Številka 9, letnik VI
4. marec 2014

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Današnji gost v rubriki Pogovor je prof. dr. Dragan Petrovec, redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki v Sloveniji in tujini slovi kot strokovnjak na področju izvrševanja kazni. "Potem ko smo ukinili zapor za prekrške, kar je bila ena redkih dobrih sugestij iz EU, smo uvedli zapor za nekaj, kar niti prekršek ni. Uklonilni zapor se ne izreka za prekršek, ampak če ne plačaš globe. To pomeni, da postajamo izredno kaznovalna družba, pri čemer ima izjemno imenitno tolažbo, da smo tako zelo pred drugo, da je prostora za onesnaženje še zelo veliko," pravi naš sogovornik.

Odhodki se v davčni bilanci priznajo, če so ugotovljeni skladno s sprejetimi standardi – slovenskimi ali mednarodnimi oziroma zakonom o računovodstvu, razen v delu, ki jih zakon o davku od dohodkov pravnih oseb določa drugače. To pomeni, da je potrebno odhodke, ugotovljene skladno s sprejetimi standardi oz. zakonom o računovodstvu, v izkazu poslovnega izida prilagoditi – povečati ali znižati. Višino ugotovljenih odhodkov po računovodskih predpisih vpišejo tudi normiranci, čeprav je za ugotovitev davčne osnove ta podatek brezpredmeten. Na strani ugotavljanja davčno priznanih odhodkov je kar nekaj posebnosti, zato smo današnjo temo tedna namenili ugotavljanju davčno priznanih odhodkov.

Vabljeni k branju!

Prof. dr. Dragan Petrovec: Dosmrtni zapor – svetovna sramota

Dragan Petrovec

TFL Glasnik:
V Sloveniji in tujini slovite kot strokovnjak na področju izvrševanja kazni. Vso kariero se ukvarjate s tem, danes pa ste redni profesor na pravni fakulteti in še na dveh drugih. Na kaj ste pri dosedanjem delu najbolj ponosni?

Dragan Petrovec:
To je težko vprašanje. Nikoli nisem premišljeval o tem. Tudi ta trenutek boste verjetno ostali brez odgovora, saj sem zadovoljen z vsakim drobcem, ki ga ustvarim, in potem grem ustvarjat novega. Skladno z nekimi pregovori o tem, kaj vse mora ustvariti človek, in vmes je tudi knjiga, sem vesel nekaj drobnih knjižic, ki sem jih napisal. Koliko sem ponosen na to, je težko reči. Biti ponosen na nekaj je po mojem blizu temu, da hitro postaneš samovšečen. To vprašanje bo ostalo en takšen torzo.

 

Dragan Petrovec

 

TFL Glasnik:
Vam bom poskusila pomagati. Pravijo, da ste nepoboljšljiv romantik, ker tudi pri najhujšem zločincu iščete dobro, ste zagovornik celostne terapije, ne le spravljanja v zapor. Kako gledate na to?

Dragan Petrovec:
To je preprosto izhodišče humanistične psihologije, s katero sem se srečal v neki imenitni družbi, takoj ko sem končal študij in prišel na ministrstvo za pravosodje. To so bili vodja oddelka za prevzgojo Franc Mlinarič, upokojeni psiholog, penolog, in Julka Gruden ter Desa Orel, zame neka 'sveta trojica', skupaj pa smo tvorili neko jedro, ki si je zastavilo cilj tudi v zaporih delovati po načelih humanistične psihologije in verjeti v tisto, kar je dobrega v človeku, to je eno pomembnejših izhodišč. Pri tem nisem prav nič izviren, gre le za to, da med mnogimi možnostmi izbereš tisto, ki ti najbolj leže na dušo.

 

TFL Glasnik:
Zanimivo je, da je, kadar govorimo o politiki kaznovanja, vzdušje povsem drugačno. Brala sem, da ste v raziskavi o ženskih zapornicah dognali, da je bil najuspešnejši model z »vikend zapornicami«, ki so bile v stiku z družino in družbo, ter so se mnogo lažje vrnile.

Dragan Petrovec:
Takrat nismo ničesar vedeli o 'vikend zaporu' in nam je z nekim eksperimentom uspelo iz zaprtega zapora narediti odprt zapor. Sliši se protislovno: zaprti in odprti zapor, šlo pa je za to, da je 90 odstotkov zapornic ne glede na dolžino kazni v odprtem režimu. To pomeni, da so zapornice vse konce tedna preživljale doma, da so tudi med tednom, če je le bila priložnost, delale v podjetjih zunaj zapora. Še najbolje bi bilo, če bi lahko poklicno dejavnost nadaljevale tam, kjer so delale med prestajanjem kazni, če to ne bi bilo v konfliktu zaradi kaznivega dejanja.

To je pomenilo tisti pravi model reintegracije oziroma rehabilitacije obsojenega. Zapor, če je še tako dober, je slaba imitacija zunanjega življenja; človeka je treba spustiti ven – seveda pod nekim nadzorom, predvsem pa z zaupanjem. V večini primerov se nam je to potrjevalo.

Dragan Petrovec

 

TFL Glasnik:
Drugi podatek, ki ga pogosto poudarjate, je, da ni neke posebne korelacije med višino kazni in zmanjšanjem kaznivih dejanj.

Dragan Petrovec:
Pred časom sem imel v rokah precej staro knjigo, v njej pa je bil v uvodu še starejši citat, star najbrž kakšnih 200 ali 300 let. Pisalo je: okrutne kazi ljudi napeljujejo samo k še večjemu nasilju. Ali je to filozofska ali statistična ugotovitev? Najbrž oboje. Če vzamete statistiko ZDA, se tam na velikem vzorcu in po dolgem času merjenja pokaže, da je več hujših kaznivih dejanj v tistih državah, v katerih se izvršuje smrtna kazen. To je že tak primer, če pa bi se človek dovolj potrudil, bi gotovo našel dovolj dobrih in bistveno boljših nadomestkov, kot je stroga kazen kot odziv na kriminaliteto. Tudi z vidika preprečevanja povratništva in sploh z vidika nekega humanega odziva, ki pa seveda ni tako razčustvovan v smislu nekega newageevsega načela; saj smo vsi dobri, vsi se imamo radi. Sploh ne gre za to. Gre za trdo delo tudi v zaporu, vendar za smiselno delo na osebnostnih vzorcih, ki jih je dobro spreminjati.

 

TFL Glasnik:
Kaj konkretno bi predlagali?

Dragan Petrovec:
Komu?

 

TFL Glasnik:
Kaj je vaše strokovno stališče, da bi bilo dobro, ko govorite o alternativnih oblikah?

Dragan Petrovec:
Gre za takšno sliko, v kateri mora najti svoje mesto cela vrsta družbenih institucij. Prvič je tu zapor, ki mora imeti ustrezno organizirane strokovne službe – danes se stvari večinoma zreducirajo na vprašanje varnosti. Svoje mesto morajo imeti psihologi, pedagogi, socialni delavci, vzgojitelji, ki seveda morajo z varnostno službo delovati kot enotni mehanizem. Organizem pravzaprav. Zapor mora opraviti to funkcijo. Zunaj zapora imamo centre za socialno delo, ki morajo v sodelovanju zaporom začeti izvrševati postpenalno pomoč prvega dne prestajanja zapora. To je njena prava definicija. Potem moramo razmišljati o mnogih referenčnih skupinah, ki so pomembne za obsojenega človeka. Družina, prijatelji, delovno mesto, posebne institucije, če gre morda za katero od odvisnosti. Ko naredimo ta mozaik, šele imamo celoto, ki zagotavlja smiseln in strpen odziv na kriminaliteto.

Dragan Petrovec

 

TFL Glasnik:
Težka naloga za našo družbo, ki bi se že prej morala ukvarjati z lastnim zgledom glede morale, vrednot, navsezadnje že pri vzgoji otrok.

Dragan Petrovec:
Morda kratka ilustracija. Večina ljudi me označi za romantika, ki živi v preteklosti in se ne zna prilagoditi današnjemu času. Slika je v resnici bolj preprosta. V preteklosti smo recimo pazili na okolje oziroma ga nismo onesnaževali tako kot danes. Če danes nočemo onesnaževati okolja, ne gre drugače, kot da se vrnemo v čas, ko smo imeli drugačen odnos do okolja, in to se zdi razumljivo vsakemu. Če pa rečemo, da hočemo vzpostaviti neki sistem odnosov in vrednot, ki so veljale pred 30 leti, potem se vsakomur zdi, da sem bodisi jugonostalgik bodisi sem obtičal nekje v kameni dobi.

Pa ne gre za nič drugega kot to, da bomo morali prej ali slej spoznati, da je bilo tisto, kar smo v preteklosti že imeli, v resnici najboljši sistem za obravnavo ravno tega področja, s katerim se ukvarjam. Seveda prihajajo novi časi in novi izzivi. Primer: v preteklosti nismo imeli dovolj izkušenj z drogo. Danes je te vrste odvisnosti in zlorab več in ne gre drugače, kot da se prilagodimo. Skratka, v preteklosti smo imeli socialno državo, o kateri danes lahko le še sanjamo. In to je vsakomur jasno in vsa ta nova gibanja, ki opozarjajo na nepravičnost, opozarjajo na vzpostavitev socialne države. V tem ni nikakršne nostalgije po neki takšni nedosegljivi preteklosti, temveč gre za obnovo tistega, kar je bilo dobro. Naš problem je, da smo iz preteklosti zavrgli vse, kar je bilo dobro, in iz bodočih režimov vzeli vse tisto, kar je bilo najslabše.

 

TFL Glasnik:
Pa vendarle. Skandinavske države so nekakšen vzor naprednih držav. Po mojem izvajajo dovolj dober vzorec socialnih politik in razvoja.

Dragan Petrovec:
So bistveno boljši kot večina preostalega sveta, ampak … Če imate močne skušnjave v drugo smer, potem se je zelo težko držati pravil o socialni državi in ideje o tem, da vsak zasluži podporo. Če sem jaz sposoben sam zase nagrabiti dovolj, potem je v takšnih okoliščinah misel na socialno državo zelo oddaljena.

Dragan Petrovec

 

TFL Glasnik:
Pa sva spet pri osnovah naše ureditve in političnih elitah. Morda še tole vprašanje. Pojavil se je podatek, da se je število obsodilnih sodb lani povečalo za 20 odstotkov. Kako to komentirate?

Dragan Petrovec:
Tega ne znam dobro komentirati, saj bi, če bi želel iz tega kar koli potegniti, potreboval zelo veliko različnih podatkov. Lahko samo kramljamo o hipotezah. Morda je do tega pripeljala tista znamenita zaveza, ki sta jo sklenili sodna in izvršna oblast in ki je sicer v posmeh pravni logiki in pravni državi. Morda so to dobri rezultati. Če gre za odpravljanje zaostankov, je to dobro, če gre za hitro sojenje, ki temelji na nekih novih institutih, kot je priznanje krivde oziroma pogajanje o krivdi, potem je to ne le zame, temveč tudi za moje kolege več kot vprašljivo.

V tem podatku je toliko razsežnosti, da je treba biti pozoren na skorajda vsako od teh in šele potem razmišljati, ali smo s tem naredili korak naprej ali morda dva nazaj. Ne nazadnje se število obsojenih zvišuje, dolžina kazni se opazno veča, imamo institute, ki so ustavno sporni – uklonilni zapor recimo. Začelo se je s 350 ljudmi na leto, zdaj se končuje s 1800. Evidentna ustavna spornost.

Potem ko smo ukinili zapor za prekrške, kar je bila ena redkih dobrih sugestij iz EU, smo uvedli zapor za nekaj, kar niti prekršek ni. Uklonilni zapor se ne izreka za prekršek, ampak če ne plačaš globe. To pomeni, da postajamo izredno kaznovalna družba, pri čemer ima izjemno imenitno tolažbo, da smo tako zelo pred drugo, da je prostora za onesnaženje še zelo veliko.

 

TFL Glasnik:
Komu to ustreza? Politiki?

Dragan Petrovec:
Vsem. Javno mnenje se nekoliko umiri, ko vidimo zaprtih 1800 klatežev, potem smo zadovoljni, ko vidimo v zaporu tri, štiri politike in pet, šest tako imenovanih tajkunov, potem se nam kar zdi, da pravosodje deluje. Seveda deluje, ampak deluje na zelo različne načine, ne le dobro.

 

TFL Glasnik:
Sem prebrala, da je povprečna stopnja izobrazbe zapornikov osnovna šola.

Dragan Petrovec:
Zdaj, ko prihajajo v zapor pomembni ljudje, se bo to zviševalo.

Dragan Petrovec

 

TFL Glasnik:
A lahko primerjate kaznovalno politiko v Sloveniji in kam gre ta trend? Kakšen je odstotek zaprtih prebivalcev v primerjavi z evropskimi povprečji? Ali v primerjavi z ameriškimi.

Dragan Petrovec:
Težko se je dogovoriti o pravi smeri. V petih letih smo podvojili število zapornikov, kar ni uspelo nobeni evropski državi. Trend se nadaljuje, sočasno smo prišli do številke, ki je polovico manjša od evropskega povprečja, kar govori, da je prostora za onesnaženje še vedno dovolj… Leta 1995 smo imeli 32 obsojenih na 100.000 prebivalcev, kar je bil svetovni rekord, potem smo leta 2000 prišli na 62 in potem se to ves čas zvišuje. Povprečje v EU je okrog 120. Amerika, ki vodi pred Rusijo, jih ima okoli 700. Predstavljajte si to razmerje: 32 v naši preteklosti in 700 v ZDA ali 120 v Evropi.

Sem hud kritik slovenskih zaporov, čeprav znam kakšne razmere tudi pohvaliti, hkrati pa povem, da smo desetletja pred Evropo. In to ne pred novo Evropo z vzhodnimi članicami, ampak pred zahodno Evropo. Ko je bivši evropski komisar za človekove pravice Thomas Hammarberg obiskal francoske zapore, je rekel, da je samo še v Moldaviji videl tako grozljive razmere. Si predstavljate, da sta vsak teden dva zapornika naredila samomor?! To je smrtna kazen v praksi, čeprav je po zakonu ni več. Razgledani zahodni kriminologi so Slovenijo že zdavnaj dajali za zgled. Še danes je zgled, čeprav je že dvakrat slabše kot tisto, kar smo ustvarili v preteklosti.

Skoraj pol stoletja smo živeli z 20-letno zaporno kaznijo kot z maksimalno kaznijo. In smo se počutili varno. Leta 1998 je bila kot posledica nekega trgovanja v parlamentu uveljavljena zahteva po 30-letni zaporni kazni, čeprav ni bilo nobenega razloga zanjo. S tem kazenskim zakonikom pod ministrom Šturmom pa smo dobili svetovno sramoto: smo edina država na svetu, ki je uvedla dosmrtno zaporno kazen, čeprav je nikoli ni poznala.

Žalostno je, da je sodišče le delček kriminalitetne politike. Ta se ustvarja v parlamentu, ki sprejema zakone, sodišče pa temu le sledi. Nekaj tega procesa je zavednega in nekaj nezavednega. Večkrat smo opozarjali, da če imate dosmrtni zapor, boste za neki rop namesto štiri leta izrekli pet ali šest let, ne da bi natančno vedeli, kaj vas potegne v to. Kar je prav sramotno, je naslednje: za neko konferenco sem pripravil referat z nenavadnim naslovom: 'Ženska, Kitajec. Čefur?' Pri tem nihče ni vedel, kaj nameravam povedati, poanta pa je bila zelo jasna: ženska je bila pri nas prvi državljan, ki je imel čast, da je zoper njega predlagan dosmrtni zapor. Drugi je bil Kitajec, moje vprašanje pa je bilo, ali bo tretji čefur. Na srečo je ostalo le pri predlogih, saj sodišče na srečo temu ni sledilo. Pred leti, ko je bila uvedena 30-letna zaporna kazen, sem sodnikom napisal poziv: če niste izrekli smrtne kazni, ni nobenega razloga, da zdaj izrečete 30-letno kazen. Seveda sem bil zelo naiven, ne prvič in ne zadnjič, ker so šle po prvi obsodbi druge kot domine – danes štejemo že enajst, dvanajst obsodb na 30 let zapora. Kar je slabo. Če bo enkrat padla dosmrtna, bodo sledile še druge.

 

TFL Glasnik:
Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Dragan Petrovec:
Prvič, nisem pričakoval tega vprašanja, drugič, pomislil sem na neki prav star vic, ko mati reče angleškemu dekletu, najbrž plemiškega rodu, kaj naj naredi na poročno noč: Zamiži in potrpi pa počakaj, da mine, in misli na Anglijo. Ali smo Slovenci navajeni podobne drže ali res mora priti še kaj hujšega, da se ustvari zdravo jedro, ki potegne za seboj – bog ne daj na nasilen način – v nekakšne drugačne čase. Če ne, bomo morali zamižati in potrpeti. Da z veliko slabšim valom pride vsa Evropa nad nas.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Dragan Petrovec

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 81/2013) v 12. členu določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi, če navedeni zakon ne določa drugače.

Prihodki in odhodki družbe so pravilno ugotovljeni, če so ugotovljeni v skladu z izbranimi računovodskimi standardi oz. zakonom o računovodstvu, ZDDPO-2 pa določene odhodke obravnava drugače kot izbrani standardi, zato jih je za davčne potrebe potrebno:

 • znižati na raven davčno priznanih, ali
 • povečati na raven davčno priznanih.

Povečanja ravni davčno priznanih odhodkov temeljijo predvsem na odhodkih preteklih obdobij, katerih priznanje je bilo odloženo do izpolnitve določenih pogojev. Možna so tudi povečanja, če zakon za določene namne priznava odhodke, ki jih v izkazu poslovnega izida ne najdemo.

Znižanja odhodkov na raven davčno priznanih pomenijo povečanje davčne osnove. ZDDPO-2 s svojo ureditvijo določa raven posameznih odhodkov, ki jih je možno vključiti v davčni obračun.

Odhodke, ugotovljene v izkazu poslovnega izida, skladno s sprejetimi računovodskimi standardi ali zakonom o računovodstvu, je potrebno korigirati zaradi:

 • izvajanja nepridobitne dejavnosti – izločijo se odhodki, ki se nanašajo na prihodke od nepridobine dejavnosti,
 • priznane ravni transfernih cen pri poslovanju s povezanimi podjetji – izločijo se odhodki, ki presegajo priznane, skladno z izbrano metodo ugotavljanja (več o tem smo napisali v prejšnji številki TFL Glasnika v povezavi s prihodki),
 • ravni priznanih obresti med povezanimi osebami – izločijo se obresti, ki presegajo dovoljeno višino skladno z določbami ZDDPO-2,
 • oblikovanja in izrabe rezervacij,
 • prevrednotenja sredstev,
 • izvzema odhodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja – če so bili izvzeti prihodki, je potrebno izvzeti tudi odhodke, ki se nanašajo nanje,
 • izvzemanja odhodkov, podobnih dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička,
 • nepriznanih odhodkov za pokrivanje izgub iz preteklih let – postavka bo prazna, ker SRS 17 ne predvidava več poravnavanja izgube v breme odhodkov,
 • nepriznanih odhodkov za stroške, ki zadevajo privatno življenje – gre za plačila ugodnosti (predvsem lastnikom), ki niso povezane z zaposlitvijo,
 • nepriznanih odhodkov za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev,
 • nepriznanih odhodkov za kazni, davke in obresti od nepravočasno plačanih davkov,
 • nepriznanih obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež ali prebivališče v državah z ugodnejšim davčnim okoljem,
 • nepriznanih odhodkov za donacije, podkupnine in druge premoženjske koristi,
 • nepriznanih odhodkov za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil, povezanih z zaposlitvijo, če niso obdavčeni skladno z zakonom, ki ureja dohodnino. Če je dohodnina plačana, so priznani stroški bonitet, pa tudi dajatve, ki so bile plačane v zvezi z njimi,
 • nepriznanih stroškov reprezentance v višini 50%, in 50% stroškov nadzornega sveta oz. drugega organa nadzora,
 • obresti od presežka posojil (tanka kapitalizacija),
 • obračunov amortizacije,
 • nepriznanih odhodkov za plače in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo – do nepriznanja tovrstnih stroškov lahko pride v primerih, kjer velja zakon, ki ureja prejemke poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti,
 • nepriznanih odhodkov za nagrade vajencem, ki presegajo velikosti, določene z zakonom,
 • nepriznanih odhodkov, povezanih z odsvojitvijo lastniških deležev in drugimi odtujitvami vrednostnih papirjev ter pri prenosu premoženja, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah in
 • drugo.

Do prilagoditve davčne osnove - povečanja zaradi oblikovanja rezervacij pride skladno z določbami 20. člena ZDDPO-2, ki predvideva 50% priznavanje odhodkov za rezervacije, oblikovane za:

 • dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev,
 • rezervacije za reorganizacijo,
 • rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb,
 • rezervacije za pokojnine,
 • rezervacije za jubilejne nagrade in
 • rezervacije ob upokojitvi.

V kolikor podjetje oblikuje rezervacije, ki niso eksplicitno naštete v 20. členu ZDDPO-2 in jih navajamo v prejšnjem odstavku, se priznajo v celoti. Pogoj za priznanje pa je, da so oblikovane skladno s pravili sprejetih računovodskih standardov. Oblikovane morajo biti za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih poslovnih dogodkov, ki se bodo praviloma poravnale v prihodnosti in je njihovo velikost mogoče zanesljivo izmeriti.

Do znižanja davčne osnove, oziroma povečanja odhodkov, povezanih z rezervacijami, pride ob porabi rezervacij. ZDDPO-2 v 3. odstavku 20. člena določa, da se poraba rezervacij v davčnem obdobju upošteva na način, da se priznajo odhodki iz porabe rezervacij v delu, v katerem oblikovanje rezervacij ni bilo priznano kot odhodek.

Odhodki, povezani s prevrednotenjem sredstev, predstavljajo slabitve sredstev. ZDDPO-2 drugače kot standardi ureja sledeča prevrednotenja:

 • prevrednotenje in odpis terjatev,
 • prevrednotenje finančnih naložb in
 • prevrednotenje dobrega imena.

Odhodki zaradi prevrednotenja terjatev zaradi oslabitve se priznajo v obračunanih zneskih v skladu z 21. členom ZDDPO-2. Pri tem je potrebno upoštevati, da znesek odhodkov zaradi oslabitve terjatev v davčnem obdobju ne sme presegati nižjega od naslednjih zneskov:

 • zneska, ki je enak aritmetični sredini v preteklih treh davčnih obdobjih dejansko odpisanih terjatev pod pogoji iz šestega odstavka tega člena, ali
 • zneska, ki predstavlja 1% obdavčljivih prihodkov davčnega obdobja.

V primeru poplačila oslabljenih terjatev se davčna osnova korigira za del davčno priznanih odhodkov od oslabitve.

Odpis terjatev je priznan kot odhodek na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave, v delu, v katerem terjatve niso bile poplačane oziroma niso bile poplačane v celoti. Odpis terjatev je priznan kot odhodek tudi na podlagi neuspešno zaključenega izvršilnega postopka sodišča ali brez sodnega postopka za poplačilo terjatev, če zavezanec dokaže, da bi stroški sodnega postopka presegli znesek poplačila terjatev, oziroma če dokaže, da so bila opravljena vsa dejanja, ki bi jih opravil s skrbnostjo dober gospodarstvenik, za dosego poplačila terjatev, oziroma da so nadaljnji pravni postopki ekonomsko neupravičeni.

Odhodki zaradi oslabitve kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb oziroma finančnih inštrumentov niso davčno priznani (razen ob odtujitvi, zamenjavi ali drugačni poravnavi oziroma odpravi finančne naložbe oz. finančnega inštrumenta). Prihodki od odprave tovrstnih oslabitev pa se zato izvzemajo iz davčne osnove.

Izjema od pravila so finančne naložbe vrednotene po modelu prevrednotenja, izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kjer se odhodki zaradi oslabitve in prihodki zaradi odprave oslabitve ali prevrednotenja na višje vrednosti vštevajo v davčno osnovo.

Odhodki iz prevrednotenja zaradi oslabitve posojil, vrednotenih po metodi odplačne vrednosti, se pri banki priznajo kot odhodek, vendar največ do višine, ki jo določa zakon, ki ureja bančništvo.

Odhodki od oslabitve dobrega imena so davčno priznani v obračunani višini, vendar največ do 20% začetno izkazane vrednosti dobrega imena.

Amortizacija je davčno priznana, če je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in do višine stopenj, ki so objavljene v ZDDPO-2, kot sledi:

 • gradbene objekte, vključno z naložbenimi nepremičninami, 3%;
 • dele gradbenih objektov, vključno z deli naložbenih nepremičnin, 6%;
 • opremo, vozila in mehanizacijo 20%;
 • dele opreme in opremo za raziskovalne dejavnosti 33,3%;
 • računalniško, strojno in programsko opremo 50%;
 • večletne nasade 10%;
 • osnovno čredo 20%; in
 • druga vlaganja 10%.

Amortizacija mora biti obračunana posamično.

Ne glede na določene najvišje stopnje amortizacije se pri opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih doba uporabnosti je daljša od enega leta in posamična nabavna vrednost ne presega vrednosti 500 EUR, kot odhodek prizna odpis celotne nabavne vrednosti.

Začasno nepriznane odhodke iz naslova amortizacije je možno poračunati v obdobju, ko je opredmeteno osnovno sredstvo ali neopredmeteno sredstvo računovodsko že dokončno amortizirano. Priporočljivo je, da za pravilen obračun in poračun davčno nepriznane amortizacije družbe vodijo ločen obračun amortizacije za poslovne in davčne namene.

Toliko za danes. V naslednji številki TFL Glasnika bomo napisali nekaj o davčnih olajšavah.

Zavezanec nam je posredoval vprašanje glede izvajanja 32. člena ZDDPO-2, ki se nanaša na način izračuna štirikratnika kapitala pri izračunu presežka posojil v primeru neposredno in posredno povezanih družb v skupini. Navaja strukturo lastništva, iz katere je razvidno, da je nosilec skupine, t.i. krovna matična družba (za namen tega pojasnila poimenovana družba S) 100 odstotna lastnica dveh družb (družbe A in družbe B). Naslednja v vertikalni povezavi je družba C, v kateri imata družba A 31 odstotni in družba B 69 odstotni lastniški delež, sledi družba D, zavezanec, v kateri ima družba C 98 odstotni lastniški delež. Vprašanje se zastavlja v primeru, če bo zavezanec kot posojilojemalec moral izračunati presežek posojil za posojilo prejeto od družbe A. Sprašuje, ali se pri izračunu upošteva štirikratnik kapitala glede na delež, ki ga ima posredno družba A, ali glede na 100 odstotni delež, ki ga ima posredno nosilec skupine, družba S.

Pri izračunu štirikratnika kapitala v formuli za izračun presežka posojil, ki jih prejme zavezanec od družb v skupini, ki imajo neposredno in/ali posredno udeležbo v kapitalu zavezanca, se upošteva celotni kapital zavezanca, ki ga na podlagi posredne udeležbe obvladuje t.i. krovna matična družba.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12 in 81/13) v prvem odstavku 32. člena določa, da se pri zavezancu, posojilojemalcu (razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah) kot odhodek ne priznajo obresti od posojil, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 % delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, razen če zavezanec dokaže da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba. Nadalje je v drugem in tretjem odstavku 32. člena ZDDPO-2 določeno, da se za posojila delničarja oziroma družbenika po prvem odstavku tega člena štejejo tudi posojila osebe, ki se kadarkoli v davčnem obdobju šteje za povezano osebo tako, da ima delničar oziroma družbenik ali njegovi družinski člani hkrati neposredno ali posredno najmanj 25 odstotno udeležbo v zavezancu in tej osebi, ter tudi posojila tretjih oseb, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi.

Pomeni, da se za ugotovitev prekomernega financiranja zavezanca z dolžniškim kapitalom kvalificiranega delničarja, ki ima v lasti najmanj 25 odstotni delež v kapitalu zavezanca neposredno ali posredno preko povezanih oseb v skupini, upošteva celotni kapital zavezanca, ki ga ima v lasti kvalificirani delničar bodisi neposredno bodisi posredno preko drugih družb v skupini, in ne le kapital v višini deleža posamezne neposredne ali posredno povezane družbe, saj je t.i. krovna matična družba posredna lastnica celotnega kapitala zavezanca.

Vir: pojasnilo DURS

Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčne obravnave dobave blaga z montažo, pri čemer nemški davčni zavezanec v okviru izvajanja svojih pogodbenih obveznosti vnaša v Slovenijo blago iz držav članic EU, kakor tudi iz tretjih držav.

Direktiva 2006/112/ES v prvem odstavku 36. člena določa, da se kadar blago, ki ga odpošlje ali prevaža dobavitelj, pridobitelj ali tretja oseba, instalira ali montira dobavitelj ali druga oseba za njegov račun s poskusnim zagonom ali brez njega, za kraj dobave šteje kraj, kjer je blago instalirano ali montirano.

Drugi odstavek 36. člena iste direktive določa, da kadar se instalacija ali montaža opravi v drugi državi članici, kot je država dobavitelja, sprejme država članica, na ozemlju katere se opravi instalacija ali montaža, vse potrebne ukrepe za izognitev dvojnemu obdavčevanju v tej državi članici.

Nemški davčni zavezanec v okviru izvajanja svojih pogodbenih obveznosti vnaša v Slovenijo blago iz držav članic EU, kakor tudi iz tretjih držav. Kot je že navedeno, lahko v skladu s sklenjeno pogodbo slovenski naročnik nastopa kot uvoznik blaga, ki ga dobavi in montira nemški davčni zavezanec.

Odgovor na vprašanje, ali pri opisanem poslovnem dogodku pride do uporabe 36. člena Direktive 2006/112/ES, je odvisen od tega, kdo je lastnik blaga, v času, ko je blago uvoženo v Slovenijo.

Če je blago, ki se uvaža iz tretje države v času uvoza v lasti dobavitelja iz druge države članice, so dejansko izpolnjeni pogoji iz 36. člena Direktive 2006/112/ES. Dobavitelj iz druge države članice plača DDV od uvoza blaga (ki ga lahko odbije, če je v Sloveniji identificiran za DDV) in mora obračunati tudi DDV od dobave blaga z montažo, ki jo opravi na ozemlju Slovenije.

Iz pogodbe, sklenjene med slovenskim naročnikom in nemškim davčnim zavezancem izhaja, da pri dobavi blaga, ki jo opravi nemški davčni zavezanec, lastništvo na blagu preide na slovenskega naročnika pred uvozom blaga. V času uvoza je lastnik blaga torej slovenski naročnik, ki kot uvoznik plača DDV od uvoza blaga. Slovenski davčni zavezanec ima v skladu s prvim odstavkom 63. člena ZDDV-1 pravico do odbitka DDV, plačanega pri uvozu, če blago uporabi za namene svojih obdavčenih transakcij. Nemški davčni zavezanec tako na ozemlju Slovenije opravi storitev montaže, in ne dobave blaga z montažo, saj je lastništvo na blagu prešlo na slovenskega naročnika pred uvozom blaga v Slovenijo.

Vir: pojasnilo DURS

Pojem vzvoda je prevzet iz mehanike (naprava za dviganje tovora). Načeloma izraža lastnost nečesa, da raste ali pada hitreje v razmerju do nekega drugega dejavnika. Gre torej za neke vrste multiplikator.

V okviru poslovanja podjetja govorimo o poslovnem vzvodu (operating leverage) in finančnem vzvodu (financial leverage), ki skupaj tvorita celotni vzvod (total leverage). Oba pospešujeta (v pozitivno ali negativno smer učinke skoraj vsake poslovne odločitve. Neposredno sta povezana s poslovnim tveganjem podjetja. Zato je poleg načelnega poznavanja in razumevanja delovanja tega vzvodja izredno pomembna njegova uporaba pri oblikovanju informacij za odločanje. Ni veliko učbenikov poslovnih financ, ki ga ne bi obravnavali. Kljub temu pa v praksi pogosto ostanemo na pol poti, saj se prehitro zadovoljimo s teoretičnimi obrazci, ki jih nudi strokovna literatura in dovolj ne upoštevamo kakovosti podatkov, posebnosti konkretnega podjetja ter njegovega poslovnega okolja.

Poslovni vzvod obstaja, ker se stalni stroški (fixed costs) pri spreminjanju obsega poslovanja obnašajo drugače od spremenljivih stroškov (variable costs). Zato se celotni stroški na enoto poslovnega učinka zmanjšujejo pri povečevanju obsega poslovanja in obratno: povečujejo se pri zmanjševanju obsega poslovanja. Poslovni vzvod torej obstaja, če obstajajo stalni stroški znotraj celotnih stroškov poslovanja.

Zaradi tega je poslovni vzvod pri nekaterih avtorjih (npr. Rao, 1987, 172; Pareja, 2010; Jadhav, 2011; Investopedia, 2011; InvestorWords, 2011) opredeljen z razmerjem med stalnimi in celotnimi poslovnimi stroški oziroma z razmerjem med stalnimi in spremenljivimi stroški, praviloma v točki preloma oziroma na pragu dobičkonosnosti (break-even point). To je statični pristop k merjenju poslovnega vzvoda.

Druga opredelitev (na primer Brigham, 1999, 367; Pučko, 2001, 170; Smart et al., 2004, 303) izhaja iz pojasnjevanja stopnje poslovnega vzvoda kot razmerja med odstotkom spremembe prihodkov od prodaje in odstotkom spremembe EBIT (earnings before interest and taxes). EBIT lahko nekoliko primerjamo s poslovnim izidom iz poslovanja po SRS.

Na podlagi razmerja med stalnimi in celotnimi poslovnimi stroški ločimo:

 • nizek poslovni vzvod (ko je delež stalnih stroškov v celotnih stroških majhen);
 • visok poslovni vzvod (ko je delež stalnih stroškov v celotnih stroških velik).

Visok poslovni vzvod načelno pomeni bistveno večjo sposobnost podjetja, da se z vsakim povečanjem prodaje pomembno zmanjša izguba (ko je obseg prodaje pod točko preloma) ali pomembno poveča EBIT, kot jo imajo podjetja z nizkim poslovnim vzvodom. Nasprotno pa zmanjšanje prodaje pomeni bistveno večje zmanjšanje EBIT oziroma povečanje izgube kot pri podjetjih z nizkim poslovnim vzvodom. Vzrok je prav visok delež stalnih stroškov, ki torej pomeni tudi visoko tveganje.

Vir: revija Poslovodno računovodstvo - dr. Živko Bergant

Izkaz denarnih tokov je temeljno računovodsko poročilo, ki prikazuje spremembe in stanja denarnih tokov v obravnavanem obdobju. Izkaz denarnih tokov je možno izdelati po dveh metodah in sicer po neposredni metodi (različica I) in posredni metodi (različica II), ki je možna tudi v prilagojeni obliki.

Izkaz denarnih tokov opredeljuje Slovenski računovodski standard 26 kot temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja. Izkaz denarnih tokov se lahko sestavi po:

 • neposredni metodi – različici I,
 • posredni metodi – različici II ali

prilagojeni posredni metodi – različici II.

Izkaz denarnih tokov je pripravljen tako, da se posebej izkažejo denarni tokovi v obdobju, ki so nastali pri:

 • poslovanju,
 • naložbenju in
 • financiranju.

Začetno in končno stanje denarnih sredstev ter denarni izid so izkazani na koncu obrazca.

Izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza. Zaradi primerjave se podatki izkazujejo v dveh stolpcih. V prvem stolpcu so izkazani uresničeni podatki tekočega obračunskega obdobja, v drugem pa uresničeni podatki predhodnega obračunskega obdobja.

Skladno z določbami SRS 26.14 je potrebno denarne tokove pri poslovanju, naložbenju in financiranju izkazovati v nepobotanih zneskih. Pobotanje se izjemoma lahko opravi le v primeru, da so zneski posameznih vrst kosmatih prejemkov nepomembni.

Izkaz denarnih tokov je pomemben računovodski izkaz, ki vsebuje informacije o tem, iz katerih virov podjetje pridobiva denarna sredstva in za kakšne namene jih troši. V okviru posameznega obračunskega obdobja je seveda na voljo tudi podatek o začetnem in končnem stanju razpoložljivih denarnih sredstev. Iz katerih dejavnosti podjetje pridobiva sredstva (iz poslovanja, financiranja oziroma naložbenja) in za katere dejavnosti jih namenja, gledano v daljšem časovnem razdobju nam pove, zakaj je finančni položaj podjetja takšen kot je, pa tudi kakšni so obeti za naprej. Trenutno še tako donosno podjetje ima lahko slabe obete za prihodnost, če denarna sredstva pridobiva iz virov, ki niso primerni za porabo, kakršno ima. Na primer najem kratkoročnih posojil ni primeren vir za investiranje v nakup deležev v drugem podjetju. Iz izkaza denarnih tokov bi bilo razvidno, da je podjetje najelo kratkoročna finančna posojila in ima posledično izkazan prebitek prejemkov pri financiranju, na drugi strani pa bi bili izkazani izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb in prebitek izdatkov pri naložbenju.

Računovodski standardi, tako slovenski, kot mednarodni, dajejo prednost sestavljanju izkaza denarnih tokov po neposredni metodi, ker ima večjo izrazno moč. Pri neposrednem zbiranju podatkov o denarnih tokovih namreč ni vplivov izbranih računovodskih metod, ki bi lahko vplivale na zbrane informacije. Neposredna metoda zbiranja podatkov omogoča tudi načrtovanje denarnih tokov, kar je pri posredni metodi težje izvedljivo. Ravno smotrno načrtovanje in spremljanje uresničenih denarnih tokov omogoča, da podjetje pravočasno zazna tveganje pri zagotavljanju plačilne sposobnosti.

Vir: portal Tax-Fin-Lex

Na ministrstvu za kulturo so že začeli s pripravo novega zakona o medijih. Zakon je treba po navedbah ministrstva narediti preglednejši, določnejši in jasnejši, odpraviti je treba nekatere administrativne ovire oz. poenostaviti posamezne upravne postopke. Osnutek zakona, ki velja za "mini medijsko ustavo", bo predvidoma pripravljen konec marca.

Zakon o medijih pripravljajo vzporedno z novim zakonom o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), je za STA povedala generalna direktorica direktorata za medije Ženja Leiler. Oba zakona je ministrstvo napovedalo v Resoluciji o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, načrtujejo pa javno razpravo in sprejem še letos. Oba nova zakona sta po besedah Leilerjeve v nekaterih stvareh komplementarna. Zakon o medijih ureja pravila igre za vse medije, zakon o RTVS pa kljub vsemu ureja področje, kjer javna služba izvaja javni interes na področju medijev, je dodala.

Leilerjeva je pojasnila, da zakonskih rešitev ne more komentirati, dokler ne bo šel osnutek v javno razpravo. "Pritiski so že tako precejšnji. Vsaka interesna skupina na področju medijev si zakon o medijih predstavlja po svoje, kar je razumljivo in tudi legitimno. Naša naloga pa je, da naredimo tak zakon o medijih, ki bo pravila urejal enakopravno za vse in ki bo hkrati zaščitil javni interes na področju medijev, ki pa ni nujno vedno enak kot interes nekih posameznih udeležencev v medijski sferi," je dejala.

Največ pozornosti bodo namenili vsem ključnim področjem zakona, kot so javni interes na področju medijev, državne pomoči medijem, programske zahteve in omejitve, programi posebnega pomena itd., so pojasnili na ministrstvu.

Cilje, ki jih želijo doseči s prenovo medijske zakonodaje, so opredelili že v resoluciji. Ključni cilj je kakovostnejša in bolj raznolika medijska krajina, kamor spadajo tudi dvig branosti kakovostnih splošno-informativnih časnikov, časopisov in revij. Poleg tega pa navajajo še dvig kakovosti in povečanje obsega kakovostnih medijskih vsebin na področjih kulture in umetnosti, šolstva, izobraževanja, zdravstva, znanosti, varovanja okolja ipd. ter krepitev kakovostnih programskih vsebin radijskih in televizijskih programov, ki so v javnem interesu.

Med cilji je tudi ponovna določitev statusa, vloge, pomena in financiranja radijskih in televizijskih programov posebnega pomena, dvig medijske pismenosti in oblikovanje zahtevnejše medijske in kulturne javnosti, izboljšanje socialnega statusa za samostojne in mlade novinarje ter pomoč pri nastajanju novih oblik lastninsko-upravljavskih medijskih modelov (socialno podjetništvo), so še pojasnili na ministrstvu.

Vir: STA

S 1.3.2014 se je začela uporabljati novela zakona o urejanju trga dela, ki zaostruje pogoje za ustanavljanje in delovanje agencij za posredovanje dela. Cilj novele, ki jo je konec novembra lani DZ sprejel po skrajšanem postopku, je omejiti kršitve pravic agencijskih delavcev in zagotoviti večjo kakovost storitev posredovanja dela.

Med ključnimi rešitvami novele je jasnejša opredelitev dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (podjetju), tako da jo bo mogoče jasno razmejiti od opravljanja storitev na podlagi civilnopravne pogodbe.

Delodajalec bo moral imeti po novem posredovanje začasne delovne sile registrirano kot glavno dejavnost, tuji delodajalci pa bodo morali imeti v Sloveniji registrirano podružnico. Poleg tega bodo morali vsi, ki se bodo želeli ukvarjati s to dejavnostjo, zagotoviti bančno garancijo v višini najmanj 30.000 evrov.

Koncesije za posredovanje storitev na trgu dela bodo lahko, in sicer ne da bi se registrirali za opravljanje dejavnosti, dobili tudi sindikati in delodajalci, reprezentativni na območju države.

Med pomembnimi spremembami je še nova ureditev glob oz. zvišanje njihovega razpona. Doslej je bila najvišja kazen za kršitve 10.000 evrov, po novem bo 30.000 evrov.

Novelo zakona je socialnim partnerjem v okviru pogajanj o reformi trga dela obljubil še tedanji minister za delo Andrej Vizjak.

To področje je namreč v Sloveniji zelo problematično in je povezano z grobimi kršitvami delavcev. V državi je bilo konec lanskega leta registriranih okoli 200 agencij za posredovanje dela - kar je unikum v Evropi -, med njimi avtošole, avtoprevozniki, peki, prodajalci zelenjave.

Novela, pripravljena pod vodstvom sedanje ministrice Anje Kopač Mrak, je bila usklajena s socialnimi partnerji in je bila v DZ sprejeta konec novembra.

Vir: STA

Novi predpisi:

Spremenjeni predpisi:

Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu MARCU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije. V portal se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom registriranega uporabnika.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • Zakon določa pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije pri odpravi posledic naravnih nesreč ter pogoje in način njihovega pridobivanja oziroma dodeljevanja z namenom, da pomoč prizadetim zaradi naravne nesreče zagotovi čimprejšnje varno bivanje in ponovno izvajanje dejavnosti, če so jim bili zaradi naravne nesreče poškodovani ali uničeni objekti, naprave ali zemljišča ali so njihove stvari zaradi posledic naravne nesreče ogrožene ali pa jim je zaradi poškodovane cestne ali druge infrastrukture uporaba stvari onemogočena. Določa tudi pogoje in način uporabe sredstev proračuna Republike Slovenije ter pogoje in način njihovega dodeljevanja pri odpravi posledic škode v kmetijstvu in gospodarstvu zaradi naravnih nesreč.
 • Zakon je začel veljati 2.8.2003. Od svojega nastanka do danes je doživel 4 spremembe in dopolnitve oz. druge vpliveZOPNN-AZOPNN-BZOPNN-C, ZUJF.
 • Državni zbor je 26.2.2014 sprejel Predlog Zakona o dopolnitvi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-D), ki omogoča sistemski pristop k odpravi posledic žleda, ki je med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Republiki Sloveniji povzročil enega najobsežnejših škodnih dogodkov v zadnjem desetletju.
 • Državni zbor je do danes pripravil 1 uradno prečiščeno besedilo zakona.
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 75-3620/2003, stran 11333.

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 26.2.2014 - 4.3.2014 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 2 novosti 5 novosti 3 novosti 8 novosti 7 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 26.2.2014 - 4.3.2014 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 14 novosti 5 novosti 8 novosti 27 novosti 13 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 6 novosti 4 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 6 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 7 novosti 2 novosti 5 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 13 novosti 1 novost 1 novost 10 novosti 13 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8 novosti 39 novosti 1 novost 1 novost 15 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 11 novosti 10 novosti 3 novosti 20 novosti 13 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti 1 novost 3 novosti 7 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 12 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 3 novosti 7 novosti 3 novosti
11. OBČINE 61 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .