Številka 2, letnik VI
17. januar 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Tokratni gost rubrike Pogovor je gospod Tone Stanovnik, soustanovitelj in direktor podjetja Špica International d.o.o., s katerim smo se pogovarjali o njegovi poslovni in življenjski poti. »Vedno, ko imamo pogovore z novimi sodelavci, jih sprašujemo po njihovih športnih aktivnosti. Bral sem pogovor z Luko Špikom, ko pravi, da se ne boji izzivov v podjetništvu, ker se je izzivov navadil v športni karieri. Delati in vztrajati je v podjetništvu pomembnejše kot zgolj tehnična 'nabildanost'.« Vabljeni k branju!

Kot smo napovedali že v preteklem letu, bomo kar nekaj tem tedna namenili obravnavi posameznih računovodskih kategorij, ki pomembno vplivajo na poslovno in davčno bilanco. Leto 2011 je bilo več ali manj krizno leto, nekaj podobnega pa se pričakuje tudi v letu 2012. Z namenom, da vas spomnimo na nekatere probleme pri obračunavanju terjatev ob zaključku leta, smo se določili, da današnjo številko TFL Glasnika namenimo terjatvam iz poslovanja. Terjatve iz poslovanja je, skladno z določili računovodskih standardov, potrebno konec leta oceniti glede na verjetnost, da bodo poplačane. Če obstaja verjetnost, da terjatve ne bodo poplačane, jih je potrebno oslabiti. Oslabitve terjatev pa niso v celoti davčno priznan odhodek.

Tone Stanovnik: Podjetnikova prava izbira

Tone Stanovnik je direktor in soustanovitelj podjetja Špica International d.o.o.

Slika

TFL Glasnik:
Ste soustanovitelj in direktor družbe, ki je uspešna že več kot 20 let in se ukvarja z informacijsko tehnologijo, natančneje s sistemi za avtomatsko identifikacijo. Kaj to konkretno pomeni? Da je Špica International danes prisotna v veliki večini slovenskih podjetij pri registraciji prihoda na delo in delovnega časa, mobilnem računalništvu in črtni kodi? Od kod ideja, kje se je začelo?

Tone Stanovnik:
Začelo se je kar nekaj časa nazaj. Nedavno so me spraševali, kaj je posel mojega življenja in sem se najprej spomnil časa, da ko sem končal fakulteto, sem v resnici želel s kolegom odrinit v Ameriko, denarja pa ni bilo. Ker v Ameriki študentov brez denarja niso sprejemali, sva najprej morala narediti »finto« in sva šla najprej v Kanado in iz Kanade turistično v Ameriko.

Nekaj denarja pa je bilo treba imeti, zato sem zagrabil za prodajo Tribune in sem ugotovil, da sem dober prodajalec. Tistega decembra, tega je 23 let, sem prodal vse tekoče številke tistega meseca pa še nekaj leta stare Tribune iz arhiva. In uredniki so bili zelo veseli… Uredniki pa so bili – ne boste verjeli – nekateri danes zelo znani politiki. Tako sem jim že takrat služil pa še danes jim, saj jim plačujem kar nekaj davkov.

Mimogrede: zelo pomembno se mi zdi, da imajo slovenski podjetniki žiro račune v Sloveniji. In nazaj k vašemu vprašanju, kako se je začelo.

Avtomatska identifikacija je bila v tistih časih glede na to, da je bila moč računalnikov relativno šibka, kar zahtevna. V tistih časih sem bil v laboratoriju za razpoznavo slik in ta laboratorij je imel, recimo, nalogo razpoznati kroglo ali kvadrat, kar je terjalo od računalnika nekaj dni 'mletja'. Rekel sem si, da to ne more biti ničesar uporabnega za posel in sem profesorju predlagal, naj kupi čitalec, o katerem sem bral v zahodnih časopisih. Bil je preprost v obliki peresa. Rekel sem, da bomo dali na predmet črtno kodo… Vendar se za to niso odločili, sem pa v to naložbo šel sam. Dodal sem dekoder, ki sem ga sam naredil in je lepo šlo. Rekel sem si, da lahko s tem kaj 'ušpičimo' in smo ušpičili Špico.

