Številka 33, letnik VI
27. november 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Družba Tax-Fin-Lex, d. o. o., je že sedmo leto zapored podelila priznanja najuglednejšim slovenskim strokovnjakom na davčnem, finančnem in pravnem področju za leto 2012, ki ste jih izbrali uporabniki našega portala. Kaj so na okrogli mizi dogodka povedali zmagovalci, mag. Ivan Simič, dr. Jožko Peterlin in dr. Miro Cerar, si preberite v današnjem Pogovoru.

Kodeks poklicne etike poslovnega finančnika določa, kako mora poslovni finančnik pripraviti informacije za interesne skupine o poslovnofinančnih zadevah, do katerih so posamezne interesne skupine upravičene, da ravna etično. Določa tudi pravila, ki jih mora poslovni finančnik upoštevati pri izvajanju ukrepov, da sledi načelu etičnosti izvajanja. Zelo pomembno načelo je tudi načelo o etičnosti kadrovanja, ki poslovnemu finančniku daje usmeritve pri izbiri kadrov za izvajanje finančne funkcije. V današnji številki TFL glasnika bomo na kratko povzeli najpomembnejša določila načela etičnosti informiranja, načela etičnosti izvajanja in načela etičnosti kadrovanja.

Vabljeni k branju!

Najuglednejši 2012: O pravem ugledu nikoli ni dvoma

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

Družba Tax-Fin-Lex, d. o. o., je že sedmo leto zapored podelila priznanja najuglednejšim slovenskim strokovnjakom na davčnem, finančnem in pravnem področju za leto 2012

Že sedmo leto zapored so uporabniki portala Tax-Fin-Lex izbirali najuglednejše strokovnjake z davčnega, pravnega in finančnega področja v Sloveniji. To so postali mag. Ivan Simič, dr. Jožko Peterlin in dr. Miro Cerar. Glasovanje je potekalo med 20. septembrom in 15. novembrom letos, glasovalci, skoraj 700 jih je bilo, pa so se letos ponovno odločili za iste ugledne strokovnjake kot lani.
Uporabniki strokovnjake, ki si po njihovem mnenju ta naziv zaslužijo, predlagajo sami, ugled pa je nesporno prva kategorija, ki določa njihovo izbiro.

 

Za leto 2012 so eminentni naziv najuglednejših strokovnjakov na področju davkov, financ in prava ponovno dobili:

 • za najuglednejšega davčnega strokovnjaka je bil izbran mag. Ivan Simič (sedmi naslov), dobil je 50,31 odstotka glasov v svoji kategoriji;
 • za najuglednejšega finančnega strokovnjaka je bil izbran dr. Jožko Peterlin (drugi naslov), dobil je 17,25 odstotka glasov v svoji kategoriji;
 • za najuglednejšega pravnega strokovnjaka pa je bil izbran dr. Miro Cerar (drugi naslov), dobil je 25,52 odstotka glasov v svoji kategoriji.

Z zmagovalci, mag. Ivanom Simičem, dr. Jožkom Peterlinom in dr. Mirom Cerarjem, se je na tradicionalni podelitvi pogovarjala Zlata Tavčar, direktorica družbe Tax-Fin-Lex. Pogovarjali so se o aktualnih davčnih, pravnih in finančnih vprašanjih, delovanju zmagovalcev na njihovem področju, njihovih vizijah in idejah za boljši jutri ter seveda o pridobivanju in vzdrževanju ugleda, kategoriji, ki jo gradimo na dolgi rok.

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Trdo delo, vizija, vztrajnost, zavezanost k poštenosti in pogum, poleg tega pa, kot pravijo sami, je uporaba zdrave pameti tisto, kar nesporno združuje vse tri letošnje zmagovalce.

 

Mag. Ivana Simiča je direktorica Zlata Tavčar že lani poimenovala davčni guru, letos je temu poimenovanju dodala še nesporna davčna avtoriteta in davčni maratonec.

Uporabniki so ga že sedmo leto zapored izglasovali, ker menijo, da:

 • analitično pozna vso zakonodajo ter jo logično in analitično obvladuje,
 • jim je v čast sodelovati z njim,
 • se ne prilagaja populističnim pritiskom stroke in medijev,
 • ker med drugim deluje izključno tako, kot se mu zdi pravilno, in je hkrati strokoven, delaven, pošten, pravičen, iskren ter
 • vedno prevzema odgovornost za svoja dejanja.

 

Ali je mag. Simič res tako zaznamoval davčno sfero v Sloveniji, le dobri dve leti je bil namreč direktor davčne uprave?

»Prve tri nazive sem dobil kot generalni direktor Davčne uprave RS, naslednje štiri pa po tem obdobju, ko sem se vrnil v svojo družbo. Še vedno se trudim spodbuditi odgovorne s svojimi predlogi, zadnji so stari dve leti, in čakam, da jih bodo uporabili, kajti vedno bliže so jim.

Trdo delo, sploh revija Denar, kjer poskušamo bralcem pojasniti čim več različnih zadev, mi vzame res veliko časa. Imam kar veliko kolegov, ki se jim ne da več govoriti v javnosti. A če bomo vsi tiho, bo življenje minilo in na koncu se boš lahko samo vprašal, kaj si sploh naredil.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Dr. Jožko Peterlin, tudi letos najuglednejši finančni strokovnjak, že vso svojo kariero deluje na področju financ. Kot finančni direktor sodeluje v več podjetjih, kot finančni svetovalec v svojem lastnem, predvsem pa je pomembno področje njegovega delovanja tudi organizacija brezplačnih strokovnih predavanj in delavnic o financah. Razvil je svojo mobilno aplikacijo v pomoč malim in srednjim podjetjem, na poti je njegov priročnik, ki ga je napisal z desetimi drugimi slovenskimi strokovnjaki, in še mnogo drugega.

Uporabniki, ki so glasovali zanj, svoj glas kratko in jedrnato utemeljujejo z izjavo: »Dr. Peterlin je strokovnjak, ki ve, kako je treba.«

 

Katere lastnosti so mu po njegovem mnenju prinesle ta naziv?

»Predvsem poznavanje stvari, pri katerih delam, in strokovno znanje. Pa tudi, da o meni ni zgodb o neki neetičnosti, kajti po 25 letih dela na področju financ bi se kakršna koli nepravilnost že pokazala.

Verjetno sem dovolj direkten, tudi družbeno aktiven, poznajo me po delavnicah, ki jih organiziram za podjetja in posameznike, v glavnem pa se z nekim splošnim znanjem na področju kapitalske neustreznosti – pri nas tega znanja tu zelo primanjkuje - v zadnjem času se osredotočam na mala in srednja podjetja, zaradi česar imamo tudi v Sloveniji težave. Preveč se zanašamo na banke in se ne zavedamo, da moramo ustvarjati lastni denarni tok.

Delujem na področju obvladovanja finančnih tveganj, kjer se ljudje ne zavedajo, da je pri uresničevanju načrtovanih finančnih tokov ta pot zelo izpostavljena zelo debelemu »makadamu«, in če ne obvladuješ dejavnikov tveganja, te pač odnese s poti. Ko je prepozno, je prepozno. Določene drzne poslovne posamezne poti so lahko usodne.

Treba je vzpostaviti standard strokovnosti in etičnosti v poslovnih odnosih v podjetjih. Za tem stojim in tu sem tudi največ naredil.«

Po njegovem mnenju naj gospodarske probleme rešujejo tisti, ki gospodarstvo poznajo, in ne tisti, ki o njem ne vejo ničesar. »Pomembni so izkušenost, znanje in vrednost, ki te ločuje od drugih na trgu. Na finančnem področju je namreč pomembno oceniti, kaj se zares izplača in kaj ne.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Dr. Miro Cerar je tudi letos zmagal zaradi svojega verodostojnega delovanja na pravnem področju. V svojem delovanju se mu je uspelo izogniti politični karieri, čeprav svetuje tudi politikom. Predava o etiki, zagovarja red v pravni državi in meni, da je nujno ponovno vzpostaviti prevzemanje odgovornosti družbe in vsakega posameznika v njej.

Zanj so uporabniki portala Tax-Fin-Lex zapisali:

 • da je trezen, strokovno predan pravnik z odličnimi praksami in izkušnjami,
 • da razumljivo predstavi strokovno mnenje do aktualnih tem in
 • da je nesporna moralna in strokovna avtoriteta.

 

Katere pa so po njegovem mnenju lastnosti, ki so vodile do priznanja najuglednejši pravnik?

»Gre za kombinacijo pameti in srca. Pridobivanje znanja dolgo časa se pač nekje pozna. Od študentov do politikov, ki jim svetujem, hkrati pa brez srca in želje, da bi pomagal, ne gre. V našem poklicu smo kot pravniki in svetovalci namenjeni temu, da pomagamo reševati.

Zanimivo je, da mi uspeva biti neposredno v politiki in drugih državnih sferah že več kot 20 let, a mi kljub temu uspeva ohranjati avtonomno pravno mišljenje, ne pustim se podrejati, povem, kot mislim, da je prav. Verjetno je to tisto, kar ljudje opazijo. Opažam, da smo hitro izjemno neobjektivni. Ko spremljam javna mnenja, opazim, da hitro vemo, kaj bo kdo rekel, mnenja so zelo bipolarna in večinoma popolnoma netolerantna do nasprotnikov. To stanje je nevzdržno, treba ge je preseči, tako ne bomo sposobni nobenega dialoga.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Mag. Ivan Simič, ki poudarja, da je na davke treba gledati celovito, o trenutnem davčnem sistemu in politiki v Sloveniji meni:

»Ta trenutek je vse tako zgrešeno, da bi težko vzpostavil neki sistem. V preteklosti smo vedeli, kaj in kako deluje, če si nekje vzel, si na drugi strani dal. Trenutni sistem je sistem izsiljevanja in prisile ter je popolnoma neproduktiven.

Če ti denarja primanjkuje, je treba razmisliti, kaj bi ti ga najhitreje prineslo. To je DDV, že pred dvema letoma sem predlagal njegovo povišanje za 2 odstotni točki, seveda s korekcijo v dohodninski zakonodaji, da bo ljudem več ostajalo. Tega ne storijo, minus se povečuje. Potem naredimo tudi korekcijo pri davku pravnih oseb, znižamo stopnjo na 15 odstotkov, ampak ljudje me ne razumejo. Prav zgrožen sem, ko jih poslušam. Ker nimajo izkušenj. Ljudje ne razumejo denimo, da lahko z nizko davčno stopnjo pritegneš multinacionalke, ki bodo zaposlovale, ljudje bodo dobili denar in ga potrošili. Mi ne znamo razmišljati o tem, pri nas multinacionalke odhajajo zaradi našega načina dela.

Tudi obdavčenje premoženja ni rešitev, ker je to premoženje že bilo kupljeno iz obdavčenega denarja. Zato ljudje razmišljajo, da ne bi več kupovali, vlagali, tako prihajamo v fazo lebdenja.

Problem sta bipolarnost in nestrokovnost. Zvečer, ko pridem domov, tečem v fitnesu, gledam tretji program TV SLO in upam, da bo kdo z desne povedal kaj za levega in obrnjeno. Ugotoviš, da so na svetu mnogo hujše stvari, kot si jih imel ti tisti dan. Tisto kreganje je prav fantastično in mi daje novo energijo, ker mi sporoča, da sem najhujše že videl zvečer. To gre v neskončnost.

Strokovnjakom je treba pustiti stroko. Ni mogoče zamenjati cele politike, a naj se z davki ukvarjajo tisti, ki jih poznajo, ne pa tisti, ki izsiljujejo. Mislim, da je zadeva zavožena, ne vključujem se več  v te zadeve, ker ko se neha strokovna debata, nima več smisla sodelovati v njej, saj si samo slabe volje.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Na vprašanji, kako danes zagotoviti denar v podjetjih, ko ga ni ne v bankah ne v državi, in ali imamo sploh dovolj finančnega znanja, odgovarja dr. Peterlin:

»Po mojem so podjetja premalo skoncentrirana na lastni denarni tok, najprej morajo biti odločitve v podjetju ekonomsko upravičene, kar pa še ni dovolj, da bo to nosilo pozitivni denarni tok. Če je nekaj upravičeno na dvajset let, kredit pa je od dve do pet let, se to finančno ne izide. Premalo je poudarka na prejemkih in izdatkih. Uspešnost podjetij se gleda po dobičku, to ni res. Dobiček je primer neizmerne kreativnosti računovodij!

Neka revizorka je zadnjič komentirala, da če ti računovodkinja ne zna narediti treh variant z dobičkom in izgubo, jo je treba zamenjati. Računovodsko se lahko popravlja za nazaj, denarnih tokov se ne da. Bančnih izpiskov s prejemki in izdatki se ne da popravljati.

Spremljanje uspešnosti podjetja na osnovi računovodskih izkazov je napačno. Izkaz poslovnega izida je zgolj, z mojega finančnega vidika seveda, delitvena bilanca med lastniki in državo. Fokus bi moral biti na denarnem toku.

Vsaka investicija naj se presoja z vidika, ali bo nosila toliko denarja, da bodo poplačane obveznosti, dolgovi. Ker gredo največji denarni tokovi mimo poslovnega izida, mimo tistega, na osnovi česar mi smatramo, ali je podjetje uspešno ali neuspešno.

Tudi terjatve, tudi zaloge so naložba. V podjetju ne more biti potrošnje, ta je lahko v gospodinjstvu.

Prihodek je dober, dobiček je boljši, denar je pa car! Ne želim preveč poudarjati denarja. A le z njim lahko poravnaš račune. Vsi v podjetju bi se morali zavedati finančnih posledic svojih poslovnih odločitev. Podjetje ne gre v stečaj, ker ima izgubo, pač pa zato, ker zmanjka denarja.

 

In znanje pri nas?

»V velikih družbah ni minimalne higiene, poslovodstva so premalo osredotočena na terjatve, zaloge, obveznosti do dobaviteljev, tam je denar. Če rastejo prihodki, rastejo zaloge, rastejo terjatve, običajno tudi investicije, saj je treba dvigniti prag poslovanja. Kapital ne raste tako hitro, kot rastejo dolgovi. Tega se v podjetjih ne zavedajo. In to znanje manjka. Zato v našem združenju vsake tri mesece organiziramo brezplačna predavanja za naše člane. Prav je, da se osredotočimo na mala in srednja podjetja. Terjatve so denar.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Kako dr. Miro Cerar gleda na nedelovanje pravne države in s tem denimo na primer Balkanski bojevnik?

»Ljudje smo družbena bitja, ko se rodimo, smo izredno odvisni od družbe, ki nas mora negovati, da odrastemo. Nato začutimo svojo individualnost, to je faza, ko se širimo, želimo pridobivati znanje in ugled, potem pa se vračamo v fazo, ko to, kar smo, želimo prenašati naprej, biti dobri in solidarni drug do drugega.

Naša družba pa je šele v fazi razpršenosti individualizacije, to smo prenapeli do vseh skrajnosti na vseh področjih. Ni dovolj, da rečemo, da je Slovenija polnoletna po 18, 20 letih, treba je prenašati znanje, učiti. Tudi strokovnjaki ne bomo zadovoljni sami s seboj, če v tem ne bomo uspešni.

Kaj mi pomaga, če imam znanje, a s tem nikomur ne koristim. Pravna država je le eden od segmentov, ki prinaša družbi pravičnost. Kako bomo motivirali ljudi, da bodo nekaj prispevali k podjetju, državi, da se bodo odločili nečemu se odreči v skupno korist. Naša družba je žal pretirano nepravična.

Pri zadnji kampanji za predsednika vlade se je veliko vprašanj vrtelo okoli tega, kdo je bolj pošten, kdo kaj ima. Pravna država je eden od dejavnikov, ne edini, ki mora pri nas še dozoreti. Vsi državljani smo soodgovorni, da povišamo pravno kulturo, da jo terjamo od oblasti, da jih opozorimo, da jih ne bomo več gledali, če se ukvarjajo le s sabo in ne z družbenimi problemi, da so sprti med seboj.

Zadnjega primera, Balkanskega bojevnika, ne morem celovito komentirati, ker ga ne poznam toliko. Je pa v javnosti vzbudil še dodatno nezaupanje v našo državo. Sodniki, tožilci in policisti bi morali javnosti veliko bolj natančno pojasniti, kaj se je zgodilo v tem primeru, nekdo bi moral tudi odgovarjati, če ne pravno, pa vsaj moralno.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Za mag. Ivana Simiča je pomembno in značilno predvsem logično razmišljanje, enostavnost in učinkovitost ter uporaba zdrave kmečke pameti. Njegovo izkušenost in znanje cenijo tudi v tujini – celo bolj kot v domovini – saj so mu v Srbiji, kjer trenutno svetuje finančnemu ministru, ponudili mesto vodje davčnega urada.

Pa bo ta izziv sprejel?

»Srbski minister Dinkić me je povabil k svetovanju, prve korake že delamo, nekaj smo že poenostavili, naredili smo nekaj na področju DDV in osebnih pregledov premoženja. Do začetka prihodnjega leta bodo državljani Srbije prijavili svoje premoženje, tako bomo začeli iz ničtega stanja, kar bi morali storiti tudi v Sloveniji.

Sem veliko na terenu, hodim po predstavništvih davčne uprave, se pogovarjam z zaposlenimi, svetujem, kaj poenostaviti, olajšati, organiziramo seminarje. Zaposleni tam  prvič doživljajo, da se nekdo pogovarja z njimi.

V Sloveniji pa sem delo v državni davčni upravi končal. Ko si na poziciji, te vsi napadajo, ko jo zapustiš, opazijo razliko. Škoda, da pri nas tega prej ne prepoznamo.

Res me v Srbiji nagovarjajo, naj prevzamem vodenje davčne uprave, razmišljam tudi o tem, kaj bi to pomenilo za moje podjetje. Davčna uprava Srbije je štirikrat večja od slovenske, je pa vsekakor izziv, da nekaj narediš.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Na kakšen način je ugled odvisen od finančne stroke? Ali je ustanovitev slabe banke izziv zanjo?

Dr. Peterlin meni, da če bo projekt slabe banke uspel, bodo šele nastali problemi.

»Ta projekt je namenjen reševanju banke, mi pa moramo reševati gospodarstvo, podjetja, ne pa bank.

Pustimo zdaj velike finančne holdinge, govorim o podjetjih, ki so v težavah, ki ne morejo servisirati ljudi, ki so v težavah tudi zaradi države, ker so podizvajalci določenih zgodb. Ko pa se bo z njimi začel ukvarjati neki birokrat v nadzornem svetu, ki ne ve, za kaj gre, bo to zelo neproduktivno.

Največji problem, ki ga vidim, je to, da gre za prenos premoženja z ene pravne osebe na drugo. Vprašanje je, po kateri vrednosti. To je največji problem, kdo bo zdaj naredil plus, kdo izgubo, kaj je poštena vrednost terjatve.

S tem se mora ukvarjati tisti, ki to zna, ne pa neka druga institucija, to bo po mojem tretji kamen v zgodovini Slovenije, prvi je bil stanovanjski zakon, potem lastninjenje in zdaj je to slaba banka. Vse to bomo plačevali mi.

Naj banke angažirajo ljudi, da se ukvarjajo s problematičnimi naložbami, država pa naj bankam pomaga, da postanejo kapitalsko ustrezne. Ko je neko podjetje problematično, včasih potrebuje nekaj denarja, da zvozi, ko samo še črpaš in črpaš, lahko dobre vsebine propadejo samo zato, ker bo njihov upravljalec nekdo, ki se s tem še nikoli ni ukvarjal in sploh še ni delal v gospodarstvu.

Največji problem je torej, po kateri vrednosti. Problem je tudi davčni. Problem bo, kot sem rekel, kaj je poštena vrednost terjatve. Država nam je denimo ponudila delnice NKBM po 27 evrov, zdaj je ta vredna dober evro, a to je pač moja slaba naložba. Po kateri vrednosti se bo zdaj to preneslo naprej, na nekoga tretjega?

Svoje probleme naj rešujejo tisti, ki vsaj malo bolj poznajo gospodarstvo kot tisti, ki ga sploh ne poznajo.«

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

 

Dr. Miro Cerar je za konec poudaril, da je čas za korak naprej, da moramo načela etike in morale končno začeti tudi konkretno uporabljati, »kajti pravo, finance in davki so tudi ljudje. Ne moremo sicer rešiti sveta za naprej, lahko pa vsaj generacijam, ki prihajajo za nami in so pred ekološko in družbeno katastrofo, pokažemo pravo pot in rešimo naše otroke. Oni pa bodo morali to storiti za naprej. Vsak mora vedeti, kaj sploh lahko stori. K reševanju te krize, ki je večplastna, je treba pristopiti na vseh segmentih hkrati. Vsak se lahko izboljša na individualni ravni, vzpostaviti je treba spoštovanje do sočloveka, kot si ga zasluži.

Kaj pa je korupcija? Nespoštovanje drugih. Nisem za neko revolucijo, treba je graditi na tistem, kar imamo. V znanosti, športu in kulturi smo bili nadpovprečni in ti potenciali so še vedno navzoči, zato jim je treba dati več možnosti. V teh dvajsetih letih je nekaj svetlih izjem, a drugače se je družba vodila neuspešno. Premike je treba delati brez maščevanja in skrajnih čustev.«

 

Vsi trije strokovnjaki so se med pogovorom dotaknili tudi zakonodaje v Republiki Sloveniji, ki se jim na njihovih področjih zdi pravzaprav dovolj ustrezna, a pomembno je  predvsem poskrbeti za njeno pravilno razumevanje, obvladovanje in hkrati izvajanje.


In kako naprej v družbi Tax-Fin-Lex?

Družba Tax-Fin-Lex redno nadgrajuje svoje področje delovanja. Prireditev Najuglednejši želijo prihodnje leto nadgraditi še z druženjem uglednih posameznikov z različnih področij delovanja. Prvi korak v to smer je vsekakor elektronski časopis TFL Glasnik, ki ga tedensko prejema 20.000 prejemnikov, v njem pa že drugo leto gostijo ugledne posameznike, ki  so se izkazali s svojim delom. Uspešni direktorji, pametni lastniki podjetij, pokončni državni uslužbenci, izobraženi, bistri in prodorni posamezniki, to so njihovi gostje, za katere verjamejo, da bodo odločno pripomogli k pametnejši politiki in usodno vplivali na razcvet naše države in družbe. Vsem je skupna ena lastnost, to je ugled. Zato tudi izbor najuglednejših strokovnjakov.

Ljubljana, 21. 11. 2012

Zapisala: Petra Hrastar

Dogodek Najuglednejši davčni, finančni in pravni strokovnjak 2012

Poklicna etika poslovnega finančnika – etičnost informiranja, izvajanja in kadrovanja

Kodeks poklicne etike poslovnega finančnika (v nadaljevanju Kodeks) poleg splošnih načel vsebuje tudi načelo etičnosti poslovnofinančnih ciljev in načelo etičnosti odločanja, ki smo ju obravnavali v prejšnji številki TFL Glasnika. Danes se bomo posvetili še zadnjim trem načelom:

 • načelu etičnosti informiranja,
 • načelu etičnosti izvajanja in
 • načelu etičnosti kadrovanja.

Poslovni finančnik je dolžan v okviru informacijskega sistema preverjati resničnost in poštenost informacij s katerimi razpolaga, posredovati točne in celovite informacije upravičenim uporabnikom, zagotavljati in varovati informacije v interesu interesnih skupin pravne osebe in vzdrževati in razvijati informacijski sistem za potrebe poslovnofinančnega odločanja.

Izvajanje finančne funkcije mora zagotavljati izvajanje ukrepov, za katere se šteje, da so koristni in pravični za interesne skupine pravne osebe. Če to ni možno, je poslovni finančnik dolžan obvestiti pristojne interesne skupine pravne osebe. Svoje nestrinjanje mora pokazati na ustrezen, pravni osebi neškodljiv način.

Pri kadrovanju za delovanje v finančni funkciji pravne osebe je potrebno poleg strokovnih sposobnosti kandidata upoštevati tudi njegove osebnostne lastnosti.

Načelo etičnosti informiranja poslovnemu finančniku nalaga, da upravičenim uporabnikom pripravi celovito informacijo o poslovnofinančnih zadevah, ki jih zanimajo. To pomeni, da mora prikazati in ovrednotiti vsa dejstva, ki bi utegnila vplivati na uporabnikovo razumevanje zadeve. Pri tem je zelo pomembno, da so del celovite informacije tudi vzroki za nastalo stanje. Informacije o finančnem položaju pravne osebe mora biti pripravljena tako, da upošteva različnost računovodskih standardov in drugih predpisov, predvsem pa mora biti pravočasna. Pravočasna, čeprav nekoliko manj celovita je veliko več vredna kot popolna informacija, ki je posredovana prepozno in je odločevalci pri sprejemanju odločitve niso mogli upoštevati. Seveda pa je nujno opozoriti na dejstvo, da informacija ni povsem zanesljiva in navesti stopnjo zanesljivosti. Pri pripravi informacije je nujno, da je oblikovana z izrazoslovjem, ki je poznano uporabnikom informacije tako, da jo lahko pravilno razumejo.

Neetično s strani poslovnega finančnika je, če:

 • pripravi informacije, ki so v nasprotju z navedenim v prejšnjem odstavku,
 • zlorabi razpolaganje z informacijami,
 • zadržuje zaupne informacije, ki so v nasprotju s poslovno etiko pravne osebe,
 • ne poskrbi za učinkovito varovanje zaupnih poslovnofinančnih informacij,
 • pri pripravi finančnih načrtov ne upošteva tveganj, ki so jim finančni načrti izpostavljeni v prihodnosti oziroma na tovrstna tveganja ne opozori.

Načelo o etičnosti izvajanja predvideva, da poslovni finančnik izvaja etične odločitve tako, da:

 • jih dosledno udejanja in
 • podrejene sodelavce nadzoruje pri izvajanju odločitev.

Poslovni finančnik mora biti zanesljiv, prevzame naloge, ki jih lahko etično izvede in katerih cilj (namen) pozna, se posvetuje o izvajanju naloge s strokovnjaki pa tudi nestrokovnjaki, povezanimi s posamezno nalogo, ki lahko predvidijo, kako se bo na izvajanje naloge odzivalo okolje pravne osebe, ustrezno informira nalogodajalce, varuje ugled oziroma dobro ime pravne osebe, je samoiniciativen in korektno komunicira.

 

Skladno z določili Kodeksa je etično oporečno, če poslovni finančnik prevzema naloge, ki so v nasprotju z:

 • veljavnimi predpisi,
 • vizijo, smotri in cilji ter strategijo pravne osebe,
 • njegovo osebno etiko in
 • poslovno etiko pravne osebe ali poslovnofinančno etiko.

 

V primeru, da nalogodajalec vztraja pri izvedbi strokovno ali etično oporečne naloge, ima skladno z določili Kodeksa tele možnosti:

 • naloge kljub nalogu ne izvede, kar pa nalogodajalcu sporoči vnaprej,
 • pisno opozori nalogodajalca, da je naloga neustrezna,
 • zahteva pisni nalog za izvedbo takšne naloge,
 • obvesti naslednjega nadrejenega ali organe upravljanja pravne osebe,
 • odstopi s položaja ali funkcije,
 • zapusti pravno osebo.

Načelo o etičnosti kadrovanja nalaga poslovnemu finančniku, da svoje sodelavce za izvajanje finančne funkcije izbira na osnovi strokovne usposobljenosti, pa tudi na osnovi osebnih lastnosti kandidata. Temeljne osebne lastnosti, ki jih mora izpolnjevati kandidat so:

 • verodostojnost,
 • popravljanje krivic,
 • hvaležnost,
 • pravičnost,
 • dobrodelnost,
 • izpopolnjevanje,
 • neškodljivost.

Posebne osebne lastnosti etično neoporečnega poslovnega finančnika pa so skladno z določili Kodeksa zlasti:

 • Strokovnost in odgovornost – to pomeni, da mora imeti zadostno teoretično znanje, sprejema svojemu znanju primerne naloge, se nenehno izobražuje, opozarja na kršitve pravil in nespoštovanje strokovnih načel ter deluje skladno s predpisi in poklicnimi kodeksi.
 • Zaupnost in neoporečnost - varuje zaupne informacije, preudarno uporablja informacije ter obvešča druge o zaupnosti informacij, je nepristranski, ne zavaja in se neupravičeno ne okorišča.
 • Resnicoljubnost in poštenost – izogiba se dejanjem, ki onemogočajo pošteno izvajanje nalog, ni podkupljiv, ne podpira dejavnosti, ki škodujejo ugledu finančne stroke, se izogiba navzkrižju interesov in predvsem etično in pošteno opravlja svoje delo.
 • Prizadevnost – deluje v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti finančne funkcije in pravne osebe kot celote, izboljšuje informacijski sistem za poslovnofinančno odločanje, izboljšuje notranji nadzor v poslovnofinančnem odločanju, izboljšuje organizacijo finančne funkcije, ustrezno obvešča uporabnike poslovnofinančnih informacij in si prizadeva za jasno ločevanje finančne in računovodske funkcije pravne osebe ter odgovornosti v tem pogledu.

Na podelitvi priznanj najuglednejšemu davčnemu strokovnjaku g. Ivanu Simiču, najuglednejšemu finančnemu strokovnjaku g. Jožku Peterlinu in najuglednejšemu pravnemu strokovnjaku g. Miru Cerarju za leto 2012 je bilo v pogovoru izpostavljeno, da je v slovenskem prostoru problem strokovno znanje ljudi, ki opravljajo naloge poslovnega finančnika. G. Jožko Peterlin si skupaj z drugimi strokovnjaki prizadeva za dvig ravni znanja finančnih strokovnjakov. V ta namen organizira brezplačna strokovna predavanja in delavnice o financah, razvil je mobilno aplikacijo v pomoč malim in srednjim podjetjem ter pripravlja nov priročnik na temo s področja financ. Glede na to, da smo v predzadnji številki TFL Glasnika raven znanja o poslovnih financah izpostavili tudi mi, menimo, da so prizadevanja g. Peterlina nedvomno svetla točka na tem področju.

Čeprav smo ravno dobro stopili v leto 2012, že moramo razmišljati o letu 2013. Letos se moramo namreč pripraviti na nova pravila o elektronskem izdajanju računov, kot jih določa Direktiva Sveta 2010/45/EU. Ta »Second Invoicing Directive« mora biti implementirana najkasneje do 1. januarja 2013.

Prejšnja Direktiva o izdajanju računov, ki je bila sprejeta leta 2001, po mnenju Evropske komisije ni vodila do želene harmonizacije pravil o izdajanju računov v zakonodajah držav članic Evropske unije. Z namenom nadaljnje harmonizacije pravil o izdajanju računov in da bi večina podjetij v letu 2020 uporabljala elektronsko fakturiranje, je Evropska komisija oblikovala novo Direktivo 2010/45/ EU. Ostali pomembni cilji Direktive 2010/45/EU so:

- povečati uporabo elektronskega izdajanja računov;
- zmanjšati administrativno breme podjetij;
- podpreti mala in srednje velika podjetja;
- pomagati državam članicam pri boju proti davčni utaji.

Z izvajanjem Direktive 2010/45/EU se evropskemu gospodarstvu obeta prihranek v znesku 240 milijard evrov v šestletnem obdobju. Ekonomske prednosti ne bodo nastale samo zaradi prihrankov stroškov za tiskanje in pošiljanje računov, temveč tudi zaradi digitalizacije procesov izdajanja in predelovanja računov, ki bodo vodili do hitrejšega procesa izdajanja računov in torej tudi do hitrejših (čezmejnih) nakazil denarnih sredstev. Elektronsko izdajanje računov pomeni namreč integriran proces izmenjave podatkov med izdajateljem računa in ostalimi ekonomskimi operaterji, od avtomatskega pripravljanja ter pošiljanja računa iz sistema pošiljatelja, do avtomatskega sprejemanja na strani prejemnika. Poleg tega se pričakuje, da bodo e-računi zmanjšali emisijo CO2 (1 milijon ton na leto za Evropo) zaradi znižanja porabe papirja in transportnih sredstev. To so še dodatni razlogi, da si bolj podrobno ogledamo, kaj lahko med drugim pričakujemo.

Direktiva 2010/45/EU zahteva, da se tako papirnati kot elektronski računi obravnavajo enako. Kar danes zadostuje za papirne račune, je ustrezno tudi za elektronske račune. Po novih pravilih je elektronski račun opredeljen kot račun, ki je izdan in prejet v kateri koli elektronski obliki zapisa. Obliko zapisa določi davčni zavezanec. To vključuje račune v obliki strukturiranih sporočil (kot je XML) ali druge vrste elektronskih oblik (kot je e-pošta s prilogo PDF ali sporočilo, prejeto po telefaksu v elektronski obliki in ne v papirni obliki). Tudi računi, ki so ustvarjeni v papirni obliki, se pa optično preberejo (skenirajo), pošljejo in prejmejo po elektronski pošti, se lahko upoštevajo kot elektronski račun.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin od prodajalcev nepremičnin, najemodajalcev, upravljavcev in upravnikov z nepremičninami zahteva poročanje o številnih podatkih, vezanih na te transakcije. S tem se bo ustvarila evidenca o trgu nepremičnin, ki bo za določene podatke javno dostopna in bo služila tudi za namene javnega vrednotenja nepremičnin.

Veliko besed je bilo že napisanih in izgovorjenih na temo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki temelji na Zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin. Zakon poleg modelov za množično vrednotenje nepremičnin in načina izračuna vrednosti nepremičnin predpisuje tudi evidenco trga nepremičnin.

Evidenca trga nepremičnin je večnamenska zbirka podatkov o kupo-prodajnih pravnih poslih z nepremičninami, vključno s posli finančnega lizinga, ter o najemnih pravnih poslih za stavbe in dele stavb, ki se bo vodila zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene. To zbirko bomo morali v večji meri zagotavljati sami lastniki oziroma prodajalci nepremičnin.

Zakon določa, da bodo podatke o kupo-prodajnih pravnih poslih z nepremičninami morali posredovati:

 • davčna uprava iz evidence napovedi za odmero davka na promet nepremičnin in
 • prodajalci iz pogodb za kupo-prodajne pogodbe z nepremičninami, za katere je bil obračunan davek na dodano vrednost (vključno s pogodbami za finančni lizing)

Podatke o najemnih pravnih poslih s stavbami ali deli stavb vključno z vsemi aneksi k osnovni pogodbi bodo morali poročati:

 • najemodajalci, ki so fizične ali pravne osebe in so lastniki stavb ali delov stavb, ki se dajejo v najem
 • najemodajalci, ki so upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije
 • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v solastnini lastnikov delov stavb v večstanovanjski ali poslovni stavbi.

Vsi razen fizičnih oseb bodo morali podatke javljati v elektronski obliki do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, ko bo pravni posel nastal. Aplikacijo za to bo pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Fizične osebe bodo lahko poročale na vnaprej pripravljenih obrazcih, ki jih bo na spletnih straneh objavila Geodetska uprava.

Smiselno je torej uvesti skupno javno naročanje na področjih, kjer že obstajajo monopoli oziroma oligopoli. Sicer lahko slednje prinese tudi slabosti ter začne uničevati mala in srednja podjetja, ki ob velikem povpraševanju javne uprave potem pri javnih naročilih ne morejo konkurirati. S tem bi se lahko celo spodbujalo obstoj samo velikih ponudnikov, ki se na koncu, vsaj glede na prakso, povežejo in začnejo narekovati cene, s tem pa izničimo cilj združevanja javnega naročanja. Kolikšne prihranke bi pri tem dosegli, bi lahko pokazala samo praksa.

Poleg tega gre pri javnih naročilih večinoma do nasprotovanj med ponudniki in naročniki zaradi različnih stališč. Prvi ne izbirajo sredstev, da dobijo posel, javna uprava kot naročnik pa mora paziti, da varuje temeljna načela javnih naročil. Glavni varovalki za preprečitev korupcije in klientelizma pa sta zagotovo javnost in transparentnost.

Pri skupnih javnih naročilih moramo najprej poudariti, da bi šlo v primerih lokalnih skupnosti za javna naročila, ki bi jih skupni organ naročanja izvedel po pooblastilu posameznih naročnikov. Navkljub danim pooblastilom vseeno za poslovanje odgovarjajo njihovi predstojniki, zato bi najbrž dajali pooblastila s precejšnjo skepso. Le-ta bi se posebej pojavljala takrat, kadar predvideni začetek veljavnosti pogodb, sklenjenih po skupnem javnem naročanju, ne bi sovpadal s potekom obstoječih pogodb pri naročnikih in bi nastal t. i. »prazen časovni prostor«, ki ga bo moral vsak naročnik zapolniti, kakor bo vedel in znal. V funkciji skupnega organa za javno naročanje bi se morala v tem trenutku obvezno angažirati Skupnost občin Slovenije.

Skupno javno naročanje lahko v prihodnosti pripomore k učinkovitosti javnega naročanja le, če se ga ne bi lotevali kar »po dolgem in počez«, ampak z veliko mero treznega razuma na področjih, na katerih se predvidevajo pozitivni učinki na podlagi slovenskih in tujih izkušenj. Da je ob tem potrebno poenotenje strokovnih kriterijev, baz podatkov, določanje natančnih specifikacij in funkcionalnosti, pa je morda že odveč ponavljati. Na državni ravni je bil s tem namenom ustanovljen poseben direktorat, katerega namen je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi s sistemom in izvajanjem javnih naročil, ter gospodarna, transparentna in učinkovita oddaja javnih naročil in centralizacija vseh tistih, ki presegajo mejne vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije.

»V primeru skupnega javnega naročanja se lahko dosegajo prihranki med 10 in 25 odstotkov, odvisno od predmeta javnega naročila. Po izkušnjah iz Republike Avstrije, kjer je povprečni prihranek 15 odstotkov, bi to lahko pomenilo v naslednjih letih med 15 do 30 milijonov evrov prihrankov.« (Matas, 2011, str. 21).

Tudi lokalne skupnosti trošijo javna sredstva, zato je potrebno to področje urediti na način, da postopki nabave blaga, storitev in gradenj zaradi normativne ureditve ne povzročijo dodatnih stroškov, oziroma da postopki pridobivanja blaga, storitev in gradenj niso dodatno zapleteni.

Zakonska ureditev javnega naročanja, ki se je spreminjala skozi vrsto novel zakonodaje o javnih naročilih, ima bolj ali manj sprejemljive odgovore na vse običajne probleme in situacije, ki se pojavljajo v postopkih javnega naročanja. Seveda pa še vedno prihaja do izjemnih dogodkov, za katere ni nikjer določeno, niti na prvi pogled prepoznavno, kako ravnati in katera pravila uporabiti. Običajen postopek v takih primerih najprej angažira veljavno zakonodajo, nato podzakonske akte, ki zakonodajo dopolnjujejo, če pa to ne zadostuje, pa je potrebno voljo zakonodajalca ugotavljati tudi s pomočjo pravil, ki določajo, kako se pravo v nejasnih primerih interpretira. Tukaj veljajo poleg že znanih pravil predvsem uporaba sodne prakse, prakse državne revizijske komisije in primerjava z evropsko zakonodajo, ki se nanaša na nejasno zakonodajo.

Slovenski računovodski standardi 2006 (v nadaljevanju SRS),(Uradni list RS, št. 118/2005 do 64/2012) poleg drugih sprememb, ki so bile sprejete zaradi usklajevanja z Mednarodnimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju MRS), so uvedli tudi zahtevo po vračunavanju stroškov zaposlencev, za katere v posameznem letu še ni nastopila obveznost plačila. Če obveznost nastopi v naslednjem letu, se oblikujejo kratkoročne pasivne časovne razmejitve, če pa obveznost nastopi nekje v daljni prihodnosti, se oblikujejo dolgoročne rezervacije za zaslužke zaposlencev.

Pri odločanju o tem, ali bo podjetje v knjigovodskih razvidih pripoznalo zaslužke zaposlencev, je potrebno upoštevati določila Pojasnila 4 k uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) – bistvenost (v nadaljevanju Pojasnila), (Uradni list RS, št. 75/2006), ki v 2.b. točki navaja, da se podjetje lahko odloči, da ne oblikuje rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, če razlike med ocenjenim zneskom potrebnih letno oblikovanih rezervacij in dejanskim zneskom stroškov za jubilejne nagrade in odpravnine niso pomembne. Skladno s 1. točko Pojasnila je znesek bistven, če bi opustitev njegovega pripoznanja lahko vplivala na poslovne odločitve uporabnikov, ki temeljijo na računovodskih izkazih. Naravo in stopnjo bistvenosti podjetje opredeli v svojih aktih.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve se največkrat oblikujejo za neizplačane dopuste. Skladno z 2. odstavkom 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), (Uradni list RS, št. 42/2006 do 40/2012), ima zaposlenec pravico izrabiti neizkoriščeni letni dopust, v dogovoru z delodajalcem, do 30. junija naslednjega leta. To pomeni, da bo dopust obračunan in plačan v naslednjem letu, stroški morajo biti izkazani v letu, ko je pravica do dopusta nastala in s tem seveda tudi stroški nadomestila za izrabo letnega dopusta.

Rezervacije za zaslužke zaposlencev se praviloma oblikujejo za:

 • tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo zahtevajo zaposlenci na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta podjetja ali pogodbe o zaposlitvi, podjetje pa takemu izplačilu nasprotuje,
 • jubilejne nagrade in
 • odpravnine, ki pripadajo zaposlencem, ko nehajo delati v podjetju.

SRS št. 15. napotuje podjetja, da pri oblikovanju rezervacij za potrebe zaposlencev, upoštevajo določbe MRS 19 – Zaslužki zaposlencev. MRS 19 predvideva, da mora biti v knjigovodskih razvidih pripoznana sedanja vrednost obvez za določene zaslužke in stroške sprotnega službovanja. Pri tem mora podjetje pri ugotavljanju sedanje vrednosti svojih obvez za določene zaslužke in z njimi povezanih stroškov sprotnega službovanja uporabiti metodo predvidene pomembnosti enot in, kjer pride v poštev, stroškov preteklega službovanja.

Evropska komisija je sprejela sklep o posodobitvi in izboljšanju vseevropske mreže za iskanje zaposlitve Eures, s čimer bo povečala mobilnost delavcev med državami članicami in ustvarila podlago za resnično evropski trg dela. Z reformo mreže želijo iskalcem zaposlitve pomagati pri navezovanju stikov z delodajalci, ki iščejo posebne spretnosti.

Kljub visokim stopnjam brezposelnosti se delodajalci še vedno spopadajo s pomanjkanjem delovne sile in težavami pri zaposlovanju na nekatera delovna mesta, so zapisali na Evropski komisiji. Število nezasedenih delovnih mest od sredine leta 2009 narašča, in sicer zlasti v sektorjih z visoko rastjo, kot so informacijske in komunikacijske tehnologije ter zeleno gospodarstvo.

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Laszlo Andor je poudaril, da z večjo mobilnostjo iskalcev zaposlitve med državami članicami lahko pomagajo zmanjšati sedanje nesprejemljive visoke stopnje brezposelnosti. Izboljšana mreža Eures bo po njegovih besedah ljudem, pripravljenim na selitev v drugo državo, pomagala do ustreznih prostih delovnih mest, delodajalce pa bo podprla pri iskanju ustrezno kvalificiranih delavcev. Vse države članice je zato pozval, da se pripravijo na izvajanje reforme.

Eures kot že obstoječa mreža za iskanje zaposlitve povezuje 31 evropskih zavodov za zaposlovanje v državah članicah EU, državah EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn) ter Švici. Na podlagi novega sklepa komisije se bo Eures lahko neposredno odzival na posebne gospodarske potrebe. Mreža bo tako imela dejavno vlogo pri povezovanju iskalcev zaposlitve in tistih, ki želijo na novo delovno mesto, s trenutno ponudbo prostih delovnih mest, obenem pa bo delodajalcem zagotovila boljši dostop do nabora kandidatov s spretnostmi, potrebnimi za razvoj in rast njihovih podjetij.

Novi Eures bo večji poudarek namenil mladim, ki so bolj naklonjeni mobilnosti, ter zajel oblike zaposlitve, ki združujejo delo in učne priložnosti, kot so vajeništva. Z reformo se bo povečalo število partnerjev, ki ponujajo storitve mobilnosti prek mreže, ter vzpostavilo sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami za iskanje zaposlitve, s čimer bo zajet še večji delež razpoložljivih delovnih mest. Mreža trenutno zajema med 30 in 40 odstotki vseh razpoložljivih delovnih mest.

Prosto gibanje delavcev državljanom EU omogoča, da iščejo zaposlitev v drugi državi EU, da tam delajo, ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje, in da uživajo enako obravnavo kot državljani države gostiteljice v smislu dostopa do zaposlitve, delovnih pogojev in socialnih prejemkov. Državljani EU, ki živijo v državi članici, ki ni država njihovega državljanstva, trenutno predstavljajo le 3,1 odstotka delovne sile EU. Delež se je od leta 2005 povečal za skoraj 60 odstotkov, predvsem zaradi širitev v letih 2004 in 2007.

Portal Eures je dostopen brezplačno ter zagotavlja informacije o življenjskih in delovnih razmerah v vseh sodelujočih državah in v 25 jezikih. Portal ima mesečno štiri milijone obiskov ter vzpostavi 150.000 stikov med iskalci zaposlitve in delodajalci na mesec, kar omogoča približno 50.000 posredovanih zaposlitev letno.

Vir: STA

DZ je brez glasu proti podprl tri zakone s področja javnega naročanja, s katero se bodo postopki javnega naročanja poenostavili, javna naročila naredila dostopnejša za mala podjetja, konkurenca med ponudniki pa povečala.

DZ je sprejel tri zakone: noveli krovnega zakona o javnem naročanju in zakona o javnem naročanju na infrastrukturnem področju ter nov zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti. Z njimi se bo vzpostavil preglednejši, enostavnejši, debirokratiziran in informacijsko podprt sistem javnega naročanja, je povedal državni sekretar na finančnem ministrstvu Dejan Krušec.

Med pomembnejšimi spremembami je možnost za naročnike, da ne zahtevajo vse dokumentacije že ob objavi ponudbe, temveč samo glavno vsebinsko dokumentacijo, podrobnejšo pa šele po zaključenem izboru izbranih ponudnikov. Vsa potrebna dokazila bo moral tako predložiti le najugodnejši ponudnik. S tem se bodo stroški ponudnikov za sodelovanje v postopkih javnega naročanja znižali.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo za slovenske ponudnike po novem zbrana na posebnem portalu, kjer bo naročnik lahko sam preveril podatke o ponudniku oz. njegovi usposobljenosti za izvedbo naročila. Tako bodo nepotrebnega administriranja razbremenjeni tako ponudniki kot tudi naročniki in organi, ki vodijo uradne evidence.

Število obveznih pogojev glede usposobljenosti ponudnikov za izvedbo javnih naročil se bo zmanjšalo, kar je Krušec pojasnil kot posledico gospodarskih razmer. Naročnik bo imel tako bolj proste roke pri presoji, katere pogoje bo zahteval od ponudnikov.

Z zakoni se uvaja tudi nadzor nad sklepanjem aneksov, s katerimi se povečuje obseg predmeta oz. vrednosti pogodbe. "To seveda pomeni več preudarnosti pri rabi javnih sredstev," je zatrdil Krušec in dodal, da se zmanjšujejo tudi korupcijska tveganja.

Z novelo zakona o javnem naročanju se sledi tudi odločbi ustavnega sodišča, ki je presodilo, da je prepoved konkuriranja na javnih naročilih za osebe, ki so v zadnjih dveh letih vodile insolventna podjetja, neustavno. Ta prepoved se tako odpravlja.

Z vidika konkurenčnosti je zelo pomembna tudi zahteva po t.i. obveznem preizkusu dampinga pri javnih naročilih. Naročnik bo dolžan preveriti, ali pri zelo nizki cenovni ponudbi obstaja tveganje izvedbe posla. Doslej se je namreč pogosto dogajalo, da je bil nekdo izbran zaradi zelo nizke ponudbe, zatem pa naročila ni mogel izvesti.

Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti je, kot rečeno, nov. Z njim se tovrstno naročanje ureja na podoben način kot običajno javno naročanje, vendar ob upoštevanju posebnosti tega področja.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 8 sprememb in dopolnitev z novelami 1A, 1B, 1C, 1D, 1E , 1F, vplivom ZUJF ter novelo 1G;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela 1G, bodo začele veljati od 1.2013 dalje in prinašajo obsežnejše spremembe določil ZDDV-1 z naslednjih področij:
 • - kraja opravljanja storitev,
  - pravila o nastanku obveznosti obračuna DDV pri transakcijah znotraj unije,
  - popravek odbitka DDV na podlagi določitve davčnega organa,
  - pravila za izdajanje računov,
  - pravila za hrambo računov,
  - popravljanje napak v obračunu DDV in naknadna predložitev obračuna DDV,
  - posebna ureditev za male davčne zavezance,
  - posebna ureditev po plačani realizaciji (zvišanja praga obdavčljivega prometa za vstop v sistem DDV).
 • obetajo se skorajšnje nove spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele 1H je že v Državnem zboru;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 117-5012/2006, stran 12241;
 • njegov pravni predhodnik je Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.
EKO-LEX, od 21.11.2012 - 27.11.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 5 novosti 3 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 21.11.2012 - 27.11.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 12 novosti 8 novosti 13 novosti 1 novost 7 novosti 30 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 4 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 1 novost 3 novosti 2 novosti 2 novosti 10 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 15 novosti 3 novosti 6 novosti 6 novosti 15 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 29 novosti 1 novost 10 novosti 11 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 6 novosti 1 novost 1 novost 13 novosti 7 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 2 novosti 19 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 4 novosti 1 novost 4 novosti 5 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 6 novosti 2 novosti 2 novosti 10 novosti
11. OBČINE 48 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .