Številka 13, letnik VI
9. april 2013

Facebook Twitter
TFL Glasnik

V današnji številki TFL Glasnika gostimo prof. dr. Jadrana Lenarčiča, direktorja Instituta Jožefa Stefana. »Predvsem je pomembno vedeti, da se inštitut Jožef Stefan financira samo prek projektov in da iz proračuna nimamo niti enega evra. Ljudje in tudi ministri tega večinoma ne razumejo. Še vlade menijo, da smo proračunski uporabniki, a nismo,« je pojasnil in dodal: »Financiramo se kot posredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da na raznih natečajih in razpisih tekmujemo z vsemi drugimi, in če so naše skupine pri tem boljše od drugih in imajo boljše predloge ter reference, prihajamo do projektov in ti so osnovni oziroma edini vir financiranja.«

Revizijska komisija je ena izmed komisij, ki jih za nenehno strokovno pomoč pri svojem delu na določenem področju, imenuje nadzorni svet. Naloge revizijske komisije so opredeljene v 280. členu Zakona o gospodarskih družbah, vendar se je v času njihovega delovanja pokazalo, da so najpomembnejše naloge povezane s spremljanjem in nadziranjem računovodskega poročanja, delovanjem notranjih kontrol in obvladovanjem tveganj v družbi. Današnjo številko TFL Glasnika smo v nizu prispevkov, povezanih z letnim poročilom, namenili revizijski komisiji.

Vabljeni k branju!

Prof. dr. Jadran Lenarčič: Ponoči sem delal doktorat, podnevi v tovarni

Jadran Lenarčič

TFL Glasnik:
Prof. dr. Lenarčič, ste direktor Instituta Jožefa Stefana, najuglednejšega inštituta v Sloveniji, doktor elektrotehniških znanosti, profesor doma in v tujini, vaša strokovna ljubezen pa je robotika. Vsa vaša delovna kariera je ustvarjena na Institutu Jožefa Stefana, od leta 2005 pa ste njegov direktor. Zanima me, kakšen cilj ste si zastavili, ko ste pred osmimi leti prevzeli ta položaj.

Jadran Lenarčič:
Težko si je bilo predstavljati, da boš, ko postaneš direktor tako pomembnega inštituta, ki ima v Sloveniji ne le znanstveno, ampak tudi neko kulturno dimenzijo, naredil nekaj, kar doslej ni bilo narejeno. Vsi, ki so bili direktorji, so zelo veliko prispevali k temu, da naš inštitut ni le inštitut, temveč je Institut Jožefa Stefana. Moja želja je bila predvsem ta, da inštitut še bolj utrdimo v mednarodnih krogih, da ga še bolj uveljavimo v domačem prostoru, da bi ga javnost še bolje razumela in sprejemala ter da se približamo gospodarstvu.

Seveda so danes časi takšni, da je vse to izjemno težko in je vprašanje, kaj lahko narediš.

Jadran Lenarčič

 

TFL Glasnik:
Iz vaših referenc je razvidno, da ste avtor strokovnih člankov in knjig, predavatelj, kar govori o tem, da želite ostati v stiku s stroko. Zanima me, kako se to obnese?

Jadran Lenarčič:
Ni čisto res, da sem v celoti ohranil povezavo s svojo stroko. Imel sem ta namen ob nastopu mandata, da bi bilo tako – da bom kakšen dan preživel v laboratoriju ali s svojimi študenti. Pozneje oziroma kar hitro, po kakšnih treh tednih, sem ugotovil, da to ni prav. Takrat sem spoznal, da je prav, da angažiram za dobro vsega inštituta, kolikor imam idej, moči in sposobnosti, in dam v drugi plan svoj razvoj in strokovno delovanje. Ohranil sem predavanja na ljubljanski univerzi, Univerzi v Bologni, Univerzi v Novi Gorici in mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, vendar v minimalnem obsegu. Ohranjam predvsem strokovno povezavo s svojo specialnostjo, to je robotska kinematika, da ne izgubim stika s kolegi po svetu. To pa predvsem prek organizacije konferenc (Advances in Robot Kinematics) in knjig, ki v tej zvezi nastajajo in izhajajo vsaki dve leti.

Glede povezovanja teh dveh dejavnosti je tako: ko si v laboratoriju in se ukvarjaš z znanostjo, imaš opraviti z mnogimi doktorji znanosti, ambicioznimi ljudmi, ki si ne glede na sredstva in plače, ki jih imajo, želijo narediti to in ono, ko pa prideš v administracijo, imaš opraviti z ljudmi, ki razmišljajo popolnoma drugače, ki jim je projekt popolnoma neznana reč in človek pri tem nima nekega velikega zadoščenja.

