12. november 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Podjetnik kot šahovski mojster

"V poslu in v maratonu velja pravilo, da če prehitro začneš tek, ga ne boš nikoli končal. Prav tako je izjemno pomembna tudi šahovska logika, ki te nauči spoštovanja nasprotnika, potrpežljivosti in tega, da s prvo potezo ne moreš zmagati." O tem je prepričan Dušan Olaj, ki je po 20 letih podjetništva letos prejel nagrado podjetnik leta. Njegovo podjetje DUOL je vodilni razvijalec in proizvajalec balonov za pokrivanje velikih površin v izjemnih podnebnih razmerah. Izvozijo 90 odstotkov, največ na trge nekdanje Sovjetske zveze, Zaliva in Skandinavije. Za današnji TFL Glasnik, ki ga boste prejeli popoldne, smo ga med drugim vprašali tudi, na kaj je najbolj ponosen.

"Najbolj sem ponosen, da delamo zunaj, ker se je odločitev, ki smo jo sprejeli pred petnajstimi leti, da gremo v svet, izkazala kot pravilna. Takrat sta se v Sloveniji cedila med in mleko, mi pa smo rekli, da tega ne želimo oziroma ne da tega ne želimo, temveč da je to prelahko in da se bomo dokazovali v svetu."

DZ je sinoči končal razpravo o predlogu sprememb proračuna za leto 2014 in se seznanil z nekaj dopolnili, nato pa izredno sejo prekinil in jo bo nadaljeval danes. Iz opozicije je bilo slišati podobne pomisleke kot že prej ob seznanitvi s celotnim proračunskim paketom za prihodnji dve leti, namreč da je proračun nerealen, polni pa se le z višjimi davki.

Pobudniki peticije proti predlogu davka na nepremičnine so pred včerajšnjim začetkom seje DZ predsedniku DZ Janku Vebru predali zbrane podpise. Kot je pojasnil prvak SLS Franc Bogovič, so v enem tednu zbrali skoraj 58.000 podpisov. Upa, da bo ta številka streznila vlado, da bo ustavila sprejemanje zakona. Pobudniki napovedujejo ustavno presojo in proteste.

Notranji minister Gregor Virant je že napovedal nova pogajanja o dodatnih ukrepih, ki jih bo v javnem sektorju treba dogovoriti za leto 2015. Pogajanja s sindikalisti namerava začeti že v začetku prihodnjega leta, je povedal v včerajšnji izjavi po obisku premierke Alenke Bratušek v poslanski skupini DL.

Zasebne družbe za varovanje so v javnem interesu, saj med drugim skrbijo tudi za javno varnost, pomembno pa je, da so ustrezno zakonsko regulirane. Njihova dejavnost namreč posega tudi na področje človekovih pravic, kot so med drugim ugotovili na konferenci o zasebnem varovanju, ki poteka v Ljubljani.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
12.11.2013 Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (RS 89-3220/2013) Začne veljati
12.11.2013 Pravilnik o načinu posredovanja hranjenih podatkov o prometu telefonskih in podatkovnih storitev v mobilnem in fiksnem elektronskem komunikacijskem omrežju (RS 103-4515/2009) Se preneha uporabljati
12.11.2013 Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov (RS 89-3218/2013) Začne veljati
12.11.2013 Pravilnik o opravljanju preizkusa strokovne in psihofizične usposobljenosti policistov (RS 3-70/2011) Se preneha uporabljati
12.11.2013 Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij (RS 89-3221/2013) Začne veljati
12.11.2013 Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij (RS 29-1223/2006) Se preneha uporabljati
12.11.2013 Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (RS 93-3391/2013) Začne veljati
12.11.2013 Pravilnik o vsebnosti nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozil (RS 43-1846/2006) Sprememba
12.11.2013 Uredba o določitvi zneska trošarine za energente (RS 26-1175/2010) Sprememba
12.11.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (RS 93-3389/2013) Začne veljati
12.11.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (RS 93-3390/2013) Začne veljati
12.11.2013 Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (RS 93-3392/2013) Začne veljati
12.11.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (RS 98-4199/2011) Sprememba
12.11.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (RS 115-5704/2007) Sprememba
11.11.2013 Popravni sklep (RS 93-3379/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 12.11.2013 - 12.11.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost       1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     3 novosti     1 novost
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti 1 novost   2 novosti  
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti 3 novosti   6 novosti 3 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 5 novosti     3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 1 novost     2 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE 9 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva
Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije na območju naselja Lenart v Slovenskih goricah
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep II Ips 420/2011 - privatizacija stanovanj – tožba za odstranitev gradbenega objekta in vzpostavitev prejšnjega stanja – večstanovanjska stavba - etažna lastnina – sk...
Sodba VIII Ips 132/2013 - odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog - sprememba akta o sistemizaciji - reorganizacija - prenehanje potreb po delu - ukinitev delov...
Odločbe Višjih sodišč VDSS sodba X Pdp 253/2013 - kolektivni delovni spor – kršitev kolektivne pogodbe – regres – javni uslužbenci – interventni ukrepi – znižanje regresa – dogovor – sindikati – do...
VSL sodba I Cpg 1177/2011 - izvršba na denarno terjatev dolžnika – vrstni red poplačila – zarubljena terjatev – plačilo terjatve upniku s slabšim vrstnim redom – prenehanje te...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju - Dopolnjen predlog zakona (ZVSI-A), redni postopek, EPA 1451-VI
Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o vodah z dopolnjenim predlogom zakona (ZV-1C), skrajšani postopek, EPA 1398-VI
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo k Predlogu Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva - Dopolnjen predlog zakona (ZPŠOIRSP), redni postopek, EPA 1345-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija Poslovodno računovodstvo Vsebina skrbnega finančnega pregleda