Številka 6, letnik VI
11. februar 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Današnji sogovornik v rubriki Pogovor je že 46 let odvetnik in ima najdaljši odvetniški staž v Sloveniji. Skupno ima 52 let delovne dobe. Med drugim je bil član Sveta za varstvo človekovih pravic, podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije in član Državnega sveta Republike Slovenije. Napisal je vrsto člankov in razprav ter dve knjigi s področja odvetništva, v zadnjih dveh letih pa tudi dve literarni deli. Želeli smo odpreti temo o pravu v Sloveniji in dr. Peter Čeferin je nedvomno najprimernejši sogovornik za to. Intervju bo objavljen v dveh delih, v današnji in naslednji številki TFL Glasnika.

Odloženi davki so posledica različnih pravil pri pripravi poslovne in davčne bilance. Za potrebe poslovne bilance se davki obračunajo po enakih načelih kot poslovni dogodki v poslovni bilanci. Davčni predpisi, ki so osnova za pripravo davčne bilance, pa določajo drugačne kriterije. Lahko se zgodi, da se določeni potroški vštejejo v davčne obračune, preden se pripoznajo v poslovni bilanci in obratno. Razlike med obračunanim davkom v poslovni bilanci in tistimi v davčni bilanci se pripoznajo kot odloženi davki. Lahko gre za odložene terjatve ali pa za odložene obveznosti. Čeprav se odloženi davki v Sloveniji računovodijo že kar nekaj let, menimo, da gre za temo, ki ji je vredno posvetiti nekaj časa. Današnja tema tedna je zato namenjena obračunavanju in računovodenju odloženih davkov.

Vabljeni k branju!

dr. Peter Čeferin: Kaj je narobe s pravom in pravniki? (1. del pogovora)

Peter Čeferin

Javna uprava

TFL Glasnik:
Dr. Čeferin, povabila sem vas na ta pogovor kot doajena pravne stroke, odvetnika z najdaljšim stažem v državi in
nekoga, ki ima 52 let delovne dobe in je še vedno v rednem delovnem razmerju. Kakšen je po toliko letih dela v odvetništvu vaš pogled na delovanje pravne države, denimo na področju javne uprave?

dr. Peter Čeferin:
Tipično za slovenskega birokrata je, da nikoli o ničemer ne odloči.

TFL Glasnik:
Ali ste lahko bolj konkretni?

dr. Peter Čeferin:
V zastopstvu strank v sporih z državo sem neštetokrat poskušal doseči poravnavo, in sicer v interesu obeh strank. Tako je bila denimo država dolžna plačati moji stranki en milijon. Da bi se izognil dolgotrajnemu pravdanju (tudi v interesu davkoplačevalcev), sem pristojnemu uradniku (praksa je na vseh stopnjah enaka) predlagal, da država moji stranki plača le pol milijona. Uradnik te ponudbe ni sprejel, češ, najbolje je, da odloči sodišče. In sodišče je po dolgih letih pravdanja odločilo. Država je morala moji stranki plačati z obrestmi in stroški vred pet milijonov.

Peter Čeferin

 

TFL Glasnik:
Kje vidite razlog za tako ravnanje?

dr. Peter Čeferin:
Ne samo da mu manjka znanja in izkušenj, slovenski birokrat je prestrašen. On se boji odločiti. Zato smo v upravnih postopkih priče nenehnim razveljavitvam prvostopnih odločb, denimo gradbenih dovoljenj, kljub obupanim opozorilom, da bo za gradnjo rezerviran denar propadel, da bomo zaradi zavlačevanja postopka izgubili možnost izkoriščanja evropskih sredstev, ki bi jih lahko dobili, če bi drugostopni organ v upravnem postopku namesto večkratne vrnitve zadeve v ponovno odločanje s spremenjeno odločbo odločil sam.

TFL Glasnik:
Kako bi ocenili položaj pri drugih nosilcih odločanja?

dr. Peter Čeferin:
Ravnanje birokratov v upravnem postopku ima v zadnjem času zaradi številnih novih okoliščin (delovanje protikorupcijske komisije na podlagi pravno invalidnih predpisov, poročanje medijev o hišnih preiskavah, preplašenost bančnikov, ki si, tudi če imajo denar na razpolago, tega ne upajo dodeliti skoraj nikomur več, itd.) učinek tudi na druga področja nosilcev odločanja, denimo na gospodarsko sfero.

Izkušnje teh nosilcev odločanja namreč kažejo, da je najbolje, če se potuhneš. Da je najbolje, če o ničemer ne odločiš. Kajti samo na tak način ne dobiš vabila komisije za preprečevanje korupcije. Samo na tak način ne doživiš hišne preiskave, samo na tak način te ne ovadijo. Samo na tak način te mediji ne obsodijo brezprizivno. Samo na tak način ostaneš na položaju.