Imaš pa zadoščenje v tem, da kot direktor zastopaš tako ustanovo, kot je Jožef Stefan, in da je tvoja podoba za ljudi v veliki meri podoba inštituta.

 

TFL Glasnik:
Kako se inštitut financira? Slišati je, da ste z vašo ekipo znanstvenikov zelo uspešni pri pridobivanju sredstev iz evropskih skladov. Pa vendarle, časi so težki tudi v državi.

Jadran Lenarčič:
Predvsem je pomembno vedeti, da se inštitut financira samo prek projektov in da iz proračuna nimamo niti enega evra. Ljudje in tudi ministri tega večinoma ne razumejo. Še vlade menijo, da smo proračunski uporabniki, a nismo. Raziskovalni inštituti, ne le Jožef Stefan, se financiramo kot posredni proračunski uporabniki, kar pomeni, da na raznih natečajih in razpisih tekmujemo z vsemi drugimi, in če so naše skupine pri tem boljše od drugih in imajo boljše predloge ter reference, seveda prihajamo do projektov in so ti osnovni vir financiranja. Ali edini vir sredstev – naj bo nacionalnih, industrijskih ali evropskih.

Trenutno razmerje je, da dobimo 70 odstotkov iz nacionalnih virov – največ iz Agencije za raziskovalno dejavnost, 30 odstotkov pa dobimo večinoma iz evropskih sredstev oziroma je polovica iz slovenskega ali tujega gospodarstva. Morda je vredno poudariti, da ima večina naših raziskovalcev pri nas zaposlitev za čas trajanja projekta. To pomeni, da ko projekta ni več, tudi njih ni več.

Jadran Lenarčič

 

TFL Glasnik:
Koliko jih ta trenutek dela pri projektih?

Jadran Lenarčič:
Na inštitutu je zaposlenih približno 950 ljudi; raziskovalcev je 750 in od teh jih je 500 brez stalne zaposlitve in so vezani na projekte.

 

TFL Glasnik:
Ključno vprašanje je, kako bolje povezati razvoj znanosti in gospodarstvo.

Jadran Lenarčič:
Sem prvi inženir, ki je direktor inštituta, in mi je bila ta povezava od nekdaj zelo pri srcu, saj sem tudi doktorat delal tako, da sem ponoči delal doktorat, podnevi pa sem v Gorenju inštaliral prve robote. Ni mi bilo težko in mi niti danes ni težko delati sredi noči – mi je kvečjemu v veselje. Ko sem postal direktor, so bili časi ekonomsko zelo ugodni, čeprav ne v razvojnem smislu. Takrat se je začel drugi val privatizacije, ki je prinesel katastrofalno škodo, ki jo čutimo danes. Podjetja se kljub ugodni ekonomski situaciji večinoma niso zapodila v vlaganja v razvoj. Zato je bilo zelo trdo pri ustvarjanju stikov – razen z nekaterimi, ki jih je treba posebej pohvaliti. Uvedli smo celo vrsto instrumentov, kako pospeševati stike z gospodarstvom in izmenjevati znanje. Znanje se namreč izmenjuje v obe smeri in šele takrat lahko prideš do skupnih projektov. Obstaja sicer možnost, da neka firma naroči kaj pri nas in potem to dobi, ampak to ni sodelovanje, to je kupi-prodaj.

S sodelovanjem smo uspešno povezovali obseg projektov iz gospodarstva do leta 2008. Že v drugi polovici leta 2008 je prišlo do očitne stagnacije, saj smo že pred krizo čutili, da je zanimanje gospodarstva začelo nenadoma upadati, leto 2009 pa je nato prineslo krizo in stagnacijo – ne pa upada. Leta 2010 smo imeli ponovno rast sodelovanja, leta 2011 nato spet stagnacijo, leta 2012 spet rast in računam, da bo leta 2013 ponovno stagnacija.

Dejstvo je, da nas je kriza prizadela, da rast ni bila taka, kot smo jo pričakovali in kot je bila prva leta, ni pa prišlo do padca sodelovanja z gospodarstvom.

Jadran Lenarčič

 

TFL Glasnik:
Imate občutek, da se gospodarstvo tudi v resnici zaveda, da potrebuje znanost? V Sloveniji se lahko pohvalimo z vrsto odličnih inženirjev, znanstvenikov, razvojnikov.

Jadran Lenarčič:
Večkrat sem omenil, da se bo resnično sodelovanje v primernem obsegu dogajalo, ko bo gospodarstvo imelo pristni interes sodelovanja z znanostjo. To žal ugotavljamo samo z nekaterimi podjetji.

 

TFL Glasnik:
Kaj si predstavljate kot pristni interes?

