8. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Za in proti razrešitvam v DUTB

Odbor DZ za finance in monetarno politiko ter komisija za nadzor javnih financ sta se seznanila s poročilom računskega sodišča o popravljalnih ukrepih za delovanje DUTB v letu 2013. Medtem ko so člani komisije glasovali za razrešitev celotnega vodstva DUTB, so bili člani odbora proti.

Predsednik upravnega odbora DUTB Lars Nyberg in njen glavni izvršni direktor Torbjörn Mansson medtem čakata na uradno sporočilo vlade, da ju je ta razrešila oziroma odpoklicala. Včeraj sta se zato še v svojih funkcijah udeležila skupne seje odbora in komisije DZ, ki sta razpravljala o DUTB.

V NLB pa se v luči seje komisije za nadzor javnih financ o njihovih svetovalnih pogodbah čudijo, zakaj se morajo zagovarjati tisti, ki želijo razčistiti bančno luknjo, medtem ko tisti, ki so jo ustvarili, še vedno zasedajo visoke položaje v gospodarstvu in družbi. Sodelovanje z domačimi strokovnjaki je, kot zagotavljajo, cenejše.

Ob obravnavi novega zakona o javnem naročanju na odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so ob nekaterih pozitivnih rešitvah, ki jih ta prinaša, razpravljavci izpostavili tudi nekatere dileme. Te so se nanašale predvsem na vprašanja glede najnižje cene kot kriterija za izbor ponudnika in glede zagotovil za poplačila podizvajalcev.

Na razpis za mesto generalnega direktorja UKC Ljubljana, ki je bil objavljen 25. septembra, je prispelo sedem prijav. Po ugotovitvah razpisne komisije jih pet ustreza razpisnim pogojem, so sporočili iz UKC. Sedanji v. d. generalnega direktorja UKC Andrej Baričič je na vprašanje STA, ali se je na razpis prijavil, odgovoril, da zadeve ne komentira.

Zdravstveni svet, ki je posvetovalno telo ministrice za zdravje, je na včerajšnji seji podprl ohranitev programa otroške srčne kirurgije v Sloveniji. Ugotovili so, da je trenuten program kakovosten in varen. Delovna skupina pa bo pripravila vizijo in dolgoročen načrt razvoja programa v prihodnje.

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2015 kažejo, da so do sofinanciranja upravičena tudi nekatera dela o horoskopskih znamenjih. Zato je pri razpisih, ki sledijo kvantitativnim načelom, treba po navedbah pristojne agencije vpeljati presojo strokovnih teles, kot so znanstveni sveti posameznih ved.

Finančna uprava RS poziva davčne dolžnike, naj poravnajo obveznosti, saj se tako izognejo stroškom in drugim neprijetnostim davčne izvršbe. Stroški davčne izvršbe pogosto presegajo davčni dolg. Tako lahko zavezanec z dolgom deset evrov plača še stroške izvršbe, ki pa znašajo 25 evrov ali še več.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.10.2015 - 8.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     4 novosti   1 novost 1 novost
5. JAVNE FINANCE   6 novosti 2 novosti     5 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   7 novosti 7 novosti      
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti 2 novosti 1 novost 2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba in sklep I U 686/2015 - dostop do informacij javnega značaja – izjeme od dostopa do informacije javnega značaja - upravni postopek
UPRS sodba III U 194/2014 - prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - odlog plačila prispevka - bistvena kršitev določb postopka
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep III Cp 948/2015 - vzdrževanje reda na glavni obravnavi - odstranitev pooblaščenca iz sodne dvorane - vodstvo glavne obravnave - sklep procesnega vodstva - obstoj izv...
VSL sklep I Cp 1918/2015 - nedovoljeno razpolaganje z zahtevkom - objava namere o prodaji kmetijskega zemljišča - ravnanje mimo upravnega postopka v pravdi - zamudna sodba - ...
VSL sklep I Cp 1416/2015 - dedovanje - spor o veljavnosti oporoke - prekinitev postopka - napotitev na pravdo - oblikovanje zahtevka - pravilen zahtevek - razveljavitev oporoke
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor k Predlogu zakona o spremembah Energetskega zakona - Dopolnjen predlog zakona (EZ-1A), EPA 661-VII
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov - Dopolnjen predlog zakona (ZZFMGP-A), EPA 723-VII
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o plačilnih storitvah in sistemih - Dopolnjen predlog zakona (ZPlaSS-D), EPA 658-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Grenki sadeži pravice