Peter Čeferin

Sodstvo in politika

TFL Glasnik:
Med pripravami na ta pogovor ste mi poslali svoje videnje in tudi iz napisanega sklepam, da je ključni problem vendarle politika. Ali se vam ne zdi, da je politika izrabila pravo? Je pravo podrejeno, preveč normirano, težko razumljivo?

dr. Peter Čeferin:
Engels je menda rekel, da je pravo ogrodje države, in če pogledamo našo državo, se moramo strinjati, da je za stanje nedvomno krivo pravo, ki ga kreira politika. Predstavnike naše politike ocenjujem kot ne najbolj bleščeč kader. V prejšnji in tudi v tej državi. Dejal bi, da nimamo politika, ki bi po prenehanju svojega položaja lahko kam šel, da bi se denimo vrnil na svojo farmo, v svojo tovarno. Naši politiki ničesar nimajo in se zato krčevito držijo svojih položajev. Zato včasih ničesar ne naredijo, ne naredijo, kar bi morali, če bi bili suvereni. Menim, da strokovnjakov prve kategorije, tudi pravnikov, ni v politiki. V njej je druga kategorija strokovnjakov, ki so manj sposobni, ki ne znajo ničesar narediti.

Seveda si je težko predstavljati sodobno demokracijo brez večstrankarskega sistema, vendar menim, da je velika nesreča za to državo vladanje partitokracije. Poslanci ne zastopajo interesov ljudi, ampak interese svojih strank. Različni pametni inštituti, kot so parlamentarni odbori in komisije, se izkoriščajo za medsebojna obračunavanja. Če pa zdaj pogledamo vlogo pravnikov, bi rekel, da je situacija taka, kot je, tudi po njihovi krivdi.


TFL Glasnik:
Zanima me, kako komentirate podatek, da je število obsodilnih sodb v Sloveniji v zadnjem letu zraslo za 20 odstotkov?

dr. Peter Čeferin:
Živimo v času ekonomske, socialne in moralne krize. Mnogi so brezposelni, številni ljudje živijo bedno. Politiki različnih barv pa se poskušajo obdržati na oblasti ali si oblast pridobiti z različnimi populističnimi ukrepi. V vsaki zgodovinski krizi so znali poiskati krivce, pa naj so bili to v resnici ali pa niti ne. Od nekdaj je bilo najbolj praktično načelo vladanja, da daš ljudem 'panem et circenses', to je kruha in iger.

Trenutno smo v Sloveniji priče množičnim zahtevam ljudi, medijev in politike, da je treba določene domnevne povzročitelje za nastali položaj procesuirati in jih čim prej obsoditi. Po prepričanju večine je vsak, ki ga aretira policija, tudi kriv. Sodni postopki naj bi bili prepočasni. Za počasnost dela sodišč naj bi bili krivi predvsem odvetniki. Oprostilna sodba je danes v Sloveniji po večinskem mnenju pravosodna napaka. V medijih so celo tisti, zoper katere so bile podane samo ovadbe (za katere izvedo prizadeti običajno tudi iz medijev), avtomatično tudi krivi. Tako smo priče ekspresnim obsodilnim sodbam. Uspešnost sodnika se meri s hitrostjo njegovega sojenja.

Popolnoma soglašam z dejstvom, da mora biti tisti, ki je storil določeno kaznivo dejanje, za to dejanje tudi kaznovan. Vendar samo v primeru, če so mu izven vsakega razumnega dvoma dokazani vsi tisti znaki v obtožbi očitanega mu kaznivega dejanja, ki so določeni v zakonu. Vsakdo ima pravico do obrambe in do poštenega sojenja. Poštenega sojenja pa seveda ni, če se obdolžencu sodi na podlagi nezakonito pridobljenih dokazov.

Konec lanskega leta smo lahko v medijih prebrali, da se je v enem samem letu za 20 odstotkov povečalo število obsodilnih sodb. Kako je to mogoče? Zunanji opazovalec bi si v zvezi s tako enormnim povečanjem lahko postavil kar nekaj vprašanj, denimo: ali so v zadnjem letu (v primerjavi s prejšnjimi leti) v Sloveniji sodili drugi sodniki ali pa so stari sodniki v zadnjem letu doživeli nekakšno razsvetljenje, opravili kakšen tečaj? Pa kaj so sploh počeli sodniki vsa minula leta pred tem zadnjim 'zmagovitim' letom?

To ni zmaga, to je katastrofa. Sodišča sodijo po pričakovanjih dela množice in velikega dela politike. Ne moreš kar tako in z levo roko obsoditi ljudi, ki so delali po neki idiotski zakonodaji v določenem času. Treba se je vprašati, ali bi za dolga leta sedeli na Dobu nekdaj ugledni gospodarstveniki, če ne bi bilo bančne in gospodarske krize. Ali bi sedeli v zaporu, če bi dobili repogram kreditov? Usoda teh ljudi ni enostranska, treba jo je gledati z več plati.

