21. marec 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Enajsto slovensko vlado vodi ženska

Državni zbor je sinoči z 52 glasovi za in 35 proti imenoval enajsto slovensko vlado, prvič pa jo bo vodila ženska. Ministrsko ekipo Alenke Bratušek, ki bo posle od članov vlade Janeza Janše prevzela danes, sestavlja 11 ministrov in dve ministrici, od tega ena brez resorja. Po imenovanju nove vlade v državnem zboru bodo novi ministri danes prevzeli posle od ministrskih predhodnikov. Nekdanji premier Janez Janša bo novi predsednici vlade Alenki Bratušek posle predal ob 9. uri. Na prvi seji pa naj bi se predvidoma ob 12. uri sestala tudi nova vladna ekipa.

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 16.a in 16.b člena v zvezi z 59. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki jo je vložilo Združenje umetnikov Paviljon, v preostalem delu pa je pobudo zavrglo. Prav tako je zavrglo ustavno pritožbo zoper več dopisov predstavnikov DZ in MNZ.

Slovenija je z dogovorom o reformi skupne kmetijske politike po letu 2013, ki so ga kmetijski ministri EU dosegli pozno sinoči v Bruslju, večinoma zadovoljna. Moti jo le dogovor o podaljšanju kvot za sladkor do leta 2017, saj se je zavzemala za njihovo ukinitev z letom 2015, so včeraj  sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Na Institutu Jožef Stefan so včeraj že 21. leto zapored slovesno podelili nagrade zlati znak Jožefa Stefana. Letošnji dobitniki so Lev Vidmar, Jernej Jorgačevski in Marko Sedlaček, so sporočili z instituta. Slovesne podelitve nagrad se je udeležil tudi predsednik RS Borut Pahor.

Francoska policija je včeraj preiskala dom generalne direktorice Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Christine Lagarde v Parizu v okviru preiskave škandala iz časa, ko je bila še francoska finančna ministrica. V preiskavi skušajo ugotoviti, ali je Lagardeova prekoračila svoja pooblastila, ko je odredila zavezujočo arbitražo v primeru med državo in poslovnežem Bernardom Tapiejem.

Nagrada v višini 9111 evrov bi bila očitno preveč - 13.500 zaposlenih v nemškem avtomobilskem proizvajalcu Porsche bo v jubilejnem letu legendarnega športnega avtomobila 911 prejela bonus v višini 8111 evrov. Izplačilo nagrade sledi tudi rekordnemu letu 2012, v katerem je Porsche prihodke od prodaje okrepil za 27 odstotkov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
21.3.2013 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 24-875/2013) Začne veljati
21.3.2013 Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (RS 106-4575/2005) Sprememba
21.3.2013 Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (RS 24-873/2013) Začne veljati
21.3.2013 Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (RS 67-2643/2012) Sprememba
21.3.2013 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah Selške Sore, od Krevsovega jezu do sotočja s Poljanščico, v občini Škofja Loka (RS 24-864/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (RS 24-862/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (RS 23-966/2011) Preneha veljati
21.3.2013 Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (RS 14-487/2009) Sprememba
21.3.2013 Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 73-3249/2005) Sprememba
21.3.2013 Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (RS 18-654/2013) Sprememba
21.3.2013 Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora v občini Kočevje (RS 24-863/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (RS 24-868/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (RS 24-869/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (RS 24-871/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom (RS 24-867/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (RS 24-865/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (RS 24-866/2013) Začne veljati
21.3.2013 Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (RS 34-1737/2011) Sprememba
21.3.2013 Uredba o ureditvi trga z vinom (RS 6-239/2012) Sprememba
21.3.2013 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (RS 59-3159/2007) Sprememba
20.3.2013 Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško, kolikor kategorizira javno pot »Schuller–Lipovšek«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 971/2 in 974/2, obe k.o. Širje (RS 24-878/2013) Začne veljati
20.3.2013 Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča (RS 24-876/2013) Začne veljati
20.3.2013 Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča (RS 24-877/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 21.3.2013 - 21.3.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 7 novosti 3 novosti 7 novosti   13 novosti 4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO 1 novost       2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 3 novosti     4 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE 1 novost 2 novosti     11 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 24 novosti     13 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 16 novosti     25 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 3 novosti 1 novost     3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE 2 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«
Ustanovitveni akt Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 55149/2010-506 - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - pravice obrambe – izvajanje dokazov v korist obdolženca - načelo proste presoje dokazov - dok...
Sklep II Ips 1069/2008 - izbrisna tožba - vzpostavitev prejšnjega zemljiškoknjižnega stanja – neveljavnost vknjižbe - lastninska pravica na nepremičnini (stavbi) – retroakt...
Odločbe Upravnega sodišča sodba IV U 110/2011 - podpora za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov – sončna energija – finančna pomoč za tekoče poslovanje – referenčni stroški...
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba I Cp 2628/2012 - avtorska pravica – kršitev avtorskih pravic – civilna kazen – pogodba o javni priobčitvi glasbenih del – posredovanje podatkov – zastaranje civilne...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska (državami članicami Evropske unije) ter Republiko Hrvaško o pristopu Republike Hrvaške k Evropski uniji s Sklepno listin (MPEUHR), ratifikacija, EPA 1060-VI
Poročilo Odbora za gospodarstvo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih- Dopolnjen predlog zakona (ZPotK-1B), EPA 935-VI