Številka 2, letnik VI
15. januar 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V današnji številki TFL Glasnika vam predstavljamo pogovor z gospodom Balo Kamalakharanom, Indijcem iz Islandije, ki je zlom finančnega sistema na Islandiji jeseni leta 2008 doživel v živo in iz prve roke, kot drugi človek tretje največje islandske banke Glitnir»Edina stvar, ki so jo Islandci lahko storili, je bila, da pustijo banke propasti. To se sicer ni zgodilo kaotično, Islandija je sestavila nujni zakon, zelo hitro so ustavili krvavenje bančnega sistema tako, da so okrog Islandije postavili visok zid, kar je preprečilo, da bi se lokalna ekonomija zlomila«, je med drugim povedal za naš TFL Glasnik.

Spremembe enotnega kontnega okvira za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije, ki se nanašajo na gospodarske družbe smo obravnavali v prejšnji številki TFL Glasnika. Danes se bomo posvetili tistim spremembam obravnavanega enotnega kontnega načrta, ki se nanašajo na knjigovodenje pri zadrugah in samostojnih podjetnikih posameznikih. Računovodenje kmečkih gospodinjstev bo obvezno šele s 1.1.2014, zato se mu v tem prispevku ne posvečamo.

Vabljeni k branju!

Bala Kamalakharan: Ne verjamem, da bo konec sveta, če banka propade

Bala Kamalakharan

Bala Kamalakharan je zlom finančnega sistema na Islandiji doživel v živo in iz prve roke, kot drugi človek tretje največje islandske banke Glitnir. Pridružil se ji je leta 2006 in delal v pisarni generalnega direktorja pri strateških projektih, kot je management poslovnih enot in strategija širitve banke tako z nakupi kot organsko rastjo. Pred tem je v ZDA delal kot analitik za Cap Gemini, pred tem Ernst & Young Management Consulting. Po zlomu banke je nekaj časa sodeloval pri njenem reševanju, nato pa je izstopil iz bančništva, ki ima po njegovem mnenju vgrajeno perverzno motivacijo, zaradi katere bo prihajalo do vedno novih finančnih zlomov.

 

 

 

TFL Glasnik:
Za začetek si osvežimo spomin – zakaj je prišlo do finančnega zloma Islandije jeseni 2008?

Bala Kamalakharan: 
Veliko ljudi ni vedelo, kaj jih je zadelo. Resnično niso razumeli, kaj se je v resnici zgodilo. Celo mi, ki smo gledali banko od znotraj. Ampak ko so dopustili, da Lehman Brothers propade, je to izpostavilo napako v sistemu, to je veliko povezav med finančnimi ustanovami po svetu. Ko je Lehman Brothers propadel, je to ustvarilo cunami in uničilo islandski bančni sistem. Bili smo najmanjša banka in smo se prvi potopili. Imeli smo linijo kreditov pri Lehman Brothers in ko se je ta zrušil, je kredit izginil. To je povzročilo verižno reakcijo in morali smo prositi za reševanje pri centralni banki, ki pa je bila precej manjša od celotnega bančnega sistema na Islandiji, kar je bil velik problem, ki pred tem ni bil očiten. Tako centralna banka ni mogla rešiti islandskih bank. Edina stvar, ki so jo lahko storili, je bila, da pustijo banke propasti. To se sicer ni zgodilo kaotično, Islandija je sestavila nujni zakon, zelo hitro so ustavili krvavenje bančnega sistema tako, da so okrog Islandije postavili visok zid, kar je preprečilo, da bi se lokalna ekonomija zlomila.

Največja težava Islandije je bila, da ni imela tujih valut. Vso tujo valuto so imele propadle banke, ki pa niso mogle trgovati. Da pa bi kupili nafto, hrano in vse ostalo, so potrebovali tujo valuto, ki so jo kupili pri IMF. IMF je takrat sestavil program prestrukturiranja, povečali so na primer davke, niso pa šli v take skrajnosti kot pri Grčiji, Španiji, Portugalski in Italiji. Resnično ne verjamem, da je taka strogost pravi način. Menim, da bi morali lastniki prevzeti tveganje in tudi posledice, pa naj bodo pozitivne ali negativne. Vedeli so, v kaj so se spuščali. Zato resnično verjamem, da bi morale države dovoliti bankam, da propadejo. Ne verjamem, da bo konec sveta, če banka propade. Islandija je dober primer. Lahko smo se pobrali, zavihali rokave in storili to, kar je potrebno. Mislim, da bo to storila tudi vsaka druga država.

Bala Kamalakharan

 

TFL Glasnik:
Menite torej, da je vlada ukrepala prav?