Jadran Lenarčič:
To pomeni, da dejansko vidijo svojo prihodnost v tem, da pridejo v znanstvene ustanove iskat znanje in povezave, da bodo plačali te raziskave in da v tej podlagi vidijo svojo prihodnost. Dokler tega ni - trenutno velika večina domačega gospodarstva ne vidi niti enega razloga, zakaj bi se povezovalo z inštitutom oziroma univerzo - je ves napor dokaj jalov. Ljudi je težko prepričevati o tem, saj so raziskave in razvoj dokaj drag in dolgotrajen proces. Da prideš do nekega rezultata in ga spraviš v izdelek ter ga začneš prodajati, traja kar nekaj let in terja zelo veliko denarja. Obstajajo pa slovenska podjetja, s katerimi sodelujemo že leta, in tam te stvari gredo.

Moram reči, da Slovenija na tem področju ni v tako slabem stanju, smo v evropskem povprečju, kar zadeva prenos iz znanosti v gospodarstvo.

Jadran Lenarčič

 

TFL Glasnik:
Slovite po pronicljivih in duhovitih govorih, o čemer sem se prepričala tudi sama. Ste ljubitelj umetnosti in še več – sami jo kot slikar tudi ustvarjate, zato me zanima, ali je to prava kombinacija za znanstvenika, da se približa ljudem?

Jadran Lenarčič:
Kar zadeva moje slikarstvo, me jezi dvoje. Prvič to, da me kdo vpraša, kaj je na sliki. Če nekdo slika abstraktno, nima namena, da bi kdo kaj videl na tej sliki, zato me jezi to neznanje ali nesposobnost videnja slike. Drugič me jezi, da mi kdo reče, da se s slikanjem sproščam in da sem ljubiteljski slikar. Nisem ljubiteljski slikar in daleč od tega, da bi se s slikanjem sproščal. Slikanje je obsesija, ki jo imam v sebi, in sem morda v prvi vrsti slikar, ki se ukvarja z znanostjo.

Res je, da drži, če mi kdo reče, da sem profesionalni znanstvenik in amaterski slikar, vendar sem v svoji duši obrnjeno – v resnici sem amaterski na vseh področjih, ker oboje delam na podlagi, kot jaz temu rečem, muze. Če se mi prikaže, potem to delam, in če se ne, potem ne. So pa časi takšni, da se muze plašijo. Že večkrat sem rekel, da so ti, ki so slovensko državo pripeljali, kamor so jo, največjo škodo naredili s tem, da so preplašili naše muze.

 

TFL Glasnik:
Kakšni so vaši cilji v prihodnosti?

Jadran Lenarčič:
Predvsem bi rad, da na Institutu Jožefa Stefana realiziramo tiste investicijske projekte, ki smo si jih zadali. Inštitut namreč, odkar sem direktor, ni dobil niti evra iz evropskih strukturnih skladov za izgradnjo laboratorijev in boljših (normalnih) pogojev za delo. Že leta 2006 smo pripravili fantastične projekte, katerih glavni cilj je razvoj novih tehnologij za gospodarstvo. Niti evra ni bilo iz nobenega sklada, pa tudi znanost v celoti ni pridobila praktično ničesar. To je preseglo vse okvire zdrave pameti.

Jadran Lenarčič

 

TFL Glasnik:
Kaj so glavni razlogi za to?

Jadran Lenarčič:
Predvsem sredstva niso bila locirana na te podstavke. Skrajnji čas je, da se nekdo zave te situacije in začne podpirati tiste ustanove, ki v tej državi nekaj pomenijo in lahko nekaj naredijo za gospodarstvo in uveljavitev. Znanost nima meja, če hočeš biti dober v Sloveniji, moraš najprej biti dober v tujini. Ta izmenjava s tujino je ključna, je pa ključna tudi zato, da je inštitut takšen, kot je. Če želiš pomagati slovenskemu gospodarstvu, moraš biti na ravni svetovne znanosti.

Želim si, da izpeljemo teh nekaj projektov, ker delamo v infrastrukturi, ki ni vredna inštituta.

 

TFL Glasnik:
Še zadnje vprašanje. Kakšno je vaše sporočilo Slovencem?

Jadran Lenarčič:
Menim, da je glavno sporočilo, da se zavemo svoje kulture v najširšem smislu, ki obsega vse naše početje, tudi znanost, gospodarstvo, politiko. Kulture, ki obsega tudi znanost in, kot sem zadnjič govoril z nekim politikom, tudi politika je del kulture. Mi smo padli na kulturi, na odnosu do naših intelektualcev, na odnosu do ljudi, ki znajo ali želijo nekaj narediti. Vsako stvar negiramo ali jo postavljamo v negativni kontekst. Tu se moramo Slovenci enkrat obrniti in tiste ljudi, ki so sposobnejši od nas, začeti potiskati navzgor in jim pomagati, da naredijo tisto, kar so sposobni narediti. To je kultura.

 

Pogovarjala se je: Zlata Tavčar
Foto: Žiga Okorn, http://www.okorn.si

Jadran Lenarčič

Revizijska komisija

Revizijsko komisijo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 do 57/2012) (v nadaljevanju ZGD-1), obravnava v 279. in 280. členu. Imenovanje revizijske komisije je obvezno v družbah, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Pri ostalih družbah jo nadzorni svet prav tako lahko imenuje, ni pa nujno. Imenovanje revizijske komisije pa priporoča Slovenska odškodninska družba v svojem Priporočilu št. 4: Delo revizijske komisije vsem družbam s kapitalsko naložbo Republike Slovenije, ki po ZGD-1 izpolnjujejo pogoje za veliko družbo.

Revizijska komisija je v bistvu podrejeni organ nadzornega sveta, ki jo tudi imenuje. Njene naloge so opredeljene v 280. členu ZGD-1:

 • spremljanje postopka računovodskega poročanja,
 • spremljanje učinkovitosti notranje kontrole v družbi, notranje revizije, če obstaja, in sistemov za obvladovanje tveganja,
 • spremljanje obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov,
 • pregledovanje in spremljanje neodvisnosti revizorja za letno poročilo družbe, zlasti zagotavljanja dodatnih nerevizijskih storitev,
 • predlaganje nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe,
 • nadzorovanje neoporečnosti finančnih informacij, ki jih daje družba,
 • ocenjevanje sestavljanja letnega poročila, vključno z oblikovanjem predloga za nadzorni svet,
 • sodelovanje pri določitvi pomembnejših področij revidiranja,
 • sodelovanje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo,
 • opravljanje drugih nalog, določenih s statutom in sklepom nadzornega sveta, in
 • sodelovanje z revizorjem pri opravljanju revizije letnega poročila družbe, še zlasti z medsebojnim obveščanjem o glavnih zadevah v zvezi z revizijo.

Podrobna Priporočila za revizijske komisije (v nadaljevanju Priporočila ZNS) je izdalo Združene nadzornikov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo, ob pokroviteljstvu KPMG.

ZGD-1 določa, da mora biti komisija nadzornega sveta sestavljena najmanj iz predsednika in dveh članov. Enako seveda velja tudi za revizijsko komisijo, za katero pa je v 1. odstavku 280. člena ZGD-1 nadalje določeno, da mora biti vsaj en član komisije neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo in revizijo. Priporočila ZNS nadalje definirajo neodvisnega strokovnjaka, usposobljenega za računovodstvo in revizijo kot strokovnjaka, ki je uspešno dokončal izobraževanje za pridobitev enega od nazivov – pooblaščeni revizor, revizor, preizkušeni računovodja, računovodja, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni davčnik in je vpisan v register, ki ga na podlagi 158. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS št. 65/2008), na svojih spletnih straneh vodi Slovenski inštitut za revizijo.

Drugi člani revizijske komisije morajo biti člani nadzornega sveta ali neizvršni člani upravnega odbora, v primeru enotirnega sistema upravljanja.

Pri imenovanju članov revizijske komisije je potrebno upoštevati tudi Priporočila ZNS, v skladu s katerimi naj ne bi bil član revizijske komisije bivši član uprave družbe. Bivši člani uprave družbe naj ne bi bili imenovani v revizijsko komisijo vsaj pet let po prenehanju funkcije člana uprave. Kodeks ZNS določa, da morajo člani revizijske komisije, poleg ustrezne usposobljenosti, izpolnjevati predvsem sledeče pogoje:

 • neodvisnost od uprave,
 • razpoložljiv čas za delo v komisiji,
 • podrobno poznavanje strokovnega področja.

Kot je razvidno iz napisanega, morajo biti člani revizijske komisije strokovnjaki, ki so neodvisni od uprave, saj le tako lahko kakovostno opravljajo svoje delo in so v pomoč nadzornemu svetu pri odločanju. Revizijska komisija sama ne opravlja administrativnih opravil. Večino administrativnih opravil zanjo pripravi osebje družbe. Revizijska komisija praviloma ni izvajalka postopkov. Tudi gradiva, ki jih revizijska komisija pregleduje, pripravi osebje družbe, notranji revizor ali revizor. Pripravljena gradiva pa je revizijska komisija dolžna pregledati, proučiti, analizirati, oceniti in predlagati morebitne izboljšave.

