10. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

1. julija višji DDV

Premierka Alenka Bratušek je potrdila, da je vlada sprejela program stabilnosti in nacionalni reformi program, potrdila pa je tudi ključna programska dokumenta za izhod iz krize, s katerim bo danes seznanila Bruselj. Vlada se je odločila, da s 1. julijem zviša davek na dodano vrednost (DDV), zaenkrat pa še ne bo uvedla kriznega davka.

Z letom 2014 bo uvedla davek na nepremičnine in ustavila zniževanje davka od dohodkov pravnih oseb, med drugim pa predlaga tudi zvišanje sodnih taks in davek na srečke.

Vlada se je tudi odločila državnemu zboru predlagati, da potrdi postopek privatizacije 15 podjetij. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za finance Uroš Čufer, sta med temi podjetji tudi Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) in Telekom Slovenije. Poleg omenjenih NKBM in Telekoma Slovenije bo vlada predlagala tudi prodajo Aerodroma Ljubljana, Adrie Airways Tehnike, Cinkarne Celje, Gospodarskega razstavišča, Palome, Term Olimia, Uniorja in Žita.

Odločitev vlade, da namesto kriznega davka s 1. julijem zviša davek na dodano vrednost (DDV), je po ocenah izvršne direktorice Združenja Manager Sonje Šmuc smotrna, saj bi bila uvedba kriznega davka po njenem mnenju "strel v koleno". Zaskrbljeni pa so v trgovinski in obrtno-podjetniški zbornici, ker opozarjajo, da bo višji DDV znižal potrošnjo.

V okviru Svobodne univerze, ki združuje profesorje in študente Univerze v Ljubljani, so na okrogli mizi spregovorili o principih delovanja javne univerze in zahtevah ter zavezah iz memoranduma. Sogovorniki so se strinjali, da javna univerza pomeni zagotavljanje temeljne človekove pravice do izobraževanja in javne oziroma obče dostopnosti.

Vlada je sprejela poročilo medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2012. Iz poročila izhaja, da je policija v povezavi s trgovino z ljudmi obravnavala 23 kazenskih postopkov, tožilstvo pa 27. V letu 2012 pa je bilo za trgovino z ljudmi izrečenih osem obsodilnih sodb. V poročilu skupina opozarja na nedorečeno zakonodajo.

Generalni državni tožilec Zvonko Fišer je zavrnil kritike, da so tožilci pri pregonu gospodarskega kriminala neorganizirani in neuspešni. Zanj je pomembno, da zadeve s tega področja prihajajo v sojenje in da dosegajo obsodilne sodbe. Po besedah vodje kazenskega oddelka Mirka Vrtačnika je lani opazen napredek na tem področju.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 10.5.2013 - 10.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   3 novosti 4 novosti 1 novost 9 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV         2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     4 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   8 novosti     7 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI     2 novosti   5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (ReNPSV13–20)
Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 (ReNPVCP13-22)
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2–Log, kolikor določa dovoljenost novogradenj, dozidav oziroma nadzidav, če tako utemelji strokovna urbanistična služba, ter 15. in 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L3–Dragomer, kolikor določata dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3–Vrhnika–Sinja Gorica, kolikor določa dovoljenost novogradenj, če tako utemelji strokovna urbanistična presoja
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega odstavka 5. člena Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti, kolikor se nanaša na odgovorne projektante, ki so na dan uveljavitve Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti izpolnjevali pogoje za izdelavo požarnih študij na podlagi 7. člena Pravilnika o študiji požarne varnosti
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2205/2011 - turistična taksa – zavezanec za plačilo turistične takse - počitniško stanovanje
sodba I U 845/2012 - nadomestilo za odmero stavbnih zemljišč – pogoji za odmero nadomestila – namembnost stavbnega zemljišča – dejavnost garažnih hiš
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba Pdp 506/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – nezgoda pri delu – krivdna odgovornost - zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu – deljena odgovornost – ...
VDSS sodba Pdp 575/2012 - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – odškodninska odgovornost delodajalca – mobing – trpinčenje na delovnem mestu
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Besedilo Skupnega poročila o delu državnih tožilstev za leto 2012, EPA 1158-VI