Peter Čeferin

 

TFL Glasnik:
Ali je zakonodaja, ki je dovoljevala privatizacijo in kasneje tajkunizacijo, nastajala v navezi s politiko? In smo spet pri istem: je šlo za zlorabo prava? V politiki in sodstvu.

dr. Peter Čeferin:
Popolnoma se strinjam z vami. Je pa problem zakonodaje v tej in prejšnji državi ta, da ni jasna, da ni razumljiva. Večkrat sem izrekel bogokletno misel, da je bila na ozemlju Slovenije nazadnje pravna država za časa avstrijskega cesarja. Tam so zakon pred objavo dali v branje enemu kmetu in enemu delavcu. Če sta ga razumela, je šel naprej.

Ni si mogoče predstavljati kvalitetnega zakona in spoštovanja zakona, če ga državljan ne razume. Da lahko imamo situacijo, ko ima vsak doktor pravnih znanosti v zvezi z razlago zakona drugačno pravno mnenje.

TFL Glasnik:
Kako lahko potem ves ta problem presežemo?

dr. Peter Čeferin:
Prepotoval sem ves svet, Slovenija pa je ena najlepših držav. Državljani in drugi prebivalci Slovenije so sijajni, navdušujejo me denimo očiščevalne akcije, izjemna solidarnost ljudi med zadnjo vremensko katastrofo, priznavam tudi, da sem užival v prvi oddaji Slovenija ima talent. Ampak krivda teh državljanov je, da volijo neustrezne ljudi.

TFL Glasnik:
Se vam zdi, da ne kandidirajo ustrezni?

dr. Peter Čeferin:
Da, tudi to je problem. Prva kategorija strokovnjakov ne mara iti v politiko. Vsaj ne v takšno, kakršna je pri nas.

Peter Čeferin

 

TFL Glasnik:
Zakaj mislite, da ne?

dr. Peter Čeferin:
Po mojem izgubiš živce na kateri koli seji katerega koli telesa državnega zbora. Kar gledam v prostem času na TV Slovenija 3, to je katastrofa. Če se hočem nasmejati, potem gledam to.

TFL Glasnik:
Gotovo poznate celo vrsto strokovnjakov in poštenih ljudi. Kako jih motivirati?

dr. Peter Čeferin:
Morda bodo kakšne nove stranke dobile kaj ustreznega. Ni pa nujno. Za zdaj se v Sloveniji ukvarjajo s politiko vedno isti ljudje.

TFL Glasnik:
Menite, da bi, ko bo dozorelo pravo podjetništvo, podjetniki vstopili v politiko?

dr. Peter Čeferin:
Kdor zna voditi podjetje, bi znal voditi tudi na državo. Tako izbranemu menedžerju bi bilo seveda treba priskrbeti določene svetovalce, ki bi mu razložili, kaj je politika, diplomacija, naučili bi ga vedenja, kakšnega tujega jezika itd. Vendar je absurd te države tudi v tem, da ustanovijo društvo podjetnikov, ki plačujejo davke. To je katastrofalno! Spomnim se, ko je moja hči delala podiplomski študij na Finskem in ji je neki arhitekt tam dejal, da za nekoga ne bo delal, ker je ta utajil davek. V razvitem svetu je plačevanje davkov samoumevno, pri nas pa je neplačevanje davkov nacionalni šport.

Peter Čeferin

Zapori

TFL Glasnik:
Znano je, da so slovenski zapori prenapolnjeni.

dr. Peter Čeferin:
Pred približno 25 leti me je kot člana Sveta za varstvo človekovih pravic predsednik sveta prof. Bavcon določil, da pregledam razmere v zaporu na Povšetovi. Spominjam se, da sem takrat ugotovil, da prideta v tem zaporu na enega pripornika dva kvadratna metra prostora, kar sem v poročilu označil za velikost krste.

Danes ni situacija nič boljša. Za slovenske zapore je značilno, da je v njih vedno več obsojencev in vedno manj osebja (pravosodnih policistov, psihologov, socialnih delavcev, zdravstvenega osebja in vseh drugih, ki delajo neposredno z obsojenci).

TFL Glasnik:
Ali je res, da so stanje v naših zaporih obravnavale tudi mednarodne organizacije za varstvo človekovih pravic?

dr. Peter Čeferin:
Prostorska stiska v slovenskih zaporih je taka, da predstavlja kršitev 3. člena evropske konvencije o človekovih pravicah (prepoved mučenja). Po mojih podatkih je naše zapore že najmanj štirikrat obiskal evropski odbor za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja. Evropsko sodišče za človekove pravice je zaradi razmer v slovenskih zaporih izreklo že najmanj štiri sodbe, pri čemer je v zadevi treh pritožb zaradi razmer v ljubljanskem zaporu med drugim zapisalo:

"V navedenem primeru je bil kršen 3. člen konvencije (prepoved mučenja) zaradi prezasedenosti v Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani, pri čemer sodišče ugotavlja, da take razmere obstajajo že vrsto let. Sodišče se zaveda, da odprava prezasedenosti zaporov lahko zahteva vključitev občutnih finančnih sredstev. Vendar pomanjkanje sredstev ne more upravičiti obstoječih razmer prestajanja kazni, ki so tako slabe, da dosegajo prag ravnanja, ki je v nasprotju s 3. členom konvencije (prepoved mučenja). Zato mora država Slovenija svoj kaznilniški sistem organizirati tako, da bo zagotavljal spoštovanje dostojanstva priprtih ne glede na njene finančne ali logistične težave."