Opozoriti je potrebno, da revizijski komisiji ZGD-1 ne daje izrecne pravne podlage, da bi lahko od uprave družbe zahtevala informacije, pojasnila ali dokumente. Za preiskovalno dejavnost, pri kateri bi morala revizijska komisija zahtevati določene informacije, pojasnila ali dokumente, jo lahko pooblasti nadzorni svet. S pooblastilom nadzornega sveta pa revizijska komisija lahko zahteva vse tisto, kar v okviru določene preiskave potrebuje za svoje delo.

Bolj kot se rasti borznih tečajev, dividend in prejetih obresti veselijo vlagatelji, bolj je zadovoljna država. Ne le da se prvim nominalno zviša kupna moč, večje zadovoljstvo obeh strani pomeni, da je bilo ustvarjeno sorazmerno več (obdavčljivega) dobička. Tega je bilo v preteklem letu, vsaj za nekatere bolj spretne in iznajdljive, na voljo kar precej. Po dolgem času tudi na Ljubljanski borzi. Vendar pa se interesi države in državljanov kljub neizpodbitni resnici, da višji davek pomeni tudi višji zaslužek, razhajajo. Za dodaten razkorak je od letos naprej še dodatno poskrbel Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Pravno podlago za obdavčenje dohodka iz kapitala fizičnih oseb, kamor sodijo tudi kapitalski dobički, obresti in dividende, predstavljajo Zakon o dohodnini (ZDoh-2), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in od letos naprej tudi Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Zakon o dohodnini med dohodke iz kapitala vključuje obresti, dividende in dobiček iz kapitala. Obresti so po 81. členu tega zakona obresti od posojil, obresti od dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic), obresti od denarnih depozitov pri bankah in hranilnicah ter drugih podobnih finančnih terjatev do dolžnikov, dohodek iz oddajanja v finančni najem, dohodek iz življenjskega zavarovanja in dohodek, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti. Dividende 90. člen opredeljuje kot dohodke, dosežene na podlagi lastniških deležev, za katere se šteje vsak delež, ki ga ima fizična oseba na podlagi vloženih sredstev v gospodarski družbi, zadrugi in drugih oblikah organiziranja. Dobiček iz kapitala 92. člen določa kot dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala, za katerega se štejejo nepremične, vrednostni papirji, deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijski kuponi.

Posebej velja izpostaviti Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI), ki velja od 15. julija 2008, in je poseben zakon za obdavčitev izvedenih finančnih instrumentov. Z ZDDOIFI je trgovanje s temi instrumenti obdavčeno cedularno, tj. ločeno od dohodnine, in hkrati tudi ločeno od ostalih finančnih instrumentov. Zakon se v številnih členih sicer navezuje na ZDoh-2 in opredelitve v Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). V letu 2008 je bil sprejet po hitrem postopku v podaljšanem predvolilnem boju kot nekakšen »lov na čarovnice«, v reviji Denar pa smo že pokazali, da je ZDDOIFI takšen, kot je, z ekonomskega vidika povsem nesprejemljiv, saj je njegova proračunska neto sedanja vrednost globoko negativna.

Vsi dohodki od kapitala so po določilih ZDoh-2 obdavčeni cedularno, kar pomeni, da ne vplivajo na davčno osnovo pri dohodnini. Poleg cedularne poznamo tudi celovito obdavčitev, ta pa pomeni, da se vsi dohodki najprej seštejejo, nato pa se vsota podvrže stopnjam in ostalim pravilom dohodninskega obdavčevanja. Kot navedeno, pri dohodkih od kapitala to ne velja.

Obresti, ki jih iz naslova prejetih posojil od povezanih oseb iz tujine plačujejo slovenska podjetja, pogosto presegajo priznano obrestno mero. Od položaja posojilodajalca in posojilojemalca v celotni strukturi skupine podjetij je odvisna davčna stopnja, po kateri bo slovensko podjetje moralo obračunati davčni odtegljaj.

Obresti, ki jih slovenski davčni rezident ali poslovna enota nerezidenta v Sloveniji plača tuji pravni osebi, so v Sloveniji predmet davčnega odtegljaja. Splošna davčna stopnja za davčni odtegljaj znaša 15 odstotkov. Ob izpolnjevanju določenih pogojev se je mogoče plačilu davčnega odtegljaja izogniti na podlagi določb Direktive Sveta 2003/49/ EC2 (v nadaljevanju: direktiva), ki je v ZDDPO-2 prevzeta v 72. členu, ali zmanjšati davčno obveznost z uporabo nižje davčne stopnje, ki jo omogočajo mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe). V vsakem primeru je ugodnejša davčna obravnava obresti kot takih možna le za obresti, ki ustrezajo tržni obrestni meri. Za presežni del obresti, tj. tisti del obresti, ki presega tržno obrestno mero, uporaba 72. člena ZDDPO-2 ni možna, prav tako ni možno uporabiti znižane davčne stopnje, ki je za izplačilo obresti predvidena v ustreznih mednarodnih pogodbah.

Oprostitev davčnega odtegljaja tako za presežni del obresti ni možna, uporaba nižje davčne stopnje pa ni nujno povsem izključena, saj lahko presežni del obresti predstavlja kakšen drug dohodek, za katerega je v skladu z mednarodnimi pogodbami predvidena ugodnejša davčna obravnava (npr. dohodek, podoben dividendam). Dividende, kamor se uvrščajo tudi dohodki, podobni dividendam, so, podobno kot obresti, v mednarodnih pogodbah deležne ugodnejše davčne obravnave, saj se lahko ob njihovem izplačilu davčni odtegljaj obračuna in plača po nižji davčni stopnji.

Pri razmišljanju o načelih notranjega poročanja se postavlja samoumevno vprašanje, kaj od načel in dobrih praks zunanjega poročanja je ali ni dobro upoštevati tudi pri notranjem poročanju. Z vidika nabora informacij ni sporno, da notranje poročanje vključuje vse, kar ima tudi finančno računovodstvo – koga znotraj firme ne zanima končni rezultat podjetja? Lahko torej preprosto razširimo klasična računovodska načela tudi za potrebe notranjega poročanja?

Na prvi pogled moramo za pomembnejše informacije ta načela opustiti in začeti znova. Finančnemu računovodstvu njegov položaj v družbi določa načela, ki ne dopuščajo dovolj prilagodljivosti in priprave informacij, potrebnih za odločitve. Kljub temu ugotavljamo, da so računovodska načela smiselna tudi za notranje poročanje, če jih razbremenimo ''prtljage'' preveč konkretnega in podrobnega razumevanja. Pogoj za razvoj notranjega poročanja pa ni samo odpravljanje ovir – prisotna mora biti tudi želja po bistvenih informacijah.

Katera načela računovodskega poročanja torej oslabijo pri notranjem poročanju? Na kakšen način jih ali jih ne upoštevamo? Ali obstaja kateri drugi nabor načel, ki jih lahko opisujemo v povezavi s klasičnimi?

 • Objektivnost nastanka poslovnih dogodkov

Objektivno poročanje o tem, ali je do poslovnega dogodka res prišlo, zahteva precej (mednarodnega) napora pri usklajevanju klasifikacije dogodkov in načinu pripoznavanja, poleg tega pa tudi dobro organiziranost priprave obračunskih podlag znotraj podjetja, ki omogoča preverjanje verodostojnosti. V notranjem poročanju potrebujemo veliko več svobode. Ne gre samo za to, da so informacije, ki temeljijo na objektivnih podlagah, večinoma le stvar preteklosti. Pri izbiri podatkov in metod za notranje poročanje ne potrebujemo širšega družbenega konsenza o poslovnih dogodkih na izbranem področju.

 • Poročanje v denarni enoti in izbira agregacije

Pretvorba različnih poslovnih dogodkov v denarne enote zahteva klasifikacijo vrst transakcij in načina merjenja v denarju (vrednotenja) po teh vrstah. Način agregacije in vrednotenja pri notranjem poročanju je prepuščen izbiri v vsakem konkretnem primeru, kar ne velja za finančno računovodstvo. Poleg tega so nekatere informacije o poslovnih dogodkih koristne brez pretvorbe v denarne enote. Velikokrat potrebujemo informacije (npr. zasedenost kapacitet in velikost poslovnih tokov), ki niso vedno tudi vrednostno predstavljene.

 • Primerljivost (doslednost) v času in med entitetami

Stalnost načinov pripoznavanja in metod merjenja je za finančno računovodstvo ključna. Brez časovne primerjave ''pade v vodo'' večina dogovorov med deležniki – na primer že sama delitev rezultatov poslovanja. Podobno kot primerljivost v času je vsaj za del uporabnikov informacij pomembna tudi primerjava med različnimi podjetji.

Za notranje poročanje pa potrebujemo vedno nove poglede, ki se prilagajajo trenutnemu dojemanju poslovanja podjetja in njegovega položaja v okolju. Pri različnih informacijah za odločanje je načelo primerljivosti lahko omejujoče, saj se mora notranje poročanje prilagajati vplivu časa in okolja.

 • Meje entitet in polnost poročanja

Naloga finančnega računovodstva je celostno poročanje o neki entiteti (podjetje, skupina podjetij, skupni projekt itn.), ki ima jasne organizacijske meje. Bilanca stanja mora zajeti vsa sredstva in obveznosti, ki so povezana s to entiteto, saj mora izražati pošteno sliko poslovanja.

To načelo je mogoče prenesti tudi na notranje poročanje pri jasnih organizacijskih enotah znotraj podjetja. Meje pa so lahko (organizacijsko in vsebinsko) zelo različne, če zbiramo informacije o procesih in funkcijah, poslovnih tokovih in položaju podjetja na trgu in z različnih vidikov.

Dolgoročno financiranje pomeni pridobitev dolgoročnih virov financiranja za zagotavljanje plačilne sposobnosti podjetja. Dolgoročni viri financiranja so:

 • lastni dolgoročni vir financiranja – kapital
 • tuji dolgoročni viri financiranja (komercialni krediti, dolgoročna posojila, dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in drugo).

O dolgoročnem financiranju govorimo, kadar je ročnost posameznega vira financiranja daljša od enega leta.

Skladno s Kodeksom poslovno finančnih načel (v nadaljevanju Kodeks) dolgoročno financiranje zajema odločitve o financiranju podjetja s kapitalom. Odločanje o financiranju Kodeks deli na:

 • odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja in
 • odločanje o strukturi dolgoročnega financiranja.

Odločanje o obsegu dolgoročnega financiranja podjetja je povezano z odločanjem o ustreznem obratnem kapitalu (dolgoročni viri za financiranje kratkoročnih sredstev družbe) in posledično z zagotavljanjem plačilne sposobnosti podjetja.

Kodeks kot temeljno strukturo kapitala navaja delitev na:

 • lastniški kapital in
 • dolžniški kapital.

Lastniški kapital je obveznost do lastnikov podjetja, ki zapade v plačilo, če podjetje preneha delovati.

Dolgovani kapital pa so dolgoročni dolgovi in druge dolgoročne obveznosti.

Odločanje o strukturi kapitala torej pomeni odločanje o tem, koliko bo podjetje imelo lastniškega in koliko dolžniškega kapitala.

Ustavno sodišče je pri oceni ustavnosti, začeti z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, do dokončne odločitve zadržalo izvrševanje prvega odstavka 13. člena zakona o sodnih taksah v delu, v katerem se nanaša na oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe, za katere se uporabljata zakona o pravdnem postopku ali o izvršbi in zavarovanju.

Kot so sporočili z ustavnega sodišča, se do končne odločitve ustavnega sodišča prekinejo postopki odločanja o tistih predlogih za oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse za pritožbe po zakonih o pravdnem postopku ali o izvršbi in zavarovanju, ki so vloženi po vložitvi pritožbe, vendar najpozneje v roku, določenem v nalogu za plačilo takse. Postopki odločanja o teh predlogih so namreč od dneva objave sklepa ustavnega sodišča do končne odločitve prekinjeni. Ustavni sodniki so odločitev sprejeli soglasno.

Prvi odstavek 13. člena zakona o sodnih taksah določa, da učinkuje sklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse, in velja z določenimi izjemami za vse vloge in dejanja, za katere je nastala takšna obveznost tega dne ali pozneje, če drug zakon ne določa drugače.

Višje sodišče opozarja, da izpodbijana norma ne dopušča oprostitve, odloga ali obročnega plačila takse za pritožbo, če predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo ni vložen najkasneje hkrati s pritožbo. Ustavno sporno se mu zdi, ker oprostitev, odlog ali obročno plačilo takse ni dopustno niti v primeru, ko vlagatelj tak predlog vloži v roku, določenem za plačilo takse za pritožbo v nalogu, ki ga vlagatelju po vložitvi pritožbe vroči sodišče. S tem naj bi izpodbijani prvi odstavek 13. člena nedopustno posegal v pravico do enakosti pred zakonom, pravico do sodnega varstva in pravico do pravnega sredstva.

Kot je ustavno sodišče pojasnilo v obrazložitvi, lahko z izvrševanjem izpodbijanega dela prvega odstavka 13. člena zakona o sodnih taksah nastanejo posledice, ki jih ne bi bilo mogoče odpraviti. Če bi ustavno sodišče normo o časovnih učinkih in veljavnosti oprostitve, odloga ali obročnega plačila takse za pritožbe zadržalo tako, da bi jo zgolj izvzelo iz uporabe, bi v zvezi s temi vprašanji ustvarilo pravno praznino.

Zato je ustavno sodišče to preprečilo z določitvijo načina izvršitve začasnega zadržanja. Glede na navedeno pa je pretehtalo, da so posledice izvrševanja predpisa hujše od tistih, ki jih bo za ustaljen procesni red in za pravico strank do sojenja brez nepotrebnega odlašanja pomenilo časovno omejeno zadržanje njegovega izvrševanja.

Vir: STA

DZ je s 83 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, s katero se uvaja nov kriterij za določitev obsega zaščitene kmetije. Spremembe so nujne, saj po veljavnem zakonu ni več mogoče voditi postopka za določitev zaščitenih kmetij.

Kot je na seji pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo in okolje Tanja Strniša, so spremembe nujne, saj po veljavnem zakonu ni več mogoče voditi postopka za določitev zaščitenih kmetij.

Za to so se namreč uporabljali podatki o primerljivih površinah, ki so se izračunali na podlagi podatkov zemljiškega katastra (vrsta rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda zemljiških parcel), ki pa se od 30. junija lani ne vodijo več.

Zato je treba po njenih besedah določiti nov način izračuna primerljivih površin. Z novelo se obseg kmetije, izražen v primerljivih površinah, računa na podlagi bonitete. Za en hektar primerljivih kmetijskih površin se šteje en hektar zemljišča, ki ima boniteto 50 točk ali več, dva hektarja do vključno 49 točk ali osem hektarjev gozda.

Spodnji prag za določitev zaščitene kmetije ostaja pet hektarjev primerljivih površin. Na novo pa se določa, da je pogoj za zaščiteno kmetijo izpolnjen, kadar imajo pretežno gozdarske kmetije, ki sicer dosegajo pet hektarjev, hkrati tudi vsaj dva hektarja primerljivih kmetijskih površin.

Novela zakona uvaja, da se zaznamki v zemljiški knjigi o zaščiteni kmetiji po uradni dolžnosti na podlagi določbe lahko tudi izbrišejo, in ne samo vpišejo. Novela tudi bolj jasno opredeljuje, katera so za kmetije manj pomembna zemljišča, ki se lahko odtujijo za izplačilo nujnih deležev.

Upravne enote tudi ne vodijo več registra zaščitenih kmetij, temveč bodo ministrstvu poročale le o stanju.

Posebna ureditev dedovanja zaščitenih kmetij po predlaganem zakonu je po oceni Strniše pomembna, saj preprečuje drobljenje kmetij in zmanjša breme prevzemnika kmetije.

Vir: STA

Novi predpisi:
Spremenjeni predpisi:
Novi predlogi zakonov:

Zakon meseca je ZAKON!

Tokrat smo namesto zakona meseca za vas izbrali v zadnjem času zelo aktualno uredbo.

V mesecu APRILU je na portalu Tax-Fin-Lex za vse bralce TFL Glasnika brezplačno dostopen aktualen čistopis:

in vse njene pretekle verzije.

O uredbi:

Število novosti s področja ekologije:

EKO-LEX, od 27.3.2013 - 9.4.2013 PRAVNI VIRI
TEMATSKI SKLOP URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
EKO-LEX 1 novost 1 novost 1 novost 2 novosti 1 novost

V tem tednu izpostavljamo:

V tem tednu so uporabniki storitve Lex-Kliping prejemali obvestila o objavljenih novostih, ki so bile v obravnavi oz. postopku sprejemanja ali pa so bile ravnokar objavljene kot veljavne, glede na svoje izbrano pravno področje. Sumarno smo zabeležili naslednje število novosti:

Lex-kliping, od 27.3.2013 - 9.4.2013 PRAVNI VIRI
PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 17 novosti 10 novosti 21 novosti 12 novosti 17 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 3 novosti 4 novosti 5 novosti 7 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 3 novosti 2 novosti 2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 8 novosti 1 novost 1 novost 8 novosti 5 novosti
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 11 novosti 6 novosti 8 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 32 novosti 1 novost 20 novosti 15 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti 2 novosti 4 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti 1 novost 5 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 4 novosti 2 novosti 2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI 8 novosti 4 novosti 4 novosti 1 novost
11. OBČINE 144 novosti

Če želite biti tudi vi vsak dan sproti seznanjeni, kaj je novega bodisi objavljenega v UL RS, UL EU, je v obravnavi na DZ ali v vladi ali je bil podan predlog s strani ministrstev, glede na vaše izbrano področje, ki ga želite spremljati, se naročite na storitev Lex-Kliping!

Ne pozabite na Koledar obveznosti za tekoči mesec, s povezavami na obrazce. V Seznamu seminarjev vas opozarjamo na vse razpisane aktualne seminarje. Novice pa ponujajo poglobljen komentar aktualnih dogodkov s številnimi povezavami na vsebinsko relevantne dokumente.

Prejšnje številke TFL Glasnika si lahko ogledate v Arhivu številk .