Dnevne zakonodajne novosti / 24. januar 2018
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 109/2022 z dne 16.8.2022
TEMA DNEVA
Računsko sodišče in Banka Slovenije čakata odločitev US
Tema dneva

Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje zakona o Banki Slovenije v delu, ki računskemu sodišču omogoča presojo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora centralne banke do novembra 2014, to je do uvedbe enotnega nadzora v območju evra. Ob tem pa je zavrnilo predlog Banke Slovenije, naj isto sklene za izvrševanje drugega člena novele zakona, ki računskemu sodišču dopušča možnost revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja centralne banke tudi za obdobje zadnjih 15 let do uveljavitve zakona. Tako še vedno ostaja odprto, ali bo lahko računsko sodišče revidiralo odločitve Banke Slovenije glede sanacije bank v letu 2013, ki razburjajo del javnosti in kar je bil eden od namenov novele.

Potrjen novi zakon o Kobilarni Lipica
DZ je potrdil novi zakon o Kobilarni Lipica, po katerem se bo dosedanji javni zavod preoblikoval v holding v lasti države, ki bo lahko ustanovil dve odvisni družbi. Zakon naj bi prispeval k dvigu pomena lipicanskih konj kot spomenika državnega pomena, hkrati pa omogočal razvoj tega turističnega bisera. Zakon bo zaščitil tudi tradicionalno rejo in vzrejo lipicancev kot nesnovno dediščino državnega pomena, in sicer z namenom lažje umestiti lipicanca na Unescov seznam znamenitosti. V skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine se razglaša spomeniško območje Kobilarne Lipica in določeni posamezni objekti kot spomeniki državnega pomena.

Stabilnejše financiranje izobraževanja odraslih
Poslanke in poslanci so z 68 glasovi za in nobenim proti sprejeli nov zakon o izobraževanju odraslih, ki naj bi med drugim zagotovil stabilnejše financiranje zavodov, ki delujejo na tem področju. Po zakonu se lahko izobraževanje odraslih izvaja na tri načine, in sicer preko programov osnovnih šol za odrasle, kjer se tudi pridobi stopnja izobrazbe, preko javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, kjer se stopnja izobrazbe ne pridobi, in preko neformalnih izobraževalnih programov za odrasle. Zakon tudi opredeljuje javno službo in vzpostavlja javno mrežo zavodov, ki izvajajo izobraževanje odraslih, kar prinaša stabilnost in predvidljivost.

Spodbujanje razvoja turizma
DZ je v nadaljnjo obravnavo poslal predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki so mu izrazile podporo vse poslanske skupine z izjemo Levice. Večinoma pa si želijo, da bi ga še nekoliko izboljšali, zato je v drugi obravnavi pričakovati dopolnila. Zakon določa način načrtovanja in aktivnosti za izvajanje strategije razvoja turizma na državni ravni ter za to potrebna sredstva. Poleg najvišjega možnega zneska turistične takse pri 2,50 evra uvaja novost - promocijsko takso, ki bo obsegala 25 odstotkov zneska turistične. To pomeni, da bi gost ob plačilu stroška prenočevanja plačal obe taksi v skupni višini 3,125 evra.

Še en krog glasovanja za komisarja za človekove pravice
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope bo danes znova volila novega komisarja za človekove pravice, izidi naj bi bili znani med 18. in 19. uro. Tokrat bo za izvolitev potrebna navadna večina glasov. Med tremi kandidati je tudi slovenski pravosodni minister Goran Klemenčič. V prvem krogu volitev, kjer je bila potrebna absolutna večina, je največ glasov prejel francoski kandidat Pierre-Yves le Borgn (105), sledila sta kandidatka BiH Dunja Mijatović (76) in Klemenčič, ki je prejel 67 glasov. Komisar SE za človekove pravice je neodvisna in nepristranska izvensodna institucija, ki jo je leta 1999 ustanovil Svet Evrope z namenom krepitve ozaveščenosti in spoštovanja človekovih pravic v 47 državah članicah.

Za večjo samooskrbo z elektriko
Poslanci Levice so v parlamentarni postopek vložili predlog novele energetskega zakona, s katerim želijo doseči, da samooskrba z elektriko iz obnovljivih virov ne bo več vezana na eno lokacijo in lastnika. Prebivalci bodo lahko vlagali v postavitev elektrarn na obnovljive vire kjerkoli v skupnosti ali državi, so zapisali v Levici. Trenutni sistem je namreč vezan na lastništvo odjemnega mesta, na katerem se obračuna proizvedena in porabljena električna energija. "Prebivalci, ki živijo v blokih, tako nimajo možnosti investirati v elektrarno na obnovljive vire energije za lastno samooskrbo,” so med drugim zapisali v Levici.(TFL)