25. marec 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Pravi namen osebnega stečaja

Državni zbor je opravil drugo obravnavo predloga novele insolvenčnega zakona, s katero se precej obsežno posega v institut osebnega stečaja. Ta se namreč v zadnjem času vse bolj odmika od svojega cilja - dati poštenim in resnim dolžnikom drugo možnost, je pojasnil pravosodni minister Goran Klemenčič. S predlagano novelo se institut osebnega stečaja spreminja v dveh elementih, in sicer omejuje možnosti zlorab instituta odpusta obveznosti ter dopušča skrajšanje preizkusnega obdobja za najbolj socialno ogrožene kategorije dolžnikov. Poslanci predlog večinoma podpirajo.

DZ je prav tako opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o kmetijskih zemljiščih, s katero se bo razširil nabor objektov za gradnjo na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. S tem se bo povečala konkurenčnost slovenskega kmetijstva, so soglašali poslanci, a slišati je bilo tudi bojazni, da bi kozolec nenadoma postal počitniška hišica.

Poslanske skupine so v nadaljevanju dela marčevske seje DZ tudi predstavile stališča o predlogu novele zakona o sodnih taksah. V skladu z njo celotna oprostitev plačila sodnih taks ne bo več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči. Predlogu so izrecno nasprotovali le v poslanski skupini ZL, saj njihovi predlogi dopolnil niso bili sprejeti.

Vlada se je na včerajšnji seji seznanila z drugim osnutkom nacionalnega reformnega programa za obdobje 2016-2017, ki ga bodo zdaj obravnavali pristojni organi v DZ. Kmetijski minister Dejan Židan je sicer dejal, da se ministri o vsebini še niso v celoti uskladili in da bodo razpravo o tem nadaljevali prihodnji teden.

Vlada je na seji sprejela tudi uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Sprememba zakonodaje je bila nujna za uskladitev z odločitvijo Evropske komisije o dovoljeni državni pomoči iz leta 2014, saj oprostitve plačila okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva predstavljajo državno pomoč. Uveljavite uredbe je predvidena s 1. aprilom, prilivi v proračun iz okoljskih dajatev pa so ocenjeni na 2,6 milijona evrov.

Prenos možnosti določanja manj strogih mejnih vrednosti in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju v nacionalne pravne rede članic EU je obvezen, je ministrstvu za okolje in prostor v sredo odgovorila Evropska komisija. Ta je sicer društvu Eko krog februarja zatrjevala, da prenos ni obvezen. Ministrstvo je to možnost namreč predvidelo v predlogu novele zakona o varstvu okolja, ki je v postopku sprejemanja v DZ. Ponovno glasovanje zaradi veta državnega sveta bo v torek.

Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s tobačno preventivo, pozdravljajo predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je trenutno v javni razpravi. Predlagajo pa še dodatne ukrepe, denimo glede oddaljenosti prodajaln cigaret od šol, prodaje elektronskih cigaret z drugimi funkcijami in tudi višje licenčnine.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
26.3.2016 Pravilnik o merilnih instrumentih (RS 19-667/2016) Začne veljati
26.3.2016 Pravilnik o merilnih instrumentih (RS 42-1800/2006) Preneha veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.3.2016 - 25.3.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     11 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost     2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost 1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti     4 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     4 novosti 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     13 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         16 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         3 novosti 2 novosti
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost     2 novosti  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     2 novosti  
11. OBČINE