrošnik. Potem uporabimo metodologijo, ki izhaja iz sprejetih standardov in normativov, ki jih nadgradimo iz vidika uporabne vrednosti.

Živimo pa v času tiranije trga. Naša generacija je bila vesela, ko je bilo moč sploh kaj dobiti, medtem ko danes v resnici ne veš, kaj sploh kupiti. In tu je potrošniška organizacija lahko v veliko pomoč, pa čeprav tudi mi ne moremo testirati vsega. Marsikdo ne ve, da izvedba enega testa stane od 10 tisoč pa tudi tja do 100 tisoč EUR, rezultati morajo biti nedvoumni, neoporečni, saj v določeni meri vplivamo na povpraševanje po določenem izdelku. Zato smo se že leta 1993 pridružili mednarodni organizaciji za primerjalno testiranje, ki združuje potrošniške organizacije na svetovni ravni. Tako s pokrivanjem sorazmernega dela stroškov pridemo do odličnih podatkov in raziskav, ki jih lahko ponudimo slovenskemu potrošniku.

 

TFL Glasnik:
Tudi vaše mednarodno delovanje je neverjetno: ste podpredsednica Evropske organizacije BEUC, v imenu evropskih potrošniških organizacij predsedujete Trans Atlantskemu potrošniškemu dialogu, ste članica Stakeholder Dialogue Group (SDG), ki svetuje generalni direktorici DG za potrošnike, ste članica European Consumer Consultative Group (ECCG) v Bruslju, ste predstavnica slovenskih potrošnikov v Evropski potrošniški organizaciji za standardizacijo ANEC. Kaj pomeni vaše mednarodno udejstvovanje za Slovenijo?

Breda Kutin:
Razlogov za moje mednarodno delovanje je več. Prvič zato, da na samem začetku nismo izumljali tople vode, ampak smo se ozirali in gledali, kako uspešni sistemi delujejo drugod. Delati zunaj je izziv in gre marsikdaj tudi za to, da vidiš, da se da, da je stvari moč uresničiti. Da te v mednarodni organizaciji kot je BEUC na tajnih volitvah izvolijo na mesto podpredsednice in to že tretji mandat, pa zagotovo predstavlja pomembno priznanje tako meni osebno kot organizaciji, ki jo zastopam. Tudi imenovanje v SDG, ki jo sestavlja 20 posameznikov iz gospodarstva, akademikov, nevladnih organizacij in potrošniških organizacij iz EU, ocenjujem kot priznanje meni kot strokovnjakinji, kar me seveda veseli, ker gre za širše priznanje za moje osebno, strokovno znanje in za dosežke organizacije, ki smo jo s sodelavci v 22 letih postavili iz nič. Postali smo znana in kredibilna organizacija. Nismo pa še organizacija z množičnim članstvom, kot so to pomembne potrošniške organizacije v Evropi in svetu.

 

TFL Glasnik:
Katere
izzive potrošniške organizacije vidite še za prihodnost?

Breda Kutin:
Tisto, kar nas dejansko še čaka je, da to zasnovo varstva potrošnikov predstavimo ljudem. Da se bodo zavedali, da je koristno in dobro imeti potrošniško organizacijo, da je to organizacija, ki jo potrebujemo ne le, ko imamo potrošniški problem, ampak vsak dan, da bomo sprejemali boljše odločitve, da se nam ne bo treba v teh časih, ko je denarja manj, odrekati kakovosti. Da bomo tisto, kar slišimo vedno pogosteje - da je manj več - dejansko znali narediti pri nas samih. Da bomo poiskali neodvisne, objektivne informacije, ki nam bodo pomagale nakupovati modro, da bomo končno spregledali, da je bančni svetovalec, kljub zvenečemu nazivu, le prodajalec, da bomo ugodno zavarovalno ponudbo dobili le, če bomo sami vedeli, kaj točno želimo ter da je potrošniki tisti, ki izbira in izbere. In če bomo znali s tem sporočilom priti do ljudi, bomo tudi mi imeli množično članstvo, ker se bo to ljudem splačalo. Imeli bomo boljše poslovno okolje, v katerem bodo uspešnejši tisti ponudniki, ki pošteno poslujejo in ne muhe enodnevnice, ki želijo potrošnikom zgolj pobrati denar in izginiti.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb - 1. del