TFL Glasnik:
Imate tudi konkretne podatke?

dr. Peter Čeferin:
V letu 2012 je v Sloveniji primanjkovalo štirideset pravosodnih policistov, v letu 2013 se jih je upokojilo oziroma odšlo v druge službe trideset, tako da trenutno primanjkuje sedemdeset pravosodnih policistov (po podatkih iz konca lanskega leta).

Dobri poznavalci razmer v zaporih na Dobu, kjer prestajajo kazen obsojenci zaradi najhujših kaznivih dejanj, opozarjajo, da se lahko zgodi, da bo nadzor nad sto in več obsojenci ponoči izvajal en sam pravosodni policist.

Pa mirno spite!

TFL Glasnik:
Kaj pri vsem tem počne tako imenovana stroka?

dr. Peter Čeferin:
Ne boste verjeli. Oni neskončno dolgo razpravljajo samo o tem, kako je treba spoštovati določila kodeksa odvetniške poklicne etike.

 

Komisija za preprečevanje korupcije in odvetništvo danes

Ta del pogovora smo pripravili za naslednji teden, saj zasluži posebno pozornost. Zlasti tisti del, ko cenjeni sogovornik spregovori o preiskavah v nekaterih odvetniških pisarnah.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Peter Čeferin

Obračunavanje in računovodenje odloženih davkov

Odloženi davki so del davka od dohodkov pravnih oseb (lahko tudi davka iz dejavnosti), ki se v tekočem davčnem obračunu ne obračunajo. Gre za začasne razlike, ki so lahko obdavčljive razlike, ki se pripoznajo kot obveznosti za odloženi davek ali odbitne začasne razlike, ki se pripoznajo kot terjatve za odloženi davek. Odloženi davki so pomembni, ker njihovo pravilno obračunavanje lahko pomembno vpliva na pošten prikaz poslovanja podjetja oz. podjetnika.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb je reguliran z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 81/2013). V 3. odstavku 12. člena ZDDPO-2 določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida, in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, razen v primeru, ko ZDDPO-2 določa drugače. Podobno določbo ima tudi Zakon o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 96/2013), ki v 2. odstavku 48. člena določa, da se za ugotavljanje prihodkov in odhodkov uporabljajo predpisi o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, če z ZDoh-2 ni drugače določeno. Razlike pri določanju prihodkov in odhodkov v davčni bilanci, ki so začasnega značaja in davčne olajšave, ki jih je mogoče prenašati v naslednja davčna obdobja, so razlog za obračun odloženih davkov.

Obračunavanje, pripoznavanje in računovodenje odloženih davkov obravnavajo Slovenski računovodski standardi (v nadaljevanju SRS) (Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012), v Uvodu. Mednarodni standardi računovodskega poročanja (v nadaljevanju MSRP) (Uradni list EU L 261/2003 do 95/2013) obravnavajo odložene davke v Mednarodnem računovodskem standardu (v nadaljevanju MRS) št. 12 – Davek iz dobička.  Eni in drugi računovodski standardi predvidevajo uporabo metode obveznosti po bilanci stanja, ki se odsredotoča na začasne razlike. Začasne razlike so obdavčljive začasne razlike, ki se prištejejo k obdavčljivemu dobičku v prihodnjih obdobjih, ali odbitne začasne razlike, ki se od obdavčljivega dobička v prihodnjih obdobjih odštejejo.

Davek od odbitnih začasnih razlik (davek od dohodkov pravnih oseb ali davek iz dejavnosti) se v bilanci stanja pripozna kot terjatev in znižuje vrednost izkazanega davka v izkazu poslovnega izida oz. znižuje odhodke za davek. Terjatve se pripoznajo, če je verjetno, da bo v prihodnosti ustvarjen ustrezen obdavčljivi dobiček, ki ga bo mogoče obremeniti s terjatvami za odloženi davek.

