15. februar 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kje so dobre novice?

V okviru debate Kje so dobre novice, ki jo je ob 20. obletnici delovanja organizirala Slovenska filantropija, so sodelujoči novinarji in uredniki ugotavljali predvsem, zakaj v medijih prevladujejo slabe novice. V večini se strinjajo, da je novica za nekoga lahko dobra, za drugega pa slaba, a je veliko odvisno tudi od načina poročanja.

Kot je v razpravi izpostavil urednik priloge Finance Weekend Marjan Bauer, posamezni mediji ali novinarji nekaterim novicam dajejo prednost zato, ker imajo žal večjo tržno vrednost. Vprašanje, ki se pri tem pojavlja pa je, zakaj ljudi bolj pritegnejo slabe stvari. "Mogoče se nam dobre stvari zdijo preveč naravne, premalo spektakularne," je dejal.

Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo po presoji ustavnosti Odloka o varstvu javnega reda in miru v občini Log-Dragomer, ker pobudnik, Sindikat občinskih redarjev Slovenije, ni izkazal pravnega interesa. Gre za odlok, ki med drugim prepoveduje, da bi bile med 22. in 6. uro na prostem živali, ki bi z oglašanjem lahko motile občane pri spanju. Kot je ustavno sodišče zapisalo v obrazložitvi svojega sklepa, občinski odlok ne določa pravic in obveznosti, s katerimi bi bile ogrožene pravice občinskih redarjev kot delavcev.

Evropska komisija je ocenila, da je treba opraviti poglobljeno analizo makroekonomskega stanja v 12 članicah Evropske unije, tudi v Sloveniji. Šele ta analiza bo pokazala, ali makroekonomska neravnovesja v teh državah obstajajo in ali so škodljiva, so pojasnili v komisiji. Poleg Slovenije poglobljeno analizo potrebujejo še Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Finska, Francija, Italija, Madžarska, Španija, Švedska in Velika Britanija. Finančno ministrstvo v odzivu na oceno Bruslja, da je treba za ugotavljanje vzrokov neravnovesij opraviti poglobljeno analizo makroekonomskega stanja v Sloveniji, poudarja, da je za reševanje problema zadolženosti zasebnega sektorja v prvi vrsti odgovorno gospodarstvo samo. Glede stroškov dela pa napovedujejo ukrepe za spodbujanje konkurenčnosti.

Vsi, ki želijo 11. marca nastopiti na nadomestnih županskih volitvah v Slovenj Gradcu, Polzeli, Železnikih, Destrniku, Bovcu, Mirni Peči, Metliki, Krškem, Radečah ali Dupleku, lahko svoje kandidature vložijo še danes.
Danes, ko se ta rok izteka, je tudi zadnji dan, ko lahko bodoči kandidati še zbirajo podpise volivcev za podporo kandidaturi. Doslej je največ zanimanja za slovenjgraški županski stolček, kjer je kandidaturo najavilo sedem kandidatov. Po trije kandidati pa so znani v občinah Krško, Bovec, Železniki, Polzela in Duplek. Občinske volilne komisije morajo sicer kandidature, ki jih kandidati lahko vložijo danes do 19. ure, potrditi v enem tednu, seznam potrjenih kandidatur pa morajo javno objaviti do 25. februarja.

Po petkovi razrešitvi direktorja urada za verske skupnosti Aleša Guliča so se začela pojavljati ugibanja, da naj bi vlada določene urade in službe v luči varčevanja ukinila. Gospodarski minister Radovan Žerjav je potrdil namero vlade, da se ukine urad za verske skupnosti, zelo verjetno bo tako tudi z uradom za narodnosti. V vladnem uradu za komuniciranje o konkretnih rešitvah še niso želeli govoriti. Kot so za STA pojasnili v uradu, bodo konkretne zakonodajne rešitve glede reorganizacije institucij javne uprave pripravljene v naslednjih mesecih.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
15.2.2012 Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (RS 11-426/2012) Začne veljati
15.2.2012 Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (RS 11-475/2004) Sprememba
15.2.2012 Navodilo o delu komisije za pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na državnih cestah in rekonstrukcij državnih cest, ki se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist (RS 30-1346/2010) Se preneha uporabljati
15.2.2012 Navodilo o delu skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala (RS 53-2284/2006) Preneha veljati
15.2.2012 Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini (RS 67-3073/2009) Preneha veljati
15.2.2012 Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini (RS 11-419/2012) Začne veljati
15.2.2012 Pravilnik o organizaciji, obveščanju in delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije (RS 7-257/2012) Začne veljati
15.2.2012 Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (RS 7-256/2012) Začne veljati
15.2.2012 Sklep o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije (RS 111-4845/2008) Sprememba
15.2.2012 Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (RS 7-261/2012) Začne veljati
15.2.2012 Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja (RS 115-4815/2000) Preneha veljati
15.2.2012 Sklep o spremembi Sklepa o Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije (RS 11-453/2012) Začne veljati
15.2.2012 Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012 (RS 11-425/2012) Začne veljati
15.2.2012 Tarifa o vrednosti točke za leto 2012 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja (RS 11-424/2012) Začne veljati
15.2.2012 Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob levem bregu Meže v Občini Ravne na Koroškem (RS 11-417/2012) Začne veljati
14.2.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Jure Robič, ustanova« (RS 11-423/2012) Začne veljati
14.2.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija Tramp, ustanova za izobraževanje« (RS 11-420/2012) Začne veljati
14.2.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za otroke Vrtca Hansa Christiana Andersena, ustanova« (RS 11-421/2012) Začne veljati
14.2.2012 Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Sklad Janeza Boska« (RS 11-422/2012) Začne veljati
14.2.2012 Sklep o imenovanju ministrov (RS 11-416/2012) Začne veljati
14.2.2012 Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Firencah, v Italijanski republiki (RS 11-418/2012) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 15.2.2012 - 15.2.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 4 novosti 2 novosti        
2. UPRAVNO PRAVO 4 novosti          
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV            
5. JAVNE FINANCE   3 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 3 novosti 3 novosti       1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 5 novosti 2 novosti        
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 1 novost          
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost          
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE 27 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
Pravilnik o dajanju podatkov v okviru priglasitve zamenjave investicijskih kuponov oziroma enot UCITS skladov za katero se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah
Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012
Tarifa o vrednosti točke za leto 2012 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 3471/2010-37 - bistvene kršitve določb kazenskega postopka – protispisnost – nasprotja v razlogih - kršitev kazenskega zakona – opis ...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 791/2010 - okoljevarstveno dovoljenje – nepopolna vloga – ponovno odločanje – za odločanje relevantni predpis – načelo zakonitosti...
sodba I U 717/2011 - DDV - preveritev upravičenosti do odbitka vstopnega DDV - neplačujoči gospodarski subjekt - rušitev objekta
sodba I U 1180/2010 - DDV – odmera DDV – dodatna odmera DDV – opravljanje gradbenih storitev – neplačujoči gospodarski subjekt – navidezni posel – ...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 26. januarja 2012(*). ADV Allround Vermittlungs AG, v postopku likvidacije proti Finanzamt Hamburg Bergedorf.„DDV – Šesta direktiva – Členi 9, 17 in 18 – Določitev kraja opravljanja storitev – Pojem ‚posredovanje osebja‘ – Samozaposleni delavci – Nujnost zagotovitve enake presoje opravljanja storitev glede ponudnika in prejemnika storitev“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU. Zadeva C-218/10.