8. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Jasno navodilo glede Telekoma

Vlada je po sedmih urah razprave včeraj naložila organom SDH, da nadaljujejo s postopkom prodaje večinskega deleža v Telekomu Slovenije. Vlada je namreč odpravila oba pomisleka, zaradi katerih se je nadzorni svet SDH obrnil na vlado kot skupščino holdinga. SDH ima čas do srede, do takrat namreč odločitev pričakuje britanski Cinven, ki je edini oddal zavezujočo ponudbo.

Državni svetniki bodo ta teden po polovici svojega mandata znova volili svoje vodstvo. V DZ bo medtem tekla razprava o sprejemu beguncev, cestninjenju predora Markovec, sovražnem govoru, medvrstniškem nasilju ter kandidatih za člane sodnega sveta.

Osnutek novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije naj bi bil pripravljen do konca letošnjega leta, so za STA povedali na ministrstvu za javno upravo, ki je pristojno za pripravo omenjene novele. Predlagane spremembe bodo šle v smer, da obdrži položaj samostojnega in neodvisnega organa pri izvajanju svojih pooblastil.

V sedanji ureditvi imenovanja sodnikov je ustavnopravna težava zlasti v tem, da končno odločitev opravi DZ kot najbolj politično opredeljeno telo, je na Dnevih slovenskega sodstva v Portorožu ocenil ustavni pravnik Igor Kaučič. Po njegovem mnenju je čas za ustavnopravno razpravo o tem vprašanju in za vsaj adaptacijo veljavne ureditve.

Poslanska skupina SDS je v DZ vložila novelo zakona o državnem tožilstvu, s katero bi možnost predlagati razrešitev in imenovanje generalnega državnega tožilca imela vlada in ne več Državnotožilski svet. Po besedah Vinka Gorenaka zakon vlagajo, ker sprememb na tem področju nista bila pripravljena predlagati pravosodno ministrstvo oziroma vlada.

Državni zbor je sprejel priporočilo vladi in ministrstvu za zdravje, da pred sprejetjem novega pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (NMP) z njim in s pripombami iz javne razprave seznani pristojni odbor DZ. Mnogi poslanci so izrazili skrb, da bi se zmanjšal dostop do NMP, v vladni SMC so prepričani, da bo ministrstvo pripombe upoštevalo.

Med odmevnejšimi predlogi rešitev v osnutku novele zakona o medijih, ki do 22. junija ostaja v javni razpravi, je razširitev uredniške odgovornosti na vsebino komentarjev bralcev, poslušalcev in gledalcev. Odzivi so različni - od opozorila informacijskega pooblaščenca, da gre za vsiljeno cenzuro, do pohvale, ki prihaja iz društva novinarjev.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
6.6.2015 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (RS 39-1618/2015) Začne veljati
6.6.2015 Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (RS 141-6164/2006) Sprememba
6.6.2015 Uredba o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (RS 96-4606/1999) Sprememba
6.6.2015 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (RS 39-1614/2015) Začne veljati
5.6.2015 Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (RS 78-3249/2014) Sprememba
5.6.2015 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2015 (RS 39-1621/2015) Začne veljati
5.6.2015 Sklep o razglasitvi slovenskega dneva možganov (RS 39-1617/2015) Začne veljati
5.6.2015 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (RS 39-1619/2015) Začne veljati
5.6.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 39-1609/2015) Začne veljati
5.6.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 39-1610/2015) Začne veljati
5.6.2015 Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije (RS 39-1611/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 8.6.2015 - 8.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 5 novosti 6 novosti 1 novost     3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost 1 novost 1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost       1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 4 novosti        
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 3 novosti   1 novost 1 novost  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 6 novosti 1 novost 3 novosti    
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 2 novosti 1 novost 1 novost   1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti   1 novost      
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost   2 novosti      
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 55 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Obvestilo o ukinitvi monografij za antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium novyi alfa) za uporabo v veterinarski medicini (0339), antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens beta) za uporabo v veterinarski medicini (0340) in antitoksin proti plinskemu prisadu (Clostridium perfringens epsilon) za uporabo v veterinarski medicini (0341) iz Evropske farmakopeje
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o varnostnih znakih
Sklep o prenosu delov državnih cest med občinske ceste
Uredba o kategorizaciji državnih cest
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS sodba in sklep II Ips 45/2013 - neupravičena pridobitev - poslovodstvo brez naročila - najemna pogodba - vlaganja v nepremičnino - vlaganja najemnika - povečanje vrednosti nepremi...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 36/2014 - razlastitev - razlastitev stavbnega zemljišča - pogoji za razlastitev – prevzem preostalih nepremičnin - izguba gospodarskega pomena nerazlaščenega...
UPRS sodba III U 238/2014 - brezplačna pravna pomoč - vračilo neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči - izboljšanje premoženjskega stanja - načelo zaslišanja stranke
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba in sklep I Cp 407/2015 - lovska družina – izključitev iz lovske družine – odškodnina iz naslova duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti – duševne bolečine...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2014 (41. člen), EPA 524-VII
Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - dopolnjen predlog zakona (ZZSDT), EPA 426-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1C), redni postopek, EPA 573-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem okoljske dajatve v primeru stečaja podjetja