Odbitne začasne razlike SRS in MSRP definirajo kot tiste razlike, katerih posledica so zneski, ki se odštejejo pri ugotavljanju obdavčljivega dobička v prihodnjih odobjih, ko se knjigovodska vrednost sredstva povrne, ali se knjigovodska vrednost obveznosti poravna. Primeri odbitnih začasnih razlik so:

 • Stroški oblikovanja rezervacij, ki so večinoma davčno priznani v višini 50%. V davčno osnovo se tako všteva 50% stroškov za oblikovano rezervacijo, razlika pa predstavlja osnovo za obračun in knjiženje terjatve za odloženi davek, ob znižanju odhodkov za odloženi davek. V obdobju, ko stroški, povezani z rezervacijo dejansko nastanejo, se terjatev za odloženi davek zniža in povečajo odhodki za odloženi davek.
 • Davčna izguba – izguba, ugotovljena v davčnem izkazu uspeha. Če obstaja verjetnost, da bo davčna izguba v prihodnosti pokrita, se lahko oblikujejo terjatve za odloženi davek in znižajo odhodki iz naslova odloženih davkov. Ob pokrivanju davčne izgube se pojavijo ravno obratne knjižbe.
 • Prenos neizrabljenih davčnih kreditov pomeni možnost koriščenja dela davčnih olajšav v naslednjih davčnih obdobjih. Tak primer je neizrabljeni del investicijskih olajšav, ki se lahko prenašajo v naslednja davčna obdobja. Knjižbe so enake kot v prejšnjih primerih.

Davek od obdavčljivih začasnih razlik se v bilanci stanja izkaže kot obveznost za odloženi davek. To so zneski davka, ki jih bo moralo podjetje oz. podjetnik v prihodnosti poravnati. Obdobje, v katerem bodo morale biti obveznosti za odložene davke poravnane, je odvisno od začasnih razlik, ki so pogojevale oblikovanje obveznosti za odloženi davek.

Najpogostejša začasna razlika, ki je osnova za oblikovanje obveznosti za odloženi davek, je amortizacija. Obveznost za odložene davke se oblikuje, če je davčno priznana amortizacija, obračunana v davčnem obračunu, višja od tiste v računovodskih izkazih. To pomeni, da so v poslovni bilanci stanja sredstva vrednotena višje kot v bilanci stanja za davčne potrebe. Razlika med obema vrednostima predstavlja osnovo za obračun obveznosti za odložene davke. Obveznost za odložene davke se obračuna kot povečanje odhodkov za odložene davke in obveznost za odložene davke.

Takšno stanje traja do trenutka, ko je sedanja vrednost sredstev v davčni bilanci stanja nič, in se za davčne potrebe sredstva prenehajo amortizirati. Za poslovne potrebe se amortiziranje nadaljuje, vendar je sedaj treba amortizacijo izvzeti iz davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Popraviti je potrebno tudi višino obveznosti za odloženi davek in tovrstne odhodke. Sedaj se namreč pojavi obračunana obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb.

Knjigovodska vrednost odloženih davkov se lahko spremeni, čeprav ni nobene spremembe zneska (začasne razlike), ki je bil osnova za njihov obračun. Sprememba lahko izhaja iz:

 • spremembe davčnih stopenj,
 • spremembe davčnih predpisov,
 • ponovne ocenitve možnosti poračuna terjatev za davek iz obdavčljivih dobičkov v prihodnjih obdobjih,
 • spremembe pričakovanega načina povrnitve sredstva.

Navedene spremembe vrednosti odloženih davkov se pripoznajo v izkazu poslovnega izida ali pa neposredno v breme kapitala, če se nanaša na postavke, ki so bile že prej knjižene v breme kapitala.

V tem prispevku so obravnavani tisti odloženi davki, ki vplivajo na izkaz poslovnega izida. Možno pa je obračunati odložene davke tudi neposredno v breme kapitala, in sicer takrat, kadar se davek nanaša na postavke, knjižene v istem ali drugem obdobju neposredno v breme kapitala – na primer:

 • sprememba knjigovodske vrednosti kapitala, ki izhaja iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev,
 • prilagoditev začetnega stanja zadržanega čistega dobička, ki je posledica spremenjenih računovodskih usmeritev z veljavnostjo za nazaj ali popravka računovodske napake,
 • zneski, ki izhajajo iz začetnega pripoznanja lastniške sestavine sestavljenega finančnega instrumetna itd.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki so v zavarovanje vstopili pred 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke od zavarovalne osnove, v katero so bili uvrščeni na podlagi 209. člena ZPIZ-1, dokler se jim zavarovalna osnova ne določi na podlagi doseženega dobička v letu 2013. Do nove določitve zavarovalne osnove se kot minimalni znesek zavarovalne osnove za samozaposlene in kmete upošteva znesek minimalne plače, ki velja v letu 2014 in znaša 789,15 EUR, za družbenike pa znesek najnižje pokojninske osnove, ki znaša 848,07 EUR.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki v zavarovanje vstopijo po 1. 1. 2014, v letu 2014 plačujejo prispevke najmanj od zneska minimalne plače, ki velja za leto 2013 in znaša 783,66 EUR.

V skladu z določbo prvega odstavka 411. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. št. 96/12, 39/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 63/13-ZIUPTDSV, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 111/13 – ZMEPIZ-1) zavarovanci iz 15. člena (samozaposleni), 16. člena (družbeniki) in 17. člena (kmetje) ZPIZ-2, ki so do uveljavitve tega zakona plačevali prispevke na podlagi zavarovalne osnove, določene v skladu z 209. členom ZPIZ-1, prispevek od te zavarovalne osnove plačujejo tudi za vsa obdobja po uveljavitvi ZPIZ-2, do določitve nove zavarovalne osnove v skladu s 145. členom tega zakona.

V tretjem odstavku 209. člena ZPIZ-1 je določeno, da se prispevki plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju, kar pomeni, da se obravnavanim zavarovancem pri izračunu zavarovalne osnove do meseca določitve nove zavarovalne osnove na podlagi dobička 2013, upoštevajo zneski, določeni glede na znesek minimalne plače, ki velja v tekočem obdobju (torej v letu 2014) in glede na znesek povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. Za družbenike pa se, vse do meseca določitve nove zavarovalne osnove na podlagi dobička za leto 2013, kot najnižja zavarovalna osnova upošteva znesek najnižje pokojninske osnove.

Vir: pojasnilo DURS

Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni zavezanec je prejel dohodek od tuje družbe, ki je davčni rezident države, ki ni članica EU, in s katero Republika Slovenija nima sklenjene konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja. Od dohodka, ki ga je prejel davčni zavezance, je bil obračunan in plačan davek na viru. V svojih poslovnih knjigah je davčni zavezanec izkazal prihodke od opravljenih storitev v bruto znesku (t.j. vključno s plačanim davčnim odtegljajem). Po prejemu potrdila o plačanem davku na viru je davčni zavezanec vzpostavil terjatev za plačan davek na viru do Republike Slovenije ter terjatev do tuje družbe v neto znesku. Ker je davčni zavezanec izkazal davčno izgubo, v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ne more uveljavljati davka, plačanega na viru. Terjatve do Republike Slovenije je davčni zavezanec slabil/odpisal in pripoznal odhodke. Davčni zavezanec sprašuje, ali lahko te odhodke davčni zavezanec obravnava kot davčno priznane.

Odhodek za davek, ki je bil odtegnjen v tujini, in zaradi davčne izgube ni mogel zmanjšati davčne obveznosti, ni davčno priznan odhodek.

V skladu z 62. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 94/12) lahko rezident od obveznosti za plačilo davka po davčnem obračunu za posamezno davčno obdobje odšteje znesek, ki je enak davku, ki ustreza davku po zakonu, ki ga je plačal od dohodkov iz virov izven Slovenije (tuji davek) na dohodek iz virov izven Slovenije (tuji dohodek), ki je vključen v njegovo davčno osnovo. Skladno s 63. členom ZDDPO-2 je odbitek tujega davka omejen, in ne sme presegati nižjega od zneska tujega davka na tuji dohodek, ki je bil končen in dejansko plačan, ali zneska davka, ki bi ga bilo treba plačati po tem zakonu za tuje dohodke, če odbitek ne bi bil možen. Če ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka z drugo državo, se za končen tuji davek na dohodke iz te države, v skladu s tretjim odstavkom 63. člena ZDDPO-2, šteje znesek tujega davka, izračunan po stopnji, določeni v mednarodni pogodbi. V skladu s 67. členom ZDDPO-2 je, če je znesek davka po ZDDPO-2 nižji od odbitka davka iz 63. člena ZDDPO-2, najvišji možen odbitek v višini zneska davka. Odbitek, ki presega znesek davka, se ne prenaša v naslednja pretekla davčna obdobja. Zavezanec, ki izkazuje davčno izgubo, ne more uveljavljati odbitka tujega davka. V tem primeru tuji davek predstavlja odhodek, ki se davčno ne prizna. V navedenem primeru odhodek za tuji davek oziroma odbitek davka, ki presega znesek davka po ZDDPO-2, na podlagi 62., 63. in 67. člena ZDDPO-2 ni davčno priznan odhodek.

Vir: pojasnilo DURS

Prevrednotenje amortizacije se izvede, če so prvotne predpostavke o dobi koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva iz kakršnih koli razlogov napačne. Ocenjena doba koristnosti je lahko predolga in jo je potrebno skrajšati, torej povečati amortizacijo ali pa prekratka in se zato zniža amortizacija.

Slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 13.17 in mednarodni računovodski standard 16.51 določata obvezo podjetja, da najmanj ob koncu vsakega poslovnega leta preveri, če so prvotne predpostavke o dobi koristnosti posameznega amortizirljivega opredmetenega osnovnega sredstva še pravilne. Če pride do spremembe okoliščin, ki povzročijo spremembe dobe koristnosti, je potrebno na novo določiti dobo koristnosti in spremeniti višino amortizacije. Če pride do podaljšanja dobe koristnosti, glede na predvideno, pride v obravnavanem obračunskem obdobju do znižanja stroškov amortizacije, v kolikor pa se doba koristnosti skrajša, pride do povečanja stroškov amortizacije.