Bala Kamalakharan:
Ne verjamem, da je bila vlada tako pametna, naredili so tisto, kar so lahko. Danes vlade v Evropi mislijo, da imajo možnost izbire, hočejo misliti, da lahko nadzorujejo bančni sistem. Mislim, da je to napačen način gledanja na svet. Ni nenavadno, če dopustimo, da banka propade. Verjetno želimo rešiti nekatere banke, ker ne moremo zapreti vsega. Tudi na Islandiji smo ločili banke v dve skupini, na dobre in slabe banke. Dobre banke so poskrbele, da je lokalna ekonomija funkcionirala, da je tekel prenos denarja, tok bančnih funkcij. Vse ostale funkcije smo ustavili. Tako ni bilo posojanja denarja, investiranja in poskrbeli smo, da so banke počele tisto, kar bi morale, torej hranile denar. Mislim, da je to model, ki bi mu lahko sledili.

Po finančnem zlomu je Islandijo rešilo to, da ima lastno valuto. Lahko so jo devalvirali, s tem je postal uvoz dražji od izvoza, tako da so lahko uravnotežili tekoči račun in ni bilo treba kupiti ali si sposoditi veliko tuje valute. Ljudje so zmanjšali svoje stroške - ker je bilo dražje kupiti avto, iti na počitnice, potovati, tega niso počeli. Tako se je sistem naravno prilagodil. Mislim, da je to glavna funkcija lokalne valute. Islandija še ni iz viharnih voda, veliko izzivov ostaja, vendar mislim, da je na pravi poti.

Evra v Sloveniji ne morete kontrolirati, to počneta dve veliki ekonomiji, Nemčija in Francija. A ponovno, vsaka odločitev ima svojo ceno, prednosti in slabosti. Slabost evra je ta, da ne morete prilagoditi svoje ekonomije, da bi podprli valuto, prednost pa je, da uživate nižje stroške, si ceneje sposojate denar. Vendar tudi zelo verjamem, da je napačno dojemanje, sposojanje bi moralo biti drago. Če želite kupiti hišo, naj bo to preprosto, ne bi pa smelo biti lahko si sposoditi denar za potovanje in podobne zadeve. Verjamem, da smo prišli do spoznanja, da vedno večji dolg ni način za reševanje problema. Verjamem, da je to napačen način in da dolg nikoli ne ustvari bogastva, nikoli ne ustvari vrednosti. Dolg ustvari le več dolga. Mislim, da bi se morali nekje ustaviti in si reči, da se ne bomo več zadolževali, namesto tega bomo ustvarili več lastniškega kapitala, ker ta ustvarja vrednost.

Bala Kamalakharan

 

TFL Glasnik:
Tak pogled ni ravno pogost.

Bala Kamalakharan:
Je, vendar ne vidim, da bi ga kje udejanjali. Ne vidim bank, ki bi spremenile svoj način delovanja. Vse banke verjamejo, da se bodo vrnili dobri stari časi in bodo lahko spet živeli tako, kot so. Ne verjamem tega, ker se je svet spremenil. Banke imajo vgrajeno v sistem zelo perverzno motivacijo. So edina institucija, ki lahko ustvarja denar. Zakaj ima banka pravico ustvarjanja denarja, midva pa ne? Zakaj bi banki dovolili, da to počne? Zakaj je banka boljša pri upravljanju s tveganjem kot midva?

 

TFL Glasnik:
Dokazale so, da niso.

Bala Kamalakharan
Tako je. Vendar imajo ljudje, ki delajo v bankah, to smešno percepcijo, da razumejo tveganje, ker imajo kreditne odbore in odbore za tveganja. Verjamem, da ne vedo in ne bi smeli tvegati. Pika. Na koncu niso nič boljši kot jaz in vi. Zakaj imajo torej to pravico? Njihova motivacija in sistem bonusov so popolnoma v nasprotju z dejstvi. Bankir ne dobi bonusa, če ne posodi denarja. Če posodi več, pa dobimo večji sistemski problem. Zakaj torej ustvarjati to perverzno motivacijo? Če delaš v katerikoli drugi službi, je tvoj bonus plačan iz vrednosti, ki jo ustvariš. Če ustvariš več vrednosti - super, kar izplačaj si bonus, zaslužil si ga. Banke so edine institucije, kjer so bonusi izplačani iz dolga, ki ga ustvarijo. To je slabo. Banke ne bi smele svojih bilanc uporabiti za špekulacije, za nakup vrednostnih papirjev, za kakršnokoli trgovanje. Morale bi početi tisto, kar so počele prej, posojati denar zavarovan s hišo, avtomobilom, oprijemljivimi stvarmi, ki ustvarjajo denarni tok.

Bala Kamalakharan

 

TFL Glasnik:
Se je ta filozofija v Islandskih bankah kaj spremenila po finančnem zlomu?

Bala Kamalakharan:
Začenja se. Vem, da je na Islandiji skupina ljudi, ki poskuša spremeniti način, kako so banke na Islandiji vodene. Islandija je odličen testni primer za implementacijo nečesa takega, ker je zelo odmaknjena, je majhna država, sistem ni tako velik in je že doživel zlom, torej je sedaj čas, da premislimo, kako so banke vodene. Največji izziv bank je, da imajo sistem frakcijskih rezerv, kar pomeni, da lahko posodijo desetkrat več, kot imajo zavarovano z vrednostjo. Zakaj torej ne spremenimo modela, v katerem banke počnejo to, kar je normalno, torej posojajo denar zavarovan s premoženjem, ki ustvarja denarni tok, ne morejo pa ustvarjati denarja? Torej se premaknemo iz sistema frakcijskih rezerv v sistem polnega zavarovanja. In če se premaknemo v ta sistem, bomo rešili veliko izzivov v bančnem sistemu.

Nisem edini, ki razmišlja o tem. To idejo je v zgodnjih 30-ih letih predlagal ameriški ekonomist Erwin Fischer, imenovala se je Čikaški načrt, in pokazal je, da bi stabilizirala valuto, rast zaposlovanja in ohranila konsistentne ravni cen. Skoraj 100 ekonomistov tistega časa se je podpisalo pod ta načrt, ki pa ni postal zakon. Danes imamo novo možnost, da premislimo o tem. Pred nekaj meseci je IMF izdal dokument dveh avtorjev, ki sta testirala, kaj bi se zgodilo, če bi iz sistema delnega zavarovanja prešli na sistem polnega zavarovanja. Dokazala sta, da to, kar je trdil Erwin Fischer, drži in reši probleme. Kako ga implementirati? To je odvisno od posameznih držav. Na Islandiji imamo načrt, govoril sem z nekaj ljudmi, ki zelo zagreto poskušajo prepričati zakonodajalca v tako spremembo in implementirati sistem, ki bo spremenil način delovanja finančnega sistema. Mislim, da bo rešilo vsaj dve veliki težavi Islandije. Islandija ima velik inflacijski problem zaradi neskladja med povpraševanjem in ponudbo, nadzorovanje zaloge denarja pa opravljajo zasebne in ne centralna banka. Če bi to spremenili, bi ustvarili veliko stabilnejši finančni sistem. Hkrati pa bi s tem silili ljudi, da se odločajo za prava tveganja. Ne verjamem v model brez tveganja. Vsak dobiček, tudi če je le enoodstoten, vsak dolar, ki ga investiraš, je povezan s tveganjem. Torej zakaj ne poskrbimo, da je tveganje dobro kalibrirano? Če investiram 100 dolarjev v vaš posel in dobim v zameno delež v njem, je to pravično. Tu ni perverzne motivacije, oba sva enako naravnana. Oba želiva, da posel uspe. Pri dolžniškem razmerju pa mene ne zanima, kaj se zgodi z vašim poslom, hočem samo svoj denar nazaj. Zato mislim, da je to slab model tveganja.

Bala Kamalakharan

 

TFL Glasnik:
Menite, da je prav, da Islandci sami odločijo, kako naj se zadeve uredijo? Nenazadnje so na referendumu zavrnili dva zakona povezana z bankami, tudi o vračanju depozitov v tujih državah.

Bala Kamalakharan:
Islandci si v resnici niso sposodili denarja, banke so izdale depozite in banke so imele dovolj premoženja, da bi jih vrnile. Pravzaprav so vrnile že polovico depozitov v Veliki Britaniji in na Nizozemskem tako, da so prodale premoženje banke. Torej res ne mislim, da bi morali Islandci prevzeti nase posledice za to, kar so storile banke. Rekli so, vzeli ste denar in ga posodili drugim in ne nam, zato vas ne bomo reševali. Naj premoženje iz tega posojanja plača depozite. Mislim, da je to pravičen pogled na svet. Neverjetno neumno je pričakovati, da bo islandsko gospodinjstvo nosilo breme tveganj, ki so jih ustvarile banke, in zanje plačalo.

 

TFL Glasnik:
Kako je bilo to videti s perspektive finančne institucije ali banke?

Bala Kamalakharan:
Institucionalni investitorji, spoznal sem jih veliko, so ljudje, kot jaz in vi. In ko so to videli, so rekli v redu, bomo odpisali naš dolg do banke Glitnir z enega dolarja na 30 centov.

 

TFL Glasnik:
Tudi zanje ni bil konec sveta?

Bala Kamalakharan:
Ne, zanje nikoli ni bil konec sveta. Mislim, da večinski mediji vedno pretiravajo pri tem. Ko sediš nasproti institucionalnega investitorja in govoriš pošteno in odkrito - bi raje imeli 30 centov ali nič? Skoraj vedno vzamejo 30 centov od dolarja. Islandska vlada je tu zgrešila. Hoteli so se dogovoriti z lastniki delnic tako, da bi bili ti varni. Mislim, da je islandski predsednik naredil odlično delo, ko je dal glas ljudem. Vlado so izbrali ljudje, a če vlada ni v isti liniji kot ljudje, imajo ljudje pravico, da to vladi povedo. Edini način, da to storimo je, da damo stvari na referendum. In to je predsednik storil, dvakrat. Zaradi tega je bil ponovno izvoljen. Mnogo ljudi je reklo, da je to storil zaradi kandidature, vendar ga poznam, nekajkrat sva se srečala in mislim, da je storil tisto, za kar je menil, da je prav. Seveda so Islandci daleč največji kritiki svojega predsednika, vendar menim, da je človek, ki je resnično spremenil videnje, kako lahko demokracija vpliva na spremembe. Referendumi so pokazali, da se vlada in Islandci ne strinjajo. In kaj se je zgodilo? Vlada je morala reči prav, Islandce, zaradi katerih smo tu, smo razočarali. Mislim, da je to prava demokracija.

Pomislite, S&P je ponovno ocenila Islandijo kot odlično državo za vlaganja. Kje je torej ta konec sveta, kje je popolni zlom Islandije, njen potop? Vse, česar smo se bali, se ni zgodilo.

Bala Kamalakharan

 

TFL Glasnik:
Na spletni strani Startup Iceland navajate sedem stvari, ki bodo vsakogar uničile: bogastvo brez dela, užitek brez vesti, znanje brez značaja, trgovina brez morale, znanost brez humanosti, čaščenje brez žrtvovanja in politika brez načel. Kako se po vašem mnenju uporabljajo v praksi?

Bala Kamalakharan:
Seznam ni moj, napisal ga je Gandi. Zelo malo ljudi jih uresničuje v vsakdanjem življenju. Težko je, zelo težko. Tudi sam jih ne upoštevam vedno. Ampak če se stalno opozarjamo na to in se premikamo proti cilju, bomo upajmo ta cilj dosegli. Želim si, da bi se več ljudi zgledovalo po prednikih, kot so Gandi ali Martin Luther King. Ti ljudje so rešili velik problem človeštva, vendar niso bili nič drugačni kot vi in jaz. Prepričan sem, da bi priznali, da niso bili popolni, da so imeli napake. Vendar so se zelo trudili, da bi to pri sebi spremenili. Mislim, da bi mi morali početi enako. Vidim veliko ljudi, ki so postali zelo egoistični, zanima jih le, kaj bodo oni imeli od nečesa, zakaj je to zanje pomembno. Težimo k temu, da se svet vrti okrog nas. Mislim, da je to drug problem, ki ga imamo. Poudarjamo napačne stvari. Če bi to spremenili, bi morda zgradili boljše skupnosti.

Pogovarjala se je: Martina Budal

Bala Kamalakharan

Enotni kontni okvir – zadruge in samostojni podjetniki

Enotni kontni okvir za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (v nadaljevanju enotni kontni okvir), je Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo sprejel 29. avgusta 2012. Objavljen je bil v Uradnem list RS, št. 78/2012, veljati pa je začel z začetkom letošnjega leta. Kot smo napovedali v uvodu, se bomo danes posvetili spremembam, ki se nanašajo na zadruge in samostojne podjetnike posameznike.

Zadruge so že doslej imele zelo podobno knjigovodstvo in računovodenje kot gospodarske družbe. S poenotenjem priporočenega kontnega načrta je knjigovodenje povsem poenoteno, razen pri postavkah kapitala.

Samostojni podjetniki posamezniki so prav tako imeli že doslej zelo podobno knjigovodenje kot gospodarske družbe. Poenoteni kontni okvir in priporočeni kontni načrt pa pomenita še en korak naprej v smeri poenotenja knjigovodenja.

Iz napisanega sledi, da vse spremembe, ki smo jih opisali v prejšnji številki TFL Glasnika veljajo tudi za zadruge in samostojne podjetnike posameznike. Pri zadrugah obstajata le dve izjemi, ki pa se nanašata na kapital in sta v sledečih skupinah kontov:

 • Skupina kontov 90 – Vpoklicani kapital, kjer sta predvidena dva nova konta in sicer 905 – Nerazdružljivi zadružni kapital ter 906 – Deleži članov zadruge.
 • Skupina kontov 92 – Rezerve iz dobička oziroma nerazporejeni čisti presežek prihodkov, kjer sta predvidena dva nova konta 924 – Prostovoljne zadružne rezerve in 925 – Prostovoljni zadružni skladi.

Pri samostojnih podjetnikih posameznikih je izjem nekoliko več. Izjeme so v sledečih skupinah kontov:

 • V skupini kontov 09 – Terjatve za odloženi davek ter terjatve do samostojnih podjetnikov posameznikov in do nosilcev kmečkih gospodinjstev, je predviden nov konto 095 – Terjatve do samostojnih podjetnikov posameznikov.
 • V skupini kontov 16 – Druge kratkoročne terjatve je določen nov konto 162 – Kratkoročne terjatve za davek od dohodkov iz dejavnosti samostojnih podjetnikov posameznikov, vključno z davkom plačanim v tujini. Na kontu se evidentirajo akontacije davka iz dejavnosti, konec leta pa znesek davka iz dejavnosti, ki presega akontacije in se pričakuje refundacija s strani države.
 • V skupini kontov 26 – Obveznosti do državnih in drugih inštitucij podjetniki izkazujejo tudi kratkoročne obveznosti za davek od dohodkov iz dejavnosti – konto 263. Konto se uporabi, kadar po letnem obračunu davka iz dejavnosti samostojni podjetnik ugotovi dodatno obveznost (obračunan davek iz dejavnosti je višji od plačanih akontacij).
 • V skupini kontov 28 – Druge kratkoročne obveznosti je predviden poseben konto za evidentiranje kratkoročnih obveznosti za prispevke za socialno varnost samostojnega podjetnika posameznika – konto 283.
 • V skupini kontov 48 – Drugi stroški sta predvidena dva konta – 484 – Prispevki za socialno varnost samostojnih podjetnikov posameznikov in 486 - Povračilo stroškov samostojnim podjetnikom posameznikom.
 • V skupini kontov 80 – Poslovni izid pred obdavčitvijo, se na posebnem kontu (801 –Ugotovitev in prenos dohodkov samostojnih podjetnikov posameznikov) ugotavlja in prenaša ugotovljeni dohodek samostojnega podjetnika posameznika. Negativni poslovni izid se ugotavlja in prenaša na kontu 803 – Ugotovitev in prenos negativnega poslovnega izida.
 • V skupini kontov 81 – Razporeditev dobička oziroma dohodka in celotnega presežka prihodkov se na kontu 811 – Davek od dohodka iz dejavnosti izkazuje obračunani davek iz dejavnosti, na kontu 816 pa prenos čistega dohodka.
 • V skupini kontov 90 – Vpoklicani in začetni kapital ter ustanovne vloge vsebuje konto 902 kjer se izkazuje začetni kapital samostojnih podjetnikov posameznikov.
 • V skupini kontov 91 – Kapitalske rezerve in prenosi sredstev se posebej za potrebe samostojnih podjetnikov posameznikov uporabljata konta 918 – Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti in konto 919 – Pritoki in odtoki denarnih sredstev.
 • V skupini kontov 93 – Čisti dobiček in čista izguba oziroma nerazporejeni čisti presežek iz prihodkov ali čisti presežek odhodkov, sta za potrebe samostojnih podjetnikov posameznikov predviden konto 935 - Dohodki samostojnih podjetnikov posameznikov in 937 – Negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov.

Upamo, da smo vam s predstavitvijo sprememb v priporočenem kontnem planu vsaj nekoliko olajšali delo, povezano s spremembo kontnega okvira. Z današnjo številko TFL Glasnika tako končujemo predstavljanje sprememb kontnega okvira in priporočenega kontnega načrta.

V zadnjem času nekateri davčni svetovalci opažamo, da se spet vse več zavezancev sprašuje, kdaj je neodbitni DDV davčno priznan odhodek z vidika davka od dohodkov pravnih oseb. Sam to pripisujem novemu postopku vračila DDV iz drugih držav članic EU, ki smo ga začeli uporabljati v letu 2010, in zaradi katerega se znova več zavezancev zaveda možnosti vračila tujega DDV in tudi odloča za pripravo zahtevkov za vračilo DDV, ki jim je bil obračunan v tujini. V tem prispevku bom skušal osvetliti to vprašanje s teoretičnega in praktičnega vidika in oblikovati nekaj zaključkov, ki jih lahko zavezanci uporabljajo pri svojem vsakodnevnem delu.

