Številka 32, letnik VI
20. november 2012

Facebook Twitter
TFL Glasnik

Simon Mastnak je pred kratkim postal novi izvršni direktor v skupini Alta. V preteklosti je deloval v svetovalni vlogi ter vlogi direktorja sektorja za razvoj in marketing na Ljubljanski borzi, kasneje pa je ustanovil tudi svoje podjetje, ki se ukvarja s kapitalskimi trgi. Za rubriko Pogovor je med drugim povedal naslednje: »Živimo v demokratični in odprti državi in vsakdo bi moral imeti pravico povedat, kaj si misli. Očitno obstaja neka blokada pri javni razpravah: ljudje se bojijo povedati kar mislijo. Očitno je prisotnost politike v slovenskem gospodarstvu zelo, zelo velika in predvidevam, da se bojijo zaradi lastne zaposljivosti in podobnega.«

V prejšnji številki TFL Glasnika smo se poklicni etiki poslovnega finančnika posvetili na splošno. Naj spomnimo, da smo temo izbrali kot osvetlitev enega izmed vidikov finančne krize. Poslovni finančnik bi namreč moral delovati etično in se izogibati dejanjem, ki niso skladna z zakonodajo in pravili stroke. Na kratko smo povzeli splošna načela Kodeksa poklicne etike poslovnega finančnika. Današnjo številko TFL Glasnika pa namenjamo načelu etičnosti poslovnofinančnih ciljev in načelu etičnosti odločanja. Poslovnofinančni cilji so etični, če prinašajo interesnim skupinam pravne osebe dolgoročni presežek koristi nad žrtvami. Etičnost odločanja pa pomeni, da morajo biti odločitve poslovnega finančnika takšne, da pomenijo etično dobre odločitve.

Vabljeni k branju!

Simon Mastnak: Ljudje vedno stopimo skupaj, ko gre za dobro idejo

Simon Mastnak

TFL Glasnik:
G. Mastnak, pogovarjamo se na dan, ko ste prvič na mestu izvršnega direktorja v družbi Alta. Prej ste bili v svetovalni vlogi, zdaj na izvršni funkciji. Kaj vas je pripeljalo do te odločitve in kaj vam to pomeni?

Simon Mastnak:
Vse je sovpadlo: na eni strani moja velika želja, da bi se vrnil nazaj k prvi ljubezni to so kapitalski trgi, na drugi strani me je ekipa, ki se je zbrala na Alti, poznala že od prej in to so ljudje, ki sem jih najbolj cenil na kapitalskih trgih, tretje pa so priložnosti, ki jih vidim. Trdno sem namreč prepričan, da bo ravno sposobnost podjetij, da pridobivajo kapital večinoma konkurenčna prednost v naslednjih, reciva, desetih letih, kar v preteklosti ni bila. Če se samo spomnite, takrat, ko so imele banke veliko denarja, tvoja sposobnost, da pridobiš kapital, ni bila nič posebnega. Zdaj denarja ni dovolj in sem prepričan, da lahko Alta pri servisiranju slovenskih podjetij pri pridobivanju denarja odigra pomembno vlogo.

Simon Mastnak

 

TFL Glasnik:
Kaj potem menite o slabih bankah saj vidim, da imate popolnoma, drugačen pogled?

Simon Mastnak:
Drži, ampak je slaba banka nujno potrebna, da bi se očistile slabe bilance, kot se temu reče. Težava trenutnega bančnega poslovanja je, da v njihovi aktivi obstaja ogromno terjatev podjetij, ki jih je praktično nemogoče oceniti glede na to, ali bo terjatev plačana ali ne. To se najlepše vidi na sami borzi, kjer so delnice Nove KBM ali Abanke na 20 in manj odstotkih knjigovodske vrednosti. To daje jasen signal, da vlagatelji ne znamo oceniti, oziroma ne verjamemo najbolj tisti vrednosti, ki se izkaže v bilanci. Ustanovitev slabe banke bi zelo hitro presekala – banka bi imela obveznice z neko garancijo države in kar naenkrat bi veliko lažje ocenili vrednost bank, banke bi bilo moč veliko lažje prodati strateškim partnerjem. Na drugi strani pa menim, da bi bile pozitivne koristi tudi v naslednjem: danes ima skorajda vsako podjetje posojila v desetih ali več bankah, primer Istrabenza pa pokaže, kam nas to lahko pripelje. Banke niso bile v enakem položaju: ene imajo posojila zavarovana, druge ne, ene imajo dolgoročne odnose s tem partnerjem, druge ne. In zato se je v Sloveniji že večkrat zgodilo, da ko je podjetje prišlo v težave, se je zgodila blokada. Namesto, da bi podjetje reševali, so banke med seboj urejale nekatera razmerja, nekatere so unovčevale zavarovanja in tako naprej. To je pripeljalo do tega, da smo ena redkih ekonomij, v kateri število stečajev še vedno narašča, še vedno narašča število zapadlih in ne plačanih obveznosti, plačilni roki so vse hujši. Vse to je treba presekat in ustanovitev slabe banke je prvi korak.

