Številka 13, letnik VI
31. marec 2015

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Magister pravnih znanosti Bećir Kečanović je bil med drugim od leta 2007 kot pomočnik predsednika zaposlen na Komisiji za preprečevanje korupcije. O korupciji je dejal: »Zdaj ugotavljamo, da ni več korupcije. Korupcije ni preprosto zato, ker ni več česa ukrasti.« Predstavljamo ga kot gosta v rubriki Pogovor.

Odvetnik dr. Blaž Kovačič Mlinar in odvetnica Tea Mlinar Kovačič pišeta o predlogu novele Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki naj bi v kratkem doživel obravnavo tudi v Državnem zboru. Predlog vsebuje nekatere zelo potrebne spremembe, po drugi strani pa daje slutiti, da je ministrstvo podleglo populističnim pogledom v zvezi z nekaterimi zadnje čase zelo razvpitimi primeri obsojencev.

Za boljši vpogled v poslovanje poslovne skupine se enkrat letno pripravlja konsolidirano letno poročilo. Konsolidirano letno poročilo je pripravljeno tako, da so podatki prikazani na način, kot da bi poslovna skupina poslovala kot eno samo podjetje. Izločijo se namreč vsi medsebojni posli in nerealizirani dobički. Ker je konsolidacija in priprava konsolidiranega letnega poročila kar velik izziv za poslovne skupine, smo se danes odločili posvetiti tej temi.

Vabljeni k branju!

Mag. Bećir Kečanović: Korupcije ni zato, ker ni več česa ukrasti

Bećir Kečanović

TFL Glasnik:
G. Kečanović, vaša pot je zelo posebna. Ves čas ostajate zvesti temeljnemu poslanstvu: resnici in poštenju – ali vsaj skrbi za to, vendar ste bili zaradi notranjih razmer na policiji in omenjenega poslanstva nekaj mesecev celo v zaporu. Po poklicu ste magister prava, za vami je kariera kriminalista, nekaj časa ste bili tudi na vodstvenem položaju, od leta 2007 pa pomočnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije, vendar ste odstopili. Zdaj ste v pokoju in si še vedno prizadevate delovati na področju preprečevanja korupcije.

Na kaj ste v vaši karieri najbolj ponosni?

Bećir Kečanović:
Težko bi rekel, da sem posebno ponosen na kar koli v svoji karieri; ponosen sem, ko naredim kaj dobrega za prijatelje, za najbližje, pa tudi za skupnost, kariero jemljem kot neko poklicno pot. Ko se oziram nazaj, sem nekaterih stvari vesel, na določene spet gledam drugače. Mislim, da ne sodim v skupino ljudi, ki jim kariera pomeni največ v življenju, a če bi izvzel kaj, česar se najraje spominjam, bi bilo to delo inštruktorja kriminalistične policije po osamosvojitvi. Takrat sem se družil z ljudmi, ki so se pripravljali na poklic kriminalista in so z veseljem sprejemali vse znanje in izkušnje, ki smo jih prenašali nanje.

 

Bećir Kečanović

Ponosen sem tudi na interno Prešernovo nagrado pravne fakultete za nadpovprečno diplomsko delo s področja preprečevanje terorizma leta 1995, ko smo le redki pisali o tem. Seveda nisem srečen in ne ponosen, da so se stvari s terorizmom uresničile v najslabšem pomenu besede, sem pa ponosen na dar, ki mi je dan, to je neke vrste intuicija. Ne da bi se s tem postavljal kot nekakšen jasnovidec, sem pa hvaležen za ta dar, da mi je dano predvideti določene stvari, na katere se je tako mogoče ustrezneje odzivati.

 

TFL Glasnik:
Tale vaša intuicija se nadaljuje tudi na poti preprečevanja korupcije. Kako mislite, da bi lahko preprečili korupcijo v javnem sektorju?

Bećir Kečanović:
Rad bi se najprej vrnil k uvodu, saj ste odprli pomembni vprašanji. Ob prvem, ki se nanaša na čas nekdanje države in zaporno kazen, ki jo omenjate, moram pripomniti, da nisem bil niti en dan v zaporu. Nimam potrebe, da to znova pojasnjujem, a ker mi nekateri znova sodijo, bom temu namenil nekaj besed. Ta zgodba ima globlje ozadje – šlo je za čas, ko sem kot mlad miličnik trčil ob organizirano kriminalno skupino, v katero je bila vpletena tudi nekdanja JLA. Takrat nisem niti vedel niti pomislil, kam vse vodijo niti kriminalnega omrežja, šlo pa je za odtujitve velikih zneskov denarja ter za sorodstvene in prijateljske povezave v samem vrhu ministrstva za notranje zadeve. Za pošteno delo v boju proti kriminalu sem plačal zelo visoko ceno, a sem ga tudi dokončal – nekateri so bili za svoja dejanja kaznovani.

V tej zadevi sem bil obsojen domnevnega izsiljevanja izpovedbe. Nimam težav s tem, da pojasnim, koga sem imel v postopku in čigav brat je bil. Toda na tak način si enostavno ne želim nabirati takih ali drugačnih točk, ker bi tudi z današnjega gledišča marsikoga postavil v zelo neprijeten položaj, tudi kakega vrhovnega sodnika, ki je takrat sodil v tej zadevi. Cela vrsta jih je, ki imajo zaradi tega še danes zelo slabo vest. Nekateri so se mi medtem opravičili in tudi zato ne želim odpirati tega vprašanja. Po toliko letih je treba določene stvari odpustiti in jih prepustiti zgodovini. Nočem iz preteklosti kovati dobička, biti eden od kalimerov in zdraharjev, v Sloveniji jih je že tako preveč.

Bećir Kečanović

 

TFL Glasnik:
Vsekakor je bilo vprašanje tako mišljeno – to je bila cena poštenja in pokončne drže.

Bećir Kečanović:
Če ste tako mislili, potem hvala lepa. Nikoli ne želim igrati žrtve in na račun tega potunkati ljudi, ki so bili v nekem zgodovinskem trenutku v položaju, da so morali nekaj opraviti. Želodec se mi obrača, ko poslušam nekdanje ortodoksne komuniste, kako zdaj s 'prižnice demokracije' za nazaj trosijo puhlice. Kje so bili takrat, da nas v tistih časih razsvetlijo o demokraciji? S tem hočem povedati, da nekaterim res ne manjka domišljije, ko je treba druge polivati z gnojnico. Ko gre za njihove rabote, pa jim zmanjka pri spominu in poštenosti.

Pripadnost resnici potrjujete z vsako potezo, ki ste jo naredili v svoji karieri, ki vas je pripeljala do boja proti korupciji, in danes se ukvarjate z novimi prvinami – v mislih imam vključenost dejavnikov tveganja, ki naj bi preprečevali korupcijska tveganja.

Če dovolite, bi se vrnil še k drugi točki iz uvoda, ki bo morda pomembna. To je odstop prejšnjega vodstva KPK. Jaz nisem odstopil skupaj z njimi, niti nisem delil njihovih razlogov. To sem jim tudi povedal. Upokojil sem se po ZUJF-u ob izpolnitvi pogoja, ko je bilo treba oditi. To poudarjam ravno zato, ker če smo zavezani resnici, potem še enkrat pripominjam, da sem tedanjemu vodstvu KPK povedal, da je to napačna odločitev, in po mojem to danes na neki način sami priznavajo.

 

TFL Glasnik:
Zakaj se z odstopom vodstva KPK niste strinjali?

Bećir Kečanović:
Preprosto zato, ker je bila to ena redkih institucij, ki je postala referenčna točka večine državljanov in civilne družbe. Če se spomnite, takrat so se v družbi dogajali procesi prevrednotenja. Dogajale so se mirne demonstracije, ko so ljudje želeli na neki način opraviti s korupcijo na sistemski in civilnodružbeni ravni. Da bi lahko ti projekti potekali naprej, da bi doživeli pozitivni konec, ki ga niso, saj se je vse ustavilo na polovici, je bila vloga komisije za preprečevanje korupcije in njenega vodstva ključna. Komisija in njeno vodstvo je civilni družbi do nekega trenutka resnično dajala vso podporo vključno s tem, kar je bil dosežek supervizorja pri krepitvi transparentnosti, a se je potem omagalo in z odstopom presekalo ta pomemben informacijski kanal med civilno družbo in njenim protikorupcijskim gibanjem.

Moj očitek ni osebne, temveč načelne narave. Ko enkrat začneš neko zgodbo in pri ljudeh ustvariš občutek, da so upravičeni imeti do tebe neka pričakovanja, potem moraš iti do konca. To je bila po mojem slaba poteza. Ne zato, da bi na osebni ravni imeli pomisleke drug do drugega, ampak zato, ker bi Slovenija bistveno hitreje prišla iz tega vrtinca korupcije, če bi vsi skupaj vztrajali.

 

TFL Glasnik:
Pa vendarle. Imate občutek, da se je kaj premaknilo? Neki orisi boljše pravne države se kažejo, a kakšno je vaše mnenje?

Bećir Kečanović:
Napredek, kolikor ga zaznavamo, ima več dejavnikov. Prvi je v tem, da je država že izgubila boj s korupcijo. Vse velike korupcijske zgodbe so se končale in država lahko ljudi, ki so bili vpleteni v velike korupcijske škandale, le procesira. Vsi uspehi na tem področju, ki smo jim zdaj priča, so večinoma uspehi policije, državnega tožilstva, sodišč. Preprečevanje korupcije je tukaj zamujeno, to bitko smo izgubili. Veliki del narodovega bogastva je izropanega in namesto da bi postali Švica, kot smo upravičeno pričakovali pred osamosvojitvijo in po njej, večina naših državljanov životari. Še posebno skrbi, ker je med njimi velika večina mladih.

