Dnevne zakonodajne novosti / 30. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 2 pravna akta
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
Zahteva za presojo višine povprečnine zavržena
Tema dneva

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo mestnih občin za presojo dveh členov zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015, ki sta določala višino povprečnine za občine v omenjenih dveh letih, saj je zakon med postopkom prenehal veljati. Je pa sodišče ugotovilo, da je v neskladju z ustavo določba zakona o lokalni samoupravi, ki določa kriterije za pridobitev lastnosti reprezentativnosti združenj občin, in z odložnim rokom razveljavilo pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Pritrdilo je, da pravilnik ne upošteva razčlembe občinskega proračuna tako, da bi se podprogrami jasno nanašali le na naloge občin, določene z zakoni, ki se edine lahko upoštevajo za ugotovitev povprečnine.

2. januarja spet prost dan

Poslanska skupina SMC vlaga v zakonodajni postopek spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero bi 2. januar že prihodnje leto ponovno postal dela prost dan. Spomladi leta 2015 so bili sicer poslanci SMC proti takemu zakonodajnemu predlogu. Kot je zdaj pojasnila vodja poslanske skupine Simona Kustec Lipicer, so v tem času uspeli bistveno zmanjšati in uokviriti javnofinančno delovanje, sprejeli fiskalno pravilo in javne finance v tem okviru tudi delujejo. V SMC ocenjujejo, da bo ponovna uvedba 2. januarja kot dela prostega dne prinesla pozitivne učinke ne le za ljudi, ampak predvsem za gospodarstvo, torej za turizem in potrošnjo.

Brezplačen obrok za vse revne otroke

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je brez glasu proti podprl predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je vložila ZL. Predlog novele zakona predvideva 100-odstotno subvencionirano kosilo otrokom iz najnižjih treh dohodkovnih razredov. Erika Dekleva (SMC) je napovedala, da bo SMC predlog sicer podprla, vendar je opozorila, da je treba takšna vprašanja reševati sistemsko v okviru socialne politike. Nekateri člani odbora so izpostavljali tudi, da celo 15 odstotkov tistih otrok, ki so že zdaj upravičeni do 100-odstotne subvencije šolskega kosila, te ne koristijo.

Ogrožanje malih avto šol?

Člani odbora za infrastrukturo so potrdili predlog novega zakona o voznikih. Predlog med drugim prenavlja določbe, ki urejajo usposabljanje kandidatov za voznike v šolah vožnje. S tem želijo na ministrstvu izboljšati varnost cestnega prometa. V opoziciji so opozarjali, da predlog omejuje delovanje manjših šol vožnje, ki si ne morejo privoščiti zaposlitev. Predlog zakona namreč v 30. členu določa, da naj bi kandidate za voznike usposabljali samo učitelji vožnje in učitelji predpisov, ki imajo veljavna dovoljenja ter delo opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.

Nov zakon o nevladnih organizacijah

Ministrstvo za javno upravo je poslalo v javno razpravo predlog novega zakona o nevladnih organizacijah, ki opredeljuje kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno organizacijo (NVO), in s tem v pravni red vnaša enotno definicijo tega pojma. Cilj zakona je tudi celostno urediti pridobitev statusa NVO v javnem interesu. Zakonski predlog so v ponedeljek objavili na spletnem portalu eDemokracija, trenutno je v medresorskem usklajevanju, javna razprava pa bo potekala do 12. januarja. Ministrstvo je med razlogi za sprejem zakona navedlo, da v Sloveniji obstaja več strateških dokumentov, zakonov in drugih predpisov, ki uporabljajo pojem NVO, pri tem pa ga sploh ne opredelijo.

Pomoč ali podaljševanje agonije

Odbor DZ za gospodarstvo je na nujni seji opravil drugo obravnavo predloga zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. Kot je pojasnil Danilo Anton Ranc (SMC), so nujno sejo sklicali z namenom, da bi bil zakon čim prej sprejet, saj je oblika sheme državne pomoči pri Evropski komisiji v zaključni fazi. Do predloga zakona so bili kritični v SDS in NSi, kjer so opozorili na pretekle primere s podeljevanjem pomoči, pri katerih se je izkazalo, da je šlo zgolj za podaljševanje agonije.(TFL)