 

TFL Glasnik:
Razvoj je nekakšna vaša mantra in mu posvečate izjemno pozornost. Ste univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, v vaši družbi je več kot 80 odstotkov zaposlenih z visoko izobrazbo, imate lastni razvojni oddelek, sodelujete z inštitutom Jožef Stefan, sami ste razvili tri lastne blagovne znamke, aktivni pa ste tudi širše – pri Gospodarski zbornici. Povejte, kakšni so vaši načrti na razvoju?

Tone Stanovnik:
Vedno je dilema, oziroma iskanje ravnovesja med stvarmi, ki trenutno nesejo posel in pa med zvezdami, v katere je treba vlagati, ker bodo jutri odigrale pomembno vlogo. Vedno pravim, da gre za življenje v dvojni krivulji. Ko v prvi krivulji uspešno opravljaš neko delo in rasteš, moraš že v zgodnji fazi začeti graditi drugo krivuljo – razvoj novega izdelka.

Ni dobro, da se to dogaja preveč na koncu, ko se začne prva krivulja ravnat, ker je takrat premalo sredstev in lahko vse skupaj potegne navzdol. Pa ne govorim samo o produktu ampak tudi o razvoju posla in o geografski ekspanziji podjetja. Težko je zagnati izvozne ambicije, ko podjetje doma zapade v težave.

Tako smo v Špici že na samem začetku začeli z izvoznimi ambicijami, saj smo gradili tudi ime Špica International – ozki v ponudbi, široki v geografskem pokrivanju in se nam to kar dobro obrestuje saj nas najdete na šestih trgih v regiji in ti trgi nam kljub temu, da Balkan ni hitro rastoč, držijo položaj. Mislim, da je Balkan speča Trnuljčica, ki čaka in menim, da je v njem veliko potenciala.


TFL Glasnik:
Kaj in kako konkretno načrtovati v vaši panogi? Kaj je za vas še izziv?

Tone Stanovnik:
Naj vam izdam tehnično skrivnost – kam se bo svet odvrtel? Pogledava v kristalno kroglo? Lahko vam povem…

Nimamo prav nobenih skritih zadev. Držim se načela: open system – is better then close system. Bolje je biti čim bolj odprt, ker pri varovanju lahko zapadeš v sistem, ki te upočasni. Naš namen je biti z novimi stvarmi čim prej na trgu, kot da zgubljamo energijo s patentiranjem. Znamo tudi to, samo to je včasih lahko zavira.

Računamo pa, da bo svet v prihodnje ugotovil, da se vrednost ne skriva samo v denarju ampak predvsem tudi v času. In Špica se vse bolj ukvarja s time-managementom in menimo, da bodo ljudje vedno bolj cenili, kako svoj čas oplemenititi – kam investiraš svoj čas in čas svojih sodelavcev. Če imaš 100 tisoč ljudi pod seboj, potem je zelo pomembno, kako ti ljudje izbirajo svoje prioritete.

Drugo področje je mobilnost, saj gre vse v smeri mobilnih naprav; ne sedimo več v pisarnah, temveč smo lahko na terenu, pri strankah. Precej revolucije se bo dogajalo na tem področju. Vse bo 'zlezlo' v telefon, ki je bistveno spremenil življenje.

 

TFL Glasnik:
Poleg razvoja je vaše torišče dela širitev na tuje trge. Izbrali ste države bivše skupne države.

Tone Stanovnik:
Jaz osebno, kolegi pa navijajo za Zahod in je bil naš zadnji premik v Avstrijo. Na Dunaju imamo firmo.

 

TFL Glasnik:
Kakšni so razlogi za eno in za drugo?

Tone Stanovnik:
Jug bivše države je po moji oceni nekakšen naš domači trg. Osebno jemljem Adriatic regijo kot moj domači trg. Tam smo že nekoč bili, kot Mikrohit smo pred Špico tam aktivno razstavljali na Interbiroju v Zagrebu in tam je bila cela Jugoslavija, kot je na Cebitu v Hanovru cela Evropa z Afriko in Bližnjim Vzhodom. Zdi se mi, da je naravno, sicer pa so tam firme, ki že zelo uspešno in močno lokalno delujejo.

V Avstriji pa definitivno menimo, da velja poskusit in da imamo dobro rešitev – nekaj lepih inštalacij smo postavili v tem letu, odkar delujemo v tej državi. Moramo pa se za to tržišče še izbrusit, ker imajo zelo močno regulativo in zdaj delamo te prilagoditve. Zato bomo delo v Avstriji uporabili kot nekakšno odskočno točko za ostale države.

 

TFL Glasnik:
Kakšno je razmerje med dosežki na slovenskem in na tujih trgih? In, kako naprej?

Tone Stanovnik:
To razmerje ni takšno, kot si želimo. Imamo 30 odstotkov izvoza in 70 odstotkov domačega trga. Želja je doseči 50-50, kako naprej pa težko rečem. Zastavili smo kar nekaj zelo zanimivih stvari, ki se zdaj vrtijo v računalništvu: izvoz prek storitve. To nas lahko izstreli v orbito, vendar je treba imeti pravega sodelavca iz pravega testa, ker se takega posla doslej nismo šli. Resno gledamo okrog sebe, ali se nam je pripravljen pridružiti nekdo, ki morda ima orodja, ki jih zna vrtet okrog malega prsta.

 

TFL Glasnik:
Torej je v Sloveniji dovolj znanja, da ga lahko izvažamo. Kaj pa država, kaj kot podjetnik pričakujete od nje?

Tone Stanovnik:
Menim, da je osnovna naloga države vzpostaviti platformo, ki bo omogočala, da bodo dozorele mlade podjetniške zgodbe. Za svojo firmo v tem trenutku ne pričakujem več toliko, ker smo precej navzven usmerjeni. Za mlade pa se zdi to, kar sem povedal, pomembno. Da bodo lahko uresničevali svoje zgodbe v svojih podjetji in v tekmovanju z vrstniki po svetu. Namesto, da mečejo kocke v parlament, naj iščejo svoje zadoščenje, ko premagajo konkurente po širnem svetu.

Spomnim se, kako smo v vrtcu dali malo vode in vato na pladenjček, na to smo položili fižolčke in če je bilo dovolj svetlobe, je tisto začelo rasti. Od države potrebujemo pladenjček, vato in vodo in da dovoli, da zraste tisti tisoč cvetov, da fižolčki zrastejo do neba. Če poznate tisto pravljico.

 

TFL Glasnik:
Čisto za konec. Niste pozabili tudi na sebe. Mislim na vašo redno rekreacijo, ki se je spremenila v vaš način življenja in delovanja celotnega podjetja. Je način življenja tudi pogoj za uspeh?

Tone Stanovnik:
Da, seveda. Vedno, ko imamo pogovore z novimi sodelavci, jih sprašujemo po njihovih športnih aktivnosti. Bral sem pogovor z Luko Špikom, ko pravi, da se ne boji izzivov v podjetništvu, ker se je izzivov navadil v športni karieri. Delati in vztrajati, kar je v podjetništvu pomembnejše kot zgolj tehnična 'nabildanost'. V zgodovini Špice smo sponzorirali take malo zahtevnejše športe: imeli smo nekaj kolegov padalcev, ki so skakali s hribov. Zdaj sponzoriramo Benjamina Savška v kajaku na divjih vodah, za katerega smo prepričani, da bo na olimpijski igrah dosegel pomemben rezultat.