Zdaj ugotavljamo, da ni več velikih korupcijskih zgodb. Ni jih preprosto zato, ker ni več kaj ukrasti. Po drugi strani se je izkazalo, da ni mogoče pričakovati nekega pravega boja proti korupciji samo z represivnim delovanjem države, ampak so potrebna široka prizadevanja vseh institucij, ne nazadnje civilne družbe, državljank in državljanov. Zadnja leta se kaže povečana aktivnost policije, državnega tožilstva; postopki so bolj učinkoviti, kar je prispevek države k temu, da dobiva boj proti korupciji v njeni najhujši obliki neke pozitivne rezultate.

Kar pa zadeva preprečevanje korupcije, menim, da smo s tem, kar se zdaj dogaja s komisijo za preprečevanje korupcije kot osrednjo institucijo na tem področju, na prelomni točki, ko je nujno prenoviti obstoječi model protikorupcijskega delovanja v Sloveniji. Očitno sta se komisija in ves model protikorupcijskega delovanja države z leti izčrpala.

Bećir Kečanović

 

TFL Glasnik:
Kaj pa predlagate?

Bećir Kečanović:
Ravno ko sem zapustil komisijo, je bilo objavljeno poročilu EU o stanju korupcije v EU. V tem poročilu je bilo jasno, da Slovenija nima takšnih težav z administrativno korupcijo in smo v tej statistiki država z najmanj korupcije. Le trije odstotki anketirancev so povedali, da so se srečali z administrativno korupcijo, kar je celo manj od povprečja EU (štirje odstotki). To je pomemben podatek tudi zato, da vztrajanje na preživetem modelu preprečevanja korupcije tam, kjer je pravzaprav ni, ker so v naši administraciji bolj pereči drugi problemi, pomeni rabo napačnih strategij.

Sodeloval sem pri analizi stanja protikorupcijske ureditve, ki so jo spomladi lani opravili ustavnopravni strokovnjaki. Tam je kar nekaj ugotovitev, ki opozarjajo, da je treba obstoječi model protikorupcijskega delovanja države čim prej nadgraditi in sprejeti nov zakon, da tudi komisija za preprečevanje korupcije stopi iz tega blodnega kroga, v katerega se vse bolj pogreza. Prav tako je treba pozornost razširiti še na druga področja in odklonska dejanja v javnem sektorju. Poglejva le stanje delovnega okolja, odklonska dejanja, slabe medsebojne odnose in razmerja znotraj javnega sektorja. Če pogledava indeks delovnih sporov, ugotovimo, da je država najslabši delodajalec, saj je v okoli 50 odstotkov primerov sama tožena ali kot tožnica udeležena v teh sporih. Koliko je recimo odškodninskih tožb proti državi bodisi iz naslova delovnopravnih sporov bodisi zaradi nepravilnega delovanja državnih organov. Vidimo, da je problem našega javnega sektorja prej v pomanjkanju znanja, izkušenj, odgovornosti – skratka v pomanjkanju reda. V takem stanju in upoštevaje podatek evropske komisije o razmeroma nizkem odstotku administrativne korupcije je vztrajanje pri obstoječem modelu preprečevanja korupcije enako temu, kot če bi bolniku s pljučnico zdravili mehur.

Nadgraditi je torej treba model in zakonsko ureditev ter temu primerno sprejeti ustrezno strategijo preprečevanja korupcije. Že v pripombah na predlog strategije razvoja javnega sektorja za obdobje 2015–2020 sem pristojnim predlagal, da je treba poleg korupcije razširiti premislek k vsem drugim odklonskim dejanjem v javnem sektorju. Kdo pravi, da je neko ponarejanje listin v javnem sektorju manj nevarno kot korupcija v primeru, ko nekdo denimo na okencu vzame 50 evrov vredno darilo, zato ker je nekomu naredi neko uslugo. Seveda z gledišča ničelne tolerance do korupcije nobeno, še tako navidezno majhno korupcijsko dejanje ni zanemarljivo, treba ga je v kali zatreti. Toda ob tem ko milijoni odtekajo v tožbe proti državi, ko se sodišča dušijo v sporih, ki jih proizvajajo država in javni uslužbenci zaradi kršitev delovnega prava, ali ni razumno opozarjati tudi na vsa druga odklonska dejanja v javnemu sektorju, ki včasih celo veliko bolj škodujejo državi in državljanom, gospodarstvu in napredku družbe kot tistih 50 evrov domnevne korupcije.

Če se še enkrat vrnemo k prej omenjenim delovnim sporom in odškodninskim tožbam proti državi: treba je začeti pri medsebojnih odnosih in doslednem uveljavljanju odgovornosti za vsako odklonsko dejanje, ne le za korupcijo. Kakor koli se sliši kot ponavljanje, je potrebnega več poudarka tudi pri etiki in prenovi etične infrastrukture v javnem sektorju. Mi smo še vedno pri nekem kodeksu iz leta 2002, ki so mu z leti dodali neke nove kodekse, tako da imamo skoraj sračje gnezdo nekih kodeksov, ki so kvečjemu skupek razlogov za čestitanje samemu sebi, ker večinoma ležijo v predalih ali so kot mašilo izobešeni na spletnih straneh institucij. Lepo vas prosim: etike ni v predalih, etika je v srcu, v razmišljanju ljudi, v njihovih spoznavnih in moralnih vrlinah. Treba je napraviti korak od normativne k aplikativni, praktični etiki.

 

TFL Glasnik:
Tu smo pri čisto temeljnih človeških zadevah. Kaj predlagate? Gre za cel sistem, od izobraževanja do ozaveščanja, vi pa predlagate še druge modele in nastavke. A lahko to pojasnite?

Bećir Kečanović:
Ministrstvo za javno upravo v omenjenem predlogu strategije razvoja javnega sektorja za obdobje 2015–2020 v izhodišču poudarja, da je treba spremeniti miselnost. Če ostanemo samo pri lepih besedah in nič ne storimo za to, da naredimo korak v želeni smeri, imamo zgolj neko načelo, leporečje, ki je votlo in ne pove ničesar – od besed je treba preiti k dejanjem, zgraditi strategijo z jasnimi in uresničljivimi cilji. Ni treba, da jih je veliko, a naj bodo tisti, ki so, uresničljivi. Večina naših strategij kaže ravno obrnjeno, v njih mrgoli lepih besed in nikoli uresničenih ciljev. To nas vodi k znanemu spoznanju, da nobena namera in noben cilj ni dober, če so poti slabo izbrane. Toda spet gre očitno za vztrajanje na preživetih modelih. Na področju etike recimo, pri tako imenovanem načrtu integritete. Bil sem eden glavni avtorjev tega načrta in dobro vem, kaj je zakonodajalec nameraval, ko je določil roke za implementacijo tega orodja v prakso. Zakonodajalec je skrbno odmeril obdobje enega do dveh let, zato da se rezultati ovrednotijo in da se vidi, koliko je sploh dodane vrednosti s tem orodjem, kaj je treba še narediti, da bo njegova uporaba učinkovita in smotrna. Medtem je model zastaral. Zgodile so se nove spremembe na področju obvladovanja tveganja in integracije teh modelov v kontrolna okolja institucij. Mednarodne institucije opozarjajo na potrebo po celostnem pristopu in vsestranskem delovanju. Vendar so se ljudje, ki so odgovorni za področje, oprijeli prvotnega načrta integritete kot pijanec plota, ga dobesedno vsiljujejo, čeprav so zakonski roki že mimo, in še vedno vztrajajo pri nekih tabelicah, ne da bi upoštevali, kar bi glede na namen zakonodajalca pravzaprav morali, da se od enostranskega naredi premik k celostnemu, tako kot pri etiki, integriteti in preprečevanju korupcije priporoča denimo OECD. Gre za potrebo po večstranskem delovanju, ker to v izhodišču narekuje že sama narava problemov, ki spet terja drugačen, večstranski pristop pri razvoju praktične etike in etične infrastrukture, ne morda zgolj normativne etike – mi pa še vedno vztrajamo pri normativnem, čeprav se nam država in lokalna samouprava dobesedno opotekata pod težo prenormiranosti, vključno z vso navlako normativne etike in zgrešenih poti do integritete.

 

TFL Glasnik:
Ali lahko na kratko pojasnite, kaj pomeni ta načrt integritete?

Bećir Kečanović:
Bil je mišljen kot orodje za to, kako obvladovati neka korupcijska tveganja na strateški ravni. To pomeni, kako prepoznavati neke pojave, ki še niso nevarni oziroma škodljivi v smislu že izvršenih dejanj, po zdravi kmečki pameti pa to utegnejo to postati. Razumen človek se v takšnih situacijah odzove, preden se zgodijo posledice. Skrben kmet recimo jeseni pogleda hlev in oceni, ali bo streha pozimi puščala. Da mu živina ne zmrzne, poškodovano streho popravi, vendar ne pretirava in ne vztraja tam, kjer ni treba. Vzorec te zdrave pameti je praviloma vgrajen pri vseh modelih obvladovanja tveganja in tudi pri načrtu integritete bi moralo biti tako. Vsaj v njegovi zasnovi smo tako načrtovali in zato smo tudi pričakovali, da bo treba sčasoma ubrati drugo pot, ker gre življenje naprej in prinaša s seboj nove izzive. Če v nekem procesu, recimo pri izdaji gradbenih dovoljenj, ali pri predpisu obstaja tveganje, ker ni ustrezen, obstaja torej nenadzorovana možnost črne gradnje ali morda celo podkupovanja, je na prvem mestu predstojnik tisti, ki mora biti po svoji funkciji pozoren na tako tveganje in znova tehtati učinkovitost nadzornih ukrepov, jih ustrezno nadgraditi in tako sproti preprečevati posledice. Če mu to pristojnost odvzamete, jo prenesete na raven nekega abstraktnega registra tveganj, ste mu praktično odvzeli možnost, da celovito in vsestransko sam upravlja svoje kontrolno okolje. Po drugi strani ste ga s tem razbremenili odgovornosti. Ravno to pomanjkanje odgovornosti je večinoma vzrok, ki nas je z leti pripeljal do tega, da praktično nihče več za nič ne odgovarja. Imamo kup nekih pravil, registrov, celo seznamov s črnimi listami, ki so, kot kaže, le še en kamen okoli vratu našim neuresničenim željam biti druga Švica.

Bećir Kečanović

 

TFL Glasnik:
Je šlo tedaj za pomanjkanje zdrave kmečke pameti in je to ključni razlog, da zadeve nismo pripeljali tako daleč, da bi ljudem vzbudili to, da sami postanejo drugačni?

Bećir Kečanović:
Mislim, da je v enem delu šlo za pomanjkanje zdrave pameti, v drugem pa za pomanjkanje načrtovanega pristopa in sistema uveljavljanja odgovornosti. Prišli smo tako daleč, da lahko različni ljudje v tej strukturi in arhitekturi, ki se ji reče javni sektor, sprejemajo odločitve, ne da bi bile te preverjene hierarhično po vertikali navzgor. Nekateri ministri, to vidimo tudi pri tej vladi, se distancirajo od odgovornosti, češ, politika se v to ne bo vmešavala. Zadnjič sem poslušal ministrico za notranje zadeve, da ona praktično ne želi imeti ničesar s tem, kar dela policija, da se ne bi preveč vmešavala v delo policije. Takšno stališče ne gre skupaj z vlogo političnega vodenja države. Ne govorim o strankarskem delovanju, govorim o politiki kot praktični modrosti pri vodenju države, politiki, o kateri sta govorila že Aristotel in Platon, kot praktični etiki. Praktični etiki in modrosti, ki se najprej odraža v tem, kako dobro upravljati državo. Prvi, ki je v državi odgovoren za notranjo varnost, je minister za notranje zadeve.

Ta primer sem navedel tudi kot nekdanji vodja skupine za boj proti terorizmu. Potem ko se je zgodil strahoten teroristični napad v Parizu, ko smo lahko denimo na hrvaški televiziji spremljali, kako je hrvaška oblast ljudem odpirala informacijske kanale in jih informirala o vprašanjih, ki so ključna za javno varnost in pomirjenost državljanov glede varnostnih razmer v državi, je naše notranje ministrstvo bore malo povedalo o tem. Menim, da smo državljani v takih primerih upravičeni iz prve roke dobiti informacijo, kakšno je stanje varnosti pri nas. Na srečo še zmeraj živimo v varni državi. Toda to ne pomeni, da si v tako dramatičnih razmerah, kot je teroristični napad praktično v naši soseščini, vrh ministrstva ne vzame dovolj časa, da bi javnosti posredoval informacije o stanju notranje varnosti, za katero je minister za notranje zadeve prvi odgovoren.

Ta zgodba z (ne)vmešavanjem politike v delo policije ima že predolgo brado. Bil sem priča nezaslišanemu dogajanju na notranjem ministrstvu, ko je Marko Pogorevc, tedanji generalni direktor policije, tožil Rada Bohinca, ministra za notranje zadeve, na ustavnem sodišču samo zato, ker je slednji zahteval učinkovit nadzor in uveljavljanje odgovornosti v vrhu policije. In to v konkretnem primeru, ki je bil mednarodno odmeven, ravnanje šefa policije, ki je v tej situaciji tožil svojega ministra za notranje zadeve, pa v posmeh in sramoto vsej državi. Pa ni bilo ne levega ne desnega politika, ki bi nadutežu rekel: hej, ustavi konje. Edini poduk mu je dal Matjaž Hanžek, takratni varuh človekovih pravic, ko je rekel, da se je očitno pes strgal z verige.

Zdaj smo od odgovornosti politike za dobro upravljanje države na področju notranje varnosti in delovanja policije prešli v drugo skrajnost. V situacijo, ko se nihče ne želi vmešavati v nič, ko nihče ne želi odgovarjati za nič. V taki situaciji se navadno začne razraščati anarhija, pride na plan denimo to, da lahko neki povprečen uradnik na nižji ravni prosto upravlja pomembne resurse države in celo v tujini razpolaga z njenim vplivom in ugledom. Potem ko se na državo celo neutemeljeno zgrnejo kritike mednarodnih institucij, si politiki pilatovsko umivajo roke, češ, v to se politika ne sme vmešavati. Zakaj potem sploh imamo politike in politične institucije?

Zaradi mlahavosti in neodgovornosti politike imamo tudi paradoks, da je na političnem področju ves aparat izvršilne veje oblasti ujetnik nekega državnega organa, ki se mu reče komisija za preprečevanje korupcije. S tem se pridružujem tistim, ki upravičeno opozarjajo, da gre KPK pri ugotavljanju politične odgovornosti predaleč in vse bolj drsi iz območja prava v območje politike. To ni njena naloga. Ugotavljanje politične odgovornosti v izvršilni veji oblasti je po ustavi primarna pristojnost in naloga parlamenta oziroma državnega zbora. Ali nam je to všeč ali ne, je druga stvar. Dejstvo pa je, da na tej delitvi politične oblasti in ugotavljanju politične odgovornosti med parlamentom in vlado temeljita moderna ustava in pravna država. Tako je tudi v naši ustavi.

Na tem mestu si bom sam zastavil vprašanje, da me ne bi na to spet opozarjal kdo od mojih bivših sodelavcev, kaj sem na tem področju storil, ko sem bil pomočnik predsednika KPK? Po izkušnjah z neuspešnim ugotavljanjem politične odgovornosti s pravnimi sredstvi in konkretnimi sodbami sodišč, da ugotavljanje politične odgovornosti ni domena prava, sem februarja 2013 organiziral posvet, na katerega smo povabili strokovnjake ustavnega in upravnega prava ter s področja javnega pravobranilstva in medijev, ker smo želeli odgovorno razmejiti in javnosti sporočiti, do kod segajo pravna pooblastila na političnem področju tako KPK kot katerega koli državnega organa. Povzetki so še zdaj na spletni strani KPK. Če bi jih kdo prebral, bi morda našel odgovor na marsikatero vprašanje, še preden je boleče udarilo po državi in posameznikih.

Kar koli si mislimo o slovenskih politikih in politiki, vendarle obstajajo neke meje med pravom in politiko, ki jih je treba upoštevati, če hočemo, da dobra politika opravi svoje poslanstvo na dober način. Zato ponovno poudarjam, kar je bil tudi namen omenjenega posveta o politični diskreciji, da lahko politično odgovornost izvršilne veje oblasti ugotavlja samo državni zbor. Skozi poslanska vprašanja, skozi interpelacijo, skozi parlamentarno preiskavo, ne nazadnje z ustavno pristojnostjo državnega zbora, da pred ustavnim sodiščem vloži obtožbo (impeachment) zaradi kršitve ustave in zakonov pri opravljanju funkcij predsednika vlade ali ministrov. Ugotavljanje politične odgovornosti preprosto ni stvar niti KPK niti katerega drugega državnega organa. To je kvečjemu politizacija državnega organa.

Seveda lahko KPK komunicira s katero koli politično institucijo v državi in z vsakim političnim funkcionarjem ter obvešča javnost o dejstvih. Svoje vrednostne sodbe o tem, kdo sodi na kateri seznam, pa bi morala podrediti pravu in zakonskim pooblastilom, ki jih ima na razpolago. Kar zadeva ugotavljanje politične odgovornosti, bi se morala v okviru svojih pristojnosti obračati na predsednika državnega zbora ali predsednika vlade, če gre za odgovornost ministrov, in ju opozarjati na anomalije v političnem procesu ter o tem obveščati javnost.

Ne govorim o pristojnosti KPK, da v skladu z zakonom na svojem področju ugotavlja pravno odgovornost, proti kateri ne bi smel biti nihče imun, in ko gre za slednjo, dosledno, brez razlik tudi pozivati k odgovornosti predsednika vlade ali kogar koli od političnih funkcionarjev, da pojasni sporna vprašanja – pravne odgovornosti.

Bećir Kečanović

 

TFL Glasnik:
Pomeni, da je problem dejansko to, da politika ne želi in noče prevzemati odgovornosti. Državni zbor, ki bi to moral terjati, tega ne počne, saj so koalicijske sile jasno razdeljene. Kaj je narobe z nami? Zakaj politiki ne želijo politično odgovarjati? Je to tako udobno ali pa se bojijo volivcev? So morda premalo denarno nagrajeni?

Bećir Kečanović:
Od leta 2009 do 2012 sem v KPK vodil javno razpravo, v kateri je bila udeležena vrsta uglednih strokovnjakov s področja javne etike in prava, ukvarjali smo se celo z vprašanji etike življenja in etike smrti, kar se nanaša tudi na evtanazijo. O tem je izšel zbornik s prispevki o javni etiki, ki je odprto dostopen na spletu. Skratka, odpirali smo tudi to vprašanje, kaj je narobe z našo državo, da je od zvezde na nebu Evrope strmoglavila v apatijo in razprtijo. Med drugim je ta razprava pokazala, da smo bili po osamosvojitvi upravičeno vzhičeni nad uspehi, navdušeni nad tem, kar smo dosegli z osamosvojitvijo. Kot zaljubljenci spomladi smo pozabili vse drugo in se predali občutku, da je država nekaj samo po sebi umevnega in nam od tu naprej ni treba nič skrbeti in nič več storiti za državo. Javnost in civilna družba sta postopoma opustili nujno potrebni državljanski nadzor nad izvajanjem oblasti, oblast pa se je tačas spridila. Začela je spodkopavati nadzorne mehanizme države: od vprašljivih reorganizacij policije, izrivanja kriminalistične policije iz središča njene funkcije in pristojnosti do ukinjanja SDK in tako naprej.

Nekateri, ki so opazovali ta proces demontaže strokovnega dela države, so zaman opozarjali. Leta 2002 sem skupaj z dr. Darkom Mavrom vodil posvet o boju proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Če pogledate tisti zbornik iz leta 2002 in politiko pregona iz leta 2012, boste videli, da gre za iste principe in načela, ki bi jih organi odkrivanja in pregona nujno potrebovali že pred letom 2000. Vlada RS je po omenjenem posvetu odobrila kar nekaj proračunskih sredstev za vzpostavitev nujno potrebne nacionalne strategije boja proti gospodarskemu kriminalu. A glej ga, zlomka, tedanji vrh policije je investiral v domnevno bolj pomembne tiskalnike, mobilne telefone in povečan obseg dela večinoma za izbrance. Zatem so prišla leta debelih krav in življenja na veliki nogi. Komu se je še dalo misliti na boj proti kriminalu in korupciji, kvečjemu so znani politiki tekmovali v tem, kdo bo prej demontiral komaj ustanovljeno komisijo za preprečevanje korupcije. V ozadju politične samovšečnosti in na očeh vseh nas pa je medtem nemoteno potekalo izčrpavanje paradnih konjev slovenskega gospodarstva, trgovanje pod mizo in jemanje provizij po ustaljenih domačih poslovnih običajih, z drugimi besedami s političnim kriminalom in politično korupcijo. Račun za vse to je kmalu prispel in skupaj s perečo krizo še obresti.

Potrebovali smo torej deset let, da smo od spoznanja potrebe po nacionalni strategiji boja proti kriminalu in korupciji prišli do politike pregona gospodarskega kriminala, ki kolikor toliko vzpostavila mehanizme, za katere smo že desetletje pred tem vedeli, da so nujni, če hočemo ubraniti državo in narodovo bogastvo pred plenilci. Če pogledate, kaj se je zgodilo v teh desetih letih, je jasno, zakaj šele deset let pozneje. Medtem so šla mimo najboljša leta, v katerih smo namesto napredka največ izgubili. Jasno je, da je šlo za premišljen in načrtovan proces oslabiti nadzorne mehanizme, da se lažje upleni, kar so medtem uplenili.

Tretji problem je nesposobnost multidisciplinarnega odzivanja na multidisciplinarne, večstranske izzive in probleme. Svet ni več niti tako predvidljiv niti tako samoumeven, kot smo ga bili vajeni. Nimam nostalgije po bivši državi, a se je skozi leta izoblikoval neki občutek gotovosti in predvidljivosti – tudi pri delovanju javnih inštitucij. Po osamosvojitvi se je marsikaj spremenilo in prav je tako. Slabo pa je, da smo spremenili še tisto, kar je bilo dobra podlaga, da bi bili kot družba in država učinkovitejši pri sodobnih izzivih. Pojem družbene skupnost je že zdavnaj presegel meje nacionalnih držav. Tiste, ki so se začele odpirati navzven, so postale pozorne na raznolikost širnega sveta in so tako uzrle nove priložnosti v globalizacijskih procesih. To se morda sliši kot fraza, vendar je dejstvo, saj tudi problemi in izzivi dobivajo večdimenzionalnost. Kdor ne verjame, lahko povpraša pri uspešnih gospodarstvenikih, ki delujejo na svetovnem trgu. Enostransko, linearno mišljenje in delovanje enostavno ne zadošča več. Včasih se mi zdi, kakor da tega ne želimo sprejeti, da se bojimo naše majhnosti, pri čemer hkrati pozabljamo na naše prednosti. Zaradi tega zaostajamo na praktično vseh področjih, od znanosti do gospodarske konkurenčnosti.

Če se ponovno vrnem k uvodoma omenjeni strategiji razvoja javne uprave in njenemu poudarku potrebe po spremembi miselnosti, je to pravo izhodišče, vendar ne zgolj na papirju, temveč dejansko v nevronih in sinapsah posameznika. Ne moremo se z večstranskimi izzivi in problemi spopadati z enostransko, linearno pametjo. K sodobnim težavam in izzivom bi morali pristopati večstransko. Naša pozornost bi se prav tako morala namesto k dobičku usmeriti k človeku, da od tu začnemo krepiti naše medsebojne odnose: uveljavljati odgovornost za drugega, odgovornost za družbo, solidarnost in socialne vezi. Tako bomo v nas ponovno prebudili uspavani občutek zanimanja za državo, za sodržavljanke in sodržavljane, in začeli zdraviti tudi politično apatijo ter volilni absentizem, kar je med glavnimi vzroki demokratičnega primanjkljaja in nezaupanja v politične ustanove. Prav na to temo je bil na posvetu o vključujoči družbi, vrednotah in izzivih 27. marca 2015 prispevek o vzrokih in potrebi po preseganju politične apatije, o političnem izključevanju kot glavnem vzroku, ki je na marsikaterem področju naše družbe in države mati vseh drugih težav in posledic.

Ko govorimo o vključevanju, raznolikosti, enakih možnostih za vse, solidarnosti in krepitvi socialnih vezi, ne gre prezreti, da so zgodovinske usedline teh načel in vrednot še vedno žive v kolektivnih možganih te države, ta družba je bila in je še vedno v srcih preprostih ljudi čuteča in solidarna. Ljudje še ohranjajo občutek za šibkejše in vedo, kako bi morala glede tega ravnati tudi politika, tako kot sta jo razumela že Platon in Aristotel, da je v pravem pomenu odgovornosti za družbo in državo vrlina praktične etike ali, če hočete, integritete. Slišimo očitke, da mladih politika ne zanima, da mladih država ne zanima. To ni res. Če pogledamo dejavnosti mladih na področju ekologije, pri humanitarnih dejavnostih, vidimo, da so v skrbi za družbo in državo mladi še kako politično aktivni. To, da ne sprejemajo načina, kako nekateri v aktualni ali prejšnji politični nomenklaturi ravnajo z državo, še ne pomeni, da mladih politika v njenem žlahtnem pomenu praktične etike ne zanima. Oni pač iščejo alternative, kako na drugačen način pristopiti k temu vprašanju. In tako je tudi prav.

Če sklenem s tem, da je bilo ravno to vprašanje: iskanje in ponujanje alternativ mladim ljudem; osrednje vprašanje letošnjega srečanja v Washingtonu, ko je vrh svetovne politike razpravljal, kako se na globalni ravni spopasti s problemi ekstremnega radikalizma oziroma terorizma, v pozitivnem odnosu mladih do raznolikosti, vključevanja in enakosti so nove priložnost za napredek in trajnostni razvoj, za mir in varnost v državah in svetovni skupnosti.

 

TFL Glasnik:
Na koncu pogovora navadno zastavim vprašanje, kaj je vaše sporočilo Slovencem, vendar se iz vašega zadnjega odgovora to več kot očitno vidi.

Bećir Kečanović:
Nerad dajem nasvete drugim, ker sem jih sam potreben. Daleč od tega, vrsta je predloga, da bi se še jaz drenjal v množici obetavnih. Ljudje morajo sami začutiti, kaj je pomembno za njih, in temu slediti. Res pa je, da se rad udeležujem javnih razprav, da spodbujam skupno premišljevanje, včasih namenoma provociram, kot tisti Sokratov čmrlj. S tega gledišča menim, da bi morali vsi skupaj vložiti več napora, da presežemo ta čas individualizma in apatije. Želim si, da bi kot družba spet postali srečnejši in pozornejši na našo državo, bolj ponosni na to, kar smo, na naš neizkoriščen potencial raznolikosti, da bi se odrekli izključevanju in sovraštvu do drugačnosti. Skupaj in v slogi bi verjetno lažje premagali tudi težave, ki nas pestijo, vključno z odvečnim občutkom majhnosti.

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Barbara Reya

Bećir Kečanović

Novela ZIKS-1F: korak naprej, dva nazaj?

Blaž Kovačič Mlinar

pišeta: odvetnik, dr. Blaž Kovačič Mlinar in odvetnica Tea Mlinar Kovačič, zaposlena pri Odvetniški pisarni Kovačič in Mlinar

Ministrstvo za pravosodje je pred kratkim (5. 2. 2015) objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1F), ki naj bi v kratkem doživel obravnavo tudi v Državnem zboru. Predlog vsebuje nekatere zelo potrebne spremembe, po drugi strani pa daje slutiti, da je ministrstvo podleglo populističnim pogledom v zvezi z nekaterimi zadnje čase zelo razvpitimi primeri obsojencev, ki so pred izvršitvijo zaporne kazni pobegnili v tujino oziroma so se odhodu v zapor izognili s sklicevanjem na zdravstvene razloge.

Hvale vredno je tako  predvsem dejstvo, da do sprememb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij prihaja tudi zaradi odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice in predlogov Varuha človekovih pravic RS. Manj pohvalno pa je, da iz predloga ZIKS-1F izhaja, da je namen sprememb tudi „zmanjšanje števila upravnih postopkov“ in zoženje razlogov zaradi katerih lahko obsojenci zaprosijo za odlog ali prekinitev izvrševanja kazni zapora.

Iz predstavitve nekaterih izmed predlaganih rešitev tako izhaja, da gre za korak v smeri večje represivnosti izvrševanja kazni zapora, pri čemer se ni mogoče izogniti občutku, da gre za ad hoc spremembo zakonodaje zaradi posamičnih primerov znanih obsojencev, ki so se sklicevali na obstoječe zakonske možnosti glede odloga (in prekinitve) ter režima izvrševanja kazni zapora. Takšen način urejanja tako pomembne zakonske materije gotovo ni primeren, predlagane rešitve pa bodo po nepotrebnem imele nepopravljive posledice za pravice obsojencev in predvsem njihovo zdravje. Pri tem pa je potrebno opozoriti, da mora biti temeljno načelo pri izvrševanju kazenskih sankcij še vedno načelo humanosti in omejenosti represije.

Posamezne predlagane spremembe členov ZIKS-1

a) Sprememba 10. člena ZIKS-1

Sama sprememba definicije osebnega načrta (ki ne temelji več na pisnem sporazumu med obsojencem in zavodom, kot doslej) sicer ne bo prinesla drugačnega položaja obsojencev na prestajanju kazni, vendar pa je dober pokazatelj spremenjenega odnosa do obsojencev, ki niso več tretirani kot subjekt ampak prej objekt izvrševanja kazni zapora. Obsojenci bodo v bodoče še bolj dojemali osebni načrt kot heteronomno obveznost, ki jo pač morajo izpolniti, da bodo pridobili ugodnosti.

Res je, da tu ne more biti govora o nekakšnem pogodbenem odnosu, je pa obsojenčev pristanek pomemben tudi na simbolni ravni, saj s tem prevzame svoj del odgovornosti za njegovo izvrševanje. Drugače gre pač zgolj še za en oblastni akt s strani zavoda, ki obsojencev ne bo motiviral za rehabilitacijo, razen v smislu sankcije, če se ga ne bodo držali. Gre pa gotovo za vprašanje za slovensko penološko znanost, v smislu, ali je pri nas sploh še zaželena rehabilitacija obsojencev ali pa smo tudi v Republiki Sloveniji prevzeli t.i. Law&Order koncept izvrševanja zaporne kazni, torej zgolj zlo za zlo.

b) Spremembe 24. člena (in 82. člena) ZIKS-1

Članek je dostopen samo za naročnike!

Konsolidacija in konsolidirano letno poročilo 2014

Vida Oder

piše: Vida Oder, univ. dipl. ekon., Preizkušena davčnica, Preizkušena računovodkinja

Konsolidacija (uskupinjevanje) je postopek, s katerim se pripravijo računovodski izkazi za poslovno skupino kot celoto. Postopek konsolidacije se izvede tako, da se seštejejo posamezni računovodski izkazi, v nadaljevanju pa se izločijo medsebojni posli v okviru skupine in nerealizirani dobički. Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila. Konsolidirano računovodsko poročilo je sestavljeno iz konsolidiranih računovodskih izkazov in pojasnil k njim. Konsolidirano letno poročilo je opredeljeno v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), (Uradni list RS, št. 42/2006 do 82/2013). Pripraviti ga mora nadrejena družba s sedežem v Sloveniji, ki ima eno ali več podrejenih družb v državi ali v tujini.

Kdaj se šteje, da je družba nadrejena drugi družbi? V 2. odstavku 56. člena ZGD-1 je zapisano, da je družba nadrejena drugi družbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

 • če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi;
 • če ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe;
 • če ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja, ali
 • če je družbenik v drugi družbi in če na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi.

Kaj je poslovna skupina? Poslovna skupina je gospodarska enota, ki ni pravna enota in ni samostojna nosilka pravic in dolžnosti. V uskupinjenih računovodskih izkazih mora biti skupina predstavljena, kot da bi šlo za eno samo podjetje. Skladno s 13. točko Uvoda v Slovenske računovodske standarde so skupinski računovodski izkazi pripravljeni na osnovi posamičnih računovodskih izkazov z ustreznimi uskupinjevalnimi popravki, ki pa niso predmet knjiženja v računovodskih razvidih uskupinjenih podjetij.

Poslovno skupino sestavljajo:

 • obvladujoče podjetje,
 • podjetja, odvisna od njega zaradi deleža v kapitalu,
 • podjetja, odvisna od njega zaradi prevladujočega vpliva iz drugih razlogov.

V konsolidacijo pa skladno z določili 8. odstavka 56. člena ZGD-1 ni treba vključiti podrejene družbe, če to ni pomembno za resničen in pošten prikaz po šestem odstavku tega člena. Družba mora v prilogi h konsolidiranim izkazom navesti družbe, ki jih zaradi razlogov iz prejšnjega stavka ni vključila v konsolidacijo in pojasniti razloge za tako odločitev. Če več družb izpolnjuje merilo iz prvega stavka tega odstavka, jih je treba vključiti v konsolidacijo, če so vse skupaj pomembne za resničen in pošten prikaz po šestem odstavku tega člena.

Katere metode uskupinjevanja predvidevajo Slovenski računovodski standardi? Slovenski računovodski standardi (SRS)(Uradni list RS, št. 118/2005 do 94/2014), ki konsolidacijo obravnavajo v Uvodu, predvidevajo dva postopka uskupinjevanja:

 • popolno konsolidacijo, kadar gre za obvladujočo družbo in od nje odvisne družbe in
 • kapitalsko metodo, v primeru pridruženih družb, kjer ima naložbenik pomemben vpliv.

Popolna konsolidacija se opravi tako, da se seštejejo vse postavke posamičnih računovodskih izkazov družb, vključenih v poslovno skupino. Iz dobljenega seštevka se, skladno z določbami SRS, v nadaljevanju izločijo:

 • finančne naložbe obvladujoče družbe v kapital oziroma dolgove odvisnih družb in deleži obvladujoče družbe v kapitalu oziroma dolgovih odvisnih družb, pa tudi druge medsebojne finančne naložbe in deleži v kapitalu oziroma dolgovih drugih družb v skupini ter v tej zvezi obračunajo razlike,
 • medsebojne poslovne terjatve in poslovni dolgovi,
 • medsebojni prihodki in odhodki,
 • neiztrženi čisti dobički in čiste izgube, ki so posledica notranjih poslov znotraj skupine in
 • ponovno obračunajo davki in se časovno razmejijo ter
 • posebej izkažejo manjšinski deleži v kapitalu in čistem dobičku.

Za pravilno izvedbo popolne konsolidacije je potrebno zagotoviti, da:

 • so v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb za podobne poslovne dogodke uporabljene enotne računovodske usmeritve, v kolikor to ni možno, pa se za potrebe konsolidiranja opravijo ustrezni preračuni,
 • so postavke v posamičnih računovodskih izkazih odvisnih družb enako formalno predstavljene, v kolikor niso, morajo odvisne družbe sestaviti posebne računovodske izkaze za potrebe uskupinjenja, ki se razlikujejo od njihovih uradnih računovodskih izkazov,
 • so posamični računovodski izkazi uskupinjenih družb sestavljeni za poslovno leto, ki se konča na isti dan, če to ni mogoče, pa je potrebno opraviti preračune za učinke pomembnih poslovnih dogodkov v odvisnih družbah, ki so nastali v vmesnem obdobju, ki ne sme biti daljše od treh mesecev. Če so vmesna obdobja daljša od treh mesecev, morajo odvisne družbe sestaviti vmesne posamične računovodske izkaze,
 • je določena metoda prevedbe iz tuje valute, v kateri so predstavljeni posamični računovodski izkazi odvisnih družb, v predstavitveno valuto obvladujoče družbe; to so praviloma pri sredstvih in obveznostih do njihovih virov srednji tečaj Evropske centralne banke, pri prihodkih in odhodkih pa povprečni srednji tečaji, ki so veljali ob njihovem nastanku.

Glede na dejstvo, da konsolidacijo izvaja obvladujoča družba, mora navodila za pripravo posamičnih računovodskih izkazov pripraviti prav ona in zahtevati od odvisnih družb dosledno izvajanje. Samo na osnovi kvalitetnih podatkov odvisnih družb, pa tudi obvladujoče družbe, je možno pripraviti kvalitetne konsolidirane računovodske izkaze. V primeru neupoštevanja skupnih računovodskih predpostavk poslovne skupine, lahko pride do resnih težav pri konsolidiranju, do problemov pri reviziji in končno do manj kvalitetnih konsolidiranih računovodskih izkazov in konsolidiranega računovodskega poročila.

Skladno z metodologijo Kapitalske metode se finančna naložba najprej evidentira po nabavni vrednosti, knjigovodska vrednost pa se kasneje poveča ali zmanjša s pripoznanjem naložbenikovega deleža v dobičku ali izgubi družbe, v kateri ima naložbenik pomemben vpliv. Zneski, dobljeni iz razporeditve čistega dobička družbe, kjer ima naložbenik pomemben vpliv, zmanjšujejo knjigovodsko vrednost finančne naložbe. Ne glede na napisano, so preračuni knjigovodske vrednosti morda prav tako potrebni, če se spremeni naložbenikov sorazmerni delež v kapitalu druge družbe, a te spremembe niso vključene v izkaz poslovnega izida. Med obravnavanimi spremembami so tudi tiste, ki so posledica prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, finančnih naložb in tečajnih razlik.

V primeru skupnega obvladovanja družb je včasih težko izvesti popolno konsolidacijo. Slovenski računovodski standardi v takih primerih dovoljujejo sorazmerno konsolidiranje ali kapitalsko metodo. Če se poslovna skupina odloči za sorazmerno konsolidiranje, mora skladno z napotilom Slovenskih računovodskih standardov, uporabiti Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)(Uradni list EU L št. 261/2006 do 95/2013).

Pri metodi sorazmernega konsolidiranja se v skupino zajamejo posamezna sredstva in obveznosti ter prihodki in odhodki v deležu, ki je enak deležu obvladujoče družbe v kapitalu skupaj obvladovane družbe.

Konsolidirano letno poročilo je sestavljeno iz konsolidiranega računovodskega poročila in konsolidiranega poslovnega poročila. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz:

 • konsolidirane bilance stanja,
 • konsolidiranega izkaza poslovnega izida,
 • konsolidiranega izkaza denarnih tokov,
 • konsolidiranega izkaza gibanja kapitala in
 • priloge s pojasnili h konsolidiranim izkazom.

Za obliko in vsebino konsolidiranega letnega poročila je potrebno smiselno uporabiti določbe o letnem poročilu. Enako velja za postopek sprejema letnega poročila.

Uporabo vezane knjige računov določa 31.a člen Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2). Podrobnejša vsebina, oblika in način potrjevanja vezanih knjig računov so določeni s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov (v nadaljevanju pravilnik), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/15. Novi 31.a člen ZDavP-2 določa, da je zavezanec za davek, ki izda račun pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oziroma elektronske naprave, ki zagotavlja revizijsko sled (38. člen ZDavP-2), dolžan izdati račun z uporabo vezane knjige računov – VKR, ki jo pred uporabo potrdi pri davčnem uradu.

Vsebina in oblika vezane knjige računov

Vezana knjiga računov je sestavljena iz platnic in knjižnega bloka v velikosti 210 x 148 mm (formata A5) in vsebuje 3 x 50 samokopirnih listov oziroma 50 setov računov. Prva dva lista v setu sta na levem robu perforirana, tretji pa je brez perforacij, saj ostane vezan v knjigi. Vsaka vezana knjiga računov ima enkratno serijsko številko, ki ni ponovljiva. Serijska številka vezane knjige računov je odtisnjena v spodnjem desnem kotu na vsakem obrazcu računa v knjižnem bloku. Sestavljena je iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke vezane knjige računov, ki sta med seboj ločeni z vezajem. Na platnicah vezane knjige računov je odtisnjeno besedilo Vezana knjiga računov in podatek o številki bloka, letnice izdaje računov in obdobje izdajanja računa.

Kje kupiti VKR, kako potrditi in uporabljati

Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe ustreznega računalniškega programa oz. elektronske naprave, ki omogoča revizijsko sled, morajo od vključno 31. januarja 2015 dalje izdajati račune iz posebne vezane knjige računov, ki so bile na voljo v knjigarnah in založbah v zadnjem tednu januarja. Vezano knjigo računov lahko zavezanci potrdijo po portalu eDavki z obrazcem NF-VKR Potrdilo, v katerega vpišejo serijsko številko vezanih knjig računov, ki jih želijo potrditi. Po portalu eDavki je možno potrjevanje od 26. januarja 2015 dalje. Zavezanci, za katere ni predpisano vlaganje davčnih obračunov, napovedi in drugih vlog oziroma obrazcev elektronsko po portalu eDavki, lahko potrditev izvedejo osebno na finančnem uradu, in sicer tako, da izpolnijo vlogo za potrditev vezane knjige računov osebno na finančnem uradu.

Kateri zavezanci morajo izdajati račune iz vezane knjige računov

Vsak zavezanec za davek, ki na podlagi davčnih in drugih predpisov vodi poslovne knjige in evidence ter izda račun pri gotovinskem poslovanju brez ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, mora izdati račun iz posebne vezane knjige računov. Računi pri gotovinskem poslovanju so računi, izdani za prodajo blaga in storitev, ki so delno ali v celoti plačani z gotovino. Plačilo z gotovino pomeni plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo, druge načine plačila, ki ne predstavljajo neposrednega nakazila na transakcijski račun, odprt pri ponudniku plačilnih storitev, plačila s plačilno ali kreditno kartico, čekom in druge podobne načine plačila.

Vezano knjigo računov mora za izdajo računov pri gotovinskem poslovanju uporabiti tudi vsak zavezanec za davek, ko izdaja računov z uporabo računalniškega programa oziroma elektronske naprave ni mogoča zaradi okvare računalniškega programa ali elektronske naprave oziroma zaradi izpada električne energije.

Tukaj bi opozorila, da izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju s pomočjo programskega paketa Word in Excel ni več dopustna, saj tako Word kot Excel ne omogočata izdaje računa v skladu z 38. členom ZDavP-2, to je z revizijsko sledjo.

Vezana knjiga računov se uporablja od vključno 31. januarja 2015. Zavezanec mora v vezani knjigi računov hraniti vse izvorne podatke in vse poznejše spremembe izvornih podatkov, če je do takšnih sprememb prišlo, 10 let od dneva izdaje zadnjega računa iz vezane knjige računov.

Vir: revija Denar - Anita Avbar Salopek

Pisali smo, da sodišče prve in druge stopnje potrdi vse odločitve davčnega organa v davčnih inšpekcijskih nadzorih davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2. No, pa le ni vse tako črno, kot se zdi, saj je vrhovno sodišče v eni svojih sodb v oktobru 2014 odločilo, da je sodišče prve stopnje v dokaznem postopku bistveno kršilo določbe postopka upravnega spora, ker ni obrazložilo, zakaj je zavrnilo dokazna predloga za zaslišanje. Zaradi tega je bila zadeva vrnjena v ponovno odločanje.

Sodba Vrhovnega sodišča

V letu 2013 sem v septembrski številki revije Denar pisala o tem, kako nenavadno in neobičajno se mi zdi, da v primerih inšpiciranja davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 tako upravno kot vrhovno sodišče potrdi vse odločitve davčnega organa. Predlogi davčnih zavezancev za zaslišanje prič (na primer zakonca, očeta, mame …) niso bili nikoli sprejeti in se niso nikoli udejanjili, saj jih je davčni organ zavrnil z obrazložitvijo, da gre za pristranske priče in da ima v davčnem postopku prednost dokazovanje z listinami (glej 77. člen ZDavP-2). Tudi sodišče je imelo stališče, da bi davčni zavezanec svoje trditve moral dokazovati z listinami. Praksa sodišč se je v tovrstnih primerih do danes vsaj glede dokaznega sredstva nekoliko spremenila v prid davčnim zavezancem in ni vedno nujno, da sodišče a priori in v vseh primerih vztraja na listinskih dokazih. O tem priča sodba vrhovnega sodišča številka X Ips 114/2013 z dne 23. oktobra 2014, v kateri je odločilo, da je sodišče prve stopnje v dokaznem postopku bistveno kršilo določbe postopka upravnega spora, ker ni obrazložilo, zakaj je zavrnilo dokazna predloga za zaslišanje revidentkinega očeta in moža.

Revidentka je bila inšpicirana za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2009. Glavni očitek prvostopnega sodišča (in davčnega organa) je bil, da revidentka ni dokazala, da je večji del denarnih sredstev prejela neodplačno od sorodnikov, med drugim tudi od svojega očeta, prav tako naj ne bi dokazala, da denarna sredstva izvirajo iz oddajanja premoženja v najem v Bosni in iz dejavnosti, ki jo opravlja njen mož. Revidentka je zatrjevala, da je od svojega očeta prejela 100.000,00 evrov na podlagi ustno sklenjene darilne pogodbe z očetom. Zato je v svoji tožbi sodišču prve stopnje predlagala, da se za dokazovanje resničnosti ustno sklenjene darilne pogodbe zasliši ona sama, njen oče in mož. Sodišče prve stopnje je predlog za zaslišanje zavrnilo, ker naj bi revidentka imela med postopkom možnost sodelovanja, pri tem pa ni obrazložilo, zakaj je zavrnilo dokazna predloga za zaslišanje. Zaradi navedenega je revidentka vložila revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava in bistvenih kršitev določb postopka.

Načelna dolžnost sodišča je, da izvede predlagane dokaze. Kot določa drugi odstavek 20. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1), sodišče ni vezano na dokazne predloge strank in lahko izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti ter pravilni odločitvi. Drugi odstavek 287. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) določa, da sodišče predlagane dokaze, za katere meni, da niso pomembni za odločbo, zavrne in navede, zakaj jih je zavrnilo. Vendar ta določba ne pomeni, da sodišče pri tem lahko ravna samovoljno (glej sklep I Up 460/2011 z dne 29. septembra 2011). Zavrnitev dokaznega predloga mora biti obrazložena, sicer stranki ni omogočeno učinkovito uresničevanje pravice do pritožbe (glej sklep II Ips 368/2004 z dne 1. decembra 2005). Sodišču pa ni treba izvajati dokazov, ki so:
a) nepotrebni, ker je dejstvo že dokazano,b) nerelevantni, ker dejstvo, ki naj bi ga dokazovali, za odločitev ni pravno odločilno ali c) popolnoma neprimerni za ugotovitev določenega dejstva.

Odločitev, ali gre za katerega od navedenih primerov, je na strani sodišča. V prej omenjeni sodbi vrhovnega sodišča je le-to poudarilo, da je pri tej odločitvi potrebna še posebna previdnost, da se zavrnitev dokaznih predlogov ne pretvori v vnaprejšnjo dokazno oceno. V neposrednem dokaznem postopku, na primer pri zaslišanje prič, kjer imajo stranke možnost priči zastavljati vprašanja in kjer je priča pod kazenskopravno pretnjo dolžna izpovedovati po resnici, se dokaže resničnost ali neresničnost strankinih zatrjevanj. Zato zaslišanje prič nima enakega pomena, kot ga imajo pisne izjave teh prič v davčnem postopku (glej sklep II Ips 368/2004 z dne 1. decembra 2005 in sklep X Ips 799/2008 z dne 15. aprila 2009). Iz obrazložitev davčnega organa in sodišča prve stopnje ne izhaja, zakaj so bili revidentkini dokazni predlogi zavrnjeni, temveč izhaja le, zakaj je davčni organ presodil, da obstaja dvom o resničnosti (ustne) darilne pogodbe. Sodišče se načeloma strinja, da imajo v davčnem postopku listinski dokazi prednost, vendar je potrebno upoštevati tudi naravo spora. Ker gre za obdavčitev fizične osebe, ki trdi, da je svoje dohodke pridobila na podlagi ustno sklenjene darilne pogodbe s svojim očetom, so v takih primerih po mnenju sodišča dokazni predlogi za zaslišanje pogodbenih strank primerni in v skladu z določbo 77. člena ZDavP-2, ki pravi, da so poleg listinskih dokazov dopustna tudi vsa druga ustrezna in primerna dokazna sredstva.

V obravnavani zadevi je sodišče odločilo, da je podana bistvena kršitev določb postopka in naložilo prvostopnemu sodišču, da v ponovnem postopku oceni, ali je dokaz pravočasen in substanciran oziroma tak, da bo prispeval k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. Zato bo sodišče prve stopnje moralo izvesti predlagane dokaze oziroma zaslišanje in ponovno oceniti izvedene dokaze in o zadevi na podlagi dopolnjenega postopka ponovno odločiti ter svojo odločitev tudi ustrezno obrazložiti.

Vir: revija Denar - Nevenka Simić Mićunović

Računovodsko kontroliranje podatkov je sprotno presojanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje pri tem ugotovljenih nepravilnosti. S tem se ukvarjajo v računovodstvu zaposleni, ki prejemajo knjigovodske listine, vodijo poslovne knjige in delajo računovodske obračune, oblikujejo ustrezna spoznanja o možnostih bodočega delovanja in delajo računovodske predračune ter izvajajo postopke računovodskega analiziranja in sporočajo računovodske informacije.

Računovodsko kontroliranje podatkov je usmerjeno:

 • k zagotavljanju njihove zanesljivosti,
 • k spremljanju skladnosti dokumentiranih poslovnih dogodkov z ustreznimi nalogi in poslovodskim odločitvam ter s splošnim pravnim okvirom delovanja,
 • k spremljanju odgovornosti za sredstva, njihovemu varovanju pred izgubami, krajo in neučinkovito uporabo ter spremljanju odgovornosti za obveznosti, stroške in prihodke,
 • k ugotavljanju usklajenosti prikazovanja računovodskih podatkov in informacij z računovodskimi standardi.

Računovodsko kontroliranje podatkov je sprotno presojanje pravilnosti računovodskih podatkov in odpravljanje pri tem ugotovljenih nepravilnosti. Z njim se ukvarjajo zaposlenci v računovodski službi, ki:

 • sprejemajo knjigovodske listine,
 • vodijo poslovne knjige,
 • sestavljajo računovodske obračune in
 • računovodske predračune ali
 • izvajajo računovodsko proučevanje in
 • seznanjajo uporabnike z računovodskimi informacijami.

Temeljno sodilo pravilnosti pri računovodskem nadziranju so:

 • predpisi;
 • računovodski standardi, ki vsebinsko opredeljujejo ustrezne gospodarske kategorije in
 • podrobnejše določbe v zvezi s predpisi in standardi, ki se oblikujejo v podjetju.

Glede na vsebino je treba razlikovati:

 • nalog za izvajanje poslovnega dogodka od knjigovodske listine, ki dokazuje izvedbo poslovnega dogodka. Pogoj za nastanek knjigovodske listine je nalog, ki odobri poslovni dogodek. Tako se tudi akti, povezani z odločanjem, razlikujejo od aktov, povezanih s poročanjem o tistem, kar se je zgodilo in se lahko razlikuje od tistega, kar naj bi se bilo zgodilo. Vsebinsko razlikovanje nalogov od knjigovodskih listin omogoča zanesljivejše računovodske podatke in računovodske informacije. Zanesljivost je treba preverjati tudi pri računovodskem nadziranju;
 • knjigovodsko listino, ki dokazuje izvedbo poslovnega dogodka, od naloga za knjiženje, ki določa ureditev ustreznih računovodskih podatkov v poslovnih knjigah. Pogoj za nastanek naloga za knjiženje je knjigovodska listina, ki pojasnjuje vsebino poslovnega dogodka. Tako se tudi akti, povezani s poročanjem o tistem, kar se je zgodilo, razlikujejo od aktov, ki določajo način knjiženja. Vsebinsko razlikovanje knjigovodskih listin od nalogov za knjiženje omogoča zanesljivejše računovodske podatke in računovodske informacije. Zanesljivost je treba preverjati tudi pri računovodskem nadziranju

Začetno presojanje, kako se odločanje in izvajanje kažeta v računovodskih podatkih in njihovem obdelovanju, je najprej del računovodskega kontroliranja. Z njim se ukvarja oddelek za računovodenje, ki je organizacijsko ločen od oddelka za knjigovodenje in oddelka za računovodsko predračunavanje. Takšno ločevanje omogoča zanesljivejše računovodske podatke in računovodske informacije. Zanesljivost je treba preverjati tudi pri računovodskem nadziranju.

Predpisi določajo, katera podjetja morajo zagotoviti notranje revidiranje računovodenja in katera zunanje revidiranje računovodskih izkazov kot višjo obliko računovodskega nadziranja. Strokovne norme pa zahtevajo, da vsako podjetje zagotovi računovodsko kontroliranje podatkov. Način njegovega izvajanja določa notranji akt podjetja.

Zanesljivost predračunskih podatkov se preverja s presojanjem odmikov uresničenih velikosti od načrtovanih. Pri tem se pokažejo ne samo pomanjkljivosti izvajanja, temveč tudi pomanjkljivosti načrtovanja, to pa omogoča njuno izboljšanje.

Računovodsko kontroliranje računalniško obravnavanih podatkov se razlikuje od tovrstnega kontroliranja ročno obravnavanih podatkov. Zato je treba zagotoviti postopke kontroliranja, ki zagotavljajo ne samo sprotno preverjanje podatkov, temveč tudi celovit vpogled v njihovo obravnavanje in prikazovanje.

Kontroliranje knjigovodskih listin kot sestavina nadzora:

Kontroliranje knjigovodskih listin se organizira:

 • decentralizirano ali
 • centralizirano,

lahko tudi z uporabo računalnika z za to posebej pripravljenimi programi po vrstah knjigovodskih listin. Oseba, odgovorna za kontroliranje, s svojim podpisom potrdi, da je bilo kontroliranje opravljeno in da je knjigovodska listina pravno veljavna.

Vir: portal Tax-Fin-Lex - dr. Branko Mayr

Tuji avtorji niso enotni pri razlikovanju med prožnostjo, prilagodljivostjo, spremenljivostjo in stabilnostjo. Tako stanje otežuje oblikovanje informacij kot podlag za poslovno odločanje. Ocenjujemo, da je razlikovanje pomembno zlasti zaradi povezanosti finančne prožnosti s plačilno sposobnostjo podjetja. Zato bomo prav to povezavo podrobneje obravnavali. K tej odločitvi nas motivira tudi dejstvo, da številni avtorji teh pojmov v okviru poslovnih financ sploh ne obravnavajo (npr. Fitzgerald, 2002; Brealy, Myers, 1991) ali pa teh pojmov ne opredelijo dovolj natančno.

OPREDELITEV FINANČNE PROŽNOSTI

Opredelitve finančne prožnosti (financial flexibility) so si v strokovni literaturi sicer razmeroma podobne, vendar so med njimi nekatere razlike in nedoslednosti, ki so predvsem posledica nejasnih opredelitev pojma fleksibilnosti, ki smo jih obravnavali v prejšnjem poglavju.

FASB-Financial Accounting Standards Board (1984), organ, ki v Veliki Britaniji postavlja računovodske standarde, opredeljuje finančno fleksibilnost kot sposobnost poslovnega subjekta glede obvladovanja denarnega toka pri nepričakovanih potrebah in priložnostih. V tej opredelitvi sta očitno združena dva vidika: vidik tveganja (nepričakovane potrebe po denarnem toku), torej finančne stabilnosti in vidik izkoriščanja priložnosti (finančne prožnosti). Navedeni opredelitvi sledi večina tujih avtorjev (npr. Koornhof, 1988, 13; Kuti, 2011, 509; Aghaei, Shah, 2014, 603), čeprav lahko tudi med njimi najdemo manjše razlike (Sayyad, Ulvenäs, 2012, 10-13). Le-te za namen tega prispevka niso pomembne. Vsekakor se avtorji strinjajo, da je finančna fleksibilnost pomembno izhodišče politike kapitalske strukture podjetij (npr.: Graham, Harvey (2001) in Osobov, 2010, 3).

Tudi nekateri slovenski avtorji s finančno prožnostjo razumejo zmožnost obvladovanja tveganj (npr. Knez-Riedl, 1997, 456). Pri tem avtorica uporablja tudi pojem finančne zanesljivosti, ki jo opredeli kot uspešnost obvladovanja finančnih tveganj. Podobno razumevanje finančne fleksibilnosti lahko opazimo tudi na nekaterih internetnih strokovnih edicijah, na primer v poslovni enciklopediji (Encyclopedia of Business, 2015), kjer jo opredelijo kot sposobnost prilagajanja podjetja problemom in priložnostim. Prikazani usmeritvi stroke sledijo tudi bonitetne institucije, kot so Moody's (npr. Credit opinion, 2009) in Standard & Poor's (npr. RatingsDirect, 2014), ki pa oceno finančne fleksibilnosti temeljijo na dveh kazalnikih (finančni vzvod in pokritje stroškov obresti), kar pomeni silno poenostavitev in temu primerno izrazno moč ocene bonitete.

Nekateri avtorji razumejo finančno fleksibilnost nekoliko ože. Brigham ocenjuje, da je podjetje finančno fleksibilno, če je zadolženo nekoliko manj, kot v "normalnih" okoliščinah. Zato je sposobno pridobiti dodatna posojila, če bi bilo to potrebno (Brigham et al., 1999, 394). Podobno še nekateri obravnavajo finančno fleksibilnost kot rezervno zmogljivost najemanja posojil (npr.: Agha, 2014,; Denis, Mc Keon, 2011,). Še najbliže zamisli je opredelitev v priročniku za finančne analitike (Sumner et al., 1988, 835), kjer je finančna fleksibilnost opredeljena kot ocena potreb podjetja po financiranju, načrtov in alternativ ter doseganja poslovnih ciljev brez poslabšanja kreditne sposobnosti oziroma bonitete ali kreditne sposobnosti (creditworthiness).

Če izhajamo iz te opredelitve prožnosti, je finančna prožnost opredeljena kot sposobnost (zmogljivost in hitrost) poslovnega sistema, da financira izkoriščanje poslovnih priložnosti, ne da bi ogrozil svoje finančne stabilnosti. Taka sposobnost nedvomno vključuje zlasti zmožnost:

 • hitre priskrbe gotovine v potrebnem obsegu,
 • prilagajanja denarnega toka potrebnemu obsegu in dinamiki,
 • najemanja posojil,
 • povečanja lastniškega kapitala,
 • zmanjševanja dolgoročnih naložb,
 • povečevanja obsega poslovanja,

in sicer nad potrebo po teh ukrepih, ki izhaja že iz ocene tveganj v poslovanju.
Pri tem je treba upoštevati, da vsako izkoriščanje nove poslovne priložnosti praviloma pomeni tudi povečanje poslovnih tveganj.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo – dr. Živko Bergant

Ustavni sodniki so lani sprejeli 70 odločb, kar je veliko, je ob predstavitvi poročila za leto 2014 poudaril predsednik ustavnega sodišča Miroslav Mozetič. Hkrati so lani rešili 15 odstotkov manj zadev kot leto prej, a to po besedah generalnega sekretarja Sebastiana Nerada ne pomeni, da so imeli "15 odstotkov manj dela", ampak več zahtevnih zadev.

V začetku leta 2014 je bilo na ustavnem sodišču še 949 zadev iz prejšnjih let. Lani so skupno prejeli 1392 zadev, velika večina - 1003 - so bile ustavne pritožbe. Pobud je bilo 255, zahtev glede pristojnosti pa 20. Pri tem so ustavni sodniki lani našteli 933 rešenih ustavnih pritožb in 271 pobud, izhaja iz letnega poročila. Lani so torej rešili 1216 zadev, leto pred tem pa 1431.

Med primere bolj zahtevnih zadev, ki so jih lani reševali ustavni sodniki, je Nerad prištel zakon o davku na nepremičnine, uklonilni zapor ter financiranje zasebnih osnovnih šol. To so zahtevni predpisi, ki zahtevajo veliko truda, je dodal. Čeprav je opazen trend zmanjševanja pripada zadev, leta 2013 so namreč prejeli 1509 zadev, leta 2009 1845, pa to število ne gre na račun nižjega pripada ustavnih pritožb, temveč na račun abstraktnih presoj predpisov, teh je bilo za petino manj. Lani namreč ni bilo predpisa, ki bi bil tako množično izpodbijan kot leta 2013 zakon za uravnoteženje javnih financ, je pojasnil Nerad.

Med lani največkrat izpodbijanimi zakoni je rekorder zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ta je bil izpodbijan 19-krat. Lani so prijeli tudi trinajst izpodbijanj zakona o bančništvu, kot pravi Nerad še kar prihajajo nove pobude, zdaj so jih našteli že čez 20. Zakon o kazenskem postopku se je lani izpodbijalo dvanajstkrat, zakon za uravnoteženje javnih financ pa je "s seznama popolnoma izginil".

Pri vprašanju ustavnih pritožb na sodišču opažajo, da je prišlo do upada prejetih upravnih zadev, pa tudi kazenskih, predvsem zaradi upada števila prekrškov. Obenem se na ustavno sodišče naslavlja vse več zahtevnejših kazenskih primerov, dodaja Nerad. Po drugi strani pa civilni senat sodišča opaža porast zadev.

Na koncu lanskega leta je sodišču ostalo 959 nerešenih zadev, 307 jih je prednostnih, 46 pa absolutno prednostnih, kar je po Neradovih besedah relativno velika številka. Med izpodbijanimi zakonskimi in drugimi akti so najpogosteje zakoni državnega zbora, lani so izpodbijali 89 različnih zakonov. Druge zahteve za presojo so povezane z odloki lokalnih skupnosti, uredbami in drugimi vladnimi akti, manjši del pa se nanaša tudi na pravilnike in druge akte ministrstev.

Predsednik sodišča Mozetič je v predgovoru poročila zapisal, da si resnično prizadevajo rešiti čim več zadev, a so njihove zmogljivosti omejene. Prepričan je, da so izčrpali vse človeške, organizacijske in tehnične zmožnosti in da je edina rešitev v spremembi ustave, ki bi sodišču omogočila, da samo izbira, katere vloge bo obravnavalo. Obenem ustavno sodišče močno krči svojo porabo, ta se je od leta 2010 skrčila za več kot petino, kar se večinoma pozna na manjšem številu sodnega osebja. Vendar si na sodišču ne morejo predstavljati, da bi lahko še kakšno kadrovsko krčenje prestali brez učinkov na delovanje sodišča.

Vir: STA

Pravosodni minister Goran Klemenčič se je v odgovoru na poslansko vprašanje Vinka Gorenaka (SDS) strinjal, da je treba spremeniti razmerja med vejami oblastmi. Po njegovih besedah se mora sicer sodstvo braniti pred napadi, ki gredo predaleč. "Hudič je biti med tnalom in nakovalom, ker ne verjamem, da je v sodstvu vse v redu," je še dejal.

Gorenak je na seji DZ Klemenčiču postavil vprašanja o razmerjih med vlado, parlamentom in sodstvom, kjer je po njegovem mnenju marsikaj narobe. Kot meni, je pravosodje zaprt sistem, ki čedalje bolj vidno ščiti samega sebe, svoje lastne napake in ljudi, ni odziven in ni odgovoren. Gorenaka je tako zanimalo, kako minister gleda na to in kaj lahko v njegovem mandatu pričakujejo na tem področju.

Klemenčič se je strinjal, da mehanizmi kontrole mogoče niso povsod tako učinkoviti, kot bi morali biti. A v določenem delu so po njegovih besedah tudi večji, kot bi morali biti, kot na primer v primeru imenovanja sodnikov, ki jih pri nas imenuje parlament, v mnogih državah pa je to prepuščeno sodnemu svetu.

"Tu je treba vzpostaviti nova razmerja sil in moči," je dejal minister in pojasnil, da je v normativnem programu za letos tudi sprejem zakona o sodnem svetu. Po njegovih besedah bo aprila začela delovati delovna skupina, ki naj bi pripravila dolgoročno strategijo slovenskega sodstva in izhodišča za pripravo zakona o sodnem svetu. Kot meni Klemenčič, je treba sodni svet okrepiti in politiko od njega čim bolj umakniti, pri čemer pa mora sodstvo delovati še bolj transparentno. Na Gorenakove očitke, da sistem ščiti samega sebe, je Klemenčič odgovoril, da vsak sistem sebe ščiti in da je včasih tako tudi prav, odvisno pa je od tega, za kakšne napade gre.

Glede dolžine predkazenskih postopkov pri obravnavanju gospodarske kriminalitete je Klemenčič poslancu SMC Draganu Matiću odgovoril, da ne ministrstvo, ne policija, ne državno tožilstvo ne razpolagajo z analizami o tovrstnih postopkih. Kot je pojasnil, imamo trenutno vzpostavljen relativno spodoben sistem spremljanja sodnih zaostankov, ni pa skupnih, preverljivih in koristnih informacij o tem, koliko časa trajajo postopki pred tem. Edina časovna omejitev v zakonu je določena v zvezi s pripornimi zadevami, je pojasnil.

Minister se strinja, da to včasih znižuje ugled sodnega sistema, ko se denimo leta po opravljeni hišni preiskavi ne ve, kje je zadeva. Na ministrstvu so se po Klemenčičevih besedah s tem že začeli ukvarjati, predkazenske postopke bodo skušali časovno omejiti v zakonu o kazenskem postopku, prav tako si želijo bolj transparentno spremljanje teh postopkov. Prvi korak pa bo po ministrovih napovedih analiza teh postopkov.

Prav tako se minister zavzema za dostopnost sodb in drugih odločb sodišč. Poslanec Dušan Verbič (SMC) je namreč opozoril na ugotovitve nedavno objavljene raziskave evropske komisije o pregledu stanja na področju pravosodja, po kateri je Slovenija šibka pri objavi predvsem prvostopenjskih sodb. Zato ga je zanimalo, ali minister načrtuje ukrepe, ki bi okrepili transparentnost sojenja predvsem v kontekstu dostopnosti javnosti do vseh sodb oziroma drugih pisanj sodišč.

Kot je pojasnil Klemenčič, je bila Slovenija ena prvih, ki je ogromno sodb še celo iz časa bivše Jugoslavije spravila na internet. Po njegovih besedah je vrhovno sodišče na tem področju naredilo velik napredek, a to ne velja za sodbe na vseh nivojih. "Poznate moje izhodišče o pravosodnem supervizorju, ki bi moral vsebovati vse sodbe in tudi kakšne druge odločitve sodišč, tako kot to velja za nekatere države," je dejal minister. Do tega bi po njegovih ocenah lahko deloma prišli že konec letošnjega leta.

Pri tem je omenil težavo, kako vzpostaviti sistem, ki bi te sodbe avtomatično obdelal tako, da bi iz njih izločil osebne podatke in tiste podatke, ki ne morejo biti dostopni na spletu. S tem se na ministrstvu po njegovih besedah že ukvarjajo. Kot pravi, bi v Sloveniji manj kot v enem letu morali priti do tega, da bi lahko tako poslovni subjekti kot posamezni državljani iskali po celotni pravosodni zbirki. "Trdno sem namreč prepričan, da transparentnost povečuje kakovost, hkrati pa tudi pravno varnost," je še dodal.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

V mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 7 sprememb in dopolnitev oz. drugih vplivov (ZRTVS-1A, ZSDH-1ZIPRS1415-AZIPRS1415-BZIPRS1415-CZUJF-C ter ZIPRS1415-D).
 • Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-D) je začela veljati 1. marca 2015. Novela med drugim določa, da znaša povprečnina za ob­dobje od 1. januarja 2015 do 30. junija 2015 525,00 eurov, za ob­dobje od 1. julija 2015 do 31. decembra 2015 pa 500,83 eura. Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine, presegajo primerno porabo, od 1. aprila 2015 dalje ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Sredstva za sofinanciranje investicij se za leto 2015 zagotovijo v višini 1 % skupne primerne porabe občin.
 • Državni zbor do sedaj pripravil še ni pripravil uradnega prečiščenega besedila (UPB) Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415).
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 101-3675/2013, stran 11111.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 25.3.2015 - 31.3.2015 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 11 novosti 2 novosti 8 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 25.3.2015 - 31.3.2015 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 9 novosti 9 novosti 4 novosti 11 novosti 21 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 1 novost 2 novosti 9 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost 5 novosti 1 novost 14 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 16 novosti 8 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 9 novosti 1 novost 5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 14 novosti 24 novosti 4 novosti 10 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 15 novosti 4 novosti 3 novosti 18 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 1 novost 5 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 3 novosti 3 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 4 novosti 1 novost 5 novosti
11. OBČINE 90 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .