Dnevne zakonodajne novosti / 7. marec 2023
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2023 z dne 20.3.2023
TEMA DNEVA
Programski svet RTVS bo nemoteno deloval do končne odločitve US
Tema dneva

Programski svet Radiotelevizije Slovenije (RTVS) se je včeraj sestal prvič po objavi ustavne odločbe, ki je začasno zadržala izvrševanje dela novele zakona o RTVS, ki se nanaša denimo na konstituiranje novega sveta zavoda. Na podlagi odločbe člani programskega sveta opravljajo delo skladno s pristojnostmi, ki so jih imeli do uveljavitve novele. Odgovorni uredniki programov in predstojniki drugih notranjih organizacijskih enot pa v skladu s 26. členom novele nadaljujejo delo do izteka svojega mandata.(več)

Državni svet brez uspeha na ustavnem sodišču glede presoje ustavnosti lanskega proračuna
Ustavni sodniki so zavrgli zahtevo državnega sveta za presojo lanskega državnega proračuna v delu, ki se nanaša na drugi parlamentarni dom, in zakona o izvrševanju proračuna. Državni svet je izpostavljal nezadostno financiranje, ustavno sodišče pa je odločilo, da po dvigu sredstev skozi rebalans proračuna pogoji za ustavno presojo niso izpolnjeni.(več)

V sindikatu nasprotujejo predlogu novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti
Visokošolski sindikat ostro nasprotuje predlagani noveli zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in podzakonskim aktom, s katerimi vlada po mnenju sindikata po hitrem postopku uvaja "neposredno kršenje načela o enakem plačilu za enako delo in ustvarja nova nedopustna plačna nesorazmerja zaposlenih v javnih organizacijah".(več)

Varuh poziva k sprejetju konkretnih ukrepov za krepitev enakopravnosti spolov
Ženske še vedno prevladujejo v slabše plačanih sektorjih na trgu dela, premalo jih je tudi na vodilnih položajih, opozarja varuh človekovih pravic Peter Svetina pred mednarodnim dnevom žensk. Ob tem poziva k sprejetju konkretnih ukrepov za krepitev enakopravnosti med spoloma, saj raziskave kažejo, da smo v Sloveniji še daleč od enakosti v družbi.(več)

KPK s priporočili in pobudami glede najemanja zunanjih strokovnjakov na ministrstvih
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek glede suma kršitev zakonodaje pri pripravi zakonodaje in najemanju zunanjih strokovnjakov na ministrstvu za okolje in prostor. Kršitev, ki bi bile v njeni pristojnosti, ni zaznala, je pa ministrstvom, vladi in računskemu sodišču poslala več priporočil in pobud.(več)

KPK ni ugotovila kršitev zakona pri zaposlitvi nekdanje šolske ministrice na Univerzi na Primorskem
Na KPK niso ugotovili kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pri razdeljevanju denarnih sredstev za znanstvenoraziskovalno dejavnost na šolskem ministrstvu ter zaposlitvi nekdanje šolske ministrice Simone Kustec na Univerzi na Primorskem (UP), zato so postopek v tej zadevi ustavili.(več)

Napačni očitki tožilstva delno rešili nekdanjega bančnika Majcana
Pet let po prijavi ruškega podjetnika Veselina Djuroviča, da naj bi bančnik Matjaž Majcan od njega terjal podkupnino za odpis dolga pri Novi KBM in da je pri tem sodeloval tudi notar Gorazd Šifrer, je mariborsko sodišče trojico obtoženih oprostilo obtožb o kaznivih dejanjih goljufije, poskusa goljufije in pranja denarja, piše Večer.(več)

Bruselj in WhatsApp z dogovorom glede obveščanja o spremembah pogojev uporabe
Družba WhatsApp se je po dialogu z evropskimi organi za varstvo potrošnikov in Evropsko komisijo zavezala, da bo v celoti upoštevala pravila EU, uporabnike bolje obveščala in spoštovala njihove odločitve pri spremembi pogojev uporabe, so sporočili iz komisije. V družbi so tudi zagotovili, da osebne podatke uporabnikov primerno varujejo.(več)

Nevladniki odločno proti ratifikaciji trgovinskega sporazuma med EU in Kanado
Nevladne organizacije ponovno izražajo ostro nasprotovanje ratifikaciji trgovinskega sporazuma Ceta med EU in Kanado, ki je v začasno uporabo prešel septembra 2017, v stalno pa naj bi po ratifikaciji vseh držav članic EU. Dvomijo tudi v skladnost Cete z ustavo. Koalicija naj bi po poročanju Dela vprašanje ratifikacije naslovila ta teden.(več)

Države članice ZN dosegle dogovor o sporazumu za zaščito oceanov
Države članice ZN so se v soboto po desetih letih pogajanj končno dogovorile o besedilu prve mednarodne pogodbe o zaščiti svetovnih oceanov. V skladu z dogovorom naj bi med drugim zaščitili 30 odstotkov svetovnih morij do leta 2030. Na slovenskem ministrstvu za naravne vire in prostor poudarjajo, da gre za prelomen sporazum.(več)