Sicer pa najdete moštvo Špice na vseh družabnih športnih dogodkih – maratoni, s kolesom na Vršič. In če se le da, sem tudi jaz zraven.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Terjatve iz poslovanja

Terjatve obravnava Slovenski računovodski standard št. 5 (Uradni list RS, št. 118/2005 do 90/2010) (v nadaljevanju SRS). Opredeljuje jih kot na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakšnih stvari ali opravitev kakšne storitve. Med poslovne terjatve SRS 5 uvršča:  
•    terjatve, povezane s prodanimi proizvodi, trgovskim blagom in storitvami ter odprodajo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
•    terjatve povezane s finančnimi prihodki za obresti, deleže v dobičku in drugo,
•    terjatve do dobaviteljev za dane predujme,
•    terjatve do države,
•    terjatve do zaposlenih in
•    druge terjatve.

Ob začetnem pripoznanju se terjatve izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin ob predpostavki, da bodo poplačane in izpolnjujejo sledeča pogoja:
•    je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi in
•    je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.

Terjatve iz poslovanja se delijo na dolgoročne in kratkoročne poslovne terjatve. Kriterij za delitev je rok zapadlosti. Če terjatev iz poslovanja zapade v plačilo v roku krajšem od leta dni, je kratkoročna poslovna terjatev, če pa zapade v roku daljšem od leta dni, je dolgoročna poslovna terjatev.

Terjatve se kasneje prevrednotujejo predvsem zaradi njihove oslabitve ali odprave njihove oslabitve. Terjatve, izražene v tuji valuti, je potrebno na dan bilance stanja preračunati v domačo valuto po veljavnem valutnem tečaju, ki je skladno s SRS 5,51 praviloma srednji tečaj Banke Slovenije. Banka Slovenije od uvedbe evra, kot srednji tečaj, objavlja referenčni tečaj ECB. Za valutne tečaje, ki jih Evropska centralna banka (ECB) ne objavlja, Banka Slovenije objavlja v mesečni tečajni listi. Prevrednotenja zaradi pogodbenega povečanja oziroma zmanjšanja njihove knjigovodske vrednosti se ne šteje kot prevrednotenje terjatev v smislu SRS.

Mednarodni standardi računovodskega poročanja ne obravnavajo posebej terjatev. Pravila računovodenja je potrebno smiselno povzeti po drugih, veljavnih mednarodnih standardih (MRS). Slabitev sredstev obravnava MRS št. 36 – Oslabitev sredstev, katerega cilj je predpisati postopke, ki jih podjetje uporablja, da bi zagotovilo, da knjigovodska vrednost njegovih sredstev ne bi presegla njihove nadomestljive vrednosti. Knjigovodska vrednost sredstva presega njegovo nadomestljivo vrednost, če presega znesek, ki bo nadomeščen z uporabo ali prodajo sredstva. V takšnem primeru se sredstvo šteje za oslabljeno in ta standard zahteva, da podjetje pripozna izgubo zaradi oslabitve.

Oslabitev terjatev je v Slovenskih računovodskih standardih obravnavana v SRS 5.31, ki določa, da je potrebno terjatev, za katero obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo do izgube zaradi oslabitve, ustrezno izkazati tudi v knjigovodstvu. Oslabitev je potrebno evidentirati v breme prevrednotovalnih odhodkov in kot popravek vrednosti terjatev. Dokončni odpis terjatev, ki se izvede na osnovi negativnega pravnomočnega sklepa sodišča glede izvršbe, pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku, pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave ali kakšne druge osnove za odločitev poslovodstva o dokončnem odpisu terjatve, se zapira v breme popravkov vrednosti terjatev. Oslabitve terjatev podjetje lahko opravi za posamično terjatev, ali pavšalno, glede na izkušnje iz preteklosti. Podjetje mora način ugotavljanja slabitev terjatev opredeliti v svojem pravilniku o računovodstvu.

Prav je, da podjetje spremlja terjatve in ugotavlja, če v knjigovodstvu izkazana vrednost ustreza dejanski poplačljivosti terjatev. V ta namen podjetja običajno organizirajo službo, ki redno spremlja stanje terjatev in morebitne zamude pri plačilu. Pri majhnih podjetjih je smiselno ta dela prenesti na izbrani računovodski servis.

Podjetja se ne odločajo pogosto za organizacijo upravljanja odnosov s strankami (CRM – customer relation management), ki bi zagotavljala kvalitetne informacije za boljše delovanje tržnikov, prodajne službe in ne nazadnje tudi boljše informacije o finančnem stanju poslovnih partnerjev in morebitni nevarnosti, da postanejo plačilno nesposobni, pa čeprav bi bilo to še kako koristno. Plačilna nesposobnost namreč ni stanje, ki se pojavi čez noč. Običajno gre za slabo poslovanje podjetja, nepravilno financiranje projektov z vidika ročnosti in lastniškosti virov financiranja, za financiranje zgrešenih projektov in drugo. Pri rednem spremljanju poslovnega partnerja je tovrstne informacije možno dobiti, jih analizirati in pripraviti kvalitetne informacije poslovodstvu, da se lahko utemeljeno odloča o začetku, nadaljevanju ali prenehanju poslovanja s posameznim poslovnim partnerjem.

Davčno priznavanje odhodkov prevrednotenja in odpisa terjatev opredeljuje 21. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 59/2011) (v nadaljevanju ZDDPO-2). Prevrednotovalni odhodki zaradi oslabitve terjatev so davčno priznani, če ne presegajo nižjega od naslednjih zneskov:
•    zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod pogoji iz šestega odstavka 21. člena ZDDPO-2,
•    zneska, ki predstavlja 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.
Če pride do poplačila oslabljene terjatve in se oslabitev odpravi, se prihodki iz odprave oslabitve terjatve, ki ni bila davčno priznana kot odhodek, izvzamejo iz davčne osnove.

Odhodki, ki so nastali zaradi prevrednotenja terjatev izkazanih v tujih valutah zaradi spremembe tečaja, so v celoti davčno priznani.

Odpis neplačanega dela terjatev je, skladno s 6. odstavkom 21. člena ZDDPO-2 davčno priznan, če temelji na:
•    pravnomočnem sklepu sodišča o zaključenem stečajnem postopku,
•    pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave,
•    neuspešnem zaključku izvršilnega postopka sodišča,
•    brez sodnega postopka, če bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev in podjetje lahko dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil dober gospodar.

Če je bil del odhodkov iz prevrednotenja že davčno priznan ob nastanku, se takšen del izvzame iz davčne osnove.

Če samostojni podjetnik poslovnega prostora, ki ga ima v lasti kot fizična oseba in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, ne izkazuje v poslovnih knjigah, se stroški vlaganj v poslovni prostor štejejo za davčno nepriznane odhodke.

V skladu z Zakonom o gospodarski družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09, 33/11) podjetnik ločeno vodi knjige in ugotavlja poslovni rezultat (podjetnikov dohodek) za svoje podjetje. Iz navedenega predpisa izhaja, da je vodenje poslovnih knjig obvezno, razen pod točno določenimi pogoji, ter da se poslovne knjige vodijo za podjetje (poslovno sfero).

Poslovne knjige se lahko vodijo le na podlagi ustreznega evidentiranja poslovnih dogodkov (knjigovodskih listin). Računovodstvo malih samostojnih podjetnikov ureja Slovenski računovodski standard 39 (2006) (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06, 112/06, 119/08, 1/10, 90/10) – SRS (2006) 39, ki povzema pravila računovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov, ki se pri podjetniku pojavljajo pogosteje. Pri računovodskem obravnavanju ostalih poslovnih dogodkov se uporabljajo pravila iz splošnih SRS (2006), pri tem pa je potrebno upoštevati tudi 5. točko Uvoda k SRS (2006); tj. temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov – ZZRZI-C, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 87/11, se s 1. 1. 2012 spreminja oprostitev plačevanja prispevkov za socialno varnost za invalidska podjetja.

Oprostitev plačila prispevkov za invalidska podjetja po 1. 1. 2012 v celoti ureja novi 74. člen ZZRZI in ne več prvi odstavek 226. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 s spremembami), drugi odstavek 60. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami) in drugi odstavek 11. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 s spremembami), kot doslej.

Skladno s prvim odstavkom 74. člena ZZRZI so invalidska podjetja in zaposlitveni centri oproščeni plačila prispevkov (razen prispevka za zaposlovanje), in sicer:
A.  zaposlitveni centri so oproščeni plačila prispevkov za vse zaposlene delavce,
B.  invalidska podjetja so oproščena plačila prispevkov za zaposlene invalide,
C.  invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih več kakor tretjino invalidov, ki niso delovni invalidi   II. ali III. kategorije oziroma imajo zaposlenih več kakor tretjino delovnih invalidov s prišteto dobo za pridobitev in odmero pravic na podlagi osebnih okoliščin, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene delavce in
D. invalidska podjetja, ki imajo zaposlenih vsaj 50 % invalidov, so oproščena plačila prispevkov za vse zaposlene delavce.

Če je finančni sistem bolj razvit in bolj raznolik, je tudi gospodarstvo države bolj razvito, saj je širšemu krogu ljudi omogočena bolj učinkovita uporaba omejenih sredstev. Javni dolg se na trgu kapitala pojavlja v obliki obveznic, ki predstavljajo pomemben tržni material tako za državo kot tudi za finančne in nefinančne družbe ter zasebne vlagatelje.

Primarni trg dolga lahko medsebojno delovanje trga kapitala, monetarne politike in upravljanja dolgov strukturira na tri načine:
•    Za upravljanje količine denarja se uporablja izdajanje vrednostnih papirjev centralne banke (blagajniški zapisi), posebne izdaje zakladnih menic, medtem ko se državne obveznice uporabljajo za upravljanje dolga. Primarni trg je torej osnova tako za monetarno politiko kot tudi za politiko upravljanja z dolgom z različnimi instrumenti.
•    V drugem primeru se primarni trg uporablja samo za izdajanje državnih obveznic, medtem ko centralna banka po operacijah na odprtem trgu deluje le na sekundarnem trgu.
•    Tako politika upravljanja z dolgom kot tudi monetarna politika uporabljata izključno primarni trg, saj se zaradi nerazvitosti sekundarni trg ne uporablja.
Države v razvoju zaradi slabega razvoja sekundarnega trga vrednostnih papirjev najbolj pogosto uporabljajo tretji način, medtem ko se drugi način neizogibno uporablja v razvitih državah.

Razkritja v osnovi delimo na obvezna in prostovoljna.
Obvezna razkritja so predpisana z Zakonom o gospodarskih družbah  in Slovenskimi računovodskimi standardi. Uporabniki za pravilno razumevanje in ustrezno presojanje računovodskih izkazov potrebujejo tudi dodatna pojasnila, ki so podana v prilogi k računovodskim izkazom.

Podjetja, ki niso zavezana reviziji, so dolžna v prilogi prikazati podatke in pojasnila, ki jih navaja zakon v osmem poglavju (Poslovne knjige in letno poročilo) v omejenem obsegu ter nekatere zahteve, ki jih določajo SRS.

Medtem ko podjetja, zavezana reviziji, morajo prikazati dodatno še vsa razkritja, ki jih predpisujejo slovenski računovodski standardi za pomembne zadeve.

Prostovoljna razkritja, ki vedno bolj pridobivajo pomen, pa so razkritja, za katera se vsako podjetje samo odloči in so povezana s poslovnimi dogodki zunaj računovodskih izkazov. Pomenijo tako imenovani mehki del poročila, v katerem lahko podjetje uporabi vso svojo ustvarjalnost in inovativnost pri vsebini poročila, obenem pa se osredotoči tudi na tiste interesne skupine, ki se ne zanimajo samo za računovodske informacije. Podjetja, ki se odločijo za prostovoljna razkritja, se želijo od drugih razlikovati po večji količini kakovostnih informacij o poslovanju, ki jih ponudijo zunanjim uporabnikom.

Vlada je sklenila podaljšati s 1. januarjem uveljavljeno zadržanje izvrševanja državnega proračuna za leto 2012. Ukrep bo veljal vse do uveljavitve rebalansa proračuna, katerega pripravo bo vlada Boruta Pahorja, ki opravlja tekoče posle, prepustila novi vladi.

"Javne finance trenutno obvladujemo z zamrznitvijo prevzemanja novih obveznosti," je na novinarski konferenci po seji vlade dejal finančni minister Franc Križanič ter izrazil pričakovanje, da se bo vendarle oblikovala nova vlada, ki bo pripravila varčevalni rebalans in s tem našim partnerjem dala znak, da obvladujemo javne finance.

Če rebalans ne bo sprejet, bo zamrznitev trajala kar celo leto in bo poraba izjemno nizka, je dodal finančni minister, Pahor pa je dodal, da potrebujemo vlado s polnimi pooblastili.

Vlada je ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna za leto 2012 z nekaterimi izjemami sprejela 29. decembra, medtem pa je začel veljati zakon o dodatnih interventih ukrepih, po katerem lahko začasno zadržanje izvrševanja proračuna države traja do uveljavitve rebalansa in ne le 45 dni, kot to določa veljavni zakon o javnih financah.

Proračun za leto 2012 je DZ sprejel že novembra 2010 in temelji na napovedih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj še iz predlanskega septembra. Na finančnem ministrstvu so zato že pred časom napovedali rebalans.

Minister za razvoj Mitja Gaspari je opozoril, da država z izjemo interventnega zakona ni ničesar storila na področju javnih financ. Brez ukrepanja bi bilo letos za približno 10,3 milijarde proračunskih odhodkov, a po programu stabilnosti bi lahko znašali le 9,6 milijarde evrov. Interventni zakon bi moral prinesti 300 milijonov evrov prihrankov, preostanek pa bo treba najti z rebalansom, je dejal.

Ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna ne velja za pokojninsko in invalidsko varstvo, plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcev za socialno varnost, prevozne stroške in storitve ter nujna službena potovanja.

Zadržanje izvajanja proračuna prav tako ne velja za servisiranje javnega dolga, plačila sredstev v proračun EU, oblikovanje rezerve in intervencijske programe ter za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije.

Poleg tega lahko proračunski uporabniki izvajajo plačila naročilnic v okviru že potrjenih finančno ovrednotenih programov do višine 5000 evrov ter plačila stroškov, ki so vezani na organizacijo državniških obiskov, kjer je gostitelj predsednik vlade ali predsednik republike ali predsednik DZ.

O začetku postopkov javnega naročanja v tem času odloča vlada, v primeru ocenjene vrednosti javnega naročila blaga ali storitev do 20.000 evrov oz. gradenj do 40.000 evrov pa ministrstvo za finance.

Vlada je neposredne proračunske uporabnike tudi zadolžila, da omejujejo prevzemanje obveznosti njihovih posrednih proračunskih uporabnikov in drugih pravnih oseb, ki se financirajo iz državnega proračuna. Ministrstvo za finance lahko izjemoma izda soglasje za prevzem obveznosti, ki presegajo 80 odstotkov pravic porabe sprejetega proračuna za leto 2012 predvidenih za ta namen.

Vir: STA

Vlada je sprejela predlog novele insolvenčnega zakona, s katero želi povečati možnosti za ohranitev zdravih jeder, dodatno zaščititi upnike in delavce ter uvesti institut male prisilne poravnave. Novela med drugim spreminja pogoje za poplačilo navadnih upnikov v prisilni poravnavi s 50 odstotkov v štirih letih na 30 odstotkov v štirih letih ali 40 odstotkov v osmih letih.

Kot je povedal minister za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Zalar, se spremembe zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju pri krepitvi možnosti za prestrukturiranje podjetij med drugim nanašajo na zaostrovanje meril za ugotavljanje, kdaj je družba insolventna.

Novela uvaja več novih kriterijev, med njimi to, da ima družba blokirane račune neprekinjeno zadnja dva meseca ali s prekinitvami zadnje tri mesece, je dejal Zalar. Med merili je glede na predlog tudi več kot dvomesečno zamujanje s plačilom obveznosti na podlagi potrjene prisilne poravnave, s plačilom obveznosti do ločitvenih upnikov, ki so nastale pred prisilno poravnavo, in z izvedbo ukrepov iz načrta finančnega prestrukturiranja.

Novela daje upnikom možnost za konverzijo terjatev v lastniški delež na podlagi sklepa upniškega odbora, brez soglasja lastnikov. S tem "na nek način razlastimo tiste, ki so storili premalo za to, da se družba ne bi znašla v stanju insolventnosti", je dejal Zalar. Možno bi bilo tudi vplačilo novih delnic in vplačnik novih delnic bi lahko zahteval, da ga sodišče pooblasti za vodenje poslov.

Omejili bi tudi pooblastila organov nadzora in skupščine insolventne družbe tako glede menjav poslovodstva in nadzornikov kot glede izvajanja drugih ukrepov v družbi, saj bi za to potrebovali soglasje sodišča ob predhodnem mnenju upravitelja in upniškega odbora. Nespoštovanje tega bi bil eden od dveh novih pogojev (poleg neizplačila plač) za ugovor zoper vodenje prisilne poravnave.

Za to, da se odprejo možnosti, da se družba znotraj prisilne poravnave prestrukturira, je bilo treba na drugi strani poseči v merila poplačila upnikov, pravi Zalar. Tako novela znižuje delež poplačila navadnih terjatev s 50 na najmanj 30 odstotkov v največ štirih letih in podaljšanje najdaljšega možnega roka poplačila teh terjatev na največ osem let v primerih, ko insolventni dolžnik ponudi vsaj 40-odstotno poplačilo navadnih terjatev.

Medtem ko je Gospodarska zbornica Slovenije zagovarjala takšen predlog, so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije tej rešitvi nasprotovali. Ohranitev sedanjega stanja pomeni stečaje, ocenjuje Zalar in dodaja, da želi "vlada preprečiti stečaje, kolikor je to mogoče, in preprečiti, da delavci pristanejo na zavodu za zaposlovanje".

Mala prisilna poravnava bi prinesla enostavnejše, hitrejše in cenejše postopke za samostojne podjetnike in mikro podjetja. Dolžnik bi se lahko med drugim neposredno dogovoril z upniki, pri potrjevanju prisilne poravnave (pri čemer bi ostal pogoj, da jo mora potrditi 60 odstotkov terjatev) med drugim ne bi potrebovali revidiranih računovodskih izkazov in ne mnenj cenilca.

Novela bi delavce bolj zaščitila s tem, da bi imeli možnost podati ugovor zoper vodenje prisilne poravnave, če bi družba za več kot 15 dni zamujala s plačilom plač do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov (razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek).

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 11.1.2012 - 17.1.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 6 novosti 1 novost

V tem obdobju posebej izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 11.1.2012 - 17.1.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 3 novosti 2 novosti 2 novosti 5 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 5 novosti 1 novost 9 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 12 novosti 1 novost 7 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 10 novosti 2 novosti 12 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 6 novosti 1 novost 7 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI
11. OBČINE 35 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .