31. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Prvi paket nove privatizacije

Stranke vladne koalicije so se dogovorile, da bodo v DZ podprle prvi paket privatizacije, ki ga je v potrditev DZ poslala vlada, je sinoči po koalicijskem vrhu povedal predsednik DL Gregor Virant. Nekoliko drugače je vrh ocenil Matjaž Han (SD), ki je dejal, da se bo stranka o podpori paketu odločila šele po sestanku s finančnim ministrom.

Evropska komisarka za digitalno agendo Neelie Kroes je v Evropskem parlamentu predstavila možne predloge za ureditev področja mobilne telefonije, med katerimi je tudi predlog o ukinitvi plačevanja gostovanja v tujih mobilnih omrežjih. Komisarka naj bi zakonodajne spremembe predstavila julija ali najkasneje septembra, Evropski parlament in Evropski svet pa naj bi jih potrdil pred veliko nočjo 2014, torej še pred volitvami v Evropski parlament. Če bodo ukrepi dobili zeleno luč, bodo v veljavo stopili leta 2015 ali 2016.

Odbora DZ za kmetijstvo in za finance sta soglasno sprejela sklepe, po katerih bodo ugotavljali posledice uveljavitve zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Do konca junija naj bi po nujnem postopku sprejeli novelo tega zakona. Za tiste, ki se jim izračuni zvišajo za več kot 10 odstotkov, pa bi se štel katastrski dohodek iz leta 2012. Po sklepih naj bi lastniki kmetijskih zemljišč do konca septembra prejeli tudi informativne izračune novega katastrskega dohodka. To bi kmetijskim gospodarstvom obenem omogočilo, da se pravočasno odločijo za najprimernejši način obdavčitve v letu 2014.

Mediacija se je med prebivalstvom že močno razširila, so ugotavljali udeleženci 5.dnevov mediacije, ki so se včeraj začeli v Portorožu. Predsednica Društva mediatorjev Slovenije Mirjana Kranjčevič je ob tem obžalovala, da zaradi finančne stiske grozi, da se bo mediacija na sodiščih ustavila.

Vlada je ministrstvom naložila, da za dejavnosti v okviru svojih pristojnosti pripravijo sklepe za cilj znižanja števila zaposlenih v javnem sektorju za en odstotek. Ob tem ugotavlja, da se je število zaposlenih v državni upravi od leta 2006 zniževalo, v javnem sektorju pa je ta trend opaziti šele lani, z zakonom za uravnoteženje javnih financ.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 31.5.2013 - 31.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti     4 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         4 novosti 1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     2 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti     13 novosti 5 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost   2 novosti 8 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Poročilo o gibanju plač za marec 2013
Pravilnik o delih in opremi vozil
Pravilnik o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij
Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Zakon o sodniški službi (ZSS)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sklep in sodba G 38/2012 in G 39/2012 - tržna manipulacija – združitev postopkov – zavrnitev izvedbe dokaza z izvedencem – nenormalna ali umetna raven cene – kazalniki tržne manipulacije ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 1047/2012 - izbris iz registra upravnikov stavb – upravnik večstanovanjske stavbe – etažna lastnina – pogodba o upravljanju – odpoved pogodbe – zam...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cpg 1350/2012 - javna priobčitev fonogramov – neupravičena pridobitev – nadomestilo za neupravičeno uporabo fonograma – določitev višine zahtevka – skupni sporazum...
VSL sodba I Cp 1898/2012 - pogodba o dosmrtnem preživljanju – darilna pogodba – odplačnost – pogodba aleatorne narave – pravilo o enakovrednosti nasprotnih izpolnitev
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije, EPA 1210-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Zagotovite si plačilo vaših poslov
Pojasnila DURS Znižanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti od posojil v tujino