13. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Za pokojnino morajo biti plačani prispevki

Pokojnina je pravica iz socialnega zavarovanja, za katero morajo biti tudi plačani prispevki. Ureditev upoštevanja obdobja, v katerem so bili prispevki zgolj obračunani v pokojninsko dobo, ne pa tudi plačani, pa po mnenju vlade omogoča ustrezno varstvo delavcev, piše v stališču vlade k zahtevi za oceno ustavnosti pokojninskega zakona. Zahtevo za oceno ustavnosti delov zakona, po katerih se delavcem, ki jim delodajalec ni plačeval prispevkov od bruto plače, odmeri nižja pokojnina, je pred letom dni vložila Konfederacija slovenskih sindikatov.

Ustavno sodišče je medtem sklenilo, da določbi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki določata pogoje pokojninske dobe brez dokupa, nista neustavni. V veljavi tako ostaja ureditev, po kateri se doba, pridobljena s prostovoljno vključitvijo v zavarovanje, ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa, ki je pogoj za pridobitev starostne pokojnine. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so nad odločitvijo razočarani in napovedujejo, da bodo pravico, ki je niso našli v Sloveniji, iskali na ustreznem evropskem sodišču.

V NSi pa so včeraj predstavili sveženj zakonskih predlogov s področja izboljšanja poslovnega okolja v Sloveniji. Številne so že vložili v parlamentarno proceduro, nekatere še nameravajo. Med temi je tudi novela pokojninskega zakona, s katero bi dopustili dvojni status upokojencev oz. nadaljevanje opravljanja dejavnosti ob polni pokojnini.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o letalstvu, ki bo letališčem dala možnost za izvajanje storitev ne več le v dosedanjih oblikah gospodarskih javnih služb, temveč tudi v razmerjih javno-zasebnega partnerstva. Od tega si obeta večjo konkurenčnost slovenskih letališč. Predlog tudi predvideva možnost pridobitve dovoljene državne pomoči letališčem v Sloveniji v skladu z evropskimi smernicami o državni pomoči letališčem in letalskim prevoznikom.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) niso zadovoljni z doslej oblikovanim predlogom davčnih sprememb, o katerih se finančni minister Dušan Mramor usklajuje s širokim krogom deležnikov, zato so skupaj z Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije pripravili svojega. Prinesel bi večjo razbremenitev še širšemu krogu zaposlenih in pri njem bodo vztrajali, ključna pa je reforma javnega sektorja.

Vlada je včeraj med kadrovskimi odločitvami med drugim imenovala medresorsko delovno skupino za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Njen namen je vzpostavitev učinkovitejšega mehanizma in večje preglednosti izvrševanja sodb ESČP, posledično pa tudi vzpostavitev učinkovitejšega mehanizma za zagotavljanje varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavine prava v Sloveniji.

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je lani v Slovenijo vložila 77 milijonov evrov, letos pa naj bi ta številka presegla 100 milijonov evrov, je v izjavi za STA in Radio Slovenija ob robu letnega srečanja EBRD v Londonu povedal finančni minister Dušan Mramor. EBRD se zanima za naložbe v slovenska podjetja in bančni sektor, podprla pa bi tudi nekatere energetske in infrastrukturne projekte, npr. drugi tir.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
14.5.2016 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov (RS 31-1304/2016) Začne veljati
14.5.2016 Pravilnik o varstvu gozdov (RS 114-5220/2009) Sprememba
13.5.2016 Pravila borze (RS 88-4716/2010) Sprememba
13.5.2016 Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (RS 32-1381/2016) Začne veljati
13.5.2016 Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina (RS 36-1612/2012) Sprememba
13.5.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje bencina (RS 21-819/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 13.5.2016 - 13.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   8 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO     1 novost   3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     6 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   4 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 23 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost 3 novosti 13 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost 8 novosti 6 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     7 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo
Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025
Uredba o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju
Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 3448/2015 - razžalitev – poseg v čast in dobro ime – poseg v pravico do osebnega dostojanstva – neresničnost navedb – obstoj duševnih bolečin – višina škode
VSM sodba II Kp 51268/2013 - očitna pisna pomota - kršitev kazenskega zakona - zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - silobran - oprostilna sodba - dokazna ocena - ...
VSM sodba I Cp 124/2016 - odškodninska odgovornost za materialno in nematerialno škodo - soprispevek odškodovanca - razžalitev dobrega imena in časti - obseg in intenziteta ...
VSM sodba I Cp 855/2015 - padec na mokrih tleh v trgovini - nepremoženjska škoda - krivdna odškodninska odgovornost - opustitev dolžnega ravnanja - neobstoj protipravnosti -...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Odgovor na Interpelacijo o delu in odgovornosti, ki je bila vložena zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anje Kopač Mrak, EPA 1159-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Brošura za sobodajalce – fizične osebe (Podrobnejši opis)
Revija Odvetnik ZVEtL v praksi sodišč in predvidene spremembe zakona