Do spremembe višine amortizacije pride tudi v primeru prevrednotenja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, kjer zaradi njihove okrepitve ali oslabitve pride do spremenjene osnove za amortizacijo, ki pa učinkuje šele v naslednjih obračunskih obdobjih. V tekočem obračunskem obdobju iz tega razloga ne prihaja do povečanja ali zmanjšanja stroškov amortizacije.

Podjetja običajno za ocenjevanje preostale dobe koristnosti zadolžijo tehnične službe, ki dobro poznajo delovanje posamezne opreme, koristnost zgradbe ali možnost izkoriščanja posameznih pravic. V kolikor se ta naloga naloži popisni komisiji, ki naj bi poročilo o tem podala v okviru poročila o popisu je nujno, da popisno komisijo sestavljajo tudi zaposleni, ki so tehnični strokovnjaki za področje popisovanja (neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva).

Vir: portal Tax-Fin-Lex

V hudem konkurenčnem boju se podjetja srečujejo na eni strani z nižanjem cen prodajnih artiklov in na drugi strani z nujnim obvladovanjem stroškov. Na trgu uspejo le tisti, ki imajo dovolj racionalizirano poslovanje, da uspejo preživeti in seveda tisti, ki širijo svoj prodajni asortiman in obseg prodaje.

Poti doseganja optimalnega obsega poslovanja so različne, vsem pa je skupno to, da se njihov obseg odraža v ugotavljanju praga rentabilnosti poslovanja.

Prag rentabilnosti poslovanja je tista prelomna točka, kjer se predpostavlja, da podjetje vse kar proizvede tudi proda, pri tem pa nima ne dobička in ne izgube. To pa pomeni, da je pri poslovanju na pragu rentabilnosti, izkupiček od prodaje (prihodki od prodaje) enak vsem stroškom poslovanja. Iz tega sledi, da mora biti prodajna cena večja od lastne cene proizvoda, saj je v primeru poslovanja na pragu rentabilnosti lastna cena enaka tržni ceni.

Pri odločanju ali poslovati tudi pod pragom rentabilnosti - torej z izgubo, pa igra ključno vlogo razmerje med stalnimi in spremenljivi stroški. Če je namreč izguba manjša kot so stalni stroški, podjetje kratkoročno lahko posluje tudi z izgubo.

Pri ugotavljanju praga rentabilnosti, torej tistega obsega proizvodnje, ki ne prinaša ne dobička in ne izgube, se pogosto uporablja formula:

Količina = Stalni stroški / (cena – povprečni spremenljivi stroški)

Ugotavljanje praga rentabilnosti pride v poštev tako na mikro ravni - pri uvajanju novega proizvoda v proizvodni proces, kot na makro ravni - ustanavljanju podjetja, sanaciji podjetja, ipd.

Omenjena metoda upravičenosti doseganja določenega obsega poslovanja pa je eden od ključnih pristopov pri:

 • vlaganjih investitorjev v poslovni projekt,
 • odobritvi posojila bank,
 • drugih vlaganj potencialnih vlagateljev,

opredeljevanju do sodelovanja z novimi poslovnimi partnerji.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje zakona o davku na nepremičnine v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb. To pomeni, da davčna uprava do končne odločitve ustavnega sodišča ne bo smela izdati odločb o davku na nepremičnine, so sporočili iz ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine na zahtevo skupine poslancev, državnega sveta, Mestne občine Koper, Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije poleg tega sklenilo, da se predlogi za začasno zadržanje v preostalem delu zavrnejo.

Sodišče je zakon v delu, ki se nanaša na izdajo davčnih odločb, zadržalo, ker je ocenilo, da bi izdaja odločb velikemu številu davčnih zavezancev in pričakovano večje število pritožbenih postopkov državi in davčnim zavezancem povzročili precejšnje finančno in organizacijsko breme. Če bi se izkazalo, da je izpodbijana ureditev protiustavna, bi bile te škodljive posledice težko popravljive, je ocenilo.

Če bi se trditve predlagateljev izkazale za utemeljene, bi škodljive posledice za davčne zavezance lahko po navedbah sodišča nastale šele z izdajo davčnih odločb. Zakon v letu 2014 še ne bo imel težko popravljivih škodljivih posledic za občine kot prejemnice prihodka od davka na nepremičnine, saj se vsaki občini zagotovi enak znesek prihodkov, ki ga je odmerila za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2012, zmanjšan za znesek pristojbine za uporabo gozdnih cest, ugotavlja sodišče.

Ostale aktivnosti, ki jih predvideva zakon, se lahko nadaljujejo. Zato v primeru, da bi se izpodbijana ureditev izkazala za skladno z ustavo, zaradi zadržanja dela glede izdaje odločb v tem trenutku ne morejo nastati škodljive posledice, meni sodišče.

Ustavno sodišče zadevo obravnava absolutno prednostno. Če odločitve o ustavnosti izpodbijanih določb ne bo sprejelo do 1. aprila - ki je presečni datum za uporabo podatkov iz registra nepremičnin za odmero davka za letos - bo ponovno pretehtalo potrebo po začasnem zadržanju drugih določb zakona, za katere je ob tej presoji ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji za začasno zadržanje.

Ustavno sodišče je del sklepa, ki se nanaša na zadržanje dela zakona o izdaji davčnih odločb in prepoved izdaje odločb, sprejelo soglasno, del sklepa, ki se nanaša na zavrnitev predlogov za začasno zadržanje v preostalem delu, pa s petimi glasovi proti štirim. Proti so glasovali Marta Klampfer, Mitja Deisinger, Ernest Petrič in Jan Zobec.

Kot je razvidno iz njihovega ločenega mnenja, so predlagali, da se izvajanje zakona v celoti zadrži in da se do končne odločitve uporablja dosedanji sistem davščin na nepremičnine.

Strinjajo se sicer, da zadržanje izdajanja odločb dejansko pomeni zadržanje izvajanja zakona, saj brez odločb zakon ne more imeti škodljivih posledic, opozarjajo pa, da zadržanje samo izdajanja odločb pomeni, da ureditev, kot jo določa zakon, velja in da bi lahko v primeru daljšega odločanja o ustavnosti zakona prišlo do težav in resnih motenj v že predvidenih in glede na prejšnjo ureditev utečenih fiskalnih prilivih z naslova lastništva nepremičnin.

Vir: STA

DZ je s 57 glasovi za in nobenim proti sklenil, da gre predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih v tretjo obravnavo. Predlog zakona širi plačani očetovski dopust s 15 na 30 dni. To pomeni, da celotno trajanje dopusta ob rojstvu otroka podaljšuje z 12 mesecev na 12,5 meseca. Predlog zakona deli dopuste ob rojstvu otroka na materinski, očetovski in starševski dopust. Materinski in starševski dopust ostajata individualna in načeloma neprenosljiva pravica staršev. Materinski dopust, ki je bil do zdaj imenovan porodniški dopust, ostaja 105 dni, 15 dni pa mora mati obvezno izkoristiti.

Vsak od staršev ima pravico do 130 dni starševskega dopusta, ki je bil do zdaj imenovan dopust za nego in varstvo. Mati lahko na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta.

Zakonski predlog podaljšuje očetovski dopust, ki je zdaj v celoti plačan za 15 dni, na 30 dni plačanega dopusta. Tako je zadoščeno zahtevi evropske direktive o neprenosljivih 30 dneh tako za mamo kot za očeta, pojasnjujejo na ministrstvu.

V prehodnih določbah je opredeljeno, da se bo sprememba uveljavila po tem, ko bo gospodarska rast v državi 2,5-odstotna, in sicer naj bi do 30 dni plačanega očetovskega dopusta postopoma prišli v treh zaporednih letih.

Zakonski predlog v skladu z evropsko direktivo prinaša tudi pravice socialnim staršem, torej tistim, ki za otroka dejansko skrbijo. Druga oseba, ki dejansko neguje in varuje otroka, ima tako pravico do starševskega dopusta v takšnem obsegu, kot jo imata oče oziroma mati. Skrajšan pa je za toliko dni, kolikor sta jih mati oz. oče že izkoristila.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu FEBRUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
 • Veljati je začel 22.3.2003. Od svojega nastanka do danes je zakon doživel 5 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivovZDIJZ-AZDavP-1BZInfP, ZDIJZ-B in ZDavP-2.
 • V pripravi je Predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), katere namen je krepitev transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti in integriteti pri upravljanju gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij, gospodarskih družb in drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih oseb javnega prava z določitvijo novih zavezancev za informacije javnega značaja, vzpostavitvijo registra zavezancev in določitvijo centralizirane in enotne proaktivne objave podatkov o izdatkih določenih zavezancev.
 • Državni zbor je do danes pripravil 2 uradni prečiščeni besedili zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 24-900/2003, stran 2786.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 5.2.2014 - 11.2.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 3 novosti 2 novosti 2 novosti 3 novosti 11 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 5.2.2014 - 11.2.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 8 novosti 2 novosti 3 novosti 13 novosti 24 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti 8 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 4 novosti 2 novosti 2 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost 5 novosti 4 novosti
5. JAVNE FINANCE 3 novosti 13 novosti 1 novost 14 novosti 9 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 32 novosti 4 novosti 2 novosti 13 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 2 novosti 1 novost 6 novosti 27 novosti 19 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost 4 novosti 6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 5 novosti 1 novost 3 novosti 5 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 4 novosti 3 novosti
11. OBČINE 48 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .