Dnevne zakonodajne novosti / 16. junij 2022
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 4 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 90/2022 z dne 5.7.2022
TEMA DNEVA
S torkom vnovič delna regulacija cen pogonskih goriv
Tema dneva

Cene pogonskih goriv bodo od prihodnjega torka za obdobje 12 mesecev vnovič delno regulirane. Vlada se je namreč odločila uvesti regulacijo marž trgovcev na bencinskih servisih zunaj avtocest, medtem ko bodo na avtocestah lahko trgovci cene določali sami. Hkrati se je vlada odločila še za začasno odpravo več okoljskih dajatev, ki določajo končno ceno pogonskih goriv. Ta korak bo vplival tudi na nekatere druge energente. Na vrednost nič pa je za čas regulacije cen goriv vlada znižala tudi prispevek za energetsko učinkovitost.(več)

Vlada v pregled pravnih podlag za uvrstitev projektov v letošnji načrt razvojnih programov
Vlada želi v izogib morebitnim nezakonitostim pri izplačevanju proračunskih sredstev preveriti, ali so za projekte, ki bi se letos (so)financirali iz državnega proračuna, izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Zato je ministrstvom in vladnim službam naložila pripravo poročil o pravnih podlagah za uvrstitev projektov v letošnji načrt razvojnih programov.(več)

Vlada sprejela mnenje o prijavljenih kandidatih za sodnika na Sodišču EU
Vlada je na včerajšnji seji poleg obravnave gospodarskih tem med drugim sprejela mnenje o prijavljenih kandidatih na razpisano mesto kandidata za sodnika na Sodišču EU v Luxembourgu. Med prijavljenimi kandidati je znova tudi dolgoletni sodnik tega sodišča Marko Ilešič, ki se je pred časom vnovič potegoval za ta položaj, a ni dobil zadostne podpore v državnem zboru.(več)

Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren
Po mnenju zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika je zakon o glasbenih šolah diskriminatoren, saj ne vsebuje določila, da je treba otrokom s posebnimi potrebami omogočiti ustrezne prilagoditve pri opravljanju sprejemnih izpitov v glasbene šole. Zagovornik ministrstvu za izobraževanje priporoča, naj diskriminacijo odpravi.(več)

Po oceni zagovornika možnost odvzema volilne pravice osebam z invalidnostjo diskriminatorna
Zagovornik načela enakosti ocenjuje, da je zakon o volitvah v DZ diskriminatoren do oseb z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter jim neupravičeno odvzema volilno pravico. Ministrstvu za javno upravo je tako priporočil odpravo diskriminacije s spremembo omenjenega zakona.(več)

Odločbe o začasni zaščiti za ukrajinske begunce odslej v obliki izkaznic
Postopek priznanja začasne zaščite za ukrajinske begunce bo odslej poenostavljen, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Upravne enote bodo dokazilo o priznanju začasne zaščite poslale v obliki izkaznice za osebe z začasno zaščito, in ne več v obliki upravnih odločb o začasni zaščiti.(več)

Na okrogli mizi o novem pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah
Namen pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah je, da določi minimalne vrednosti energijske učinkovitosti stavb in deleže rabe obnovljivih virov. Od leta 2021 naj bi bile stavbe v državi skoraj ničenergijske, a se to v praksi ne preverja, je bilo slišati na okrogli mizi v organizaciji Inženirske zbornice Slovenije in STAkluba.(več)

Slovenija leta 2020 dosegla dva od treh podnebnih ciljev
Slovenija je leta 2020 v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijskimi pravicami, dosegla cilja na področju zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in na področju energetske učinkovitosti, k čemur so pripomogli predvsem omejitveni protikoronski ukrepi. Cilja na področju obnovljivih virov energije pa država ni dosegla.(več)

Klakočar Zupančič sodnemu svetu zagotovila podporo za nemoteno in neodvisno delo
Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob srečanju s predsednikom sodnega sveta Vladimirjem Horvatom zagotovila podporo za nemoteno in neodvisno delo te institucije. S Horvatom sta v luči tega govorila tudi o zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev za delo sodnega sveta, dotaknila pa sta se tudi postopkov imenovanja sodnikov.(več)

Predloga kandidatur za računsko sodišče in viceguvernerja v DZ predvidoma prihodnji teden
Predsednik republike Borut Pahor je včeraj zaključil prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin glede kandidatur za predsednika računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije. Do konca tedna bo opravil še en krog neformalnih posvetovanj, nato pa načrtuje, da bo predlog kandidatov v DZ poslal v začetku prihodnjega tedna.(več)

Sodišče EU razveljavilo kazen za Qualcomm zaradi posla z Applom
Sodišče EU je razveljavilo skoraj milijardo evrov visoko kazen, ki jo je Evropska komisija leta 2018 naložila proizvajalcu čipov Qualcomm zaradi plačila ameriškemu tehnološkemu velikanu Applu, da pri proizvodnji iPhonov in iPadov ekskluzivno uporablja njegove proizvode.(več)

Novo na portalu Tax-Fin-lex
Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex
Čistopisi
Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 27. 12. 2021
Javni poziv za predlaganje kandidatov za enega člana Programskega sveta RTV Slovenija, ki ga imenuje Državni zbor na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za preostanek štiriletne mandatne dobe članov, imenovanih 28. 4. 2020
Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
Sklep o razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije
Odločbe sodišč
VSC Sodba II Kp 56655/2019 - napeljevanje h kaznivemu dejanju - ponareditev ali uničenje uradne listine - pridržanje
VSM Sklep I Cp 254/2022 - odškodninski zahtevek - sečnja in spravilo gozdnega drevja - odškodninska odgovornost za škodo, nastalo zaradi poplav - opustitev dolžnega ravnanja...
Gradiva v obravnavi DZ
Sedemindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, EPA 0117-IX