2. oktober 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zadeva Škrlec odpravljena

Upravno sodišče je odpravilo ugotovitve protikorupcijske komisije v zadevi Škrlec. Takšna odločitev po oceni urada generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja pritrjuje njihovim opozorilom. Po besedah nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja pa je odločitev pričakovana. Na komisiji napovedujejo pritožbo na vrhovno sodišče.

Komisija za preprečevanje korupcije je namreč 10. aprila sporočila, da so pri nadzoru imenovanja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva ugotovili, da sta generalni državni tožilec Zvonko Fišer in takratni pravosodni minister Aleš Zalar ravnala koruptivno. Tako Zalar kot Fišer sta zaradi tega poročila vložila tožbo na upravno sodišče.

S 1. oktobrom je na sodiščih poleg javnih listin v papirni obliki mogoče overiti tudi izvorno elektronske javne listine in skenograme papirnih javnih listin. Overitev izvorno elektronske listine je mogoče doseči le, če se taka listina predloži v overitev na portalu eSodstvo v e-postopku Overjanje javnih listin in priglasitev digitalnih potrdil izdajateljev teh listin. Overitev skenograma pa je mogoče doseči, če se sodišču predloži izvorno papirno listino in zahteva izdajo potrdila o overitvi v elektronski obliki. V tem primeru sodišče samo opravi digitalizacijo papirne listine.

Komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je obravnavala letno poročilo varuha človekovih pravic za lani. V razpravi so člani komisije opozorili predvsem na kršitve v sodstvu in na še vedno nerešeno romsko problematiko. Ob tem so sprejeli tudi opozicijskih predlog dodatnih priporočil s področja zdravstva.

Če so podatki o javnem sektorju javno dostopni, pomeni, da morajo institucije delovati transparentno, saj jih javnost lahko preverja, je ob otvoritvi festivala odprtih podatkov javnega sektorja poudaril minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Z odprtostjo podatkov so institucije prisiljene, da se bolje organizirajo, je še dodal.

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) nasprotujejo predlagani določbi novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki zavezancem omogoča zaračunavanje dela, ki ga imajo s pripravo informacij. V ZNP opozarjajo, da gre za dodatno omejevanje pridobivanja informacij javnega značaja. Ministrstvo pa pojasnjuje, da je izhodišče sprememb dejansko stanje, iz katerega izhaja, da je zaračunavanje izjema, ne pravilo, in da lahko poteka zgolj v mejah, ki še vedno omogočajo učinkovito izvrševanje pravice dostopa do informacij javnega značaja.

Ob dilemi, da nekdanji italijanski begunci iz slovenske Istre koristijo možnosti za odškodnino po slovenskem zakonu o popravi krivic žrtvam komunizma od leta 1945, je pravosodno ministrstvo za STA pojasnilo, da v tem primeru ne gre za optante, ampak za tiste Istrane, ki so v Italijo zbežali zaradi komunističnega nasilja, niso pa optirali.

Ministri EU, pristojni za konkurenčnost, so včeraj v Luksemburgu brez razprave potrdili nova telekomunikacijska pravila, ki med drugim prinašajo odpravo stroškov mobilnega gostovanja sredi leta 2017 in ureditev internetne nevtralnosti. Slovenija je glasovala proti uredbi, ker ni zadovoljna z rešitvami glede internetne nevtralnosti.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 2.10.2015 - 2.10.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     12 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   4 novosti        
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost   1 novost 1 novost  
5. JAVNE FINANCE   2 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   9 novosti 1 novost 3 novosti 5 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost     3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM       1 novost    
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dobrovnik – ožje območje
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2015
Odločba o ugotovitvi, da prvi in drugi odstavek 30. člena Zakona o financiranju občin ter četrti odstavek 15.b člena in četrti odstavek 51.b člena Zakona o lokalni samoupravi niso v neskladju z Ustavo
Poročilo o gibanju plač za julij 2015
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa banke in hranilnice
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba I Ips 59294/2010-1806 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka – sprememba obtožbe - razlogi o odločilnih dejstvih - udeležba pri kaznivem dejanju – napeljevanje – pr...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 701/2014 - brezplačna pravna pomoč – odmera nagrade in stroškov odvetniku – odvetniška tarifa – razveza zakonske zveze – bistvena kršitev določb postopka
UPRS sodba III U 8/2015 - dovoljenje za začasno prebivanje - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje - zadostna sredstva za preživljanje - izplačilo plače v gotovini
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIJZZ), nujni postopek, EPA 769-VII
Dopolnitev Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2014 - dopolnitev (41. člen) , EPA 517-VII
Poročilo Odbora za pravosodje o delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije za leto 2014, EPA 674-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Odvetnik Sodišča – kaj naj z njimi?