Zakonska podlaga za obračun davka od dohodkov pravnih oseb je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), (Uradni list RS, št. 117/2006 do 59/2011)(v nadaljevanju ZDDPO-2). Davek od dohodkov pravnih oseb je prihodek državnega proračuna.

Zavezanci za davek so pravne osebe domačega in tujega prava, pa tudi družba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava, po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, ob pogoju, da ni zavezanka po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 9/2012). Če ZDDPO-2 ne določa drugače, niso davčni zavezanci Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti.

Za obseg davčne obveznosti, ki jih mora v davčnem obračunu davčni zavezanec izkazati je ključno, ali gre za rezidenta, ali nerezidenta Republike Slovenije (v nadaljevanju Slovenije). Rezidenti Slovenije so zavezani za davek od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji, kot tudi od dohodkov, ki imajo vir izven Slovenije. Nerezidenti so zavezani le za davek od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji.

Rezident je zavezanec, ki izpolnjuje vsaj enega izmed dveh pogojev, ki ju določa 5. člen ZDDPO-2:

 • ima sedež v Sloveniji,
 • ima kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

V praksi določitev rezidentstva v posameznih primerih ni enostavna, zato že ZDDPO-2 pooblašča ministra oz. ministrico, pristojno za finance, da določi način ugotavljanja kraja dejanskega delovanja poslovodstva. Pomembno pri določanju kraja delovanja poslovodstva pa je, da se kot kraj delovanja poslovodstva upošteva kraj, kjer se sprejemajo ključne upravne in poslovne odločitve, ki so potrebne za vodenje poslovanja in ki je običajno kraj, kjer osebe ali skupina vodilnih oseb, na primer poslovodstvo, sprejema odločitve, ali kraj, kjer se določajo dejanja, ki jih bo opravila oseba kot celota. Pri ugotavljanju rezidentstva morajo biti upoštevana vsa pomembna dejstva in okoliščine posameznega primera.

Za pravilen obračun davka od dohodkov pravnih oseb je pomembna tudi definicija poslovne enote nerezidenta, ki je dolžna obračunati in plačati davek od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji. Poslovna enota je kraj poslovanja, v katerem ali preko katerega nerezident v celoti ali delno opravlja dejavnost oziroma posle v Sloveniji. ZDDPO-2 obravnava poslovno enoto v 6. členu, kjer določa, da se za poslovno enoto nerezidenta šteje zlasti:

 • pisarna, podružnica, tovarna, delavnica, rudnik, kamnolom ali drug kraj, kjer se pridobivajo ali izkoriščajo naravni viri,
 • gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v povezavi z njimi, če dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev.

ZDDPO-2 definira še nekaj primerov poslovne enote v posredniških poslih.

Dohodki, ki imajo vir v Sloveniji so vsi dohodki rezidenta, razen dohodkov doseženih preko poslovne enote izven Slovenije in dohodkov, ki se kot vir, skladno z mednarodnimi pogodbami, določajo v državi, kjer so nastali. V nadaljevanju so našteti dohodki, ki imajo vir v državi kjer so nastali, v primeru nerezidentov Slovenije pa posledično v Sloveniji:

 • dohodki od nepremičnin in pravic na nepremičninah, če nepremičnine (stavbe in zemljišča) ležijo v Sloveniji; enako velja za dohodke iz gozdarske in kmetijske dejavnosti,
 • dohodki od izkoriščanj ali pravice izkoriščanja nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva, če se le-ti nahajajo v Sloveniji,
 • dividende, vključno z dividendam podobnimi dohodki, dohodki od deležev, če so pridobljeni od gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in Banke Slovenije, oziroma če gre za deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji.
 • obresti, ki bremenijo rezidenta ali nerezidenta preko njegove poslovne enote v Sloveniji,
 • dohodki od uporabe ali pravice do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov ter drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih pravic, če bremenijo rezidenta ali nerezidenta preko poslovne enote v Sloveniji,
 • dobiček od odsvojitve poslovne enote nerezidenta v Sloveniji,
 • dobiček od odsvojitve nepremičnin in premoženja povezanega z nahajališči rude, virov ter drugega naravnega bogastva, ki ležijo na ozemlju Slovenije,
 • dobiček od odsvojitve finančnih inštrumentov oziroma finančnih naložb, ki izvirajo iz gospodarskih družb, zadrug in drugih oblik organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji, Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in Banke Slovenije, oziroma če gre za deleže v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji.
 • dohodki od storitev nastopajočih izvajalcev ali športnikov, ki pripadajo drugi osebi, če so storitve opravljene v Sloveniji,
 • dohodki od storitev vseh vrst, ki so plačane osebam, ki imajo sedež ali kraj dejanskega poslovodstva v državah, ki imajo nominalno stopnjo obdavčitve nižjo od 12,5% in niso članice EU,
 • dobiček od odsvojitve lastniških deležev i pravic lastniških deležev v družbi, zadrugi ali drugi obliki organizacije, katerih več kot polovico vrednosti izhaja iz nepremičnin in pravic na nepremičninah, ki ležijo v Sloveniji.

Davka od dohodkov pravnih oseb so oproščeni zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. To so na primer zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice in reprezentativni sindikati. Oprostitev pa, kot že rečeno, velja le v delu, ki se nanaša na nepridobitno dejavnost. Če oproščeni zavezanec opravlja tudi pridobitno dejavnost, mora od te obračunati in plačati davek od dohodkov pravnih oseb.

Davčno obdobje, za katerega se obračunava davek od dohodkov pravnih oseb je poslovno leto. Poslovno leto ne sme presegati 12 mesecev in je lahko različno od koledarskega leta. Ker je davčno obdobje praviloma koledarsko leto, mora zavezanec o izbiri drugačnega poslovnega leta obvestiti davčni organ. Izbranega davčnega obdobja pa potem ne sme spremeniti najmanj tri leta.

Predmet obdavčitve je dobiček rezidenta in dobiček nerezidenta, ki ga le-ta dosega z opravljanjem dejavnosti v poslovni enoti ali preko poslovne enote, ki se nahaja v Sloveniji. Predmet obdavčitve pa so tudi dohodki rezidenta in nerezidenta, za katere je določena obveznost davčnega odtegljaja v 70. členu ZDDPO-2.

Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) na podlagi 5. odstavka 68. člena ZDavP-2 (Zakona o davčnem postopku) prične s sklepom osebni davčni pregled pri fizični osebi. 68. člen ZDavP-2 dovoljuje davčnemu organu, ko ugotovi, da davčni zavezanec (fizična oseba) razpolaga s sredstvi za privatno porabo, vključno s premoženjem, ki precej presegajo dohodke, ki jih je davčni zavezanec napovedal, ali če je davčni organ na drugačen način seznanjen s podatki o sredstvih, s katerimi razpolaga davčni zavezanec (fizična oseba) oziroma s trošenjem davčnega zavezanca (fizične osebe) ali s podatki o pridobljenem premoženju davčnega zavezanca.

Davčni organ v inšpekcijskih pregledih, ki jih izvaja v skladu s 5. odstavkom 68. člena ZDavP-2, prekomerno uporablja diskrecijsko pravico in pozablja na zakonitosti in uporabo tudi druge pozitivne zakonodaje RS in ne samo ZDavP. Iz dosedanje prakse davčni organ ne izvede predlaganih dokazov zavezancev, predvsem je to mišljeno na zaslišanje prič, ki lahko potrjujejo zavezančeve argumente. Zavezanci v osebnih davčnih pregledih večinoma nimajo na voljo listinske dokumentacijo, kajti noben zakon ne narekuje fizičnim osebam, da so dolžne voditi poslovne knjige.

Davčni organ odgovarja, da se v postopku primarno upoštevajo listinski dokazi, lahko pa se upoštevajo tudi izjave, če zavezanec nima na voljo listine, pa bi jo mogel ali moral imeti.

Obresti, ki jih iz naslova prejetih posojil slovenska podjetja plačujejo tujim povezanim osebam, so predmet davčnega odtegljaja v Sloveniji. Splošna stopnja znaša 15 odstotkov. Davčni odtegljaj je mogoče obračunati po znižani davčni stopnji ali se mu v celoti izogniti, če so izpolnjeni materialni in formalni pogoji.
Ugodnosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb oziroma direktive, se nanašajo le na obresti, ki so v skladu s tržno obrestno mero.

Za presežni del obresti pa je mogoče ugodnosti uporabiti le, če predstavljajo kakšen drug dohodek, ki je v mednarodnih aktih deležen ugodnejše davčne obravnave.

Pri tem je pomemben položaj obeh strank posojilnega razmerja v celotni strukturi skupine podjetij, kateri pripadata. Obresti za posojilo, ki presegajo priznano obrestno mero, namreč ne predstavljajo v vseh primerih prikritega izplačila dobička, ki v večini primerov omogoča uporabo znižane davčne stopnje na podlagi mednarodne pogodbe. Če v določenem primeru ne moremo govoriti o prikritem izplačilu dobička, so obresti, ki presegajo priznano obrestno mero, predmet davčnega odtegljaja po splošni stopnji 15 odstotkov.

Ker je lahko znesek davka, ki predstavlja razliko v splošni in znižani davčni stopnji, precejšen, je pred vzpostavitvijo posojilnega razmerja smiselno preučiti možnosti, kako se dodatnemu obdavčenju izogniti.

V zadnjem času smo spoznali, da visoko zadolžene države, ki imajo premalo domačih virov in slabo razvit kapitalski trg, v razmerah relativno visoke zadolženosti državne zakladnice plačujejo visoke stroške. Stabilnost domačih virov je plačana z njihovo visoko ceno, hkrati pa je njihova cena višja tudi, zato ker so ti viri relativno (ponekod tudi absolutno) redki. Tuji viri so cenejši, vendar pa nastane težava tedaj, ko zunanji vlagatelji začnejo državo zaradi njene relativno vse višje zadolženosti ocenjevati kot bolj tvegano.

Vse države, ki so v zadnjem letu zašle v blažjo ali hujšo finančno dolžniško krizo, so to dejstvo dobro spoznale. Praviloma so njihovi domači viri danes zelo omejeni in v nekaterih primerih celo povsem izčrpani, zato jim kot edini vir ostane zunanji dolg. A tudi ta postane zelo drag ali pa celo nedosegljiv, če kriza doseže razsežnosti grške. Slovenija v sedanjem trenutku seveda ni blizu Grčiji, je pa pogled na njene vire precej klavrn. Domačih virov – ob tem, da se največje banke ubadajo z lastnimi zgrešenimi naložbami – praktično ni več, tuji viri pa so dosegljivi le ob zelo visokih stroških. Slovenija je svojo »optimalno« točko zadolženosti tako že davno pustila za seboj.

Nasprotje manjšim, odvisnim gospodarstvom, predstavljajo Združene države Amerike, ki so kljub svoji visoki relativni zadolženosti v tem pogledu zaradi statusa velikega gospodarstva, ki uravnava mednarodni gospodarski sistem, drugačne. Čeprav so mednarodne bonitetne agencije znižale boniteto ZDA, se njihovi stroški zadolževanja niso bistveno spremenili. Imajo izjemno razvit finančni trg, neizčrpane domače možnosti zadolževanja in krivuljo tujih virov, ki zaradi statusa svetovne velesile in »izvoznice inflacije« narašča zelo počasi.

Naučili pa smo se še nečesa. »Optimalna« struktura kapitala podjetij obstaja. Sodobna finančna teorija Modigliani-Millerjeve veje, kot smo spoznali, »optimalnost« zanika. A zadnja leta so pokazala, da menedžerji, ki so podjetja ali pa poslovne sisteme preveč zadolžili (ustvarili prevelik finančni vzvod), v razmerah krize svojega poslovnega sistema niso obvladali. Zgradili so poslovne modele, ki bi v dobrih razmerah prinašali izjemne dobičke, v slabih razmerah pa so pogubni. Za veliko večino se zgodba ni končala dobro. Podjetja (ali skupine) so ob znatnih znižanjih prihodkov in poslovnih izgubah hitro izničila tisto malo kapitala, ki so ga imela, do novih dolžniških virov pa v kreditnem krču ne morejo.

Bilanca stanja je računovodsko poročilo o predračunskem ali uresničenem (obračunskem) obsegu in sestavi sredstev ter obveznosti do virov sredstev posameznega podjetja za določeni trenutek, presečni datum.
Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 24.1 opredeljuje bilanco stanja kot temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku.

Bilanco stanja mora podjetje, skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), obvezno sestaviti na zadnji dan poročevalskega obdobja. Za potrebe spremljanja poslovanja s strani poslovodstva, lastnikov, bank ali borze, če podjetje kotira na borzi, je potrebno sestavljati tudi medletne bilance, ki so lahko mesečne, trimesečne in polletne.

Oblikovanje bilance stanja temelji na podatkovni podlagi iz knjigovodstva. Kot vemo, je vsebina posameznih bilančnih postavk lahko različna glede na različne možne postopke oblikovanja računovodskih informacij. Naj spomnimo na različne možne postopke amortiziranja opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, različnih možnih nabavnih cen za vrednotenje porabljenega materiala, različnih možnih stroškovnih cen za vrednotenje poslovnih učinkov v proizvajalnih podjetjih, različnih možnih nabavnih cen za vrednotenje nabavne vrednosti prodanega materiala, različnih metod vrednotenja sredstev in drugih postopkov, ki vplivajo na velikost posamezne postavke v bilanci stanja. Za pravilno razumevanje bilance stanja so zato ključnega pomena pojasnila k bilanci stanja, kot jih predvideva zakon o gospodarskih družbah in slovenski računovodski standardi. Pojasnila, ki jih predvideva zakon o gospodarskih družbah so obvezna za vsa podjetja, ne glede na velikost, pojasnila, ki jih zahtevajo slovenski računovodski standardi pa so obvezna za podjetja, zavezana k reviziji.

Finančni ministri EU so v Bruslju dosegli načelni dogovor o drugem svežnju za zaostritev proračunske discipline v območju evra, ki vključuje krepitev nadzora nad sprejemanjem nacionalnih proračunov. S tem so opredelili stališča za pogajanja z Evropskim parlamentom.

Gre za dve uredbi: za krepitev nadzora nad predlogi nacionalnih proračunov članic območja evra, še posebej tistih v postopku zaradi presežnega javnofinančnega primanjkljaja.

Ta med drugim predvideva, da bi država vsako leto do 15. oktobra predlog proračuna posredovala Svetu EU in Evropski komisiji, ki bi o njem podala svoje mnenje in po potrebi pozvala k spremembam.

Druga uredba pa se nanaša na krepitev nadzora nad članicami območja evra, ki se soočajo z resnimi finančnimi motnjami ali so zaprosile za finančno pomoč.

Na podlagi odločitve finančnih ministrov - formalno gre za sprejetje splošnega pristopa, bo dansko predsedstvo začelo pogajanja z Evropskim parlamentom.

V uredbah se po navedbah ministra za finance Janeza Šušteršiča zelo poudarja neodvisnost makroekonomskih napovedi, ki so podlaga za proračun, kar je v Sloveniji že zagotovljeno.

Prav tako se po njegovih besedah izpostavlja nadzor nad fiskalnimi pravili, ki naj bi jih članice območja evra zapisale v ustavo.

Ko bodo države pravilo glede zadolževanja oziroma javne porabe zapisale v ustavo, bodo morale na neodvisen način zagotoviti nadzor, ali so ta pravila spoštovana, je pojasnil minister.

Omenjeni uredbi, v bruseljskem žargonu imenovani "dvojček", je Evropska komisija predlagala novembra lani.

Gre za nadgradnjo svežnja šestih zakonodajnih predlogov za krepitev proračunske discipline in nadzora nad makroekonomskimi neravnovesji, imenovanih "šesterček", ki so začeli veljati decembra lani.

Nova pravila sodijo v sklop prizadevanj za krepitev gospodarskega upravljanja v EU ter veljajo za temeljni del odziva EU na finančno in gospodarsko krizo.

Vir: STA

Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič in predsednik parlamenta Gregor Virant sta na srečanju v DZ razpravljala o razmerju med DZ in ustavnim sodiščem ter o ustavnih spremembah. Strinjata se tudi s potrebo po ustavni reformi, s katero bi med drugim ustavnemu sodišču omogočili osredotočenje na res pomembna ustavnopravna vprašanja.

Virant in Petrič se strinjata z oceno, da je ustavno sodišče preobremenjeno z manj pomembnimi zadevami. Virant tako računa, da bo v tem mandatu prevladalo spoznanje, da so te ustavne spremembe nujno potrebne, je povedal po srečanju s predsednikom ustavnega sodišča.

Glede razmerja med državnim zborom in ustavnim sodiščem se strinjata, da gre za dva samostojna organa. DZ mora, tako Virant, spoštovati neodvisnost in avtoriteto ustavnega sodišča ter vse njegove sodbe čim hitreje realizirati. Zagotavlja tudi, da ima ustavno sodišče pri tem vprašanju v njem čvrstega zaveznika.

V želji, da bi zagotovili blagostanje in varnost naše države, pa morajo po Petričevih besedah delovati složno. Strinja se, da naša država temelji na načelu delitve oblasti, da imata državni zbor ter ustavno sodišče vsak svoje pristojnosti in naloge, vendar "smo v skupnem čolnu". Ne glede na našo neodvisnost smo dolžni delovati skupaj, za dobrobit družbe, je poudaril.

Spomnil je, da je pred njimi nekaj nalog, med drugim ustavna reforma, vključno s tistim delom, ki se nanaša na samo ustavno sodišče. Slednje se po njegovih besedah nekaj let "lomi s problemom preobremenjenosti s stvarmi, ki ustavnopravno in z vidika varstva človekovih pravic niso kardinalnega pomena". Virant je, kot pojasnjuje Petrič, glede tega izkazal razumevanje.

Glede prenosa tožilstva na ministrstvo za notranje zadeve konkretno ne zavzema stališča. Ocenjuje pa, da včasih pri nas - verjetno zaradi "ne ravno najvišje stopnje pravne kulture" - nekatera vprašanja dobijo večji pomen, kot ga imajo v kakšnem drugem okolju, v katerem je stopnja pravne kulture višja. V državi z visoko stopnjo pravne kulture se samo po sebi razume, da so sodišča, sodniki in tožilci neodvisni pri svojem delu in se praviloma ne postavlja vprašanje, kdo nad njimi izvaja generalni nadzor, je prepričan.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 22.2.2012 - 28.2.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 2 novosti 6 novosti 1 novost 15 novosti 5 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 1 novost 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 8 novosti 7 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 11 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 16 novosti 1 novost 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 9 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 5 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 7 novosti
11. OBČINE 54 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .