24. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Tvegana politika ECB

Trenutna denarna politika Evropske centralne banke (ECB), ki je marca napovedala nove ukrepe v boju proti nizki inflaciji, predstavlja tveganje za banke, ki se soočajo s padanjem prihodkov od obresti, državam pa daje potuho pri varčevanju, je za STA ocenil direktor Združenja bank Slovenije France Arhar. "Trenutni eksperiment nima primere v novejši zgodovini," meni. Želje ECB, da bi z dajanjem dodatnega denarja v obtok in zniževanjem obrestnih mer spodbudila povpraševanje in gospodarsko ter kreditno rast, se v praksi zaenkrat ne uresničujejo, je povedal Arhar.

Vrhovno sodišče je kot neutemeljeno zavrnilo zahtevo ministrstva za obrambo (Mors) za revizijo sodbe višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z izplačilom nadomestila za tedenski dopust vojakom na misiji, so sporočili iz sindikata ministrstva za obrambo. Kot pojasnjujejo, gre za prvo vsebinsko odločitev v tovrstnih zadevah.

Komisija DZ za narodni skupnosti je skupaj z dopolnili podprla predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo. Pri obravnavi predloga novele zakona o varstvu kulturne dediščine pa je sprejela sklep, s katerim vladi priporoča, naj v najkrajšem možnem času v okviru priprav strategije upošteva vlogo narodnih skupnostih.

Vlada bo v prihodnjih dveh tednih znova odločala o delni sprostitvi cen naftnih derivatov. Tako izhaja iz predloga uredbe, po kateri bi ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva ostali regulirani kot doslej, medtem ko bi ceno 100-oktanskega bencina in kurilnega olja določali trgovci sami. Zdaj veljavna uredba se izteče 8. aprila, nova naj bi začela veljati z 9. aprilom in bi veljala dva meseca.

Vlada bo po besedah predsednika vlade Mira Cerarja storila vse, da bi Alpini pomagala do ponovne oživitve in nadaljevanja razvoja. Ne sme pa se politika vmešavati v gospodarstvo, je Cerar včeraj v DZ odgovoril na opozorila, da vlada ne bi smela mirno gledati, kako Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) uničuje to in druga slovenska podjetja.

Nagrado Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino je letos zelo prepričljivo osvojila Ljubljana. Prestolnica je med drugim prepričala z napredkom na področju trajnostne mobilnosti, postala je turistični biser, ogromen je preskok na okoljskem področju. Regionalne zmagovalke so še Nova Gorica, Ptuj in Velenje.

Delodajalci se lahko še do konca meseca prijavijo na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki ga je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje objavil novembra. V razpisu je na voljo tri milijone evrov, so sporočili iz sklada.

Seksualni delavci se še vedno ne obravnavajo kot delavci, marsikje v Evropi je njihovo delo še vedno kriminalizirano, kar posredno omogoča nadaljevanje izkoriščevalskih praks, trgovanja z belim blagom in nasilja, so opozorili na okrogli mizi v Ljubljani. Tudi to je delo, čeprav nam je morda ta misel tuja, so se strinjali sogovorniki.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 24.3.2016 - 24.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost 1 novost 1 novost 4 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   2 novosti        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           2 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         5 novosti  
5. JAVNE FINANCE   4 novosti 1 novost   5 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti     13 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   12 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     2 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Certifikacijske specifikacije za atestiranje ultralahkih giroplanov (enomotornih) CS-ULG
Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor kategorizira lokalno cesto »Potoče–Kamnje–Vrtovin« v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 911/0, k.o. Vrtovin
Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med lokalno skupnostjo in državo
Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 185. člena Zakona o pravdnem postopku ni v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 99. člena o obrambi ni v neskladju z Ustavo
Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba II U 260/2015 - okoljevarstveno dovoljenje - pogoji za izdajo dovoljenja - povzročanje onesnaženja okolja večjega obsega - obstoječa bioplinarna - povečanje zmoglj...
UPRS sodba III U 119/2015 - hrup - dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom - stranka v postopku - vplivno območje
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 16/2016 - pravica do objave popravka – popravek v ožjem smislu – popravek v širšem smislu – vsebina popravka – obširnost popravka – pravni standard
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Komisije za nadzor javnih financ k Poročilu o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2015, EPA 1081-VII
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J), skrajšani postopek, EPA 1127-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Pravica do vpogleda