Tisto, kar sem prej omenil pa je nujen drugi korak. Slaba banka sama po sebi ne bo prinesla ničesar. Še vedno bo ostalo dejstvo, da je slovensko podjetje zadolženo 143 odstotkov (v Evropi je povprečje okrog 100 odstotkov), kar nam jasno pove, da brez svežega kapitala ne bo pravega preobrata.

Simon Mastnak

 

TFL Glasnik:
Ste finančni strokovnjak, pogumno in jasno pa se opredeljujete tudi do političnih in ne samo do finančnih vprašanj. So vam že ponudili mesto finančnega ministra ali mesto predsednika uprave Nove ljubljanske banke?

Simon Mastnak:
Ne eno in ne drugo.

 

TFL Glasnik:
Pa bi sprejeli, če bi vam ponudili?

Simon Mastnak:
Ne, ker imam trenutno na Alti zelo velike izzive, ki so tisti, ki jih želim sprejeti. Moj osebni pogled je, da bi predvsem za funkcijo finančnega ministra potreboval veliko več političnih izkušenj, jaz pa nisem v nobeni politični stranki, vsakokrat volim povsem po svoji vesti, v medijih se pojavljam popolnoma po svoji vesti in mi nihče ničesar ne sugerira. Menim pa, da slovenska politična scena deluje vsaj malo drugače in preden bi se podal v njo s celim telesom, bi sigurno potreboval več izkušenj. Sploh za kakšno takšno mesto.

Simon Mastnak

 

TFL Glasnik:
Pa vseeno ostaniva še malo pri tem. Imamo povezanost elit v politiki in s  tem posledično razklanosti. Po drugi strani je dr. Golob nedavno za naš portal govoril o nuji, da bi imeli skupino mladih in neodvisnih strokovnjakov. Ali se vidite v neki taki skupini?

Simon Mastnak:
Morda se del odgovora nahaja v tem, da mi ljudje ob srečanju rečejo, da kako pogumno nastopam na TV. Zakaj pogumno?, rečem. Živimo v demokratični in odprti državi in vsakdo bi moral imeti pravico povedat, kaj si misli. Očitno obstaja neka blokada pri javni razpravah: ljudje se bojijo povedati kar mislijo. Očitno je prisotnost politike v slovenskem gospodarstvu zelo, zelo velika in predvidevam, da se bojijo zaradi lastne zaposljivosti in podobnega.

Direkten odgovor na vaše vprašanje je, da nam najbolj manjka dobrih idej. Če pogledate predsedniško bitko, je bil stavek, da moramo stopiti skupaj. Veste, ljudje vedno stopimo skupaj, ko je v ozadju neka dobra ideja. Vedno smo pripravljeni varčevati, ko vemo, da nam bo v prihodnje bolje. Teh idej v Sloveniji trenutno ni.

Nujno bi morali imeti neke cilje, ki bi veljali za družbo in bi jih vsaka politična stranka izpolnjevala po svoje, vendar mora obstajati ta višji cilj. Kot smo, recimo, izpolnjevali Mastrichtske kriterije za vstop v evro območje, pa potem pri izpolnjevanju vseh mogočih kriterijev, da smo se sploh lahko priključili EU. Če se spomnite, kako takrat ni bilo nobenega problema. Socialni partnerji in politične stranke so to priznali kot neki 'nadcilj'. Zakaj tega danes ni? Očitno je, da vsaj za enkrat ni na mizi takšne ideje.

Morda tudi zato ne, ker vsi prej omenjeni vidijo svoje vloge bistveno drugače kot takrat: opozicija vidi svojo vlogo v tem, da je proti čemerkoli, kar predlaga vlada in uporabi vsa sredstva, da blokira vladne odločitve, na drugi strani pa bi lahko tudi vlada našla več razumevanja za pogovore. Samo najti je treba neko razumno mejo. Tudi pogovarjanje v nedogled ne gre nikamor.

Simon Mastnak

 

TFL Glasnik:
Ste se že spoznali z gospodom dr. Robertom Golobom?

Simon Mastnak:
Ne še.

 

TFL Glasnik:
Preidiva k v svet in k vaši ljubezni – kapitalskim trgom. Kdaj ocenjujete, da se bo izničil ta umetni balon o potrebni količini denarja v obtoku? A je sploh možen drugačni recept kot ta, da pridemo na tisto količino denarja, ki jo definira število transakcij?

Simon Mastnak:
Osnovna težava je v tem, da bi ljudje živeli tako kot smo živeli pred krizo. To za seboj potegne precej takih predpostavk, ki ne veljajo več. Trenutna količina denarja v obtoku pa po mojem niti ni tako problematična, kot je problematično nezaupanje, ki vlada. Poglejte, na eni strani velike vloge, ki jih imajo evropske banke pri centralni banki in na drugi strani medbančni trg, ki praktično ne živi, ker banke preprosto nimajo zaupanja do drugih bank, da bodo čez čas še obstajale. Zato se nezaupanje širi skozi ves sistem do končnega potrošnika, ki ne upa zapravljati toliko, kot je zapravljal pred krizo, ker ve, da je možnost, da bo zgubil službo bistveno večja, kot je obstajala pred krizo. Ali da dobi manjšo plačo in v času, ko imamo vsi nekakšne kredite, je zmanjšanje plače lahko usodno.

Edina pot, ki jo jaz vidim, je žal boleča in ni kratkoročna, predvideva pa, da s strukturnimi reformami gospodarstvo obrnemo proti izdelkom, ki imajo višjo dodano vrednost in jih je moč prodajati na trgih, ki imajo višjo rast, kot jo ima EU. Naša trenutna težava pa je, da trenutno proizvajamo izdelke, ki imajo izjemno nizko dodano vrednost in ko odplačamo vse stroške, ne ostane skoraj ničesar.

Drugi problem je, da je gre največji del našega izvoza prav v EU, ki je trenutno v takih težavah. Z vidika Slovenije se nam zdi, da je ves svet v recesiji, vendar to ni res. Poglejte Kitajsko, Indijo in druge države, ki so do pred kratkim dosegale celo dvoštevilčne rasti. Tu velja iskati trge za nekatera naša podjetja in razmišljati, kako pritegniti naložbe. Tu bo ključ, mi pa se obnašamo precej čudno. Predvsem so se sindikati postavili za tisti sindikalni boj: kapital je na eni strani, delavci smo na drugi. Vemo pa, da so Nemci pred kakimi desetimi leti pod vodstvom kanclerja Schroederja presekali s tem, kar so mediji imenovali 'industrijski muzej'.  Pregovorno zelo dobro plačani nemški delavec na eni strani, na drugi pa podjetja, ki niso bila več zmožna z dvigom produktivnosti opravičevati rast visokega stroška dela.

Logična posledica je bila, da so vse težje prodajali svoje izdelke, ker je imela konkurenca cenejšo delovno silo. Mi pa se zapiramo in preprečujemo strukturne spremembe, ki lahko pridejo le s kapitalom. Vi ne morete delavca, ki recimo, šiva obleke, usposobiti, da bo ustvaril enkrat več v istem času. To je možno le z gradnjo nove tovarne, ko pridobite novo opremo ali če gremo namesto oblek delat nekaj čisto drugega, kar ima implicirano višjo dodano vrednost.

Vendar se srečamo z ogromnim problemom, ker vodstva sindikatov in del politike ne dopustijo, da bi bil ta sistem bolj fleksibilen, da bi se sprijaznili s tem, da bodo nekatera podjetja umrla; bodo pa zato nastala nova. In politika namesto, da bi videla svojo vlogo v tem, da v tej tranziciji pomaga ljudem pridobiti neka nova znanja in preživeti nekaj mesecev, vidi svojo vlogo v tem, da brani ta stara delovna mesta, s tem ohranja staro strukturo gospodarstva in s tem posledično nizke plače.

Simon Mastnak

 

TFL Glasnik:
Od kod zagotoviti nove naložbe, če je nezaupanje tako veliko? Kaj pa konsenz med bankami, da vendarle podprejo tisti del gospodarstva, ki je pripravljen na strukturne spremembe?

Simon Mastnak:
Mislim, da bi bilo to zelo narobe. Približno tak dogovor nas je pripeljal v to situacijo. Slovenske banke imajo trenutno največ težav zaradi dveh stvari. Eno je, da smo se nekoč odločili, da samo slovenski gradbinci znajo graditi ceste; kredite za svoje širjenje, da so zmogli vse delo, pa so dobivali večinoma samo pri slovenskih bankah. In drugi problem je bil,  da smo še vedno imeli ogromno potrebo biti lastniki teh podjetij oziroma je politika želela vplivati na podjetja in je zato spet pri slovenskih bankah zagotovila posojila za ta slovenska podjetja.

Ravno tam je nastal veliki del te luknje. Edini zdrav način je, da politika skrbi za makroekonomsko sliko, izboljša stanje v katerem smo, opravi privatizacijo določenih podjetij, ki niso strateškega pomena, s tem ustvari neke osnovne pogoje za pridobivanje kapitala. Potem organizacije kot smo Alta in podobne poskrbimo za to, da pritegnemo vlagatelje. Potem pa tisto, kar je tudi najpomembnejše, sledijo podjetniki in podjetja z dobrimi idejami, z novimi produkti, da prodrejo na tuje trge, ne pa denar za reprogramiranje starih posojil, obratni kapital in podobno.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar

Simon Mastnak

Poklicna etika poslovnega finančnika – etičnost poslovnofinančnih ciljev in etičnost odločanja

Kodeks poklicne etike poslovnega finančnika (v nadaljevanju Kodeks) poleg splošnih načel vsebuje še:

 • načelo etičnosti poslovnofinančnih ciljev,
 • načelo etičnosti odločanja,
 • načelo etičnosti informiranja,
 • načelo etičnosti izvajanja in
 • načelo etičnosti kadrovanja.

Danes se bomo posvetili prvima dvema načeloma.

Načelo etičnosti poslovnofinančnih ciljev defnira kot etične tiste cilje, ki prinašajo interesnim skupinam pravne osebe dolgoročni presežek koristi nad žrtvami. Presežek mora biti med obravnavane interesne skupine pravično razdeljen, v sorazmerju z vplivom, ki ga imajo na poslovanje pravne osebe ter v okviru upravičenih pričakovanj glede na ekonomski in siceršnji položaj pravne osebe. Pri določanju ciljev pa je potrebno upoštevati poleg zakonskih norm tudi druge norme – etične kodekse, pa tudi Splošno deklaracijo o človekovih pravicah Organizacije združenih narodov.

Interesne skupine morajo biti o poslovnofinančnih ciljih seznanjene in morajo o njih tudi ustrezno odločati. Poslovni finančnik je dolžan interesne skupine pravne osebe seznaniti tudi z etičnimi vidiki poslovnofinančnih ciljev in strategij za njihovo doseganje. Poslovanju podjetja je namreč v prid, če se interesne skupine strinjajo z etičnimi vidiki poslovnofinančnih ciljev in strategij.

Kdo so interesne skupine pravne osebe? Kodeks jih opredeljuje kot vse skupine in posameznike, ki imajo interese pri delovanju in usmeritvah pravne osebe. Interesne skupine so notranje (vodstvo pravne osebe, strokovnjaki in drugi ključni kadri, preostali zaposleni) in zunanje (lastniki, kupci ali dobavitelji, upniki, inštitucije finančnega trga, država in drugi).

Kaj pa so interesi? Interesi so (po določilih Kodeksa) želene koristi (materialne in nematerialne, kratkoročne in dolgoročne) ter izhajajo iz okoliščin in iz vrednot interesne skupine oziroma posameznika.

Načelo o etičnosti odločanja določa, da je potrebno etičnost odločitev poslovnega finančnika presojati po sodilih za etično dobro odločitev, ki

 • je skladna z resnico,
 • upošteva človeka kot smoter, ne pa kot sredstvo,
 • prinaša vsem interesnim skupinam pravne osebe več koristi kot škode,
 • je pravična do vseh interesnih skupin pravne osebe,
 • izboljšuje odnose in sodelovanje med interesnimi skupinami pravne osebe.

Poslovnofinančne odločitve so lahko takšne, ki tako kratkoročno kot dolgoročno prinašajo koristi interesnim skupinam, ali pa takšne, ki kratkoročno prinašajo presežek škode nad koristmi. Če gre za odločitve, ki kratkoročno prinašajo presežek škode nad koristmi, mora poslovni finančnik skladno s Kodeksom storiti najmanj naslednje:

 • zagotoviti ustrezno informiranost interesnih skupin pravne osebe ob ustreznem varovanju poslovne skrivnosti,
 • kar najbolj upoštevati mnenja aktivnih interesnih skupin pravne osebe o predvideni odločitvi (aktivne interesne skupine so tiste interesne skupine, ki skušajo uveljavljati svoje interese glede usmeritev in delovanja pravne osebe).

Poslovni finančnik mora pri poslovnofinančnem odločanju upoštevati strokovno, vodstveno in etično razsežnost. V primeru, da opusti katero koli izmed navedenih razsežnosti, povzroča nekakovostno odločanje.

Poslovni finančnik ne sme nikoli pozabiti, da se odloča tudi takrat, ko posamezne odločitve opušča ali čezmerno odlaša, ker to pogosto škoduje pravni osebi.

Na koncu tega prispevka pa bomo našteli še, katere dejavnike Kodeks navaja kot take, ki niso vselej in izrazito v nasprotju z zakonom, vendar spodbujajo neetično odločanje:

 • pohlep in osebno okoriščanje posameznikov,
 • zaostrena konkurenca in težaven položaj pravne osebe,
 • neozaveščenost in nedoslednost odločevalcev,
 • okoliščine in priložnosti,
 • kultura okolja in kultura pravne osebe.

V naslednji številki TFL Glasnika bomo na kratko povzeli še določila o etičnosti informiranja, izvajanja in kadrovanja.

Slovenski državljan, ki je na podlagi zaposlitve pri tujem delodajalcu obvezno zavarovan v Sloveniji, sam obračuna in plača prispevke za socialno varnost ter sam napove dohodek iz zaposlitve za odmero akontacije dohodnine pri davčnem organu. Tuji delodajalec po predpisih, ki veljajo v Sloveniji, ni plačnik davka, posebna registracija tega delodajalca pri davčnem organu v Sloveniji ni potrebna. Slovenski državljan, ki je zaposlen pri tujem delodajalcu, prijavo v obvezno zavarovanje vloži pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obveznosti v zvezi z obračunom in plačilom akontacije dohodnine ter prispevkov za socialno varnost pa poravnava pri pristojnem davčnem uradu v sestavi Davčne uprave Republike Slovenije.

Obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje v skladu z zakoni, na podlagi katerih so ti prispevki uvedeni, določa Zakon o prispevkih za socialno varnost – ZPSV (Uradni list RS; št. 5/96, 18/96, 34/96, 87/97, 3/98, 106/99, 81/00, 97/01, 62/10). Na podlagi 2. člena tega zakona prispevke za socialno varnost plačujejo tudi zaposleni in njihovi delodajalci v skladu z zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni.

V skladu s prvim odstavkom 3. člena ZPSV plačujejo zavezanci prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni drugače določeno. Po določbi tretjega odstavka istega člena plačujejo zavezanci prispevke za socialno varnost tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer iz bruto prejemkov, razen od prejemkov, določenih v četrtem odstavku tega člena, za katere so drugače določene osnove, od katerih se plačujejo prispevki za socialno varnost (npr. od povračil stroškov v zvezi z delom se prispevki za socialno varnost plačujejo v delu povračil, ki presegajo s predpisom vlade določen znesek).

Od enakih osnov, kot so navedene v 3. členu ZPSV, plačujejo prispevke za socialno varnost tudi delodajalci, kot to določata prvi in drugi odstavek 6. člena tega zakona.

Način in okoliščine za prilagajanje davčne osnove med povezanima osebama rezidentoma smiselno enako urejajo četrti, peti in šesti odstavek 17. člena ZDDPO-2 (za cene med povezanimi osebami rezidenti) ter prvi, drugi in šesti odstavek 19. člena ZDDPO-2 (za obresti med povezanimi osebami). Glede na izpostavljeni primer se v nadaljevanju omejujemo na relevantne določbe 19. člena ZDDPO-2.

ZDDPO-2 v prvem, drugem in šestem odstavku 19. člena glede prilagajanja davčne osnove med povezanima osebama rezidentoma določa naslednje:

 • pri ugotavljanju prihodkov se upoštevajo obračunane obresti na dana posojila povezanim osebam, vendar najmanj do višine priznane obrestne mere (ki jo določi minister za finance v skladu s petim odstavkom 19. člena ZDDPO-2);

 • pri ugotavljanju odhodkov se upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine priznane obrestne mere;

 • pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov rezidenta iz poslov med povezanima osebama rezidentoma se davčna osnova ne poveča oziroma zmanjša, razen če eden od rezidentov:

 • v davčnem obdobju, za katerega se ugotavljajo prihodki in odhodki, izkazuje nepokrito davčno izgubo iz preteklih obdobij, ali

 • plačuje davek po tem zakonu po stopnji 0 % oziroma po posebej določeni stopnji, nižji od splošne stopnje po 60. členu tega zakona, ali

je oproščen plačevanja davka po tem zakonu.

Prilagoditev davčne osnove (tj. prihodkov oziroma odhodkov) med povezanima osebama rezidentoma se torej opravi samo v primeru obstoja določene okoliščine, zaradi katere je rezident v posebnem davčnem položaju.

Iz določb prvega in drugega odstavka 19. člena ZDDPO-2 ne izhaja, da se prilagoditev davčne osnove (za razliko med dejansko obračunanimi obrestmi in obrestmi z upoštevanjem davčno priznane obrestne mere) opravi obojestransko, tj. v posameznem primeru s povečanjem prihodkov (povečanjem davčne osnove) pri enem rezidentu, ob sočasnem povečanju odhodkov (zmanjšanjem davčne osnove) pri drugem rezidentu.

V skladu s tem je tudi ureditev v Pravilniku o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Prilagoditev je določena tako, da se prihodki od obresti na dana posojila upoštevajo v dejansko obračunanem znesku, korigirajo se le v primeru, če so bila posojila dana po nižji obrestni meri od priznane obrestne mere (v tem primeru se obračunani prihodki povečajo za razliko do priznane obrestne mere). In nasprotno, odhodki od obresti na prejeta posojila se upoštevajo v dejansko obračunanem znesku, korigirajo se le v primeru, če so bila posojila prejeta po višji obrestni meri od priznane obrestne mere (v tem primeru se obračunani odhodki zmanjšajo za razliko do priznane obrestne mere). Pomeni, da se po veljavni ureditvi prilagoditev prihodkov oziroma odhodkov opravi pri enem rezidentu, odvisno od primera kot povečanje prihodkov ali kot zmanjšanje odhodkov.

Namen pričujočega prispevka je opozoriti na nekatere specifičnosti izvajanja in javnega ter zasebnega financiranja javnih služb in dopolnilnih dejavnosti na področju negospodarstva. Poudarek bo predvsem na dvojnosti negospodarske javne službe in opravljanja drugih, z javno službo povezanih dejavnosti. Pri tem pa je bistveno za razumevanje spoznanje, da javna služba ni nujno v celoti financirana iz javnih virov.

V slovenski pravni ureditvi javna služba kot splošni pojem ni opredeljena. V veljavni zakonodaji nismo našli enotne norme, ki bi na način generalne klavzule opredeljevala, kaj je javna služba. Posamezne vrste javnih služb so sicer opredeljene v področni zakonodaji, vendar je treba splošno definicijo javne službe izluščiti iz pravne teorije.

V teoriji pomeni javna služba pravno urejeno opravljanje dejavnosti, ki je opredeljena z zakonom ali ustreznim aktom lokalne skupnosti ali celo nacionalnim programom na posameznem negospodarskem področju, katere vsebina je zagotavljanje storitev in blaga v javnem interesu, pri čemer njen primarni namen ni ustvarjanje dobička.

Bistvena razlika za ločevanje nejavnega financiranja javnega zavoda in financiranja z dopolnilno (tržno) dejavnostjo je v določenosti cene in v preglednosti porabe javnih sredstev. Cena storitev ali blaga dopolnilne dejavnosti namreč ne sme vsebovati pokritja stroškov ali dela stroškov javne službe. Na ta način bi bila takšna cena namreč prikrito subvencionirana in nelojalno konkurenčna ceni istovrstnih storitev ali blaga, ki jih prodajajo drugi subjekti na trgu.

Glede na povedano mora biti cena zagotavljanja storitev in blaga javne službe določena s predpisom, cena prodaje storitev in blaga dopolnilne dejavnosti pa nasprotno, zaradi proste konkurence, ne sme biti določena s predpisom.

V tem kontekstu moramo opozoriti tudi na pravila EU oziroma na vprašanje komunitarnega elementa (Podobnik, 1998, 5?6) tržnega delovanja javnih zavodov. Posredno bi lahko pri prelivanju sredstev javne službe v ceno storitve dopolnilne (tržne) dejavnosti javnega zavoda (cross subsidizing) prišlo do kršitve konkurenčnih pravil EU. Drugače povedano, če javni zavod za pokrivanje stroškov prodaje storitev ali blaga na trgu uporablja javna sredstva ali javne in nejavne vire financiranja javne službe, mora to v tržni ceni storitev jasno obračunati. Tržna cena se ne sme oblikovati na račun prej navedenih komponent, saj bi tako javni zavod lahko konkuriral samo z oblikovanjem cene, temelječe na variabilnih stroških, medtem ko bi mu stalne stroške že prej pokrilo financiranje javne službe.

Zato je s finančno-pravnega vidika nujno ločiti financiranje javne službe od drugih virov financiranja negospodarske javne službe.

Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo, če je doba koristnosti omejena. Osnova za obračun amortizacije je amortizirljiva vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, čas amortiziranja pa doba koristnosti le – tega. Zemljišča se praviloma ne amortizirajo, ker nimajo končne dobe koristnosti. Izjema so na primer odlagališča odpadkov in kamnolomi, kjer je dobo koristnosti mogoče določiti.

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev je znesek, za katerega se v posameznem obračunskem obdobju zmanjša vrednost amortizirljivih opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizirljivo sredstvo opredeljuje slovenski računovodski standard (v nadaljevanju SRS) 13 kot sredstvo, ki:

 • se uporablja v obdobju daljšem od leta dni,
 • ima omejeno dobo koristnosti in
 • je namenjeno uporabi pri proizvajanju ali dobavljanju proizvodov in storitev, se posoja drugim za plačilo ali se poseduje iz drugih razlogov.

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan v naslednjem mesecu po usposobitvi za uporabo. Amortizacija se obračunava posamično, razen pri drobnem inventarju, katerega posamična vrednost ne presega 500 EUR, kjer je dovoljen skupinski obračun, za drobni inventar iste vrste ali podobnega namena. Amortizacijo je potrebno obračunavati ne glede na to, če se sredstvo ne uporablja več, dokler ni v celoti amortizirano. Izjema od tega pravila so le opredmetena osnovna sredstva, prenesena med nekratkoročna sredstva za odprodajo, ki pa niso več izkazana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.

Podjetje določi metodo amortiziranja in dobo koristnosti samostojno in neodvisno od načina obračuna amortizacije, ki ga upoštevajo davčni predpisi.

Skladno z določili SRS 1.53 se popravek vrednosti zaradi amortiziranja ne pojavi pri:

 • zemljiščih in drugih naravnih bogastvih (razen že omenjenih izjem),
 • opredmetenih osnovnih sredstvih do začetka obračunavanja amortizacije,
 • opredmetenih osnovnih sredstvih kulturnega, zgodovinskega ali umetniškega pomena,
 • spodnjem ustroju železniških prog, cest, letališč in podobnega,
 • drugih opredmetenih osnovnih sredstvih, katerih uporaba ni časovno omejena.

SRS 1.11 določa, da je v primeru velike vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva možno vrednost razdeliti na njegove dele. Če imajo ti deli različne dobe koristnosti in/ali vzorce uporabe, pomembne v razmerju do celotne nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva, se obravnava vsak del posebej. To pomeni, da se za vsak del posebej lahko določi doba koristnosti in posledično višina amortizacije.

Opredmeteno osnovno sredstvo, vzeto v finančni najem se amortizira enako kot ostala istovrstna sredstva. V primeru, da ni utemeljenega zagotovila, da bo najemnik prevzel lastništvo do konca trajanja finančnega najema, je potrebno takšno sredstvo povsem amortizirati v dobi trajanja finančnega najema ali v dobi koristnosti, in sicer v tistem obdobju, ki je krajše.

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o poroštvu države za 440-milijonsko posojilo za projekt Teš 6, ki so jo vložili pobudniki na čelu z Vilijem Kovačičem. Sodišče je pritrdilo ministrstvu, ki ni upoštevalo podpisov, pri katerih niso bili v celoti navedeni osebni podatki, kot to določa zakon.

Pobudniki so trdili, da je bila pobuda podprta s potrebnimi 2500 podpisi, ne le 2151 podpisi, kot je ugotovilo ministrstvo za notranje zadeve, in da bi moral predsednik DZ določiti rok za zbiranje 40.000 podpisov za podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o poroštvu države za 440 milijonov evrov posojila EIB za projekt šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6).

Prepričani so bili, da je bilo protiustavno, da je ministrstvo kot veljavne podpise priznalo le tiste, pri katerih so se podatki popolnoma ujemali s podatki iz evidence volilne pravice.

Menili so namreč, da naj bi bili mogoči dve razlagi dela zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki določa, na kakšen način in s katerimi osebnimi podatki morajo biti predloženi podpisi najmanj 2500 volivcev, da bi se lahko začelo zbiranje podpisov za razpis referenduma.

In sicer naj bi obstajala strožja razlaga, po kateri se morajo za veljavnost podpisa vsi zahtevani podatki popolnoma ujemati s podatki iz evidence volilne pravice, in blažja, po kateri naj bi zadostovalo, da podpisnik navede takšne podatke, ki omogočajo hitro in nedvomno identifikacijo podpisnika.

Ustavno sodišče je v sklepu s 15. novembra zapisalo, da razlaga, po kateri je treba predložiti osebne podatke volivca, ki so enaki njegovim osebnim podatkom v stalni evidenci volilne pravice, ni protiustavna.

Ugotavlja, da se je v vseh primerih, ko podpisnik ni vpisal zahtevanih osebnih podatkov na način, kot to zakon izrecno zahteva, upravičeno štelo, da se podatki na seznamu ne ujemajo s podatki v stalni evidenci volilne pravice in da zato verodostojnost podpisa ni izkazana.

Sodišče je vpogledalo v podpisne liste in ugotovilo, da so pristojni organi ravnali v skladu s temi izhodišči, pri čemer da je bila upoštevana kot dopustna tudi uporaba posameznih splošno znanih okrajšav pri navajanju naslovov in občin, v katerih imajo podpisniki stalno prebivališče.

Sodišče navaja, da mora biti zakonska ureditev izvrševanja pravice zahtevati referendum jasna in natančna, med drugim zato, da je glede na kratke roke mogoče hitro ugotoviti, ali so podpisi verodostojni, in tudi zato, da bo zagotovljena enaka uporaba zakona v vseh primerih.

Ustavno sodišče pravi, da je pri razlagi pravnih pravil med drugim treba upoštevati načelo njihove razlage v korist ustavni pravici, da pa zakonske določbe, ki je jasna in nedvoumno zahteva predložitev taksativno določenih najbolj temeljnih osebnih podatkov (osebno ime, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča), ni mogoče razlagati tako, da ji "z njihovo razlago pripišemo vsebino, ki je v bistvu nasprotna zakonski določbi in le delno zasleduje namen, zaradi katerega je zakonodajalec predpisal navedeno obličnost".

Ugotovitev verodostojnosti podpisa namreč služi na eni strani uveljavljanju pravice zahtevati razpis referenduma, na drugi strani pa preprečevanju zlorabe te pravice in zagotavljanju njene pridobitve pod enakimi pogoji v vseh primerih, navaja sodišče.

Zloraba pravice bi se lahko zgodila, če ne bi bilo mogoče zagotoviti nadzora nad verodostojnostjo podpisa, opozarja. Dodaja, da do arbitrarnih odločitev državnih organov ne prihaja takrat, kadar so zakonske določbe jasne in določne, ampak takrat, ko je vsakokratni prosti presoji posamezne uradne osebe prepuščeno, ali lahko npr. določeno ime, ki ga je posameznik navedel kot sestavni del njegovega osebnega imena, šteje kot morebitno pogovorno okrajšavo njegovega imena, in na tej podlagi prizna verodostojnost podatka ali ne, čeprav posameznik ni izpolnil jasne obveznosti, ki je zakonsko določena.

Vir: STA

Evropska komisija opaža naraščanje neravnovesja med ponudbo pravic do emisij CO2 in povpraševanjem po njih v okviru sistema EU za trgovanje z emisijami. Tako komisija predlaga "zamrznitev" prodaje 900 milijonov pravic do izpustov v prihodnjih treh letih, so sporočili z Bruslja.

Zaradi previsoke ponudbe na evropskem trgu ogljika ta ne spodbuja dovolj energetske učinkovitosti in zelenih tehnologij. "To slabo vpliva na evropsko inovativnost in konkurenčnost," ocenjuje evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard.

Presežek pravic do izpustov je prvotno nastal, ker je gospodarska kriza zmanjšala industrijske emisije toplogrednih plinov bolj od pričakovanj. Presežek se bo po pričakovanjih še naprej večal v tretji fazi sistema, torej v obdobju med letoma 2013 in 2020.

Komisija tako predlaga, da se zmanjša število pravic, ki bodo prodane na dražbi med letoma 2013 in 2015. Za enako število pa naj bi se v skladu s predlogom povečalo število pravic, ki bodo prodane na kasnejši dražbi v tretji fazi. S tem bi se prodaja zgolj preložila.

Komisija je sicer danes sprejela še poročilo o stanju evropskega trga ogljika, ki določa vrsto možnih strukturnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo za rešitev vprašanja presežkov. Bruselj zainteresirane strani poziva, da izrazijo svoje mnenje o šestih konkretnih možnostih.

Sistem EU za trgovanje z emisijami trenutno zajema okoli 11.000 industrijskih obratov in pokriva približno 40 odstotkov emisij unije. Od letos je v sistem vključen tudi letalski sektor.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu NOVEMBRU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

 • od svojega nastanka do danes je doživel 8 sprememb in dopolnitev z novelami 1A, 1B, 1C, 1D, 1E , 1F, vplivom ZUJF ter novelo 1G;
 • zadnje spremembe in dopolnitve, ki jih je prinesla novela 1G, bodo začele veljati od 1.2013 dalje in prinašajo obsežnejše spremembe določil ZDDV-1 z naslednjih področij:
 • - kraja opravljanja storitev,
  - pravila o nastanku obveznosti obračuna DDV pri transakcijah znotraj unije,
  - popravek odbitka DDV na podlagi določitve davčnega organa,
  - pravila za izdajanje računov,
  - pravila za hrambo računov,
  - popravljanje napak v obračunu DDV in naknadna predložitev obračuna DDV,
  - posebna ureditev za male davčne zavezance,
  - posebna ureditev po plačani realizaciji (zvišanja praga obdavčljivega prometa za vstop v sistem DDV).
 • obetajo se skorajšnje nove spremembe in dopolnitve zakona, predlog novele 1H je že v Državnem zboru;
 • Državni zbor je pripravil "le" 2 uradni prečiščeni besedili (UPB) Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1);
 • Zakon je bil prvič objavljen v Uradni list RS 117-5012/2006, stran 12241;
 • njegov pravni predhodnik je Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV), ki je prenehal veljati s 1.1.2007.
EKO-LEX, od 14.11.2012 - 20.11.2012 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 2 novosti 3 novosti 2 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 14.11.2012 - 20.11.2012 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 9 novosti 1 novost 1 novost 9 novosti 26 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 9 novosti 1 novost 2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost 6 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 5 novosti 1 novost 10 novosti 8 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 12 novosti 2 novosti 7 novosti 17 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 36 novosti 2 novosti 2 novosti 15 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 3 novosti 1 novost 4 novosti 18 novosti 9 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 30 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 3 novosti 2 novosti 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 5 novosti 10 novosti 6 novosti 1 novost
11. OBČINE 39 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .