Dnevne zakonodajne novosti / 14. november 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 154/2021 z dne 24.9.2021
TEMA DNEVA
23 prijav za ustavne sodnike
Tema dneva

Na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri prosta mesta ustavnih sodnikov so prejeli 23 prijav, so sporočili iz urada predsednika republike Boruta Pahorja. Med prijavljenimi so izredni profesor na katedri za ustavno pravo ljubljanske pravne fakultete Matej Accetto, podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto, nekdanji minister za pravosodje Rado Bohinc, pravnik ter predavatelj prava in etike na univerzi na Harvardu Klemen Jaklič ter redni profesor in redna profesorica na katedri za kazensko pravo ljubljanske pravne fakultete Vid Jakulin in Katja Šugman Stubbs. Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let.

Voda naposled gre v ustavo

Pred poslanci je ta teden zahtevna seja z natrpanim dnevnim redom. Dva dneva bodo namenili obravnavi proračunskih dokumentov, posvetili se bodo tudi ugotovitvam preiskovalne komisije o bankah. V četrtek bo na mizi predlog ustavnega zakona, s katerim bi v 70.a člen ustave zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države ter da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Ustavni zakon mora DZ sprejeti z dvotretjinsko večino. Če bo sprejet, ga mora DZ v osmih dneh tudi razglasiti.

Prenovljeni kodeks upravljanja družb

Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sta prenovila kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki bo začel veljati s prihodnjim letom. Namen prenove je v prilagoditvi spremembam zakonodaje in razvoja priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja, so navedli v borzi in združenju. Ker je večletna analiza izjav o upravljanju pokazala, da nekatere družbe še vedno ne razumejo instituta 'spoštuj ali pojasni' in da je kakovost razkritij odstopanj od kodeksa v izjavah o upravljanju neustrezna, so v novem kodeksu med drugim dopolnili priporočila glede oblikovanja izjave in nadzoru nad skladnostjo s kodeksom.

Višje uskladitev pokojnin

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je podprl predlog zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018, pri tem pa soglašal z nekaj višjo uskladitvijo pokojnin v januarju 2017, kot je predlagala vlada. Po predlogu odbora se bodo pokojnine z januarjem uskladile za 1,15 odstotka. To po izračunih finančne ministrice pomeni dodatnih sedem evrov več na mesec za upokojenca s povprečno pokojnino, državnem proračunu pa omogoča, da ostane znotraj omejitev, ki mu jih postavlja fiskalno pravilo. Ministrica je sicer povedala, da bi se morale v skladu s pokojninskim zakonom pokojnine zvišati celo za 1,2 odstotka.

Grob poseg v neodvisnost sodstva

Predsednik Sodnega sveta Marko Novak je predlog mandatno-volilne komisije DZ, naj DZ ne podpre predloga za imenovanje Aleksandra Karakaša na mesto vrhovnega sodnika, označil za nesprejemljiv. Člani komisije so se namreč tekom obravnave seznanili z dopisom Odbora 2015, ki opozarja na neprimernost kandidata, ker naj bi storil hujše kršitve v zadevi Kangler. Komisija je Sodni svet pozvala k opredelitvi do navedb, ta pa je opozoril, da odločanje poslancev o imenovanju sodnikov na najvišja sodniška mesta ne sme temeljiti na njihovi oceni o ustreznosti kandidatovih odločitev v konkretnih zadevah. Člani komisije so zato menili, da nimajo zadostnih informacij o predlaganem kandidatu. Imenovanje Karakaša je podprl le eden član komisije.

Ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka?

Komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti se je seznanila s peticijo Slovenske demokratske mladine (SDM) za ukinitev obveznega plačevanja rtv-prispevka in za njegovo preoblikovanje v prostovoljnega. Minister za kulturo Anton Peršak je poudaril, da je ustavno sodišče dvakrat razsodilo, da prispevek ni ustavno sporen. V primeru ukinitve bi RTV Slovenija morala pridobiti sredstva iz drugih virov in se odreči 75 odstotkom vsebin, ki jih RTV na kakovostni ravni ustvarja, je še dejal Peršak. Zagotovitev finančne samostojnosti RTV Slovenija onemogoča odločujoči vpliv države in drugih družbenih skupin na programsko in organizacijsko samostojnost Slovenije.(TFL)