4. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Izredna skupščina odvetniške zbornice?

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Roman Završek bo upravnemu odboru, ki se bo sestal prihodnji teden, predlagal sklic izredne skupščine zbornice, na katerem bi vnovič odločali o višini vpisnine v odvetniški imenik. Če bo upravni odbor podprl predlog, bo skupščina sklicana v 30 dneh. Odločitev o visokem povišanju vpisnine je namreč naletela na številne negativne odzive. Odvetniški kandidati so nad povišanjem vpisnine ogorčeni in napovedujejo uporabo pravnih sredstev, če do znižanja vpisnin ne bo prišlo. Pojasnila pričakujejo tudi na ministrstvu za pravosodje in varuhu človekovih pravic, v NSi pa so v parlamentarni postopek že vložili predlog, da bi se višina vpisnine omejila na znesek povprečne bruto plače. Tolikšna vpisnina se sicer zbornici ne zdi ustrezna.

Predsednik republike Borut Pahor se bo glede razglasitev zakonov, za katere je predsednik DZ Milan Brglez zavrnil zbiranje podpisov za razpis referenduma, danes posvetoval s pravnimi strokovnjaki. Kot so zapisali v Pahorjevem kabinetu, upoštevaje ustavno ureditev in dosedanje strokovne razlage, predsednik republike ne more in ne sme zavrniti razglasitve zakona, a se želi izogniti slehernemu dvomu glede svoje odločitve.

Brglez sicer zagotavlja, da je odločitev o tem, da ne razpiše zbiranja podpisov, sprejel zato, da bi ubranil institut referenduma pred zlorabo, in ne zato, da bi ga omejil ali odpravil. "Gre za zaščito ustave, demokracije ter vladavine prava pred izsiljevanjem in vladavino zakona ulice," poudarja Brglez. Da je grobo kršil ustavo in zakon, pa meni poslanec SDS Vinko Gorenak. Zato je napovedal, da bodo v SDS v parlamentarno proceduro nemudoma vložili predlog za njegovo takojšnjo razrešitev.

Izteka se javna obravnava operativnega programa ravnanja z odpadki, katerega del je tudi program preprečevanja odpadkov. Prvi vsebuje 49, drugi pa 34 podukrepkov, so ob predstavitvi povedali na ministrstvu za okolje in prostor. Gre za zelo obsežen krovni dokument, za katerega upajo, da bo sprejet v prvi polovici junija. Glavni namen programa je v skladu z evropsko okoljsko politiko preprečiti nastajanje odpadkov in hkrati zagotoviti ustrezno ravnanje z njimi.

Objavljeno gradivo iz trgovinskega sporazuma TTIP med EU in ZDA kaže na potrebo po dodatni pozornosti pri njegovem sprejemanju, poudarja prvak SD Dejan Židan. V SD zahtevajo javnost in transparentnost pogajanj, pa tudi večjo pristojnost parlamentov držav članic EU. "Temeljit razmislek je bistveno pomembnejši kot hitrost sprejemanja," je dejal.

Gospodarska rast v Evropi ostaja skromna, ugotavlja Evropska komisija, ki je v spomladanski oceni rahlo poslabšala napovedi za evropsko gospodarstvo, pa tudi za Slovenijo. Območju evra letos napoveduje 1,6-odstotno, EU pa 1,8-odstotno rast. Slovenija naj bi beležila 1,7-odstotno rast BDP. Rast naj bi poganjala predvsem zasebna potrošnja.

V kazenskih postopkih proti t. i. žvižgačem se vedno tehta med pravico do tajnosti oz. zaupnosti podatkov in pravico do svobode izražanja. Evropske države imajo različne ureditve zaščite žvižgačev, praviloma pa jim dajo takšno stopnjo zaščite, kot državam v tistem trenutku ustreza, so opozorili sodelujoči na okrogli mizi o zaščiti žvižgačevki jo je organizirala Transparency International Slovenija.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.5.2016 - 4.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 3 novosti   16 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         3 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV           1 novost
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 1 novost 3 novosti 3 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 1 novost 6 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         6 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     6 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju občine Sežana
Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev
Pravilnik o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev
Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba IV Ips 69/2015 - bistvena kršitev določb postopka o prekršku - razlogi o odločilnih dejstvih - zahteva za sodno varstvo - presoja navedb zahteve - pravica do sodneg...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba II U 105/2015 - institucionalno varstvo v varstveno delovnem centru - upravičenost do vključitve v zavod - plačilo storitev institucionalnega varstva - stranka v p...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Mnenje Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o stanju pripravljenosti Slovenske vojske, EPA 1183-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (ZOdv-E), skrajšani postopek, EPA 1206-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Plačilni sistem T2S