Davčni organ se je v dveh pojasnilih ukvarjal z vprašanjem DDV kot davčno priznanega odhodka z vidika DDPO. V prvem pojasnilu se je davčni organ ukvarjal z vprašanjem DDV, ki je bil nepravilno obračunan (v konkretnem primeru je dobavitelj zaračunal DDV, čeprav do tega ni bil upravičen). Davčni organ je v pojasnilu navedel, da tak DDV ni priznan z vidika DDPO, saj »… splošno davčno pravilo vključuje tudi osnovno domnevo, da se davki in druge predpisane dajatve obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni, ki jih določajo«. Zaradi tega po mnenju davčnega organa neodbitni DDV, ki ga je dobavitelj zaračunal mimo določb Zakona o davku na dodano vrednost, ni odbiten z vidika DDPO.

Drugo pojasnilo je bolj obsežno in se ukvarja z različnimi scenariji neodbitnega DDV in vprašanjem, ali je tak DDV lahko davčno priznan z vidika DDPO. V točki 6 se pojasnilo ukvarja tudi s tujim DDV, ki ga (preventivno) obračuna dobavitelj blaga ali ponudnik storitve, čeprav je v skladu z določbami DDV-direktive kraj obdavčitve Slovenija. V tem primeru davčni organ (podobno kot v prvem pojasnilu, saj gre za smiselno podoben primer) pojasnjuje, da je tak nepravilno obračunan tuji DDV neodbiten z vidika DDPO, vendar pa lahko zavezanec zahteva vračilo tega DDV od svojega dobavitelja oziroma ponudnika storitve. V točki 7 pa se pojasnilo ukvarja s primeri dvojne obdavčitve, torej ko je DDV obračunan (in plačan) v dveh državah. V zvezi s tem davčni organ pojasnjuje, da če je davek v obeh državah pravilno obračunan v skladu z lokalno zakonodajo, je ta DDV lahko odbiten z vidika DDPO, a zgolj, če zavezanec nima pravice do vračila DDV.

Davčni organ se v pojasnilih torej ne ukvarja neposredno z vprašanjem tujega DDV, ki je bil obračunan pravilno, vendar tak DDV omenja le posredno, in sicer v kontekstu dvojne obdavčitve. Iz že citiranega pojasnila pa je vendarle razvidno, da je tuji DDV načeloma odbiten le, če zavezanec nima pravice do vračila DDV.

Večna dilema, ki se poraja lastnikom podjetij pri investicijskih vlaganjih in financiranju trajnih obratnih sredstev, je, ali za financiranje podjetja uporabiti dražji lastni kapital v obliki dokapitalizacije ali pa le-te financirati prek tujih cenejših kreditov in posojil. V teoriji in praksi financiranja podjetja obstajajo merila za določanje sestave kapitala v podjetju, vendar glede na dejstvo, da so obresti davčno priznan odhodek, se podjetja raje odločajo za dolžniško financiranje. Tem spodbudam pa zmanjšujejo moč neposredni in posredni stroški finančne stiske in prezadolženosti, kar se trenutno, v časih nelikvidnosti in stagnacije potrošniškega povpraševanja, dogaja v podjetjih z visokim deležem dolžniškega kapitala. V primeru povezanih podjetij pa je potrebno upoštevati tudi davčno zakonodajo, saj le-ta s svojimi določbami omejuje višino posojil ter s tem višino davčno priznanih stroškov obresti.

Pri odločanju o financiranju in izbiri ustrezne finančne strukture, se upoštevajo temeljne kategorije financiranja, kot so:

 • čas in časovna vrednost denarja v času, pri čemer imajo veliko težo inflacijska pričakovanja,
 • donos,
 • negotovosti in tveganja,
 • sedanji in prihodnji denarni tokovi ter s tem v povezavi likvidnost in plačilna sposobnost,
 • finančni vzvod ter
 • davki.

Z davčnega vidika je bistveno, iz katerih virov se financira podjetje, saj se pri posojilojemalcu z rastjo tujih dolžniških virov financiranja povečujejo stroški obresti, ki so odbitna postavka pri ugotavljanju davčne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Za davčne zavezance ima z davčnega vidika dolžniško financiranje prednost pred lastniškim financiranjem, zato imajo povezane osebe pogosto interes, da namesto, da bi vložile kapital v povezano osebo, osebi zagotavljajo denarna sredstva z odobravanjem posojil in pri tem izkoriščajo davčni ščit obresti.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2) ureja institut tako imenovane tanke kapitalizacije ali neustreznega kapitalskega stanja podjetja v 32. členu. Kot odhodek se tako ne priznajo obresti od posojil, razen pri posojilojemalcih bankah in zavarovalnicah, ki so prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, razen če dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba. Za posojila delničarja oziroma družbenika se štejejo tudi posojila tretjih oseb, vključno s posojili bank, za katera jamči ta delničar oziroma družbenik, oziroma če so posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki.

Izraz časovna vrednost denarja pomeni, da ima enota vloženega denarja v različnem časovnem obdobju različno vrednost. Do razlike pride, ker investitor pričakuje, da bo na enoto denarja prejel donos.

Donos je po definiciji Slovenskih poslovno finančnih standardov razlika med prejemki in izdatki v zvezi s posamezno naložbo. Razlika med prejemki in izdatki je število denarnih enot nad številom denarnih enot naložbe, zapadle v plačilo, ki jih prejme investitor v določenem obdobju. Donos je običajno v obliki obresti, dividend ali kapitalskega dobička.

Ko govorimo o časovni vrednosti denarja mislimo na:

1. Prihodnjo vrednost denarja, ki pomeni vsoto denarja, na katero bo narasla naložba v določenem obdobju.

Prihodnjo vrednost denarja izračunamo z obrestno obrestnim računom:

PVD = SVD* (1+O)n

PVD = prihodnja vrednost denarja
SVD = sedanja vrednost denarja
O = obrestna mera, oziroma stopnja donosa
n = število obdobij

2. Sedanjo vrednost denarja, ki pomeni vsoto denarja, ki bo na razpolago v različnih obdobjih v prihodnosti, preračunano na sedanji čas.

Sedanja vrednost je zelo pomembna za večino finančnih odločitev, še posebej za odločanje o dolgoročnem investiranju. Šele denarni tokovi preračunani na sedanji čas so namreč med seboj primerljivi.

Sedanjo vrednost bodočega denarnega toka izračunamo z diskontiranjem:

SVD = PDV / (1+r)n

PVD = prihodnja vrednost denarja
SVD = sedanja vrednost denarja
r = diskontna stopnja
n = število obdobij

Diskontna stopnja je odvisna od vira financiranja posamezne naložbe. Če gre za dolžniški kapital, je diskontna stopnja enaka donosu dolžniškega kapitala (v primeru posojila je diskontna stopnja enaka tržni ceni, po kateri bi podjetje pridobilo novo posojilo). Če gre za lastniški kapital, je potrebno izračunati donos lastniškega kapitala. Pomembna in pogosto uporabljena metoda za izračun diskontne stopnje je metoda izračuna stroškov navadnih delnic (capital assets pricing model, CAPM).

Pomemben vpliv na sedanjo vrednost bodočih denarnih tokov ima tudi inflacija. Izločimo jo lahko na dva načina:

 • če načrtujemo denarni tok skupaj z učinki inflacije, je potrebno v diskontni stopnji zajeti pričakovano inflacijo,
 • če načrtujemo denarni tok po stalnih cenah, se diskontna stopnja določi brez vplivov pričakovane inflacije.

Opredmetena osnovna sredstva je možno pridobiti tudi z izgradnjo in izdelavo. Izgradnja nepremičnine se lahko izvede z najemom izvajalcev ali pa gre za izgradnjo v okviru podjetja, izdelava opreme in drobnega inventarja običajno predstavlja uporabo lastnih poslovnih učinkov za obravnavane potrebe.

Pripoznanje opredmetenega osnovnega sredstva zgrajenega ali izdelanega v podjetju opredeljuje SRS 1.12, ki določa, da nabavno vrednost zgrajenega ali izdelanega opredmetenega osnovnega sredstva v podjetju tvorijo stroški, potrebni za njegovo izgradnjo ali izdelavo in posredni stroški njegove izgradnje oziroma izdelave, ki mu jih je mogoče pripisati. Nabavno vrednost zgrajenega ali izdelanega opredmetenega osnovnega sredstva tvorijo tudi stroški izposojanja, ki so posledica zadolževanja za izgradnjo ali izdelavo in usposobitev obravnavanega opredmetenega osnovnega sredstva.

Nabavne vrednosti zgrajenega ali izdelanega opredmetenega osnovnega sredstva pa ne smejo sestavljati stroški, ki niso povezani z njegovo izgradnjo ali izdelavo ter stroški, ki jih trg ne prizna. MRS št. 16 v 19. členu eksplicitno navaja primere stroškov, ki ne morejo biti del nabavne vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva. Takšni stroški so:

 • stroški odprtja novega obrata,
 • stroški uvedbe novega proizvoda ali nove storitve (vključno s stroški oglaševanja in promocijskih akcij),
 • stroški opravljanja dejavnosti na novi lokaciji ali za drugo vrsto odjemalcev (vključno z usposabljanjem osebja) in
 • stroški splošnih služb in drugi posredni stroški.

Veljati je začel nov zakon o elektronskih komunikacijah, s katerim se v slovensko zakonodajo prenaša spremembe evropskega pravnega reda na tem področju. Pri tem ima Slovenija veliko zamudo, zato je Evropska komisija pred Sodiščem EU že sprožila tožbo in ji zagrozila s kaznijo.

Veljati je začel nov zakon o elektronskih komunikacijah, s katerim se v slovensko zakonodajo prenaša spremembe evropskega pravnega reda na tem področju. Pri tem ima Slovenija veliko zamudo, zato je Evropska komisija pred Sodiščem EU že sprožila tožbo in ji zagrozila s kaznijo.

Z novim zakonom se v Sloveniji vzpostavlja prenovljeno regulativno okolje za delovanje operaterjev, primerljivo z okoljem v drugih državah EU. To bo po pričakovanjih pristojnega ministra Žige Turka izboljšalo konkurenčnost operaterjev in tudi spodbudilo nov investicijski cikel v elektronske komunikacije, predvsem v mobilno telefonijo nove generacije in v hitrejši širokopasovni internet.

Z novim zakonom se hkrati izboljšuje obstoječe rešitve za lažji in hitrejši razvoj širokopasovnih omrežij. V tem okviru se povečujejo pristojnosti in aktivnosti nacionalnega regulativnega organa, ki se bo ob tem preimenoval iz Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS v Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS.

Spremembe, ki jih uvaja zakon, s katerim se bo nadomestil veljavni zakon iz leta 2004, gredo tudi v smeri izboljšanja skupne rabe komunikacijske infrastrukture. Zagotavlja pa tudi učinkovitejše upravljanje in lažji dostop do radijskega spektra z zmanjšanjem administrativnih ovir ter uvedbo načel tehnološke in storitvene nevtralnosti.

Nenazadnje se z novim zakonom krepi varstvo pravic potrošnikov in uporabnikov, vključno z uporabniki invalidi in uporabniki s posebnimi socialnimi potrebami.

Prav tako se zvišuje varstvo zasebnosti in osebnih podatkov končnih uporabnikov, kar naj bi okrepilo zaupanje v uporabo elektronskih komunikacij. V tem okviru se na primer uvaja strožje pogoje za poseganje v terminalsko opremo naročnika ali uporabnika - gre za tako imenovane piškotke, katerih raba je bistveno bolj omejena.

Vir: STA

Vlada je na seji določila besedilo novele zakona o kazenskem postopku. Po besedah ministra za pravosodje in javno upravo Senka Pličaniča novela odpravlja različne administrativne ovire, ki bodo kazenski postopek naredile bolj tekoč. Predvideva tudi hitro obravnavo gospodarskih zadev in medijsko snemanje glavnih obravnav.

Pri medijskem snemanju glavnih obravnav novela uvaja tri različne možnosti: neposredni prenos informacij s pisnimi sporočili z uporabo telekomunikacijskih sredstev, kjer je mišljeno twitanje ali pa sms sporočila; slikovno in zvočno snemanje brez neposrednega prenosa; ter slikovno in zvočno snemanje z neposrednim prenosom, je zapisano v sporočilu za javnost po seji vlade.

Novela tudi ukinja klasični zapisnik o glavni obravnavi, saj naj bi se slednja snemala z ustreznimi tehničnimi sredstvi za zvočno ali zvočno-slikovno snemanje. Pri tem bo strankam omogočeno predvajanje in pridobitev kopije posnetka iz informacijskega sistema sodišča, po plačilu stroškov pa se jim bo lahko izdal tudi zapis na zgoščenki. Posnetki glavnih obravnav se bodo lahko v celoti ali deloma prepisali le na utemeljeno zahtevo strank ali če bo tako odredil predsednik senata.

Vlada predlaga, da DZ omenjeno novelo obravnava po skrajšanem postopku. Po oceni ministra Pličaniča gre po vsebini sicer za manjše spremembe, večje pa bo prinesla naslednja novela, ki jo pripravljajo za pomlad. Z njo bodo med drugim ukinili sodno preiskavo in jo prenesli na državno tožilstvo.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi/novi čistopisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

mesecu JANUARJU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njegove pretekle verzije.

Nekaj dejstev o zakonu:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 9.1.2013 - 15.1.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 2 novosti 1 novost 4 novosti

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 9.1.2013 - 15.1.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 6 novosti 2 novosti 3 novosti 1 novost 9 novosti 9 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 1 novost 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost 3 novosti
5. JAVNE FINANCE 6 novosti 14 novosti 1 novost 1 novost 4 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 6 novosti 16 novosti 1 novost 6 novosti 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 1 novost 3 novosti 6 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 5 novosti 3 novosti 5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 2 novosti 1 novost 1 novost 1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 9 novosti 9 novosti
11. OBČINE 34 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .